Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tübitak Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tübitak Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması"— Sunum transkripti:

1 Tübitak Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması
45. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ TANITIMI SEMİNERİ Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi

2 Öğretim yöntemleri ve akılda kalma oranları
ABD Drexel Üniversitesi, Müh. Fakültesi öğrencilerine uygulanan eğitim araştırması, Balkı, E., 2002 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

3 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Yarışmanın Amacı düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

4 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Yarışmanın İçeriği Yarışma öğrencilerin ilgilendikleri, merak ettikleri bir konu hakkında araştırma yapmasını, araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemesini ve sonunda tüm bulgularını bölge yarışmasında ve Türkiye finallerinde sunmasını içermektedir. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

5 Yarışmanın Temel İlkeleri
Yarışmanın en temel ilkesi Projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Fikir danışman öğretmenin rehberliğinde geliştirilir, işlenir ve sonuçlandırılır. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

6 Yarışmanın Temel İlkeleri
Öğrenciler kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek alabilirler. Ancak bu destek, bilgi alma ya da laboratuarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı olmalıdır. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

7 Hangi projeler değerlendirmeye alınmamaktadır?
Özgün ve yapanın kendi çalışması olmayan projeler Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler (Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler) Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

8 Proje başvurusu yapılabilecek alanlar
Bilgisayar Coğrafya Biyoloji Psikoloji Fizik Sosyoloji Kimya Tarih Matematik Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

9 Başvuru ve Değerlendirme Takvimi ve Detaylar
6-22 Ocak 2014: e-bideb.tubitak.gov.tr’den online başvuru için son tarih 24 Ocak 2014: Proje özeti, proje planı, proje raporu pdf halinin kayıtlı olduğu CD ve başvuru formunun çıktısının bölge koordinatörlüğüne ulaştırılması için son tarih 30 Ocak 2013: Projelerin jüri üyelerince değerlendirmeye başlanması 17-20 Mart: Bölge Finali’ne kalan eserlerin Eskişehir’de sergilenmesi ve ödül töreni Mayıs 2014: Ankara Türkiye Finali ve ödül töreni Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

10 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Başvuru Koşulları Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.   Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

11 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Başvuru Koşulları Bir projede sadece bir danışman görev alabilir. Danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Proje danışmanı olması zorunlu değildir. Danışmanın branşı önemli değildir. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

12 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Başvuru Koşulları Yarışmaya gönderilecek projelerin, 2014 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Adres: Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

13 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Başvuru Koşulları Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamamaktadır. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

14 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Başvuru Koşulları Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenmektedir. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

15 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Başvuru Koşulları 2014 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilirler. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

16 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Başvuru İşlemi Yarışma Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilmektedir. Proje başvuruları da başkanlığın https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Siteye üye olmadan proje sunmak mümkün değildir. Öğrenci/ler son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını sisteme yükleyeceklerdir. Online başvuruda Proje Planı, Proje Özeti (Ayrıntı, yorum, kaynak yok; 250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu PDF formatında sisteme yüklenecektir. Proje özet, plan ve raporunun üzerine kişisel bilgiler yazılmamalıdır. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

17 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Başvuru İşlemi Online başvuru yapıldıktan sonra alınacak proje başvuru çıktısı okul müdürlüğü, öğrenci ve danışman tarafından imzalanacaktır. Ayrıca başvuru formuna son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılıp okul müdürlüğüne onaylatılacaktır. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

18 Başvuruların Değerlendirilmesi
Yarışmaya başvurular 12 Bölge’de yapılmaktadır. Bölge Merkezi: Eskişehir Bölge Merkezine Bağlı İller: Afyon, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova Bölge Koordinatörü:Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Meşelik Kampüsü, ESKİŞEHİR / 1643 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

19 Başvuruların Değerlendirilmesi
Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilmektedir. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

20 Başvuruların Değerlendirilmesi
Uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilmektedir. Uygun olmayanlar elenmektedir ve gerekçesi projeyi hazırlayan öğrenci ve danışmana açıkça iletilmektedir. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

21 Başvuruların Değerlendirilmesi
Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından 30 dakikalık mülakata alınmaktadır. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanmaktadır. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilmektedir. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

22 Başvuruların Değerlendirilmesi
Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

23 Başvuruların Değerlendirilmesi
Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. Projeler sürdürülebilir olmalıdır. Projeler, proje hazırlayanların özgün eseri olmalı . Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir. Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, açık ve anlaşılır olmalıdır. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

24 Başvuruların Değerlendirilmesi
Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül alan öğrenciye ve danışmanına Başarı Belgesi ve para ödülü verilmektedir. Bölge Finali’nde dereceye giren öğretmen ve öğrenciye ayrı ayrı ödül verilir (birinciye 500, ikinciye 300 üçüncüye 200 TL). Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

25 Başvuruların Değerlendirilmesi
12 bölgede finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Ankara’ya sergiye davet edilir. Her proje jüriler tarafından tekrar değerlendirilir. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

26 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Ödül Türkiye Finali’nde DERECESİ ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ  ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ BİRİNCİLİK 3.000TL   İKİNCİLİK 2.500TL ÜÇÜNCÜLÜK 2.000TL TEŞVİK 1.500TL  Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

27 Ödül Sergilenen projelerin genel değerlendirilmeleri sonucunda bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilmektedir. Yılın Genç Araştırmacısı (uygun bulunursa) 3.500TL  Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

28 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Ödül Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanmaktadırlar. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

29 Üniversiteye girişte ek-puan
2013 yerleştirme puanlarına katılacak puanlar hesaplanırken, ulusal proje yarışmasında birinci olanlara 0,05 ikinci olanlara 0,04 üçüncü olanlara 0,03 katsayısı uygulanacaktır. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

30 Hangi alanın hangi bölüme katkısı var?
Bilgisayar: Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enformasyon teknolojileri, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, mekatronik mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, mühendislik programları, mühendislik ve doğa bilimleri programları, endüstri ve sistem mühendisliği ve yazılım mühendisliği. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

31 Hangi alanın hangi bölüme katkısı var?
Biyoloji: Balıkçılık teknolojisi mühendisliği, beslenme ve diyetetik, biyokimya, biyoloji, biyomedikal mühendisliği, biyomühendislik, biyosistem mühendisliği, biyoteknoloji, biyoteknoloji ve moleküler biyoloji, çevre mühendisliği, diş hekimliği, eczacılık, genetik ve biyoinformatik, genetik ve biyomühendislik, gıda mühendisliği, kimya-biyoloji mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, mühendislik ve doğa bilimleri programları, orman mühendisliği, orman endüstrisi mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tarımsal genetik mühendisliği, tıp, tıp mühendisliği, veteriner. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

32 Hangi alanın hangi bölüme katkısı var?
Coğrafya: Coğrafya, çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, geomatik mühendisliği, harita mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, şehir ve bölge planlama, ulaştırma mühendisliği. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

33 Hangi alanın hangi bölüme katkısı var?
Fizik: Astronomi ve uzay bilimleri, çevre mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, fizik, fizik mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, geomatik mühendisliği, harita mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği, havacılık ve uzay mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, imalat mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, makine mühendisliği, makine ve imalat mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği, malzeme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, mekatronik sistemler mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, mühendislik programları, mühendislik ve doğa bilimleri programları, nükleer enerji mühendisliği, otomotiv mühendisliği, polimer mühendisliği, tekstil mühendisliği, uçak mühendisliği, uçak elektrik-elektronik, uçak gövde-motor, uçak gövde-motor bakım, uzay bilimleri ve teknolojileri, uzay mühendisliği. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

34 Hangi alanın hangi bölüme katkısı var?
Kimya: Biyokimya, çevre mühendisliği, deri mühendisliği, diş hekimliği, eczacılık, endüstri mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, jeoloji mühendisliği, kimya, kimya mühendisliği, kimya -biyoloji mühendisliği, kimya ve süreç mühendisliği, maden mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği, malzeme mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, mühendislik programları, mühendislik ve doğa bilimleri programları, petrol ve doğalgaz mühendisliği, polimer mühendisliği, tekstil mühendisliği, tıp. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

35 Hangi alanın hangi bölüme katkısı var?
Matematik: Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri sistemleri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, geomatik mühendisliği, harita mühendisliği, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, matematik, matematik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, mühendislik programları, mühendislik ve doğa bilimleri programları. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

36 Hangi alanın hangi bölüme katkısı var?
Psikoloji: Antropoloji, çocuk gelişimi, felsefe, halkbilim, halkla ilişkiler ve reklamcılık, insan kaynakları yönetimi, insan ve toplum bilimleri, okul öncesi öğretmenliği, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, sanat ve sosyal bilimler programları, sosyal hizmet, sosyoloji, Türk halkbilimi, üstün zekalılar öğretmenliği, zihin engelliler öğretmenliği. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

37 Hangi alanın hangi bölüme katkısı var?
Sosyoloji: Antropoloji, arkeoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, Avrupa birliği ilişkileri, coğrafya, felsefe, halkbilim, halkla ilişkiler, hukuk, insan kaynakları yönetimi, insan ve toplum bilimleri, küresel ve uluslararası ilişkiler, psikoloji, sanat tarihi, sanat ve sosyal bilimler programları, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, sosyoloji, tarih, Türk halkbilimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler ve avrupa birliği. Tarih: Antropoloji, arkeoloji, felsefe, sanat tarihi, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, uluslararası ilişkiler. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

38 Hangi alanın hangi bölüme katkısı var?
Enerji Verimliliği: Elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, imalat mühendisliği, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, makine mühendisliği, makine ve imalat mühendisliği, mekatronik mühendisliği, mekatronik sistemler mühendisliği, mühendislik programları, mühendislik ve doğa bilimleri programları, nükleer enerji mühendisliği. Kaynak: Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

39 Finalistlere sağlanan olanaklar
Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları TÜBİTAK tarafından ödenmektedir. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

40 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Bu seneye özel Alt limiti 25 olmak üzere bir okula 5 bin TL En fazla danışmanlık yapan 3 öğretmene ve en fazla başvuru yapan 3 okula Tübitak plaketi Bölge finalinde dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ilave ödül Tübitak tarafından hazırlanması planlanan proje eğitimine seçilecek öğretmenler, bu yıl danışmanlık yapan öğretmenler arasından alınacak. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

41 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Uyarı Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

42 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Uyarı Aksi halde proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamamakta ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanamamaktadır. Ayrıca bu durum MEB’e de bildirilmektedir. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

43 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Patent Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilmektedir. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

44 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Patent Başvurusu Başvuru yapacağınız konu bir problemin çözümünde işe yarayan teknik özellikleri olan yeni bir buluş ise Patent ya da Faydalı Model Başvurusu yapabilirsiniz. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

45 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Patent Başvurusu Bir ürün, hizmet ya da firma unvanınıza ilişkin ad, logo, işaret vb bir tescil talebiniz varsa Marka Başvurusu adımlarını takip edebilirsiniz. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

46 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Patent Başvurusu Bir ürünün dış görünüm özelliklerini korumak istiyorsanız, Endüstriyel Tasarım Başvurusu Yapabilirsiniz. Yörenize özgü bir ürüne ilişkin tescil talebiniz varsa Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu yapabilirsiniz. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

47 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Patent Başvurusu Bunun için gerekli bilgi adresinden edinilebilir Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

48 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
2013 Branş Birincileri Bilgisayar Rhodeus Interpreter Çalışması Biyoloji Civciv Koryoallantoik Membran Modelinde Ankaferd Ve L-Karnitin'in Anjiogenezis Üzerine Etkisi Coğrafya Anız Yakmanın Toprak Ekosistemine Ve Toprak Verimliliğine Etkisinin Araştırılması Uygulamalı Fizik Tasarımı Yapılan Düşük Maliyetli Titreşimli Örnek Manyetometresi İle Manyetik Malzemenin Curie Sıcaklığının Ve Manyetik Duyarlılığının İncelenmesi Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

49 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
2013 Branş Birincileri Kimya Floresans Karbon Nanotüpler İle Kanser Hücrelerinin Aydınlatılması Kimya Birincilik Matematik Vieta Teoremi Yardımıyla Üçgenlerdeki Bazı Trigonometrik Özdeşliklerin Ve Eşitsizliklerin Elde Edilmesi Psikoloji Lise Öğrencilerinin Eğitim Sistemi Algılarının Metaforlarla Değerlendirilmesi Sosyoloji Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Türlerine Göre Kadın Algılarının Belirlenmesi Tarih Türkiye'nin Zor Yılları: Iı. Dünya Savaşı Yıllarında Kırsal Kesime Yönelik Vergilendirme Politikalarının Uşak Ve Köylerindeki Etkileri Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

50 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Proje Raporu Proje Adı: Proje Amacı: Giriş: Benzer çalışmalardan ayırt edici yön Yöntem: Nerede? Kimin tarafından? Ne kadar sürede? Kaç kez? Nasıl? -Veri çizelgeleri, grafikler, analiz hesaplamalar (en uygun gösterim yöntemi ile) Sonuçlar ve Tartışma: Sayısal / Sözel, Grafik Gösterimi, Sınırlılıklar, Etkililik, Öneriler Kaynaklar Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

51 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU
Proje fikri bulma ve projeyi hazırlama 6-22 Ocak 2014’te projeyi ebideb’e yükleme Projeyi ve öğrenci bilgilerini posta yoluyla gönderme 30 Ocak 2014’te Eskişehir’de jürinin değerlendirmeye başlaması 17-20 Mart 2014 Bölge finalistlerini projelerini Eskişehir’de sergilemesi ve ödül töreni Mayıs 2014 Ankara Türkiye Finali ve ödül töreni Proje Takvimi Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU

52 Tübitak Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması
Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi-Ahmet USLU Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi


"Tübitak Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları