Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kişilerarası iletişim çatışmaları. Dökmen’e göre, Kişiler arasındaki iletişim çatışmalarının niteliğini belirleyen iki temel faktör vardır. Başlangıç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kişilerarası iletişim çatışmaları. Dökmen’e göre, Kişiler arasındaki iletişim çatışmalarının niteliğini belirleyen iki temel faktör vardır. Başlangıç."— Sunum transkripti:

1 Kişilerarası iletişim çatışmaları

2 Dökmen’e göre, Kişiler arasındaki iletişim çatışmalarının niteliğini belirleyen iki temel faktör vardır. Başlangıç faktörleri ve Sonuç faktörleri Başlangıç faktörleri,sonuç faktörlerinin temelinde yer alan ve iletişim çatışmalarının asıl nedenini oluşturan faktörlerdir, yani kişilerarası iletişim çatışmalarının nedenleridir.

3 İletişim çatışmalarını ele almada kullanılan kavramsal modeller Bilişsel davranışçı yaklaşıma göre, insanların düşünceleri, onların duygu ve davranışlarını yönlendirir. Psikanalitik yaklaşıma göre, insanların bilinç dışlarında bulunan ruhal öğeler (çatışmalar, duygular), görünürdeki duygu, düşünce ve davranışlarını yönlendirir.

4 Sonuç faktörleri, doğrudan gözlediğimiz çatışmaların yüzeysel sebepleridir. Bunların sınıflandırılması, iletişim çatışmalarını betimlenmesidir. Varolan çatışmaların yüzeysel nedenlerini ortaya koyarak sınıflandırma yapan teorik modeller, Graf yaklaşımı, Transaksiyonel analiz vb.dir

5 Sonuç faktörleri kendi içinde 4 gruba ayrılmaktadır: 1.Kişinin kendisine bakış açısı, 2.Kişinin karşısındakine bakış açısı, 3.Kişinin kendine gönderilen mesaja bakış açısı, 4.Kişinin iletişim becerisi / stili

6 Günlük yaşamda sonuç faktörlerinin gözlemlenmesi kişi Mesajı, göndereni, gönderilişini uygun bulmaz dinlemezdinler Mesajı, göndereni, gönderilişini uygun bulur Dinlemezdinler

7 dinlerse Yanlış anlar Doğru anlar Mesaja karşıdır Mesaja katılır Geri bildirimi uygundur Geri bildirimi uygun değildir

8 Bir örnek Ahmet bey sigarayla ilgili sıkıntılar nedeniyle doktora gider… Dökmen, s:81-82

9 Asıl nedenler, başlangıç faktörleri 1.Biliş (cognition) 2.Algı (perception) 3.Duygu 4.Bilinçdışı 5.İhtiyaçlar 6.İletişim Becerisi 7.Kişisel Faktörler 8.Kültürel Faktörler 9.Roller 10.Sosyal ve fiziksel çevre 11.Mesajın niteliği

10 Biliş Biliş, algılama, anlamlandırma, depolama, hatırlama ve kullanma sürecimizi oluşturan zihinsel faaliyetlerdir.

11 Duygu Duygu; vücutta gözlenen değişikliklerle tanımlanır. Niyet edilmeksizin yapılan davranışlar duygusaldır. Yüz ifadeleri ile tanımlanan 7 temel duygu bulunduğuna yönelik genel bir kabul vardır, bunlar: mutluluk, hayret, korku, üzüntü, öfke,küçük görme, tiksinme, nötr, utanma

12 Bir soru, güldüğümüz zaman mı mutlu oluruz, mutlu olduğumuz zaman mı güleriz?

13 Bilinçdışı

14 ihtiyaçlar Fizyolojik ihtiyaçlar –Yemek yemek, barınmak, dinlenmek, korunmak... Güvenlik ihtiyacı –Duygusal ve fiziksel olarak güvende hissetme ihtiyacı Sosyal ihtiyaçlar –Bir grubun üyesi olma ihtiyacı Saygınlık ihtiyacı –Saygı görme, statü sahibi olma ve başarı ihtiyacı Kişisel bütünlük ihtiyacı –Kendini gerçekleştirme ihtiyacı.

15 İletişim becerileri İletişimin teknik içeriğinden kaynaklanan çatışmalar için kişisel iletişim becerilerinin geliştirilmesi yardımcı olabilir; Sözel beceriler, Empati becerileri, Kendini tanıma vb.

16 Kişisel faktörler Cinsiyet, Fiziksel faktörler Sosyo ekonomik özellikler Yaş tutumlar

17 Sosyal psikoloji bakış açısı Davranışların öncesinde onları başlatan bir tepki ön eğilimi olduğu ve bunun tutum olarak adlandırıldığı söylenebilir. Tutumlar konusu kısaca aşağıdaki gibi ele alınabilir.

18 TUTUMLARIMIZ –Tutum, bir “duruş”tur, “vaziyet alış”tır. –Tutumlarımız herhangi bir olay, düşünce ya da durum karşısındaki olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerimizdir. –Tutumlarımızı düşünce, duygu ve davranışlarımızla ifade ederiz.

19 BİR ÖRNEKLE AÇIKLAYALIM Ben sigara içmenin kansere yol açtığını düşünüyorum ve buna inanıyorum (düşüncem) Yanımda sigara içilmesine öfkeleniyorum (duygularım) Bu nedenle evde sigara içilmesine izin vermem, ben de içmem (davranışım)

20 Kültürel faktörler Kurallar Dil Roller

21 Sosyal ve fiziksel çevre

22 ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ  Güven veren bir ortamda bulunmak çatışma yaşanmasını azaltsa da, özellikle uzun süreli görevlerde ekip içi/dışı çatışma yaşanması çok olağandır.  Yaşanan çatışmanın hemen akabinde paylaşıma yönelik diyalog kurulması,  Paylaşım ve boşalımın sağlanması için düzenli olarak deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam sağlanması,  Ekip olarak açık, tutarlı ve gerçekçi hedefler ve amaçlar öngörerek rol ve sorumlulukların açık ve net şekilde tanımlanması,  Değişime her zaman esnek olunmalı ve koşulların her an değişebileceği unutulmamalıdır.


"Kişilerarası iletişim çatışmaları. Dökmen’e göre, Kişiler arasındaki iletişim çatışmalarının niteliğini belirleyen iki temel faktör vardır. Başlangıç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları