Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane Otomasyonu Modülleri POLİKLİNİK MODÜLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane Otomasyonu Modülleri POLİKLİNİK MODÜLÜ"— Sunum transkripti:

1 Hastane Otomasyonu Modülleri 16.3. POLİKLİNİK MODÜLÜ
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri POLİKLİNİK MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 Hastane Otomasyonu I + II
Bilgi: Üniversitelerimizde Sağlık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı öğrenim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sağlık Bakanlığı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabileceği göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Diğer sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

3 16.3. POLİKLİNİK MODÜLÜ Poliklinik Modülü;
hastanın müracaatından muayene olmasına ve hastaneyi terk etmesine kadar olan süreçteki, polikliniklerde ihtiyaç duyulan; tüm tıbbi ve mali işlemlerin elektronik ortama aktarılarak gerekli kayıtların tutulmasını ve bu bilgilerin gerektiğinde incelenebilmesini amaçlar. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

4 POLİKLİNİK MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

5 POLİKLİNİK MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

6 Poliklinik Kayıt İşlemleri
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

7 16.3.1. Poliklinik Kayıt İşlemleri
Bu modül aynı zamanda acil servis ve polikliniklerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmiş olmalı ya da bunlar için gerekli düzenlenmelerin yapılabileceği şekilde tasarlanmış olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

8 16.3.1. Poliklinik Kayıt İşlemleri
Her müracaat esnasında ilk müracaatta alınan allerji, diabet, v.b. kronik hastalıklar ile ilgili bilgiler otomatik olarak ekrana gelmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

9 16.3.1. Poliklinik Kayıt İşlemleri
Hastaların hemşireleri ve doktorları tarafından hasta dosyalarına işlenen tüm muayene ve tedavi bilgileri, özel sağlık bilgileri (alerjiler, diyabet, vb.) ve konsültasyon bilgileri bu modülden elektronik ortama aktarılabilmeli, bu bilgilerden yararlanılıp otomatik olarak epikriz düzenlenebilmelidir. Bu işlemlerin yürütülmesi için gerekli donanım, network ve sarf malzemeler Alıcı tarafından önceden sağlanmış olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

10 Poliklinik Kayıt İşlemleri
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

11 16.3.1. Poliklinik Kayıt İşlemleri
Bu modülden, hastanın doktorları tarafından, hastaya ait tanı kodlarının Uluslararası Hastalık Kodlaması ICD-10 kullanılarak girilebileceği düzenlemeler yapılmış olmalı ve Tanı Kodlaması yapılmamış hastaların işlemi tamamlanamamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

12 16.3.1. Poliklinik Kayıt İşlemleri
Ücretli hastalar haricinde; memur, özel sigortalı, Emekli Sandığı(devredilen), SSK(devredilen)’lı, Bağkurlu(devredilen), yeşil kartlı, vb. kurumuna faturalı hastaların; muayene ve tedavi bilgileri ile laboratuvar, röntgen vb. tetkik istek işlemleri yapılabilmeli Ve tamamlanan işlemler hasta faturalarına (mali kayıtlarına) otomatik olarak atılmalıdır. Özetle, vezne yükü azaltılırken arada oluşabilecek kayıp ve kaçaklar da önlenebilecek şekilde düzenleme yapılmış olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

13 16.3.1. Poliklinik Kayıt İşlemleri
Doktor tetkik isteklerinde tetkiki isteyen klinik, doktor, işlem yapan kullanıcı, isteğin yapıldığı tarih ve saat gibi bilgiler istekte otomatik olarak yer almalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

14 16.3.1. Poliklinik Kayıt İşlemleri
Poliklinik modülünden yapılacak tetkik istekleri laboratuvar modülünde doğrudan görüntülenebilmelidir. İstenen tetkiklerin sonuçları da poliklinik modülünde görülebilmelidir. Bu şekilde hasta dosyasındaki laboratuvar test sonuçları bir arada bütünlük ve sadelik içinde izlenebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

15 16.3.1. Poliklinik Kayıt İşlemleri
Ücretli hastalara ait işlemler ve tetkik istekleri, her durumda poliklinik modülünden yapılabilmeli, ödeme yapmamış hastaların kontrolü, örnek alma öncesinde ya da tetkik öncesinde burada kontrol edilmeli ve engellenmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

16 16.3.1. Poliklinik Kayıt İşlemleri
Yine kurumuna faturalı hastaların dosyalarına işlenmesi gereken tıbbi malzemeler ve ilaçlar da bu modülden işlenebilmelidir. Kayıp ve kaçaklara neden olmaması için acil servis, yoğun bakım, ameliyathane v.b. yerlerin ve tüm kliniklerin ecza ve malzeme depolarının da stok kontrol işlemleri yapılabilmeli, bu depolardaki malzemelerin işlemleri, yalnızca yetki verilen kişilerce yapılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

17 16.3.1. Poliklinik Kayıt İşlemleri
Hastaların kontrol muayeneleri için randevu verilebilmeli, belli süreler içinde gelecek hastalara ait kontrol muayene işlemleri gerçekleştirilebilmelidir. Kontrol muayeneleri ve tedavi seansları da hasta faturalarına gerektiği gibi yansıtılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

18 Poliklinik Kayıt İşlemleri
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

19 Poliklinik Kayıt İşlemleri
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

20 16.3.1. Poliklinik Kayıt İşlemleri
Polikliniklerde; poliklinik ya da doktor bazında olmak üzere, muayene sırası almış olan hastaların listeleri, poliklinik hemşiresi ya da doktoru tarafından kolayca görüntülenebilmeli; bu listeler gerektiğinde “dijital board” lara yansıtılabilecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Aynı şekilde kliniklerde yatan hasta listeleri de servis hemşireleri ve doktorları tarafından kolayca görüntülenebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

21 16.3.1. Poliklinik Kayıt İşlemleri
Hastanın herhangi bir andaki fatura bilgileri, istenildiği taktirde bu modül ekranlarından görüntülenebilmeli ve/veya yazdırılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

22 Doktor Atama Başvuran hastaların hangi doktor tarafından muayene edileceğini belirleyen alt modüldür. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

23 Doktor Atama Doktor atama işlemi poliklinik ve/veya servis hemşiresi tarafından ya da ayrıca görevlendirilecek bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı, “otomatik” ve “seçerek” atama olmak üzere iki şekilde Doktor atama yapabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

24 Doktor Atama Otomatik atamada hasta sıradaki en müsait doktora atanmalıdır. Otomatik atamaya dahil olacak doktorlar bir atama listesine eklenip çıkartılmalıdır. Doktorların muayene saatleri doktor atanırken tanımlanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

25 Doktor Atama Atama işlemini gerçekleştiren personel, her doktor için atanan hastaların listesini görmelidir. Doktor, kendisine atanan hastaların listesinin görüntülenmesi ve raporlanması yetkisine sahip olmalıdır. Doktor, hasta listesindeki hasta isminden tek tuşla geçmiş vizitlere ulaşmalıdır. Doktor, atanan hastalar listesinden hastasını seçerek tıbbi bilgi girişi ekranına geçebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

26 16.3.3. Hasta Tıbbi Bilgi Girişi
Yetkili doktorunun hasta ile ilgili anamnez ve tıbbi bilgi girişini gerçekleştiren işlevdir. Muayene sadece normal poliklinik muayenelerini değil aynı zamanda, kontrol muayenesi, tetkik değerlendirme, check- up muayeneleri, konsültasyonları da kapsamaktadır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

27 Hasta Tıbbi Bilgi Girişi
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

28 16.3.3. Hasta Tıbbi Bilgi Girişi
Tanı girişinde en kısa zamanda gerekli düzenlemeler yapılıp ICD-10 kodları kullanılmalıdır. Bir hastanın birden fazla tanısı olabileceğinden form ve rapor dizaynları buna uygun geliştirilmelidir Özel tanı girişi isteyen polikliniklerde doktorlar özel tanı kodları listelerinden tanı girişi gerçekleştirebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

29 16.3.3. Hasta Tıbbi Bilgi Girişi
Doktorun tanı kodlarının dışında da serbest tanı kaydı yapabilme imkanı olmalıdır. Her kullanıcı Doktor için girdiği bu tanının ICD- 10’daki karşılığını tanımlayıp saklayabileceği arayüz yazılımda yer almalıdır. Tedavi aşamasında da kod sistemleri kullanılmalı uygulanan hizmet kayıtlarını BUT kodlarına göre girme imkanı olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

30 16.3.3. Hasta Tıbbi Bilgi Girişi
Hastaya ait temel tıbbi bilgilerin doktor tarafından girilmesi ile ilgili serbest bir bölüm olmalıdır. Kullanıcı isteklerine göre bir vakaya, birden fazla tanı girişi (ön tanı, kesin tanı, radyografik tanı, patolojik tanı, kabul, taburcu, primer ve sekonder tanı vb.) imkanı olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

31 Hasta Tıbbi Bilgi Girişi
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

32 16.3.4. Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme
Yetkili personelin hastayla ilgili yapılmış tüm tıbbi bilgi girişlerini görüntüleyen, raporlayan alt işlevdir. Hasta dosyası görüntüleme, tıbbi bilgi görüntüleme işlemlerini kapsamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

33 16.3.4. Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme
Hastanın tedavi gördüğü tüm birimler ile ilgili tıbbi bilgi girişlerinin görüntülenmesini, raporlanmasını sağlamalıdır. Kullanıcı, hastaya bugüne kadar yapılmış tüm tıbbi işlemleri görebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

34 16.3.4. Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme
Tıbbi bilgisi görüntülenen ve/veya raporlanan hastaların epizot ve genel bilgilerine geçiş kolayca mümkün olmalıdır. Gizlilik ve Mahremiyet İlkeleri çerçevesinde Tıbbi bilgi görüntülenmesinde ve/veya raporlanmasında anamnez ve tetkik sonuçlarının gerekli ekrana/kağıda yazdırılması otomatik olarak sağlanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

35 Tıbbi Rapor Hazırlama Hastaya ait tanı ve sonuçlarının raporlandığı alt işlevdir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

36 Tıbbi Rapor Hazırlama Tıbbi rapor hazırlama işlemi, doktorun yetkisinde olmalıdır. Tıbbi raporlarda kullanılacak tanı kodlarının ve rapor sonuçlarının, liste ve ekranlardan seçilmesi mümkün olmalı, serbest rapor yazma imkanı da bulunmalıdır. Varsayılan rapor hazırlanabilme ve kullanılabilme imkanı olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

37 Tıbbi Rapor Hazırlama Yatan ve ayaktan hasta için ön tanı ve son tanı, primer ve sekonder hastalıklar belirtilerek girilmelidir. Bu tanıların uygunluklarının doktor bazında incelenmesi için rapor oluşturulmalıdır. Yazılımın ürettiği raporlar ofis uygulamalarına kolayca ve istenen formatta aktarılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

38 16.3.6. İlaç ve Sarf Malzeme İstemi
İlaç ve sarf malzemesi isteklerini ilgili bölüme bildirip süreci takip etmek için kullanılacak işlemlerdir. İlaç ve sarf malzeme istek, arama ve görüntüleme işlemlerini kapsamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

39 İlaç ve Sarf Malzeme İstemi
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

40 16.3.6. İlaç ve Sarf Malzeme İstemi
İlaç ve sarf malzemeleri, kodlu listelerden seçilerek istekte bulunulmalıdır. İstekler üzerine tarama kriterleri girilerek arama yapılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

41 16.3.6. İlaç ve Sarf Malzeme İstemi
Hastaya yapılan küçük cerrahi girişim, eczane, laboratuvar, röntgen gibi işlemlerde kullanılan malzemelere ait ücretler hastanın mali kayıtlarına ve hasta dosyasına anında yansıtılmalıdır. Dolayısıyla hastalara ve hastalıklara ait maliyet analizleri gerektiğinde görüntülenebilmeli ve/veya raporlanabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

42 16.3.6. İlaç ve Sarf Malzeme İstemi
İsteklerin günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasındaki sorgu sonuçları ekrana/kağıda yazdırılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

43 İlaç ve Sarf Malzeme İstemi
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

44 16.3.7. Poliklinik/Servis Raporlama
Poliklinik/servis ile ilgili istatistiksel raporların hazırlanmasını sağlayan fonksiyondur. Servise başvuran hastaların günlük, haftalık, aylık, yıllık sayıları, grup ve sevk eden makam ve maksatlara göre dağılımları, hasta akıbetleri, poliklinik/servis sarf malzeme raporları, maliyetleri ve tanımlı istatistik raporları kapsamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

45 Hastane Otomasyonu ile İlgili sunumlar
1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENLİK VE ERİŞİM ve MALİ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLERİ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POLİKLİNİK MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJİ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAKİP, SATINALMA VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-BİLGİ YÖNETİM, İSTATİSTİK VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞİRE AMELİYATHANE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMODİYALİZ,SAĞLIK KURULU,ARŞİV,KAN MERKEZİ,DİYET,CİHAZ TAKİP MODÜL Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi


"Hastane Otomasyonu Modülleri POLİKLİNİK MODÜLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları