Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane Otomasyonu Modülleri 16.3. POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane Otomasyonu Modülleri 16.3. POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli."— Sunum transkripti:

1 Hastane Otomasyonu Modülleri 16.3. POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye

2 Bilgi: Üniversitelerimizde Sa ğ lık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı ö ğ renim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabilece ğ i göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Di ğ er sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi2

3 16.3. POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ Poliklinik Modülü; hastanın müracaatından muayene olmasına ve hastaneyi terk etmesine kadar olan süreçteki, polikliniklerde ihtiyaç duyulan; tüm tıbbi ve mali işlemlerin elektronik ortama aktarılarak gerekli kayıtların tutulmasını ve bu bilgilerin gerekti ğ inde incelenebilmesini amaçlar. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi3

4 POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi4

5 POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi5

6 Poliklinik Kayıt İ şlemleri Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi6

7 16.3.1. Poliklinik Kayıt İ şlemleri 16.3.1.1. Bu modül aynı zamanda acil servis ve polikliniklerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmiş olmalı ya da bunlar için gerekli düzenlenmelerin yapılabilece ğ i şekilde tasarlanmış olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi7

8 16.3.1. Poliklinik Kayıt İ şlemleri 16.3.1.2. Her müracaat esnasında ilk müracaatta alınan allerji, diabet, v.b. kronik hastalıklar ile ilgili bilgiler otomatik olarak ekrana gelmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi8

9 16.3.1. Poliklinik Kayıt İ şlemleri 16.3.1.3. Hastaların hemşireleri ve doktorları tarafından hasta dosyalarına işlenen tüm muayene ve tedavi bilgileri, özel sa ğ lık bilgileri (alerjiler, diyabet, vb.) ve konsültasyon bilgileri bu modülden elektronik ortama aktarılabilmeli, bu bilgilerden yararlanılıp otomatik olarak epikriz düzenlenebilmelidir. Bu işlemlerin yürütülmesi için gerekli donanım, network ve sarf malzemeler Alıcı tarafından önceden sa ğ lanmış olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi9

10 Poliklinik Kayıt İ şlemleri Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi10

11 16.3.1. Poliklinik Kayıt İ şlemleri 16.3.1.4. Bu modülden, hastanın doktorları tarafından, hastaya ait tanı kodlarının Uluslararası Hastalık Kodlaması ICD-10 kullanılarak girilebilece ğ i düzenlemeler yapılmış olmalı ve Tanı Kodlaması yapılmamış hastaların işlemi tamamlanamamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi11

12 16.3.1. Poliklinik Kayıt İ şlemleri 16.3.1.5. Ücretli hastalar haricinde; memur, özel sigortalı, Emekli Sandı ğ ı(devredilen), SSK(devredilen)’lı, Ba ğ kurlu(devredilen), yeşil kartlı, vb. kurumuna faturalı hastaların; muayene ve tedavi bilgileri ile laboratuvar, röntgen vb. tetkik istek işlemleri yapılabilmeli Ve tamamlanan işlemler hasta faturalarına (mali kayıtlarına) otomatik olarak atılmalıdır. Özetle, vezne yükü azaltılırken arada oluşabilecek kayıp ve kaçaklar da önlenebilecek şekilde düzenleme yapılmış olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi12

13 16.3.1. Poliklinik Kayıt İ şlemleri 16.3.1.6. Doktor tetkik isteklerinde tetkiki isteyen klinik, doktor, işlem yapan kullanıcı, iste ğ in yapıldı ğ ı tarih ve saat gibi bilgiler istekte otomatik olarak yer almalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi13

14 16.3.1. Poliklinik Kayıt İ şlemleri 16.3.1.7. Poliklinik modülünden yapılacak tetkik istekleri laboratuvar modülünde do ğ rudan görüntülenebilmelidir. İ stenen tetkiklerin sonuçları da poliklinik modülünde görülebilmelidir. Bu şekilde hasta dosyasındaki laboratuvar test sonuçları bir arada bütünlük ve sadelik içinde izlenebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi14

15 16.3.1. Poliklinik Kayıt İ şlemleri 16.3.1.8. Ücretli hastalara ait işlemler ve tetkik istekleri, her durumda poliklinik modülünden yapılabilmeli, ödeme yapmamış hastaların kontrolü, örnek alma öncesinde ya da tetkik öncesinde burada kontrol edilmeli ve engellenmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi15

16 16.3.1. Poliklinik Kayıt İ şlemleri 16.3.1.9. Yine kurumuna faturalı hastaların dosyalarına işlenmesi gereken tıbbi malzemeler ve ilaçlar da bu modülden işlenebilmelidir. Kayıp ve kaçaklara neden olmaması için acil servis, yo ğ un bakım, ameliyathane v.b. yerlerin ve tüm kliniklerin ecza ve malzeme depolarının da stok kontrol işlemleri yapılabilmeli, bu depolardaki malzemelerin işlemleri, yalnızca yetki verilen kişilerce yapılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi16

17 16.3.1. Poliklinik Kayıt İ şlemleri 16.3.1.10. Hastaların kontrol muayeneleri için randevu verilebilmeli, belli süreler içinde gelecek hastalara ait kontrol muayene işlemleri gerçekleştirilebilmelidir. Kontrol muayeneleri ve tedavi seansları da hasta faturalarına gerekti ğ i gibi yansıtılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi17

18 Poliklinik Kayıt İ şlemleri Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi18

19 Poliklinik Kayıt İ şlemleri Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi19

20 16.3.1. Poliklinik Kayıt İ şlemleri 16.3.1.11. Polikliniklerde; poliklinik ya da doktor bazında olmak üzere, muayene sırası almış olan hastaların listeleri, poliklinik hemşiresi ya da doktoru tarafından kolayca görüntülenebilmeli; bu listeler gerekti ğ inde “dijital board” lara yansıtılabilecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Aynı şekilde kliniklerde yatan hasta listeleri de servis hemşireleri ve doktorları tarafından kolayca görüntülenebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi20

21 16.3.1. Poliklinik Kayıt İ şlemleri 16.3.1.12. Hastanın herhangi bir andaki fatura bilgileri, istenildi ğ i taktirde bu modül ekranlarından görüntülenebilmeli ve/veya yazdırılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi21

22 16.3.2. Doktor Atama Başvuran hastaların hangi doktor tarafından muayene edilece ğ ini belirleyen alt modüldür. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi22

23 16.3.2. Doktor Atama 16.3.2.1. Doktor atama işlemi poliklinik ve/veya servis hemşiresi tarafından ya da ayrıca görevlendirilecek bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 16.3.2.2. Kullanıcı, “otomatik” ve “seçerek” atama olmak üzere iki şekilde Doktor atama yapabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi23

24 16.3.2. Doktor Atama 16.3.2.3. Otomatik atamada hasta sıradaki en müsait doktora atanmalıdır. 16.3.2.4. Otomatik atamaya dahil olacak doktorlar bir atama listesine eklenip çıkartılmalıdır. 16.3.2.5. Doktorların muayene saatleri doktor atanırken tanımlanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi24

25 16.3.2. Doktor Atama 16.3.2.6. Atama işlemini gerçekleştiren personel, her doktor için atanan hastaların listesini görmelidir. 16.3.2.7. Doktor, kendisine atanan hastaların listesinin görüntülenmesi ve raporlanması yetkisine sahip olmalıdır. 16.3.2.8. Doktor, hasta listesindeki hasta isminden tek tuşla geçmiş vizitlere ulaşmalıdır. 16.3.2.9. Doktor, atanan hastalar listesinden hastasını seçerek tıbbi bilgi girişi ekranına geçebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi25

26 16.3.3. Hasta Tıbbi Bilgi Girişi Yetkili doktorunun hasta ile ilgili anamnez ve tıbbi bilgi girişini gerçekleştiren işlevdir. Muayene sadece normal poliklinik muayenelerini de ğ il aynı zamanda, kontrol muayenesi, tetkik de ğ erlendirme, check- up muayeneleri, konsültasyonları da kapsamaktadır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi26

27 Hasta Tıbbi Bilgi Girişi Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi27

28 16.3.3. Hasta Tıbbi Bilgi Girişi 16.3.3.1. Tanı girişinde en kısa zamanda gerekli düzenlemeler yapılıp ICD-10 kodları kullanılmalıdır. Bir hastanın birden fazla tanısı olabilece ğ inden form ve rapor dizaynları buna uygun geliştirilmelidir 16.3.3.2. Özel tanı girişi isteyen polikliniklerde doktorlar özel tanı kodları listelerinden tanı girişi gerçekleştirebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi28

29 16.3.3. Hasta Tıbbi Bilgi Girişi 16.3.3.3. Doktorun tanı kodlarının dışında da serbest tanı kaydı yapabilme imkanı olmalıdır. Her kullanıcı Doktor için girdi ğ i bu tanının ICD- 10’daki karşılı ğ ını tanımlayıp saklayabilece ğ i arayüz yazılımda yer almalıdır. 16.3.3.4. Tedavi aşamasında da kod sistemleri kullanılmalı uygulanan hizmet kayıtlarını BUT kodlarına göre girme imkanı olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi29

30 16.3.3. Hasta Tıbbi Bilgi Girişi 16.3.3.5. Hastaya ait temel tıbbi bilgilerin doktor tarafından girilmesi ile ilgili serbest bir bölüm olmalıdır. 16.3.3.6. Kullanıcı isteklerine göre bir vakaya, birden fazla tanı girişi (ön tanı, kesin tanı, radyografik tanı, patolojik tanı, kabul, taburcu, primer ve sekonder tanı vb.) imkanı olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi30

31 Hasta Tıbbi Bilgi Girişi Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi31

32 16.3.4. Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme Yetkili personelin hastayla ilgili yapılmış tüm tıbbi bilgi girişlerini görüntüleyen, raporlayan alt işlevdir. Hasta dosyası görüntüleme, tıbbi bilgi görüntüleme işlemlerini kapsamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi32

33 16.3.4. Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme 16.3.4.1. Hastanın tedavi gördü ğ ü tüm birimler ile ilgili tıbbi bilgi girişlerinin görüntülenmesini, raporlanmasını sa ğ lamalıdır. 16.3.4.2. Kullanıcı, hastaya bugüne kadar yapılmış tüm tıbbi işlemleri görebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi33

34 16.3.4. Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme 16.3.4.3. Tıbbi bilgisi görüntülenen ve/veya raporlanan hastaların epizot ve genel bilgilerine geçiş kolayca mümkün olmalıdır. 16.3.4.4. Gizlilik ve Mahremiyet İ lkeleri çerçevesinde Tıbbi bilgi görüntülenmesinde ve/veya raporlanmasında anamnez ve tetkik sonuçlarının gerekli ekrana/ka ğ ıda yazdırılması otomatik olarak sa ğ lanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi34

35 16.3.5. Tıbbi Rapor Hazırlama Hastaya ait tanı ve sonuçlarının raporlandı ğ ı alt işlevdir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi35

36 16.3.5. Tıbbi Rapor Hazırlama 16.3.5.1. Tıbbi rapor hazırlama işlemi, doktorun yetkisinde olmalıdır. 16.3.5.2. Tıbbi raporlarda kullanılacak tanı kodlarının ve rapor sonuçlarının, liste ve ekranlardan seçilmesi mümkün olmalı, serbest rapor yazma imkanı da bulunmalıdır. 16.3.5.3. Varsayılan rapor hazırlanabilme ve kullanılabilme imkanı olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi36

37 16.3.5. Tıbbi Rapor Hazırlama 16.3.5.4. Yatan ve ayaktan hasta için ön tanı ve son tanı, primer ve sekonder hastalıklar belirtilerek girilmelidir. Bu tanıların uygunluklarının doktor bazında incelenmesi için rapor oluşturulmalıdır. 16.3.5.5. Yazılımın üretti ğ i raporlar ofis uygulamalarına kolayca ve istenen formatta aktarılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi37

38 16.3.6. İ laç ve Sarf Malzeme İ stemi İ laç ve sarf malzemesi isteklerini ilgili bölüme bildirip süreci takip etmek için kullanılacak işlemlerdir. İ laç ve sarf malzeme istek, arama ve görüntüleme işlemlerini kapsamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi38

39 İ laç ve Sarf Malzeme İ stemi Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi39

40 16.3.6. İ laç ve Sarf Malzeme İ stemi 16.3.6.1. İ laç ve sarf malzemeleri, kodlu listelerden seçilerek istekte bulunulmalıdır. 16.3.6.2. İ stekler üzerine tarama kriterleri girilerek arama yapılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi40

41 16.3.6. İ laç ve Sarf Malzeme İ stemi 16.3.6.3. Hastaya yapılan küçük cerrahi girişim, eczane, laboratuvar, röntgen gibi işlemlerde kullanılan malzemelere ait ücretler hastanın mali kayıtlarına ve hasta dosyasına anında yansıtılmalıdır. Dolayısıyla hastalara ve hastalıklara ait maliyet analizleri gerekti ğ inde görüntülenebilmeli ve/veya raporlanabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi41

42 16.3.6. İ laç ve Sarf Malzeme İ stemi 16.3.6.4. İ steklerin günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasındaki sorgu sonuçları ekrana/ka ğ ıda yazdırılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi42

43 İ laç ve Sarf Malzeme İ stemi Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi43

44 16.3.7. Poliklinik/Servis Raporlama Poliklinik/servis ile ilgili istatistiksel raporların hazırlanmasını sa ğ layan fonksiyondur. Servise başvuran hastaların günlük, haftalık, aylık, yıllık sayıları, grup ve sevk eden makam ve maksatlara göre da ğ ılımları, hasta akıbetleri, poliklinik/servis sarf malzeme raporları, maliyetleri ve tanımlı istatistik raporları kapsamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi44

45 Hastane Otomasyonu ile İ lgili sunumlar 1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENL İ K VE ER İ Ş İ M ve MAL İ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VER İ TABANI YÖNET İ M S İ STEM İ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLER İ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJ İ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAK İ P, SATINALMA VE DEM İ RBAŞ İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve F İ NANSMAN İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-B İ LG İ YÖNET İ M, İ STAT İ ST İ K VE RAPORLAMA İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞ İ RE AMEL İ YATHANE A Ğ IZ D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMOD İ YAL İ Z,SA Ğ LIK KURULU,ARŞ İ V,KAN MERKEZ İ,D İ YET,C İ HAZ TAK İ P MODÜL Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi45


"Hastane Otomasyonu Modülleri 16.3. POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları