Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orman,Su Varsa Hayat Var.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orman,Su Varsa Hayat Var."— Sunum transkripti:

1 Orman,Su Varsa Hayat Var.
«YEŞİLIRMAK HAVZASI PEYZAJ ATLASININ HAZIRLANMASI PROJESİ» EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2013-Ankara “Peyzaj Göstergeleri ve Peyzaj Kalitesi” Doç. Dr. Latif Gürkan KAYA Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Burdur Orman,Su Varsa Hayat Var. AKS Planlama

2 PEYZAJ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)
Peyzaj dokusu, ölçek, biyoçeşitlilik, alan kullanımı, yüzey örtüsü, parçalanma, bağlantılılık, kenar etkisi, peyzaj deseni, peyzaj ölçümleri olarak kullanılan değerlerdir (Şahin vd., 2013). Kategorilere göre peyzaj göstergeleri (Cassatella ve Peano, 2011)

3 PEYZAJ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)
Çizelge. Kategorilere göre peyzaj göstergeleri (Cassatella ve Peano, 2011) Kategori Göstergeler Ekolojik Düzlük Biyolojik Toprak Kapasitesi Tarih ve Kültür Peyzajın tarihi-kültürel özelliklerinin son derecesi Peyzajın tarihi-kültürel özelliklerinin kırılganlığı Peyzajın tarihi-kültürel özelliklerinin önemi/özgünlüğü Varlıkların ve ilişki sistemlerinin korunması Tarihi-kültürel mirasın daha fazla bilgilendirmesi için eylemlerin tanıtımı Tarihi-kültürel mirasın ekonomik artışı Tarihi-kültürel mirasın kullanımı, ağ Görsel ve Sosyal Algı Çeşitlilik (ya da görsel çeşitlilik) Peyzaj önemi İmaj oluşturabilme Bakış açısından görüşün engellenmesi Gökyüzünün gece görünebilirlilği ve sessizlik Ün/şöhret/tanırlık Huzur/sukunet Kolaylık/rakatlık Gölge ağaç örtüsü Alan Kullanımları Arazi yeteneği Arazi tüketimi Bozulmuş peyzajlar ve/veya baskı altındaki peyzajlar Kırsal alanlar Peyzaj için planlama amaçlarının duyarlılığı Değerlendirme eylemleri Peyzaj için planlama amaçlarının etkisi Korunan alanlar Peyzaj koruma

4 PEYZAJ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)
Çizelge. Avrupa ülkelerindeki peyzaj gösterge örnekleri (Wascher, 2005) Ülke Gösterge Kapsam (K) ve Harita ünitesi Avusturya Alan ve nitelik Hedef habitatların niteliği K (Kültürel peyzaj tipleri) Belçika Yapay alanların artışı ve parçalılık Flanders bölgeleri Çek Cumhuriyeti Ormanların yaprak dökümü Orman gelişiminin doğal durumu Tarihi arazi kullanımı Peyzajın antropojenik dönüşümü ve onun estetik değeri K K (41 doğal orman ünitesi) K(tapu üniteleri, bölüm ve bölgeler) K (9 temel peyzaj tipi) Danimarka Arazi kullanım tipleri K (belediyeler) Finlandiya Kenar yoğunlukları Açık alanların değişimi Turizm konaklamaları Yapılaşma için verilen izinler K (kırsal alanlar) Fransa Yıllık kenar çitlerin uzunluğu Brittany (3. düzey İstatistiki Bölge Birimi) Yunanistan Arazi örtüsü Arazi kullanımı Arazi değerleri K(idari üniteler) Macaristan Arazi kulanım değişimi Orman alanlarının gelişimi K(Macaristan) K(Ulusal Bölgesel) İrlanda Ağaçlık/orman alanlar Görsel peyzaj etkisi K(kırsal alanlar) K(görsel havzalar) Hollanda Peyzaj heterojenliği ve bağlantılılığı Peyzaj değişimim Peyzaj tipi değişimi İsviçre Peyzajın çizgisel niteliği ve alan niteliğine bağlı göstergeler K(kantonlar) İngiltere Peyzaj karakteri fizyografya arazi örtüsü kültürel desen (159 karakter alanı) Avrupa Ölçeği Peyzaj ahengi Açık ve kapalılık Peyzaj çeşitliliği Peyzaj durumu Avrupa Peyzaj Sınıflandırması

5 PEYZAJ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)
Çizelge. Norveç’te peyzaj göstergeleri(Wascher, 2005) İçerik İlgilenilen Konu Raporlanan Değişkenler Peyzajın mekânsal yapısı Arazi tipi Farklı arazi tiplerinin parçalılığı Peyzaj çeşitliliği Peyzaj heterojenliği Kenar tipleri Su kenarları Binalar Her arazi tipinin alanı Birbirileriyle bağlantılı ünitelerin ortalama ölçüsü; her km karedeki toplam ünite Shannon’s çeşililik indeksi Heterojenlik indeksi Her tipin uzunluğu Farklı tiplerin uzunluğu: 10 m lik tampon zondaki farklı arazi tiplerinin alanı Her bir arazi tipinin sayı:her bir arazi tipinin yüzdesi Tarım arazilerinin mekânsal yapısı Peyzaj tipi (3. seviye) Parçalılık Tarımsal arazi tiplerinin çeşitliliği Tarım alanlarının şekli Tarım alanlarının kenar tipi Tarımsal araziler üzerindeki çizgisel elemanlar Tarımsal araziler üzerinde üretim yapılmayan adacıklar Tarımsal arazilerdeki noktasal objeler Her tipin alanı Tarlaların ölçüsü ve sayısı Ağırlıklandırılmış ortalama şekil indeksi Uzunluk Sayı ve uzunluk Sayı farklı tiplerin yüzdesi Biyoçeşitlilik Habitat çeşitliliği Tarım arazilerinde kuşların bolluğu Tarım arazilerinde kuşların dağılımı Damarlı bitkilerin çeşitliliği Damarlı bitkilerin dağılımı Tür sayısı, bireylerin sayısı Seçilen türlerin farklı bölgelerde belirli örnek alanlarındaki yüzdesi Tür sayısı, Shannon’s çeşililik indeksi Kültürel Miras Tarihi binalar Alanlardaki kültürel miras Sayı Sayı, farklı tiplerdeki arazi kullanımları, özelliklerin görülebilirliği Erişilebilirlik Erişilebilir rotaların varlığı Bağlantılılık Yol ve inşaat alanlardan kaynaklanan müdahaleler Erişilebilir araziler Uzunluk;farklı tilrin yüzdesi Gamma indeksi 100m mesafedeki alanlar Grupların alana erşilebilirliği

6 PEYZAJ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)
Bir peyzaj göstergesi, ilgili verinin istatistiksel yorumlar sonucunda özetlenmesiyle ortaya çıkan değer olarak da adlandırılabilir (Şahin vd., 2013). Örneğin ekonomik gelişme ile ilgili en iyi bilinen göstergeler; işsizlik oranı, hane halkı büyüklüğü vb. göstergelerdir. Genelde araştırmacılar, bu göstergelerden yalnızca bir tanesini değerlendirmek yerine, birkaç göstergeye dayalı olarak sonuca ulaşmayı tercih eder. Şahin vd. (2013) göre, tüm ekosistemi anlayabilmek için ekosistem bileşenleri ile süreçlerine ait ölçümler peyzaj göstergeleri olarak algılanabilir. Örnek olarak seçilen Amerika Birleşik Devletleri Orta-Atlantik Bölgesi Peyzaj Atlası Projesi çalışmasında peyzaj göstergelerine ilişkin harita ve detaylar yer almaktadır. Bu çalışmada kullanılan Kümeleme Analizi ile farklı havzaların sahip oldukları peyzaj göstergelerinin yoğunluğuna bağlı olarak farklılıklar ve benzerliklerini ortaya koyarak bir peyzaj atlası oluşturulmuştur.

7 PEYZAJ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)
Haritada, akarsu düzeni tarafından oluşturulan mekânsal desenlerin, gösterge olarak ölçümü gösterilmektedir (Jones et al., 1997; Şahin vd., 2013). Akarsu segmentleri, Yeşil: Orman Sarı: Tarım Kırmızı: Kent olarak ifade edilmiştir.

8 PEYZAJ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)
Orta-Atlantik Bölgesi Peyzaj Atlası Projesi’nde göstergeler belirlenirken, bölgede yaşayan insanların neyi daha çok önemsedikleri göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin, yaban yaşamı popülâsyonu ile ilgili bir konu, habitat parçalanmasını gösteren bir gösterge olarak kullanılabilir. Doğal habitatların parçalanması, hayvan popülasyonlarını derinden etkileyebilir.

9 PEYZAJ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)
ABD Orta-Atlantik Bölgesi’nde havza durumunu değerlendirmek için kullanılan peyzaj göstergeleri listesi (Jones et al., 1997, Şahin vd., 2013)

10 PEYZAJ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)
K. Bruce Jones, Kurt H. Riitters, James D. Wickham, Roger D. Tankersley Jr., Robert V. O'Neill, Deborah J. Chaloud, Elizabeth R. Smith, and Anne C. Neale (1997). “An Ecological Assessment of the United States Mid-Atlantic Region: A Landscape Atlas” başlıklı çalışmalarında Kümeleme Analizi ile farklı havzaların sahip oldukları farklı peyzaj göstergelerinin yoğunluğuna bağlı olarak benzerliklerini ortaya koyarak çalışma alanı bir peyzaj atlası oluşturmuşlardır. Yöntem Ele Alınan Parametreler Haritalar  Peyzaj atlası oluşturmak üzere veri benzerliğine göre havzaları gruplandırmak için; Kümeleme Analizi yapılmıştır. 32 göstergeden 9 tanesi korelasyon değeri küçük olduğu için kümeleme analizinde kullanılmıştır. İki çiftin dışındaki diğer verilerin korelasyonu ± 0.5 daha düşüktür. Nüfus ve nüfus yoğunluğu arasında doğal bir korelasyon bulunmaktadır. Fakat ikisi de peyzaj göstergesi olarak sıklıkla kullanılır. 1990 nüfus yoğunluğu Nüfus değişimi Yol yoğunluğu 30 metre çözünürlükteki piksellerdeki yollar ile akarsuların oranı Havzada %3 den büyük eğime sahip tarım alanlarının oranı Akarsuyun uzunluğu ile bitişikteki orman örtüsünün havzadaki oranı Orman içi yaşamı üç ölçekte destekleyen havzanın oranı Ortalama atmosferik sülfat ıslak çökelme Her bin kilometre akarsudaki baraj sayısı ABD Orta-Atlantik Bölgesi havzaları 9 adet kümede tanımlamıştır.

11 PEYZAJ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)
Orta-Atlantik Bölgesi’ndeki peyzajlara dâhil olan insan yoğunluğu, nüfus ve değişimi göstergesi Şekildeki gibi haritalanmıştır (Jones et al., 1997, Şahin vd., 2013). İlçe düzeyindeki nüfus değerlerini, havza düzeyinde ifade edebilmek için nüfus verisinin yanında yol haritaları da birlikte değerlendirilmiştir. Gösterge değeri olarak her 1 km2’deki insan sayısı esas alınmıştır. Orta-Atlantik Bölgesi’nde yol yoğunluğu (Jones et al., 1997, Şahin vd., 2013)

12 PEYZAJ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)
Yollar ve diğer ulaşım koridorları önemli peyzaj göstergeleridir. Yollar, Bir peyzajın insan-baskın elemanlarla bağlantısını sağlamak amacıyla tasarlanırlar. Bölge içindeki ulaşım ve ticarete izin vermektedir. Ekosistemler arasındaki bağlantılılığı etkilemekte, ekosistem bağlantılılığı da bitki ve hayvanların dağılımını etkilemektedir. Bazen, geçiş yapamayan hayvanların dağılımını sınırlayabilmektedir. Yolun boyutu, trafik hacmi ve kullanım tipine bağlı olarak, yol genişliğinin etkisi de değişmektedir. Orta-Atlantik Bölgesi’ne ait yol yoğunluğu Şekil'de görülmektedir (Jones et al., 1997, Şahin vd., 2013). Orta-Atlantik Bölgesi’nde yol yoğunluğu (Jones et al., 1997, Şahin vd., 2013)

13 PEYZAJ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)
Yollar birçok yönden nehir sularını etkilemektedir. Özellikle nehirlere yakın olarak inşa edilen yollar, akarsuyun kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü yollar, geçirimsiz yüzeylerdir ve hendekler kanal suyunu yollardan nehirlere akıtmak amacıyla inşa edilirler. Orta-Atlantik Bölgesi’ne ait akarsu-yol yoğunluğu oranları Şekil'de görülmektedir (Jones et al., 1997, Şahin vd., 2013). Orta-Atlantik Bölgesi’nde birbirine bitişik tarım alanlarıyla beraber toplam akarsu uzunluğu oranı (Jones et al., 1997, Şahin vd., 2013) Örnek olarak incelenen Orta Atlantik Bölgesi Peyzaj Atlası Projesi çerçevesinde ele alınan diğer parametrelere göre de haritalama çalışmaları yapılmıştır.

14 PEYZAJ KALİTESİ Peyzaj kalitesi, ne tek başına stratejik planlama sürecinin bir parçası ne de peyzajda etkisi olan belirgin gelişmeyle bağlantılı bir değerlendirmedir. Tüm süreçleri kapsayan, ekolojik, sosyokültürel ve psikolojik faktörlerin geniş yelpazesini kapsayan bir terimdir. Peyzajın kalitesi tercihler ve yargılar kapsamında değerlendirilebilir. Tercih kişinin “beğenme” temelli deneyimi ile ilişkili bir düşüncedir. Tercihlere ilişkin çalışmaların ortak amacı, belirli bir çevrenin estetik değerinin ya da kalitesinin belirlenmesidir (Çakcı, 2007).

15 PEYZAJ KALİTESİ Örnek-1
Güney Avustralya’nın Peyzaj Kalitesinin Değerlendirmesi isimli doktora tez çalışmasında (Adrew, 2000); algılanan peyzaj kalitenin büyük ölçekli değerlendirilmesi için kapsamlı bir temelde güvenilir bir yöntem geliştirmek üzere estetik ve peyzaj kalitesi ile insan algısı ve etkileşiminin ayrıntılı bir analizinin yapılmasını amaçlanmıştır. Çalışmada, estetik ve peyzaj kalitesi ile insan algısı ve etkileşim analizi kapsayan anahtar disiplinleri, kültürel yönleri ve deneye dayalı çalışmalar ve teorik yapıları bir dizi içinde incelenmiştir; filozofların estetiğe katkısı, algının psikolojisi ve renk, insanın estetiğe tepkisinin psikanalitik yapısı, peyzaj tercihlerinde kültürel etki, dağların değişen algılarının izlenmesi, sanatta peyzajın tasviri, park ve bahçelerin tasarımı ile 200’ün üzerinde peyzaj kalite anketleri (tipoloji, peyzaj kalitesi teorisi vb. içeren)

16 PEYZAJ KALİTESİ Çalışma 3 aşamada yapılmıştır;
İlk aşaması, ülke için peyzaj karakter bölgelerinin tarifini, bu peyzajların fotoğrafını, temsili bir dizi slaytlar türetmeyi ve katılımcı gruplar tarafından değerlendirmeleri kapsayan verilerin toplanmasıdır. İkinci aşama, tercihlerin derecelendirmeleri, arazi formu, arazi örtüsü, alan kullanımı, su varlığı, doğallık, çeşitlilik ve renk özellikleri temelinde kapsamlı analizlerdir. Üçüncü aşama sonuçları aşağıdaki şekilde uygulanmıştır; Güney Avustralya’nın peyzaj kalitesinin haritası oluşturulması Sonuçların, alan kullanımında değişikliklerin etkisini tahmin etmek ve peyzaj kalitesi üzerinde olacak etkiyi belirlemek için kullanılması, Peyzaj kalitesinin kuramsallığı tercih dereceleri temelinde değerlendirilmesi ve Çalışmanın büyük ölçekli peyzaj kalite değerlendirmesini gösteren rehberle detaylandırılması. Güney Avustralya’nın peyzaj kalitesinin derecelendirilmesi (Adrew 2000)

17 PEYZAJ KALİTESİ Çalışmada,
Güney Avustralya’nın tamamından alınan 155 peyzaj görünüşünün alınmasıyla birlikte yapılan analizler ve bulguları Güney Avustralya peyzajının her bölgesine uygulanır. Ek olarak, kullanılan 155 görünüş, bir birim dereceleme temelinde (ör. 3-3,99; 4-4,99) değerlendirilerek kodlanmıştır. Her birim derecelemenin geniş tanımlaması, Güney Avustralya peyzajına uygulanır. Peyzaj kalitesi haritalamasında, 1-10 skalaya uygun dilimleme yapılmıştır. Haritalama bir birim aralıkta ya da daha az olabilir. Alternatif olarak, farklı derecedeki birimler tam veya üç derecede (1-3; 3-6; 6-9) haritalandırılmış grup olabilir (9’dan büyük görünüş grubu olmaz). Tek dereceli birim ülke ölçeğinde haritalama için uygun aralıkta düşünülür. Bu tür sınıflandırma, bazı verilerin kaybıyla sonuçlanır; örneğin, 7 ve 7,5 ile 7,5’den 8’e farklar. Tek dereceli birim, ölçünün bütününe ve verinin kalitesine uygun düşünülür. Güney Avustralya’nın peyzaj kalitesinin derecelendirilmesi (Adrew 2000)

18 PEYZAJ KALİTESİ-PEYZAJIN EKOLOJİK KALİTESİ
Örnek-2 Uzun vd. (2011) "Efteni Gölü Sulak Alan Ekosistemi Peyzaj Yönetim Planının Oluşturulması" isimli çalışmalarında peyzaj kalitesine ilişkin haritalar hazırlamışlar ve bu haritaları peyzaj yönetim planının oluşturulmasında kullanmışlardır. İki aşamalı çalışmada, İlk olarak, araştırma alanına ilişkin doğal ve kültürel peyzaj elemanlarının envanter çalışması yapılmıştır. Bu envanter aşamasında alana ilişkin daha önce yapılmış çalışmalardan, literatür verilerinden ve ilgili haritalardan yararlanılmıştır. Peyzaj analizi-peyzajın ekolojik kalitesi belirlenen ikinci aşama da, peyzajın ekolojik kalitesi için temel oluşturan peyzaj fonksiyonları ile doğa ve insan etkisi üzerinde durulmuştur. Peyzaj ekolojik kalitesini artıran peyzaj fonksiyon analizleri kapsamında, peyzajın beş fonksiyonuna ilişkin olarak "peyzaj ekolojik kalitesi" tanımlanmıştır. Bu kapsamda çalışılan fonksiyonlar; peyzajın su, habitat, biyoçeşitlilik ve kültürel fonksiyonları ile akarsu koridorlarıdır.

19 PEYZAJ KALİTESİ-PEYZAJIN EKOLOJİK KALİTESİ
Peyzaj kalite hedefleri ile bağlantısı kurulan peyzajın su, habitat, biyoçeşitlilik ve akarsu koridorları fonksiyonları üst üste getirilerek peyzaj kalitesinin dereceleri ortaya konulmuştur. Bu çakıştırma işlemleri sonrasında peyzaj kalite dereceleri; çok yüksek kalite, yüksek kalite, orta kaliteli peyzaj olarak sınıflandırılmıştır.

20 PEYZAJ KALİTESİ-PEYZAJIN EKOLOJİK KALİTESİ
Peyzaj Kalite Hedeflerini Azaltan Doğal Müdahale Rejimleri Taşkın ve Sel Bölgeleri Erozyon Deprem riskinin yüksek olduğu yerler Heyelan riskinin yüksek olduğu yerler Böcek zararlılarının olduğu yerler Evapotranspitrasyonla ilgili çelişkili alanlar İnsan Müdahaleleri Yerleşim alanları Ulaşım Sanayi Yayılı kirleticiler Katı atık eski ve yeni çöp dökme alanları Malzeme ve Maden Ocakları Hidroelektrik Santraller Tarım Orman varlığı ve etkinlikleri Yangın alanları Su kirliliği Avcılık Peyzajın ekolojik kalitesini azaltan doğal ve insan müdahaleleri kapsamında veriler haritalanmıştır.

21 PEYZAJ KALİTESİ-PEYZAJIN EKOLOJİK KALİTESİ
Çalışmada; peyzajın erozyon ve heyelan potansiyelleri, taşkınlardan kaynaklanan sorunlar, yayılı kirleticilerden kaynaklanan sorunlar, HES’lerden kaynaklanan sorunlar, bitkisel zararlılardan kaynaklanan sorunlar değerlendirilmiş ve haritalalar oluşturulmuştur. Peyzaj kalite hedeflerini azaltan kriterler bir arada değerlendirildiğinde, “peyzaj kalitesindeki bozulmalar” tanımlanmıştır. Birden fazla doğa ya da insan müdahalesine sahip alanlar sınıflara ayrılmış ve haritalanmıştır; çok yüksek olumsuz etkili peyzaj, yüksek olumsuz etkili peyzaj, orta olumsuz etkili peyzaj, düşük olumsuz etkili peyzaj ve çok düşük olumsuz etkili peyzaj

22 PEYZAJ KALİTESİ-PEYZAJIN EKOLOJİK KALİTESİ
"Peyzajın Ekolojik Kalitesi” için sınıflandırma (Uzun vd, 2011); Hiç Bozulmamış Peyzaj Kalitesi Doğal ve/veya doğala yakın peyzaj karakterindeki alanlar olarak tanımlanabilir. Bunların mevcut durumlarının sürdürülebilmesi için koruma önlemleri gereklidir. Az Bozulmuş Peyzaj Kalitesi Doğal ve/veya doğala yakın peyzaj karakterinde olan ancak peyzaj kalitesini düşüren bazı olumsuzlukların etkisinde olan alanlardır. Bunların mevcut durumlarının sürdürülebilmesi için koruma ve alanlara ilişkin yönetim mekanizmalarında olumlu değişiklikler yapılması gerekmektedir. Orta Bozulmuş Peyzaj Kalitesi Bu karakterdeki alanların korunması, peyzajın kendini toparlaması açısından yeterlidir. Ancak bozulmanın derecesi arttıkça peyzajı destekleyici önlemler ve korumanın artırılması gerekecektir. Çok Bozulmuş Peyzaj Kalitesi Biyolojik onarım önlemleri ve koruma gerektiren alanlardır. Yok Olmuş Peyzaj Kalitesi Yeniden oluşturmak için kademeli biyolojik onarım önlemleri ve koruma gerektiren alanlardır.

23 Kaynaklar Cassatella, C.; Peano, A. (Eds.)(2011). Landscape Indicators: Assessing and Monitoring Landscape Quality. Springer Science+Business Media B.V., London-New York. Çakcı, I. (2007). Peyzaj Planlama Çalışmalarında Görsel Peyzaj Değerlendirmesine Yönelik Bir Yöntem Araştırması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara. Jones, B.K., Kurt H. Riitters, James D. Wickham, Roger D. Tankersley Jr., Robert V. O'Neill, Deborah J. Chaloud, Elizabeth R. Smith, and Anne C. Neale (1997). An Ecological Assessment of the United States Mid-Atlantic Region: A Landscape Atlas. Kıroğlu, E. (2009). Erzurum Kenti ve Yakın Çevresindeki Bazı Rekreasyon Alanlarının Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum. Pastor, I.O., Quintana, S. M., Perez, E. O., Martine, M.A.C. (2007). Mapa de Calidad del Paisaje de Espana. Moa IUCA. Şahin, Ş., Perçin, H., Kurum, E., Uzun, O., Bilgili, B.B., Çiçek, İ., Yiğitbaşoğlu, H., Tezcan, L., Müftüoğlu, V., Çorbacı, Ö.L., Sütunç, S., Doğan, D., Ateş, E., Tarım, B., Koç, Ö., Kurtoğlu, G., Namal, E., Gökmenoğlu, V., Arıcı, Y. (2013). Peyzaj 44 Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Raporu: Bilimsel ve Yasal Çerçeve. 109G074 Nolu TÜBİTAK KAMAG 1007 PROGRAMI ile desteklenen, yılları arasında yürütülen İL ÖLÇEĞİNDE PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ VE TURİZM7REKREASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ başlıklı proje , Cilt:1 , Ankara. Uzun, O., Gültekin, P., Kesim, G.A. (2011). Efteni Gölü Sulak Alan Ekosistemi Peyzaj Yönetim Planının Oluşturulması. Düzce Üniversitesi, BAP Proje No: Wascher DM (ed) (2005). European landscape character areas. Typologies, cartography and indicators for the assessment of sustainable landscapes. ELCAI Report. Alterra Wageningen UR, Wageningen, The Netherlands. Alterra Report No. 1254/December 2005.


"Orman,Su Varsa Hayat Var." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları