Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜBRELER. BİTKİLER YAŞAMAK İÇİN ELEMENTLERE MUHTAÇTIR BUNU DA GÜBRE İLE KARŞILAYABİİRİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜBRELER. BİTKİLER YAŞAMAK İÇİN ELEMENTLERE MUHTAÇTIR BUNU DA GÜBRE İLE KARŞILAYABİİRİZ."— Sunum transkripti:

1 GÜBRELER

2 BİTKİLER YAŞAMAK İÇİN ELEMENTLERE MUHTAÇTIR BUNU DA GÜBRE İLE KARŞILAYABİİRİZ

3 Gübre, bitkinin Gübre, bitkininbitkinin beslenmesinde gerekli olan kimyasal elementleri beslenmesinde gerekli olan kimyasal elementleri elementleri sağlamak için toprağa ilave edilen herhangi bir madde. sağlamak için toprağa ilave edilen herhangi bir madde.

4 Bitkiler, büyüme ve yaşamaları için azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum,kükü rt, demir, mangan, bakır, çin ko, bor ve bazı hallerde de molibden gibi elementlere muhtaçtır. Bunlar arasında azot, fosfat ve potasyum en önemlileridir. Bitkiler, büyüme ve yaşamaları için azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum,kükü rt, demir, mangan, bakır, çin ko, bor ve bazı hallerde de molibden gibi elementlere muhtaçtır. Bunlar arasında azot, fosfat ve potasyum en önemlileridir.azotfosforpotasyum kalsiyummagnezyumkükü rtdemirmanganbakırçin kobormolibden elementlereazotfosforpotasyum kalsiyummagnezyumkükü rtdemirmanganbakırçin kobormolibden elementlere

5 Eski zamanlarda toprağın asitliğini azaltmak ve kalsiyum temin etmek için kireçli maddeler kullanılmıştır. Kullanılan ilk kimyevi gübreler, sodyum nitrat ve kemikler olmuştur. Eski zamanlarda toprağın asitliğini azaltmak ve kalsiyum temin etmek için kireçli maddeler kullanılmıştır. Kullanılan ilk kimyevi gübreler, sodyum nitrat ve kemikler olmuştur.kalsiyumkireçlisodyum nitratkalsiyumkireçlisodyum nitrat

6 BİTKİDE ELEMENT EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

7 Bitkinin alt kısmından başlayarak yaprak uçları kırmızımsı kahverengi bir renk alır. AZOT Bitkinin alt kısmından başlayarak yaprak uçları kırmızımsı kahverengi bir renk alır.

8 FOSFOR Kök gelişmesi engellenir, saplar uzar, bitkinin olgunlaşması gecikir. Bitkinin rengi morumsu olur.

9 Potasyum Potasyum Yaprak uçları kavrulur, sararır, saplar zayıflar. Meyve çekirdekleri kuruyup büzülür. Potasyum

10 Kalsiyum Yaprak uçları tarak dişi gibi parçalanır. Uç tomurcuklar ölür, çiçekler olgunlaşmadan taç yapraklarını kaybederler.

11 . Bakır Bakır Bitkilerin renkleri ağarır. Turunçgiller kırmızımsı kahve renkte, anormal şekilde büyüme gösterir. Bakır

12 Çinko Çinko Uç yaprakları çok küçülür. Yapraklar ölü bölgelerde benekli hale gelir. Tomurcuk teşekkülü azalır Çinko

13 Demir Yapraklar sararır. Fakat damarlar yeşil kalır. Yapraklar yukarı doğru kıvrılır.

14 GÜBRE DOĞAL GÜBRE YAPAY GÜBRE

15 DOĞAL GÜBRELER Doğal gübreler bitki ve hayvanlardan sağlanır. Bütün doğal gübreler azot ve fosfor temin ederler. Fakat sentetik gübrelerden daha pahalı oldukları için, modern ziraatte çok az kullanılırlar. Doğal gübreler bitki ve hayvanlardan sağlanır. Bütün doğal gübreler azot ve fosfor temin ederler. Fakat sentetik gübrelerden daha pahalı oldukları için, modern ziraatte çok az kullanılırlar. Bununla beraber doğal gübreler daha yavaş tesirli oldukları, suda daha az çözündükleri için, çim tohumlarına ve yeni filizlerin köklerine zarar vermezler. Bu özellikleriyle sebze ve çiçek yetiştiriciliğinde tercih edilirler. Doğal gübrelerin bir diğer katkısı da toprağın topraktaki organik madde oranının artması ile toprağın su tutma, PH gibi fiziksel özelliklerini düzeltmeleridir Bununla beraber doğal gübreler daha yavaş tesirli oldukları, suda daha az çözündükleri için, çim tohumlarına ve yeni filizlerin köklerine zarar vermezler. Bu özellikleriyle sebze ve çiçek yetiştiriciliğinde tercih edilirler. Doğal gübrelerin bir diğer katkısı da toprağın topraktaki organik madde oranının artması ile toprağın su tutma, PH gibi fiziksel özelliklerini düzeltmeleridir

16 Doğal gübreler ahır gübresi ve güvercin gübresi gibi hayvansal atıklardan doğal yollardan elde edilir Doğal gübreler ahır gübresi ve güvercin gübresi gibi hayvansal atıklardan doğal yollardan elde edilir

17 YAPAY GÜBRELER Yapay gübreler, sıvı ve katı halde bulunur. Genellikle taşınması ve depolanması kolay olduğundan, katı ve granül haldekiler tercih edilir. Eskiden kimyevi gübreler toz halinde yapılmaktaydı. Toz halindeki gübreler çok nem çekici ve taşınması zor olduğundan terk edilmiştir. Sıvı gübreler ise gün Yapay gübreler, sıvı ve katı halde bulunur. Genellikle taşınması ve depolanması kolay olduğundan, katı ve granül haldekiler tercih edilir. Eskiden kimyevi gübreler toz halinde yapılmaktaydı. Toz halindeki gübreler çok nem çekici ve taşınması zor olduğundan terk edilmiştir. Sıvı gübreler ise gün Toprağın yapısına ve yetiştirilen bitkinin çeşidine göre azot, fosfor ve potas ihtiva eden kimyasal gübrelerin dekara verilecek miktarları hesap edilir ve buna göre verilir. Toprağın yapısına ve yetiştirilen bitkinin çeşidine göre azot, fosfor ve potas ihtiva eden kimyasal gübrelerin dekara verilecek miktarları hesap edilir ve buna göre verilir.

18 AZOTLU YAPAY GÜBRELER Azotlu gübrelerin çeşitli tipleri vardır. En çok amonyum ve nitrat tuzları halinde kullanılır. Bunlar arasında en önemlileri, sırasıyla amonyak ve amonyum hidroksit, amonyum nitrat, amonyum sülfat, amonyum fosfat, sodyum nitrat, kalsiyum nitrat,potasyum nitrattır. Bunlardan amonyak sıvı, diğerleri ise katı olup, amonyaktan elde edilirler. Kalsiyum nitrat ve potasyum nitratın dışındaki bütün azotlu gübreler toprağı asidik yaparlar. Fakat bu asitlik uygun kireçleme ile kolaylıkla düzeltilebilir.Siyanamid, üre ve üre-form adı verilen üre-formaldehit bileşiği de azot gübresi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu sayılan bileşiklerin değişik oranlardaki karışımları ayrı patentler altında piyasaya sunulmaktadır. Azotlu gübrelerin çeşitli tipleri vardır. En çok amonyum ve nitrat tuzları halinde kullanılır. Bunlar arasında en önemlileri, sırasıyla amonyak ve amonyum hidroksit, amonyum nitrat, amonyum sülfat, amonyum fosfat, sodyum nitrat, kalsiyum nitrat,potasyum nitrattır. Bunlardan amonyak sıvı, diğerleri ise katı olup, amonyaktan elde edilirler. Kalsiyum nitrat ve potasyum nitratın dışındaki bütün azotlu gübreler toprağı asidik yaparlar. Fakat bu asitlik uygun kireçleme ile kolaylıkla düzeltilebilir.Siyanamid, üre ve üre-form adı verilen üre-formaldehit bileşiği de azot gübresi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu sayılan bileşiklerin değişik oranlardaki karışımları ayrı patentler altında piyasaya sunulmaktadır.amonyumnitrattuzlarıamonyakamonyum hidroksitamonyum nitratamonyum sülfatamonyum fosfatsodyum nitratkalsiyum nitratpotasyum nitrattıramonyaksıvıkatıazotluasitlikkireçlemeSiyanamidürebileşiklerinpatentleramonyumnitrattuzlarıamonyakamonyum hidroksitamonyum nitratamonyum sülfatamonyum fosfatsodyum nitratkalsiyum nitratpotasyum nitrattıramonyaksıvıkatıazotluasitlikkireçlemeSiyanamidürebileşiklerinpatentler

19 GÜBRELERİN ZARARLARI Gübreler bitkiler için yaralı olmakla beraber dikkatli kullanılmazlarsa önemli çevre kirliliğine neden olabilirler. Bunlar: Gübreler bitkiler için yaralı olmakla beraber dikkatli kullanılmazlarsa önemli çevre kirliliğine neden olabilirler. Bunlar: Tuz derişimi artar Tuz derişimi artar Yararlı mikroorganizma faaliyetleri azalır. Yararlı mikroorganizma faaliyetleri azalır. Yer altı suları kirlenir Yer altı suları kirlenir Verim ve elde edilen ürün kalitesi düşer Verim ve elde edilen ürün kalitesi düşer


"GÜBRELER. BİTKİLER YAŞAMAK İÇİN ELEMENTLERE MUHTAÇTIR BUNU DA GÜBRE İLE KARŞILAYABİİRİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları