Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30.07.2015 1 HAZIRLAYAN : Salih Zeki GÖKÇE Sevgili öğrenciler; Bu ünitedeki amacımız; ısı enerjisini maddenin tanecikli doğası ile ilişkilendirerek ısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30.07.2015 1 HAZIRLAYAN : Salih Zeki GÖKÇE Sevgili öğrenciler; Bu ünitedeki amacımız; ısı enerjisini maddenin tanecikli doğası ile ilişkilendirerek ısı."— Sunum transkripti:

1

2 30.07.2015 1

3 HAZIRLAYAN : Salih Zeki GÖKÇE Sevgili öğrenciler; Bu ünitedeki amacımız; ısı enerjisini maddenin tanecikli doğası ile ilişkilendirerek ısı iletim yollarını keşfedebilmek,ısı iletimi ve yalıtımını irdeleyerek ısı yalıtım teknolojisini kavrayabilmektir. 30.07.2015 2

4 Ünitenin kavram haritası 30.07.2015 3

5 MADDE VE ISI KONULAR: 1)MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI 2)ISININ YAYILMASI 3)ISI YALITIMI 30.07.2015 4

6 1)MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI Bütün maddeler tanecikli yapıya sahiptir. Taneciklerin hareketi ile maddenin ısınması arasında bir ilişki var mıdır? 30.07.2015 5

7 E TKINLIK -1 >>> Bir beherin veya deney tüpünün üçte ikisine kadar su doldurup yavaş yavaş ısıtalım. >>> Sudaki hareketleri gözlemleyelim: >>> Görünen hareket, ısınan molekül yığınlarının hareketidir. (Moleküller tek tek gözle görülemeyecek kadar küçüktür.) Isı ve hareket ilişkisi sıvı ve gazlarda kolayca görülebilir. Sonuç: MADDELER ISINDIKÇA MOLEKÜLLER HIZLANIR. 30.07.2015 6

8 C EVAPLAYALıM … Beherdeki su ısınırken neler gözlemlediniz? Hareket edenler tek bir molekül mü yoksa molekül yığınları mı? Bu deneyde ısı veren ve ısı alan maddeler nelerdir? Su, ısıyı ısı kaynağından nasıl almış olabilir? 30.07.2015 7

9 ETKİNLİK-2 Bir elektrik sobası veya ocağını,çıplak direnç telleri üste gelecek şekilde yerleştirip güç kaynağına takalım. Ocağın 20-30 cm üstünden geçen bir el feneriyle oluşturulmuş ışık huzmesini beyaz bir arka zemine(duvar olabilir.)düşürelim. Direnç akkor haline gelirken ısınan havanın içinde hareket olup olmadığını arkaplanda gözlemleyelim. 30.07.2015 8

10 B ILGI : Etkinliğimizdeki ısı alışverişi kısmen,doğrudan temas ile olmuştur. Teldeki veya alevdeki hızlı moleküller hava moleküllerine çarpıp onları hızlandırmıştır. 30.07.2015 9

11 MADDE BİLGİSİ KÜTLESİ HACMİ VE EYLEMSİZLİĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DENİR. Maddenin şekil almış haline cisim denir Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir Maddeler doğada katı sıvı gaz halinde bulunabilir 30.07.2015 10

12 A-M ADDENIN KATI HALI Katı maddelerin belirli şekil ve hacimleri vardır Tanecikler birbirine çok yakındır ve bu tanecikler arasında güçlü çekim kuvveti vardır Moleküller titreşim hareketi yaparlar. Örnekler :Bardak saat masa sıra vs 30.07.2015 11

13 B-M ADDENIN SIVI HALI Sıvı maddelerin belirli hacimleri vardır Şekilleri yoktur İçinde bulundukları kabın şeklini alırlar Tanecikler arası boşluk daha fazladır Tanecikleri bir arada tutan kuvvet zayıftır Akışkandır(moleküller birbirinin üzerinden kayar) Örnekler :Süt su zeytinyağı vs vs 30.07.2015 12

14 C-M ADDENIN GAZ HALI Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur İçinde bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar Tanecikler arası boşluk fazla çekim kuvveti ise çok azdır Kolaylıkla sıkıştırılabilirler ve genişletilebilirler Örnek :hava, duman,su buharı vs vs 30.07.2015 13

15 MADENİN HAL DEĞİŞİMİ 30.07.2015 14 KATIISIVIGAZ ERİME BUHARLAŞMA DONMA YOĞUNLAŞMA SÜBLİMLEŞME KIRAĞILAŞMA ISI VERİR DÜZENLİLİK ARTAR DÜZENSİZLİK ARTAR Isı alır

16 M ADDELERIN GÖRÜLEBILEN HISSEDILEBILEN ÖZELIKLERI RENK SAYDAMLIK VE OPAKLIK KOKU TAD SERTLİK YUMUŞAKLIK 30.07.2015 15

17 M ADDENIN ORTAK ÖZELLIKLERI KÜTLE HACİM EYLEMSİZLİK ELEKTRİKLİ YAPI 30.07.2015 16 BU ÖZELLİKLER MADDE MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİRLER

18 30.07.2015 17 MADDE KATISIVIGAZ TANECİKLİ BOŞLUK ÇOK AZ BİRAZ BOŞLUK VAR BOŞLUKLAR ÇOK

19 Maddenin adıKatıSıvıGaz AğaçX ÇorbaX YağmurX Sıcak çikolataX SütX KayaX PeynirX Ateş ve dumanX KolonyaX RüzgarX 30.07.2015 18 Katı mı-sıvı mı- gaz mı

20 MADDEGözlemlerAÇIKLAMALAR DEMİR________Yapısında boşluk olmadığı için SU________Yapısında boşluk olmadığı için HAVAXYapısında boşluk olduğu için 30.07.2015 19 Hangisi Sıkışır? Gaz haldeki maddelerin yapısında boşluklar vardır. O halde bu maddeler tanecikli olabilir mi?

21 M ADDELERIN ÖZELLIKLERINI BULALıM : 30.07.2015 20 ÖzelliklerKatıSıvıGaz Şekli değişebilir.XX Sıkıştırılabilir.X Tanecikler arasında çok boşluk vardır. X Tanecikler birbirine çok yakındır.XX Sıkıştırılamaz.XX Şekli değişemez.X Hacmi değişmez.XX

22 O KULUMUZUN BINASı BIR BÜTÜN MÜ ? Okulumuz Kumu Oluşturan tanecikler var mı? Kum tanesi ??????????? Tuğla 30.07.2015 21

23 30.07.2015 22 ATOMU OLUŞTURAN DAHA KÜÇÜK PARÇACIK VARMI????? ORGANİZMAYI OLUŞTURMAK İÇİN HÜCRELER BİRARAYA GELİR ORGAN HÜCRE HÜCREYİ OLUŞTURAN KARBONHİTRATVE YAĞ ATOMLAR

24 30.07.2015 23 Çok sayıda aynı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturduğu maddeye ELEMENT denir. Elementlerdeki atomlar tek çeşittir. Elementler saf maddelerdir.

25 30.07.2015 24 Hidrojen,oksijen,iyot gibi bazı elementler kümeler halinde bulunur. Bu atom kümelerine MOLEKÜL denir.

26 30.07.2015 25 Moleküller iki atomdan oluştuğu gibi çok fazla sayı da atomdan da oluşur Bazı moleküller tek çeşit atomdan oluşurken; bazı moleküller farklı çeşit atomlardan oluşur. Molekülleri oluşturan farklı çeşitteki atomların büyükleri ve özellikleri de birbirinden farklıdır.

27 MOLEKÜLLER 30.07.2015 26 BASİT YAPILI MOLEKÜLLER ( AZ SAYIDA ATOM) KARMAŞIK YAPILI MOLEKÜLLER (ÇOK SAYIDA ATOM)

28 30.07.2015 27 BİLEŞİK İki yada daha fazla çeşitte element atomlarının bir araya gelerek oluşturdukları yeni saf maddeye denir. Bileşiği oluşturan elementler kendi özeliklerini kaybeder.

29 30.07.2015 28 SU

30 MADDEDEKİ DEĞİŞİMLER FİZİKSEL DEĞİŞİM KİMYASAL DEĞİŞİM 30.07.2015 29

31 MADDENİN ÖZELLİKLERİ Fiziksel özellikler Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen dış görünüşü ile ilgili özellikleridir. Maddenin rengi, kokusu, tadı, çözünürlüğü, sertliği, hacmi, ısı ve elektrik iletkenliği v.b. özelliklerdir 30.07.2015 30

32 30.07.2015 31 fiziksel değişimler Kömürün toz haline gelmesi Demirin tel ve levha haline gelmesi Kağıdın yırtılması Suyun buharlaşması Şekerin suda çözünmesi *** Bu olaylar sonunda maddenin iç yapısında değişme olmaz. *** Bütün hal değiştirme olayları fiziksel

33 30.07.2015 32 YAĞMUR DA FİZİKSEL BİR OLAYDIR.

34 30.07.2015 33 KAR YAĞMASI FİZİKSEL BİR OLAYDIR.

35 K IMYASAL ÖZELLIKLERI Kimyasal özellikleri Maddenin maddeler ile birleşerek yeni madde oluşturabilme kapasitesidir. Bir maddenin başka madde ile etkileşmesi veya etkileşmemesi, onun kimyasal yapısı ile ilgili özelliklerdendir. Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik olması, suyla reaksiyona girip girmemesi kimyasal özelliklere örnek verilebilir. 30.07.2015 34

36 30.07.2015 35 kimyasal değişimler Kâğıdın yanması Mumun yanması Sütün ekşimesi Yumurtanın bozulup çürümesi Demirin paslanması Fotosentez olayı Solunum olayı *** Kimyasal değişmeler sonucunda maddeler başka maddelere dönüşür. *** Bütün yanma olayları kimyasal değişmedir.

37 30.07.2015 36 BALINI YAPAN ARI DA KİMYASAL BİR OLAY GERÇEKLEŞTİRİYORDUR.

38 SAF (ARI) MADDELER Tek tür tanecikten oluşan maddelere saf madde denir 30.07.2015 37 moleküller atomlar

39 Aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelere Element denir. Sembollerle ifade edilirler. H:HİDROJEN O:OKSİJEN C:KARBON Fe:DEMİR 30.07.2015 38

40 İki yada daha fazla elementin belirli oranda birleşerek kimyasal yolla oluşturduğu yeni özellikteki saf maddeye BİLEŞİK DENİR Ancak KİMYASAL YOLLA AYRILABİLİR 30.07.2015 39

41 SAF OLMAYAN MADDELER İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMI OLUŞTURAN MADDELER KİMLİKLERİNİ KAYBETMEZLER 30.07.2015 40

42 30.07.2015 41

43 30.07.2015 42 T İ TRE Şİ MÖTELEME


"30.07.2015 1 HAZIRLAYAN : Salih Zeki GÖKÇE Sevgili öğrenciler; Bu ünitedeki amacımız; ısı enerjisini maddenin tanecikli doğası ile ilişkilendirerek ısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları