Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERKEN EVRE OVER KANSERLERİNDE YÖNETİM Dr. Aytekin Altıntaş Adana.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERKEN EVRE OVER KANSERLERİNDE YÖNETİM Dr. Aytekin Altıntaş Adana."— Sunum transkripti:

1 ERKEN EVRE OVER KANSERLERİNDE YÖNETİM Dr. Aytekin Altıntaş Adana

2 Erken evre over kanseri Pelvisde Sınırlı Over Kanseri

3 EVRE I IATek overde, kapsül sağlam,yüzeyde tümör yok, sitoloji - IBİki overde, kapsül sağlam,yüzeyde tümör yok, sitoloji - IC Tumor 1 veya 2 overde IC1Cerrahi sırasında rüptür IC2Cerrahi öncesinde rüptür veya yüzeyel tümör IC3Sitoloji + EVRE II IIAUterus ve/veya tuba tutulumu IIBDiğer pelvik intraperitoneal tutulum Erken evre over kanseri evreleme

4 Over Kanseri Erken evre Evre IA,IB,IC İleri evreLokalEvre IIİleri Evre III- IV

5 Hastanın Yaşı Fertiliteyi koruma isteği Uterusu koruma isteği Performansı Tumor Histoloji Grade Olanaklar Erken evre over kanseri tedavi

6 Erken evre over kanseri evreleme-tedavi Ortahat insizyon-Laparoskopik girişim Abdominal kavitenin palpasyonu- incelenmesi Peritoneal sitoloji Anormal olduğu düşünülen her noktadan biopsi Tek-Çift taraflı adneksiyal ekstirpasyon (Yüksek bağlama) Histerektomi? Apendektomi Omentektomi Pelvik-paraaortik LND Eğer diğer over makroskopik olarak normal görünüyorsa mikroskopik tümör olma olasılığı %0-2.5

7 Subklinik metastazların belirlenmesi için gerekli… Klinik olarak erken evre olduğu düşünülen olguların yaklaşık üçte birinin cerrahi evrelendirmeden sonra ileri evre olduğu gösterilmiştir. Erken evre over kanseri evreleme gerekli mi? EN SIK MTS YERLERİ Paraaortik Pelvik Omentum Periton Sitoloji

8 Erken evre over kanseri LND gerekli mi? Klinik olarak şüpheli olmayan lenf nodlarında da tutulum olma olasılığı vardır. Subklinik LN metastaz oranı %13 (A.Ayhan ) Sağkalım süresi üzerine olumlu etkisi var mıdır?

9 Epitelyal over Kanserlerinde lenfadenektominin sağkalıma etkisi

10 LVSI yoğunluğu ve LN tutulumu ilişkisi Matsuo, Cancer Medicine 2012; 1(2): 156–164

11 Adjuvan tedaviyi belirlerken LVSI önemini vurgula makaleden grafikler.

12 Normal görünen omentumun çıkarılmasına gerek var mı? Erken evrede omentumda mikroskopik mts oranı %2- 7arasında değişir. (Evre I de %3.5 A.Ayhan) BİOPSİ YETERLİ OLUR MU? Mikroskopik mts lar KT ile yokedilebilir. Öyleyse rasgele biopsi omentektomiden daha iyidir.. ??? Erken evre over kanseri Omentektomi gerekli mi? Arie AB. Gynecologic Oncology 131 (2013) 784–790

13 Optimal-suboptimal cerrahi Trimbos JB. J Natl Cancer Inst. 2003 95(2):113-25.

14 Adjuvan kemoterapi Optimal-suboptimal cerrahi Trimbos JB. J Natl Cancer Inst. 2003 95(2):113-25.

15 Optimal cerrahi yapılanlarda Adjuvan kemoterapi etkisi Trimbos JB. J Natl Cancer Inst. 2003 95(2):113-25.

16 ADJUVAN KEMOTERAPİ Suboptimal cerrahi Trimbos JB. J Natl Cancer Inst. 2003 95(2):113-25.

17 Adjuvan tedavi Carboplatin ve taxane Evre IA ve IB Grade 2İzlemKTGrade 1İzlem Grade 3 Clear Cell

18 Evre IC Grade 1,2,3 KT Adjuvan tedavi Karboplatin ve taxane

19 Fertilite koruyucu cerrahi 40 yaşın altındaki hastalarda düşünülmeli Olası obstetrik ve onkolojik sonuçlar açısından bilgilendirilmeli Uyumlu hasta olmalı. Tedavi sonrası yakın izlem (Diğer over ve uterus) Tam bir cerrahi evreleme yapılmış olmalı Histoloji ve grade mutlaka göz önüne alınmalıdır.

20 Evre I A, Grade 1-2 Tartışmalı Endikasyon Grade 3, IC, clear cell Fertilite koruyucu cerrahi

21 0bstetrik sonuçlar PatientsPregnanciesBirthRecurrenceDeath Colombo et al56251632 Zanetta et al84332253 Duska et al62211 Morice et al34107 4 Schilder et al52172652 Park et al6222 116 Raspagliesi et al103300 Colombo et al247672 Total328119(%36)104(%87)42(%13)20(%6)

22 YANITLANMASI GEREKEN SORULAR Gebeliğin seyrini etkiler mi? Bırakılan overde gizli mts olasılığı Daha sonra yeni bir kanser gelişme riski Üreme tamamlandıktan sonra oeferektomi? Alınmayan over ve uterusun rekürens riskine katkısı….

23 Erken evre over kanseri rekürens oranları EVREREKÜRENS % Evre Ia8 Evre Ic10 Evre II13

24 %60-100 varan gebelik oranları Düşük riskinde artma olmaması Konjenital anomalilerde artma olmaması Rekürens riskinde artma olmaması Fertilite koruyucu tedavi’nin olanaklılığını göstermektedir. Fertilite koruyucu tedavi

25 İzlem İlk iki yıl 2-4 ayda bir sonra 3 yıl 4-6 ayda bir sonra yılda bir Öykü Fizik muayene Tümör belirteçleri (Ca 125 ve diğerleri) Görüntüleme yöntemleri CT MRI PET-CT

26 ÖZET Erken evre over kanserinde prognoz iyidir. Cerrahi evrelendirme gereklidir. Evre 1C ve bütün grade 3 ve kötü histolojik yapıda olanlarda adjuvan kemoterapi verilmelidir. Uygun hastalarda fertilite koruyucu tedavi yapılabilir. Herkadar asemptomatik olgularda izlem için kullanılan yöntemlerin hastaların sağkalımı üzerine bir katkısı gösterilmemişse de yakın izlemeye devam edilmelidir.

27

28

29 The majority of ovarian cancer patients will re- lapse within five years requiring salvage chemother- apy. Current practice involves long-term surveillance of women for recurrence by exams, serum bi- omarkers, and imaging. There is no evidence that any of these modalities will impact survival versus wait- ing for the presentation of symptoms and initiating treatment at that point in time. However, for many patients the follow-up visit presents an opportunityfor medical reassurance about the likelihood of re- currence despite counseling about the limitations ofthe screening tests [49]. Furthermore, patients with arising CA125 may suffer anxiety knowing that theirdisease is recurring but treatment is not recom-mended until they have symptoms. The psychologicalbenefit to follow up is important, and providing theseservices in a cost-effective manner is paramount. In-terventions to proactively reduce patient stress, anxi-ety and/or depression may be an appropriate consideration. The approach to post-treatment surveil- lance should be individualized taking into account the clinical benefit of the second-line therapy, costs, mor- bidity and mortality of the surveillance methods, available treatment options and, lastly, patient pref- erence [5].

30

31 he good obstetrical results after fertility sparing with a conception rate between 60 and 100%, and an abortion rate under 30% makes the conservative treat- ment of early EOC a worthy option for those women who desire it.

32

33


"ERKEN EVRE OVER KANSERLERİNDE YÖNETİM Dr. Aytekin Altıntaş Adana." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları