Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Introduction. What is counseling? American Counseling Association- ACA The delegates met at the ACA Conference in Pittsburgh in March 2010 and agreed.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Introduction. What is counseling? American Counseling Association- ACA The delegates met at the ACA Conference in Pittsburgh in March 2010 and agreed."— Sunum transkripti:

1 Introduction

2 What is counseling? American Counseling Association- ACA The delegates met at the ACA Conference in Pittsburgh in March 2010 and agreed on a unified definition of counseling. Counseling is a professional relationship that empowers diverse individuals, families, and groups to accomplish mental health, wellness, education, and career goals. http://www.counseling.org/knowledge-center/20-20-a-vision-for-the-future-of-counseling/consensus- definition-of-counseling Korkut Owen, 2015 2

3 What is counseling? Turkish Psychological Counseling and Guidance Association -TPCGA There is no written definition http://pdr.org.tr/upload/icerik/tuzuk/2014- Onaylanmis-Tuzuk.pdf Korkut Owen, 2015 3

4 What is counseling? Ministery of National Education.MONE There is no written definition... But there is purpose of counseling in regulation ÜÇÜNCÜ BÖLÜM RPDHizmetlerinin Temel Özellikleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Madde 6 -Türk Eğitim Sisteminin genel amaçlan çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir. Korkut Owen, 2015 4

5 Who is school counselor? American School Counseling Association -ASCA Professional school counselors are certified/licensed educators with a minimum of a master’s degree in school counseling, making them uniquely qualified to address all students’ academic, career and personal/social development needs by designing, implementing, evaluating and enhancing a comprehensive school counseling program that promotes and enhances student success. Korkut Owen, 2015 5

6 Three Developmental Domains Korkut Owen, 2015 6 Academic (educational) Career and Personal/ social development Recently some states added community involvement….. Each domain identifies skills, knowledge, and attitudes essential for student learning

7 Learning to Learn - Academic Participate fully in the formal school curriculum, achieve high academic standards, and be lifelong learners Korkut Owen, 2015 7

8 Learning to Work- Career Korkut Owen, 2015 8 Plan education and career paths, manage careers and work life through personal transitions and economic change

9 Learning to Live – Personal/Social Korkut Owen, 2015 9 Survive and prosper in an increasingly complex world

10 Learning to Contribute– Community Involvement Korkut Owen, 2015 10 Be involved community member and citizens

11 Who is school counselor (guidance teacher) ? MONE We do not have a short definition.. But we have a list what school counselor do… Korkut Owen, 2015 11

12 What school counselors (guidance teacher) do? MONE Psikoljik Danışmanın Görevleri: Madde 50 - Psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar: a) İl çerçeve programını temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin İhtiyaçlarına göre hazırlar. b) Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder. c) Okulunun tür ve Özelliklerine göre gerekli eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini plânlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına rehberlik eder. d) Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür. e) Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür. f) Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar. g) Sınıflarda yürütülen eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerinden, uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında Özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular. h) Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar. ı) Öğrencinin mezun olacağı dönemde, okuldaki tüm eğitim ve öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirilmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir Örneğini de Öğrenciye veya velisine verir. i) Eğitim-öğretim kurumundaki seçmeli derslerin konulmasında çevre koşullan, okulun olanakları, öğretmen sayısı ve branşı da gözetilerek yeni seçmeli derslere ilişkin araştırma yapar, bu derslerin zümre öğretmenlerince gerçekleştirilecek program çalışmalarında alanı ile ilgili görüşlerini bildirir. j) Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle verir. k) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtlan tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve İstenen raporları düzenler. l) Okula bir alt Öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirir. m) Gerekliğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır. n) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar. o) Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler. p) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerekli bilgileri verir, görüşlerini belirtir. r) Orta öğretim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen görevi yapar. s) Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar. Korkut Owen, 2015 12

13 New Question! Old question was what counselors do? “ How are students different as a result of the school counseling program?” (ASCA, 2012) Korkut Owen, 2015 13

14 By the way… MONE Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü will be our basic link. http://orgm.meb.gov.tr... http://orgm.meb.gov.tr Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil GÜNGÖR Korkut Owen, 2015 14

15 The Professional School Counselor’s Role (ASCA) They uphold the ethical and professional standards of ASCA and other applicable professional counseling associations and promote the development of the school counseling program based on the following areas of the ASCA National Model: foundation, delivery, management and accountability. Korkut Owen, 2015 15

16 The Professional School Counselor’s Role (MONE) There is a list of counselors’ duties Korkut Owen, 2015 16

17 ASCA and MONE School counseling program based on :  foundation,  delivery,  management and  accountability. Korkut Owen, 2015 17

18 FOUNDATION School counselors create comprehensive school counseling programs that focus on  student outcomes,  teach student competencies and  are delivered with identified professional competencies Korkut Owen, 2015 18

19 The Role of the Professional School Counselor Program Focus  Creating a vision statement that defines what the future will look like in terms of student outcomes.  Creating a mission statement that aligns with their school’s mission and  Developing program goals that define how the vision and mission will be measured. Student Competencies Professional Competencies Korkut Owen, 2015 19

20 MANAGEMENT School counselors incorporate organizational assessments and tools that are concrete, clearly delineated and reflective of the school’s needs. Korkut Owen, 2015 20

21 Assessments and tools include -1: School counselor competency and school counseling program assessments to self-evaluate areas of strength and improvement for individual skills and program activities Use of time assessment to determine the amount of time spent toward the recommended 80 percent or more of the school counselor’s time to direct and indirect services with students Annual agreements developed with and approved by administrators at the beginning of the school year addressing how the school counseling program is organized and what goals will be accomplished Advisory councils made up of students, parents, teachers, school counselors, administrators and community members to review and make recommendations about school counseling program activities and results Korkut Owen, 2015 21

22 Assessments and tools include-2: Use of data to measure the results of the program as well as to promote systemic change within the school system so every student graduates college and career ready Curriculum, small-group and closing-the-gap action plans including developmental, prevention and intervention activities and services that measure the desired student competencies and measure the impact on achievement, behavior and attendance Annual and weekly calendars to keep students, parents, teachers and administrators informed and to encourage active participation in the school counseling program Korkut Owen, 2015 22

23 DELIVERY Direct Services with Students School Counseling Core Curriculum – This curriculum consists of structured lessons designed to help students attain the desired competencies and to provide all students with the knowledge, attitudes and skills appropriate for their developmental level.. Individual Student Planning – School counselors coordinate ongoing systemic activities designed to assist students in establishing personal goals and developing future plans. Responsive Services – Responsive services are activities designed to meet students’ immediate needs and concerns. Responsive services may include counseling in individual or small-group settings or crisis response. Korkut Owen, 2015 23

24 DELIVERY Indirect Services for Students Indirect services are provided on behalf of students as a result of the school counselors’ interactions with others including referrals for additional assistance, consultation and collaboration with parents, teachers, other educators and community organizations. Korkut Owen, 2015 24

25 ACCOUNTABILITY To demonstrate the effectiveness of the school counseling program in measurable terms, school counselors analyze school and school counseling program data to determine how students are different as a result of the school counseling program. Korkut Owen, 2015 25

26 School counselors use data to show the impact of the school counseling program on student achievement, attendance and behavior and analyze school counseling program assessments to guide future action and improve future results for all students. The performance of the school counselor is evaluated on basic standards of practice expected of school counselors implementing a comprehensive school counseling program. Korkut Owen, 2015 26

27 Korkut Owen, 2015 27 You will observe the school, the school counselor, the students in terms of these concepts


"Introduction. What is counseling? American Counseling Association- ACA The delegates met at the ACA Conference in Pittsburgh in March 2010 and agreed." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları