Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015 2019 2015-2019 STRATEJİK PLAN ÇUBUK - 2015 OKUL ADI DURUM ANALİZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015 2019 2015-2019 STRATEJİK PLAN ÇUBUK - 2015 OKUL ADI DURUM ANALİZİ."— Sunum transkripti:

1 2015 2019 STRATEJİK PLAN ÇUBUK OKUL ADI DURUM ANALİZİ

2 OKUL RESİMLERİ STRATEJİK PLANLAMAYA GİRİŞ 2015 – 2019 ANKARA
Yılında Hazırlanmıştır 2015 – 2019 ANKARA

3 Geçmişte sayısız medeniyet kurmuş milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz; bu güne ve yarına bırakılmış daha büyük işlerimiz vardır. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız 3

4 İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın, Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım, Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. İSTİKLAL MARŞI 4 Mehmet Akif ERSOY

5 GENÇLİĞE HİTABE GENÇLİĞE HİTABE 5

6 ÇUBUK İLÇE HARİTASI ÇUBUK HARİTASI 6

7 OKUL MÜDÜRÜ RESMİ ÖNSÖZ
Çok hızlı gelişen, değişen teknolojilerle bilginin değişim süreci de hızla değişmiş ve başarı için sistemli ve planlı bir çalışmayı kaçınılmaz kılmıştır. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. ……………… ……………………………… …………………………………. ……………… ………………………………… ……………… ……………………………… …………………………………………… ……………… ………………………………… ……………… ……………………………… …….. …………………………………………….. …………………………………………………… …………………… ………. ……………… ………………………………… ……………… ……………………………… …………………………………. ……………… ………………………………… ……………… ……………………………… …………………………………. ……………… ………………………………… ……………… ……………………………… …………………………………………… ……………… ………………………………… ……………… ……………………………… …….. …………………………………………….. …………………………………………………… …………………… ………. ……………… ………………………………… ……………… ……………………………… …………………………………. ……………… ………………………………… ……………… ……………………………… …………………………………. ……………… ………………………………… ……………… ……………………………… …………………………………………… ……………… ………………………………… ……………… ……………………………… …….. ………… …………………………………..…………………………….bütün ekip üyelerine teşekkür ediyorum. …………………… Okul Müdürü

8 EKİP RESMİ VEYA OKUL LOGOSU KONULABİLİR
STRATEJİK PLAN ÜST KURULU Okul Müdürü …………………… Müdür Yardımcısı ………………….. Öğretmen ………………… Okul Aile Birliği Başkanı ………………….. Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ………………….

9 KURUM KİMLİĞİ OKUL KİMLİK BİLGİSİ İLİ: İLÇESİ: OKULUN ADI:
OKUL KİMLİK BİLGİSİ İLİ: İLÇESİ: OKULUN ADI:  OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Okul Adresi: KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Sayıları Erkek Kadın Okul Telefonu Yönetici Faks Sınıf öğretmeni Elektronik Posta Adresi Branş Öğretmeni Web sayfa adresi Rehber Öğretmen Öğretim Şekli Normal ( ) İkili ( ) Memur Okulun Hizmete Giriş Tarihi Yardımcı Personel Kurum Kodu Toplam OKUL VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ Toplam Derslik Sayısı Kütüphane Var ( ) Yok Kullanılan Derslik Sayısı Çok Amaçlı Salon İdari Oda Sayısı Çok Amaçlı Saha Laboratuvar Sayısı ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Kız Sınıf Sınıf Genel Toplam KURUM KİMLİĞİ 16

10 1. BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
İÇİNDEKİLER SAYFA GİRİŞ Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu 6 Önsöz ( Çubuk Kaymakamı Cemal ŞAHİN) 7 Sunuş (Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Mensur TOPRAK) 8 İçindekiler 9 Kısaltmalar 11 Tablo Listesi 12 Ek Listesi 13 Giriş 14 1. BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 15 1.1. Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Modeli 17 1.2. Stratejik Plan Çalışmaları 18 1.2.1. Uygulama Adımları 1.2.2. Yasal Çerçeve Planın Dayanağı(Stratejik Plan Referans Kaynakları Stratejik Planın Amacı ve Kapsamı 1.2.3. Hazırlık Dönemi 19 1.2.4. Kurul ve Ekiplerin Oluşturulması, Görevleri 1.2.5. Eğitim Çalışması 20 1.2.6. Planın Hazırlanması 21 1.2.7. Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ DURUM ANALİZİ 22 2.1. Tarihsel Gelişim 24 2.2. Yasal Yükümlülükler 25 2.3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 2.4. Paydaş Analizi 2.5. Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi 26 2.5.1. Kurum İçi Analiz Kurumsal Yapı Beşeri Kaynakları 28 Teknolojik Kaynaklar 29 Eğitimin Finansmanı (Mali Kaynaklar) Kurum Kültürü Diğer İstatistiki Veriler 2.5.2. Çevre Analizi 30 PEST Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik) Üst Politika Belgeleri ile MEB Stratejik Planının Uyumlaştırılması 31 2.5.3. GZFT SWOT Analizi 32 Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar 33 Tehditler

11 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği MÜDÜRLÜK
Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Araştırma Geliştirme BT Bilişim Teknolojileri DPT Devlet Planlama Teşkilatı DYNED Dynamic Education GZFT Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit (Swot Analizi) İHL İmam Hatip Lisesi İÖO İlköğretim Okulu LYS Lisans Yerleştirme Sınavı MEB Milli Eğitim Bakanlığı MEM Milli Eğitim Müdürlüğü PG Performans Göstergesi SAM Stratejik Amaç SBS Seviye Belirleme Sınavı SH Stratejik Hedef STK Sivil Toplum Kuruluşları TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi EKYS Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi VHKİ Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni BSC Balanced Scorecard MTSK Motorlu Taşıt Sürücü Kursu PESTLE Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Hukuksal ve Ekolojik Analiz BİLSEM Bilim Sanat Merkezi PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı RAM Rehberlik Araştırma Merkezi SODES Sosyal Destek Programı TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu YİBO Yatılı İlköğretim Bölge Okulu KISALTMALAR 13

12 TABLO LİSTESİ TANIMLAR SAYFA TABLO ADI NO 06
Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu TABLO 1 17 Stratejik Plan Modeli TABLO 2 20 Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi TABLO 3 26 Organizasyon Şeması TABLO 4 27 TABLO 5 28 Personel Durumu TABLO 6 Müdürlüğümüz Yöneticileri Mezuniyet Durumu TABLO 7 29 Yöneticileri Norm Kadro Durumu TABLO 8 30 PESTLE Analizi TABLO 9 31 Üst Politika Belgeleri TABLO 10 TANIMLAR Misyon: Kuruluşun varlık amacını, hizmetin yerine getirilme amacını; özlü, açık ve çarpıcı şekilde, yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde, kuruluşun sunduğu hizmet veya ürünleri tanımlayarak ve hizmet sunduğu kişi ve kuruluşları belirterek oluşturur. Vizyon: Kişi ve kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği gelecektir. Strateji: Bir kişi ve kuruluşun kendi vizyonuna ulaşmak için bütün kaynak ve enerjisini yoğunlaşmış bir irade ile harekete geçirmesidir. Stratejik Amaç: Kişi ve kuruluşun sonraki bütün karar ve davranışının bağımlı olacağı, öncesi olmayan temel başlangıç noktasıdır. SWOT (GZFT) Analizi: Kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluşun dışında olabilecek fırsat ve tehditlerin belirlendiği, stratejik planlamanın diğer aşamalarını etkileyen, kuruluş içi analizde ve çevre analizinde kullanılan temel yöntemlerden biridir. Paydaş: Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetlerini etkileyen taraftır. Hedef: Kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesine yönelik miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilmesi gereken alt amaçlardır. Faaliyet: Hedeflere ulaşmayı sağlayacak olan detay çalışma adımlarıdır. Performans: Yapılan işin gerçekleşen çıktısı ve kalitesidir. Daha geniş bir tanımla, verilen işlerin veya sorumlulukların ve yapılan ek katkıların organizasyonun hedeflerine katkı derecesidir. Performans Göstergesi: Bir kurum veya kuruluşun her tür yatırımının ortaya koyduğu getirilerin, diğer bir deyişle başarı durumunun ölçülmesinde kullanılan karşılaştırma parametreleridir. Performans Göstergesi genellikle miktar, kalite, zamanında gerçekleşme veya maliyetler cinsinden tanımlanır. TABLO LİSTESİ VE TANIMLAR 14

13 EK LİSTESİ SAYFA EK ADI NO 37 SP Çalışma Takvimi EK 1 38
Müdürlüğümüz Bölümleri, Faaliyet Alanları Ve Mevzuat Tablosu EK 2 85 Paydaş Analizi EK 3 86 EK 4 87 Paydaş Analizi Önceliklendirme Matrisi EK 5 88 Norm Kadro Durumu EK 6 89 EK 7 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari İle Dağılımı İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler Yönetici Ve Öğretmen Norm Bilgileri Personel Eğitim Durumu Öğretmenlerin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı Çalışanların Görev Dağılımı Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler Okul Rehberlik Hizmetleri Okulun Teknolojik Altyapısı Okulun Fiziki Altyapısı Okul/Kurum Kaynak Tablosu Son 4 Yıla Ait Öğrenci Sayıları Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları Devamsız Öğrenci Sayıları Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayıları Okul Rehberlik Servisi Çalışmaları Sportif Etkinlikler Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler Ödül Durumu Disiplin Durumu Yerleşim Alanı Ve Derslikler Maliyet Tablosu Kaynak Tablosu EK LİSTESİ 15

14 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ I. BÖLÜM 17

15 STARTEJİK PLANLAMA SÜRECİ
STRATEJİK PLAN MODELİ 1.1. Çubuk Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesini belirlemek amacı hazırlanmış olan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” öngörüsünde EFQM modeli ile hazırlanmıştır (Tablo 1). Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda belirtilen Model esas alınarak Çubuk Okulumuz Stratejik Planı Hazırlanmıştır. (Tablo 2). EFQM MODELİ Tablo 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

16 ÇUBUK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MODELİ
Tablo 2 STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM GELECEĞE BAKIŞ TARİHİ GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ GZFT ANALİZİ Örgüt Yapısı İnsan Kaynakları Teknoloji Mali Kaynaklar PEST Üst Politika Belgeleri MİSYON VİZYON DEĞERLER TEMALAR AMAÇLAR VE HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ FAALİYET/PROJELER STRATEJİLER İZLEME VE DEĞERLENDİRME İstatistiki veriler RAPORLAMA

17 OKUL/KURUM STRATEJİK PLANLAMA ADIMLARI
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI 1.2. Stratejik plan çalışmaları, Yasal Çerçeve, Hazırlık Dönemi, Eğitim Dönemi, Planın Hazırlanması, Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme ve Stratejik Plan Çalışmaları Çerçevesinde Gerçekleştirilen Diğer Faaliyetler olmak üzere altı başlık altında ele alınmıştır. Bu doğrultuda çalışma takvimi hazırlanmıştır. (Tablo 3) 2014 YILI YILLIK ÇALIŞMA PLANI Tablo 3 OKUL/KURUM STRATEJİK PLANLAMA ADIMLARI 2014 OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK 1 Kurulan Stratejik Planlama ekiplerinin İlçe AR-GE Birimine bildirilmesi Stratejik Planlama Eğitimlerinin alınması 2 Durum Analizi Tarihsel Gelişim Mevzuat Analizi, Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Kurum içi ve kurum dışı analizler (Paydaş Analizi, Örgütsel Yapı, Teknolojik Düzey, İnsan Kaynakları, Mali Kaynakların araştırılması, PEST, GZFT vb analizler) ve Üst politika belgeleri Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 3 Geleceğe yönelim Misyon-Vizyon-Temel Değerler Temalar İlçe ARGE Değerlendirmesi Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Maliyetlendirme İzleme ve Değerlendirme Planın senebaşı öğretmenler kurul toplantısında okul/kurum kararı ile uygun bulunması veya kurul kararı doğrultusunda revize işlemi yapılması Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısında planın onaylanması veya kurul kararı doğrultusunda revize işlemi yapılması 4 İlçe ARGE Birimi İncelemesi Değerlendirmesi 5 Planın Okul/Kurum müdürlüğünce onaylanması ve web sitesinde yayın 6 Planın web sitesinde yayınlanması ve e-posta şeklinde İlçe AR-GE Birimine gönderilmesi STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 21

18 UYGULAMA ADIMLARI 1.2.1. YASAL ÇERÇEVE 1.2.2.
Çubuk Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planının hazırlanmasında, dokuz aşamalı uygulama adımı benimsenmiştir: Stratejik planlama sürecini başlatma: Hazırlık Programı oluşturulması, Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması, Kurumsal sorumlulukları tanımlama: Mevzuat analizi, yasal yükümlülüklerin ve üst politika belgelerindeki eğitim hedeflerinin incelenmesi, Kurumsal vizyon, misyon ve temel değerleri tanımlama: kurum liderleri, çalışanlar ve sosyal paydaşlar tarafından kurumsal kimliğin tanımlanması, Kurumun çevresini değerlendirme: Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, görüşlerinin alınması, GZFT ve PEST analizlerinin yapılması, Eğitim sisteminin stratejik alanlarının belirlenmesi: Kurum hizmetlerinin “Tema” başlıkları altında gruplandırılması, Stratejik planın oluşturulması: Çubuk M. E. M. Stratejik Planlama Ekibi tarafından planın hazırlanması, Stratejik Planı inceleme: Planın her aşamasında Müdürlüğümüz birimlerinin görüşlerinin alınarak plana şekil verilmesi, Etkili bir uygulama süreci: Performans programları hazırlanması, İzleme ve değerlendirme: Eylem planları, Faaliyet raporları, izleme değerlendirme raporları ve formları, gerektiği durumda stratejik planın güncellenmesi. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ YASAL ÇERÇEVE 1.2.2. Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir. DPT tarafından hazırlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 16/09/2013 tarih ve 2013/26 sayılı Genelgesi Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde yürütülmekte olan stratejik planlama çalışmalarının yasal çerçevesini oluşturmaktadır. 22

19 Planın Dayanağı(Stratejik Plan Referans Kaynakları) 1.2.2.1.
DAYANAK Sıra No Referans Kaynağının Adı 1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 10. Kalkınma Planı ( ) 3 Yüksek Planlama Kurulu Kararları 4 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5 Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 6 Milli Eğitim Bakanlığı 2013/26 Sayılı Genelgesi. 7 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 8 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 9 Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 10 Çubuk İlçe İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı Stratejik Planın Amacı ve Kapsamı Amaç Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır Kapsam Bu stratejik plan dokümanı Telafer İlkokulu'nun mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. HAZIRLIK DÖNEMİ 1.2.3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Kurum’un üst, orta ve alt düzey yöneticileriyle çeşitli aşamalarda toplantılar düzenlenip uygulanacak model üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. Resmi yazı yayınlanarak, bağlı olan tüm paydaşlarımıza tratejik planlama çalışmalarının başlatıldığı duyurulmuştur. tarihli ve sayılı “Stratejik Plan Ekip ve Kurulların Oluşturulması” yazısıyla birlikte Tüm Paydaşlarımıza Stratejik Planlama Sürecinin başlatıldığı duyurulmuştur. KURUM VE EKİPLERİN OLUŞTURULMASI, GÖREVLERİ 1.2.4. Stratejik planlama çalışmalarını yürütmek ve stratejik yönetim anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla okulumuz Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi ile stratejik plan ekipleri oluşturulmuştur. (Tablo 4) Bölüm yöneticilerinin katıldığı toplantılarda kurumun kuruluş gerekçesi dikkate alınarak misyonu, ilke, değerleri belirlenmiş; paydaşların görüşleri alınmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda okulumuzun mevcut durumu tespit edilmiştir. Personelin katılımı ile stratejik plan hazırlama ekibi oluşturulmuştur. Ekip üyelerinin belirlenmesinde esas olarak kişilerin etki, etkilenme, bilgi ve ilgileri dikkate alınmıştır. Oluşan grupta bütün branşların temsil edilmesine dikkat edilmiştir. (Tablo 5) 23

20 STRATEJİK PLAN EKİPLERİ
KURUL KOMİSYON VE GÖREVLERİ Tablo 4 STRATEJİK PLAN EKİPLERİ Kurul/Komisyon veya Görevler Dayandığı Mevzuat ve Maddesi Görevliler GÖREVLERİ SP SP Üst Kurulu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, SP ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI / MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRETMEN OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Stratejik planlama üst kurulları stratejik planlama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere kurulurlar. Üst kurulların çalışmaları yönlendirebilecek şekilde belirli aralıklarla toplanması zorunludur. SP Ekipleri MÜDÜR YARDIMCISI (ÜST KURUL ÜYESİ OLMAYACAK) P.D. ve REHBER ÖĞRETMEN GÖNÜLLÜ VELİ (BİRDEN FAZLA GÖNÜLLÜ VELİ OLABİLİR) Stratejik planlama çalışmalarını doğrudan yürütmesi beklenen ve üst kurula belirli dönemlerde raporlar sunarak, kurulun önerileri doğrultusunda çalışmaları yürüten ekiplerdir. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU Tablo 5 SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 OKUL MÜDÜRÜ 2 MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI / MÜDÜR YARDIMCISI 3 ÖĞRETMEN 4 OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ STRATEJİK PLAN EKİBİ Tablo 5 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 MÜDÜR YARDIMCISI (ÜST KURUL ÜYESİ OLMAYACAK) 2 P.D. ve REHBER ÖĞRETMEN 3 ÖĞRETMEN 4 5 GÖNÜLLÜ VELİ (BİRDEN FAZLA GÖNÜLLÜ VELİ OLABİLİR) 6 7 24 EĞİTİM ÇALIŞMASI 1.2.5. Ekipte görevlendirilen personelin çalışmalarda alacakları sorumluluklara uygun ve ihtiyaca göre eğitim etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu eğitimler, stratejik yönetimin temelleri, iç ve dış analiz, amaç ve hedef belirleme, strateji oluşturma ve geliştirme, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını kapsamıştır.

21 Stratejik Planlama Ekibi ve Eğitim Çalışmaları
RESİM KONULABİLİR Stratejik Planlama Ekibi ve Eğitim Çalışmaları PLANIN HAZIRLANMASI 1.2.6. Müdürlüğümüz Durum analizini yapmak amacıyla, iç paydaşlarımız ve çalışanlar ile toplantılar yapılmış, her bir faaliyetin sorumluları belirlenmiştir. Durum Analizi Durum tespiti için, çalışanlar ve paydaşların görüşleri alınmıştır. Alınan görüşler stratejik planlama ekibi tarafından değerlendirilerek plana yansıtılmıştır. Bu aşamada; Tarihi gelişim, Bakanlığın yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, Bakanlığın faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi, Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar), Kurum içi analiz ve Çevre analizi, çalışmaları gerçekleştirilmiştir. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Plan Unsurlarının Oluşturulması Müdürlüğümüz, misyon, vizyon, temel değerler, stratejik amaçlar ve stratejik hedefler belirlenecektir. Stratejik planlama ekibi tarafından misyon ve vizyonla uyumlu; stratejik amaçlar ve hedefler ile izlenecek politika ve stratejiler belirlenecektir. PLANIN UYGULANMASI, İZLEME VE DEĞERLENDİRME 1.2.7. Stratejik planda ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi, sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması için izleme, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi amacıyla değerlendirme yapılacaktır. İzleme ve değerlendirme; planın gözden geçirilmesi, performans değerlendirilmesi ve ölçümü, sonuçların izlenmesi ve sürekliliğin sağlanması aşamaları için değerlendirme ölçekleri geliştirilecektir. 25

22 DURUM ANALİZİ II. BÖLÜM

23 DURUM ANALİZİ TARİHSEL GELİŞİM 2.1.
Bu bölümde tarihsel gelişim, yasal yükümlülükler, faaliyet alanları, ürünler ve hizmetler, paydaş analizi ve kurum içi analiz ve çevre analizi konularına yer verilmiştir. TARİHSEL GELİŞİM 2.1. Çubuk ilçesi Ankara'nın metropol ve nüfus bakımından 25 ilçesi arasında büyüklük bakımından 10. sıradadır. Nüfusu yaklaşık olarak civarındadır. Gelişmiş çarşı ve pazarlarının yanı sıra dünyaca ünlü çubuk turşularının da üretim merkezidir. İlçe sınırları içerisinde Esenboğa Havalimanı bulunmaktadır. COĞRAFİ Çubuk ilçesinin iklimi bulunduğu coğrafi konumundan dolayı bir geçiş iklimi özelliği gösterir. Orta Anadolu’nun tipik karasal iklimi ile Karadeniz bölgesinin nemli iklimi arasında bir geçiş özelliğindedir. Çubuk ilçesi Ankara ya 40 km uzaklığa sahip olmasına karşın Ankara’nın bir dinlenme merkezi durumundadır.. Rengârenk yaylaları üzerindeki temiz havası ile değerlendirileceği günleri beklerken; Halen unutulmayan Ankara Balı, Ankara Armudu, Vişnesi ve Turşusu ile kendini unutmayanlarına hizmet vermeye devam etmektedir NÜFUSU Merkez Nüfus: Köyler Nüfusu: Toplam Nüfus: İlçeye göç devam etmektedir. Esenboğa Havalimanı ve çevresindeki fabrikalardan dolayı ilçe nüfusu gittikçe artmaktadır. İlçemiz 36 mahalle ve 47 Köyden oluşmaktadır. İstatistik bilgilere göre köylerin nüfusunda azalma görülürken, merkezde hızlı bir artış olmuştur. EKONOMİ İlçe merkezinde yaşayan halkın büyük bir kısmı Ankara, Akyurt ve çok az miktarda da olsa ilçe merkezindeki fabrika ve işyerlerinde işçi olarak çalışmaktadır. İlçemiz hudutları ve civarında yüzün üzerinde sanayi kuruluşu mevcut olup faal durumdadır.

24 RESİMLERLE DESTEKLENECEK
OKUL KURUMUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ KURUMUN; Kuruluş tarihi, Hizmet amaçları, Geçirdiği kritik aşamalar, Önemli yapısal dönüşümler Analitik Bakış Açısıyla değerlendirilir. Geçmiş Yıllarda Görev Yapan Okul Müdürleri Sıra Adı – Soyadı Görev Yılları 1 Okul/Kurumun kuruluş tarihinden bugüne kadar ki gelişimi, önemli evreleri, okulda büyük değişiklik yapan uygulamaları analiz edilir. RESİMLERLE DESTEKLENECEK

25 YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLER)
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLER) DAYANAK(KANUN, YÖNETMELİK, GENELGE, YÖNERGE) Atama 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ödül, Disiplin Devlet Memurları Kanunu 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Okul Yönetimi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim-Öğretim Anayasa 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Personel İşleri Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği Mühür, Yazışma, Arşiv Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönet. Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Öğrenci İşleri Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği İsim ve Tanıtım Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği Sivil Savunma Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu

26 FAALİYET ALANLARINA GÖRE ÜRÜN VE HİZMETLER
Tablo 7 FAALİYET ALANI: EĞİTİM FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet-1: Rehberlik Hizmetleri Psikolojik Danışma Sınıf İçi Rehberlik Hizmetleri Meslek Tanıtımı ve Yönlendirme Hizmet-1: Öğrenci işleri hizmeti Kayıt-Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme Hizmet-2: Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Yarışmalar Kültürel Geziler Sergiler Tiyatro Kermes ve Şenlikler Piknikler Yazarlarla Buluşma Etkinlikleri Sosyal Kulüp ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Hizmet-2: Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Sendikal Hizmetler Hizmet-3: Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Basketbol Hizmet-3: Mali İşlemler Okul Aile Birliği işleri Bütçe işlemleri Bakım-onarın işlemleri Taşınır Mal işlemleri Hizmet-4: İzcilik Etkinlikleri Günlük Çalışma Kampları Mahalli Kamplar Resmi Bayram Törenleri FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM FAALİYET ALANI: YETİŞKİN EĞİTİMİ VE VELİLERLE İLİŞKİLER Hizmet-1: Öğretimin Planlanması Planlar Öğretmenler Kurulu Zümre toplantıları Hizmet-1: Sağlık Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Semineri Çocuk Hastalıkları Semineri Hizmet-2: Öğretimin Uygulanması Sınıf içi uygulamalar Gezi ve inceleme Yetiştirme kursları Kazanım değerlendirme Hizmet-2: Kurslar Okuma-Yazma kursları Bilgisayar kursları Okullar Hayat Olsun Projesi Hizmet-3: Öğretimin Değerlendirilmesi Dönem içi değerlendirmeler Ortak sınavlar Hizmet-3: Velilerle İlgili Hizmetler Veli toplantıları Veli iletişim hizmetleri Okul-Aile Birliği faaliyetleri

27 ÜRÜN VE HİZMETLER Tablo 7 Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri
Eğitim hizmetleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Öğretim hizmetleri Sınav işleri Toplum hizmetleri Sınıf geçme işleri Kulüp çalışmaları Öğrenim belgesi düzenleme işleri Öğrenim Belgesi Personel işleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Burs hizmetleri Öğrenci sağlığı ve güvenliği Bilimsel araştırmalar Okul çevre ilişkileri Yaygın eğitim Rehberlik Mezunlar (Öğrenci) Okulumuzda öğrencilerimizin kayıt, nakil, devam-devamsızlık, not, öğrenim belgesi düzenleme işlemleri e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin özlük, derece-kademe, terfi, hizmet içi eğitim, maaş ve ek ders işlemleri mebbis ve kbs sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Okulumuzun mali işlemleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. Okulumuzun rehberlik anlayışı sadece öğrenci odaklı değildir . Sınıf öğretmenlerimiz öğrenci ve velilere yönelik seminerler düzenlemekte, çeşitli anket ve envanterler uygulamaktadır. Düzenli olarak veli görüşmeleri yapılmaktadır. Okulumuzda davranış problemi gözlemlenen sınıf ve öğrenciler güdülenerek olumlu davranış kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Okulumuzda her hafta cuma günleri sınıflar gezilerek haftanın en temiz ve düzenli sınıfı seçilmekte, haftanın en temiz ve düzenli sınıfının fotoğrafı çekilerek okulumuzun web sitesinde yayınlanmaktadır. Okulumuz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif yarışmalara katılmaktadır. Okulumuzda kültürel geziler, tiyatro, piknik, kermes gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Yılsonunda Ana sınıflarımız düzenlenen şenliklere katılmaktadır. Okulumuzda öğrencilerimize yönelik olarak hafta içi ve hafta sonu ders dışı etkinlik çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda yetişkinlere yönelik olarak okuma-yazma kursları düzenlenmektedir.

28 PAYDAŞ ANALİZİ 2.4. Okulumuz Stratejik Planlama Ekibi olarak planımızın hazırlanması aşamasında katılımcı bir yapı oluşturmak için ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve plana dahil edilmesi gerekli görülmüş ve bu amaçla paydaş analizi çalışması yapılmıştır. Ekibimiz tarafından iç ve dış paydaşlar belirlenmiş, bunların önceliklerinin tespiti yapılmıştır. Paydaş görüş ve beklentileri SWOT (GZFT)Analizi Formu, Çalışan Memnuniyeti Anketi, Öğrenci Memnuniyeti Anketi, Veli Anketi Formu kullanılmaktadır. Aynı zamanda öğretmenler kurulu toplantıları, Zümre toplantıları gibi toplantılarla görüş ve beklentiler tutanakla tespit edilmekte Okulumuz bünyesinde değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Yöneticiler, Öğretmenler, Özel Öğretim Kurumları, Öğrenciler, Okul aile birlikleri, Memur ve Hizmetli, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Meslek odaları, Sendikalar, Vakıflar, Muhtarlıklar, Tarım İlçe Müdürlüğü, Sivil Savunma İl Müdürlüğü, Türk Telekom İlçe Müdürlüğü, Medya…vb. Kurumumuz hizmetlerini kullanan, alan, yararlanan ve faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen çalışmalara girdi sağlayacak paydaşlar belirlenmiştir. Tablo…… Belirlenen paydaşların kapsamlı olarak değerlendirilmesi için stratejik planlama koordinasyon ekibi tarafından “paydaş etki/önem ölçeği” tasarlanmış paydaşlarla gerçekleştirilebilecek çalışmaların önemi ve etkisine yönelik puanlama yapılmıştır. Tablo…… Önceliklendirme aşamasında ilk olarak bir önceki aşamada sıralanan ve paydaş türüne göre gruplara ayrılan paydaşların her birine, kurumumuzun faaliyetlerini etkileme derecesi ve paydaş taleplerine verilen öneme göre “Paydaş Önceliklendirme Matrisi” temel alınarak belirlenmiştir. Tablo…… Etki, paydaşın kurumun faaliyet ve hizmetlerini planlama, yönlendirme, destekleme ya da olumsuz etkileme gücüne göre puanlanırken; önem, paydaşların beklenti ve taleplerinin karşılanması konusunda verdiği önceliğe göre puanlanmıştır. Kurum faaliyetini etkileme derecesini belirlemek için 1, 2 ve 3 puan alan paydaşlar için izle(İ); 4-5 puan alan paydaşlar için bilgilendir (B) kararı alınmıştır. Yine paydaşların taleplerine verilen önem kararı için ise 1, 2 ve 3 puan alan paydaşlar için gözet(G); 4-5 puan alan paydaşlar için Birlikte Çalış(B) kararı alınmıştır. Analiz sonrası elde edilen bilgiler Tablo 7’de sunulmuştur.

29 PAYDAŞ LİSTESİ Tablo 9 PAYDAŞIN ADI PAYDAŞ TÜRÜ NEDEN PAYDAŞ
HEDEF KİTLE / YARARLANICI TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK ÇALIŞAN TEDARİKÇİ Milli Eğitim Bakanlığı Dış Paydaş MEB politika üretir, genel bütçe merkezden gelir, Hesap verilen mercidir. Valilik ve Kaymakamlık Kurumumuzun üstü konumunda olup, hesap verilecek mercidir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları belli bir plan dâhilinde yönetmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. Okullar İlk ve Ortaokullar tedarikçi konumundadır. Ortaöğretimler stratejik ortağımızdır. Yönetici ve Öğretmenler İç Paydaş Hizmet veren personeldir. Özel Öğretim Kurumları Eğitim öğretim hizmetlerinde tamamlayıcı unsurdur. Öğrenciler Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. İç ve dış paydaş kabul edilebileceği gibi iç paydaş görülmesi daha uygundur. Okul Aile Birlikleri Okulun eğitim öğretim ortamları ve imkânlarının zenginleştirilmesi için çalışır. Memur ve Hizmetliler Görevli personeldir. Belediye Çevre düzenlemesi altyapıyı hazırlar. İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık taramaları yapar ve koruyucu sağlık önlemleri alır. Meslek odaları Yaygın ve mesleki eğitim hizmetlerini yapar. Sendikalar Personel örgütlenmesi yapar. Vakıflar Okul öncesi ve yaygın eğitim çalışmalarında destek sunar. Muhtarlıklar Halk ile iletişimi gerçekleştirir. Tarım İlçe Müdürlüğü Yaygın eğitime yönelik çalışmalar yapar. Sivil Savunma İl Müdürlüğü Sivil savunma hizmetleri yürütür. Türk Telekom İl Müdürlüğü Haberleşme ve iletişim eksikliklerini giderir. Medya Yazılı, sözlü ve görsel yayın yapar.

30  PAYDAŞLAR İç Paydaş Dış Paydaş Neden Paydaş Yararlanıcı Tedarikçi Temel Ortak Stratejik Ortak Üniversiteler X Ankara Üniversitesi  X Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Atılım Üniversitesi Başkent Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Gazi Üniversitesi İpek Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi TED Üniversitesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Turgut Özal Üniversitesi Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ufuk Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yüksek İhtisas Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Ankara Ünüversitesi Diğer İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri AKYURT ALTINDAĞ AYAŞ BALA BEYPAZARI ÇAMLIDERE ÇANKAYA ELMADAĞ ETİMESGUT EVREN GÖLBAŞI GÜDÜL HAYMANA KALECİK KAZAN KEÇİÖREN KIZILCAHAMAM MAMAK NALLIHAN POLATLI PURSAKLAR  SİNCAN ŞEREFLİKOÇHİSAR YENİMAHALLE

31 PAYDAŞ ANALİZİ Tablo 10 Kurum İçi-Dışı Paydaş Türü Paydaşlar
Kurum İçi-Dışı Paydaş Türü Paydaşlar İç Paydaş Dış Paydaş Lider Çalışanlar Hedef Kitle Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi Yöneticilerimiz Öğretmen Öğrenci Veli Okul Aile Birliği Memur ve Hizmetliler Resmi Okullarımız / Kurumlarımız Özel - Okullarımız / Kurumlarımız Bakanlık Merkez Teşkilatı Ankara Valiliği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı İl Kuvvet Komutanlıkları İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü Semt Karakolu İl Özel İdaresi Çubuk Kaymakamlığı Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çubuk Belediye Başkanlığı Çubuk Mal Müdürlüğü Üniversiteler YURT-KUR Çubuk Bölge Müdürlüğü Başbakanlık Sosyal Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü Ulusal Ajans Medya Eğitim Sendikaları Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Semt Kliniği Tarım İl Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Türk Telekom Çubuk Bölge Müdürlüğü Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf - Dernek) Kantin İşleticileri Servis İşleticileri Özel Sektör O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır. V: Paydaşların tamamı

32 YARARLANICI ÜRÜN HİZMET MATRİSİ
Önceliklendirilen paydaşlar bu aşamada kapsamlı olarak değerlendirilir. Paydaşlar değerlendirilirken cevap aranabilecek sorular şunlardır: Paydaş, Okulun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? Paydaşın Okulun beklentileri nelerdir? Paydaş, Okulun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir?(olumlu-olumsuz) Paydaşın Okulun etkileme gücü nedir? Paydaş, Okulun faaliyetlerinden/hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir? (olumlu-olumsuz) Paydaş analizi kapsamında, Okulun sunduğu ürün/hizmetlerle bunlardan yararlananlar ilişkilendirilir. Böylece, hangi ürün/hizmetlerden kimlerin yararlandığı açık bir biçimde ortaya konulur. Ürün/Hizmet Tablosu, yararlanıcıların ilgili olduğu ürün/hizmetleri bir arada görebilmek ve her bir ürün/hizmetin hangi yararlanıcıları ilgilendirdiğini görselleştirebilmek için faydalı bir araçtır YARARLANICI ÜRÜN HİZMET MATRİSİ Tablo 10 Ürün/Hizmet Yararlanıcı/Müşteri Personel işleri Rehberlik ve Yönlendirme Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrencilere Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi Sportif Faaliyetler Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Mezunlar (Öğrenci) Öğrenci Servisleri Eğitim-Öğretimi ve Yönetimi Geliştirme Çalışmaları Fiziki Nitelik Geliştirme Çalışmaları Staj işleri Okul çevre ilişkileri Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Valiliği Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çubuk Kaymakamlığı Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okullar /Kurumlar Özel Öğretim Kurumları Yöneticilerimiz Öğretmenler Öğrenciler Okul aile birlikleri Memur ve Hizmetli Belediye İlçe Sağlık Müdürlüğü Meslek odaları Eğitim Sendikaları Vakıflar Muhtarlıklar Tarım İlçe Müdürlüğü Sivil Savunma İl Müdürlüğü Türk Telekom İlçe Müdürlüğü Medya

33 PAYDAŞ ÖNEM ETKİ MATRİSİ
Paydaşların değerlendirmesi: Paydaş önem/etki matrisinde güçlü ise birlikte çalış, zayıf ve önemli ise taleplerini önemse ve gözet, çalışmalarına dâhil et. Güçlü ve önemsiz ise faaliyetlerini bilgilendir. Eğer zayıf ve önemsiz ise kurumlarını faaliyetlerini izle. PAYDAŞ ÖNEM ETKİ MATRİSİ Tablo 10 PAYDAŞIN ADI Önem Etki Önemli Önemsiz Güçlü Zayıf Milli Eğitim Bakanlığı Birlikte çalış Kaymakamlık İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okullar İzle Yöneticiler Çalışmalara dâhil et Öğretmenler Öğrenciler Özel Öğretim Kurumları Okul Aile Birlikleri Memur ve Hizmetliler Belediye Bilgilendir İlçe Sağlık Müdürlüğü Meslek odaları Sendikalar Vakıflar Muhtarlıklar Tarım İlçe Müdürlüğü Sivil Savunma İl Müdürlüğü Türk Telekom İlçe Müdürlüğü

34 PAYDAŞ STRATEJİSİ Tablo 11 GÜÇLÜ ZAYIF Bilgilendir - Birlikte Çalış
Kapasiteyi geliştir, çıkarlarını gözet İzle – Birlikte Çalış Öğrenciler . Ulusal Ajans . ÖNEMLİ Etkilerini gider, kendini savun Bilgilendir - Gözet İzle veya gözet TUİK Bölge Müdürlüğü . İlçe Mal Müdürlüğü . ÖNEMSİZ

35 KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 2.5.
Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda SWOT, kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder. Ekonomik, Politik, Sosyal ve Teknolojik özellikleri dış çevre faktörleri, kaynaklara ilişkin rekabet güçleri ise iç çevre faktörleri yani, kurum fonksiyonları olarak tanımlanmaktadır. Dış çevre faktörlerinin analizi ile kurumun önündeki fırsat ve tehditler saptanmaktadır. İç çevre faktörleri, kurum fonksiyonları ile somutlaşmaktadır. Buda kurumun kuvvetli ve zayıf yönlerini belirlemektedir KURUM İÇİ ANALİZ 2.5.1. Bu bölümde, teşkilat yapısı, insan kaynakları, eğitimde teknoloji yapısı. Kurum Kültürü ve eğitimin finansmanı konuları ele alınmıştır.    Kurum Yapısı Mali Durum Kurum Kültürü Teknoloji Beşeri Kaynaklar KURUMSAL YAPI GÖREV TANIMLARI BENZER GÖREVLERDE YETKİ ÇATIŞMASI KURULUŞUN ÖRGÜT YAPISI DENETİM VE REHBERLİK SİSTEMİ BEŞERİ KAYNAKLAR PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYİ PERSONELİN DENEYİMİ PERSONELİN YETERLİLİĞİ PERSONELİN MOTİVASYON DÜZEYİ PERSONELİN SAYISI VE DAĞILIMI TEKNOLOJİK KAYNAKLAR TEKNOLOJİYİ KULLANMA DÜZEYİ TEKNOLOJİYE SAHİP OLMA DÜZEYİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI (e-okul, mebbis, DYS) TEKNOLOJİNİN YENİLENMESİ MALİ DURUM BÜTÇE MİKTARI BÜTÇE HARCAMALARINDAKİ DAĞILIM ARAÇ BİNA ENVANTERİ KURUM KÜLTÜRÜ KURUM FAALİYETLERİ KURUMUN DEĞERLERİ KURUM TARİHİ KURUM MİSYONU / VİZYONU KURUM GELENEKLERİ

36 ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI
KURUMSAL YAPI ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYONU YAPISI Okulumuz paydaşlarına verimli ve etkili eğitim öğretim hizmeti sunumu yapmak için etkili yönetim modeli oluşturup; mevcut maddi ve insan kaynaklarının sürekli gelişimini sağlayarak verimli ve kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Okulumuz Organizasyon Şeması Tablo:…. Da gösterilmiştir. ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Tablo 3 Kurullar, Komisyonlar ve Görevleri Görevler Görevle İlgili bölüm, birim, kurul/komisyon Görevle İlgili işbirliği(paydaşlar) Hedef Kitle Okul ve aile iş birliğini sağlamak, okula maddi kaynak oluşturmak Okul Aile Birliği Okul yönetimi, öğretmen ve diğer çalışanlar Öğrenci Eğitim-öğretimin planlanması ve yönetim ile ilgili en üst karar alma organı Öğretmenler Kurulu Okul Yönetimi, Öğretmenler Satın alma ile ilgili işlemler Satın Alma Komisyonu Okul Yönetimi - Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerinin planlanması ve geliştirilmesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Okul Yönetimi Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesinin yapılması, gerekli yaptırım ve ödüllendirme işlemlerinin yapılması. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri Sosyal etkinliklerin planlanması ve uygulanması Sosyal Etkinlikler Kurulu Okul Yönetimi, Okul Aile Birliği Paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak Okul Gelişim Yönetim Ekibi Okul Yönetimi, Öğretmenler, Veliler

37 2.5.1.1.3. İzleme ve Değerlendirme sistemi
Her eğitim öğretim yılı başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için, sorumlu kişiler belirlenecektir. Bu kişilerin, öğrenen okul anlayışını bir davranış olarak benimsemiş olmasına dikkat edilecektir. “…………………..İlkokulu Stratejik Planı” nın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, Stratejik Plan uygulamasının izleme ve değerlendirmesine başlanacaktır. İzleme, “…………… İlkokulu Stratejik Planında” ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistemli olarak takip edilerek rapor haline getirilmesidir. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Stratejik Planın uygulanmasından sorumlu bölüm, birim ve sorumlular, plan aşamasında tespit edilmiştir. Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşabilmek ve çalışmaların izleme ve değerlendirmesini yapabilmek için …………………….İlkokulu Stratejik plan izleme ve değerlendirme görevi “Stratejik Planlama Ekibine” verilmiştir. Stratejik amaçlar, hedefler, strateji ve politikalar, gerçekleşmeler konusundaki açıklamalar, yorumlar ve mevcut durum hakkında bilgileri içeren raporlar sorumlu birimler tarafından hazırlanacaktır. Bu raporlar altı aylık dönemler hâlinde ve iki nüsha hazırlanarak bir nüshası izleme değerlendirme ekibine, bir nüshası da “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimine” iletilecektir. İzleme ve değerlendirme ekibi, birimlerden gelen altı aylık raporların stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünü; · Ne yaptık? · Başardığımızı nasıl anlarız? · Uygulama ne kadar etkili oluyor? · Neler değiştirilmelidir? · Gözden kaçan unsurlar var mıdır? Sorularını da dikkate alarak bir rapor halinde Oku Müdürü’ne sunacaktır. Ekip, Okullar Müdürü’nden gelen kararlar doğrultusunda birimlere, geri bildirimler yapacaktır.

38 BEŞERİ KAYNAKLAR Okul yöneticilerimiz, insan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması ve bu sürece çalışanların katılımlarını onlar da içindeyken oluşturulan misyon ve vizyonun birer planlayıcısı olduklarını hissettirerek, olayların içerisinde yer almalarını sağlayarak, bilgi ve düşüncelerine saygı göstererek, dinleyerek, önemseyerek, bize ait olma kavramını sürekli empoze ederek sağlarlar. Çalışanların, mevcut ve gelecekteki yeterlilik gereksinimlerinin uygun hale getirilmesi amacıyla eğitim ve geliştirme planlarını, tarafsız güvenilir ve herhangi bir baskı olmaması amacıyla gizli (isimsiz) olarak yapılan geri bildirimli anketler kullanırlar. Ayrıca anketlere tam katılımın olmasını sağlayarak var olabilecek sapmayı aza indirgerler. Geri bildirim alınacak birçok yol olmasına karşın, bu yolların çoğunun güvenirlilikleri tarafsızlıkları da göz önünde bulundurularak uygulanırlar. Bunların başında dilek kutusu, gözlemler ve müşteri memnuniyeti gelir. Okulumuzun insan kaynakları yönetime ilişkin temel politika ve stratejileri Milli Eğitim Bakanlığının politika ve stratejisine uyumlu olarak “çalışanların yönetimi süreci” kapsamında yürütülmektedir. İnsan kaynaklarına ilişkin politika ve stratejiler okulumuzun kilit süreçleri ile uyum içerisindedir. Okulumuzun kilit süreçleri Okul Gelişim Yönetim Ekibinde “eğitim-öğretim süreci”, ”okul-veli ve öğrenci işbirliği süreci” olarak belirlenmiştir. Okulumuzda işe alma, işten çıkarma ve ücretlendirme ile ilgili konular Milli Eğitim Bakanlığı kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmaktadır. Bunun dışında destek personel alımı, mesleki yetkinlikleri ve yapılan işin niteliğine uygunluğu dikkate alınarak, belirtilen yasa ve yönetmelikleri kapsayan şartlarda okul idaresi ve Okul Aile Birliği tarafından yapılmaktadır. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ders saati sayısına ve norm kadro esasına göre insan kaynakları planlaması yapılmaktadır. Çalışanın işten ayrılması (emekli olma, yer değiştirme) durumunda, yerine atama Milli Eğitim Bakanlığı prosedürleri doğrultusunda yapılmaktadır. Çalışanların kısa süreli (rapor, izin vb.) ayrılmaları durumunda ise dersin boş geçmemesi için gerekli planlama yapılmaktadır. Yönetici veya dersi boş olan öğretmenler derslere girmektedir. Okulumuzda her yıl bireysel, yetenek, bilgi ve beceri derslerinde ders sayısına göre ihtiyaç planlaması yapılarak ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. İş dağılımı yapılmadan önce çalışanların (yazılı veya sözel olarak) istekleri göz önüne alınarak ders planlamaları ve nöbet uygulamaları yapılmaktadır. Çeşitli görevlendirilmelerde ve görev dağılımında çalışanların uzmanlık alanları ve yetkinlikleri esas alınmaktadır. Çalışanların bilgi birikimi ve yeteneklerini artırmak, performans gelişimlerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler planlanmakta ve uygulanmaktadır. İnsan kaynaklarına ilişkin politika ve stratejiler belirlenirken çalışanlar bu sürece dâhil edilmekte ve bu stratejiler her yıl Okul Gelişim Yönetim Ekibi tarafından güncellenmektedir. Kaliteli ve çağdaş eğitim politikamızın amacı evrensel düşüncelere sahip, yaratıcı, demokratik, insan haklarına saygılı, yeniliklere açık, katılımcı ve çağdaş bireyler yetiştirmektir. Okul yöneticilerimiz, ilgili mevzuat ve kuruma özgü uygulamalar dâhilinde ödül sürecinin gerçekleştirilmesine ve geliştirilmesine; doğru zamanlama, tutarlılık, demokratik ve etik kurallar çerçevesinde katkıda bulunurlar. Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi için maarif müfettişleri tarafından rehberlik ve denetimler yapılmakta, yapılan denetimler denetim raporlarıyla değerlendirilmektedir. Çalışanların daha iyi performans göstermelerini sağlamak için performans değerlendirme ve geliştirme sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemle çalışanların yetkinlik bazı değerlendirilmesi yapılmakta, kuvvetli yönleri ve iyileştirmeye açık yönleri belirlenerek çalışanlarla birebir paylaşılması sağlanmaktadır.

39 BEŞERİ KAYNAKLAR Çalışanları öğrenci ve liderler değerlendirmektedir. Performans değerlendirme sistemi sonucunda sözlü ve yazılı tanıma yapılarak çalışanın motivasyonu sağlanmaktadır. Okul yöneticilerimiz, iyileştirme çalışmalarına birey ve ekip düzeyinde katılımı doğru görevlendirmelerle, doğru süreç tanımlamalarıyla, gönüllük esasını kullanarak davet ederler. Okul yöneticilerimiz, çalışanların ekip halinde çalışmalarının etkili halde gerçekleşmesini, özverili, uyumlu ekipler oluşturarak, onlara her konuda yardımcı ve önder olarak, okulun imkânlarını sunarak, çalışanları yüreklendirip zamanında ödüllendirerek sağlamaktadırlar. Okulumuzda iyileştirme çalışmalarına katılım, takım ruhuna sahip olma ilkemiz de göz önüne alınarak değişmeye ve gelişmeye açık olma ilkemizden yola çıkarak gönüllülük ve yetkilendirme yapılarak sağlanmaktadır. Okulumuz çalışanlarının grup dayanışmasını sağlamak için yılda bir kez piknik, en az bir kere çalışanların katılımıyla yemekler düzenlenmektedir. Ayrıca, özel çalışma proje toplantılarında kahvaltı ve yemek organizasyonları yapılmaktadır. Okul yöneticilerimiz, bireysel ve ekip düzeyinde, okulun bütününde öğrenme olanaklarını, okulun tüm araç ve gereçlerini kullanıma sokarak, zaman vererek, öğrenme olanaklarını oluşturmakta, katılımın davet yoluyla sağlanmasını, istekleri karşılayıp çalışmayı istekli ve özenli hale getirmektedir. Ekip düzeyinde ise ekibin yanında yer alarak onlarında kendi içlerinde misyon ve vizyon yaratmasını sağlayıp, yapılan işleri önemli ve önemsiz olarak ayırmadan saygı, sevgi ve güven ortamı yaratarak, öğrenme olanaklarını oluşturmakta ve katılımları özendirmektedirler. Okul yöneticilerimizin öncülüğünde belirlenen, birey ve ekip düzeyindeki hedefler, tüm birey ve ekiplerin ortak birer yansıması olarak ortaya çıktığından kurumun hedefleri ile uyumlu olmaktan öteye birbirini destekler nitelik taşımaktadır. . Çalışanların performans göstermeleri için geri bildirimler alarak ve işin yakın takipçisi olarak, gözlemlerini de öz değerlendirmelerine ekleyerek belirleyip işin içinde yer alırlar. Çalışanların performansının her adımını takip ederler, benimserler, imkanlarını gerektiğinde zorlayarak isteklerini karşılayarak yardımcı olurlar. Okulumuzda eğitim-öğretim kalitesi yüksek, kendi alanlarında yetkin öğretmen kadrosu bulunmaktadır. Çalışanlar Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatındaki değişikliklere göre bilgilendirilmekte, öğretmenlere yapılan anketlerde ihtiyaç duyulan konularla ilgili programlar Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine gidilip hizmet içi eğitim planları yapılmaktadır. Misyon ve vizyonumuzdaki değerlere ulaşmak için çağdaş eğitim anlayışı ve çağdaş eğitim kalitesinde eğitim yapabilmek amacıyla çalışanlara kurumumuz örgüt kültürüne uygun, hizmet içi eğitimleri verilmektedir. Öğretmenlerimizin bireysel düzeyde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders dışı etkinlikler, sosyal kulüpler, ders dağıtım çizelgeleri planlanmaktadır. Ekip düzeyinde ise örgüt kültürünü yansıtmak, bireysel farklılıklara önem vermek ve takım ruhuna sahip olmak ilkelerimizle hareket eden, birbirleri ile işbirliğine açık öğretmenlerimiz tarafından öğrenme olanakları oluşturulmakta ve katılıma özendirilmektedir. Öğrenme faaliyetlerine ilişkin bilgiler çeşitli ortamlardan elde edilmektedir. Çalışanların kendilerini geliştirmeleri amacıyla öğrenme faaliyetleri desteklenmekte ve seminer, toplantı, eğitim vb. katılmaları sağlanmaktadır. Okul yöneticilerimiz, çalışanların katılımını (örneğin okul içi seminer, konferans ve törenler düzenlenerek özendirilmesi) performanslarını doğru değerlendirerek, çalışanların başarılarını paylaşarak, onların kendilerini ortaya koymaları için olanak yaratarak, kendilerini tanıtma süreçlerinde önderlik ederek, çalışanların katılımını özenli hale getirmekte ve desteklemektedir.

40 BEŞERİ KAYNAKLAR Yöneticilerimiz, insan kaynaklarına ilişkin, politika, strateji ve planların oluşturulmasını ve bu sürece çalışanların katılımını, öncelikle çalışanlarını tanımayla başlayan süreçte, onların yeterliliklerini göz önüne alarak, doğru görevlendirmeler de bulunarak ödül mekanizmasını sağlarlar. Okulumuzda çalışanların ekip çalışmalarını özendirmek amacıyla eğitim verilmekte özellikle yeni oluşturulan performans değerlendirme sisteminde iyileştirme çalışmalarına katılım, ekip sorumluluğu üstlenme yetkinlik olarak alınmıştır. Bununla birlikte okulumuzda sosyal kulüple, Okul Gelişim Yönetim Ekibi, kurul, komisyon, kriter ekipleri ve komiteler ekip çalışmalarına örnek olarak verilebilir. Okul yöneticilerimiz, iletişim gereksinimlerini anket, soru-cevap, birebir görüşme yöntemi ile saptarlar. Bu çerçevede iletişim politikalarını oluştururlar. Oluşan politika doğrultusunda teknolojiyi yakın takip edip, bu teknolojiyi okula getirerek kullanırlar. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay iletişim kanallarını düzenledikleri etkinliklerle oluştururlar. (özel toplantılar, seminerler, piknik v.b.). Bu kanalların sürekli açık olup olmadığını denetleyerek, doğru zamanda doğru müdahalelerde bulunarak, okulun hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kullanırlar. Okul yöneticilerimiz, çalışanların görevleri ile ilgili kararları, duyduğu güvenle tam yetkilendirip, bu kararların içinde olarak cesaret vermektedirler. Okul yöneticilerimiz okul içindeki dağılımında ilgili mevzuatlara dayanarak demokratik, laik, yenilikçi, çağdaş, özveri ilkelerini uygular. Okulun misyon ve vizyonuna uygun öncü kurumlardan biri olması için maddi, manevi her türlü katkıyı sağlar. Yöneticilerimiz, çalışanların kararlara katılımını, yenilikçi ve yaratıcı girişimleri çalışanların fikirlerine saygı duyarak, ön yargısız, dinleyerek doğru ve özel zaman yaratarak onları cesaretlendirmekte ve bunları desteklemektedirler. Yöneticilerimiz, kariyer geliştirme sürecini çalışanların yetenekleri doğrultusunda görev vererek, istekli hale getirerek, özenti sağlayarak verimli olunabilecek, doğru zamanda doğru kararları alabilecek, öğrenciyi istenilen sürekli gelişme ile Atatürk’ün izinde başarılı saygılı ve öz değerlerini önemseyen, koruyan yeni nesil yetiştirmek üzerine tasarlar. Okul yöneticilerimiz, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çalışanları iyi organize ederek öğrencilere bu tip etkinliklerin sağlayacağı bedensel ve ruhsal yararları doğru anlatarak özendirmekte. sosyal ve kültürel tüm faaliyetlerinde tam katılımı esas almaktadır. Bu çerçevede okul içinde yazılı ve sözlü güncel duyurularla en üst makamların da katılımlarını sağlayarak, faaliyetlere önem vererek, takdir ederek, ödüllendirerek desteklemektedir. Okulumuz insan kaynaklarına ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

41 OKUL NORM KADRO DURUMU Tablo 4 Sıra No Unvan-Branşı Norm Mevcut
İhtiyaç Sözleşmeli Fazla 1 Müdür 2 Müdür Baş Yardımcısı 3 Müdür Yardımcısı 4 Sınıf Öğretmenliği 5 Türkçe 6 İlköğretim Matematik Öğr. 7 Sosyal Bilgiler 8 Fen ve Teknoloji 9 İngilizce 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11 Müzik 12 Görsel Sanatlar/Resim 13 Beden Eğitimi 14 Okul Öncesi Öğretmenliği 15 Rehber Öğretmen 16 Bilişim Teknolojileri 17 Teknoloji ve Tasarım 18 TOPLAM

42 OKUL PERSONEL ANALİZİ Tablo 4 Sıra No Adı Soyadı Unvan-Branşı Kıdemi
Eğitim Durumu Kadrosu 1 Müdür 2 Müdür Baş Yardımcısı 3 Müdür Yardımcısı 4 Sınıf Öğretmenliği 5 Türkçe 6 İlköğretim Matematik Öğr. 7 Sosyal Bilgiler 8 Fen ve Teknoloji 9 İngilizce 10 Din Kültürü ve Ahlak Bil. 11 Müzik 12 Görsel Sanatlar/Resim 13 Beden Eğitimi 14 Okul Öncesi Öğretmenliği 15 Rehber Öğretmen 16 Bilişim Teknolojileri 17 Teknoloji ve Tasarım 18 TOPLAM

43 Kurumdaki Mevcut Yöneticilerin Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu
OKUL PERSONEL ANALİZİ Tablo 4 Kurumdaki Mevcut Yöneticilerin Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu Sıra Görevi Norm Mevcut Erkek Kadın Toplam 1 Müdür 2 Müdür Baş. Yrd. 3 Müdür Yrd. Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı Hizmet yIlı Ön lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Kurumdaki Mevcut Öğretmenlerin Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu Görevi Norm Mevcut Erkek Kadın Toplam Öğretmen Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı Hizmet yIlı Ön lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu Görevi Norm Mevcut Erkek Kadın Toplam Hizmetli/Memur Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı Hizmet yIlı Ön lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Kurumdaki Mevcut Personelin Yaş Dağılımı Yaş Düzeyleri Yönetici Kişi Sayısı Öğretmen Kişi Sayısı Hiz./Memur Kişi Sayısı 20-30 30-40 40+...

44 BRANŞLARA GÖRE ÖĞRETMEN SAYILARI
Tablo 4 BRANŞI ÖĞRETMEN SAYISI Almanca Beden Eğitimi Bilişim Teknolojileri Coğrafya Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Görsel Sanatlar İlköğretim Matematik Öğr. İngilizce Matematik Müzik Okul Öncesi Öğrt Özel Eğitim Rehberlik Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Tarih Teknoloji ve Tasarım Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe TOPLAM GÖREVLERE GÖRE PERSONEL SAYILARI Tablo 4 GÖREV SAYISI Geçici Personel(657 S.K. 4/C) Hizmetli Kaloriferci Memur Müdür Müdür Başyardımcısı Müdür Yardımcısı Öğretmen Sayman(Döner Sermaye) Sürekli İşçi Teknisyen(THS) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kurucu Müdür Müdür Yetkili Öğretmen TOPLAM

45 Personelin bilgi birikimi ve yetkinlikleri
Kurumumuza ilk başlayan öğretmen, memur, yönetici, yardımcı hizmetler ve diğer personellerimiz ile öncelikle tanışılarak görüşmeler gerçekleştirilir. Görüşmeler sonucunda yeterlilikleri, beklentileri, gereksinimleri ve eğitim düzeyleri belirlenmeye çalışılır. Görüşmelerden sonra kurum yöneticimiz kurumumuza atanan personelin özlük dosyalarını inceleyerek, aldıkları hizmet içi eğitim, kurs vb. bitirdikleri öğrenim programları ve özel yeteneklerine göre ilgili personel hakkında veri tabanı oluşturulur. Yıl içerisinde yapılacak çalışmalarda, personellerin yeterlilikleri ve aldıkları eğitimin özelliğine göre gönüllülük esasına göre görevlendirme yapılmaktadır. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda personellerimizin yeterlilikleri, gereksinimleri ve eğitim uzmanlıkları dikkate alınır. Kurumumuz bünyesindeki birimlerde yapılacak görevlendirmelerde yeterlilik, bireysel donanım, gönüllülük, eğitim formasyonu ve lisansüstü eğitim kriterleri temel alınmaktadır. Kriterlerin kişiler bazında denkliği durumunda demokratik seçim yoluna gidilmektedir. Kurumumuz çalışanların bilgi birikimi ve yetkinlikleri analiz edilirken eşdeğer kurumlarla kendini kıyaslamakta, kurum içi görevlendirmelerde M.E.B.’nın politikaları ve Ankara M.E.M.’nün insan kaynakları politika ile uygulamaları örnek alınmaktadır. Personelin bilgi birikimi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi Çalışanların bilgi birikimi ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili mevzuatın olanak verdiği düzeyde hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmekte veya düzenlenen hizmetiçi eğitim etkinliklerine katılım teşvik edilmektedir. Kurumumuz toplumun geneline eğitim odaklı hizmetler sunmasından dolayı bu yöndeki hizmet içi eğitim faaliyetlerine (TKY, Resmi Yazışma Kuralları, Hizmet Kalitesi, Personel Niteliklerinin Arttırılması, Yönetici ve liderlik vb. seminer ve kurslar) öncelik vermektedir Kurumumuz çalışanlarının hizmetiçi eğitim ihtiyaçları, her 6 ayda bir yapılan performans değerlendirmeleri sonrasında belirlenerek, gerekli yönlendirmeler yapılır ve kendini geliştirmeye yönelik fırsatlar verilir. Kurumumuz tüm personelin kişisel ve mesleki gelişimlerini izlemekte ve kendini diğer kurumlarla kıyaslamaktadır. Çalışanlar yönetime katılımda kendi birimleriyle ilgili çalışmalarda sorumluluk almaktadır. Ayrıca personelin ilgi ve kabiliyetine göre ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, resmi görevlendirmeler de yapılmaktadır. Ayrıca paydaşlarımızla haftalık ve aylık yapılan toplantılarda, paydaşların yönetsel düzenlemelere yönelik talepleri de dikkate alınmaktadır. Ayrıca kurumumuz, çalışanlarının yönetime katılım düzeyleri, diğer kurum ve kuruluşlarla ile kıyaslanarak en iyiye ulaşılmaya çalışmaktadır. Bunun için Ankara M.E.M.’nün bu kriterle ilgili sonuçları referans alınmaktadır. Personelin performansının değerlendirilmesi, takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi Kurumumuzda çalışan personel için ilgili mevzuat çerçevesi, TKY felsefesi ve EFQM mükemmellik modeli kriterleri dikkate alınarak performans değerlendirme sistemi oluşturulmuş ve buna yönelik bir ölçü aracı hazırlanmıştır Bölüm ve birimler performans değerlendirmelerini her 6 ayda bir yapmaktadır. Bu değerlendirme sonuncunda iyileştirmeye açık alanlar belirlenmekte ve o alana yönelik düzeltme çalışmaları yapılmaktadır. Çalışan performansları sonuçlarına bağlı olarak, kurumumuz her yıl MEB mevzuatına uygun olarak ödüllendirilmeye layık olan çalışanları belirlemekte ve teklif etmektedir. Ayrıca yürütülen faaliyet programlarında başarı gösteren kurum çalışanlarımız değişik şekillerde ödül alabilmektedir (plaket, teşekkür yemekleri, hatıra eşyaları vb.).

46 TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Okulumuzda bilgiyi üretmek için eğitim teknolojilerinden yoğun olarak yararlanılmaktadır. Okulumuz eğitimde kalıcı öğrenmenin amacı ile ‘‘Bilimin ışığında, değişmeye ve gelişmeye açık olmak’’ ilkesinden, “Eğitim-öğretimde teknolojik alt yapının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması” stratejisinden hareketle, teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaktadır. Bu amaçla gerekli bütçe oluşturulmaktadır. Teknolojinin önemi ve çağdaş eğitim anlayışımızdan hareketle öğretmenlerimiz, ders ortamında bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotoğraf makinesi, mikroskop, fotokopi makinesi, internet ve baskı makinesi vb. araç-gereçleri ihtiyaç duyduklarında kullanmaktadırlar. Okulumuz TT Net internet ile internete bağlanmaktadır. İnternet okulumuzdaki tüm bilgisayarlara ulaşmaktadır. İdarecilerimizin odalarında, Öğretmenler odasında, Çok Amaçlı salonumuzda ve tüm sınıflarımızda bilgisayar kullanılmaktadır. Ayrıca tüm sınıflarımızda projeksiyon makinesi mevcuttur. Ayrıca okulumuzun internet sitesi bulunmaktadır. Okulumuzda öğrenciye soru çözme, konu öğrenme, deney yapma ve uygulanan ölçme değerlendirme sınavlarındaki eksikliklerini görme ve telafi etme imkânı sağlanmaktadır. Sınıf seviyelerine uygun konu anlatımları görsel ve işitsel içerikli cd vb. araçlar her sınıf düzeyinde kullanılmaktadır. Ayrıca okulumuzda bir bilişim teknolojileri sınıfı bulunmaktadır. Okulumuzda günün şartlarına ve ekonomik koşullarına uygun olmayan araç-gereçler yenileri ile değiştirilmektedir. Açığa çıkan kullanım fazlası araçlar imkânları olmayan okullara hibe edilmektedir. Okulumuz bilgi ve bilgi birikimi kavramlarını önemseyerek öğrenci ve çalışanlarla ilgili gerekli bilgileri düzenli ve sistemli bir biçimde dosyalamaktadır. Üst yönetimden gelen ve okul içerisinde gerekli olan bilgiler paydaşlara yazılı imza sirküleriyle, , SMS ve sözlü olarak duyurulmaktadır. Okulumuza kayıt olan öğrenciler için hazırlanan öğrenci bilgi formları dosyalanarak e-okul yönetim bilgi sistemine kaydedilmektedir. Bu sisteme okul idaresi yetkilileri kendi görev tanımları içinde ulaşabilmekte ve bilgiler güncellenmektedir. Bu bilgilerin kaybolmaması için arşivlenmesi ve yedeklenmesi yapılmaktadır. Okulumuzda çalışanlarla ilgili bilgiler yasal mevzuat doğrultusunda üst kurumdan gelen atama, özlük dosyaları teslim alınarak personel ile ilgili kademe, terfi işlemleri bilgi-işlem merkezinde işlenmektedir. Öğretmen özlük dosyalarında tüm bilgiler arşivlenmekte ve yedeklenmektedir. Ayrıca kurumumuzda tüm paydaşlara ait gizlilik içeren yazı ve işlemler Okul Müdürü tarafından özel olarak arşivlenmektedir. Öğrenciyi ilgilendiren not ve davranış notu çizelgeleri, yazılı kâğıtları arşive alınarak belli periyotlarla saklanmaktadır. Bu bilgiler; öğretmenlerin yaptığı planlar aracılığı ile şube, zümre ve çeşitli toplantılarla öğretmen, veli ve öğrencilerle paylaşılmaktadır. Öğrenci ve velinin bilgiye ulaşımı; duyuru panoları, anons, birebir görüşmeler, web sayfası, e-okul veli bilgilendirme sistemi, telefon zinciri ve toplantılar ile sağlanmaktadır. Çalışanların bilgiye erişimi ise birebir görüşmeler, internet, anons, telefon zinciri, duyurular, panolar ve dosyalar ile gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda Müdür ve Müdür yardımcıları arasındaki iç iletişim bilgi işlem merkezinde oluşturulan kurum net aracılığı ile sağlanmaktadır. İdareciler, kendi alanlarını ilgilendiren öğrenci bilgilerini e-okul yönetim bilgi sistemine aktarmakta ve kullandıkları şifre ile bu bilgilere ulaşmaktadır. . Okulumuzda bilginin geçerliliği sürekli güncellenerek yapılmaktadır. Bilgiler güncelliğini yitirdiğinde kamu ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak arşivlenmektedir. Ayrıca okulumuzda defterler ve desimal dosya sistemi, mevzuata uygun olarak tutulmaktadır. Evraklar, desimal dosya sistemine uygun olarak numaralandırılmakta, gelen ve giden evrak defterine ve kurum net programına kaydedilmektedir. Liderlerimiz, okulumuz çalışanlarının bilgi birikimlerini artırmak için basını ve eğitim-öğretimle ilgili seminerleri sürekli izlemektedir. Okul yöneticilerimiz okulun var olan teknolojik donanımının amaçlara yönelik kullanımını, var olan teknolojik donanımlarını başlangıçta ortaya konulan çalışma planlarına göre sınıflandırır ve zaman çizelgesi oluşturarak sağlarlar. Okulumuz binasının dış etkenlerden korunması amacıyla bakım, onarım ihtiyaçları gerektiğinde yapılmaktadır. Okulumuzda araç ve gereçlerin oluşturduğu tehlikeyi önlemek amacıyla bu araç-gereçler uygun şekilde yerleştirilmektedir. Bina ve derslikte bulunan araçların periyodik bakımları yapılmaktadır. Bunun dışında binanın elektrik sistemi, kalorifer kazanı, baca ve çatıların bakımı periyodik olarak yapılmaktadır. Okulumuzda bulunan yangın köşesindeki yangın tüplerinin ve malzemelerinin bakım ve onarımları talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır.

47 OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI
Ayrıca bina ve donanımların yangın, doğal afet, sabotaj ve teröre karşı sigortası yapılmaktadır. Okul yöneticilerimiz okulu eğitimi ve toplumu etkileyecek teknolojik gelişmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda belirler ve imkânlar doğrultusunda karşılarlar. Hedefe yakınlık derecesine göre de öncelik sırasına koyarak değerlendirirler. Sürekli takip ettikleri gelişmeleri kendilerinde bulunan teknoloji ile karşılaştırır ve zamanında eskiyen teknoloji ürünlerini kullanılmaz hale gelmeden önce değiştirirler. Okulumuzda atıkların azaltılmasına yönelik bilinçli kullanım için gerekli eğitimler verilmektedir. Okulumuzda olumsuz küresel kirlenmeye etki eden ürün kullanılmamaktadır. Toplanan pil, pet şişe, kâğıt ve kutular ilgili birimlere gönderilmektedir. Ayrıca Görsel Sanatlar ve Fen ve Teknoloji derslerinde, atık maddelerden proje geliştirmede yararlanılmaktadır. Okulumuz binalarının dış etkenlerden korunması amacıyla bakım, onarım ihtiyaçları planlı ve gerektiğinde yapılmaktadır. Binaların zemin etüdü ilgili kurumlara yaptırılmıştır. Bina ve dersliklerde bulunan araçların, elektronik cihazların (tv, vcd, faks, bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotokopi, baskı, beyaz eşyalar vb.) bakım onarımları periyodik olarak yapılmaktadır. Binaların elektrik sistemi, kalorifer kazanı, baca ve çatıların bakımı periyodik olarak yapılmaktadır. Okulumuzda bulunan yangın köşelerindeki, yangın tüplerinin ve malzemelerin bakım ve onarımları talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır. Okulumuzda toplum sağlığını ilgilendiren, çalışanlara ve öğrencilerimize zarar verebilecek zararlı ve atık maddeler kullanılmamaktadır. Kalorifer ile ilgili bakımlar periyodik olarak zamanında yapılmakta, Konya Büyükşehir Belediyesine baca temizliği, su depolarının bakımı ve dezenfektesi yaptırılmaktadır. Sınıflarda beyaz tahta kullanılmakta, çöpler kapalı çöp kutularında biriktirilmekte ve Meram Belediyesi tarafından her gün düzenli olarak alınmaktadır. OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI  Donanım Türü Mevcut İhtiyaç Bilgisayar Projeksiyon Faks Tarayıcı Fotokopi makinesi Dizüstü bilgisayar Lazer yazıcı Nokta vuruşlu yazıcı Mürekkep püskürtmeli Akıllı Tahta Kurumumuzun Teknolojik alt yapısı ve Teknolojiyi kullanma düzeyleri paydaşlara yapılan anketlerle belirlenmiş olup Ekler Kısmında belirtilmiştir.

48 Okul/Kurum Kaynak Tablosu:
EĞİTİMİN FİNANSMANI (MALİ KAYNAKLAR) Okulumuzda finansal ve fiziksel kaynakların yönetimi süreci kapsamında finansal kaynaklar yönetilmektedir. Okulumuzda finans kaynaklar yıllık bütçe planına göre oluşturulmaktadır. Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Okulumuz kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yıllık bütçe gelirleri Okul Aile Birliğine yapılan veli bağışları, kantin, tiyatro, gezi, kermes, anasınıfı aidatlarından oluşmaktadır. Okulumuz bütçesi oluşturulurken çalışanlar bilgilendirilmektedir. Toplantılarda bireysel ve grup olarak belirlenen ihtiyaçlar okulumuz finansal kaynaklarından sağlanmaktadır. Finansal risklerinin oluşumuna yönelik tasarruf tedbirleri alınmakta, ortaya çıkabilecek bütçe açığı çalışanlara duyurulmakta ve alınan kararlar doğrultusunda Okul Aile Birliği ile işbirliğine gidilerek kaynak sağlanmaktadır. Eğitim-öğretim kalitemizin ve kurum kültürümüzün istendik davranışa yönelik gelişimini sağlamak için öğrenci, veli ve işbirliği yapılan kuruluşlarla sinerji yaratılarak birlikte çalışmalar yapılmaktadır. İşbirliği yapılan kuruluşlarla çeşitli toplantılar ve birebir görüşmelerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Süreç iyileştirme ekiplerine bu kuruluşların temsilcilerinin de katılımları sağlanmaktadır. Diğer iş birliklerimiz ile Okul Aile Birliği çalışanları, Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve toplantılarda birlikte olunarak bilgi birikimi aktarılmaktadır. Ayrıca tüm gelir ve giderler Tefbis sistemine işlenmektedir. Yerleşim Alanı Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2) ………… m2 …………. m2 ……………….. m2 Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı (m2) Kantin ….. m2 Toplantı Salonu ….. …… m2 Seminer Salonu …… Okul/Kurum Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe Okul Aile Birliği Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler Diğer TOPLAM

49 KURUM /OKUL ISINMA DURUMLARI
FİZİKİ İMKANLAR Fiziki Mekân Var Yok Adedi İhtiyaç Öğretmen Çalışma Odası X 1 Ekipman Odası   Kütüphane Rehberlik Servisi Resim Odası Müzik Odası Çok Amaçlı Salon Ev Ekonomisi Odası İş ve Teknik Atölyesi Bilgisayar laboratuvarı Yemekhane Spor Salonu Otopark Spor Alanları Kantin Fen Bilgisi Laboratuvarı Atölyeler Bölümlere Ait Depo Bölüm Laboratuvarları Bölüm Yönetici Odaları Bölüm Öğrt. Odası Teknisyen Odası Bölüm Dersliği Arşiv Araç (binek) KURUM /OKUL ISINMA DURUMLARI Doğal Gaz Fuel-Oil Kömür Odun .

50 KURUM KÜLTÜRÜ Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, önceleri ilköğretim müdürlüğü olarak faaliyetini yürütürken 1985 yılında İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, 1987 yılında da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Çubuk İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü mevzuata, kurumsal hafızaya, mesleki değerler ile kurumsal ilkelere göre hizmetlerini yürütmektedir. Müdürlüğümüzün işleyişinde geçmişten gelen bilgi ve deneyimlerin yazılı belgeler, talimatlar, genelgeler, denetim sonuçları gibi basılı ve elektronik ortamlardaki kaynaklardan yararlanılmaktadır. Çubuk İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, hizmet odaklı ve sürekli gelişmeyi hedef alan bir çalışma anlayışını benimsemiştir. Kurumumuzun faaliyet alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler sürekli takip edilmektedir. İnsan kaynaklarının bilgi ve tecrübelerini attırabilmeleri için hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. Bu hizmet içi eğitimlerde çalışanlar arası informal ilişkiler de geliştirilmekte ve olumlu bağlar kurulması sağlanmaktadır. İletişim Süreçleri Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kurum içi iletişimin geliştirilebilmesi için öncelikle konunun önemini kabul eden bir yönetim anlayışı geliştirmiştir. Kurum içi iletişim, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz önderliğinde en üst düzeyden en alt kademedeki çalışana kadar planlanmakta ve stratejik olarak ele alınmaktadır. Etkin bir kurum içi iletişim ve kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlara doğru bir şekilde yansıtılması ile bu doğrultuda iş süreçlerinin planlanması mümkün olabilmektedir. Kurum içinde zaman zaman yaşanabilen çatışmaların en aza indirgenmesi, motivasyonun ve verimliliğinin ise maksimum düzeyde tutulması; yenilikçi olunması, olumlu rekabet, saygı ve güvene dayanan iş ortamının sağlanabilmesi ve kurumsal aidiyet duygusunun yaratılabilmesi için kurum içi iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi gerekmektedir. Çubuk İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün kurum içi iletişimi, Millî Eğitim Müdürü önderliğinde en üst düzeyden en alt kademedeki çalışana kadar planlanmış ve sistematik olarak ele alınmıştır. Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri çalışanlarla birlikte belirlenmekte olup bu doğrultuda iş süreçleri planlanmaktadır. Bu sayede personelimizin amaç ve hedeflerimizi sahiplenilmesi sağlanmaktadır. Karar Alma Süreçleri Karar alma süreçlerinde etkinliğe ulaşmanın en önemli yollarından birisi iyi düzenlenmiş (Katılımcıları, gündemi, iletişim usulleri önceden doğru olarak saptanmış) toplantılardır. Bu kapsamda İlçe Millî Eğitim Müdürü başkanlığında karar alma süreçlerinde sistematik bir yaklaşımla periyodik toplantılar yapılır. Katılımcı Yönetim, organizasyonu etkileyecek kararlarda, sadece belirlenen yöneticilerin değil, ayrıca personelin katkısının yada etkisinin olması demektir. Bu, her bir üyenin karar almada eşit derecede haklara sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Görüşme sonucu alınan karar için çoğunluğun oyu yada oybirliğinin sağlanması nihai bir yargı değildir. Çubuk İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü karar alma süreçlerini oluşturduğu modele göre yürütmektedir.

51 Gelenekler ve Değerler
Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personelinin de toplumun farklı kesimlerinden gelen bireylerden oluştuğu için benzer durumlarda farklı davranışlar göstermeleri doğaldır. Ancak benimsenen ortak değerler çerçevesinde bu kültürel farklılıkların kurumu etkileme derecesi en alt seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır. Çalışkanlık, başarı, sorumluluk, eşitlik, bağımsızlık, güven, bağlılık, özerklik, hırs, doğruluk, cesaret, saygı, kendine güven, hoşgörü, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi, itaat gibi değerler örgütsel yaşamda da önemli yer tutan değerler arasındadır Müdürlüğümüz personeli nin geneli tarafından benimsenen ortak gelenek ve değerler belirlenmiş ve kurumsal işleyiş bu gelenek ve değerlere uygun olarak yürütülmektedir. Türk Milli Eğitimin temel amaç ve değerleri rehberliğinde, temel değerlerimiz: Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik Sürekli Eğitim ve İyileştirme Ahlaki değerlere bağlı olma Kuruma Bağlılık ve Gerçekçilik, Verilere Dayalı ve Saydam Yönetim Anlayışı, Eşitlik ve Adalet İşbirliği-Katılımcılık Güvenirlilik Plânlı Gelişim, Her Alanda Ekip Çalışması, Var Olan Değerleri Koruma ve Geliştirme İyilik, Adalet, Saygı, Sevgi, Hoşgörü, Güven, Güler Yüz, Vefa Liyakat İnsan Hak ve Özgürlüklerine Bağlılık Verimlilik ve Çevre Bilinci Sürekli Yenileşme ve Değişim DİĞER İSTATİSTİKİ VERİLER Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait istatistiki verilere ve anket sonuçlarına EK ler kısmında ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

52 ÇEVRE ANALİZİ 2.5.2. Dünya’daki Eğitim Gelişmeleri İncelemesi:
Dünyada yaşanan hızlı gelişme ve değişmeler, iletişim teknolojilerinin artan bir hızda egemen olması, nüfusun farklılaşması ve artması, yaşam biçimlerinin değişmesi ve çok uluslu şirketlerin dünya çapında etkin olmaya çalışması eğitimde büyük değişikliklere neden olmuştur. PİSA, TIMSS, Uluslararası Eğitim Programları ve öğrenci değişimleri eğitimi değişmeye, gelişmeye zorlamaktadır. Bu programlar aracılığı ile eğitim kurumları ve eğitim kurumlarında söz sahibi olanlar, eğitimde ulaşılan yeri değerlendirmekte, yeni eğilimler konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Geçmişin ezberi ve bilgiyi amaçlayan eğitim sistemi artık hayal gücünü geliştirmeyi, kendini gerçekleştirme, araştırma becerisi ve eleştirel yaklaşımla soru sorabilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Dünya genelinde yaşlanan nüfus gelecekte temel hizmetleri bile yürütemeyecek duruma gelecektir. Bu bakımdan genç nüfusun eğitilmesi kadar yaşlı nüfusun da eğitilmesi gerekmektedir. “Hayat Boyu Öğrenme” kavramı eğitime gittikçe daha fazla girecektir. Türk Milli Eğitiminin Amaçları Türk eğitim sisteminin kendisinden beklenilen işlevleri mükemmel biçimde yerine getirebilmesi için birbiriyle ilişkili aşağıdaki dört temel amacı gerçekleştirmesi öngörülmektedir: Türk eğitim sistemi ve yönetiminin ülkemizin insan kaynaklarının en etkin biçimde gelişmesini destekleyecek yapı ve işleyişe kavuşturulması. Türk eğitim sistemi ve yönetimine ilişkin düzenlemeler, bireysel ve kurumsal öğrenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılarak öğrenmenin teşvik edilmesinde odaklanmalıdır. Eğitim fırsat ve imkânlarının herkes için erişilebilir kılınması. Her ne sebeple olursa olsun, hiç kimse yetenek ve yeterlilikleriyle ulaşabileceği yaşam standartlarının altında bir yaşam sürdürmek zorunda bırakılmamalıdır. Bunun için kamu tarafından sunulan eğitim fırsatlarının herkesin erişebileceği yaygınlıkta ve miktarda olması önemli görülmektedir. Kaliteli eğitim fırsat ve imkânlarının yaygınlaştırılması. Her Türk vatandaşının AB ülkelerindeki yaşıtlarıyla eşit şartlarda rekabet etmeleri fırsatını sağlayacak kaliteli eğitim alma hakkının verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda sunulan eğitim fırsatlarının kalitesinin yükseltilmesi ve kaliteli eğitime talebin artırılması gerekli görülmektedir. Eğitimde kalite güvence sisteminin oluşturulması. Eğitim sistemleri; eğitimin yasayla tanımlanmış ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarını gerçekleştireceği hususunda topluma ve çıktılarını kullanacak kesimlere güven vermelidir. Eğitim alan birey ise sistemin kendisini yetenekleri, yeterlilikleri ve çevre koşulları içerisinde en yüksek yaşam kalitesine hazırlayacağına inanmalıdır. Ayrıca sistemin onayladığı diplomalar/sertifikalar, bu belgelere sahip bireyleri işe alacak veya onlara iş yaptıracak olanlara, o bireyin yeterlilikleri hakkında doğru ve eksiksiz fikir vermelidir. Bunların sağlanabilmesi için eğitimde kalite güvence sisteminin oluşturulması gerekli görülmektedir. Sözü edilen hedeflere ulaşılabilmesi için; Açık sistem olmanın tüm özelliklerini taşıyan eğitime ilişkin düzenlemelerin toplumun tüm kesimlerinin katkı ve katılımına açık bir yaklaşımla şekillendirilmesi, Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan kaynakların çeşitlendirilerek artırılması, Özel sektör ile gönüllü kişi, kurum ve kuruluşların eğitime yatırım yapmalarının veya destek sağlamalarının teşvik edilmesi büyük önem arz etmektedir.

53 OKULUMUZ PESTLE ANALİZİ
PEST ANALİZİ (POLİTİK, EKONOMİK, SOSYAL VE TEKNOLOJİK) Kurumumuz çevre analizi yapılırken, Türk eğitim sisteminin genel yapısı, Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün; dünyada ve AB ülkelerinde genel durum ve eğilimler ve eğitimde yeni yaklaşımlara ait görüşleri ile pedagojik ve akademik gereklerin yanında ilgili tarafların görüşleri dikkate alınmıştır. Bu bölümde çevre analizi ve üst politika belgeleriyle uyumu ele alınmıştır. Bu aşamada bölgemizdeki politik, ekonomik, sosyal-kültürel ve teknolojik faktörler analiz edilmiştir. OKULUMUZ PESTLE ANALİZİ Tablo 3 Politik / Yasal Faktörler Ekonomik Faktörler İlgili Mevzuat Kalkınma Planlar MEB Strateji Belgesi Milli Eğitim Şura Kararları İş kanunları Çevresel Düzenlemeler Politik İstikrar Kamu Mali Kontrol Yönetimi Kamu ve özel kuruluşların Destekleri Uluslar Arası İlişkiler Dünyadaki genel ekonomik durum Uluslararası ekonomik kuruluşlarUlusal-Makro Ekonomik Durum Ticari Döngüler Enflasyon ve değişim oranları Pazar ve kredi kaynakları, güvensizlik İstihdam Politikaları ve İşgücü durumu Orta Vadeli Program Küreselleşme 9. Kalkınma Planı Bölgesel Ekonomik Durum Enerji ve Maliyet Sosyal / Kültürel Faktörler Teknolojik Faktörler 10.Kalkınma Planı Toplumdaki Etkili Değerler Eğitimde Fırsat Eşitliği Çevreye Duyarlılık Tüketici Eğilimleri Sağlık Bilinci Nüfus Artış Oranı Gelir Dağılımındaki Farklılık ve Hassasiyet Ürün ömür döngüsü Yeni ihtiyaç ve isteklerle satın alma eğilimleri Çalışma ve boş zaman eğilimleri Zenginlik ve gelir dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etkili değerler TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitimde İnsan Kaynakları Raporu ARGE Çalışmaları AR-GE Harcamaları Bilişim Teknolojileri Bilgi Toplumu Stratejileri Teknoloji Transferi Teknoloji Gelişme Hızı Enerji Kaynakları ve Kullanılabilirlik Yeni ürünler Alternatif ve yeni teknolojiler Girdi kaynakları – maliyet Endüstri ve Eğitim Özel destekler Devletin müdahalesi Harcamalar

54 POLİTİK EĞİLİMLER AB Müktesebatına uyum çalışmaları alanında eğitime büyük önem verilmesi ve bu nedenle köklü değişiklikler yapılması MEB yasa, yönetmelik ve mevzuat değişiklikleri 4+4+4 kademeli zorunlu eğitim sisteminin tesis edilmesi ve müfredatın bu doğrultuda yenilenmesi Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımının uygulanması Eğitim yatırımlarına ayrılan payın yetersizliği. Ücretsiz ders kitabı dağıtımı uygulaması. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla Stratejik Yönetim anlayışının gelişmesi EKONOMİK EĞİLİMLER Turizme kaynaklık edecek tarihi ve doğal mirasa sahip olması İlimizdeki hayırseverlerin eğitime desteği Mesleki Eğitim mezunlarının vasıflı elaman olarak iş gücü piyasasına yeteri kadar katılamaması Dünya Bankası ve AB eğitim projelerinin eğitime önemli oranda ekonomik destek sağlaması/sağlayacak olması. İlimizin Turizm potansiyelinin yüksek olması Eğitim alanındaki kamu yatırımlarının yetersiz olması. İş gücü piyasası ile uyum. SOSYAL KÜLTÜREL EĞİLİMLER Medyanın olumsuz etkileri Toplumun eğitimden beklentilerinin akademik başarıya odaklı olmasının eğitime olumsuz etkisi Kırsal kesimlerde çocukların eğitimi konusunda ihtiyaç hissedilmemesi. Sosyal aktivitelerin yapılacağı yeterli mekan olmaması Çok Kültürlülük ve hoşgörü ikliminin hakim olması Kız çocuklarının okullaşmasında duyarlılığın yüksek olması Köklü bir tarih ve kültürel mirasa sahip olması Çevre duyarlılığı ve projeleri Sosyal destek projeleri TEKNOLOJİK EĞİLİMLER Fatih Projesinin yaygınlaştırılması Eğitimde teknolojik alt yapı ve E- Okul uygulamaları E-devlet uygulamaları Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve paylaşım olanakları Toplumun teknolojideki olumsuz gelişmelerin etkisinde kalması Bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim

55 ÜST POLİTİKA BELGELERİ
ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE MEB STRATEJİK PLANININ UYUMLAŞTIRILMASI Kurumumuz alanında başarılı ya da başarısız olmasını etkileyen iç ve dış faktörlerin etkisini ölçmek için yapılan PEST analizinde yerel bölgesel, ulusal ve uluslararası eğitim konularında yaşanan gelişmeler, kalkınma planları, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi planlarında ve programlarında yer alan amaç ilke ve politikalar dikkate alınmıştır. Paydaşlar ile birlikte hazırlanan analizde makro düzeyde çevresel faktörler incelenmiş, mikro düzeydeki çevresel faktörler ile PEST faktörleri SWOT analizi ile birlikte değerlendirilmiştir. PEST dokümanında yer alan başlıklardan kurumun gelişimine katkı sağlayacak olanlar fırsat olarak, kurumun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek değişkenler ise risk/tehdit olarak algılanmış ve strateji oluşturmaya katkı sağlayacak veriler elde edilmiştir. ÜST POLİTİKA BELGELERİ Tablo 3 ÜST POLİTİKA BELGELERİ 10. Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu Orta Vadeli Program AB Müktesebatına Uyum Programı TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu Bilgi Toplumu Stratejisi Millî Eğitim Strateji Belgesi Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT) MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 62.Hükümet Programı 62. Hükümet Eylem Planı MEB Bütçe Raporu Millî eğitim ile ilgili mevzuat Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Stratejik Planları Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 18. Millî Eğitim Şûrası Kararları

56 Üst politika belgelerinde yer alan ortak hükümler.
Üst politika belgelerinde yer alan amaç, eylem ve hükümler. Tablo 3 Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem. Üst politika belgesi Okulda temel insani, ahlaki, sosyal, kültürel ve demokratik değerleri geliştirmeye dönük uygulamalara ağırlık verilmeli, demokratik bir okul kültürü ve sınıf atmosferi oluşturmak için öğretmen ve öğrencilerde kültürel farklılıklara karşı duyarlılık geliştirilmelidir Milli Eğitim Şurası Okullara, yerel yönetim ve toplum katkılarının arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır Milli Eğitim Şurası Ortaöğretime geçişte öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak rehberlik ve yöneltme esas alınmalı, SBS bir plan dâhilinde sadece özelliği olan ortaöğretim kurumlarını kapsayacak şekilde düzenlenmeli, diğer ortaöğretim kurumları ile yüksek öğretime öğrenci yerleştirmede okul başarısı ve süreç değerlendirmeye yönelik yaklaşımlar esas alınmalıdır Milli Eğitim Şurası Sosyal, sportif, bilimsel ve sanatsal etkinlikler okul ortamlarında artırılmalı ve geliştirilmelidir Milli Eğitim Şurası Üst düzeyde sportif başarıya ulaşmak için yetenekli öğrenciler erken yaşta tespit edilerek bu öğrencilere ait bilgiler oluşturulacak merkezî bilgi sistemine işlenip takip edilmeli, il/ilçelerde bu sporcularla ilgili ortak eğitim planları 18. Milli Eğitim Şurası Üst politika belgelerinde yer alan ortak hükümler. Okulda temel insani, ahlaki, sosyal, kültürel ve demokratik değerleri geliştirmeye dönük uygulamalara ağırlık verilmeli, demokratik bir okul kültürü ve sınıf atmosferi oluşturmak için öğretmen ve öğrencilerde kültürel farklılıklara karşı duyarlılık geliştirilmelidir. 18. Milli Eğitim Şurası Okullara, yerel yönetim ve toplum katkılarının arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Ortaöğretime geçişte öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak rehberlik ve yöneltme esas alınmalı, SBS bir plan dâhilinde sadece özelliği olan ortaöğretim kurumlarını kapsayacak şekilde düzenlenmeli, diğer ortaöğretim kurumları ile yüksek öğretime öğrenci yerleştirmede okul başarısı ve süreç değerlendirmeye yönelik yaklaşımlar esas alınmalıdır. Sosyal, sportif, bilimsel ve sanatsal etkinlikler okul ortamlarında artırılmalı ve geliştirilmelidir. Üst düzeyde sportif başarıya ulaşmak için yetenekli öğrenciler erken yaşta tespit edilerek bu öğrencilere ait bilgiler oluşturulacak merkezî bilgi sistemine işlenip takip edilmeli, il/ilçelerde bu sporcularla ilgili ortak eğitim planları Tüm eğitim-öğretim kademelerinde değerler eğitimine yönelik, STK’larla iş birliği yapılarak alan öğretmenlerinin ortak kullanabileceği program ve materyal geliştirilmelidir. Öğrencilerin akademik başarıları yanında değerlerin oluşumunda önemli yeri olan duygusal, sosyal ve ruhsal zekâ gelişimlerine yönelik de yatırım yapılmalıdır. Okul öncesi öğretim sürecinden başlayarak ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yer alan tüm programların söz konusu (Bilişsel ve Duyusal Beceriler) becerileri geliştirmek üzere hedefleri, konuları, öğretme- öğrenme etkinlikleri, değerlendirme etkinlikleri ile planlanması ve uygulanması Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu Ve Strateji Belgesi

57 Okul Öncesi Eğitim Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Bilişsel ve Duyuşsal Becerileri geliştirilmesi için gerekli okul ve öğrenme ortamlarının, örtük programları içeren yaşam alanlarının ve yönetim sistemlerinin düzenlenmesi Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu Ve Strateji Belgesi OECD ve AB ortalamalarına göre düşük olan nüfusun eğitim düzeyinin ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması ve yükseköğretime erişimde sağlanan gelişmeler sonucunda artması 10. Kalkınma Planı Bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı düzeyi farklılıklarının azaltılması Öğrenme ortamlarının niteliğinin eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde artırılması Derslik başına düşen öğrenci sayısını 30 ve altına düşürmek. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin çocuklarının eğitime devamı konusunda yapılan çalışmalar tamamlanacaktır. 61. Hükümet Programı Eğitimde fırsat eşitliği derinleştirilecek ve çocukların geleceğe hazırlanmaları için daha iyi bir ortam sunulacaktır. Geçmiş dönemlerde yapılan iyileştirmelere, geliştirmelere devam edilecek eğitimde kaliteye daha fazla önem verilecektir. Okul öncesinden, üniversiteye uzanan eğitim basamaklarında milli değerlerimiz ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitim sistemimiz tamamen gözden geçirilecek ve kaliteyi merkeze alan bir dönüşüm programı uygulanacaktır. Temel Eğitim Başta Olmak Üzere Eğitimin Tüm Kademelerinde Okullaşma Oranlarında Artış Sağlanması HBÖ Strateji Belgesi Okul Öncesi Eğitim Üst Politika Belgeleri İncelemesi Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması, 4-5 yaş brüt okullaşma oranının2018’de %70’e çıkarılması (s ; s.34 Tablo:2;) 10. Kalkınma planı Okul öncesi eğitimi kısıtlı olan hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırmak (s.34; ) Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak. (S.18) 2023 vizyonu doğrultusunda okul öncesinden başlayarak eğitimin her kademesinde öğrencileri uluslararası arenada söz sahibi olacak şekilde yetiştirmek. (s.19) Okul öncesinden üniversiteye uzanan eğitim basamaklarında milli değerlerimiz ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitim sistemimiz tamamen gözden geçirilecek ve kaliteyi merkeze alan bir dönüşüm programı uygulanacak. (s.19) Okul öncesi eğitime önümüzdeki dönemde daha geniş kitlelerin erişimi sağlanacak. (s. 19) Spor eğitimini okul öncesine yaygınlaştıracak ve çocuklarımızın eğitim alırken farklı spor branşlarıyla uğraşmasını sağlayacağız. 4-8 yaş arası çocukları yetenek taramasından geçirerek uygun spor dallarına yönlendireceğiz. (s.24)

58 Temel Eğitim Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Bu eylem planı sonucunda, 3-5 yaş okul öncesi eğitim sistemi 2020 yılında öğretmen ve dershane başına 23,8 öğrenci ile %67 okullaşma oranına ulaşmış olacaktır. (s. 68) TÜBİTAK 2023 Stratejisi Bağımsız anaokullarının sayısı artırılarak anasınıfları kaldırılmalı veya ilköğretim okullarında anasınıfının kullanım alanları ve diğer bölümler bu yaş grubu özelliklerine göre düzenlenmelidir. 18. Milli Eğitim Şurası Okul öncesi eğitimin altyapısı iyileştirilecek. TR63 Bölge Planı Özel sektörün okul öncesi eğitim yatırımları özendirilecektir. Okul öncesi öğretimde toplumsal farkındalığı arttırıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir. Temel Eğitim Üst Politika Belgeleri İncelemesi Eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda yapılan mesleki çalışmalar iyi bir planlama ile etkin bir şekilde değerlendirilmeli, öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanarak internet üzerinden interaktif yöntemlerle hizmet içi eğitim almaları sağlanmalı ve öğretmenlerin kendi gelişimlerinden sorumlu olacakları okul temelli bir sistem geliştirilmelidir. Öğretmenlerin değişen ve gelişen bilgi teknolojilerini takip edebilmeleri için gerekli tedbirler alınmalı, ihtiyaç analizine dayalı olarak il/ilçe/okul bazında hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenmeli, ayrıca birleştirilmiş sınıf okutacak öğretmenlerin “birleştirilmiş sınıf öğretimi ve yönetimi” konusunda hizmet içi eğitim almaları sağlanmalıdır İlköğretimde net okullaşma oranının % 100 e çıkartılması Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi Ortaöğretim Üst Politika Belgeleri İncelemesi Okul ve pansiyonlarda aile ortamının sıcaklık ve rahatlığını hissettirecek ortamlar oluşturulmalıdır. Pansiyonlu okulların personel norm kadro durumları ihtiyaca uygun düzenlenmelidir. Ortaöğretime erişimde güçlük yaşayan çocukların erişimlerini kolaylaştırmak için mevcut pansiyonların kapasiteleri artırılmalı, kapanma durumunda olan yatılı ilköğretim bölge okulların (YİBO) dan uygun olanların ortaöğretim pansiyonlarına dönüşümü sağlanmalı ve kız çocuklarının erişiminin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarına ilişkin teşvikler artırılarak sürdürülmeli, bu konuda 1739 sayılı Yasanın 15. maddesi daha etkin hâle getirilmelidir. Ortaöğretime erişimle ilgili daha sağlıklı politikalar geliştirebilmek için öğrencilerin devamsızlık ve terk nedenleri tespit edilerek öğrenciyi sistem içinde tutacak tedbirler alınmalı, okula devamı, okulu bitirmeyi, okuldan ayrılmayı, mezunları izlemeyi ve değerlendirmeyi sağlayacak sistem kurulmalı, ortaöğretim kurumlarını erken bitirme imkânı sağlayan düzenlemelere yer verilmeli, ilköğretimden mezun olanların e-okul üzerinden takibi yapılmalıdır.

59 Mesleki ve Teknik Eğitim Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Liselerde modüler ve kredili sistem uygulamasına geçmek Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi Lise öğrencilerine mezuniyet öncesinde en az bir yabancı dili öğretmek ve bilgisayar kullanımı ile bilgiye ulaşma konularında beceri kazandırmak. Orta öğretimde net okullaşma oranının % 100 e yükseltilmesi Mesleki ve Teknik Eğitim Üst Politika Belgeleri İncelemesi Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; okul, alan ve bölümler işgücü piyasası, ihtiyaç analizi sonuçları ve bölgesel ihtiyaçlara göre sektöre yakın mekânlarda, mesleki eğitim kampüsleri şeklinde açılmalı, okulların yönetimi ayrı ayrı olmalı, yemekhane, kantin, laboratuvar, atölye, sosyal tesisler, kütüphane vb. fiziki yapılar daha verimli ve etkili biçimde kullanılmalıdır. 18. Milli Eğitim Şurası Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri için ÖSS akademik ve mesleki alanda yapılmalı, öğrenciler alanı ile ilgili yükseköğretim kurumlarına yerleştirilirken sonuçlar birlikte değerlendirilmeli, mezunların kendi alanlarındaki yükseköğretim programları yeniden belirlenerek yüksek öğretime geçişte ek puan verilmelidir Uzaktan eğitim araçlarını mesleki eğitim ve gelişme amacıyla kullanmak. Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi Orta öğretimdeki meslek eğitimi boyutunda modüler eğitim sistemine bir an önce geçilmesi. Ortaöğretimde meslek eğitimi alan kişilere diploma yerine sertifika verilmesi sistemine (Alan/Dal)geçilmesi. Bölgesel ve yerel düzeyde sanayinin(ekonominin) ihtiyaç duyduğu ara kademe elemanların ihtiyaç tespitinin yapılması ve ortaöğretimde hazırlanacak olan programların bu yönde düzenlenmesi.

60 Sanayi sektörünün orta öğretim boyutundaki meslek eğitimine katkısını artırıcı tedbirler alınması, eğitim-sanayi-istihdam ilişkisinin artırılması. Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi İstihdam ve meslek edinmeyi esnekleştirerek genel lise mezunlarına meslek kazandıracak kurumsallaşma sağlanmalı, Eğitim sistemi, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirilmesi. 10. Kalkınma planı Eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi Mesleklerin standartları belirlenerek mesleki eğitim-istihdam ilişkisi güçlendirilecektir. 61. Hükümet Programı Özel sektörün organize sanayi bölgelerinde mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurumları açması desteklenecektir. Sadece teknik olarak değil, hoşgörü kültürü, iletişim becerisi ve ortak iş yapma anlayışı güçlü kuşaklar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırılacak, iş-aile yaşamı uyumlu hale getirilecek ve aktif işgücü politikaları etki analizlerine dayalı olarak uygulanacaktır. Orta Vadeli Program ( ) Meslekî ve Teknik Eğitime Erişim Kaynaklarının Nitelikleri Geliştirilecektir. Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi Ve Eylem Planı ( ) Meslekî ve Teknik Eğitimde Meslekî Rehberlik ve Kariyer Gelişimi Güçlendirilecektir. Meslekî ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Kurulacaktır. Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurum Öğrencileri ve Mezunlarının İş Piyasasına Geçişleri Desteklenecektir. MTE Okul ve Kurum Öğrenci ve Mezunlarının Ulusal ve Uluslararası Hareketliliği Etkinleştirilecektir. TR63 bölgesinde kurulu sanayi alt yapısı ve potansiyelini geliştirme alanları başta olmak üzere nitelikli işgücünün temini için mesleki eğitimin işlevselliği attırılacaktır. TR63 Bölge Planı

61 Din Öğretimi Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Değerler eğitimi konusunda önemli işlev gören “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersi çoğulcu bir anlayışla tüm öğretim kurumlarında daha etkin olarak okutulmalıdır. 18. Milli Eğitim Şurası Özel Eğitim Üst Politika Belgeleri İncelemesi Bilim ve sanat merkezlerine atanacak öğretmenler ile özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesinde görev alacak öğretmenler, özel eğitim ve üstün zekâlılar stratejileri konusunda yeterli düzeyde eğitimden geçirilmeli ve bu eğitim, eğitim bilimleri ile özel eğitim bölümü öğretim elemanları tarafından verilmelidir. Her ilde engelli öğrencilere yönelik ihtiyaca göre eğitim verecek okullar yaygınlaştırılmalı, öğrencilerin okullara erişimini kolaylaştıracak önlemler alınmalı, taşımalı sistem bunlara da uygulanmalı ve öğle yemekleri okulda verilmelidir. Üstün yetenekli ve/veya üstün zekâlı çocuklarımızın yetenek ve istidatlarına göre programlanmış ve planlanmış özel eğitim okulları açılmalıdır. 18. Milli Eğitim Şurası Spor tesisleri; okulların Spor tesisleri; okulların birbirine yakınlığı göz önünde bulundurularak ortak kullanıma ve engelli öğrencilerin faydalanmasına imkân verecek şekilde standartlara uygun, planlanmalı, mevcut tesisler iyileştirilmeli ve özel sektör spor tesisi yapması konusunda teşvik edilmelidir. Yönlendirme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için öğrenciler ve ailelerine; yetenek, ilgi ve mesleki doyum arasındaki ilişki konusunda farkındalık kazandırılmalı, ailelerin ve tüm öğretmenlerin yöneltme sürecine aktif katılımları sağlanmalıdır. Yönlendirme süreçlerinde, gözlem sonuçlarıyla birlikte çeşitli performans değerlendirme araçları ve yetenek testleri dâhil olmak üzere psikolojik ölçme araçlarından etkin bir şekilde yararlanılmalıdır. Öğrencileri yönlendirmede, izleme çalışması yapmak ve yönlendirme süreçlerinden doğabilecek hataları en aza indirmek amacıyla yönlendirildiği kurumda öğrencinin performansı izlenmelidir. Aile yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, aile eğitimleri ile desteklenmeli ve sunulan hizmetlerde medya desteği sağlanmalıdır. Risk altında ve dezavantajlı konumda olan çocukların tespiti yapılarak bu çocuklara yönelik eğitim çalışmaları artırılmalı; Sokakta yaşayan, çalıştırılan, mevsimlik işçi olarak çalışan vb. sebeplerle okul dışında olan çocuklara yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmet modelleri geliştirilmeli ve bu çocukların ortaöğretime erişimini sağlayacak yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Üstün yetenekli çocukların tespit edilmesine ve eğitimine daha fazla önem verilecektir.

62 Hayat Boyu Öğrenme Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Toplumda hayat boyu öğrenme kapsamında; sanat eğitimi ile sportif nitelikli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla halk eğitim merkezlerinde daha fazla kurs açılmalıdır. Halk eğitim merkezleri altyapı ve öğretmen açısından güçlendirilerek bu kurslara kaynak ayrılmalıdır. 18. Milli Eğitim Şurası Okuma – yazma seferberliğinin başlatılarak , okuma yazma bilen nüfus oranını % 100 e yükseltilmesi Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi Bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi. 10. Kalkınma Planı Kamu-özel sektör ve üniversite işbirliği ile beş yıl süresince her yıl 200 bin kişi olmak üzere toplam 1 milyon işsiz eğitilerek işe yerleştirilecektir. 61. Hükümet Programı Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir. Orta Vadeli Program ( ) Tüm Bireylere Okuma Yazma Becerisi Kazandırılarak Okuryazar Oranında Artış Sağlanması HBÖ Strateji Belgesi Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Sürecinde Dezavantajlı Bireylere Özel Önem Verilmesi Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Yaşlıların Sosyal ve Ekonomik Hayata Etkin Katılımlarını Artırmak Üzere Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Eğitimli genç bireylerin işsizlik oranlarının düşürülmesi. Özel Öğretim Üst Politika Belgeleri İncelemesi Eğitimde niteliğin artırılması amacıyla özel okullar teşvik edilerek sayıları artırılmalı, teşvik kapsamında çocuklarını özel okullara gönderen ailelere resmî okullardaki bir öğrenci maliyetinin yarısı kadar destek verilmeli ve bu yolla devletin eğitim harcamaları azaltılmalıdır. Maarif Müfettişleri Başkanlığı Üst Politika Belgeleri İncelemesi Eğitim çalışanlarına branşında rehberlik ve teftiş esas alınmalı, eğitim müfettişleri kendi aralarında uzmanlaşmış ekiplere ayrılmalı, iş disiplini ve verimlilik gereği eğitim müfettiş yardımcısı, eğitim müfettişi, eğitim başmüfettişi şeklinde kariyerlendirilmeli, her yıl yerine üç yılda bir teftiş esas alınmalıdır. Okullarda çalışan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan personel, alandan mezun müfettişler tarafından denetlenmeli, bu amaçla müfettişlik alanında uzmanlaşma sağlanmalıdır. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinde etkinlik sağlanması

63 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Üst Politika Belgeleri İncelemesi
e-Okul sisteminde adrese dayalı öğrenci kayıtlarının aksayan yönleri iyileştirilmelidir. 18. Milli Eğitim Şurası Devlet okullarının iki-yönlü uydu anteni ve ilgili bileşenlerle donatılması; kablosuz okulların oluşturulması Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi Bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması 10. Kalkınma Planı Fatih projesi tamamlanacak. 2023 yılında bütün okullarda her türlü bilgi teknolojisinin yaygın ve eksiksiz olarak kullanıldığı eğitim ortamları oluşturmuş olacak ve kesintisiz bir elektronik iletişim ortamı sağlanacaktır. 61. Hükümet Programı FATİH Projesi ile eğitim ve öğretim teknolojilerinde çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelere uygun yeni bir uygulamaya geçilecektir. Strateji Geliştirme Üst Politika Belgeleri İncelemesi Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yiyecek ve içecek hizmeti veren ortamların sağlık ve hijyen şartları iyileştirilmeli ve standartları geliştirilmelidir. “Sanat İnsanı Yetiştirme Projesi” ve “Değerler ve Eğitimi Projesi” hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. Öğretmenlerin kendi çalışmalarını sergileyebileceği ve diğer meslektaşları ile paylaşabileceği sanal ortamları geliştirme Kariyer gelişim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması İnsan Kaynakları Üst Politika Belgeleri İncelemesi Hizmet içi eğitim programlarında ders verecek personel, en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmalı, ancak mesleki ve teknik eğitimde verilecek kurslarda usta öğretici ve uzmanlardan da yararlanılmalıdır. Güncel ve etkinliği bilimsel verilerle desteklenen yaklaşımlara göre öğretim materyallerinin hazırlanmasına ağırlık verilmeli, bu kapsamda öğretmenlere materyal geliştirme ve sınıflara uyarlama ile ilgili yeterlikler kazandırılmalıdır. Okullarda kültürel yönden ortak kültür çevresinde bütünleşmenin sağlanması için okul müdürlerinin kültürel liderlikle ilgili yeterliliklere sahip olmaları sağlanmalıdır. Okul yöneticileri yeterliliklerinin geliştirilmesi için, beş yılda bir yönetim, bilişim, iletişim, liderlik, toplantı ve zaman yönetimi vb. konulardan hizmet içi eğitim seminerlerine alınmalıdır. Program ve eğitimler, uygulamaya dönük ve sorun çözmeye odaklı tasarlanmalıdır.

64 Destek Hizmetleri Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Sanat eğitimi öğretmenlerinin niteliklerinin artırılması amacıyla, periyodik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerine alınmaları sağlanmalıdır. 18. Milli Eğitim Şurası Madde bağımlılığı ve denetimli serbestlik gibi özel bilgi, beceri ve uygulama gerektiren konularda destek sağlayacak personel yetiştirilmeli, bu konuda hizmet veren ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanmalıdır. Okul yöneticisi ve öğretmenlere yönelik olarak yeterli ve ortak bir rehberlik anlayışı tesis etmek amacı ile psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki yeni model ve yaklaşımlara uygun hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmelidir. Öğretim elemanları, eğiticiler, yöneticiler, öğretmenler ve tüm okul personeli için düzenlenen hizmet içi mesleki gelişim programlarının Bilişsel ve Duyuşsal Becerilerİ geliştirmek ve öğretmek üzere sürekli yenilenmesi Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi Her öğretmenin en az iki yılda bir hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmasını sağlama Öğretmenlerin alanları ile ilgili olarak düzenlenen konferans, kongre ve sempozyumlara katılmalarını sağlama Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sisteminin yeterlilikleri esas alan bir şekilde yeniden yapılandırılması 10. Kalkınma Planı İnsan kaynaklarının niteliğinin dünya ile rekabet edebilecek standartlara yükseltmek amacıyla başlatılan yeniliklere devam edilecek ve beşeri sermayeye yatırımlar sürecektir. 61. Hükümet Programı Destek Hizmetleri Üst Politika Belgeleri İncelemesi Eğitim ortamları, dünyada ve Türkiye’de kabul gören “hayat boyu öğrenme stratejisi” dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Sınıflarda klasik sıra düzeninden esnek ve modüler bir yerleşim düzenine geçilmelidir. Ortaöğretim kurumu bulunmayan yerleşim birimlerindeki öğrenciler taşımalı ilköğretim uygulaması ile koordineli bir biçimde ortaöğretim kurumlarına taşınmalı, bu öğrencilere öğle yemeği verilmeli, yerel yönetimler öğrencilerin taşınması konusunda destek vermeli ve bu hususlar ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Okullara beden eğitimi ile spor etkinlikleri derslerinde kullanılmak üzere gerekli ders araç-gereç dağıtımının, eğitim-öğretim yılı başında yapılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Rehberlik ve psikolojik danışma servisleri psikolojik danışma, ölçme ve değerlendirme ile yönlendirme hizmetlerini yerine getirebilmesi için donatım ve araç-gereç yönünden güçlendirilmelidir. Bilişsel ve Duyusal becerilerin kazanılması için gerekli bilgi/öğretim teknolojilerinin, öğretim materyallerinin geliştirilmesi

65 İnşaat ve Emlak Hizmetleri Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Öğretmenlerimize ve çocuklarımıza yönelik olarak okullarda akıllı derslikler oluşturulacak ve diğer tamamlayıcı altyapı ve araçlar geliştirilerek eğitimin kalitesi artırılacaktır. 61. Hükümet Programı Eğitim Kurumlarının Fiziki Altyapısının Niteliğinin İhtiyaçlara Uygun Hale Getirilmesi HBÖ Strateji Belgesi İnşaat ve Emlak Hizmetleri Üst Politika Belgeleri İncelemesi Okullar yapılırken daha verimli kullanılabilmesi için kullanıcıların fikirleri mutlaka alınmalı; akademik, sosyal ve kültürel alt yapısı olmayan binalar okul olarak açılmamalı, illerdeki her eğitim bölgesinde bölge okullarının ortak kullanımına elverişli en az birer adet spor salonu, yüzme havuzu, tiyatro, gösteri ve etkinlik salonu inşa edilmelidir. 18. Milli Eğitim Şurası Okul binalarının tasarlanmasında teknolojik ve bilişim altyapı göz önünde bulundurulmalı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında atölyeler modüler sisteme uygun hâle getirilmelidir. Okul binaları ihalesine okulların donanımları dâhil edilmeli, kurucu müdürlerin malzeme temininde zorluklarla karşılaşmalarının önüne geçilmelidir. GZFT SWOT ANALİZİ 2.5.3. GZFT Analizi Süreci Okulumuzun performansını etkileyecek iç ve dış stratejik konuları belirlemek ve bunları yönetebilmek amacıyla gerçekleştirilen durum analizi çalışması kapsamında Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizi yapılmıştır. İç paydaşlarla çalıştay tekniği ile iki aşamada gerçekleştirilen çalışmalar, dış paydaş mülakatları kapsamında elde edilen görüş ve öneriler ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizine temel girdiyi sağlamıştır. Paydaşlarla yapılan çalışmalar ile Stratejik Planlama Ekibi tarafından gerçekleştirilen diğer analizlerin birleştirilmesi neticesinde okulumuzun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditlerini içeren uzun bir liste oluşturulmuştur. Analiz çerçevesinde ortaya konacak stratejik konuların daha gerçekçi ve ulaşılabilir bir çerçevede ele alınması amacıyla GZFT analizinde bir önceliklendirme yapılması kararlaştırılmıştır. Önceliklendirmede; bir yandan analizde yer alan hususların ağırlıklandırılması, diğer yandan Stratejik Planlama Ekibinin bilgi birikimi ve tecrübesi ışığında konuların önem derecesine göre sıralanması yöntemleri uygulanmıştır. Fırsatlar, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen ve okulumuza avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilmiştir.

66 GZFT ANALİZİ Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz
*Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ulaşabilmesi *Liderlik davranışlarını sergileyebilen yönetici ve çalışanların bulunması *Öğretmen yönetici iş birliğinin güçlü olması *Genç öğretmen kadrosunun olması *Kendini geliştiren gelişime açık ve teknolojiyi kullanan öğretmenlerin olması *Okulun sosyal, kültürel, sportif etkinliklerdeki başarısı *Okul Aile Birliğinin iş birliğine açık olması *Bilişim Teknolojileri Sınıfının olması *Her sınıfta bilgisayar ve projeksiyon makinesi olması *ADSL bağlantısının olması *Öğrencilerin okuma ihtiyacının giderilmesi için kütüphanenin olması *Ders dışı faaliyetlerin yapılması *Çok Amaçlı Salonun olması *Güvenlik kameralarının olması *Veli iletişiminin güçlü olması *Ailelerin öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterli önem vermemesi *Velilerin eğitim seviyesinin düşüklüğü ve çoğunun işsiz olması *Okuma alışkanlığının az olması *Sınıf mevcutlarının kalabalık oluşu *Öğrencilerin ortak bir okul kültüre sahip olmaması *Nakil gelen ve giden öğrenci sayısının fazla olması *Sürekli devamsız öğrenci sayısının fazla olması *Öğrenci disiplin anlayışının yetersizliği *Ücretli öğretmen sayısının fazla olması *İkili öğretim yapılması nedeniyle sabahçı ve öğlenci öğretmenlerin birbirleriyle yeteli koordinasyon sağlayamaması *Kadrolu hizmetli ve memur personelinin olmaması *Yönetici ve Rehber öğretmen eksikliği *Okulun fiziki mekânlarının yetersizliği *Sportif faaliyetler için kapalı spor salonunun olmayışı Fırsatlarımız Tehditlerimiz *Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve iş birliği *Okulumuzun diğer okullar ve kurumlarla iletişiminin güçlü olması *Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları İl Özel İdaresinin eğitime desteği *Bakanlığın Okul Öncesi Eğitime önem vermesi ve yaygınlaştırması *Hayırseverlerin varlığı *Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınması *Okula toplu ulaşımın kolay olması *Okulumuzun yakınlarında sağlık ocağı bulunması *Karakolun okulumuza çok yakın olması *İnsan kaynaklarının yeterliliği *Velilere kısa sürede ulaşılabilmesi *Eğitim kadromuzun dinamizmi *Okulumuzun çevresinde bulunan internet kafeler *Parçalanmış ve problemli aileler *Medyanın eğitici görevini yerine getirmemesi *Bulunduğumuz bölgenin hızlı göç alıp vermesi *Velilerin ekonomik durumunun düşük oluşu *Okul çevresinin boş arazi olması *Okulun şehir merkezine uzaklığı

67 TOWS MATRİSİ GF STRATEJİLERİ Fırsatların avantajı için güçlü yönleri kullan ZF STRATEJİLERİ Zayıflığı yenmek için fırsatları kullan GT STRATEJİLERİ Tehditleri uzaklaştırmak için güçlü yönleri kullan ZT STRATEJİLERİ Zayıflığı azalt tehditlerden kurtul GÜÇLÜ YÖNLER-G 1. Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ulaşabilmesi 2. Liderlik davranışlarını sergileyen yönetici ve çalışanların bulunması. 3. Okulun sosyal, kültürel, sportif etkinliklerdeki başarısı. 4. Bilişim Teknolojileri Sınıfının olması. 5. Ders dışı faaliyetlerin yapılması. 6. Veli iletişiminin güçlü olması. ZAYIF YÖNLER-Z 1. Okulun bahçesinin yetersiz olması. 2. Sınıf kitaplıklarının aktif halde işlememesi. 3. Okulun fiziki bakımdan yetersizliği. 4. Ödeneklerin yetersizliği. FIRSATLAR-F a) Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve iş birliği. b) Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınması. c) Hayırseverlerin varlığı d) Velilere kısa sürede ulaşılabilmesi. e) İnsan kaynaklarının yeterliliği. GF STRATEJİLERİ 1. Eğitim-öğretim, personel vb. iş ve işlemlerin kısa sürede çözümlenmesi.(1-a) 2. Objektif yönetim anlayışının güven oluşturması.(2-b) 3. Sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden başarı gösteren öğrencilere hayırseverlerin yardımı.(3-c) 4. Bilişim Teknolojileri Sınıfının etkin kullanımıyla ve hayırseverlerin yardımlarıyla proje üretiminim artırılması.(4-c) 5. Öğrenci takibinin sağlanabilmesi-başarı ve devam(6-d) ZF STRATEJİLERİ 1. Kütüphane ve sınıf kitaplıklarının aktif hale getirilmesi için okulun maddi ve insan kaynaklarından faydalanılması.(2-e) 2. Okulumuzun fiziki yetersizliğinin giderilmesi için hayırseverlerden ve çevre kuruluşlarının desteğinden yararlanılması.(3.c) 3. Maddi kaynak sorununun hayırseverler ve çevre kuruluşlarının desteği ile aşılması.(4-c) TEHDİTLER-T a) Okulumuzun çevresinde bulunan internet kafeler. GT STRATEJİLERİ 1. Bilişim Teknolojileri Sınıfının öğrencilere ders dışı zamanlarda açılması.(4-a) 2. Ders dışı faaliyetlerin artırılması ile internet kafelere öğrenci gidişinin durdurulması.(5-a) ZT STRATEJİLERİ 1. Kitaplığın işler hale getirilmesi ve internet kafelere öğrenci gidişinin durdurulması.(2-a) 2. Okul bahçesine kapalı spor salonunun yaptırılarak internet kafelere öğrenci gidişinin durdurulması.(1-a)

68 SORUN ALANLAR TEMEL SORUN ALANLARI OKUL FİZİKSEL DURUMU
OKUL FİZİKSEL DURUMU Eğitim-öğretimde araç-gereç eksikliğinin olması. Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliğinin olması. EĞİTİM-ÖĞRETİM SORUNLARI Öğrencilerin anasınıfı eğitimi almadan okula başlamaları. Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara uzak olması. Sosyal kültürel faaliyetlerin az olması PAYDAŞ SORUNLARI Velilerin ekonomik durumunun düşük olması Velilerin kendi başına iş yapamayan öğrenci yetiştirmeleri. Velilerin yapılan toplantılara katılımının azlığı. Velilerin okul ile iletişiminin az olması. Okulun gelirinin olmaması


"2015 2019 2015-2019 STRATEJİK PLAN ÇUBUK - 2015 OKUL ADI DURUM ANALİZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları