Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK"— Sunum transkripti:

1 DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK
YENİ BİR İŞ KURMA VE MEVCUT BİR İŞLETMEYİ SATIN ALMA FRANCHISING

2 YENİ BİR İŞ KURMA

3 YENİ BİR İŞ KURMADA BAŞARI ŞARTLARI
Gerekli yeteneklere sahip bir veya birkaç kişinin varlığı Kişilerin iş kurma ve yürütme için gerekli teşvike ve isteğe sahip olmaları İyi bir fikre sahip olma İyi bir fırsata sahip olma Elverişli/uygun bir yere sahip olma İşin kurulacağı binanın uygunluğu Uygun zaman İşin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması

4 İŞ KURMA SÜRECİNİN TEMEL ADIMLARI
Motivasyona sahip olmak Başarılı bir iş fikri belirlemek Çalışma programı hazırlamak İş fikrinin ön değerlendirmesini yapmak İş fikrinin yapılabilirlik araştırmasını yapmak İş planı hazırlamak İşi kurmak İşletmeyi geliştirmek

5 Yaratıcılık ve Yenilik
Yaratıcı olmak gerekli midir? Yenilik ve işletmenin başarısı

6 Yaratıcı Kişinin Özellikleri
Bağımsız Özerk Merak Yeni fikirlere açıklık Hayal gücü yüksek Kendine güven Duyarlı Zor problemleri çözme isteği Probleme dışarıdan bakabilme

7 Yaratıcı Örgütlerin Özellikleri
Açık iletişim kanalları Farklılıkların hoş görülmesi Düşünce/fikir üreten kişilerin varlığı Liyakat esasına göre yükseltme Araştırmaya bütçe ayrılması Önyargıların olmaması Çalışanların problem çözümünde serbest bırakılması Bağımsızlığa önem verilmesi

8 Yenilik Teknolojik gelişmelerin insanlığın yararına ve birçok soruna çözüm getirecek ve verimliliği artıracak şekilde uygulama alanına aktarılması Yaratıcılık sonucu elde edilen fikirlerin uygulanmış hali Girişimcinin fırsatları pazarlanabilir fikirlere dönüştürdüğü süreç

9 Yeniliğin Türleri Buluş: daha önce denenmemiş yeni bir malın, hizmetin veya metodun yaratılması Geliştirme: var olan bir malın, hizmetin veya metodun daha da geliştirilmesi Kopyalamak: var olan bir malın, hizmetin veya metodun yalnızca tekrar edilmesi veya kopyalanması değil, aynı zamanda girişimcinin kendi yaratıcı gücünü kullanarak malı, hizmeti veya metodu geliştirmesi Sentez: mevcut olan kavramları ve olayları birleştirerek yeniden formüle etmek

10 Yeni Bir İşletmenin Başarısız Olmasının Nedenleri
Yönetim ekibinin iyi kurulmamış olması İşin hızlı büyüdüğü durumlarda, yönetim ve organizasyonun hızının iş kapasitesinin büyüme hızına yetişememesi Yeni ürün hakkında pazar araştırmasının yapılmaması, stratejilerin ve fiyatların yapılan araştırmaya göre belirlenmemesi Envanter kontrolünün yapılmaması Satın alma sürecinin iyi kontrol edilmemesi Kredi kontrolünün yapılmaması Yetersiz muhasebe sistemleri Gerçekçi olmamak

11 Küçük İşletmelerin Yenilik Çalışmalarında Başarılı Olmalarını Sağlayan Nedenler
Başarı/ihtiyaç güdüsü Sermayenin bulunması Esneklik ve çabukluk Düşük maliyet avantajı

12 MEVCUT BİR İŞLETMEYİ SATIN ALMA

13 Öncelikle Yapılması Gerekenler
Girişimcinin kişisel tercihleri Çeşitli fırsatları araştırmak Seçilen işle ilgili değerlendirme

14 Avantajlar

15 Dezavantajlar

16 FRANCHISING

17 İşletmelerin mal ve hizmetlerini pazarlamada ortaya çıkan güçlükleri aşma, pazar paylarını artırma, pazarlama maliyetlerini düşürme amacıyla ortaya çıkmıştır. Ana firmanın, hizmet alanında denenmiş ve başarılı olmuş ticari ve hizmet markasını veya ürünlerin dağıtım ya da hizmet sunma hakkını belirli bir süre, şart ve sınırlamalarla yasal ve finansal açıdan tamamen bağımsız olan bir diğer tarafa verdiği pazarlama ve dağıtım yöntemi Franchising sözleşmesi: tarafların birbirlerine olan hak ve yükümlülüklerini belirler.

18 Roma-vergi toplayan özel kişilere franchising verilmesi (Vergilendirme serbestliği)
1851-Singer 1898-General Motors 1899-Coca Cola 1950-Kentucky Fried Chicken 1955-McDonald’s

19 Franchising Sistemi İşletme sistemi, know-how, iş yöntemleri, eğitim
ÜRÜN VEYA HİZMETİ VEREN TARAF FRANCHISOR BELİRLİ BİR BÖLGEDE HAKKI ALAN TARAF FRANCHISEE Sözleşme Bedel

20 Franchising’in Özellikleri
Pazarlama ve dağıtım yöntemidir. Taraflar arasında sürekli bir ilişki bulunmaktadır. Taraflar birbirinden bağımsızdır. Franchisee, kendi adına ve hesabına hareket eder. Franchise sözleşmesi, hak ve yükümlülüklerin çerçevesini belirleyen bir franchise paketini kapsar. Başlangıç ücreti ve dönemsel ücretler (royalty) sözleşmede belirtilir.

21 Franchising Çeşitleri
İmalatçı-perakendeci franchising sistemi Üretici ve nihai tüketici arasında bir tek aracı vardır. Franchisee, üretici firmanın adını kullanır; lisans aldığı işletmenin prosedürüne uyar. Araba üreticileri, petrol ürünleri İmalatçı-toptancı franchising sistemi Ürünün asıl maddesi toptancıya verilir. Toptancı, ürünü son haline getirir, paketler ve yerel perakendecilere dağıtır. Coca Cola, Pepsi

22 Toptancı-perakendeci franchising sistemi
Toptancı tarafından desteklenen perakendeci franchise vardır. Franchise alan bağımsız bir perakendecidir ve gönüllü olarak franchise sistemine girer. Good Year Marka adı franchising sistemi Franchisor, iyi bilinen bir markaya sahiptir. Franchisee, franchisora ait markayı ve firmanın adını kullanma hakkını alır. Holiday Inn, Avis

23 Franchisingde Karşılaşılan Problemler
Reklam maliyetlerinin paylaşılması Franchisee’nin denetlenmesi İstenilen minimum performans Royalty ödemeleri Bölge limitleri Sözleşmeyi ihlalden doğan cezalar Ürünlerin ve fiyatların sınırlandırılması

24 Avantajlar Piyasada kendini kanıtlamış, tanınmış bir işletmenin ürün veya hizmetini satmak-hazır müşteri potansiyeli Bölgesel ve ülke çağında tutundurma faaliyetlerinden yararlanma-brüt kazanç üzerinden harcamalara katılım Kendi işini kurmak-franchise verenin tecrübesinden faydalanmak Yatırım için ne kadar sermayeye ihtiyaç duyulacağının önceden bilinmesi Franchise verenin belirlediği standartlara uyma zorunluluğu Aynı franchise ağındaki firmaların tecrübesinden yararlanmak Küçük yatırımcıların piyasadaki büyük şirketlerle rekabet edebilmesi

25 Dezavantajlar Faaliyete başlamadan önce franchise verene ödeme yapma zorunluluğu Hareket serbestisinin sınırlı olması Franchising sözleşmesinin franchise alanın iradesi dışında sonlandırılması Ana firmanın veya franchise ağındaki firmaların başarısızlığı, itibarını kaybetmesi

26 GİRİŞİMCİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

27 KLASİK YAKLAŞIMLAR Orta Çağ’da girişimci kavramı:
Büyük üretim projelerini yöneten kişi Herhangi bir risk üstlenmeksizin, kendisine hükümet tarafından verilen kaynakları kullanarak projeyi yöneten kişi Şato, katedral ve diğer büyük mimari yapılardan sorumlu rahipler 17. yüzyılda girişimci kavramı: Bir hizmet sunmak veya taahhüt edilen bir malı üretmek üzere hükümetle sözleşme yapan kişi Sabit fiyat Mal veya hizmet üretimi sonucunda meydana gelen kar veya zarar girişimciye ait

28 Richard Cantillon Girişimcilik kavramını ilk kullanan kişi
Girişimci: belirsizlik koşulları altında iş yapan kişi Girişimciler: sistem içerisinde merkezi rolü olan ekonomideki bütün mübadele ve dolaşımdan sorumlu arz ve talep dengesi yaratan sınıf

29 Jean-Baptiste Say Girişimcinin yönetsel rolünü ilk vurgulayan kişi
hem üretimde hem de dağıtımda merkezi bir koordinasyon rolü üstlenmiş olan kişi Firma içerisinde hem koordinatöre hem de lider ve yönetici rollerini üstlenen kişi Sermayedar ve girişimci ayrımı: Sermayedar: para verip finansal bir risk alan kişi Girişimci: yeni bir refah yaratacak şekilde üretim faktörlerini uyumlu bir biçimde biraraya getiren kişi Hem risk alanın hem de yöneticinin özelliklerini biraraya getirir

30 Alfred Marshall Girişimcinin görevi: mal ve hizmet üretmek ve aynı zamanda yenilikler ve yöntemler sunmak Girişimci, firma içerisindeki bütün sorumluluğu üstlenecek ve kontrol fonksiyonunu yerine getirecektir. Girişimci, üretimi yönlendirecek, iş riskini üstlenecek, sermaye ve işgücünü koordine edecek ve bunların yanısıra, hem yönetici hem de işveren olacaktır. Girişimci: doğal lider

31 Schumpeter Yenilik, iktisadi sistemin temel gücüdür.
Girişimci: yenilikçi Girişimci: kar elde etmeyi ister ve bu amaca ulaşmak için yeni bileşimler veya yenilikler yaratır. Yeni girişimsel bileşimler ekonomideki mevcut dengeyi bozar ve yeni bir denge yaratır. Yenilik = Sürekli Değişim-Sürekli Dengesizlik Girişimci bağımsız bir yönetici olmak durumunda değildir.

32 David McClelland Toplumun ekonomik gelişmesi bireysel girişimciliğe bağlıdır. Yüksek derecede başarı güdüsüne sahip olanların fazla bulunduğu toplumlar ekonomik gelişmeyi başarmaktadırlar.

33 ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Shackle Gifford Pinchot
Belirsizlik şartlarında karar verme Girişimci: yaratıcı Hislerini anlam ve duruma ilişkin algılamalar ile renklendiren kişi Gifford Pinchot İçgirişimcilik Mevcut bir örgüt içerisindeki girişimcilik

34 TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK
OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ Sanayi Devrimi’nden sonra Batı’yla daha yakın ilişkiler içerisinde olan ve bilgi alışverişinde bulunan kesimlerde yaygın Yahudi, Rum, İtalyan asıllı Türk vatandaşlar Bankerler, ithalatçılar ve tüccarlar

35 CUMHURİYET DÖNEMİ İzmir İktisat Kongresi Teşvik tedbirleri Korumacılık Türk girişimcisini yaratma çabaları

36 1970’Lİ YILLAR Eğitimli kişiler Geleneksel mal üretimini ileri bir aşamaya götürmek

37 1980’Lİ YILLAR VE SONRASI 24 Ocak 1980 Girişimcilik anlayışının değişimi Serbest piyasa ekonomisi


"DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları