Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF LABORATUVARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF LABORATUVARI"— Sunum transkripti:

1 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF LABORATUVARI
G.DENİZ TURHAN

2 İçerik LABORATUVAR KURALLARI DERS İŞLEYİŞ YÖNTEMLERİ
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ RAPOR VE DEFTER HAZIRLAMA

3 LABORATUVAR KURALLARI
Deneyler Kimya Mühendisliği Bölüm Laboratuvarında yapılacaktır. Yapılacak deneyler, her dönemin başında öğrenci grupları ile birlikte deney isim ve tarihleri, bölüm ve laboratuvar panolarında ve web sayfasında ilan edilmektedir. Laboratuvar deneyleri saat Normal Öğretimler için 09.10, İkinci Öğretimler için 17.10’da başlayacak ve geç kalan öğrenci deneye alınmayacaktır. Laboratuvara giren öğrenciler genel laboratuvar ilkelerine tam olarak uymak ve laboratuvarda beyaz önlüklerle çalışmak zorundadırlar. Sorumlulara danışılmadan hiçbir düzeneğin yeri değiştirilmeyecek, bir arıza veya kaza olması durumunda anında en yakın öğretim elemanına haber verilecektir. Öğrenciler en az üçer kişilik gruplar oluşturacak şekilde kendi aralarında deney grupları oluşturacaklardır. Gruplarını oluşturmayan öğrencilerin gruplandırması bölüm tarafından yapılacaktır.

4 DERS İŞLEYİŞ YÖNTEMLERİ
Deneyler yapılmadan önce, öğrenciler yazılı ya da sözlü sınava tabi tutulacaktır. Deneyden önce yapılacak olan hazırlık sınavından en az 50 alamayan öğrenci deneye alınmayacak ancak telafi hakkı doğacaktır. Deneyler grup olarak yapılacak ancak raporlar kişisel olarak hazırlanacaktır. Her öğrenci kendi raporunu kılavuza uygun olarak el ile yazarak teslim edecektir. Deney sorumlularınca farklı gün ve saat belirtilmediği müddetçe raporların son teslim zamanı, deneyi müteakip gelen laboratuvar günü Normal Öğretimler için saat ve İkinci Öğretimler için saat 17.30’ dur. Raporu getirmeyen öğrencinin deney notu sıfır(0) olacaktır(Bu deneyler için telafi hakkı olmayacaktır). Eksik deneyleri olan öğrenciler için deney programında son hafta telafi haftası olarak konulmuştur.

5 Çalışma soruları için defter tutulacak ve en fazla üç(3) defa defter getirmeyen(çalışma sorusu hazırlamayan) öğrenciler devamsızlıktan kalacaktır. Dönem içinde en fazla 4 deneye her ne sebeple olursa olsun girmeyen öğrenci telafi hakkını kaybetmiş olup DZ notu ile kalacaktır. 3 veya daha az deneyden kalan öğrenci en fazla iki(2) deneyden telafiye girme hakkı kazanmış olacaktır. Aksi belirtilmediği müddetçe yıl içinde bir tane yazılı ara sınav yapılacaktır. Bu sınavın tarihi laboratuvar programıyla birlikte ilan edilecektir.

6 Laboratuvar değerlendirmelerinde deney sorumluları tarafından her bir öğrenciye hazırlık sınav notu ve deney raporu notu olmak üzere 2(iki) tane not verilecektedir. Deney Notu= 0.60*(Hazırlık Sınav Notu) *(Rapor Notu ) Laboratuvar Notu = Programdaki tüm deneylerin “Deney Notu” ortalaması (yapılmayan deneylerin notu sıfır alınacaktır). Dönem içi not ortalamasının değerlendirilmesinde laboratuvar notlarının ağırlığı %60 Yazılı ara sınavın ağırlığı %40 dır. Dönem içi ortalaması 71 ve üzerinde olan öğrenciler Bölüm Başkanlığı’na yazılı olarak başvurmaları durumunda dönem sonu sınavına girmeden yıl içi ortalaması ile başarılı sayılabilecektir (DERSİ İLK DEFA ALANLAR İÇİN). Daha önceki yıllarda devam aldıkları için laboratuvara tekrar devam edip deney yapmak istemeyen öğrencilerin laboratuvar notu yazılı sınavda aldığı not kabul edilecektir.

7

8 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ
Kişisel korunma için Diğer laboratuvar çalışanlarının korunması için Laboratuvardaki cihazların korunması ve çalışmaların kesintisiz sürebilmesi için

9 Genel Emniyet Kuralları
Kullandığınız malzeme ve teçhizatın olası tehlikelerini bilmeniz gereklidir. MSDS Dosyası’nı okuyunuz. Bu konuda internet, büyük bir bilgi kaynağıdır. Emniyet tedbirlerini almadan asla çalışmayınız. Tanımadığınız teçhizat veya kimyasalı asla kullanmayınız.

10 Genel Emniyet Kuralları
Daha önce kullanmadığınız kimyasalları kullanırken haklarında kullanım şekli ve tehlikeleri konusunda, bilgi sahibi olunuz. Kimliği, sahibi, kullanım süresi yazılı olmadan etrafta, açık kimyasal madde bırakmayınız.

11 Genel Emniyet Kuralları
Laboratuvarda çalışılırken uzun beyaz önlük giyilmeli ve laboratuvarda bulunulan süre boyunca önü ilikli tutulmalıdır. Laboratuvarda yeme, içme ve gıda malzemeleri bulundurulmamalı, laboratuvar ekipmanları bu amaçla kullanılmamalıdır.

12 Genel Emniyet Kuralları
Laboratuvarda rahat ve düz bir ayakkabı giyilmeli özellikle açık ayakkabı, tercih edilmemelidir. Çalışmanın niteliğine göre, gerektiğinde eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Laboratuvar dışına, laboratuvarda kullanılan önlük, eldiven vb. ile çıkılmamalıdır.

13 Genel Emniyet Kuralları
Çalışma esnasında saçlar uzun ise mutlaka toplanmalıdır. Laboratuarda çatlak ve kırık cam eşyalar kullanılmamalıdır. Laboratuvarda çalışılırken ağız yoluyla sıvı alınmamalıdır.

14 Genel Emniyet Kuralları
Laboratuvarda bulunan hiçbir kimyasal madde koklanmamalı veya tadılmamalıdır. Deri yoluyla hastalıkların bulaşma riskinden dolayı laboratuvar ortamında çalışılırken açık yaralar, mutlaka yara bandı ile kapatılmalıdır.

15 Genel Emniyet Kuralları
Çalışmalarda dikkat ve itina ön planda tutulmalıdır. Laboratuvarda başkalarının da çalıştığı düşünülerek gürültü yapılmamalıdır. Laboratuvarda şaka olmaz!

16 Genel Emniyet Kuralları
Katı haldeki maddeler şişelerden daima temiz bir spatül veya kaşıkla alınmalıdır. Aynı kaşık, temizlenmeden başka bir madde içine sokulmamalıdır.

17 Genel Emniyet Kuralları
Şişe kapakları hiçbir zaman alt tarafları ile masa üzerine konulmamalıdır. Aksi takdirde kapak, yabancı maddelerle kirleneceği için tekrar şişeye yerleştirildiğinde bu yabancı maddeler, şişe içindeki saf madde veya çözelti ile temas edip, onu bozabilir.

18 Genel Emniyet Kuralları
Laboratuarı bulduğunuz gibi temiz bırakınız. Tehlike arz eden, yangına yakıt temin edebilecek malzemeyi ortalıkta bırakmayınız. Tehlikeli gördüğünüz durumları ve kazaları laboratuvar sorumlularına bildiriniz.

19 KİMYASAL KULLANIMI

20 Kimyasal Kullanımı Tehlikeli maddeler, tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yönetmelikler uyarınca ya da tehlikelerinin derecesine göre sınıflandırılır. Reaktiflik, yanıcılık veya sağlık tehlikesi etkilerine göre sınıflandırma yapılır.

21 Kimyasal Kullanımı Tehlikeyi en aza indir! Güvenli Kullanım
Kimyasalın tek başına kullanımı ve reaksiyon meydana getirebilecek özellik ve koşullarını biliniz. Özellikle: Emniyetli kullanım miktarı nedir? Öldürücü veya yaralayıcı doz nedir? Kimyasala olası maruz kalma yolu nedir? Deri veya gözle temas Yutma Soluma Enjeksiyon

22 Kimyasal Kullanımı Kimyasal Tehlikenin Çeşidi Nedir? Parlayıcı
Patlayıcı Yanıcı Tahriş Edici Reaktif Hassaslaştırıcı Zehirli Çevre İçin Zararlı

23 Kimyasal Kirlenme Halinde
Gaz, sıvı veya katı kimyasal kirlenme halinde, kendinizi tehlikeye atmadan kirlenmenin kaynağını kapatmanız mümkünse (mesela gaz vanası) kapatın. Üstünüze sıçramışsa, elbiselerinizi çıkarın ve etkilenen bölgeleri en az 15 dakika, akan suda yıkayın. Vücudunuza sıçraması halinde vücut duşlarını veya yüz duşlarını kullanın. Sağlık merkezini arayın.Yetkililere haber verin. Yangın halinde derhal yangın söndürücü ile müdahale edin.

24 DEPOLAMA VE SAKLAMA

25 Depolama Depolama belli bir düzende olmalıdır.
UNUTMAYIN! Gelişigüzel konulmuş kimyasallar, risk oluşturur! Asit ve bazlar yere yakın raflarda ve birbirinden ayrı depolanmalıdır. Depolar geniş, kullanım rahat olmalı ve depolara mümkün olduğunca az materyal konmalıdır. Raflara ulaşılan yollara, geçişi kapayacak malzeme konmamalıdır.

26 Depolama Depolama mekanı kimyasalların özelliklerine göre seçilmelidir. Uçucu ve yanıcı özelliği olanlar, iyi havalanan alanlarda depolanmalı ve yangın için de tüm önlemler alınmış olmalıdır. Yüksek ısı ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

27 Kimyasal Saklanması Bütün kimyasalları işaretleyerek ve ağzı kapalı biçimde saklayınız. Eğer beherde ise ortamda, bir kaç saatten fazla tutmayınız. Uyumsuz kimyasalları bir arada saklanmayınız.

28 RAPOR VE DEFTER HAZIRLAMA
Kapak İçindekiler Özet Kuramsal temeller Deney sonuçları ve hesaplamalar Yorum Kaynaklar Föylerinizde örnek gösterilmiştir.

29 Çalışma Defterleri için,
Deney sonunda yer alan çalışma soruları mümkün olduğunca cevaplanmalı Düzenli bir şekilde yazılmalı Çözümler için mutlaka kaynak gösterilmelidir.

30 Sonuç Laboratuvar ortamında çalışırken güvenlik daima ön planda tutulmalıdır. Aksi halde hayatınıza ya da bir arkadaşınızın hayatına mâl olabilir. LÜTFEN DİKKAT!

31 Teşekkürler!


"KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF LABORATUVARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları