Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ ÖĞRETMENLİK VE SINIF YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ ÖĞRETMENLİK VE SINIF YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ ÖĞRETMENLİK VE SINIF YÖNETİMİ

2 Hazırlayanlar: Mesut YÜKSEL İlhan YILMAZ Murat TEKKILIÇ

3 BU SUNUDA Öğrenme Nedir? Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Öğretme Nedir?
Etkili Öğretmenin Özellikleri Etkili Öğretmen olabilmek İçin Grekli Bilgiler Öğrencilerin Derse Katılımını Sağlama Yolları İletişim İletişim Engelleri İletişimin Temel Kuralları

4 Öğrenme ; Bireyin olgunlaşma düzeyine göre, çevresiyle etkileşimi (Yaşantı) sonucu davranışlarında oluşan kalıcı değişmelerdir. hddjsdjsjdjsd

5 ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Öğrenmeye hazır olma Motivasyon (Güdüleme) Alıştırma – Tekrar Öğrenme materyali

6 Öğretme; Bireyin davranışında değişiklik meydana getirmek için, yani öğrenmeyi gerçekleştirmek için yapılan planlı faaliyetlerin tümüdür. Amaç: Öğrencinin topluma uyumunu sağlamak için zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

7 Öğretmenlik Becerilerini 5 Gurupta Toplayabiliriz:
Dersi planlama ( öğretim boyutu ) Dersi sunma ( ’’ ) Soru sorma ( ’’ ) Sınıftaki duyuşsal iletişim (kişilik öz. boyutu) Sınıf düzeni ( disiplin boyutu )

8 Öğretmenin Sınıf İçi Rolleri
Öğretim uzmanı Güdüleyicilik Yöneticilik Liderlik Rehberlik Çevre mühendisliği Model olma

9 Etkili Öğretmen Özellikleri (1)
Akademik açıdan iyi yetişmişlerdir. Öğrenciyi tanırlar Öğrenciye dostça davranırlar Sorumluluk duygusu taşırlar Sistematik ve yaratıcıdırlar Öğrencilere değer verir kararlarını alırlar Neşelidir ve kendine güvenirler Öğretimi ilginç hale getirir ve öğrenciyi teşvik eder

10 Etkili Öğretmen Özellikleri (2)
Emir vererek, tehdit ederek dominant olmaya çalışmaz Gerekli bazı kurallarını koyar Esnektir Mükemmel değildir, onlarında kusurları vardır Adildir, demokratiktir Öğrencilerle tam ve etkili iletişim kurar Ailelerle görüşür.

11 Olumsuz Davranış: Başkalarının haklarını engelleyen ya da tehdit eden, Kendine zarar veren, O andaki durumun gereklerine uymayan davranışlardır.

12 Olumsuz Davranış Gösteren Öğrencilerin Özellikleri
Olumsuz davranış gösteren öğrencilerin cesaretleri kırılmıştır. Genellikle amaçlarının bilincinde değildirler. Çoğunlukla uzun vadedeki amaç ilgi görme ihtiyacıdır. Genellikle geçmiş yaşantısı (aile) ile ilgili olumsuzluklar yaşamıştır Olumsuz davranan öğrenci bir talepte bulunmaktadır ve bunun görülmesi gerekir.

13 Bir Öğrenci Olumsuz Davranış Göstererek Şu Dört İhtimalden Birini Sergilemektedir
İlgi çekmek istemektedir. Güç çatışması içine girmiştir. İntikam alma duyguları içindedir. Yetersizlik duyguları içindedir.

14 Etkisiz özellikler Öğretmenin inancı Öğretmenin davranışı
Öğrencilere etkileri Kontrol etmeliyim İtaat talep eder.ceza ve ödül verir.kazanmaya çalışır.kendini haklı, öğrenciyi haksız görür. Aşırı korur. İsyan eder. Kazanmalı veya haklı olmalıdır. endişelidir. intikam araştırır. vazgeçer, kaçar, yalan söyler, öz disiplin yoktur. Ben üstünüm Öğrencilere acır. Sorumluluğu üstlenir.aşırı korur kendi üstünlüğüne inanır.öğrencileri aşağılar. Kendine acımayı ve başkalarına acımayı öğrenir başkalarını eleştirir. Yetersiz hissederler. Bağımlı olur, üstün olma ihtiyacını hissederler. Hakkım var, bana borçlusun Eşitlik ve dürüstlük ile aşırı ilgilenir. Başkalarına güvenmez. Yaşamın adaletsiz olduğuna inanır. Sömürüldüğünü düşünür. Sömürmeyi öğrenir. Mükemmel olmalıyım Herkesin mükemmel olmasını bekler. Hata bulur. Kendi çıkarları için öğrencileri zorlar. Yeteri kadar iyi olmadığına inanır.mükemmeliyetçi olur. Umutsuz hisseder.başkalarının fikirlerine aşıra önem verir.

15 Etkili özellikler Öğretmenin inancı Öğretmenin davranışı
Öğrencilere etkileri Öğrencilerin karar verebileceğine inanıyorum Seçeneklere izin verir.teşvik eder Özgüven hisseder. çabalar. Katkıda bulunur,sorun çözer. Herkesle eşitliğe inanıyorum Öğrencilere inanır ve saygı duyar.sorumluluk verir.seçim hakkı tanır.öğrencilerden işbirliği yapmalarını bekler Özgüven, bağımsızlık sorumluluk hisleri gelişir.karar vermeyi öğrenir.saygı duyar.eşitliğe inanır. Karşılıklı saygıya inanıyorum Eşitliği destekler.karşılıklı saygıyı teşvik eder. Suçluluk hislerine destek vermemeye çalışır. Kendine ve başkalarına saygıyı duyar. Başkalarına güvenir. Ben insanım; mükemmel olmama cesaretine sahibim Gerçekçi standartlar koyar.teşvik eder. Kendi imajı ile ilgilenmez. Sabırlıdır. İşi ile ilgilenir. Hataları, gelişme için fırsat sayar. Hoşgörü sahibidir. Yeni deneyimlere girmekten korkmaz.

16 Sınıf yönetimi Öğrenme ve öğretme sürecinin gerçekleştirilebilmesi için, sınıfın fiziki düzenini, disiplinini ve dersin akışını sağlamaya yönelik her türlü sistemli önlemler bütünüdür. Etkili yönetilen bir sınıfta; Etkinlikler belli bir plan dahilinde yürütülür Öğrenciler ne yapmaları gerektiğini bilirler Dersler akıcı bir biçimde yürütülür.

17 Etkili Sınıf Yönetimi İçin;
Önceden bazı kurallar belirlenmelidir. Öğrencilere dostça davranılmalı ama asla laubali olunmamalıdır Tehditten kaçınılmalıdır Öğrenciye sorumluluklar verilmelidir Ders işleme hızını öğrenciye göre ayarlamalıdır İstendik davranışı anında pekiştirmelidir. ’Patron öğretmen’ tipini bırakıp’ lider öğretmen’ tipini benimsemelidir.

18 Öğrencilerin Derse Katılımını Sağlama Yolları
Görsel ve işitsel materyal kullanmak Soru sormalarını sağlayarak,öğrencileri cesaretlendirmek Tartışmayı teşvik etmek Öğrencilerin yazılı olarak katılımını sağlamak Öğrencilerin neye dikkat ettiğini tanımak, bu yönde ders akışını sağlamak Ders sonu faaliyetlere ve gurup çalışmalarına yönlendirmek.

19 Genellikle öğrenciden üstün olduklarına inanırlar
Öğretmenlerin Öğrencilerle İlişkilerini Güçleştiren 5 Tipik İnanç Vardır Öğretmenler sınıfta gelişen her türlü olayı kontrol etmeleri gerektiğini düşünebilirler. Genellikle öğrenciden üstün olduklarına inanırlar Öğrencilerden daha çok hakları olduğuna inanırlar Bazen de ben önemli değilim, düşüncesiyle kendilerini kul-köle etme eğilimi içine girerler. Mükemmel olma eğilimindedir.

20 Öğretmen Öğrenci Arasındaki İlişkiyi Kolaylaştıran Etmenler
Saygı ve güven duymak Kararlı olmak Beden dilini kullanmak Umut ve onur kırıcı sözcüklerden kaçınmak Olaylara daha mizahi yönden yakalaşmak Ben dilini kullanmak

21 Açıklık : Her davranışta doğal olma,, dürüst olma.
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCI ARASINDAKI ILIŞKI Açıklık : Her davranışta doğal olma,, dürüst olma. Önemsenmek : Öğrenciye değer verme, dinleme. Birbirine ihtiyaç duymak : Öğrenci olmasa öğretmenin ne önemi var öğrenciye de öğretmen şarttır. Birbirinden ayrı olmak: Gerektiğinde herkesin konumunu ve yapacağı işi bilmesi İhtiyaçlarını karşılıklı olarak giderebilmek : karşılıklı gereksinimleri giderme birbirini anlamaya çalışma olumlu cevaplar verme. Özelliklerini içerirse, iyi bir öğretmen-öğrenci ilişkisi kurulmuş demektir.

22 Mesajların  60’ı bedenle  30’u ses tonu ile  10’nu sözcüklerle ifade edilir. Bu nedenle sözlerimiz beden hareketlerimiz ve ses tonumuzla desteklenmedikçe mesajın hedefine ulaşmayacağı anlaşılır. Beden ve ses tonu bireyin duygularını dışa yansıtmaktadır. Bir kimseye yardım edebilmek yada iyi ilişkiler kurmak için gerekli olan bir beceridir. Dinleme olmadan bir kimseye yardımcı olunamaz. Dinleyicinin sorumluluğu konuşmacıyı ve iletileni anlamak ve ona uygun geribildirimde bulunmaktır. Dinleme

23 Etkin Dinlemenin Yararları
Açık ve dürüst bir iletişim için yardımcı olur. Öğrenciyi, öğrenmeye karşı istekli hale getirir. Öğrenciyi, herhangi bir konuda tartışabilmek için yüreklendirir. Öğrencilere, olumsuz duygularını da sınıf içinde tartışabilme fırsatını verir. Pasif ve bağımlı öğrencilere de tartışmalara katılım fırsatı verir. Öğrencinin ilettiğini, öğretmenin doğru olarak anlamasını sağlar, öğrenciye de öğretmenin onu anladığını gösterir.

24 İletişimin Temel Kuralları
Yargılamayın eleştirmeyin Saldırgan tavırlar takınmayın Zıtlaşmayın ve tartışmayın Dinlerken başka şeyler yapmayın Kişiler hakkında yorum yapmayın Konuşmaları yarıda kesmeyin Açık uçlu sorular sorun Göz teması kurun Dinlediğinizi davranışlarınızla belli edin Geri bildirim verin Etkileşime önem verin,uygun olduğunda kişiye dokunun Empatik ve kabul edici olun

25 İletişim Engelleri: İletişimde dinlemek ve anlamaya çalışmak yerine hemen yargılamak. Tek bir olaydan giderek kişiyi tanıdığımızı düşünmek. Beklentilerimizin söyleneni yorumlamakta etkili olması. Kendimizi ifade etmekten kaçınmak, onun yerine anlaşılmayı beklemek. Konuştuğumuzda da herkesin bizim düşünce ve duygularımızı hemen anlayıp onaylaması ve paylaşması gerektiğine inanmak. Kendi kişisel algımızı gerçekmiş gibi düşünmek.

26 KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"ETKİLİ ÖĞRETMENLİK VE SINIF YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları