Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitime Erişimin Geliştirilmesi Agnes Roman Eğitim Politikası Koordinatörü ETUCE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitime Erişimin Geliştirilmesi Agnes Roman Eğitim Politikası Koordinatörü ETUCE."— Sunum transkripti:

1 Eğitime Erişimin Geliştirilmesi Agnes Roman Eğitim Politikası Koordinatörü ETUCE

2 Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi Eğitim Enternasyonalinde Avrupa Bölgesi yapısı Avrupa ülkeleri öğretmen sendikalarını Brüksel’de temsil etmektedir. 11 milyon öğretmen ve eğitmen / tüm eğitim sektörünü kapsayan – 135 üye örgüt Avrupa düzeyinde sektörsel federasyon Avrupa düzeyinde eğitim üzerine sektörsel sosyal ortaklık

3 Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi Çalışma Alanı ETUCE Komitesi ve Bürosu: sendikaların başkanları ve genel sekreterleri Yüksek Eğitim ve Araştırma Daimi Komitesi : 45 üye Eşitlik Komitesi: 45 üye Eğitim Danışma Paneli: 15 üye Projeler: Bilgi ve İletişim Teknolojisinin kullanımı, öğretmenlerin istihdamı, okullarda sağlık ve güvenlik, şiddet vs.

4 Eurostat: Genç Nüfus İşsizlik Oranı 2000 - 2015 (15-24 yaş)

5 Eurostat: Ocak 2015 2014 Aralık: AB’de 24. milyon kadın ve erkek işsiz bırakılmıştır. 25 yaşın altında yaklaşık 5 milyon genç işsiz En Düşük oranlar: Almanya(%7.2), Avusturya (%9) <- Sosyal diyalog, MTÖ sistemi Hollanda (%9,6), En Yüksek oranlar: İspanya(%51) Yunanistan (%50) – Aralık 2013’te bu oran % 59’du! Hırvatistan(%44.8) İtalya (%42)

6 ETUCE’nin Eğitime Erişimle ilgili Çalışmaları AB’nin Eğitim ve Öğretim Politikalarına Odaklanılması- öğretmen ve milli eğitim politikalarına etkisi Eğitim sektörlerine erişim: - Okul Öncesi Eğitim ve Genel Eğitim - eşitlik ve öğretmenlere eşit ödenek - özelleştirmenin artması ile eğitime erişimin düşürülmesi - Mesleki Eğitim ve Çıraklık - şirketlerse nitelikli çıraklığa erişebilirliğe odaklanılması - MTÖ öğretmenlerinin şirketlerdeki eğitime erişebilirliği - Orta eğitim - MTÖ reformları ve MTÖ okullarına daha fazla odaklanarak bu eğitime erişimin düşürülmesi - Öğretmenlerin mesleki gelişimi: erişim sorunları (ödeme, zaman, izin, yükümlülükleri) - Yüksek Eğitim: Bologna-süreci - Daha az erişim: özelleştirme, kamu-özel ortaklık, öğrenci kredisi

7 Avrupa Dönemi - AB 2020 Stratejisi hedeflerini uygulamak için Avrupa Komisyonu ve Üye Devletler tarafından yıllık bütçe incelemesi - Her yıl: ulusal bütçenin harcanması üzerine ülkeye özgü öneriler – eğitim ve öğretim de dahil - Genel olarak Çıraklık ve Mesleki Eğitim ve Öğretime harcama yapılması en yaygın öneridir : 2014-2015: Hırvatistan: özel sektörü mobilize ederek daha fazla çıraklık imkanlarının sunulması Danimarka: iş yeri odaklı eğitim ve çıraklığın daha yaygın kullanılması Estonya: mesleki eğitim ve öğretime, ayrıca çıraklığa katılımı arttırmak - + Fransa, İrlanda, Letonya, Litvanya, Polonya, Malta, İspanya, İsveç

8 Avrupa Dönemi 2013 – 2016: Ekonomik Uyum Programında Kıbrıs Mali Destek: Avrupa Komisyonu, İMF ve Avrupa Merkez Bankasından 10 milyar € Kıbrıs’a özel öneriler bulunmuyor, fakat ortak niyet bildirgesi ile Yapısal reformlar yapılmaktadır. Temel hedefler: Mali sektör istikrarını onarmak, kamu maliyesini güçlendirmek, Yapısal reformları uygulamak 2015 dönemi için Kıbrıs Ulusal Reform Programı (NRP) hükümet tarafından sunulmuştur. Ekonomik Uyum Programı her yıl gözden geçirilmektedir. Son İnceleme: 5. İnceleme 2014 Yaz döneminde gerçekleştirildi.

9 Kıbrıs için Ekonomik Uyum Programı 5. İnceleme 2014 Yaz Aralık 2012 yılı veya sonrası için Kıbrıs tarafından kabul edilen bütçe önlemleri 2014 yılında etkileri ile mali önlemler Harcama Tedbirleri 1.32 Sosyal transfer harcamalarının toplamını asgari olarak 28.5 milyon Euro’ya indirerek, çocuk yardımı ve eğitim hibelerine daha iyi odaklanılması, sosyal yardım hizmetleri tarafından sağlanan sosyal uyum yardımlarının kaldırılması. 1.33 Kamu sektöründe ve kamu sektörünün de dışına çıkarak çalışanların ve emeklilerin maaşlarının sabit oran olarak %3 tüm maaşlarda kesintiye gidilmesi 1.34 Öğrenci ve emeklilerin toplu taşımacılık hizmetlerinin kullanımında aylık ulaşım kartlarına aidat getirilmesi 1.35 2014 bütçe yılında eğitim sistemine yönelik yapısal reform önlemleri getirerek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının öğretmen sayısını azaltması, orta eğitim ve mesleki eğitim okullarında öğleden sonraki ders saatlerinin 1:1,5 oranında azaltılması, iki veya daha fazla bölgede eğitim veren çift kadrolu öğretmenlere tanınan daha az ders saati ayrıcalığının kaldırılması, mesleğe yeni atanmış öğretmenlere sağlanan hizmet-içi ve hizmet öncesi eğitimin kaldırılması, öğleden sonra ve akşam programları masraflarının azaltılması. 1.36 Ek ödeneklerde tasarruf yapılarak kamu sektöründeki izinlerin azaltılması, özellikle de ek mesai ödeneklerinde. Kamu çalışanlarının hafta içi ve hafta sonu ek mesai hesaplamaları formülünün yeniden gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere.

10 Kıbrıs için Ulusal Reform Programı Eğitimde düşünülen bazı önlemler Eğitimin içeriğinin ve verimliliğinin geliştirilmesi:  Yeni müfredatın değerlendirilmesi ve zaman çizelgelerinin çağdaşlaştırılması  Öğretmenlerin işe alınımında yeni bir sistem için önerilerin tablolaşması, öğretmenlere sistematik hizmet-içi eğitim uygulamasının getirilmesi, öğretmenlerin ve eğitimdeki çalışmalarının değerlendirmesinin geliştirilmesi.  Yükseköğretimde Kalite Güvence Ajansı ve Belgelendirmenin kurulması, ki Parlamento tarafından yakın zamanda onaylanması beklenmektedir.  Yaygın ve garı resmi öğrenmeyi geçerli kılan mekanizmaların oluşturulması için proje geliştirilmesi ve AB fonları aracılığıyla finanse edilmesi.  AB fonlarından finanse edilecek, Çevirim İçi (Online) dijital Okul Yönetim Sistemi sağlayan bir proje geliştirilmesi…

11 Avrupa Dönemi Çerçevesinde ETUCE Kampanyası - Her yıl: Kasım ayından Kasım ayına - Üye örgütlere politika dokümanlarını kullanma kılavuzu - Önerilere ve harcamalara dikkat çekilmesi - Ayrıca AB Komşuluk Genel Müdürlüğü aracılığıyla AB üyesi olmayan ülkelere de ulaşılması

12 İlginiz için teşekkürler Agnes.roman@csee-etuce.org www.csee-etuce.org


"Eğitime Erişimin Geliştirilmesi Agnes Roman Eğitim Politikası Koordinatörü ETUCE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları