Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Başlıca e-Devlet Uygulamaları ve e-Dönüşüm Türkiye Projesi Recep Çakal IDA Tanıtım Günü 25 Eylül 2003.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Başlıca e-Devlet Uygulamaları ve e-Dönüşüm Türkiye Projesi Recep Çakal IDA Tanıtım Günü 25 Eylül 2003."— Sunum transkripti:

1 Başlıca e-Devlet Uygulamaları ve e-Dönüşüm Türkiye Projesi Recep Çakal IDA Tanıtım Günü 25 Eylül 2003

2 25.09.2003 2DPT- Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 1 2 e-Dönüşüm Türkiye Projesi e-Devlet - Mevcut Uygulamalar 3 e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve IDA

3 25.09.2003 3DPT- Bilgi Toplumu Dairesi Bazı Büyük Kamu BT Projeleri(I) MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) Say2000i (Saymanlık Otomasyon Sistemi) Say2000i (Saymanlık Otomasyon Sistemi) VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) POLNET (Polis Bilgisayar Ağı) POLNET (Polis Bilgisayar Ağı) GİMOP (Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi) GİMOP (Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi)

4 25.09.2003 4DPT- Bilgi Toplumu Dairesi Bazı Büyük Kamu BT Projeleri(II) TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) UYAP ( Ulusal Yargı Ağı Projesi) UYAP ( Ulusal Yargı Ağı Projesi) Sanayi.Net (Sanayi Portalı) Sanayi.Net (Sanayi Portalı) KOBİNet(Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bilgi Ağı) KOBİNet(Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bilgi Ağı)

5 25.09.2003 5DPT- Bilgi Toplumu Dairesi Görülen Temel Eksiklikler Mükerrer yatırımlar Mükerrer yatırımlar Bilgi paylaşımı altyapısının henüz oluşturulamamış olması Bilgi paylaşımı altyapısının henüz oluşturulamamış olması Birbirinden kopuk, kurum odaklı projeler Birbirinden kopuk, kurum odaklı projeler

6 25.09.2003 6DPT- Bilgi Toplumu Dairesi Mevcut e-Devlet Ağ Mimarisi

7 25.09.2003 7DPT- Bilgi Toplumu Dairesi Hedeflenen Ağ Mimarisi

8 25.09.2003 8DPT- Bilgi Toplumu Dairesi İlişkilendirilebilecek Kamu Projeleri İçin Bir Örnek MERNİS ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı otomasyon projelerinde; MERNİS ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı otomasyon projelerinde; Vatandaşlık Numarası Vatandaşlık Numarası Vergi Mükellefi Numarası Vergi Mükellefi Numarası Sigorta Numarası Sigorta Numarası kullanılmakta ve mükerrer bilgiler kurum veri tabanlarında tutulmaktadır. Bu bilgi sistemlerinin tek bir numara altında birleştirilmesi gerekmektedir (AEP KYR-23). Bu bilgi sistemlerinin tek bir numara altında birleştirilmesi gerekmektedir (AEP KYR-23).

9 25.09.2003 9DPT- Bilgi Toplumu Dairesi AEP ve e-Dönüşüm Türkiye Projesi Acil Eylem Planı’nda KYR-22 kodu ile yer aldı (Sorumlu kuruluş DPT) Acil Eylem Planı’nda KYR-22 kodu ile yer aldı (Sorumlu kuruluş DPT) 2003/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı (27 Şubat 2003) 2003/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı (27 Şubat 2003) Bilgi Toplumu Dairesinin kuruluşu kamuoyuna duyuruldu (21 Mart 2003) Bilgi Toplumu Dairesinin kuruluşu kamuoyuna duyuruldu (21 Mart 2003)

10 25.09.2003 10DPT- Bilgi Toplumu Dairesi e-Dönüşüm Türkiye Projesi – Amaçları BİT politikaları ve mevzuatının, AB müktesebatına uyumlandırılması, BİT politikaları ve mevzuatının, AB müktesebatına uyumlandırılması, Karar alma sürecinde vatandaş katılımının geliştirilmesi, Karar alma sürecinde vatandaş katılımının geliştirilmesi, Şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimi, Şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimi, Kamu hizmetlerinin etkin sunumu, Kamu hizmetlerinin etkin sunumu, BİT kullanımının yaygınlaştırılması, BİT kullanımının yaygınlaştırılması, Kamu BİT projelerinin etkin koordinasyonu, Kamu BİT projelerinin etkin koordinasyonu, eEurope+ Eylem Planı’nın ülkemize uyarlanması, eEurope+ Eylem Planı’nın ülkemize uyarlanması, Özel sektöre yol gösterilmesi Özel sektöre yol gösterilmesi

11 25.09.2003 11DPT- Bilgi Toplumu Dairesi e-Dönüşüm Türkiye Projesi – Kurumsal Yapısı Çalışma Grupları Bilgi Toplumu Dairesi DPTMüsteşarlığıDPTMüsteşarlığı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Danışma Kurulu

12 25.09.2003 12DPT- Bilgi Toplumu Dairesi e-Dönüşüm Türkiye Projesi – Kısa Dönem Eylem Planı (I) Eylem Planı 73 eylemden oluşmaktadır. Eylem Planı 73 eylemden oluşmaktadır. Planda yer alan başlıklar: Planda yer alan başlıklar: - Bilgi Toplumu Stratejisi - Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği - Eğitim ve İnsan Kaynakları - Hukuki Altyapı - Standartlar - e-Devlet - e-Sağlık - e-Ticaret

13 25.09.2003 13DPT- Bilgi Toplumu Dairesi 2003-2004 dönemini kapsamaktadır. 2003-2004 dönemini kapsamaktadır. Uygulamada yatırım programı araç olarak kullanılacaktır. Uygulamada yatırım programı araç olarak kullanılacaktır. Uygulama projelerinden başka, rapor, etüd-proje, pilot uygulamalar, yasal düzenlemeler, standartlar, konferanslar ve seminerler ile büyük bilgi birikimi sağlanacaktır. Uygulama projelerinden başka, rapor, etüd-proje, pilot uygulamalar, yasal düzenlemeler, standartlar, konferanslar ve seminerler ile büyük bilgi birikimi sağlanacaktır. Birlikte çalışabilirlik açısından uygun ortam yaratılmış olacaktır. Birlikte çalışabilirlik açısından uygun ortam yaratılmış olacaktır. Kamu hizmetlerinin tek kapıdan elektronik sunumu gerçekleştirilecektir. Kamu hizmetlerinin tek kapıdan elektronik sunumu gerçekleştirilecektir. e-Dönüşüm Türkiye Projesi – Kısa Dönem Eylem Planı (II)

14 25.09.2003 14DPT- Bilgi Toplumu Dairesi e-Devlete ilişkin 23 eylem tanımlanmıştır. Bazıları şunlardır: Kurum e-Dönüşüm Türkiye ekipleri Kurum e-Dönüşüm Türkiye ekipleri Kamu web standartları Kamu web standartları Birlikte çalışabilirlik rehberi Birlikte çalışabilirlik rehberi Kamu internet erişim noktaları (kiosk, terminal vb) Kamu internet erişim noktaları (kiosk, terminal vb) BİT yatırım hazırlama ve değerlendirme rehberi BİT yatırım hazırlama ve değerlendirme rehberi Bilgi toplumu ölçütleri, istatistikler, kamu envanteri Bilgi toplumu ölçütleri, istatistikler, kamu envanteri Vergi, vatandaşlık, sosyal güvenlik numaralarının birleştirilmesi Vergi, vatandaşlık, sosyal güvenlik numaralarının birleştirilmesi MERNİS bilgilerinin paylaşımı MERNİS bilgilerinin paylaşımı Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet tek kapısı (portal) e-Devlet tek kapısı (portal) e-Dönüşüm Türkiye Projesi – KDEP’te e-Devlet Eylemleri

15 25.09.2003 15DPT- Bilgi Toplumu Dairesi e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve IDA IDA ve e-Dönüşüm Türkiye Projesi birçok bakımdan benzer hedeflere odaklanmıştır: - Kamu kurumlarının elektronik ortamlarda birlikte çalışabilirliği için gerekli tedbirlerin alınması, - e-Eğitim, e-Sağlık ve e-Ticaret başta olmak üzere sektörel ağların yaygınlaştırılması, - Yaratılacak faydanın vatandaşlara ve iş alemine yaygınlaştırılması, - En iyi örnek ve uygulamaların kamu birimleri arasında paylaşımı...

16 Teşekkürler Recep Çakal rcakal@dpt.gov.trwww.bilgitoplumu.gov.trwww.dpt.gov.tr/btdb/ Bilgi Toplumu Dairesi 25 Eylül 2003


"Başlıca e-Devlet Uygulamaları ve e-Dönüşüm Türkiye Projesi Recep Çakal IDA Tanıtım Günü 25 Eylül 2003." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları