Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST EĞİTİM KURUMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST EĞİTİM KURUMLARI."— Sunum transkripti:

1 ÜST EĞİTİM KURUMLARI

2 Okul Seçimi İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi, insanın yaptığı bu seçimler arasında en önemlilerinden biridir. Çünkü, insan mesleğini seçerken bir bakıma gelecekteki yaşamını da belirlemektedir. Hatta meslek seçimi, bir kişinin kiminle evleneceğini, dünya görüşünü, günlük yaşam biçimini ve alışkanlıklarını belli bir biçime sokan etkilere de sahiptir (Çakır, 2004). Bu nedenle meslek seçiminden bir önceki basamak olan okul seçiminin de önemi büyüktür. Bu anlamda bireylerin okul seçerken, hem kendi kişisel özelliklerini, yeteneklerini, ilgi alanlarını ve değerlerini göz önünde bulundurmaları hem de okulları tanımaları gerekmektedir.

3 Sınavla Girilen Okullar
Sınavsız Girilen Okullar Fen Liseleri Anadolu Liseleri Anadolu Öğretmen Liseleri Askeri Liseler Deniz Astsubay Hazırlama Okulları Jandarma Astsubay Hazırlama Okulları Polis Kolejleri Anadolu Meslek Liseleri Anadolu Teknik Liseleri Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Spor Liseleri Anadolu İmam Hatip Liseleri Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Liseleri Adalet Meslek Liseleri Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Anadolu Tarım ve Tarım Meslek Liseleri Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Liseleri Genel Liseler Endüstri Meslek Liseleri Ticaret Meslek Liseleri Kız Meslek Liseleri

4 1. Bölüm Sınavla Öğrenci Alan Okullar Özellikleri Giriş Şartları Mezuniyet Sonrası Kariyer Seçenekleri

5 FEN LİSELERİ Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlar.  Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.  

6 Birinci yabancı dili İngilizce olan Fen Liseleri'nde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır. Üniversiteye giriş sınavlarını (YGS, LYS) kazanan öğrenciler  özellikle matematik ve fen bilimleri alanları olmak üzere çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

7 ANADOLU LİSELERİ Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlar. Öğrencilerin yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlar

8 Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri
Mezun olan öğrenciler üniversiteye giriş sınavlarını (YGS, LYS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

9 Anadolu Öğretmen Liseleri
Öncelikle öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlar. Öğrencilere öğretmenlik ruhu aşılayarak öğretmenlik mesleğini sevdirir ve onları öğretmenliğe yönlendirir.

10 Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri
Mezun olan öğrenciler üniversiteye giriş sınavlarını (YGS, LYS) kazanan öğrenciler tüm yükseköğretim programlarına devam edebilirler. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları tercih edildiğinde ise sayılı Yasanın 45/a maddesi gereğince ayrıca ek puan verilir.

11 Mezunlarına Sağlanan Haklar:
1-Bakanlıkça kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan öğrencilere kontenjan nispetinde karşılıksız burs verilmektedir. Bu programlara ilk beş tercihinde yerleşen Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarının tamamına, kontenjana bakılmaksızın burs verilmektedir.

12 3- Öğretmenleri, merkezî sistemle yapılan sınav ve mülâkat sonuçlarına göre atanmaktadır. 
4- Her şube için öğrenci mevcudu; tüm sınıflarda 30 olarak standarda bağlanmıştır. Bununla birlikte özel giriş sınavı sonuçlarına göre öğrenci alındığından, bilgi ve yetenekleri bakımından aynı seviyedeki öğrencilerden oluşan sınıflarda, sınıf içi grup dinamiği yüksektir

13 Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal alanda iyi yetişmiş, kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak elemanları yetiştirmek amacıyla açılan Sosyal Bilimler Liselerinin amacı;   Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlamak, Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamaktır.

14 MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ
Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

15 Askeri Liseler Askeri liseler, Türk Silahlı Kuvvetlerine yeterli bilgi düzeyine sahip ve üstün beden yeteneğine ulaşmış subay adayı yetiştirir. Askeri liseler parasız yatılıdır. İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi, Heybeliada Deniz Lisesi; İzmir’de Maltepe Askeri Lisesi ve Bursa’da Işıklar Askeri Lisesi vardır.

16 Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri
Harp okullarının öğrenci kaynağını oluşturan Askeri Liselerden mezun olan öğrenciler Kara Harp Okuluna, Hava Harp Okullarına ve Deniz Harp Okullarına devam ederler. Mezun öğrenciler isterlerse Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) başvurarak üniversitede eğitimlerine devam edebilirler.

17 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI POLİS KOLEJLERİ
Polis Kolejlerinde ilk yıl yabancı dil hazırlık, 3 yıl da bir kısım derslerin öğrenimini yabancı dille yapan resmi liselerin fen kolu müfredat programı uygulanmak üzere 4 yıldır. Okullarda lise programı ile birlikte Emniyet Teşkilatına ait disiplin alışkanlığı da kazandırılır.

18 Anadolu Meslek Liseleri
İlköğretim okulu üzerine, birinci yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere, öğretim süresi 4 yıl olan Anadolu meslek liselerinde öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Bu okullarda öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Anadolu meslek liselerine, merkezi sistemle yapılan sınavlar (SBS) ile öğrenci alınmaktadır.

19 Anadolu Teknik Liseleri
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu teknik liselerinin öğrenim süresi, birinci yıl yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıldır. Bu okullarda öğrencilere ,genel bilgi dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata hem de yüksek öğrenime hazırlayan, bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu programlar uygulanmaktadır. Anadolu teknik liselerinde bazı derslerin öğretimi Almanca, Fransızca ,İngilizce ve Japonca yapılmaktadır. Bu okullara devam eden öğrenciler ilgili mevzuata göre, sorumlu dersi olmaksızın 12. sınıfa geçmeleri halinde 11. sınıfın sonunda Anadolu meslek lisesi diploması alabilmekte ve yükseköğretime giriş sınavlarına (YGS, LYS) girerek başarılı olmaları halinde bir yüksek öğretim kurumuna geçiş yapabilmektedir. Anadolu teknik liselerine merkezi sistemle yapılan sınavla (SBS) öğrenci alınmaktadır.

20 MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM YAPAN OKUL MEZUNLARINA SAĞLANAN HAKLAR
1. Anadolu teknik lisesi,teknik lise,Anadolu meslek lisesi,endüstri meslek lisesi ve kız meslek lisesinden mezun olan öğrenciler,3795 sayılı kanuna göre TEKNİSYEN ünvanı ile istihdam edilirler Anadolu teknik lisesi ve Anadolu meslek lisesi mezunları,yabancı dille eğitim görmelerinin avantajına sahip olurlar Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,üniversiteye girebilmek için öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarına katılma haklarına sahiptirler Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeleri durumunda kendilerine ortaöğrenim başarı puanlarının %40’ına kadar ek puan verilir ve diğer lise mezunlarına göre daha avantajlı olurlar Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmalarında ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır.

21 MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM YAPAN OKUL MEZUNLARINA SAĞLANAN HAKLAR-2
6 . Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar Anadolu teknik lisesi ve teknik lise mezunlarına,3308 sayılı kanuna göre, doğrudan iş yeri açma belgesi verilir Meslek lisesi mezunları,3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’nun 30. maddesi gereğince,iş yeri açabilmek için şart olan “ustalık” ünvanına, kendi mesleklerinde bir yıl pratik çalışma yaptıktan sonra girecekleri sınav sonrasında ulaşırlar Mesleki ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler, okul ve iş yerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebi ile mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe kısa zamanda intibak ederler Eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi iş yerlerini kurup çalıştırabilirler.

22 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN PROGRAMLAR
1 . BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ 2 . BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL (CNC) BÖLÜMÜ 3. BOYA-APRE BÖLÜMÜ 4 . DOKUMA BÖLÜMÜ 5 . ELEKTİRİK BÖLÜMÜ 6. ELEKTRONİK BÖLÜMÜ 7. ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BÖLÜMÜ 8. ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK BÖLÜMÜ 9. GAZETECİLİK BÖLÜMÜ 10. GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME BÖLÜMÜ 11. GEMİ İNŞAA BÖLÜMÜ 12. GEMİ MAKİNALARI BÖLÜMÜ 13. GÜVERTE BÖLÜMÜ 14. GÜVERTE-AVLAMA 15. HİDROLİK VE PNOMATİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 16. İNŞAAT (ÜST YAPI ) BÖLÜMÜ 17. İPLİK BÖLÜMÜ 18. KİMYA BÖLÜMÜ 19. KONFEKSİYON BÖLÜMÜ 20. KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 21. KUYUMCULUK BÖLÜMÜ 22. MAKİNA BÖLÜMÜ 23. MİKRO TEKNİK BÖLÜMÜ 24. MOTOR BÖLÜMÜ 25. OTOMATİK KUMANDA BÖLÜMÜ 26. ÖRME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 27. PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ 28. RADYO TELEVİZYON BÖLÜMÜ 29. TEKSTİL BÖLÜMÜ 30. TEKSTİL BOYA-BASKI-DESEN 31. TELEKOMİNİKASYON 32. TIP ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ 33. UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ 34. UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ (GÖVDE-MOTOR ) 35. YAPI RESSAMLIĞI BÖLÜMÜ

23 KIZ TEKNİK OKULLARINDA UYGULANAN PROGRAMLAR
1 . BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ 2 . BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ 3 . ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 4 . DENİZ TURİZMİ BÖLÜMÜ DERİ HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ 6 . ELEKTRONİK BÖLÜMÜ 7 . GRAFİK BÖLÜMÜ 8 . HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ 9 . İÇ MEKAN TASARIMI BÖLÜMÜ KONSERVASYON BÖLÜMÜ MODA (GİYSİ )TASARIM BÖLÜMÜ ÖRME HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ 13 . RESİM BÖLÜMÜ 14 . RESTORASYON BÖLÜMÜ 15 . SERAMİK BÖLÜMÜ 16 . SEYEHAT ACENTACILIĞI BÖLÜMÜ 17 . SÜS BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 18 . TEKSTİL BOYA-BASKI-DESEN BÖLÜMÜ 19 . TEKSTİL DOKUMA BÖLÜMÜ 20 . TEKSTİL İPLİKÇİLİK BÖLÜMÜ 21 . TEKSTİL KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ 22 . TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ 23 . TURİZM ENDÜSTRİSİ SERVİS HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

24 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
Öğrencilerin güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmeleri, özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, millî ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır. (www.ogm.meb.gov.tr)

25 Resim bölümündeki öğrenciler, desen, grafik ve heykel atölyelerinde profesyonel bir çalışma ortamında eğitimlerini sürdürürken Müzik bölümünde de keman, yan flüt, klasik gitar ve zorunlu piyano dersleri ile ses ve kulak eğitimi verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki sanatla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir. Bu okullardan mezun olan öğrenciler ve mezun olan öğrenciler üniversiteye giriş sınavlarını (YGS, LYS) kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

26 Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler; Üniversitelerin Resim öğretmenliği bölümlerine, Güzel Sanatlar Fakültelerinin, İç Mimarlık, Resim, Heykel, Seramik-cam, Grafik, Tekstil, Sahne Dekorları, Kostüm, Fotoğraf, Endüstri Ürünleri tasarımı, Sinema ve Televizyon bölümlerine sınav şartlarına uygun olarak başvurabilirler.

27 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler;
Üniversitelerin Müzik öğretmenliği bölümlerine, Devlet konservatuarının, Orkestra Şefliği, Piyano Ana Sanat Dalı, Üflemeli Çalgı, Müzikoloji, Sahne Sanatları bölümlerine, sınav şartlarına uygun olarak başvurabilirler

28 Spor Liseleri Sporun geliştirilmesi ve yetenekli öğrencilerin daha sağlıklı ve bilimsel ortamda yetiştirilmesini sağlamak üzere kurulan bu okulların amacı öğrencilerin; Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini, Alanı ile ilgili olarak dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetiştirilmelerini, İşbirliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini, Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiş örnek bireyler olarak yetişmelerini, Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğrenim programlarına hazırlanmalarını sağlamaktır.

29 Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri
Mezun olan öğrenciler yükseköğretime giriş sınavlarını kazandıkları takdirde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’nın yetenek sınavına girerek yöneticilik, antrenörlük ve öğretmenlik bölümlerinden birini tercih edebilirler.

30 Anadolu İmam Hatip Liseleri
Anadolu İmam- Hatip Liseleri öğrenim süresi 4 (dört) yıl olan okullardır. Ayrıca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmü gereği, imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde yer alan, hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.

31 Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri
Bu okullardan mezun olan öğrencilerden sınavını kazananlar Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında, İmam-Hatip ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi görevlere atanabilmektedirler. Mezun olan öğrenciler üniversiteye giriş sınavlarını (YGS, LYS) kazandıkları takdirde imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği konularında yükseköğrenimlerini tamamlayabilirler.

32 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Sağlık Bakanlığına bağlı 237 sağlık meslek lisesinde 11 ayrı bölümde eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Eğitim-öğretim gündüzlüdür. Eğitim süresi dört yıldır. Okullara, ortaokul veya ilköğretim okulları mezunlarından sınava başvuru şartlarını taşıyan ve sınavda başarılı olanlar kabul edilirler. Sağlık meslek liselerinden mezun olanlar, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabildikleri gibi özel kurum ve kuruluşlarda da görev alabilirler.

33 Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Bölümleri
Ebelik Hemşirelik Sağlık memurluğu Radyoloji Teknisyenliği Anestezi Teknisyenliği İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Laboratuvar Teknisyenliği Diş Protez Teknisyenliği Çevre Sağlığı Teknisyenliği Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği Tıbbi Sekreterlik

34 Okuldan mezun olanlar, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabildikleri gibi özel sağlık kuruluşlarında da görev alabilirler. Yüksek eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler Mezun olan öğrenciler üniversiteye giriş sınavları (YGS, LYS) doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

35 Adalet Meslek Liseleri
Amacı, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına eleman yetiştirmekle birlikte yüksek öğretime hazırlamaktadır. Birinci sınıfta sadece iki hukuk dersi, daktilografi ve bilgisayar dersinin yanı sıra tamamen kültür dersleri okutulmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıflarda meslek dersleri ağırlıklı program uygulanmaktadır. Birinci sınıflarda okutulan fizik, kimya, biyoloji ve sağlık bilgisi gibi bazı dersler ikinci ve üçüncü sınıflarda okutulamaz.

36 Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri
Zabit Katibi yetiştiren bu okuldan mezun olan öğrenciler Adalet Yüksek Okuluna sınavsız geçiş yapabilirler. Eğitimlerine devam etmek isteyenler üniversiteye giriş sınavlarını (YGS, LYS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

37 Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Liseleri
Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilen, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Hazırlık sınıfında yoğun olarak yabancı dil eğitimi yapılan bu okulların diğer sınıflarında yabancı dile ağırlık verilmekte ve bazı dersler yabancı dille okutulmaktadır. Hazırlık sınıfını geçen öğrencilere genel bilgi dersleri ile alan dersleri; resepsiyon, muhasebe teknikleri ve uygulaması, servis teknikleri ve uygulaması, yemek pişirme teknikleri ve uygulaması, kat hizmetleri teknikleri ve uygulaması ve beşeri münasebetler dersleri ile ortak olarak mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimi verilmektedir.

38 RESEPSİYON BÖLÜMÜ SERVİS BÖLÜMÜ MUTFAK BÖLÜMÜ SEYAHAT ACENTACILIĞI BÖLÜMÜ KAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

39 Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 3308 sayılı kanun hükümlerine göre gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri turizm mevsimi ile parelel sürdürülmektedir.Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler,her yıl ekim-mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimleri okulda;nisan-eylül ayları arasında uygulamalı (beceri )eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya turistik tesislerde yaparlar.Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere,işyerlerince asgari ücretlerin en az %60’ı oranında ücret ödenmesinin yanı sıra ,bu süre içerisinde sigortaları da Bakanlığımız imkanlarıyla karşılanmaktadır.

40 Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri
Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. Mezunlar özel ve kamu kurumlarında geniş iş imkânlarına sahip oldukları gibi kendi iş yerlerini kurup çalışabilirler.

41 Anadolu Tarım ve Tarım Meslek Liseleri
Bu okulların amacı; ülke ekonomisine,tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak,çeşitli işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek,ileri tarım tekniklerini uygulayabilecek ve yayabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip ziraat teknisyeni,ev ekonomisi teknisyeni,veteriner sağlık teknisyeni ve laborant yetişmektedir. Ziraat teknik,ziraat meslek,ev ekonmisi meslek liseleri 4 yıl,veteriner sağlık meslek ve laborant sağlık meslek liseleri 3 yıl süreli ,ilköğretime dayalı,paralı yatılı ve gündüzlü mesleki eğitim ve öğretim yapan ortaöğretim kurumlarıdır. Ev ekonomisi meslek liselerine kız,diğerlerine erkek öğrenci alınmaktadır. Meslek liselerinde;tarla ziraatı,tarımsal mekanizasyon,bağ,bahçe,hayvancılık,gıda teknolojisi,anatomi,mikrobiyoloji,fizyoloji,biyoki mya,ölçme bilgisi,ziraai işletme,pazarlama vb. Uygulamalı meslek dersleri ile genel bilgi dersleri okutulmaktadır. Okul mezunları, Bakanlıkla birlikte,TMO Genel Müdürlüğü,Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Çevre Bakanlığı,Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyuldukça açılacak sınavlara girmektedirler.

42 Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri
Bu okullar, tarıma ara eleman olan Ziraat Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborantlar yetiştirmektedir. Eğitimlerine devam etmek isteyenler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

43 Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Liseleri,
Öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Bu liselerde, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik eleman yetiştirmektir.

44 Endüstri Meslek Liseleri,
İlköğretim okulu üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere; ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültür ve uygar bir dünya görüşü sağlanması yanında, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı endüstriyel teknik öğretim okullarıdır.

45 Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri; 9'uncu ve 10'uncu sınıfın eğitim ve öğretim çalışmalarının tamamını okulda, 11'inci sınıflarda ise genel bilgi ve teknik teorik derslerini, haftanın iki günü okulda, uygulamalı meslek derslerini ise, haftanın üç gününde, alanları ile ilgili işletmelerin makine, araç-gereç ve mesleğinde uzmanlaşmış personel imkanlarından faydalanarak işyerlerinde yapmaktadır.

46 Ayrıca bu süre içerisinde yaşlarına uygun asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret alırlar. Öğrenciler hastalık, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler. SSK primleri bakanlığımızca ödenir. Eğitim süresince muayene ve tedavi giderleri SSK tarafından karşılanır.

47 ENDÜSTRi MESLEK LiSELERiNDE UYGULANAN PROGRAM TÜRLERi
1. Alt Yapı 2. Ayakkabıcılık 3. Bilgisayar (Yazılım) 4. Bilgisayar (Donanım) 5. Baskı (Tipo-Ofset) 6. Bilgisayarlı Nümerik Kontrol ( Cnc) 7. Boya-Apre 8. Boya Teknolojisi 9. Cilt Ve Serigrafi 10. Çay Teknolojisi 11. Çinicilik Ve Seramik (Dekorlama) 12. Çinicilik Ve Seramik (Sekillendirme) 13. Dekoratif Sanatlar 14. Deri Konfeksiyon 15. Deri Teknolojisi 16. Dizgi 17. Dokuma 18. Döküm 19. Döşemecilik 20. Elektrik 21. Elektronik 22. Elektromekanik Taşıyıcılar 23. Endüstriyel Elektronik 24. Gıda Teknolojisi 25. Grafik 26. Harita Ve Kadastro 27. Hidrolik Pnomatik Teknolojisi 28. İnşaat (Üst Yapı) 29. İplik 30. İs Makineları ( Bakım Onarım) 31. İs Makineleri ( Operatörlük) 32. İzabe 33. Kalıp 34. Kimya 35. Konfeksiyon Mak. Bakım Ve Onarım

48 53. Reprodüksiyon Ve Klise 54. Restorasyon
36. Konfeksiyon 37. Kontrol Ve Enstümantasyon Tekno. 38. Kuyumculuk 39. Kütüphanecilik 40. Lastik Teknolojisi 41. Makine 42. Makine Ressamlığı 43. Matbaa 44. Mermer Teknolojisi (Süsleme Tasçılıgı) 45. Metal İsleri 46. Mikro teknik 47. Mobilya Ve Dekorasyon 48. Model 49. Motor 50. Örme Teknolojisi 51. Plastik İsleme 52. Proses 53. Reprodüksiyon Ve Klise 54. Restorasyon 55. Sanayi Boya. Uygulama Tekno. 56. Soğutma Ve İklimlendirme 57. Su Ürünleri 58. Telekomünikasyon 59. Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Dogalgaz) 60. Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Sıhhi Tesisat) 61. Tesviye 62. Tıp Elektroniği 63. Yapı

49 ticaret, maliye, pazarlama, muhasebecilik, büro hizmetleri,
Ticaret Meslek Liseleri, ekonomik ve sektörel gelişmelere paralel olarak ülkemizin; ticaret, maliye, pazarlama, muhasebecilik, büro hizmetleri, bankacılık, kooperatifçilik, sigortacılık, borsa hizmetleri, sekreterlik gibi alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alacak veya kendi başına iş yapacak vasıflı, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve isteklilerin yüksek öğrenime devam edebilme olanağı bulacağı, İlköğretimden sonra 4 yıl süreli meslek liseleridir.

50 Ticaret Meslek Liselerinin 9
Ticaret Meslek Liselerinin 9. sınıflarında okulun derslik, atölye ve laboratuarlarında liselerde okutulan genel kültür derslerine ek ve ağırlıklı olarak, muhasebe, bilgisayar, daktilografi dersleri verilir, ikinci sınıftan itibaren genel kültür derslerinde azalma olur ve mesleki dersler ağırlık kazanır, bunlar Muhasebe Teknikleri, Bilgisayar, Daktilografi, Ekonomi, Hukuk, Girişimcilik, Maliye, İnsan İlişkileri, ve Turizm derslerine ilave olarak seçmeli meslek dersleridir, öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre almış oldukları derslerle mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimini tamamlamış olurlar

51 Yine 11. sınıfta öğrenciler seçtikleri bölümlerde, Sayılı Yasa hükümleri doğrultusunda uygulamalı eğitim gördükleri iş ve hizmet alanlarına göre; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün iş yerlerinde beceri eğitimi görmekte ve öğrenci iken iş hayatı ve iş ortamı ile tanışmaktadırlar. İş yerlerinde beceri eğitimi gören öğrenciler asgari ücretin en az %30'u oranında beceri eğitimi yaptıkları işletmelerden ücret alırlar ve Milli Eğitim Bakanlı tarafından sigorta işlemleri yapılarak primleri ödenir, SSK Hastanelerinden ücretsiz olarak istifade ederler

52 Ticaret Meslek Lisesi BÖLÜMLER
Ticaret Meslek Liselerinde, 10. sınıftan 11. sınıfa geçen öğrenciler aşağıdaki bölümlerden birini seçerek o bölümle ilgili alan derslerini ağırlıklı olarak alır, bölümü ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmış Meslek Elemanı olarak mezun olurlar, bu bölümler: Muhasebe Bölümü Bankacılık Bölümü Büro Hizmetleri Bölümü Kooperatifçilik Bölümü Dış Ticaret Bölümü Borsa Hizmetleri Bölümü Sigortacılık Bölümü Emlak Komisyonculuğu Bölümlerinden oluşur .

53 Mezun öğrenciler aldıkları teorik ve pratik eğitimle bilgisayar ve daktilo kullanabilen, iş alanında karşılaşılan problemleri çözümleyip nitelikli ve insan ilişkileri kurabilen meslek elemanı olarak yetiştirildiğinden özel ve kamu kurumlarında geniş iş imkanlarına sahip oldukları gibi kendi iş yerlerini de kurup çalışabilirler. 3568 Sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" ile muhasebecilik mesleğini icra edebilmek için asgari Ticaret Meslek Lisesi mezunu olma şartı getirilmiştir. Bu okullardan mezun olan gençlere yapacakları staj sonrasında kendi iş yerini açma hakkı verilmiştir.

54 Ticaret Meslek Liselerinden mezun olan öğrenciler istekleri halinde Yüksek Öğrenime SINAVSIZ devam etme hakları vardır. Tüm ticari kuruluşların Maliye ve SSK ile ilişkili olduklarını düşünürsek, Ticaret Meslek Lisesi Mezunları her türlü kuruluşta rahat çalışma imkanı elde ederler.

55 KIZ MESLEK LİSELERİ Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir.

56 Bu okullarda uygulanan programlar;
Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Ayakkabı Teknolojisi Bilgisayar Büro Yönetimi ve Sekreterlik Cam İşlemeciliği Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elektronik El Sanatları ve Teknolojisi Fotoğrafçılık Grafik Tasarım İç Mekân Tasarım Kuyumculuk Teknolojisi Resim Restorasyon Seyahat Acenteciliği Seramik Süs Bitkileri Tekstil Tekstil Konfeksiyon Yat Kaptanlığı Yaşlı Hizmetleri


"ÜST EĞİTİM KURUMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları