Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Bakanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Bakanlığı"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Bakanlığı
Mali İşbirliği Başkanlığı

2 TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİ - BU SÜREÇ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri sürecinin somut getirilerinden bir tanesi AB tarafından Türkiye’ye sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımlardır. dönemi için Türkiye’ye tahsis edilen kaynak miktarı 4,8 milyar Avro’dur. (2013 için tahsis edilen meblağ: 902,9 Milyon Avro) Mali İşbirliği, AB-Türkiye ilişkilerinin belki de en iyi yürüyen alanıdır.

3 TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİ - BU SÜREÇ NEDEN ÖNEMLİDİR?
AB projelerinin etkileri ile her an ve her yerde karşılaşmak mümkün. Ulaştırmadan çevreye birçok alanda alt yapı projelerinin yanı sıra, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikte yüzlerce proje ile reform sürecine destek sağlanmaktadır.

4 Türkiye –AB Mali İşbirliği Süreci
I. Mali Protokoller Dönemi ( ) : 3.ülke II. MEDA Programı ( ) : 3.ülke III. Katılım Öncesi Mali Yardım ( ) : Aday Ülke IV. IPA ( ) : Aday Ülke V. IPA II ( ): Aday Ülke

5 Uygulama ve İzleme Süreci
Desteklenen Projeler İzleme Süreci

6 Katılım Öncesi Yardım Aracı
döneminde Katılım Öncesi Mali Yardımları Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile beş bileşen kapsamında kullanılmaktadır: Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kırsal Kalkınma

7 IPA I Merkezi Olmayan Yapılanma (DIS)

8 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
IPA I. BİLEŞEN Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma -Siyasi kriterler, -Sivil toplum diyaloğu, -AB Müktesebatına uyum, alanlarında kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan “kurumsal kapasiteyi geliştirme” projeleri. Amacı aday ve potansiyel aday ülkelerin Avrupa Birliği Uyum Politikasını üstlenmelerini kolaylaştırmak, onları üyelikle birlikte devreye girecek Yapısal Fon uygulamalarına yaklaştırmak ve dolayısıyla bu ülkelerin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmalarına destek sağlamaktır.

9 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
IPA I. BİLEŞEN Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Temel faydalanıcısı: Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları olup; Yerel kamu kurum/kuruluşları da gerek mevzuat uyumu ve kapasite geliştirme projelerinin uygulamalarının sonuçlarından etkilenmek suretiyle gerekse yereldeki kapasitenin geliştirilmesini amaçlayan projeler aracılığıyla; Eşleştirme, Çalışma ziyaretleri, Teknik desteklerden faydalanabilmektedir.

10 IPA I. BİLEŞEN Finansman Öncelikleri Adalet, İçişleri ve Temel Haklar
i-Yargı ve Temel Haklar ii- Göç Yönetimi ve Sınırlar iii-Organize Suçlarla Mücadele iv-Gümrükler v-Sivil Toplum ve Kültür vi-Eğitim

11 IPA I. BİLEŞEN

12 IPA I. BİLEŞEN

13 Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme – Örnek Projeler
Türkiye’de İnsan Hakları Reformlarının Uygulanması İçin Destek Projesi (5,4 Milyon Avro/Tamamlandı) Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek Projesi (3 Milyon Avro/Tamamlandı) Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi (1,5 Milyon Avro/Tamamlandı) Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Projesi (5,8 Milyon Avro/Tamamlandı) Özürlü Bireylere Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (4 Milyon Avro/Tamamlandı) Yüksek Yargı Organlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi (4 Milyon Avro/Devam Ediyor) Mülteci ve Sığınmacılar İçin Kabul, Tarama ve Barınma Merkezlerinin Tesisi (82 Milyon Avro/Devam Ediyor)

14 Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek Projesi - Tamamlandı (3 Milyon Avro)

15 Türkiye’nin Adli Tıp Kapasitesinin Artırılması Projesi (18,1 Milyon Avro) – Devam Ediyor

16 Gümrüklerin Modernizasyonu-II (22,8 Milyon Avro) - tamamlandı

17 IPA II. BİLEŞEN Yararlanıcı ülkenin diğer yararlanıcılar veya üye devletlerle birlikte bölgesel, bölgelerarası ve sınır ötesi işbirliği programlarına katılmasını hedeflemektedir. İşbirliğinin yanı sıra  üye ve komşu ülkeler arasındaki diyaloğa katkıda bulunmak, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma, çevre, kültür ve eğitim alanlarında uygulanan projelere destek sağlanması amaçlanmaktadır.

18 IPA II. BİLEŞEN Sınır Ötesi İşbirliği
Potansiyel faydalanıcıları: Kamu kurum ve kuruluşları il ve bölge birimleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, münferit okullar, valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, dernekler, vakıflar, iş ve meslek örgütleridir. Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı (www.ab.gov.tr, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (www.ab.gov.tr,

19 Sınır Ötesi İşbirliği – Örnek Projeler
Edirne ve Elhovo’da Dinlenme, Spor ve Turizm Olanakları Yaratma Projesi Proje Ortakları : Edirne Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği, Elhovo Belediyesi Bütçe: Avro Kadınların Sınır Ötesi Dünyası Proje Ortakları : Edirne Sanayi ve Ticaret Odası, Yambol Sanayi ve Ticaret Odası Bütçe: Avro Gelişen Tarım Gelişen Sosyal Ağlar Proje Ortakları : Kırcasalih Belediyesi, Küçük ve Orta Ölçekleri Yerel İş Birlikleri, Avrupa Bütünleşme Ajansı Bütçe: Avro Karadeniz Deprem Güvenliği Ağı Yararlanıcı: Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Proje ortakları: Bulgaristan, Moldova, Türkiye / Bütçe: Avro

20 Sınır Ötesi İşbirliği – Örnek Projeler
Gelişen Tarım Gelişen Sosyal Ağlar Avro – devam ediyor Karadeniz Deprem Güvenliği Ağı Avro – devam ediyor

21 IPA I. Dönem ( )

22 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PROJELERİ
«Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen projeler» Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı İstanbul AB’ye Hazırlanıyor

23 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PROJELERİ
«Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen projeler» Ankara AB’ye Hazırlanıyor Belediyeler AB’ye Hazırlanıyor İl Özel İdareleri AB’ye Hazırlanıyor Avukatlar İçin Yargı ve Temel Haklar Projesi Avrupa Birliği Müktesebatının Yerelde Uygulanması Projesi

24 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PROJELERİ
«Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen projeler» MATRA Fonu ve Yereldeki Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlularına Eğitim Genç İşadamları AB Yolunda Projesi Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması

25 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PROJELERİ
Avrupa Birliği Bakanlığı Tarafından Projeler Kapsamında Desteklenen İller Yaklaşık 4000 kişiye “AB Hibe Programları için Proje Hazırlama Eğitimi” 8000 kişiye AB ile ilgili konularda eğitim seminerleri Farklı konularda düzenlenen eğitimlerle doğrudan ulaşılan ’in üzerinde kişi sayısı On binlerce kitap, broşür, poster 81 ilde 670’nin üzerinde AB UDYK (Uyum Yönlendirme ve Danışma Kurulu) toplantısı 4500’ in üzerinde projeye doğrudan ya da dolaylı destek 100’lerce AB ile ilgili eğitimler, seminerler ve paneller “Valilik AB Birimleri” tarafından düzenlenen AB UDYK’lar, seminer, konferans, eğitim ve benzeri organizasyonlar çerçevesinde doğrudan ve dolaylı olarak toplamda 1 Milyonun üzerinde kişiye erişim

26 AB Eğitim ve Gençlik Programları
Programın yürütülmesinden Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren “Ulusal Ajans” sorumludur. (www.ua.gov.tr) İki ana çatı program söz konusudur: Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları Bu Programlar altında yer alan çeşitli alt programların her biri bir eğitim sektörüne hizmet etmektedir: Erasmus (yüksek öğretim) Leonardo da Vinci (mesleki eğitim) Comenius (okul eğitimi) Grundtvig (yetişkin eğitimi) ve Gençlik Programı (yaygın eğitim)

27 AB Eğitim ve Gençlik Programları
Bu programların amacı, eğitim ve gençlik kuruluşlarına hibe desteği sağlamak suretiyle faaliyet alanlarına Avrupa işbirliği boyutu katmaktır. Programlara halen 33 Avrupa ülkesi (27 AB ülkesi, Türkiye, Hırvatistan, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre) katılmaktadır. Programlara ilişkin her türlü kural (başvuru formlarından değerlendirme süreçlerine kadar) Avrupa genelinde aynı olup, hem ulusal hem de AB denetimi söz konusudur.

28 IPA II. Dönem ( ) Ülkemiz IPA I ( ) döneminde fon kullanımı açısından en başarılı ülkelerden birisi konumundadır. IPA II ( ) Dönemine yönelik “Finansman Önceliklerinin “ belirlenmesi süreci NIPAC statüsünü haiz Bakanlığımız koordinasyonunda başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla bilistişare sürdürülmektedir. Yeni dönemde Mali İşbirliği süreci devam edecek olup yerelde proje yararlanıcıları açısından büyük değişiklikler öngörülmemektedir. Çalışmalar devam etmektedir…

29 TEŞEKKÜR EDERİZ İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ AB Bakanlığı
Mali İşbirliği Başkanlığı


"Avrupa Birliği Bakanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları