Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 2 ÇOCUKLARIMIZI NE KADAR TANIYORUZ? 3 BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı, düzenli ve sürekli bir ilerlemeyi dile getirmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 2 ÇOCUKLARIMIZI NE KADAR TANIYORUZ? 3 BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı, düzenli ve sürekli bir ilerlemeyi dile getirmektedir."— Sunum transkripti:

1

2 1

3 2 ÇOCUKLARIMIZI NE KADAR TANIYORUZ?

4 3 BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı, düzenli ve sürekli bir ilerlemeyi dile getirmektedir.

5 4 ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ DÖNEMLER BEDENSEL GELİŞİM ZİHİNSEL GELİŞİM PSİKOLOJİK GELİŞİM SOSYAL GELİŞİM 0 – 2 YAŞ BEBEKLİK DÖNEMİ 2 – 6 OYUN DÖNEMİ 6 – 12 OKUL DÖNEMİ 12 – 18 ERGENLİK

6 5 ÖĞRENME YAŞANTI OLGUNLAŞMA GELİŞİM GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

7 6 ÖĞRENME Çocuğun oyunun kurallarını öğrenesi. YAŞANTI Bildiklerini tecrübe etmesi. OLGUNLAŞMA Ç ocuğun daha g üç l ü ve b ü y ü k bir v ü cuda sahip olması. G E L İ Ş İ M

8 7 GELİŞMİN İKİ BİLEŞENİ KALITIM; Anne ve Babadan getirilen kalıtımsal özellikler ÇEVRE ; Döllenmeden itibaren insanın içinde yaşadığı ve etkilendiği tüm dış uyarıcılar çevreyi meydana getirir. Çevre Doğum öncesi, Doğum esnası ve Doğum sonrası tüm durumları kapsar.

9 8 Doğum Öncesi Etkenler ; Bebeğin anne karnındaki gelişimi, Annenin hamilelikte yetersiz beslenmesi, psikolojik gerginlikler gelişimi olumsuz etkileyen doğum öncesi etkenlerdir. Doğum Esnasındaki Etkenler ; Doğumda yanlış yöntem kullanılması, bebeğin travmaya maruz kalması doğum esnasında karşılaşılabilecek çevreyle ilgili olumsuz etkenlerdir. Doğum Sonrası Etkenler; Aile çevresi, beslenme, hastalıklar, kazalar, sosyal çevre sayılabilir.

10 9 GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ 1. GELİŞİM YÖNÜ: Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur. Yeni doğan bir bebeğin başı vücuduna göre oldukça büyüktür. İlk önce başın büyümesi vücudun diğer organlarının gelişimi kontrol edecek olan beynin gelişimiyle ilgilidir. Buna bağlı olarak, bebek önce başını sonra omuzlarını, kollarını ve ayaklarını kontrol eder.

11 10 2. GELİŞİMİN DEVAMLILIĞI: Gelişim durmaksızın ilerleyen ve belirli dönemler içinde bazen hızlı bazen yavaş oluşan bir süreçtir.

12 11 3. GELİŞİM ALANLARININ ETKİLEŞİMİ:  Gelişim fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal alanlarda bir bütün olarak ilerler.  Bir alandaki gelişim diğer alanlardaki gelişimle etkileşerek çocuğun genel gelişimine katkıda bulunur.

13 12 4.GELİŞİMİN İLK YILLARININ ÖNEMİ: Çocuklar zihin gelişiminin üçte ikisini, sinir sisteminin gelişimini yaklaşık olarak beşte dördünü ilk beş yıl içerisinde tamamlar. Aynı şekilde, temel kişilik özellikleri de ilk beş yıl içinde oluşur.

14 13 5.GELİŞİMDE BİREYSEL FARKLILIKLARIN OLMASI:  Her birey kendine özgü bir gelişim çizgisi gösterir.Çünkü bireylerin doğuştan getirdikleri özelliklerle, çevreden aldıkları etkiler farklıdır.  Sınıflarınızdaki öğrencilerin boyları, cinsiyetleri, zekaları, kişilikleri, fiziksel görünüşleri, kısaca her şeyleri birbirinden farklıdır.

15 14 ÇOCUKLARDAKİ PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR UYUMSUZ ÇOCUKLAR: Kendi benliği ve çevresiyle dengeli ve etkili ilişki kurmada, geliştirme de ve sürdürebilmek de güçlük çeken ve bu yüzden gelişimleri sekteye uğrayan çocuklara denir.

16 15 UYUMSUZLUĞUN NEDENLERİ: 1.Kalıtım : uyumsuzluğun ortaya çıkmasında kalıtımın etkili Olduğu bilinmektedir. 2. Bedensel Nedenler : Uzun süren hastalıklar (epilepsi,beyin zedelenmeleri.zeka engelleri,sağırlık,körlük...) 3. Temel gereksinimlerinin doyurulmaması : Biyolojik ve fizyolojik,psikolojik ve sosyolojik. 4. Yanlış Eğitim : Anne-babanın yanlış tutumları, otoriter olma ya da aşırı hoşgörü,ceza,dayak,tutarsız eğitim...

17 16 ÇOCUKLARDA SIKLIKLA GÖRÜLEN BOZUKLUKLAR: 1. OKUL KORKUSU 2. ENÜREZİS 3. ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ 4. KEKEMELİK 5. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

18 17 1. OKUL KORKUSU : Okul korkusu okula yeni başlayan çocuklarda sıklıkla görülür. Okul korkusunun kaynağı genellikle anneden ayrılmalıdır. Çocuk okula gitmemek için bintürlü bahaneler uydurur, midesi bulanır, kusar, okula ağlamaklı gider, bazen sınıftan çıkıp eve gelir, neşesizdir, uykuya dalmakta güçlük çeker, iştahı azalır, ev ödevlerini yapmaz.

19 18 2. ENÜREZİS : Tekrarlayıcı nitelik taşıyan istem dışı işemedir. 5 yaşlarından sonra ayda en az iki kez gece yatağını, gündüz çamaşırını ıslatması bir bozukluk olarak değerlendirilmektedir. Enüresiz toplumumuzda sık rastlanılmaktadır. Diğer nedenler arasında ailede ölüm, okula başlama, olumsuz aile tutumları, erken başlatılan ve kusurlu tuvalet eğitimi ve fiziksel bozuklular sayılabilir.

20 19 3. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ: Çocuklardaki öğrenme güçlüğü bazı alanlarda çocuğun yaş ve zeka düzeyi arasındaki olumsuz farka ve buna bağlı olarak olması gereken seviyenin altında başarı göstermesi ile karakterizedir.

21 20 4- KEKEMELİK Kekemelik, çocukların stres ve kaygılı ortamda olması çocuktan büyük beklentilerin olması, titiz ve kontrolcü bir çevrede yetişmesi nedeniyle ortaya çıkabilir. *Genelde kekemeliği başlatan korku ve strestir. *Yanlış tuvalet eğitimi(baskıcı ve katı tutum) *Anne-baba arasındaki iletişim sorunu ve boşanma süreçleri. *Ateşli hastalık ve süreğen hastalıklar.

22 21 5-DİKKAT EKSİKİĞİ Y ö nergeleri basından sonuna kadar takip edemez, * Dikkatini yaptığı ise veya oyununa vermekte zorlanır, * Dinlemez, * Detayları g ö zden ka ç ırır, * Uzun s ü re zihinsel ç aba gerektiren isleri yapmakta zorlanır, * Unutkandır. HİPERAKTİVİTE Oturması gerektiği halde oturamaz, * Yerli yersiz koşup tırmanır, * Aşırı konuşur, * Sessiz sakin oyun oynamakta g üç l ü k ç eker, * Her zaman bir şeylerle uğraşır, * Sırasını beklemekte zorlanır, * Olaylara veya konuşmalara m ü dahale eder ve yarıda keser. YAPILAN ARAŞTIRMALAR BU DURUMUN KAYNAGININ KALITIMSAL OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR.

23 22 ERCÜMENT SİVRİ


"1 2 ÇOCUKLARIMIZI NE KADAR TANIYORUZ? 3 BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı, düzenli ve sürekli bir ilerlemeyi dile getirmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları