Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK Şubat 2013. Sunum Planı Dış Ticarette Lojistiğin Önemi Türkiye Değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK Şubat 2013. Sunum Planı Dış Ticarette Lojistiğin Önemi Türkiye Değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları 2."— Sunum transkripti:

1 DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK Şubat 2013

2 Sunum Planı Dış Ticarette Lojistiğin Önemi Türkiye Değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları 2

3 Dış Ticarette Lojistiğin Önemi 3

4 4 LOJİSTİK Nedir? “Lojistik, mal ve hizmet tedarikine yönelik planlama, organizasyon, nakliye ve yönetim faaliyetlerinin bütünüdür.”

5 5 LOJİSTİK MALİYETİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR NAKLİYE % 25 DEPOLAMA % 20 FİNANSMAN % 16 PAKETLEME % 10 İDARİ MASRAFLAR % 18 DİĞER MASRAFLAR% 11 DOĞRUDAN (ARINDIRILMIŞ) NAKLİYE MASRAFLARI TÜM LOJİSTİK MALİYETLERİN YAKLAŞIK %25’İNİ OLUŞTURUR. Kaynak: OECD, Alman Lojistik Derneği

6 6 ÜRÜN SATIŞ BEDELLERİNİN ÖNEMLİ BİR KISMINI OLUŞTURMAKTADIR GIDA KİMYA METAL KAĞIT TEKSTİL ELEKTRİKLİ EŞYA OTOMOTİV ORTALAMA %5%10%15%20%25%30%35 YILLIK CİRO İÇERİSİNDE LOJİSTİK MALİYET ORANI Kaynak: Avrupa Lojistik Derneği

7 7 DIŞ TİCARETTE LOJİSTİĞİN ÖNEMİ  Dış ticaretin önemli ölçüde liberal hale geldiği, girdi temini ve pazarlamanın globalleştiği bir dünyada taşımacılık, depolama faaliyetleri, tedarik yönetimi başta olmak üzere lojistik imkanlar ve fiyatlar, dış ticarette her zamankinden daha fazla belirleyici bir unsur olmaya başlamıştır.  Dış ticaretin kolaylaştırılması ve rekabet gücünün arttırılmasının önemli bir aracı olarak ulaştırma/lojistik imkanlarının geliştirilmesi hususu ön plana çıkmıştır.

8 8 ÖNEMİ NEDEN ARTMAKTADIR? Dünya ekonomileri, teknoloji, iletişim ve ticaret alanında giderek birbirlerine yakınlaşmaktadır,  Dış ticaret önemli ölçüde liberal hale gelmekte ve teşvik alanları daralmaktadır,  Özellikle çok uluslu şirketlerin üretim merkezlerini ülkeler arasında hızla değiştirme kabiliyetleri artmakta, girdi temini ve pazarlama globalleşmektedir,

9 9 Türkiye Değerlendirmesi

10 Türkiye’nin Dış Ticaret Verileri 10

11 11 Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret 11 İHRACATİTHALAT 20112012 Fark % 20112012 Fark % Bölge Miktar (Milyon $) AVRUPA $75,323$73,610-2.27%$127,207$125,295-1.50% AB $62,346$59,236-4.99%$91,227$87,820-3.73% AB Dışındaki Ülkeler $12,976$14,37410.77%$35,979$37,4744.16% ASYA $38,134$53,05839.14%$80,116$79,353-0.95% Yakın ve Orta Doğu $27,935$42,47752.06%$25,947$28,4369.59% Asya’nın Diğer Bölgeleri $10,199$10,5813.75%$54,169$50,917-6.00% AMERİKA $7,926$9,63621.58%$22,749$20,234-11.06% Kuzey Amerika $5,459$6,67322.24%$17,346$15,085-13.03% Amerika’nın Diğer Bölgeleri $2,467$2,96320.13%$5,403$5,149-4.71% AFRİKA $10,334$13,36029.29%$8,895$9,6738.75% Kuzey Afrika $6,701$9,44841.00%$5,013$6,04920.68% Afrika’nın Diğer Bölgeleri $3,633$3,9127.67%$3,882$3,624-6.65%

12 12 RUSSİAN FEDERATİON KAZAKHSTAN İRAN TÜRKİYE BLACK SEA CASP I AN SEA MEDITERRANEAN SEA ASYA AVRUPA İSKANDİNAVYA, BALTIK & RUSYA ORTADOĞU CHINA

13 13 Batı Avrupa’ya Uzanan Bağlantı GERMANY AUSTURIA HUNGARY ROMANIA TÜRKİYE BULGARIA Gölcük RAILWAY ROAD Köseköy Köln 2800 KM

14 14 Karadeniz Üzerinden Doğu Avrupa’ya Kombine Taşımacılık (Viking Tren Hattı )

15 15 Orta Asya’ya Uzanan Bağlantı

16 16 Mevcut Doğalgaz Boru Hatları Mevcut Petrol Boru Hatları İnşaatı Devam Eden Doğalgaz Boru Hatları Yapılması Kararlaştırılan Doğalgaz Boru Hatları Yapılması Önerilen Doğalgaz Boru Hatları İnşaatı Devam Eden Petrol Boru Hatları Bir Enerji Koridoru ve Bağlantı Noktası

17 Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksine (LPI) Göre: Türkiye 3,51 / 5,00 puan ile 27 sıradadır. Temel Bileşenler  Gümrükler (32)  Ulaştırma ve Bilgi Altyapısı (25)  Uluslararası Taşımaların Kolaylığı ve Ucuzluğu (30)  Lojistik Firmalarının Rekabet Edebilirliği (26)  Uluslararası Taşımaların Takibi (29)  Zamanında Teslim (27) Lojistik Performans İndeksi (2012) 17 LPİ Sıralama 1Singapur24İtalya 2Hong Kong25İrlanda 3Finlandiya26ÇHC 4Almanya27Türkiye 5Hollanda28Portekiz 6Danimarka29Malezya 7Belçika30Polonya 8Japonya…… 9ABD…… 10İngiltere153Haiti …….154Cibuti …….155Burundi

18 18 Türk İhraç Ürünlerinin Taşıma Türlerine Göre Dağılımı (2012) Denizyolu Taşıması: $67 Milyar (44%) Karayolu Taşıması: $61 Milyar (40%) Havayolu Taşıması: $22 Milyar (14%) Demiryolu Taşıması: $ 1 Milyar ( 2%)

19 19 Ekonomi Bakanlığının Görev ve Hedefleri 19

20 03/06/2011 tarihli ve 637 Sayılı KHK’nın 12. Maddesi ile Bakanlığımıza Lojistik Hizmetleri Alanında Verilen Görevler (I)  Yurtiçi ve yurtdışında serbest bölgeler, lojistik serbest bölgeleri, ihtisas serbest bölgeleri, özel bölgeler, dış ticaret merkezleri ve lojistik merkezlerinin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek.  Serbest bölgeler ve lojistik merkezlerinde yapılabilecek üretim, alım-satım, depolama, kiralama, montaj-demontaj, bakım-onarım, kıyı bankacılığı, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek.  Serbest bölgeler ve lojistik merkezlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere faaliyet ruhsatı vermek veya verilmiş belgeleri iptal etmek. 20

21 03/06/2011 tarihli ve 637 Sayılı KHK’nın 12. Maddesi ile Bakanlığımıza Lojistik Hizmetleri Alanında Verilen Görevler (II)  Döviz kazandırıcı hizmetler ticaretinde müteahhitlik, lojistik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek, bu kapsamda gerekli mevzuatı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamak  Firmaların dış pazarlarda döviz kazandırıcı hizmetler ticareti ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunlar ile diğer ülkelerce döviz kazandırıcı hizmet ihracatımıza karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve diğer ticaret engellerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak, bu engellere ilişkin olarak özel sektör ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek, söz konusu engellerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve bu amaçla ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.  Döviz kazandırıcı hizmetler dış ticareti konusuna ilişkin olarak Türk şirketlerinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini hukuksal yöntemlerle korumak. 21

22 22 TEMEL HEDEFLER  Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasını sağlamak amacıyla Dış Ticarette Lojistik hizmetlerinin en etkin ve en verimli şekilde yapılmasının sağlanması,  Dış Ticarette Lojistik alandaki stratejilerinin hayata geçirilmesini sağlayabilecek düzeyde kurumsal bilgi birikiminin oluşturulması,  Dış ticarette lojistik hizmeti satın alanların bu alanın geliştirilmesinde itici güç ve karar alma süreçlerinde etkin olma vasıflarının sağlanması,  Dış Ticarette Lojistik alanında ulusal ve uluslararası seviyede Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması,  Ülkemizin bölgesel bir lojistik merkezi olmasının sağlanması  Lojistik firmalarımızın 3. ülkelerde etkin olmaları sağlanarak, diğer ülke sektörlerinden pay alacak şekilde döviz kazandırıcı bir sektör olma vasfının geliştirilmesi,

23 LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 23

24 YENİ İHRACAT GÜZERGAHLARI İkili – Bölgesel – Küresel Girişimler 24 (1)

25 25 Akdeniz’de RO-RO Hatları

26 26 Karadeniz’de Ro-Ro Hatları

27 27 Tuna Nehri Taşımacılığı

28 YURTDIŞI LOJİSTİK MERKEZLER 28 (2)

29 29 Gündemdeki Yurtdışı Lojistik Merkezler

30 30 Gündemdeki Denizaşırı Lojistik Merkezler

31 ŞANGHAY TÜRK LOJİSTİK MERKEZİ (ÇİN HALK CUMHURİYETİ) 31

32 Neden Çin Halk Cumhuriyeti ?  Dünyanın İkinci Büyük Ekonomisi  2016 Yılında en büyük ekonomi olması bekleniyor - IMF Tahmini  Kişi Başına Düşen Milli Gelir Hızla Artıyor (2011-8.063 $)  Dünyanın En Büyük 2. İthalatçısı  Ülkemizin İkili Ticarette ÇHC’ne Yönelik Dış Ticaret Açığı (19,2 Milyar $ - 2011)

33 Neden Şanghay ?  ÇHC’nin En Büyük ve En Önemli Liman Kenti  Ticari, Endüstriyel, İletişim Merkezi  GSYİH = 250 milyar $ (2011)  Kişi Başına Düşen Milli Gelir =22.983 $ (2011) (Güney Kore’ye eşit)  Kişi Başına Düşen Milli Gelir = 22.983 $ (2011) (Güney Kore’ye eşit)  İhracat = 209,8 Milyar $ (2011)  İthalat = 227,6 Milyar $ (2011)

34 TEŞEKKÜRLER Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Lojistik Hizmetleri Dairesi Tel : 0090 312 204 79 20 E-Posta: lojistik@ekonomi.gov.tr 34


"DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK Şubat 2013. Sunum Planı Dış Ticarette Lojistiğin Önemi Türkiye Değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları