Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK"— Sunum transkripti:

1 DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK
Şubat 2013

2 Sunum Planı Dış Ticarette Lojistiğin Önemi Türkiye Değerlendirmesi
Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları 2

3 Dış Ticarette Lojistiğin Önemi
3

4 LOJİSTİK Nedir? “Lojistik, mal ve hizmet tedarikine yönelik planlama, organizasyon, nakliye ve yönetim faaliyetlerinin bütünüdür.”

5 LOJİSTİK MALİYETİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR
NAKLİYE % 25 DEPOLAMA % 20 FİNANSMAN % 16 PAKETLEME % 10 İDARİ MASRAFLAR % 18 DİĞER MASRAFLAR % 11 DOĞRUDAN (ARINDIRILMIŞ) NAKLİYE MASRAFLARI TÜM LOJİSTİK MALİYETLERİN YAKLAŞIK %25’İNİ OLUŞTURUR. Kaynak: OECD, Alman Lojistik Derneği

6 ÜRÜN SATIŞ BEDELLERİNİN ÖNEMLİ BİR KISMINI OLUŞTURMAKTADIR
GIDA KİMYA METAL KAĞIT TEKSTİL ELEKTRİKLİ EŞYA OTOMOTİV ORTALAMA %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 YILLIK CİRO İÇERİSİNDE LOJİSTİK MALİYET ORANI Kaynak: Avrupa Lojistik Derneği

7 DIŞ TİCARETTE LOJİSTİĞİN ÖNEMİ
Dış ticaretin önemli ölçüde liberal hale geldiği, girdi temini ve pazarlamanın globalleştiği bir dünyada taşımacılık, depolama faaliyetleri, tedarik yönetimi başta olmak üzere lojistik imkanlar ve fiyatlar, dış ticarette her zamankinden daha fazla belirleyici bir unsur olmaya başlamıştır. Dış ticaretin kolaylaştırılması ve rekabet gücünün arttırılmasının önemli bir aracı olarak ulaştırma/lojistik imkanlarının geliştirilmesi hususu ön plana çıkmıştır.

8 ÖNEMİ NEDEN ARTMAKTADIR?
Dünya ekonomileri, teknoloji, iletişim ve ticaret alanında giderek birbirlerine yakınlaşmaktadır, Dış ticaret önemli ölçüde liberal hale gelmekte ve teşvik alanları daralmaktadır, Özellikle çok uluslu şirketlerin üretim merkezlerini ülkeler arasında hızla değiştirme kabiliyetleri artmakta, girdi temini ve pazarlama globalleşmektedir,

9 Türkiye Değerlendirmesi

10 Türkiye’nin Dış Ticaret Verileri
10 10

11 Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret
İHRACAT İTHALAT 2011 2012 Fark % Bölge Miktar (Milyon $) AVRUPA $75,323 $73,610 -2.27% $127,207 $125,295 -1.50% AB $62,346 $59,236 -4.99% $91,227 $87,820 -3.73% AB Dışındaki Ülkeler $12,976 $14,374 10.77% $35,979 $37,474 4.16% ASYA $38,134 $53,058 39.14% $80,116 $79,353 -0.95% Yakın ve Orta Doğu $27,935 $42,477 52.06% $25,947 $28,436 9.59% Asya’nın Diğer Bölgeleri $10,199 $10,581 3.75% $54,169 $50,917 -6.00% AMERİKA $7,926 $9,636 21.58% $22,749 $20,234 -11.06% Kuzey Amerika $5,459 $6,673 22.24% $17,346 $15,085 -13.03% Amerika’nın Diğer Bölgeleri $2,467 $2,963 20.13% $5,403 $5,149 -4.71% AFRİKA $10,334 $13,360 29.29% $8,895 $9,673 8.75% Kuzey Afrika $6,701 $9,448 41.00% $5,013 $6,049 20.68% Afrika’nın Diğer Bölgeleri $3,633 $3,912 7.67% $3,882 $3,624 -6.65% 11 11

12 CHINA ASYA AVRUPA ORTADOĞU İSKANDİNAVYA , BALTIK & RUSYA TÜRKİYE
RUSSİAN FEDERATİON KAZAKHSTAN CASPIAN SEA BLACK SEA AVRUPA ASYA TÜRKİYE MEDITERRANEAN SEA CHINA İRAN ORTADOĞU 12 12

13 Batı Avrupa’ya Uzanan Bağlantı
GERMANY AUSTURIA HUNGARY ROMANIA TÜRKİYE BULGARIA Gölcük RAILWAY ROAD Köseköy Köln 2800 KM 13 13 13

14 Karadeniz Üzerinden Doğu Avrupa’ya
Kombine Taşımacılık (Viking Tren Hattı) 14 14 14

15 Orta Asya’ya Uzanan Bağlantı
15 15 15

16 Bir Enerji Koridoru ve Bağlantı Noktası
Yapılması Kararlaştırılan Doğalgaz Boru Hatları Yapılması Önerilen Doğalgaz Boru Hatları İnşaatı Devam Eden Petrol Boru Hatları Mevcut Doğalgaz Boru Hatları Mevcut Petrol Boru Hatları İnşaatı Devam Eden Doğalgaz Boru Hatları 16 16

17 Lojistik Performans İndeksi (2012)
LPİ Sıralama 1 Singapur 24 İtalya 2 Hong Kong 25 İrlanda 3 Finlandiya 26 ÇHC 4 Almanya 27 Türkiye 5 Hollanda 28 Portekiz 6 Danimarka 29 Malezya 7 Belçika 30 Polonya 8 Japonya 9 ABD 10 İngiltere 153 Haiti …. 154 Cibuti 155 Burundi Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksine (LPI) Göre: Türkiye 3,51 / 5,00 puan ile 27 sıradadır. Temel Bileşenler Gümrükler (32) Ulaştırma ve Bilgi Altyapısı (25) Uluslararası Taşımaların Kolaylığı ve Ucuzluğu (30) Lojistik Firmalarının Rekabet Edebilirliği (26) Uluslararası Taşımaların Takibi (29) Zamanında Teslim (27)

18 Türk İhraç Ürünlerinin Taşıma Türlerine Göre Dağılımı (2012)
Denizyolu Taşıması : $67 Milyar (44%) Karayolu Taşıması : $61 Milyar (40%) Havayolu Taşıması : $22 Milyar (14%) Demiryolu Taşıması : $ 1 Milyar ( 2%) 18 18

19 Ekonomi Bakanlığının Görev ve Hedefleri
19

20 03/06/2011 tarihli ve 637 Sayılı KHK’nın 12
03/06/2011 tarihli ve 637 Sayılı KHK’nın 12. Maddesi ile Bakanlığımıza Lojistik Hizmetleri Alanında Verilen Görevler (I) Yurtiçi ve yurtdışında serbest bölgeler, lojistik serbest bölgeleri, ihtisas serbest bölgeleri, özel bölgeler, dış ticaret merkezleri ve lojistik merkezlerinin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek. Serbest bölgeler ve lojistik merkezlerinde yapılabilecek üretim, alım-satım, depolama, kiralama, montaj-demontaj, bakım-onarım, kıyı bankacılığı, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek. Serbest bölgeler ve lojistik merkezlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere faaliyet ruhsatı vermek veya verilmiş belgeleri iptal etmek.

21 03/06/2011 tarihli ve 637 Sayılı KHK’nın 12
03/06/2011 tarihli ve 637 Sayılı KHK’nın 12. Maddesi ile Bakanlığımıza Lojistik Hizmetleri Alanında Verilen Görevler (II) Döviz kazandırıcı hizmetler ticaretinde müteahhitlik, lojistik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek, bu kapsamda gerekli mevzuatı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamak Firmaların dış pazarlarda döviz kazandırıcı hizmetler ticareti ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunlar ile diğer ülkelerce döviz kazandırıcı hizmet ihracatımıza karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve diğer ticaret engellerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak, bu engellere ilişkin olarak özel sektör ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek, söz konusu engellerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve bu amaçla ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak. Döviz kazandırıcı hizmetler dış ticareti konusuna ilişkin olarak Türk şirketlerinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini hukuksal yöntemlerle korumak.

22 TEMEL HEDEFLER Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasını sağlamak amacıyla Dış Ticarette Lojistik hizmetlerinin en etkin ve en verimli şekilde yapılmasının sağlanması, Dış Ticarette Lojistik alandaki stratejilerinin hayata geçirilmesini sağlayabilecek düzeyde kurumsal bilgi birikiminin oluşturulması,  Dış ticarette lojistik hizmeti satın alanların bu alanın geliştirilmesinde itici güç ve karar alma süreçlerinde etkin olma vasıflarının sağlanması, Dış Ticarette Lojistik alanında ulusal ve uluslararası seviyede Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması, Ülkemizin bölgesel bir lojistik merkezi olmasının sağlanması Lojistik firmalarımızın 3. ülkelerde etkin olmaları sağlanarak, diğer ülke sektörlerinden pay alacak şekilde döviz kazandırıcı bir sektör olma vasfının geliştirilmesi,

23 LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

24 YENİ İHRACAT GÜZERGAHLARI İkili – Bölgesel – Küresel Girişimler
(1) YENİ İHRACAT GÜZERGAHLARI İkili – Bölgesel – Küresel Girişimler 24 24

25 Akdeniz’de RO-RO Hatları
25 25 25

26 Karadeniz’de Ro-Ro Hatları
26 26 26

27 Tuna Nehri Taşımacılığı
27 27 27

28 YURTDIŞI LOJİSTİK MERKEZLER
(2) YURTDIŞI LOJİSTİK MERKEZLER 28 28

29 Gündemdeki Yurtdışı Lojistik Merkezler
29 29 29

30 Gündemdeki Denizaşırı Lojistik Merkezler
30 30 30

31 ŞANGHAY TÜRK LOJİSTİK MERKEZİ (ÇİN HALK CUMHURİYETİ)
31 31

32 Neden Çin Halk Cumhuriyeti ?
Dünyanın İkinci Büyük Ekonomisi 2016 Yılında en büyük ekonomi olması bekleniyor - IMF Tahmini Kişi Başına Düşen Milli Gelir Hızla Artıyor ( $) Dünyanın En Büyük 2. İthalatçısı Ülkemizin İkili Ticarette ÇHC’ne Yönelik Dış Ticaret Açığı (19,2 Milyar $ )

33 Neden Şanghay ? ÇHC’nin En Büyük ve En Önemli Liman Kenti
Ticari, Endüstriyel, İletişim Merkezi GSYİH = 250 milyar $ (2011) Kişi Başına Düşen Milli Gelir = $ (2011) (Güney Kore’ye eşit) İhracat = 209,8 Milyar $ (2011) İthalat = 227,6 Milyar $ (2011)

34 TEŞEKKÜRLER Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Lojistik Hizmetleri Dairesi Tel : E-Posta:


"DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları