Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. Ahmet KESKİNOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hast. AD Çocuk Nefrolojisi BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. Ahmet KESKİNOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hast. AD Çocuk Nefrolojisi BD."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. Ahmet KESKİNOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hast. AD Çocuk Nefrolojisi BD

2 AZ KALDI Okulu bitirince Ne uzmanı oldun diye soracaklar Sinir olacaksınız….

3 İDRAR JET AKIMINDA BOZULMA KOLONİZASYON SAVUNMA YETERSİZLİĞİ İYE ÜRİNER MALFORMASYON OBSTRÜKSİYON VUR-UPD-VUD TAŞ MESANE DİSFONK. ÜROMODÜLİN İMMUN YETMEZLİK-pH BAKTERİYEL ÖZELLİK FLORA DEĞİŞİKLİĞİ PARAZİTOZ BAKTERİYEL ÖZELLİK HİJYEN OKSİYÜR ANTİBİYOTİK

4 Anımsama Erkeklerde daha sık, sıklıkla asemptomatik, Eşlik eden üriner sistem malformasyonları sık Erkek = kız YD: 1 Yaş

5 Ergenlik öncesi: Kızlarda % 3–5  erkeklerde % 1-2 Ateşli çocuklarda ilk 24 ayda: % 3-5 1 yaş altı sünnetsiz erkek bebeklerde 2-10 kat risk. Ateşli çocukların % 10-30 olguda skar gelişmesi Ergenlik: Kız /erkek = 10-30 kat 1 yaş altında Üriner malfor. sık

6 ETKENLER İLK İYE: E. Coli ( % 80-90) ESBL (+)--- yineleyen Klebsiella Stafiloklar (Adolesanda sık) Enterik streptekoklar Proteus  >1 yaş erkek (%30)  Group B streptokok – YD dönemi

7 İYE = İdrarda lökosit değildir. Ateşli hastalıklar İnflamatuvar durumlar Aşırı egzersizde Lökositüri olabilir

8 Tanı YAKINMA-BULGU ÖN-TANI İDRAR BULGUSU DESTEK BAKTERİÜRİ [KÜLTÜR (+)] KESİN TANI Küçük bebeklerde asemptomatik veya nonspesifik bulgu Nitrit+lökosit esteraz+ piyüri İYE tanısı >%78-94 10 4 -10 5 kesin, sonda ile alınan idrarda 10 2 koloni

9 Hastanede / ayaktan izlem Hastanede / ayaktan izlem Üst/alt İYE ayrımı Üst/alt İYE ayrımı Tedavi şekli ( PO/PE) Tedavi şekli ( PO/PE) Hangi antibiyotik Hangi antibiyotik Kombinasyon (tekli /kombine) Kombinasyon (tekli /kombine) Süre Süre Profilaksi Profilaksi ? YANIT VERİLMESİ GEREKEN SORULAR Komplike/ komplike olmayan İYE ayrımı

10 Tedavide Temel İlkeler YD dönemi İYE; hematojen kaynaklıdır. Hidrasyonun düzeltilmesi tedavinin başarısını arttırır. PO- gerekirse IV SIVI VER.. Parenteral antibiyotik tedavisi; –olabildiğince erken dönemde PO olarak devam edilir.

11 Tedavide Temel İlkeler İYE’nu kolaylaştırıcı faktörler ortadan kaldırılmalı. Üriner malformasyon olasılığında, tanı kesinleşinceye dek proflaksi yapılabilir.

12 Hekimine inanmayan hasta tedaviden sıkılıp bırakır! Yineleme riski artar.

13 Körleme Antibakteriyel Tedavi Başlama Gerekliliği Akut başlangıçlı. Yüksek ateş varlığında. 5 yaşın altındaki çocuklarda. Böbrek parankim zedelenme riski taşıyan hastalarda. US’da obstrüksiyon, taş saptanan hastalar. Üst idrar yolu enfeksiyonu kuşkusu taşıyan hastalar.

14 İYE’larında TEDAVİ A) TEDAVİ EDİCİ 1. AKUT İYE 2. YİNELEYEN İYE (İdrar kültürü ile izlem) B) PROFLAKTİK veya KORUYUCU TEDAVİ C) BASKILAYICI TEDAVİ

15 a) GENEL KURALLAR A) AKUT İYE’larında TEDAVİ - ACİL: Körleme antibakteriyel ted. başlanılmalı Ayaktan /Hastanede tedavi Bölgesel üropatojen direnç % si dikkate alınmalı Uygun ve Etkin Tedavi Tedavi şekli PO olmalı (Ateş +İYE) PE tedavi septik+kusan hastada kullanılmalı - US ile ÜRİNER SİSTEM OBSTR. VARLIĞI ARAŞTIRILMALI Küçük yaş, 2 yaş Dehidratasyon (+) Kusma (+) Ailenin tedaviye uyumsuzluğu Eşlik eden hastalık ? (Sık geçirilen enfeksiyon) ÜST-İYE Ateş (Aksiller > 38.8 C) Sedimentasyon (28 mm/s) Lökositoz (Nötrofil > 9000/mm3) CRP ( >0,92 mg dL) Osmolarite düşüklüğü ( < 240 mOsm/kg su)

16 A) AKUT İYE’larında TEDAVİ b) ANTİBAKTERİYEL TEDAVİ SEÇİMİ 1. BAŞLANGIÇ TED.: (24-48 s. IV ted.) - Aminoglikozit + ampisilin/amoksisilin - III.kuşak sefalosporinler - III.kuşak sefalosporinler YD ve < 3 AY ÇOCUKLARDA 24-48 s. uygulama sonrası klinik iyileşme + kan ve idrar kültürü steril Gentamisin: 7.5 mg/kg/G 3x1 7.5 mg/kg/G 3x1+ Ampisilin Ampisilin 150 mg/kg/G 4x1 veyaAmoksisilin 75-100 mg/kg/G 3x1 75-100 mg/kg/G 3x1 - Sefotaksim 150 mg/kg/G 3x1 +/- - Ampisilin 150-200 mg/kg/G 4x1

17 A) AKUT İYE’larında TEDAVİ 2. İDAME TEDAVİSİ (PO)  Amoksisilin + klavilunat 50 mg/kg/G 3x1  Sefaleksin 50 mg/kg/G 3x1  Sefaleksin 50 mg/kg/G 3x1 Tedavi toplam süresi: Tedavi sonrası 10-14 gün b) ANTİBAKTERİYEL TEDAVİ SEÇİMİ YD ve < 3 AY ÇOCUKLARDA Ürosepsis !!!

18 A) AKUT İYE’larında TEDAVİ 1. BAŞLANGIÇ TED.: (48-72 s.)  III. Kuşak Sefalosporinler  Seftriakson 100 mg/kg/G IV 2x1  Sefotaksim 150 mg/kg/G IV 3x1  Aminoglikozit 5-7.5 mg/kg/G IV 1x1/ 3x1 II. Kuşak : II. Kuşak : - Sefuroksim: 20-40 mg/kg/G 48-72. Saat Klinik iyileşme- İDRAR kültürü (-) 48-72. Saat Klinik iyileşme- İDRAR kültürü (-) 2. İDAME TEDAVİSİ: PO 7-10 gün  - 1.kuşak sefalosporinler  - 1.kuşak sefalosporinler - Sefiksim 8-10 mg/kg/G 2x1 PO - SMX-TMP 30-40 mg/kg/G 2x1 PO > 3 AY SÜT ÇOCUĞU ve ÇOCUKLARDA Piyelonefritlerde; Hastanede, uygun IV / PO sıvı b) ANTİBAKTERİYEL TEDAVİ SEÇİMİ ÜST-İYE Ateş (Aksiller > 38.8 C) Sedimentasyon (28 mm/s) Lökositoz (Nötrofil > 9000/mm3) CRP ( >0,92 mg dL) Osmolarite düşüklüğü ( < 240 mOsm/kg su) Küçük yaş, 2 yaş Dehidratasyon (+) Kusma (+) Ailenin tedaviye uyumsuzluğu Eşlik eden hastalık ? (Sık geçirilen enfeksiyon)

19 D.A. 12 Yaş kız YAKINMA: 2 gündür idrar yaparken yanma, 2 gündür idrar yaparken yanma, Zaman zaman karın ağrısı (suprapubik bölgede) Obez- Okulda tuvalete gitmiyor. Hemogramda özellik yok Sedimentasyon:10 mm/saat CRP: (-) İdrarda nitrit (+), eritrosit (+) lökosit esteraz (+) Sedimentte 15-20 eritrosit, bol bakteri, 7-8 lökosit OLGU- 1 Alt-İYE Dizüri Risk faktörü Nitrit+lökosit est+pyüri +bakteri >%95 İYE

20 Rp. 1. Metoprim fort tab (800-160) No: bir s: 2x1 (7-10 gün) T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 10/03/2006 Hasta Adı: D. A. 63kg OLGU- 1 SMX: 30-50 mg/kg/G Diğer Seçenekler: Bakton,Bactrim,Kemoprim, Trimoks, Septrin SMX-TMP: Bakton,Bactrim,Kemoprim, Trimoks, Septrin aksef, cefaks, sefuroks, oraceftin, zinnat Sefuroksim: aksef, cefaks, sefuroks, oraceftin, zinnat Fosfomisin: Monurol (12 yaş üzeri) 1x1 İdrar KAB: E.coli 10 5 koloni. İdrar KAB: E.coli 10 5 koloni. SMX-TMP dirençli. SMX-TMP dirençli. Klinik ve laboratuvar yanıt var. Tedaviye devam edildi.

21 YAKINMA: Şiddetli yan ağrısı-kolik benzeri ağrı(1 gündür) Kusma (1 kez) Ateş (1 gün, 38.9 C) Taş olabileceği söylenilmiş OLGU- 2 A.H. 8 yaş, erkek, Ağırlık: 18 kg, (25-50ps) Başvurusunda genel durumu iyi, kusma ve ateş yok. Sağ kostolomber duyarlılık BKH: 17.200, Nötrofil: %84 Nitrit (+), lökositüri (+): bol lökosit ESR ve CRP artmış US: Taş yok, sağda pelvikaliektazi (AP çap 21 mm– hidronefroz (Gr.III) PiyelonefritPiyelonefrit Taşlı piyelonefritTaşlı piyelonefrit ObstrüksiyonObstrüksiyon Enfekte obstr.Enfekte obstr.

22 Rp. 1. Cefaks susp. 250 mg No: Bir kutu s: 2 x 1 ölçek T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 02/04/2004 Hasta Adı: A.H. 18 kg OLGU- 2 Diğer Seçenekler: Sefuroksim: cefaks, oraceftin,zinnat 20-40 mg/kg Sefiksim: Zimaks, suprax (5-8 mg/kg) III.KuşakAminoglikozit AMPİRİK TEDAVİ

23 Rp. 1. Netromycine amp. 150 mg=1,5 cc. No: 6 adet s: 2 x 6 dizyem IM (3 gün) Kültür negatifleşince 2. Bactrim susp. (200-40) No: bir s: Gece bir ölçek, op. Sonrasına kadar T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 02/04/2004 Hasta Adı: A. H... 18kg OLGU- 2 İdrar KAB: Proteus mirabilis 10 5 koloni. Sefalosporin dirençli, aminoglikozid duyarlı Netilmisin (5-7 mg/kg/Gün) UPD operasyonu yapıldı.

24 YAKINMA 2 gündür ateş, karın ağrısı, kusma ÖYKÜ Gündüzleri acil işeme isteği, çömelme, bacak çaprazlama Tanı konulmamış ateş yükseklikleri Fizik bakı: Ateş 39.5 C, dil ve dudaklar kuru LAB: Nitrit (+), İdrar sedimentinde bol lökosit, lökosit silendirleri BKH: 16.400, CRP: 5 (N: 0.6 mg/dL), Sedimentasyon: 40 mm/saat OLGU- 3 İdrar yolları ile ilişkili! AK- 5 yaş, kız İYE + İnstabil mesane

25 Rp. 1. Seftriakson IM. fla. 500 mg No: On kutu s: 75-100 mg/kg/G 2 x 1.5 flakon IM 2. Uropan susp 5 mg=5 cc No:bir s:2 x 4 cc 3. Oraceftin susp 125 mg No. Bir s: 2x 1.5 ölçek sonra gece yarım ölçek. T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 02/03/2006 Hasta Adı: A.K. 16 kg OLGU- 3 Seftriakson: forcef, iesef, novosef, rocephin,unacefin

26 İdrar KAB: Klebsiella pn. 10 5 koloni. İdrar KAB: Klebsiella pn. 10 5 koloni. Sefalosporin duyarlı, klinik yanıt verdi. Sefalosporin duyarlı, klinik yanıt verdi. US’da mesane duvar kalınlığı artmış. Rezidü idrar 40 cc. US’da mesane duvar kalınlığı artmış. Rezidü idrar 40 cc. İleri incelemeler İleri incelemeler Sağda 3. derecede VUR, Sağda 3. derecede VUR, skarlı böbrek skarlı böbrek 6 ay proflaksi 6 ay proflaksi OLGU- 3 MSUG

27 (D.E) 38 günlük erkek hasta Huzursuzluk, emmeme, kusma. FB’da hafif fimozis. İdrar: nitrit (+), protein (-), id.sed: 7-8 lökosit, bazı alanlarda 5-6 lı lökosit kümeleri izlendi. Karın US: Sol böbrekte pelvikaliektazi (PA çap: 11 mm) YENİDOĞAN İYE KOMPLİKE’dir OLGU-4 TANI= İYE Üriner malformasyon ara UPD, VUR,…

28 TEDAVİ Hastaneye yatış. Kusma, yeterli sıvı alamama olasılığı değerlendir--- IV sıvı. Kusma, yeterli sıvı alamama olasılığı değerlendir--- IV sıvı. Aminoglikozid parenteral başlanıldı. Amikasin (Amikozit=100 mg=2 cc) Amikasin (Amikozit=100 mg=2 cc) –15 mg/kg 2’ye bölünmüş olarak OLGU-4

29 Rp. 1. Amikozit fla. 100 mg=2 cc. No: 4 adet s: 6 dizyem sabah, 6 dizyem akşam IV 2. Serum 1/3 mikst 500 cc No: Bir s: İlk gün 24 saatte 500 cc gidecek şekilde dakikada 20 damla. T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 02/04/2004 Hasta Adı: D. E. 4.100 gr-42 günlük Ampirik tedavi OLGU-4

30 İdrar KAB: Klebsiella pn. 10 3 koloni (Semptomatik-bebek + koliform) = anlamlı bakteriüri İdrar KAB: Klebsiella pn. 10 3 koloni (Semptomatik-bebek + koliform) = anlamlı bakteriüri 48. saat dirençli Klebsiella üremesi 48. saat dirençli Klebsiella üremesi Yanıt olmaması üzerine imipenem IV tedavisine geçildi. (10 gün) Yanıt olmaması üzerine imipenem IV tedavisine geçildi. (10 gün) Kontrol KAB’da üreme olmadı. Ampisilin ile proflaksiye alındı. Kontrol KAB’da üreme olmadı. Ampisilin ile proflaksiye alındı. OLGU-4

31 Rp. 1. Tienam fla. 500 mg. =100 mL No: 10 adet s: 1/4 flakon 6 saatte bir IV infüzyonla verilir. 100 mg/kg/G = 400 mg/G 3-4 dozda 2. Ampisilin susp 250 mg = 5 mL No: Bir S: Her gece 1.5 cc içecek. Grafi, idrar kültürü normal ise 10-12 gün kullanacak. T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 02/04/2004 Hasta Adı: D.... E.... Dr.A.Keskinoğlu OLGU-4

32 I. basamak hekiminin İYE Tedavisinde kullanacağı antibiyotikler SMX-TMP 1. jenerasyon sefalosporin (Sefaleksin,…) 2. jenerasyon sefalosporin (Sefuroksim,…) 3. jenerasyon sefalosporin (Sefiksim,…) AmpisilinAmpisilin+sulbaktam Aminoglikozit (Gentamisin, netilmisin, amikasin)

33 Kültüre uygun tedavi Proflaksi: TMP-SMX – Nitrofurantoin (normal dozun ¼’ü gece tek doz İNCELEME:USMSUGDMSAÜrodinami Yineleyen İYE

34 ÜRODİNAMİ:  Kapasite  İşeme paterni  Detrüsör-sfinkter sinejizmi  İşeme basıncı Mesane-barsak eliminasyon bozukluğu Ürodinamik inceleme ÖYKÜ: Gündüz idrar damlatma (inkontinans) Acil işeme hissi ( urgency) Bacak çaprazlama- ağrı Gece işemesi (enüzrezis) Enkoprozis-kabızlık yineleyen İYE nedenidir.

35 Erkeklerde erken bebeklikte sık: < 2 ay: % 1.6 Okul çocuklarında % 0.2 Kızlarda daha az: 8-14 aya kadar nadir Okul çocuğunda % 1.5 – 2, 7-11 yaşında pik yapar Asemptomatik Bakteriüri Anlamlı bakteriüri olmasına karşın klinik bulgu olmaması. TEDAVİ GEREKMEZ

36 BİRKAÇ ÖNLEM Oksiyürlere dikkat Tuvalete gitme alışkanlığı Alaturka tuvalet/klozet kullanımı Duş Vulva hijyeni

37 Oksiyür Yumurtlarını peri-anal bölgeye yapıştırır Periüretral florayı değiştirir Kızlarda vajene girebilir. Yineleyen İYE ve idrar kaçırmalarda dikkat

38 KORUNMA Altını alma Önden arkaya temizlik Zamanında bez değişikliği Florayı bozucu kremlerden kaçınma

39 Köpük banyosu Ayakta Duş Banyo filesi

40

41 Taharet musluğu Dışkılama sonrası bakterilerin öne taşınması

42 Obezite Dar pantalon Naylon Pamuklu

43 Parazitoz Oksiyürler

44

45

46 27 Mart Tiyatro insanı insana insanla insanca anlatma sanatıdır.


"ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. Ahmet KESKİNOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hast. AD Çocuk Nefrolojisi BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları