Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hizmetlerimiz Enerji Üretim Projeleri Kapsamında Danışmanlık ve Denetim Hizmeti Verilebilecek İş ve İşlemler; EPDK nezdinde Enerji üretimi için önlisans/lisans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hizmetlerimiz Enerji Üretim Projeleri Kapsamında Danışmanlık ve Denetim Hizmeti Verilebilecek İş ve İşlemler; EPDK nezdinde Enerji üretimi için önlisans/lisans."— Sunum transkripti:

1 Hizmetlerimiz Enerji Üretim Projeleri Kapsamında Danışmanlık ve Denetim Hizmeti Verilebilecek İş ve İşlemler; EPDK nezdinde Enerji üretimi için önlisans/lisans başvurularının yapılması ve süreçlerinin takibi, *Yatırım teşvik belgesi alımı, *ÇED/PTD dosyalarının hazırlanması, tüm süreçlerin takibi, *Yerli ve yabancı Kredi kuruluşlarına verilmek üzere, Çevresel ve Sosyal Etki Raporları/Çevre Yönetim planları/Boşluk (Gap) Analizleri hazırlanması,

2 Hizmetlerimiz Rüzgâr Enerjisi Akredite Danışmanlık ve Denetim Hizmeti Verilebilecek İş ve İşlemler;  Rüzgâr Ölçüm Danışmanlı ğ ı  Saha İ ncelemesi ve Yer Seçimi  Akredite Ölçüm İ stasyon Kurulum Raporu  Veri Takibi ve Yönetimi  Rüzgâr Ölçüm Veri Analizi  Aylık Analiz Raporları  Yıl Sonu Analizi, Ölçüm Sonuç Raporu  Uzun Dönem Düzeltme  Enerji De ğ erlendirme Çalışmaları  Rüzgâr Sınıfına Uygun Türbin Seçimi ve Santral Tasarımı  Uzun Dönem Enerji Üretim Hesapları (P50-75-90)  Belirsizlik Hesapları  Bankalar Tarafından Kabul Edilen (Bankable) Enerji De ğ erlendirme Raporu

3 Hizmetlerimiz Rüzgâr Enerjisi Akredite Danışmanlık ve Denetim Hizmeti Verilebilecek İş ve İşlemler;  Teknik Uzman Raporları  Türbülans Hesapları  Ses/Gürültü Analizleri  Görsel Etki De ğ erlendirmesi  Proje Planlaması ve Sözleşme Danışmanlı ğ ı  Türbin Satış Sözleşmeleri  İ nşaat Proje ve Şartname Danışmanlı ğ ı  İ nşaat – Kurulum İ zleme ve Denetim  Mekanik – İ nşaat – Elektrik – İ ş Güvenli ğ i  İ şletme Dönemi Denetim ve Yönetim  Kurulum Sonrası Denetim  Test Aşaması Analizleri  Performans De ğ erlendirme  Bakım & Onarım Planlama ve İ şletme Yönetimi  Üretim Tahmini

4 Hizmetlerimiz  Özel mülkiyete konu taşınmazlar ile Devlet Kurumlarına ait olan, Ormanlık alanda bulunan ve hazine mülkiyetindeki taşınmazların Kamulaştırma, Tahsis,Kiralama, İ rtifak İ şlemlerinin takibi,  Orman Ön İ zninin ve Orman Kesin İ zninin,  Halihazır Haritaların,  Yol Projeleri ve Kübaj Hesaplarının,  Jeolojik Etüdlerin,  İ mar Planlarının,  İ nşaat Ruhsatı için gerekli olan Zemin Etüdü Raporu, İ mar Planlarına Uygun İ nşaat Ruhsatı ve İ nşaat İ zninin,  TE İ AŞ'la yapılan İ letim Ba ğ lantı Anlaşmalarının  E.N.H. (Enerji Nakil Hattı) Güzergah Projelerinin,  Kamu kurumları ve kuruluşlarından alınan izin,olur, olumlu görüşlerin incelenmesi ve denetimi,  Enerji projesi lisans devir öncesi teknik süreç yönetimi, projenin teknik ve hukuki analizi,  Talep edilecek di ğ er mevzuatsal denetim ve danışmanlık hizmetleri


"Hizmetlerimiz Enerji Üretim Projeleri Kapsamında Danışmanlık ve Denetim Hizmeti Verilebilecek İş ve İşlemler; EPDK nezdinde Enerji üretimi için önlisans/lisans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları