Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UDYK Toplantısı – (2015) HOŞGELDİNİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UDYK Toplantısı – (2015) HOŞGELDİNİZ"— Sunum transkripti:

1 UDYK Toplantısı – (2015) HOŞGELDİNİZ

2 UDYK Toplantı Programı:. Açılış ve EDES sunusu
UDYK Toplantı Programı: *Açılış ve EDES sunusu. *Zafer Kalkınma Ajansı önümüzdeki dönem proje çağrı planları ve HORİZON. *UDYK üyelerinin görüş ve önerileri.

3 Engelliler Destek Programı (EDES) Sunusu

4 ENGELLİLER DESTEK PROGRAMI (EDES)
Engelliler Destek Programı (EDES), 2011 yılında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde uygulanmaya başlanmış, yılında Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illeri de eklenerek Karadeniz Bölgesinin tamamında uygulanmıştır. 2014 yılında EDES Programının yaygınlaştırılması amaçlanmış ve Karadeniz Bölgesindeki illere Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illeri eklenmiştir. EDES 2015 Programı; Karadeniz Bölgesinde engellilik oranının en yüksek olduğu Çorum ve Giresun illeri ile Afyon, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde uygulanacaktır.(Toplam 20 il)

5 ENGELLİLER DESTEK PROGRAMI (EDES)
EDES 2011 kapsamında 11 ilde 33 proje uygulanmıştır. EDES 2012 kapsamında 11 ilde 62 proje uygulanmıştır. EDES 2013 kapsamında 18 ilde 60 proje uygulanmıştır. EDES 2014 kapsamında ödenek aktarılan 11 ilde 50, diğer 10 ilde ise 19 proje uygulanmaktadır. EDES 2015 Programı için teklif çağrısı başlamış olup 21 Ağustos 2015 tarihine kadar proje tekliflerinin gönderilmesi istenmiştir.

6 EDES BÜTÇESİ YILI BÜTÇE (TL) 2011 2012 2013 2014 2015

7 BAŞVURU YAPABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR
Kamu kurum ve kuruluşları İl özel idareleri Belediyeler Meslek odaları Üniversiteler Projeye; okullar, RAM, Halk Eğitim, huzurevi gibi kurum veya kuruluşlar bağlı bulundukları il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla başvuru yapabileceklerdir.

8 ENGELLİLER DESTEK PROGRAMI (EDES)
Amacı: Yerel dinamikleri harekete geçirerek; Toplumun engellilik ve engelliler konusunda bilinç düzeylerini ve duyarlılıklarını – farkındalığını artırmak. Engellilik nedenlerinin tespit edilmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi ve bu sayede engelli oranının azaltılması. Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonuna katkı ve engelliliğin etkilerinin en aza indirilmesi.

9 EDES projelerine nakit olarak eş finansman sağlanması istenmemektedir.
BÜTÇE EDES’e teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı TL olup üst sınırı TL’dir. EDES projelerine nakit olarak eş finansman sağlanması istenmemektedir. Proje süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.

10 Valilikler proje tekliflerini :
2015 EDES BAŞVURU SÜRECİ EDES’e Proje başvurusu yapacak kurum ve kuruluşlar hazırladıkları proje tekliflerini 19 Ağustos tarihine kadar Valiliklere gönderir. Valilikler proje tekliflerini : EDES’in amaçlarına uygunluğu, Proje formatına uygunluğu, Aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması, Başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması, İldeki engelli bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerini en geç 21 Ağustos mesai bitimine kadar Bakanlığa gönderir.

11 Farkındalık eğitimleri:
PROJE TÜRLERİ Farkındalık eğitimleri: Toplumun engellilik konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının arttırılması, farkındalığın sağlanması; Engelli bireylerin ve/veya ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarına yönelik projeler.

12 Engelliliğin önlenmesi:
PROJE TÜRLERİ Engelliliğin önlenmesi: Engelliliğin nedenleri ve ortaya çıkmasının önlenmesi konusunda araştırmalar yaptırılması, toplumda farkındalığın, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması; Koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması; Engelli bireylerde ortaya çıkabilecek ikincil, üçüncül engelin önlenmesi;

13 PROJE TÜRLERİ Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonu: Engelli bireyi bulunan ailelere tanı konulduktan sonraki süreçlere ilişkin eğitim verilmesi, eğitim programları ve/veya rehberleri oluşturulması, engellilerde okuma yazma oranının artırılması, engelli yakınlarına eğitim desteği verilmesi, kamu hizmetlerinden yararlanması için aksaklıkları tespit eden ve yerele ilişkin çözüm üreten modeller geliştirilmesi, Uygulama alanlarında engel gruplarına yönelik destek teknolojilerinin kullanımını içeren eğitimlerin verilmesi,

14 Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonu;
PROJE TÜRLERİ Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonu; Engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri aracılığıyla farklı engel gruplarının (otizm, görme, işitme ve konuşma, ortopedik, zihinsel, kronik hastalıklara bağlı engellilik gibi) hizmet sağlayıcı kurum yetkilileri ve çalışanları ile buluşturulması ve empatik ilişki kurulmasına yönelik programlar uygulanması, Engellilere bağımsız yaşam eğitimlerinin verilmesi,

15 Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonu;
PROJE TÜRLERİ Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonu; STK’lar aracılığıyla toplumun engelli bireylerle buluşturulması ve psiko-sosyal rehabilitasyonu için projenin uygulandığı ilde ve EDES kapsamındaki illerde kaynaştırma etkinlikleri yapılması Engelli bireyleri, engelli olmayan bireylerle birlikte kültür, sanat ve spor alanlarında bir araya getirilmesi, eğitimler verilmesi. vb. projeler.

16 EDES PROJE ÖRNEKLERİ Hemofili Engel Olmasın; 10 yaş ve üzeri hemofili hastalarına bilinçli ilaç kullanma enjeksiyon kullanımı, tedavi ve sağaltım sürecinde ilkyardım ve rehabilitasyon hizmeti sunmak. Yaşama Katkı Veriyoruz Projesi; Yatalak veya bir başkasının bakımına muhtaç engelli bireyi bulunan ailelere bakım hizmetleri konusunda rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini içeren eğitim ve bilinçlendirme hizmeti sunmak. Küçük Fidanlar Engelli Dev Çınarları Dinliyor; 65 üstü engelli bireylerimizi onore etmek, toplum içindeki konumlarını iyileştirmek ve onlara devletin sahip çıktığı, saygı duyduğu olgusunu yerleştirmek.

17 EDES PROJE ÖRNEKLERİ Madde Bağımlığından Kaynaklanan Ruhsal ve Duygusal Engelliliğin Önlenmesi; Gençler arasında hızla yaygınlaşan başta BONZAİ adlı uyuşturucu madde olmak üzere tüm bağımlılık yaratan maddelerin insan vücuduna vereceği zararlar sonucu meydana gelecek engellilik konusunda farkındalık oluşturulması. Engelleri Aşıyoruz; Engelli birey ve engelli bireylere sahip ailelerin  hizmet sağlayıcı kurum yetkilileri ve çalışanları ile buluşturulması.

18 EDES PROJE ÖRNEKLERİ Engelliler ve Engel Nedenleri Hakkında Bilinçli Toplum; Engelli bireylerin ve toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi. Engelli Gençlerle Engelsiz Yarınlara; Davranış problemleri ortaya koyan engelli çocukların voleybol, basketbol, badminton, resim ve müzik gibi farklı sportif ve sanatsal etkinliklerde kendilerinde var olan fazla enerjiyi olumlu biçimde dışa yansıtabilmelerini sağlamak. Yalnız Kalmak İstemiyoruz!; Özel eğitim okulları ile RAM eğitimi kurumlarına gitmeyen, eve kapalı kalan toplum içerisinde yer edinemeyen, sosyal ortamlarda bulunma imkanı olmayan ve ruhen sıkıntı yaşanan yaş arasındaki engelli bireyleri tespit ederek, drama eğitimi ile spor faaliyetleri eğitimi vermek.

19 EDES PROJE ÖRNEKLERİ Beraber Planlayalım, Beraber Üretelim; İlçenin planlanmasında yetkili ve sorumlu olan Belediye Başkanlığının yatırımlarında engellilerin de dikkate alınarak planlama yapmalarını sağlamak amacıyla; engellilerin isteklerini dile getirmelerini sağlamak. Beraber Planlayalım, Beraber Üretelim-2; Engelli bireylere tarımsal ürün ve meyve yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme yaparak kendilerine ait bahçeler oluşturarak üretime katılmalarını sağlamak. Toplumsal Bütünleşmeyi Destekleme Merkezi Projesi; Engelli kişi ve ailelerin kamu hizmetlerine ve sosyal hayata dâhil olma yönünde engelleri kaldırmaya yönelik yerel mekanizmaları harekete geçirmek, Önlenebilir engellilik konusunda yerelde bilgi ve bilinç arttırıcı farkındalık çalışmaları yapmak.

20 Desteklenecek projelerin seçiminde;
DEĞERLENDİRME Desteklenecek projelerin seçiminde; EDES’in amaçlarına uygunluk, Sürdürülebilirlik, Projenin iç tutarlılığı, Projenin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme derecesi,       Projeyi öneren kurum veya kuruluşun yetkinliği,

21 Desteklenecek projelerin seçiminde;
DEĞERLENDİRME Desteklenecek projelerin seçiminde; Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler ve çarpan etkiler, Proje hedef kitlesinin genişliği, Projenin ve faaliyetlerin süre, iş, zaman, plan tutarlılığı, İldeki engelli bireylerin ihtiyaçları ve öncelikleri göz önünde bulundurulur.

22 DEĞERLENDİRME Farklı engel gruplarının katılımını sağlayan, hedef kitlesi geniş olan ve hedef kitle içerisinde engelli katılımının daha yüksek olduğu projelere öncelik verilir.

23 DEĞERLENDİRME Proje ortağı (STK) sivil toplum kuruluşları olan projelere öncelik verilir. Engellilere yönelik yardımcı araç ve gereç katkısı ile mekan, malzeme ve gönüllü katkı sağlayan projelere öncelik verilir.

24 DEĞERLENDİRME Engelli bireye tanı konulduktan sonraki süreçten başlayarak yaşamın tüm alanlarına engellilerin ulaşabilmesi için yerele özgü sorunları tespit eden ve çözüm üreten danışmanlık, rehberlik programı ve modeli geliştiren projelere öncelik verilir.

25 DEĞERLENDİRME Başka bir finansman kaynağına sunulan proje teklifleri EDES’e sunulamaz ve başka finansman kaynağından desteklenen projeler EDES’ten desteklenemez. EDES Programında; ödül veya sosyal yardım amaçlı araç, gereç, cihaz, ortez, protez, tekerlekli sandalye gibi malzemeler ve harçlık, nakit para veya demirbaş malzeme verilmesi uygun maliyet değildir.

26 DEĞERLENDİRME Proje bütçesindeki görünürlük ödeneği ile kaynaştırma etkinliği projelerinin bütçesindeki ulaşım, iaşe, konaklama vb. ödenekler, projenin toplam bütçesinin % 10’unu geçemez.

27 İZLEME VE DENETLEME Valilikler belirleyecekleri dönemlerde projeleri yerinde inceler ve EDES kurallarına uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır.

28 İZLEME VE DENETLEME Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması ve iptali gibi tedbirleri uygular. Valilik, İzleme ve Değerlendirme Cetvelindeki ve nihai rapordaki bilgilerin doğruluğunu onaylayarak Bakanlığa gönderir.

29 İZLEME VE DENETLEME Projelerin uygulanmasında yetki ve sorumluluk valiliklerde bulunmaktadır. Valiler bu sorumluluklarını EDES Programından sorumlu olarak görevlendirdiği vali yardımcısının koordinatörlüğünde “Proje Koordinasyon Birimleri” tarafından EDES Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde yerine getirirler.

30 EDES DOKÜMANLARI Engelliler Destek Programı (EDES) Uygulama Usul ve Esasları Proje Teklif Formu EDES Finansman Sözleşmesi EDES Görünürlük Kuralları EDES İzleme ve Değerlendirme Cetveli Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının (Meslek Odalarının) Takip Edeceği Satın Alma Süreci EDES Proje Teklifleri Listesi EDES Ödenek Listesi

31 www.eyh.gov.tr/edes İLETİŞİM YÖNTEMLERİ edes@aile.gov.tr
Kullanılacak tüm dokümanlar ve sıkça sorulan sorular için: Ayrıca formların gönderilmesi ve tüm iletişimler için:

32 adresinde bulabilirsiniz.
Gerekli bilgi ve belgeleri Uşak Valiliği AB Koordinasyon Merkezi’ne ait: adresinde bulabilirsiniz. TEŞEKKÜR EDERİZ


"UDYK Toplantısı – (2015) HOŞGELDİNİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları