Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GAZİEMİR NEVVAR-SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ GÜLSEN AKHAN ATAK KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ GÜLSEN AKHAN ATAK KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GAZİEMİR NEVVAR-SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ GÜLSEN AKHAN ATAK KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ GÜLSEN AKHAN ATAK KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 GAZİEMİR NEVVAR-SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ GÜLSEN AKHAN ATAK KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ GÜLSEN AKHAN ATAK KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HASTA KABUL PERSONELİ

2 HASTA KABUL PERSONELİ KİMDİR? Hasta Kabul Personeli, gelen hastaların hızlı ve eksiksiz şekilde veri girişlerinin yapılmasını sağlayan kişidir. Kendisine verilen verileri bulunduğu ortamdan tanımlanmış farklı bir ortama aktarma işini gerçekleştiren, girdiği verilerin doğruluğunu kontrol eden ve raporlayan ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli meslek elemanıdır

3 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:  Hasta Kabul Personeli, genelde kapalı alanlarda, iyi aydınlatılmış, havalandırılmış, termal konfor koşullarında ve uygun gürültü düzeyinde, ofis ergonomisine uygun hazırlanmış ortamlarda oturarak çalışır.  Girdiği verinin özelliğine göre ses kaydı girişlerinde sessiz ortam, görüntü işleme durumunda aydınlatma gibi ortam düzenlemelerine ihtiyaç duyar.  Sürekli veri akışının olduğu durumlarda veri girişini ofis dışında farklı ortamlarda da gerçekleştirebilir.

4 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Sıra numarası alarak polikliniğe gelen hastaların, kimlik ve belge kontrolünü yaparak otomasyona kaydını sağlar. Acil kayıt defterini tutar, yapılan işlemleri eksiksiz otomasyona girer. Hekimin söylediği teşhis, tetkik ve tedavileri otomasyona kayıt eder.

5 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Hastanın bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. Hasta ve aileleri, ekip üyeleri ve çalışanlarla her zaman iyi ilişkiler kurar ve sürdürür, nazik davranır

6 GÖREVİ SIRASINDA UYMASI GEREKEN KURALLAR Görevini, kendisine verilen özel giysilerini giyerek yapacaktır. Giysinin ve varsa özel giysisi temiz ve ütülü bulundurulacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel kılık kıyafetine dair yönetmelikle belirtilen şeklin dışında saç ve bıyık uzatılmayacak, favori bırakılmayacaktır. Çalıştığı yerin tertip, düzen ve temizliğine özen gösterecektir.

7 GÖREVİ SIRASINDA UYMASI GEREKEN KURALLAR Özel giysilerini görevi dışında giymeyecektir. Görev süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde bulunmayacaktır. Firma personeli, hastane personeli veya başka hizmet sunan firma personeli ile lüzumsuz olarak kişisel veya resmi tartışmaya girmeyecektir. Kıyafetleriyle bağdaşmayacak biçimde kolye, madalyon, künye, rozet v.b. gibi şeyler takmayacaktır. Bina içerisinde postal ve kaban giymeyecektir.

8 GÖREVİ SIRASINDA UYMASI GEREKEN KURALLAR Görev yaptığı sürece hiçbir idareci, işçi, hasta ve yakınlarıyla görevi ile ilgili konular dışında konuşma ve görüşme yapmayacaktır. Hastanenin nöbetçi amiri, görevliler ve yöneticilerle uyum içinde çalışacaklardır. Görev mekanı gibi konularda yönetimin isteklerini yerine getireceklerdir

9 GÖREVİ SIRASINDA UYMASI GEREKEN KURALLAR Çalışma ortamında belirlenen tehlike kaynaklarının ve risk faktörlerinin ortadan kaldırılması çalışmalarına katkıda bulunur. Önlenemeyen risklerden korunmak amacıyla yapılacak işe uygun nitelikteki kendisine verilen kişisel koruyucu donanımı talimatlara uygun olarak kullanır. İlk yardım ve acil müdahale araçlarını gerektiğinde uygun şekilde kullanır. Bilgisayar ekranının yüksekliğini ve uzaklığını boyun ve göz sağlığına uygun şekilde konumlandırır.

10 GÖREVİ SIRASINDA UYMASI GEREKEN KURALLAR Ekran çözünürlüğünü, donanımsal olarak önerilen sınırlar içerisinde, rahat okunabilirliği sağlayacak şekilde ayarlar. Masa başında beden sağlığını korumaya yönelik belirtilen kurallara uygun şekilde oturur. Masa başında aralıksız oturma süresini ve mola verme aralıklarını kurallara uygun şekilde ayarlar.

11 GÖREVİ SIRASINDA UYMASI GEREKEN KURALLAR Hastanenin kalite güvence kural ve yöntemlerini, işlem formlarında yer alan talimatlara göre uygular İş süreçlerinde kullanılan cihaz ve aletleri tailamatlara uygun kullanır. Çalışmalar sırasında saptanan hata ve arızaları amire/ ilgili yetkiliye bildirir. Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlere/ilgili yetkiliye bildirir

12 GÖREVİ SIRASINDA UYMASI GEREKEN KURALLAR Eğitim ihtiyaçlarını ilgili birime iletir. Planlanan eğitim çalışmalarına katılır. Mesleği ile ilgili yenilikleri takip eder ve öğrenir. Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır, eğitimleri uygular. Birlikte çalıştığı kişilerin gelişimine katkıda bulunur.

13 HASTA KABUL SÜRECİ İLK KARŞILAŞMA GÜLEN YÜZÜMÜZ

14 HASTA KABUL SÜRECİ Hastaneye kabul sırasında, hastalar ve aileleri endişe içindedirler. Hastaların ağrı ve benzeri başka şikayetleri onlarda sağlıklarıyla ilgili endişe/ korkuya neden olur. Sağlık personeliyle ilk karşılaşma, onların bu endişe ve korkularını yatıştırmada önemli rol oynar. Böyle durumlarda sağlık bakım ekibinin tutumu hastanın tüm hastane deneyimini büyük ölçüde etkiler.

15 RUTİN HASTA KABULÜ Kabul işlemi; hastanın hastaneye kabul tarihinden itibaren gereken her tür kayıt, evrak, vb. yazılı yasal ve tıbbi işlemlerin servise kabulü ile de hemşirelik bakımının başlatıldığı işlemler dizisidir. Rutin hasta kabulü, bireyin yaşamında acil, ciddi bir tehlike ve hayati fonksiyonlarını etkileyen acil bir durum olmadığı zaman yapılan kabul işlemidir..

16 ACİL HASTA KABULÜ Acil durumda gelen hastaların kabul şeklidir. Hasta kabul elamanı, hasta veya aile üyelerinden birisiyle görüşerek kimliği ile ilgili gerekli bilgiyi alır, formları tamamlar (Hastanın ismi, yaşı, adresi, medeni durumu, meslek, bağlı olduğu sosyal güvence türü, sevki, vb. bilgilerle). Kabul işlemi tamamlandığında hastaya yakınına gerekli izin kâğıdı imzalatılır.

17 İLK İZLENİM ÇOK ÖNEMLİDİR! Ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz önemlidir.

18 İletişim, bir kaynaktan (kişi, kişiler veya organizasyon), bir araca (yazılı, sözlü görsel veya beden dili ile), bilgi, haber, düşünce, durum, duygu veya kültürün bir başka insan veya insan topluluklarına aktarılmasıdır. İLETİŞİMİLETİŞİM

19 Etkili İletişim İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren iletişim başlar.

20 Neden İletişim Kurarız? Umursanmak Kabul görmek Değerli olmak VAROLMAK İÇİN Yeterlilik Sevilmek vb…

21 İletişim İş hayatında başarının %85’i doğru iletişime dayanır. İş hayatında kusurların %75’i iletişim eksikliğinden kaynaklanır. İş hayatında kayıpların %80’i kötü iletişim yüzündendir.

22 Sözlü İletişim; Kişilerin yazdıkları ve konuştukları sözcüklerle olur. Bu iletişimde dil önemlidir.

23 Sözsüz İletişim İletişim çoğu kez ağızdan çıkan kelimeler olarak kabul edilir. Halbuki insanlar arasında konuşma olmadan da iletişim vardır. Vücut dili ile çok etkili iletişimler yapılmaktadır. Başı iki yana sallama, yukarı aşağı sallama, kaşları çatma veya kaldırma gibi hareketlerin hepsinin de anlamı vardır.

24

25

26 Çevrede Olumlu İzlenim Yaratacak Beden Dili Özellikleri Göz İlişkisi “Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır. (George Herbert)” İletişimde rahatsız etmeyecek ölçüde, mümkün olduğu kadar çok göz ilişkisi kurulmalıdır

27 Çevrede Olumlu İzlenim Yaratacak Beden Dili Özellikleri Yüz ifadesi Mümkün olduğunca sıcak ve dostça tebessüm edilmelidir. Yüz ifadesi çevreye olan ilgiyi yansıtır. Donuk ve ifadesiz gözükmekten kaçınılmalıdır.

28 Çevrede Olumlu İzlenim Yaratacak Beden Dili Özellikleri Baş hareketleri Karşıdaki kişi konuşurken sık sık baş hafifçe aşağı yukarı hareket ettirilmeli, Karşıdaki kişiye anlaşıldığı ve dinlendiği hissettirilmelidir.

29 Çevrede Olumlu İzlenim Yaratacak Beden Dili Özellikleri Jestler Çok aşırıya kaçmadan jestler kullanılmalı. Elleri cepte tutmaktan ve kolları kavuşturmaktan, ellerle ağzı örtmekten kaçınılmalı. Açık ve anlaşılır jestler tercih edilmelidir.

30 Konuşmanın sözel özellikleri ve ses tonu Çok fazla ve hızlı konuşulmamalı, Topluluk içinde dinleyiciye uygun miktarda konuşulmalıdır.

31 Biliyor muydunuz! Kadınların beden diline yönelik olarak, daha fazla gülümsedikleri, daha az kişisel alan kullandıkları, daha fazla göz teması kurdukları saptanmıştır. Ayrıca kadınlar daha açık, ifade edici ve yakın davranmaktadır.

32 Hangi dilde konuşuyorsunuz? Sen diliBen dili

33 Sen Dili Kişiyi suçlayıcıdır, Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir, Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir, Kişi kendisini anlaşılmamış ve suçlanmış hisseder, Kızgınlığın nedeninin anlaşılmasını engeller, Kişiyi kırar Kişinin direnmesine neden olur. Kişiyi kızdırır.

34 Ben Dili Suçlayıcı değildir, Kişiye değil davranışa yöneliktir, Kişiyi konuşmaya teşvik eder, Kızgınlığın nedeninin anlaşılmasını sağlar, Kişiyi düşünmeye sevk eder, Durumun değerlendirilmesi olanağı sağlar İletişimin sürmesini destekler.

35 Sen" mesajı yerine... - Çok dikkatsizsin, her zaman hatalarını düzeltmek zorunda kalıyorum. "Ben" mesajı verin... - Sürekli yaptığın hataları düzeltiyor olmak beni çok yoruyor.

36 "Sen" mesajı yerine... -Kes şunu!! Çekiştirip durma kolumu!! "Ben" mesajı verin... -Kolumun çekiştirilmesinden hoşlanmıyorum.

37 Hasta İletişimi Olumlu sözsüz iletişim örnekleri  Başvurana doğru eğilmek  Gülümsemek, gerginliğini belli etmemek  Sinirli ya da uygunsuz hareketlerden kaçınmak  Güven telkin eden mimikler kullanmak  Başvuran ile göz teması kurmak  Baş sallamak gibi teşvik edici hareketlerde bulunmak  Karşıdaki kişi ile 90º açı ile oturmak Olumsuz sözsüz iletişim örnekleri  Göz teması kurmamak  İlgisiz kalmak  Okuyarak anlatmak  Saatine bakmak  Esnemek ya da etraftaki nesnelere bakmak  Surat asmak  Kımıldayıp durmak

38 Empati kurmak; Kişinin kendisini diğerinin yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışmasıdır. Kişinin, diğerinin duygularının yoğunluğunu ve anlatımını algılama ve anlama yeteneğidir.  Kendisini karşısındakinin yerine koyma  Duygu / düşüncelerini doğru anlama /hissetme  Empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesi Hasta ve Hasta Yakınları İle Etkili İletişim

39 Stres Yönetimi Stres ; Sıkıntı Yaratan Olaylar Karşısında kişinin verdiği tepki süreci olan stres, fizyolojik bir durumdur, savaş ve ya kaç yanıtıdır. Bedensel ve psikolojik tepkiler zinciridir.

40 Koruyucu bir tepkidir. Uyarıcı etki yapar. Zor durumlarla başa çıkmamızı sağlar. Stresin Olumlu Etkileri

41  Kolay yorulur ve sinirleniriz  Enerji ve güdüde azalma olur  Performansımız olumsuz etkilenir  Davranışlarımız genellikle aleyhimize değişir  Sorunlarla başa çıkma zorlaşır  İşe geç kalma, devamsızlık ortaya çıkar  Kısır döngü yaratır Stresin Olumsuz Etkileri

42 Örgütsel yapıya bağlı stres kaynaklarından bazıları şunlardır  İş yükünün fazlalığı  Zamanın sınırlılığı  Denetimin sıkı ve yakından olması  Yetkinin sorumlulukları karşılamada yetersiz olması  Rol belirsizliği  Örgüt ve bireyin değerleri arasındaki uyumsuzluk  Engellenme  Rol çatışması  Sorumlulukların yarattığı endişe  Çalışma koşulları  Yabancılaşma

43 Stres Yönetimi Stresle Başa Çıkmak Yaşam kalitesini artırmak amacıyla, durumu ya da duruma verilen tepkileri değiştirmeye stres yönetimi denir. D DD İlk adım olan D (Değiştir), imkânınız varsa, içinde bulunduğunuz olumsuz durumu değiştirmektir. K KK İkinci adım, K (Kabul et)’dir. kontrol edemeyeceğiniz koşulları öfkelenmeden kabul etmeyi içerir. B BB Üçüncü adım olan B (Boş ver)’i temsil etmektedir. Y Y (YY Dördüncü adım ise, Y (Yaşam Tarzını Yönet)’tir. Bu adımda egzersiz, diyet, rahatlama ve duygusal destek yoluyla, gelecekte stres oluşturabilecek unsurlarla bu günden mücadele etmeyi sağlar.

44 ÖFKE NEDİR? Öfke: Bireyin herhangi bir engellenme, adaletsizlik ya da kendi benliğine yönelik bir tehdit hissettiğinde yaşanan duygudur.

45 ÖFKE ve ÖFKE KONTROLÜ İş yerinde öfke kontrolü için 10 öneri: 1.Yeterince uyuyun 2.Sağlığınıza özen gösterin 3.Farklı şeyler için zaman ayırın 4.Düşmanca atıflardan uzak durun 5.Tahminlerinizi bir kenara bırakın 6.Gerçek sorunu belirleyin 7.Kişiselleştirmeyin 8.Dayatmalardan kaçının 9.Eleştiri 10.Kişisel farklılıklara saygı gösterin

46 Hasta ile tartışmayın Hastanın yanında yorum yapmayın DİNLENME SAATLERİNİ EFEKTİF KULLANIN.

47 HASTANE KALİTE STANDARLARI

48 KALİTE NEDİR? Kalite bir programa uymaktır: İşleri zamanında yapmak, ancak programa uymakla mümkündür. Kalite etkili olmaktır:Etki, işleri çabuk ve doğru olarak yapmakla sağlanır. Kalite insana yapılan yatırımdır. Kalite gelecektir. Kalite bitmeyen bir süreçtir.

49 HERKESİN KATILIMI Kalite Herkesin İşidir Herkes kendisinden sonraki aşamalarda çalışan kişileri veya departmanları bir iç hizmet alan olarak algılayarak, onların beklentilerini tatmin etmeli, yani yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmalı, ve kendi kendisini kontrol etmelidir.

50 KALİTE……. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜREKLİ EĞİTİM

51 Kaliteli sağlık hizmeti nedir? “Doğru” kişiye, “doğru” işi, “doğru” zamanda, “doğru” yolla, “doğru” araçlar kullanarak yapmak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmektir. Kaliteli bir sağlık sistemi, mümkün olan en iyi sağlık çıktılarını elde etmek üzere “doğruların” bir araya getirilmesi, organize edilmesidir.

52 NEDEN KALİTE? Hizmetin kalitesini arttırmak, Performansın objektif değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak, Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak, Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını eğitim aracı olarak kullanma imkanı, İnsan kaynakları ve mali kaynakların etkin kullanımını sağlamak, Maliyetlerin kontrolünü sağlamak, Veri ve bilginin yönetimini sağlamak, Profesyonel kadroyu cezbetme ve nitelikli personelin kuruma kazandırılmasını sağlamak, Kuruluşa duyulan güveni arttırmak, Kurum kalite ve verimlilik standartlarında iyileştirme sağlamak,

53 Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları Sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan Hizmet Kalite Standartları’na uyum hastanelerimizi hasta ve çalışan güvenliği konularında uluslararası normlara uygun hale getirmektedir.

54 Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Sağlanması Etkinlik, Etkililik ve Sürekliliğin Sağlanması Ölçüm Kültürünün Yerleştirilmesi

55 Kalite, Sağlık Mevzuatı Zorunluluğudur 6 /04/ 2011 tarih ve 27897 sayılı Makam onayıyla yürürlüğe konulan Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin değerlendirmesinde Sağlıkta Kalite Standartları kullanılmaktadır.

56 Hastaya ait bilgilerin mahremiyeti konusunda uyulması gereken kurallar için hastanemizde “BİLGİ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ” hazırlanmıştır. HASTA BİLGİ GÜVENLİĞİ

57 Hasta bilgi güvenliğinin sağlanması için HBYS firmasından destek hizmeti alınmaktadır. Her kademedeki Hastane personeli ancak yetkilendirilmiş olduğu işlemleri, diğer Hastane prosedürlerine uygun olarak uygular. Hastanenin otomasyon sistemine kimlerin hangi yetkilerle ne tür verilere ulaşabileceği tanımlıdır. BİLGİ GÜVENLIĞİNİN SAĞLANMASI

58 Kişilere ait bilgilerin güvenliğinin sağlanması için öncelikle verilerin doğru olarak toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızın ve güvenlik önlemlerimizin dâhili olarak gözden geçirilmesi ve kişisel verileri depoladığımız sistemleri yetkisiz erişime karşı korumak için fiziksel güvenlik önlemlerinin alınmasını içerir BİLGİ GÜVENLIĞİNİN SAĞLANMASı

59 Hastaların, kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kendilerine ilişkin tıbbı dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır. Hastalar, dosyasında bulunan bilgi kayıtlarını, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir. BILGI İSTEME HAKKıNı KULLANMASı

60 Hasta katlarında bulunan hasta dosyaları hasta taburcu işlemleri tamamlandıktan sonra güvenliği sağlanmış arşivlerde ve bilgisayar sistemlerinde tutulmalıdır. KAYITLARI İNCELEME HAKKINI KULLANMASI

61 Kuruma müracaat eden kişiler talep ettikleri kayıtlarda herhangi bir kayıt eksikliği, tanımlama hatası, açıklama ya da düzeltme talep ederler ise; hasta dosyası Başhekim ve onun belirleyeceği yetkili muhakkik tarafından incelenerek uygun bulunur ise düzeltme yapılarak kişiye düzeltme bildirilir. Yapılan inceleme neticesinde düzeltme tıbbi, etik ve yasal kurallara uygun bulunmuyor ise düzeltmenin yapılmayacağı ilgili kişiye bildirilerek yasal süreci başlatabileceği bildirilir. BILGILERIN DÜZELTILMESININ SAĞLANMASI

62 HASTANEMİZDE KALİTE KALİTE DOSYALARI TANIMSIZ EVRAKLARI BİLDİRİN KALİTE DİREKTÖRÜ İLE İLETİŞİM İÇİNDE OLUN

63 Mavi Kod-2222 Mavi Kod-2222  Bu prosedür kalp ve solunumu duran hastaların yaşama döndürülme hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.  Öncelikle mavi kod müdahale ekibi, hastanın servis doktoru, hemşiresi ve tüm personel sorumludur. ACİL KOD UYGULAMALARI

64 Hangi durumlarda MAVİ KOD verilir? Öncelikle çok yakında sağlık personeli varsa hastayı değerlendirmesi sağlanır. Yoksa hızla hastanın solunumu kontrol edilir. Yüzeysel ise ya da durmuş ise; Aynı anda fiziki olarak sarsmak ve sesli uyarıya cevap vermiyorsa (sarsarken seslenecek); MAVİ KOD verilir.

65 Hastanede mavi kod durumunda 2222 numaralı telefon aranır ve kapatılır. Bu ekibe pager cihazından sinyal gönderir. Mavi kod ekibi olay yerine ulaşır ulaşmaz aynı telefondan yeniden 2222 tuşlanır ve pager cihazının sinyalinin durması sağlanır. Bu ekibin olay yerine ulaşma zamanını ölçmemize yarayacaktır. İlk 3 dakika müdahalenin başarısı açısından çok önemlidir. Bu yüzden çok hızlı hareket edilmelidir.

66 Pembe Kod-3333 Bebek ve çocukların hastaneye kabulünden hastaneden çıkışına kadar güvenliğinin sağlanmasıdır. 3333 Hastanede pembe kod durumunda 3333 numaralı telefon aranarak arayan servisin telefon numarası ve pembe kod tuşlanır. Pembe Kod Ekibi Pembe Kod Ekibi Hastane müdürü Başhemşire ve yardımcıları, Servis sorumlu hemşiresi ve servis hemşireleri, Teknik servis elemanları, Güvenlik amiri ve görevlileri ACİL KOD UYGULAMALARI

67 Özel durumu olan;  anne babası ayrı olan,  sosyal hizmetler ve çocuk esirgemeden gelenler,  adli vaka ile gelenler,  kimsesiz çocuklar ve refakatçisi olmayan çocuklar,  resmi evlilik dışı doğan çocuklar bebek ve çocuk hastaların dosyalarına özel durumu kırmızı kalemle ve büyük harfle ÖZEL DURUM notu düşülerek belirtilir.

68 Özel durumu olan bu hastalar servislerde Hemşire deskinin karşısındaki odaya yatırılır. Oda kapısı mümkün olduğunca açık tutulur. Hemşire ve servis güvenlik personeli tarafından sık sık gözlemlenir.

69 Büyük çantalarla hastaneye gelen hasta ve yakınları çıktığında güvenlik tarafından kontrol edilir Taburcu edilen hasta hastaneden ayrılırken çantaları güvenlik tarafından kontrol edilir.

70 Daha önce genellikle hastane işleyişini öğrenici çaba göstermiştir. Eski bir hastane personeli olabilirler. Sık sık hastane ziyaretleri yapmış olabilir. Hastane personeli ile arkadaşlık kurma gayreti göstermiş olabilirler. Genellikle sabıkaları yoktur. Hızlı-telaşlı Ellerinde genellikle bir çanta veya torba vardır.

71 Hastanede pembe kod durumunda 3333 numaralı telefon aranır ve kapatılır. Bu ekibe pager cihazından sinyal gönderir. Aynı zamanda santral aranarak pembe kod anonsu yapılır. Pembe kod ekibi olay yerine ulaşır ulaşmaz aynı telefondan yeniden 3333 tuşlanır ve pager cihazının sinyalinin durması sağlanır. Bu ekibin olay yerine ulaşma zamanını ölçmemize yarayacaktır. Bu arada hemen bulunulan yerdeki merdiven, asansör, giriş ve çıkışları mümkünse diğer çalışanlarla yardımlaşarak tutulur. Pembe kod alarmı durumunda güvenlik birimi tüm hastane çıkış kapıları tutar.

72 Eğer bir şüpheli tespit edilirse,sakince şüpheliye bebeğin kimliğini sorulur varsa bebeğin bilekliğinden kimliği doğrulanır. Şüpheli kişi/ kişiler yakalanarak derhal 155 Polis İmdat ‟ telefonu aranarak emniyet güçlerine haber verilir. “PEMBE KOD SONLANDI” anonsu yapılarak personelin işe dönmesi sağlanır.

73 Beyaz- 1111 Beyaz- 1111 Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu zaman olay yerine en yakın olan güvenlik görevlilerinin intikal ederek olayı çözümlemesi ve kayıt altına almasıdır. 1111 Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında güvenlik gözlem odası 1111 aranır.

74 SORUMLULAR: Başhekim Yardımcısı İdari-Mali İşler Müdür Yardımcısı Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Psikolog Çalışan Güvenliği Sorumlusu Hastane Güvenlik Amiri ve Görevlileri

75 Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında 1111 numaralı telefon aranır ve kapatılır. Bu ekibe pager cihazından sinyal gönderir. Beyaz kod ekibi olay yerine ulaşır ulaşmaz aynı telefondan yeniden 1111 tuşlanır ve pager cihazının sinyalinin durması sağlanır. Bu ekibin olay yerine ulaşma zamanını ölçmemize yarayacaktır. Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise kod 1 ( telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki) uygulanır.

76 Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır. Adli olaylarda hastane polisine haber verilir. Hastane polisi gerekli işlemleri yapar.

77 Olayla ilgili Beyaz Kod Olay Bildirim Formu;  olay saati,  olay nedeni,  oluş şekli,  olaya karışanlar v.s. gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurulur ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Sorumlusuna teslim edilir.

78 Olay yeri kamera kayıtları, yedeklemek suretiyle kolluk kuvvetlerine teslim edilir. Bu olaylar Çalışan Güvenliği komitesinde görüşülür. Olayla ilgili incelemeler yapılır, gerekli kararları alır, gerekirse düzeltici ve faaliyet yapmak üzere üst yönetime rapor sunar.

79 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ… Hayatı seviyor musun? Öyleyse zamanını israf etme, Öyleyse zamanını israf etme, çünkü çünkü hayatın yapıldığı madde zamandır.

80


"GAZİEMİR NEVVAR-SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ GÜLSEN AKHAN ATAK KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ GÜLSEN AKHAN ATAK KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları