Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTR İĞİ N İ LET İ M İ Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTR İĞİ N İ LET İ M İ Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683."— Sunum transkripti:

1 ELEKTR İĞİ N İ LET İ M İ Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683

2 Elektrik Nedir? Günümüzde evlerin aydınlatılması, televizyon, radyo, telefon, çamaşır makinesi gibi araçların çalıştırılmasında elektrik kullanılmaktadır. Elektrik de ışık ve ses gibi bir enerji türüdür. Kolayca üretilebilen elektrik, di ğ er enerji çeşitlerine dönüşebilir. Ampulde elektrik enerjisi ısı ve ışık enerjisine dönüşür. İ kserde ise hareket enerjisine dönüşür. Elektri ğ i göremeyiz ama etkilerini görürüz. Bazı araçlarda elektri ğ in dönüştü ğ ü enerji türlerini aşa ğ ıdaki tablodan inceleyelim.

3 Elektrik Evlerimize Nasıl Ulaşır? Elektrik, hidroelektrik ve termikelektrik santrallerinde üretilir. Yüksek gerilim hattı olarak bilinen iletim hatlarıyla yerleşim alanlarına da ğ ıtılır. Ev ve iş yerlerinde kullanilabilir hole getirilerek insanlann hizmetine sunulur. Elektrik, tellerin içinden suyun boruların içinden geçmesi gibi geçer.

4 İ letken Maddeler Elektri ğ i ileten maddelere iletken denir. - Bütün metaller iyi iletkendir. - Bakır ve alüminyum iletken olarak en çok kullanılan metallerdendir. - Altın, gümüş, cıva,çinko,alüminyum,nikel -Metaller içinde en iyi iletken altın ve sonra gümüştür. - İ letkenlik özelli ğ i en iyi olan metal altındır. - Tuzlu su, limonlu su, deniz suyu, asitli su, maden suyu, sirke, - Toprak, insan vücudu, kurşun kalem içi de iletkendir. - Tahta ıslatılırsa iletken hale geçebilir.

5 İ letkenler olmasaydı: - Elektri ğ i bir yerden başka yere taşıyamazdık. - Elektrikli aletlerimizi çalıştıramazdık Yalıtkan Maddeler: Elektri ğ i geçirmeyen maddelere yalıtkan denir. - Tahta, porselen, seramik, ya ğ mur suyu, saf su, şekerli su, ebonit çubuk,alkol, kauçuk, cam, plâstik, hava, ka ğ ıt, karton, yalıtkan maddedir. Yalıtkanlar olmasaydı: - Elektri ğ e karşı kendimizi koruyamazdık. - Yalıtkanlar elektri ğ i kontrol etmemizi sa ğ lar. - Yangın çıkmasını önler.

6 Devre Elemanları Pil, ampul,anahtar, kablo. - Devre elemanları 2 kutupludur.

7

8 Ampulün Parlaklı ğ ı Nelere Ba ğ lıdır? Ampulün Parlaklı ğ ı Nelere Ba ğ lıdır? - Devredeki pil sayısı arttıkça parlaklık artar. - Devredeki ampul sayısı arttıkça parlaklık azalır. - Devredeki pilin kutuplarının yer de ğ iştirmesi ampulün parlaklı ğ ını etkilemez. - Ampulün içindeki telin cinsi de ğ işirse parlaklık da de ğ işir. D İ RENÇ : Maddelerin elektrik iletimine karşı gösterdi ğ i zorlu ğ a direnç denir. Direnci ölçen alete direnç ölçer (ohm metre) denir. Direncin birimi ohm`dur. - Yalıtkanların direnci iletkenlere göre çok fazladır.

9 İ letkenin Direnci Nelere Ba ğ lıdır? İ letkenin Direnci Nelere Ba ğ lıdır? ☻ iletkenin uzunlu ğ una, ☻ iletkenin cinsine ☻İ letkenin kesit alanına ba ğ lıdır(iletkenin inceli ğ ine, kalınlı ğ ına). REOSTA:Direnci de ğ iştiren araca reosta denir.Bir iletkenin uzunlu ğ unun de ğ iştirilmesiyle direnci de ğ işebilir. Reosta ile ampulün parlaklı ğ ını artırıp azaltabiliriz. Şekildeki devrede; ☻ Sürgü 2 yönünde hareket ettirilince, devredeki telin uzunlu ğ u ve dolayısıyla direnci artar. Parlaklık azalır. ☻ Sürgü 1 yönünde hareket ettirilince, iletken telin uzunlu ğ u azalır.Devredeki direnç azalır, akım artar, Parlaklık artar.

10 Şimşek ve Yıldırım Şimşek: Atmosferde de rüzgarın etkisiyle bulutlar hem havayla hem de birbirleriyle temas ederler. Bunun sonucunda da elektriklenirler. Elektrik yüklü bulutlar birbirlerine yeterince yaklaşırsa birinden ötekine elektrik yükü boşalması olabilir. Bu olaya şimşek denir. Yıldırım: Elektrik yüklü bulutlar yeryüzüne yeterince yaklaşırsa buluttan yere elektrik yükü boşalması olur. Bu olaya da yıldırım denir.

11 Elektrik Çarpması Nedir? Elektri ğ in canlı vücudundan topra ğ a geçmesi olayıdır. İ nsan vücudu iletken oldu ğ undan elektrik çarpmaları kaçınılmazdır. Elektrik çarpması prizler-elektrikli aletlerden kaynaklanan elektrik kaçakları, kablolarının kopması ya da direklere tırmanılması, yıldırım düşmesi ile ortaya çıkabilir. Vücuttan geçen elektrik akımları yüksek voltajdaysa, şok, kalp durması, solunum durması, ölüm gibi sonuçlar do ğ urabilir.

12 Elektrik çarpmalarına karşı alınacak önlemler: - Tornavida ve pense gibi aletlerin saplarının plastikle kaplı olması - Elektrikli işlerle u ğ raşırken plastik ya da kauçuk eldiven giyilmesi - Prizlere birden fazla elektrikli alet fişi takılmaması - Prizlere ıslak elle dokunmamak - Kablolarda kopukluk yada erime varsa büyüklerimize haber vermek - Kabloların etrafının plastikle kaplanması Elektrik Çarpmasının İ lkyardımı - Elektrik akımı şalterden kesilmeli, - Çarpılan kişi yalıtkan bir cisim veya sopa ile itilmeli - Yalıtkan eldiven kullanarak kişi itilebilir.

13 BEN İ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKÜR EDER İ M.


"ELEKTR İĞİ N İ LET İ M İ Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları