Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETİ 29.07.20151 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETİ 29.07.20151 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok."— Sunum transkripti:

1 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETİ 29.07.20151 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Hisse çoğunluğunun veya kontrolünün aynı soyadını veya kanını taşıyan bireylerde toplandığı şirketlerdir. Ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, en az iki kuşağın kurumda çalıştığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirkettir.

2 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETLERİ Bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı değişim; Küreselleşme hızını arttırmış, İş dünyasında yeni trendlerin oluşmasını sağlamış, Sıkı bir rekabeti ortaya çıkarmıştır. Hızlı bir değişimin yaşandığı bir ortamda özellikle aile değerlerinin ön planda olduğu aile şirketlerinde sıkıntılara neden olmuştur. 29.07.20152 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır...

3 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETLERİ Aile,şirkete hizmet ettiği sürece,her ikisinin de sağlıklı bir şekilde devamlılığı sağlanır.Fakat şirket aileye hizmet etmeye başlarsa,ikisinin de sonu iyi olmaz. Peter Drucker 29.07.20153 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır...

4 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETLERİ Aile şirketlerini; Birinci nesil kurar, İkinci nesil miras alır ve durumu idare eder, Üçüncü nesil ise bitirir. Aile şirketleri sürekliliğin önündeki engellerin neler olduğunu tespit etmelidir. 29.07.20154 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır...

5 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETLERİ Sürekliliğini sürdüren şirketler incelendiğinde,aile değerlerini göz ardı etmeden,şirket odaklı bir yönetim tercih ettikleri ve nesiller arası geçiş planlamasına önem verdikleri görülecektir. 29.07.20155 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır...

6 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETLERİNDE ÖMÜR KISA 29.07.20156 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Sistemsizlik Görev tanımlarının netleştirilmemesi İş yoğunluğunun ve dengesizliğinin aile ilişkilerini zedelemesi Yönetimin yetkin kişilere bırakılmaması Aile bireylerinden bazılarının tüm yetkileri kendilerine alması Aile içi ilişkilerin ve-veya şirketin zarar görmesi

7 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE VE İŞ FARKI 29.07.20157 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... AİLE DEĞERLERİ Bireyler arasında duygusal ilişki, Sevgiyle bağlılık, Doğumla gelen katılım, Süreklilik, Aile üyeleri eşit olarak kabul edilir.

8 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE VE İŞ FARKI 29.07.20158 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... İŞ DEĞERLERİ Üyelik rol ve iş bağlantılı Uzmanlık ve deneyime göre işe alma ve işte kalma Konuma göre maaş Neden-sonuç ilişkisine dayalı yapı Hiyerarşiye göre tavırlar Genel müdür-yönetim kurulu hakimiyeti Şirket ihtiyaçlarına uygun eğitim Kar amaçlı hizmet ve ürünler

9 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETLERİNİN TEMEL KAREKTERİSTİKLERİ 29.07.20159 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... En az iki jenerasyon işletme yönetimiyle ilgilenir. Aile bağları yönetimden sorumlu olacak kişilerin belirlenmesinde etkilidir. Şu andaki ya da daha önceki dönemdeki yöneticilerin çocukları işletmenin yönetiminde görev alırlar. İşletmenin ismi ve prestiji ailenin ismi ve prestiji ile birlikte gelişir. Aile bireylerinin işletmedeki görevleri aile içerisindeki durumlarını da etkiler. Ailenin mevcut normları şirkette de kullanılır. Aile bireyleri tarafından kurulduğundan kapalı bir görünüm arz eder. İdari personel genellikle aile üyelerinden oluşur. Genellikle firma sahibi ile tepe yönetici aynı kişidir.

10 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETLERİNİN TEMEL KAREKTERİSTİKLERİ Aile prestijini korumak için özveride sınır tanımama, Şirket politikası çoğunlukla aile menfaatleri ile uyumlu, Şirketin geleceğini belirleyecek stratejik kararların günlük olarak alınması, Aile yapısındaki değişiklikler,şirketin organizasyonunu etkiler, Aile üyesi yöneticiler için ödül ve ceza sistemi uygulanmaz, Aile üyelerinin istihdam ve terfisinde,yaş ve cinsiyet belirleyiciliği, Çalışanların profesyonel olduklarının unutulması, 29.07.201510 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır...

11 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSAL BİR ŞİRKETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 29.07.201511 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... 1- vizyon,misyon,politikalar,temel değerler ve stratejik amaçlarının belirlenmiş ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş olması 2- Organizasyon şemasının belirlenmiş olması 3- Görev tanımlarının hazırlanmış olması 4- Hiyerarşinin net olması 5- İş tanımlarının olması 6- İş analizlerinin yapılmış olması 7- Toplantı yönetimin olması 8- Eğitim yönetim sisteminin olması 9- İnsan kaynağı yönetim sisteminin olması 10-Tüm proseslerin belirlenmiş olması 11-Aile konseyi,yönetim kurulu ve icra kurulunun belirlenmiş olması,

12 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETLERİNİN AVANTAJLARI 29.07.201512 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Sermaye yapısı Karar alma Ekip ruhu Güçlü aile bağları Bilgi birikimi ve işe uyum Kurum kültürü Esneklik kabiliyeti

13 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETLERİNİN DEZAVANTAJLARI 29.07.201513 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Finansman yetersizliği, Yanlış istihdam politikası, Yetki ve sorumlulukların belirsizliği, Yönetim tarzı, Çıkar çatışmaları, Verilere dayalı çalışmalara itibar edilmemesi, Girişimcinin tecrübesi, Devir planının olmayışı, Hissedarların şirket karar mekanizmasında yer alma arzusu,

14 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz STRATEJİK PLAN 29.07.201514 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Şirketin, vizyonuna ve stratejik nitelikteki amaçlarına ulaşabilmesi için araştırma, inceleme, değerlendirme, seçim ve uygulamanın uzun dönemde planlanmasıdır.

15 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz STRATEJİK PLANI ETKİLEYEN UNSURLAR 29.07.201515 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... İşletmenin misyonu ve vizyonu Girişimcinin yönetim anlayışı Mevcut ortaklık yapısı İşletmenin değeri Sermaye yapısı Yetkin profesyonel yöneticiler İşletme içerisindeki kilit kişiler ve ilişkiler Yönetim kurulu kararları

16 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE PLANI 29.07.201516 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Ailenin kendisini gelecekte görmek istediği nokta ile bu noktaya ulaşmak için yapması gerekenleri bir hareket planı dahilinde ele aldığı bir plandır ve bir nevi işletme stratejik planın aile için yapılmış halidir.

17 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE PLANI 29.07.201517 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Ailenin işletmeden faydalanma şekline ilişkin olarak düzenlenen plandır.

18 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE PLANI 29.07.201518 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... İ şletmenin ve ailenin büyüme hızlarının yıllar itibariyle belirlenmesi Büyüme ve durgunluk dönemlerinde belirtilen hususlara ilişkin temel ilkelerin oluşturulması ve yazılı hale getirilen bu ilkelerin sürekli yapılan aile toplantılarında aile bireylerine aktarılması İşletmede çalışmayacak çocukların geleceklerinin planlanması İşletmede çalışacak çocukların işe hazırlanmasına ilişkin politikaların tespit edilmesi Ailenin ev, araba almak, tatil yapmak ve sağlık ihtiyaçlarını gidermek amacıyla işletme gelirlerinden faydalanma şekillerinin belirlenmesi

19 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE PLANI 29.07.201519 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Ailenin ortak geçmişini yeni nesillere aktarmaya ve yaşatmaya ilişkin politikaların saptanması Ailenin işletmeden beklentilerinin analiz edilmesi Ailenin şirkette istihdam edilmesine ilişkin politikanın belirlenmesi Aileye ait bir misyonun ve vizyonun tespit edilmesi Aile amaçlarının saptanması İşletmeye yönelik ortaklık oranlarının ve kar payı dağıtım oranlarının belirlenmesi İşletmeyi dışarıda temsil etme yetkisinin ve işletmenin adını kullanarak farklı alanlara yatırım yapma veya kredi alma sorumluluğunun saptanması

20 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz MİRAS PLANI 29.07.201520 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Vefat eden girişimcinin ve diğer hissedarların mallarının; hak, alacak ve borçlarının hayatta bulunan gerçek veya tüzel kişilere geçişini düzenleyen kural ve hükümlerin bütünü ile ilgilenen miras hukuku konularından ziyade, vefat yada iş göremez hale gelme durumu gerçekleşmeden önce, bir şirketin hayatiyetini sürdürmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını içerir. Bu plan, şirketin ve iştiraklerinin; emeklilik, vefat, boşanma, evlenme, iş göremez hale gelme, gayrimeşru çocuk sahibi olma gibi durumlarla karşılaşılma olasılığına ilişkin önlemlere odaklanır.

21 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz STRATEJİK RİSK PLANI 29.07.201521 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Girişimcinin ani vefatı durumunda işletme faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmesi olasılığına karşılık yapılan kısa dönemli bir faaliyet planıdır.

22 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz STRATEJİK RİSK PLANI 29.07.201522 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Günlük faaliyetlerin devam etme biçiminin belirlenmesi İşletme sahipliğinin devir zamanının ve şeklinin saptanması Sahiplik devri gerçekleşene kadar kredi verenlerle, tedarikçilerle ve müşterilerle olan ilişkilerin saptanması Tedarikçilere ve diğer alacaklılara yapılacak ödemelerin yapılma biçimine ilişkin politikaların incelenmesi Cenaze işlemlerinin, organ bağışının düzenlenmesi Vasiyetin açılmasına ilişkin organizasyonun yürütülmesi Varisin yöneticilik için hazır olmadığı durumlarda geçici yöneticinin görevi devir alması

23 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz 29.07.201523 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Bir yönetim kurulu başkanı için son büyüklük testi, kendisinden sonrası için iyi bir halef seçmek ve halefinin şirketi yönetebilmesi için, kendisini bir kenara çekmesini bilmek olacaktır. PETER DRUCKER İNTİKAL PLANI

24 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz İNTİKAL PLANI 29.07.201524 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Bir aile şirketinin nesilden nesile sağlıklı bir şekilde el değiştirmesini sağlayan plandır.

25 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER 29.07.201525 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... G eleceğin planlanmaması, yani, sadece günü kurtarmanın amaçlanması. Sadece şirket planına odaklanılması, aile ile ilgili planların dikkate alınmaması. Vasiyetnamenin, evlilik öncesi sözleşmelerin, hisse ve hissedar sözleşmelerinin mevcut olmaması Aile, miras, intikal (varis ve emeklilik), stratejik risk planlanmaması. Girişimcinin emeklilik koşulları ile eşinin ve kendisinin mevcut hayat tarzını sürdürmesine olanak tanıyacak gelirin tespit edilmemesi. Girişimcinin vefatından sonra eşinin geleceğinin dikkate alınmaması.

26 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER 29.07.201526 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Uzun vadeli amaçların mevcut olmaması aile ve işletme misyonunun netleştirilmemesi Aile ve işletme vizyonlarının olmaması, birbirleriyle uyumlu olmaması 10-30 yıllık vizyonlarının olmaması ve bu nedenle bu süreyi içeren stratejilerin geliştirilmemesi, planların yapılmaması

27 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER 29.07.201527 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Girişimcilerin hemen icraata geçmeleri, Hiyerarşi ilkesinin ihlal edilmesi, Girişimcinin ve kıdemli yöneticilerin denetim alanlarının geniş olması, İstihdam edilecek bir kişide bulunması gereken özelliklerin sistematik olarak saptanmaması, Departmanlar arası ilişkilerin, zamanının ve biçiminin net ve açık bir şekilde çizilmemesi, Merkeziyetçi yapının varlığı, Yetki ve sorumluluk alanlarının ihlal edilmesi, Girişimciye bağlı şirket yapısının varlığı,

28 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER 29.07.201528 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Girişimcinin ve üst kademe aile üyesi yöneticilerin yakın denetime ağırlık vermeleri, Girişimcinin şirketin tamamını ilgilendiren kararları tek başına alması Şirketin büyümesi ve karlılığının artması ile birlikte kurumda çalışmak isteyen aile üyelerinin çoğalması Yönetim kurulu başkanlığı, genel müdürlük koltuğuna oturmak isteyen aile üyeleri arasında çıkar çatışmalarının yaşanması

29 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER 29.07.201529 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Varis seçim stratejilerinin mevcut olmaması Şirketin gelecekte yapısının ve bu yapıdaki bir şirketi idare edecek kişide bulunması gereken niteliklerin önceden saptanması, varisin bu doğrultuda yetiştirilmemesi Aile üyeleri için piyasa koşullarını ve performans değerleme sonuçlarını dikkate alan bir ücretleme sisteminin mevcut olmaması

30 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER 29.07.201530 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Girişimcinin ve üst kademe aile üyesi yöneticilerin yakın denetime ağırlık vermeleri Girişimcinin şirketin tamamını ilgilendiren kararları tek başına alması Şirketin büyümesi ve karlılığının artması ile birlikte kurumda çalışmak isteyen aile üyelerinin çoğalması

31 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER 29.07.201531 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Y önetim kurulu başkanlığı-genel müdürlük koltuğuna oturmak isteyen aile üyeleri arasında çıkar çatışmalarının yaşanması, Varis seçim stratejilerinin mevcut olmaması Şirketin gelecekte yapısının ve bu yapıdaki bir şirketi idare edecek kişide bulunması gereken niteliklerin önceden saptanmaması, varisin bu doğrultuda yetiştirilmemesi Aile üyeleri için piyasa koşullarını ve performans değerleme sonuçlarını dikkate alan bir ücretleme sisteminin mevcut olmaması İnsan kaynakları politikalarında (terfi, atama, kariyer planlama, işe alma, ücret vb.) kan bağının ve evlilik bağının önemli olması

32 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER 29.07.201532 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Aile Üyesi Olmayan Profesyonel Yöneticilerin Ve Personelin Çalışma Koşullarının Ve Geleceklerinin Yeterince Dikkate Alınmaması Finansman İşlevinin Üstlenilmesinde Güvenirliğin Yeterli Görülmesi Sağlıklı İşleyen Bir Performans Değerleme Ve Ölçme Sisteminin Mevcut Olmaması Aktif Ve Pasif Hissedarlar İle Azınlık Ve Çoğunluk Hisselerine Sahip Olanların Kar Payına Bakış Açılarının Birbirinden Farklı Olması Harcamaların Kontrolünde Aile Üyelerinin Yaptıkları Harcamaların Dikkate Alınmaması

33 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER 29.07.201533 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Aile Üyelerinin Toplantılara Profesyonel Yöneticileri Genellikle Dahil Etmemeleri Aile Üyelerinin Sistemli Ve Programlı Toplantılardan Ziyade İş Ortamı Dışındaki Sohbetlerde Karar Almaları Farklı Departmanların Temsilcilerinin Yer Aldığı Ve Sağlıklı İşleyen Toplantı Yönetimi Sistemlerinin Mevcut Olmaması Kurum Hedeflerine Odaklanan Sistemlerin Kurulmaması, Amaçların Benimsenip Paylaşılmaması

34 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER 29.07.201534 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Her Bir İşin Kuruma Katma Değerini Ölçen,Standartlardan Sapmaları Zaman Geçirmeden Ortaya Çıkaran Ve İşleri Aksatmadan Kontrolü Sağlayan Bir Kontrol Sisteminin Olmaması Sağlıklı Performans Değerleme Ve Ölçme Sisteminin Olmaması İş Akışlarının Açık Ve Net Bir Şekilde Çizilmemesi Raporlama Sisteminin Sağlıklı Olmaması Kritik Kontrol Noktalarını Tespit Edilmemesi Disiplin Sisteminin Sadece Profesyonelleri Kapsayacak Şekilde İşletilmesi

35 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER 29.07.201535 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Aile Değerleri İle İş Değerlerinin İçiçe Geçmesi Aile Ve İş Rollerinin Birbirine Karışması Dilin Kişiselleştirilmesi (İş Yerinde Anne, Baba Gibi İbarelerin Kullanılması; Hitapta Sen Kelimesinin Tercih Edilmesi Vb.) Çatışmaların Yönetilememesi Davranışların İşyeri Disiplininden Uzak Olması Kuralların Sadece Aile Üyesi Olmayan Yönetici Ve Personele Uygulanması Girişimci Değerlerinin, Kurumun Çalışma Biçimini Etkilemesi

36 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER 29.07.201536 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Girişimcinin, Çevre Koşullarını Yeterince Dikkate Almaması Araştırmaya-geliştirmeye İlişkin Politikaların Mevcut Olmaması Veri Toplama Ve Değerleme Sisteminin Bulunmaması Girişimcinin, Şirketi Kurduğu Ve İlk Başarılarını Elde Etmeye Başladığı Noktadaki Stratejilere Bağımlı Kalması Çevresel Gelişmeler Yaşanmadan Önce Belirtilerini Tespit Etmek İçin Uzman Personelin İstihdam Edilmemesi Ve Düzenli Bir Takip Sisteminin Kurulmaması

37 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA PROBLEMLERİ 29.07.201537 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Misyonun, Vizyonun Ve Amaçların Mevcut Olmamasından Kaynaklanan Problemler Girişimcinin Yaklaşımından Kaynaklanan Problemler Girişimcinin Tüm Kararları Tek Başına Almasından Kaynaklanan Problemler Şirketin Girişimci’ye Bağımlı Olmasından Kaynaklanan Problemler Girişimcinin Yetki Devretmemesinden Kaynaklanan Problemler

38 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA PROBLEMLERİ 29.07.201538 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Varis Tespitine İlişkin Bir Politikanın Mevcut Olmamasından Kaynaklanan Problemler İstihdam Politikasının Mevcut Olmamasından Kaynaklanan Problemler Profesyonel Yöneticilerin Yeterince Dikkate Alınmamalarından Kaynaklanan Problemler

39 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ÜYESİ YÖNETİCİLER İLE AİLE ÜYESİ OLMAYAN YÖNETİCİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 29.07.201539 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Profesyonel Yöneticilerin Yetki Ve Sorumluluklarının Sabote Edilmediğini, Aile Üyelerinin Üstlendikleri Görevlerin Sorumluluklarını Yerine Getirebilme Yeterliliğine Sahip Olduklarını, Nitelikli Aile Üyelerinin Mevcut Olmaması Durumunda Nitelikli Profesyonel Yöneticilerin İstihdam Edildiğini, Performans Standartlarının Ve Terfi Sisteminin,aileden Olanlar İle Olmayanlar Arasında Eşit Şekilde Uygulandığını,

40 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ÜYESİ YÖNETİCİLER İLE AİLE ÜYESİ OLMAYAN YÖNETİCİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 29.07.201540 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Aile Üyelerinin İşe Ve İşletmeye Yaptıkları Katkı Oranında Ücret Aldıklarını, Aile İçindeki Münakaşaların Kurum Faaliyetlerini Engellemeyecek Biçimde Süratle Çözüme Kavuşturulduğunu Ve Bu Münakaşaların Çözümünde Aile Otoritesinden Ziyade İşin Gerekleri Ve İşletme Çıkarlarının Ön Planda Tutulduğunu,

41 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ÜYESİ YÖNETİCİLER İLE AİLE ÜYESİ OLMAYAN YÖNETİCİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 29.07.201541 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Aileden Olanlar İle Aileden Olmayanların Bilgileri Kolaylıkla Paylaşabilmelerini Sağlayacak Bir İletişim Sisteminin Mevcut Olduğunu, Tepe Yöneticilerin Kararlarını Yönetim Ekibiyle Paylaştıklarını Ve Aileden Olanlar Kadar Olmayanların da Karar Alma Sürecine Katıldıklarını Göstermelidirler.

42 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201542 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Taahhüt: Aile Üyeleri Tarafından, Aile Ve İşletme Konularındaki Düzenlemelere İlişkin Taahhüt Alınmalı Ve Düzenlemeler Girişimciler de Dahil Tüm İlgilileri Kapsayabilmelidir. İşletmenin Aileye Ait Olup Olmamasının Gerekliliği, Ailenin Şirket Sahipliğini Elinde Tutma İsteği, Girişimcinin Vefatında Şirketin Ne Olacağı, Mali Durumun Nasıl Etkileneceği, İşletmeyi Kimin Yöneteceği, Ortakların Ve Üst Düzey Yöneticilerin Bu Konularda Fikir Birliğine Varıp Varmadıkları Netleştirilmelidir.

43 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201543 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... MİSYON VE VİZYONUN BELİRLENMESİ: Aileye Ve İşletmeye Ait Misyon Ve Vizyon Belirlenmeli, Uygulamalarda Varlık Nedeni İle Temel Değerler Dikkate Alınmalı, Vizyona Kilitlenerek Ona Ulaşmayı Sağlayacak Stratejiler Geliştirilmelidir.

44 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201544 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... VERİ TOPLAMA ARAÇLARININ VE YÖNTEMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ: Planlama Süreci, İş Sahiplerinin Ve Yöneticilerin Dikkatlerini Sürekli Olarak Aileler, İşler, Endüstri Ve Dünya Üzerine Odaklanmalarını Gerektirdiğinden Belirsizlikleri Tahmin Etmede Ve Başa Çıkmada Önemli Bir Araçtır. Dolayısıyla; Veri Toplama Araçları Ve Verilerin Hangi Yöntemlerle Varislerin Değerleneceği Üzerinde Anlaşmaya Varılması Gereklidir.

45 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201545 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... PLANLAMA SÜRECİNE ODAKLANILMASI: Planlar Değişen Koşullar Doğrultusunda Değiştirilebilir. Esas Olan Planların, Değişen Koşullarda Ulaşılmak İstenen Hedefe Gidişi Gösterecek Biçimde Yapılması Ve Değişim Kültürünün Yaratılmasıdır.

46 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201546 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... PAYLAŞILAN VE BİLİNEN AMAÇLARA SAHİP OLUNMASI: Başarılı Aile Şirketleri Ailelerinin, Aile Şirketinin Amacını Bildikleri Ve Politikalarını Bu Amaçlar Çerçevesinde Yaptıkları Görülmektedir.

47 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201547 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... İDARİ ORGANLARIN OLUŞTURULMASI: Aile Şirketlerinde Verilerin Toplanması, Değerlendirilmesi Ve Karar Verilmesi Aşamaları İle Aileye Ve İşletmeye İlişkin Amaçların Belirleneceği Ve Planların Yapılacağı Aşamalarda Formal Platformlara İhtiyaç Vardır.

48 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201548 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... İNTİKAL SÜRECİNİN PLANLANMASI: Kurumun Bir Nesilden Bir Diğerine Aktarılmasını İçeren İntikal Sürecinin Planlanmasında Yönetim İntikalinde Gelecek Nesil Yöneticilerinin Seçilmeleri Ve Hazırlanmaları Kişisel Kariyer Hedeflerinin Tanımlanması Bir Önceki Neslin Rollerinin Göreceli Olarak Azalması Ve Zaman İçerisinde Tamamen Şirketten Ayrılması Yeni Aile Üyelerinin Ve Aileden Olmayan Yöneticilerin Entegrasyonu Mal Varlığının Transfer Şekli Ve Zamanı

49 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201549 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Maddi Olmayan İntikal Konularının Tespiti (Güç, Kimlik) Kurucunun Hayat Seviyesinin Emeklilik Döneminde Sürdürülmesi Aile Şirketinin Dışındaki Transfer Edilecek Yatırımlar Gibi Hususlar Dikkate Alınmalıdır.

50 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201550 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... STRATEJİK RİSKİN PLANLANMASI: Ani Vefat Durumuna İlişkin Olarak Düzenlenmesi Öngörülen Bu Plan İle; Girişimcinin Ani Vefatı Durumunda Günlük Operasyonların Ve Yönetimin Sorumluluğu Üstlenecek Kişiler Müşterilere Ve Tedarikçilere Haber Verecek Kişiler Mevcut Banka İlişkilerinin Etkilenme Şekli Şirket İçin Ek Sermaye İhtiyacı Şirket Sahipliği İntikalinin Uygulanma Şekli Gibi Konular Netliğe Kavuşturulmalıdır.

51 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201551 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Aile Şirketlerinin Kısa Vadeli Planların Yanı sıra Uzun Vadeli Stratejik Planlamaya Ciddi Biçimde Önem Vermesi Vazgeçilmez Bir Zorunluluktur. Ayrıca Aile Şirketlerinin Miras, Varis, Emeklilik Ve Aile Planları İle Stratejik Durumsallık Planı Hazırlamaları Gerekliliği, Onları Aile Şirketi Olmayan Şirketlerden Ayıran En Önemli Hususların Başında Gelmektedir.

52 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERILERI 29.07.201552 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... AILE ANAYASASININ HAZIRLANMASI: Ailenin, İşletme Olanaklarından Yararlanma Koşullarına; Aile Ve İşletme Değerlerinin Bütünleştirilmesine; Aile İlişkilerinin Geliştirilmesine, Aile Sadakati Ve Birliğinin Artırılmasına Önem Verilmeli Ve Maddi Manevi Öğeleri İçeren Aile Mirası Nesilden Nesil’e Aktarılmalıdır.

53 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz ORGANİZE ETME VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201553 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... TEMEL YAPININ DÜZENLENMESİ: İşlerin Tanımlanması, Organizasyon Şemasının Çizilmesi, Kurum Ve Departman Amaçları Doğrultusunda İş Akışlarının Netleştirilmesi Üzerinde Durulmalıdır.

54 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz ORGANİZE ETME VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201554 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... EYLEMSEL YAPININ DÜZENLENMESİ: Eylemsel Yapıya İlişkin Düzenlemeler Aşağıda Yer Almaktadır Aile Üyelerinin (Sorumluluk Alanları Çerçevesinde) Yetkilerini Kullanmaları, Aile Üyelerinin Yaşadıkları Sıkıntıları Ve Önerileri Bir Üst Kademe Yöneticileri İle Paylaşmaları, Amaçlara Ulaştırmayı Kolaylaştıracak İş Görme Yöntemlerinin, Prosedürlerin Ve Standartların Oluşturulması Çevresel Değişime Uyumu Sağlayacak Esnek Bir Yapının Kurulması Merkeziyetçi Bir Yönetim Tarzının Yerine Yetki Devrini Esas Alan Merkezkaç Bir Yönetimin Teşvik Edilmesi

55 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz ORGANİZE ETME VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201555 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... AİLE KONSEYİNİN OLUŞTURULMASI: Aile Üyelerinden İşletme Olanaklarından Yararlanma Koşullarını Belirleyen; Aile Üyelerinin Gelişimini Ve Aile Üyelerinin İlişkilerini Sistematik Olarak Düzenleyen; Aile Üyesi Olan Ve Şirkette Çalışmayan Ortakların Veya Gelecekteki Ortakların Sorumluluklarını Ve Haklarını Öğreten; Güven, Sadakat Ve Birliği Geliştiren Toplantılar Ve Düzenlemeler Yapan Bir Kurul Oluşturulmalıdır.

56 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz ORGANİZE ETME VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201556 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... HİSSEDARLAR KURULU OLUŞTURULMALI: YÖNETİM KURULU OLUŞTURULMALI: İşletmenin Uzun Vadeli Stratejik Hedeflerinin Belirleneceği; Bu Hedeflere Ulaşmak İçin Stratejik Planların Hazırlanacağı; Şirket Performansının Değerleneceği; Yatırım, Büyüme, Borçlanma Gibi Şirketin Tamamını İlgilendiren Konularda Stratejilerin Belirleneceği Aile Üyelerinin Ve Aile Üyesi Olmayan Uzmanlardan Oluşan Ve Aktif Olarak Faaliyet Gösteren Bir Yönetim Kurulu Oluşturulmalıdır.

57 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201557 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... AİLEDEN OLMAYAN PROFESYONEL YÖNETİCİLERİN DİKKATE ALINMASI: Bir Aile Şirketinin Başarıyla Yönetilmesinde, Aile Üyelerinin Şirket İçerisindeki İşlevleri Ne Kadar Önem Taşıyorsa, Bu Başarıda Aileden Olmayan Yöneticilerin-personelin Payı Da O Kadar Önemlidir. Aileden Olmayan Yöneticilerin Ve Personelin Şirket İçerisinde İstihdam Edilmeleri, Şirketin Büyümesine Ve Geleceğinin Güvence Altına Alınmasına Yardım Eder. Aile Üyesi Olmayan Yöneticilerin İstihdamı İle Firma Sahipleri, Finansal Mahremiyetlerini Kısmen Kaybetseler Ve Şirket Ve Aile Sırları İle İlgili Bazı Hususları Paylaşsalar Da, Profesyonel Yöneticiler, Ulusal Ve Uluslararası Alanlardaki Tecrübelerini Kuruma Getirecekler Ve Şirketin Kredibilitesine Katkıda Bulunacaklardır.

58 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201558 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Bu Amaçla Aşağıdaki Hususların Dikkate Alınması Gereklidir. Hastalanırsam Ne Olacak? Sakatlanırsam Ne Olacak? Emekli Olmadan Vefat Edersem Ne Olacak? Emekli Olana Dek Hayatta Kalırsam, Sonunda Kazancım Ne Olacak? Tepe Yönetici Değişiminde Konumum, Maddi Ve Sosyal Haklarım Neler Olacak?

59 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201559 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... AKRABALARA İLİŞKİN POLİTİKA OLUŞTURMALI : Bu Amaçla Aşağıdaki Soruların Yanıtlanması Gereklidir. Akrabalar, Ne Zaman Ve Hangi Durum Altında Şirkete Girmelidir? Nasıl Bir Deneyim-eğitim-bilgi Gereklidir? Boş Bir Pozisyon mu? Doldurulacak, Yoksa Onlar İçin Bir İş mi Yaratılacak? Şirkette İşe Alınmaları İçin Belirli Bir Yaşta Olmaları mı Gerekmektedir? Belirli Bir Yaşta Emekli Olmaları mı Gerekmektedir? İsteyerek Veya İstemeyerek İşi Bıraktıktan Sonra Yeniden İşe Girme Durumu Var mı?

60 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201560 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... EVLİLİK BAĞI: Aileye Evlilik Bağı İle Katılan Eşler Ve Aileleri Dikkate Alınarak, Aile Ve İşletme Kararlarına, Planlarına, Uygulamalarında Dahil Olma Koşulları Ve Biçimleri Netleştirilmeli, Olası Çatışma Noktaları Dikkate Alınarak Çatışmaların Yönetilmesine İlişkin Düzenlemeler Yapılmalıdır.

61 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201561 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... HİSSE VE HİSSEDAR SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ: Şirketteki Aktif Ve Pasif Ortaklar İle Azınlık Ve Çoğunluk Hisseleri Bulunan Ortakların Beklentileri, Görev Ve Sorumlulukları, Hisse Devri Gibi Konular Yasalar Önünde Netleştirilmelidir.

62 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201562 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... SERMAYE: Aile Üyelerinin Yeniden Yatırım Yapacakları Ve Şayet Gerekliyse Kendi Yatırımlarını Diğer Aile Bireylerinin Çıkarlarına Zarar Vermeden Şirketten Çekecekleri Veya Satacakları Sistemler Ve Düzenlemeler Oluşturulmalıdır.

63 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201563 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... KAR PAYI POLİTİKASININ NETLEŞTİRİLMESİ: Hissedarların Olası Likidite İhtiyaçlarının Karşılanmasında Alternatif Araçlar Geliştirilmesi; Nakit Akışının Düzenli Olması Ve Yatırımların Dikkate Alınması Sağlanmalıdır. Nihai Olarak Kar Payı Dağıtımına, Zamanına, Miktarına, Yönetim Kurulu-hissedarlar Kurulu-aile Konseyinin Birlikte Karar Vermesinin Kritik Bir Husus Olduğunu da Belirtmekte Yarar Vardır.

64 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLER 29.07.201564 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... KAR PAYI DAĞITIMINDA HİSSEDARLAR DİKKATE ALINMALI: Aktif Ve Pasif Hissedarlar İle Azınlık Ve Çoğunluk Hissesine Sahip Ortakların Beklentilerini Ve İhtiyaçlarını Ve Aynı Zamanda Şirketin Beklentileri İle İhtiyaçlarını Dikkate Alan Düzenlemeler Yapılmalıdır.

65 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201565 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... FİNANSMAN FONKSİYONUNU ÜSTLENECEK KİŞİNİN İŞ GEREKLERİNE UYGUN OLMASI: Finansman Fonksiyonunu Üstlenecek Kişide Yeterli Bilgi Ve Tecrübeyi Araması Son Derece Önemlidir. Girişimciye Yakınlık Ve Dolayısıyla Güvenilirlik Önemli Olmakla Birlikte İş Gereklerine Uygunluk Daha Önemli Bir Faktördür.

66 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201566 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... FİNANSMAN POLİTİKASININ OLUŞTURULMASI: Nakit Giriş-çıkışları Arasında Denge Kurularak Paranın Maliyeti, Fon Temini Ve Alternatif Kullanım Alanlarının Tespiti Üzerinde Durulduğu Bir Finansman Politikasına Sahip Olunmalıdır. Ayrıca, Finansman İşlerini Yüklenecek Kişinin Tespitinde Güvenilir Olmasından Ve Girişimci İle Kan bağı Ya Da Evlilik bağı Aranmasından Ziyade, Bu Kişinin Bilgisi, Yeteneği Ve Deneyimi Dikkate Alınmalıdır.

67 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201567 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... MOTİVASYON ARTIRILMALI: Çalışanların Verimlilik Üzerindeki Etkileri Dikkate Alınarak İşletmeye Bağlılıklarının Arttırılması Ve İşten Tatmin Duymalarının Sağlanması Amacıyla İhtiyaç Duydukları Motivasyon Yöntemleri Tespit Edilmeli Ve Bu Yöntemler Vakit Geçirilmeden Uygulamaya Konulmalıdır. DANIŞMANLARDAN YARARLANILMALI: Sistemlerin Kurulması, İşlerlik Kazandırılması Ve Organizasyon Kişilere Bağımlı Olmadan Kendi Kendini Revize Edebilmesi İçin Kurum, İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Bilgi Ve Deneyime Sahip Danışmanlardan Yararlanmalıdır.

68 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201568 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... KARAR MERCİ BELİRLENMELİ: Ailenin; Ailedeki, İşletme Sahipliğindeki, Yönetimdeki Karar Alanları Ve Her Bir Konu İle İlgili Karar Merci Belirlenmeli Ve Tüm Aile Üyeleri Bilgilendirilmelidir.

69 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201569 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... AİLE ÜYELERİNE VE ŞİRKET PERSONELİNE EĞİTİM VERİLMESİ: Kurumsallaşmanın Önündeki Engelleri Azaltmak İsteyen Aile Şirketleri, Aile Üyelerine Firmanın Geleceği, Sorumluluk, Finansman, Karar Verme Ve Problem Çözme, İletişim, Çatışma Yönetimi, Aile Şirketi Dinamikleri Gibi Konularda Eğitim Verilmesini Organize Etmelidir. Bununla Birlikte, Eğitim İhtiyaç Analizi Sonuçları Dikkate Alınarak, Gerek Kişisel Gelişimin Desteklenmesi Ve Gerekse Günün Değişen Koşullarına Çalışanların Uyum Sağlaması İçin, Kurumda Çalışan Personele Eğitimler Verilmelidir. Böylelikle Değişimin Önündeki Engelin Azaltılmasına Çalışılmalı.

70 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201570 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... SİSTEMLİ BİLGİLENDİRMENİN YAPILMASI: Kurumsallaşma Hareketi Bir Değişim Hareketidir. Değişime Direncin Minimumda Olması İçin Şirket Sahiplerinin Konu Hakkında Sürekli Ve Sistemli Biçimde Çalışanları Bilgilendirmesi Ve Sorularını Yanıtlaması Gereklidir.

71 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201571 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASININ OLUŞTURULMASI: Aile Şirketlerinin, Terfi Ve Atama, İşe Alma Ve Çıkarma, Kariyer Planlama, Performans Değerleme Gibi İnsan Kaynakları Fonksiyonuna Ait Konularda Da, İş Gerekleri Ve Vizyondan Hareket Etmeleri Ve Sistemleri Aileden Olanlar Kadar, Aileden Olmayan Profesyonel Yöneticileri Ve Personeli De Kapsayacak Şekilde Düzenlemeleri Önemlidir. Nitelikli Ve Tatminli Bir İnsan Kaynağının, İşletmenin Sahip Olduğu En Kıymetli Kaynak Olduğu Unutulmamalıdır.

72 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201572 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... RİSK TOLERANSININ FARK EDİLMESİ: Aynı Vizyonu Paylaşan Aynı Nesildeki Ortaklar, Farklı Risk Anlayışlarına Sahip Olabilirler. Bu Farklı Bakış Açısının Da Başarılı Olabilecek Uygulamalarda İhtilaflara Neden Olabileceği Bilinmelidir. YÖNETME HİSSİNİN İNCELENMESİ: Genç Neslin Deneyimi Ve Yetenekleri Geliştikçe, Ortakların Kendilerini Odak Noktası Olmaktan Çekerek Potansiyel Varislerin Bu Gelişime Yardımcı Olmaları Gerekir.

73 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201573 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... ÇOK YÖNLÜ VE SÜREKLİ İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI: İletişim Sistemi Aileden Olan Ve Olmayan Çalışanlar İçin Sürekli Olmalı Ve Açık Tutulmalıdır. Ayrıca Bilgi Akışının Kolaylıkla Gerçekleştirilmesini Sağlayacak Şekilde Düzenlenmelidir.

74 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201574 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... KARAR ALMA PROSEDÜRE EDİLMELİDİR: Karar Alma Sürecini Aileden Olan Ve Olmayan Yöneticiler Birlikte Etkilemeli Ve Stratejik Nitelikteki Kararlar Mümkün Olduğunca Oybirliği Ve Fikir birliği İle Alınmaya Çalışılmalıdır.

75 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201575 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... KARARLARIN FİKİRBİRLİĞİ İLE ALINMASI: Kararın Etki Alanı Genişledikçe Ve Karar Kurum Ve Ailenin Geleceği Üzerinde Kritik Öneme Haiz Oldukça Fikir birliği İle Verilmesi Daha Da Büyük Önem Kazanır.

76 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201576 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... GENÇ NESİL AİLE ÜYELERİ SÜREKLİ EĞİTİME TABİ TUTULMALI: Aile Üyelerinin Çocukları, Şirketin Mevcut Ve Özellikle De Gelecekte İhtiyaç Duyacağı Yönetsel Fonksiyonlar Dikkate Alınarak Eğitime Tabi Tutulmalıdır.

77 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201577 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... GİRİŞİMCİLER KENDİLERİNİ SORGULAMALARI: İşletme Sahipliği Sadece Benim Hakkım Değil, Bana Sağlanan Bir İmtiyazdır Şirketimin Yararına Olanın En İyisini Yapmam Gerekir. Bu Yüzden De Sorunun Bir Parçası İsem Bunu Bilmem Gerekir. Her Yeni Gün, Şirketime Fayda Sağlamam İçin Yeni Bir Fırsattır. Bu Fırsatın Kullanılması Bana Bağlıdır. Aile Ve Şirket Sorunları İle Yüzleşmemi Ve Onları Çözmemi Engelleyen Korkulara İzin Vermemeliyim.

78 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201578 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... Şirketimin Sağlığı İçin Akıl, Ruh Ve Beden Sağlığıma Dikkat Etmeliyimdir. Hem Bir Çalışan Hem De Şirket Sahibi Olarak, Bana Sağlanan İmtiyazları Kendi Çıkarlarım İçin Bile Bile Kötüye kullanmamalıyım Şeklindeki Düşünce Tarzını Benimsemeleri Ve Bu Düşünceleri İlke Olarak Günlük Yaşantılarına Aktarmaları Gereklidir.

79 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201579 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... ÇATIŞMALAR YÖNETİLMELİ: Aile İçerisindeki Münakaşalar Faaliyetleri Engellemeyecek Biçimde Süratle Çözüme Kavuşturulmalı Ve Çözümlemede Aile Otoritesinden Ziyade İş Gerekleri Ve İşletme Çıkarları Göz önünde Bulundurulmalıdır. Bu Konuda Temel Sorumluluk, Sağlığı Esnasında Girişimciye Düşse De, Söz konusu Çatışmaların Ele Alınıp Çözümleneceği Kurumsal Platformların Ve Sistemlerin Girişimci İşin Başındayken Oluşturulup, İşletilmesi Çok Önemlidir. Olumsuz Çatışmalar Oluşmadan Ortaya Çıkması Engellemeli, Olumlu Çatışmalar İse, Verimliliği Artıracak Biçimde Kontrollü Olarak Yönetilmelidir.

80 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201580 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... GENÇ NESİL AİLE ÜYELERİNİN KARİYER HEDEFLERİ AİLEDEN VE İŞLETMEDEN BAĞIMSIZ OLARAK BELİRLENMELİ: Aile Üyelerinin Performansa Ve İsteğe Dayalı Kariyer Planları Çizilmelidir. ÇATIŞMA ORTAMLARI BELİRLENMELİ: Aile Üyelerinin Kişisel Ve İş Yaşamlarının İç içe Olmasından Dolayı Yüzleşecekleri Çatışmaların Çözüm Ortamları Ve Koşulları Belirlenmelidir.

81 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz YÜRÜTME-KOORDİNASYON VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201581 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... DÜZENLİ TOPLANTILAR YAPILMALI: Bu Toplantılarda Aileyle İlgili Konular İle Ailevi Çatışmalar Üzerinde Durulmamalı, İşe Ait Konular Üzerine Odaklanılmalıdır. Ayrıca Ticari İşletmenin Aileye Ait Olup Olamamasının Gerekliliği, Ailenin Şirket Sahipliğini Elinde Tutup Tutmamasına İlişkin Arzusu, Girişimcinin Vefatı Durumunda Şirketin Ne Olacağı, Mali Durumun Nasıl Etkileneceği, Firmayı Kimin Yöneteceği, Hissedar Ve Üst Düzey Yöneticilerin Bahsedilen Konularda Fikir Birliğine Varıp Varmadıklarının Belirlenmesi Gibi Konular Üzerinde De Çalışmalar Yapılmalıdır.

82 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz YÜRÜTME-KOORDİNASYON VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201582 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... AİLE FORUMU DÜZENLENMELİ: Düzenli Şekilde Yapılan Aile Konseyi Toplantılarında Aile Konseyi Üyelerine Ancak İş Gereklerini Karşılayan Kişilerin Şirkette Çalışabilecekleri Diğer Kişilerin İse Farklı Kurumlarda Çalışmayı Düşünmelerinin Gerekli Olduğu Hususu Net Bir Şekilde Belirtilmelidir. Aksi Taktirde Şirket Verimliliğinin Ve Etkinliğinin Dolayısıyla Karlılığının Azalmasına Ve Prestijinin Düşmesine Neden Olacağı İfade Edilmelidir. Ayrıca Bu Toplantılarda Aileye Bir Misyon Ve Vizyon Hedefi Verilmeli, Daha Açık Bir Anlatımla Şirketin Dışında Ailenin Varlık Nedeni Ve Geleceği Üzerinde Durulmalıdır.

83 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KONTROL VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201583 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI: Günün Değişen Koşullarına Uygun Yapıyı Kuran Ve Rekabetçi Koşullarda Başarıyla Varlığını Sürdüren Bir Aile Şirketi Olmak İçin; Amaçlarla Uyumlu, Standartlardan Sapmaları En Kısa Zamanda Gideren, Esnek, Öz Denetimi Teşvik Eden Ve Tüm Çalışanları Kapsayan Bir Denetim Sisteminin Kurulması Gereklidir. Ayrıca, Kontrol Sistemi, İşlerin Yapılmasını Aksatmamalı Ve İşin Her Bir Aşamasında Aktif Olmalıdır.

84 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KONTROL VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201584 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... KONTROL ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ: Kontrolün Etkinliğinin Sağlanması Ve İşlerlik Kazanması İçin, Kurumun İşleyişine Uygun Standartlar, Yönetmelikler, Prosedürler Oluşturulmalı; Raporlama Sistemi Kurulmalı; Müşteri Şikayet Sistemi Oluşturulmalıdır. Ayrıca; İş Süreçleri Belirlenmeli, 360 Derece Geribildirime Veya Takım Performansının Ölçümüne Dayalı Bir Performans Değerleme Ve Ölçme Sistemi Kurulmalı, Maliyetler İncelenmeli Ve Kritik Kontrol Noktaları Analiz Edilmelidir.

85 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KONTROL VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201585 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... KONTROL SÜRECİNİN ŞİRKETTEKİ TÜM YÖNETİCİLERİ- PERSONELİ KAPSAMASI: Kontrol Sürecine, Aile Üyesi Olmayan Profesyonel Yöneticiler Ve Personel Kadar, Aile Üyeleri De Dahil Edilmelidir.

86 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201586 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... AİLE VE İŞ DEĞERLERİ ARASINDA DENGE KURULMASI: Aile Değerleri, Duygusal Bazlı, İlişkilerden Yola Çıkan, Ömür Boyu Üyeliği İçeren, Destek Ve Güvene Önem Veren, İçe Dönük Olan, Bir Özerkliğe Sahiptir. İşletme Değerleri İse; Gerçek Bazlı, Sonuçlardan Yola Çıkan, Kazanılmış Üyeliği İçeren, Tarafsızlığı, Rizikoyu Ve Rekabeti Dikkate Alan, Dışa Yönelik Olan, Bir Nitelik Taşır. Bu Değerler Arasından, İşletme Değerlerine, Aile Değerlerinden Daha Fazla Önem Verilmesi Durumunda, Aile İletişimi, Kimliği, Sadakati, Zamanı Ve Duyguları Zedelenir.

87 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201587 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... İŞ VE AİLE ROLLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN BİRBİRLERİNDEN AYRILMASI: İç içe Geçmiş Rolleri Bünyesinde Bulunduran Aile Şirketlerinin, Sağlıklı Çalışan Roller Sistemine Sahip Olabilmeleri İçin, İşletmede (Genel Müdür, Müdür Vb.) Ve Ailede (Anne, Kardeş, Kuzen Vb.) Üstlenilen Roller Arasında Sürekli Bir İletişim Sistemi Kurmaları, Aileye Ve İşletmeye Uygun Bir Vizyon Oluşturmaları, Aileden Olmayan Çalışanları Dikkate Almaları Önemlidir.

88 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201588 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: Kurum İçi Faaliyetler, Aileden Olanlar İle Olmayanları Karşı Karşıya Getirecek Şekilde Değil Her İki Taraf İçin De İşbirliğini Gerektirecek Şekilde Düzenlenmelidir. Ayrıca Kurumda Çalışan Aile Üyeleri İle Kurumda Çalışmayan Aile Üyeleri Arasındaki İlişkinin Firma Faaliyetlerini Negatif Yönde Etkilememesine Dikkat Edilmelidir. Yine Şirkette Çalışacak Çocuklar İle Çalışmayacak Çocukların Ayrımı Önceden Yapılmalı Ve Şirkette Çalışacak Çocukların Çalışma Zamanı Ve Çalışma Koşulları Önceden Belirlenmelidir.

89 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201589 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... KURALLARIN TÜM ÇALIŞANLARA AYNI ŞEKİLDE UYGULANMASI: Bütün Ailelerde Sözlü Veya Kabul Edilmiş Bir Takım Kurallar Vardır. Ancak Bu Kurallar İş Ortamına Aktarıldığında Bazı Sorunlar Ortaya Çıkmakta Ve İlişkiler Zedelenme Noktasına Gelmektedir. Dolayısıyla, Aile Ve İş Kurallarının Çok Katı Bir Şekilde Uygulanmaması, İletişimi Geliştiren Sistemlerin Kurulması, Aile-iş Kurallarının Birbirlerinden Ayrılması Ancak Birbirlerini De Dikkate Alması Ve Davranış Düzlemine Uygun Olması Gereklidir.

90 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz ÇEVRE KOŞULLARINA UYUM VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201590 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... KURUMUN STRATEJİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ: Kurumsallaşma Düzeyini Yükseltmek İsteyen Bir Aile Şirketinin, Mal Varlıklarına, Kaynaklarına, Teknolojilerine Ve Yeteneklerine İlişkin Kapasitesini Araştırması, Doğru Strateji Seçimini Etkiler. Bu Nedenle, Yönetim Tarafından Şirketin Finansman, Pazarlama Ve Organizasyon Bağlamındaki Stratejik Kapasitesi İncelenmelidir.

91 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz ÇEVRE KOŞULLARINA UYUM VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ 29.07.201591 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... ENDÜSTRİNİN VE GENEL ÇEVRENİN İNCELENMESİ: ŞİRKETİ Kuran Girişimciler, Fırsatlar Ararken Ve Tehditlerle Başa Çıkarken Genellikle Kişisel Çabalarını Kullanırlar Ve Şirketin Kaderinin Kendi Ellerinde Olduğuna İnanırlar. Şirket Büyüdükçe Ve Kurumsallaşma Yolunda Adımlar Atmaya Karar Verdikçe, Şirketin Gelecekteki İhtiyaçlarını Etkileyecek Dış Çevre Güçlerinin Analizi, Giderek Önem Kazanmaya Başlar. Dolayısıyla; Faaliyet Gösterilen Endüstri İle Endüstriyi Çevreleyen Genel Çevrenin Analiz Edilmesi Gerekli Hale Gelir.

92 Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz 29.07.201592 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır... QUALITYLINE Tel: 0.216.313 7126-27 egitim@qualityline.com.tr www.qualityline.com.tr


"Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz AİLE ŞİRKETİ 29.07.20151 Aile Şirketlerinde Krumsallaşma Eğitmen ve Danışman Erol DİNÇKAL Eğitim notları hazırlanırken çok." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları