Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ 9. AFET VE ACİL DURUM EĞİTİM SEMİNERİ

2 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ KONU: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA AFET YÖNETİMİ İ. EJDER KAYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ BAŞKANI

3 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNE DAYANAK TEŞKİL EDEN MEVZUAT 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 2013/5703 sayılı Afet ve Acil Durumlara Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, 2013/2 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

4 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YENİ AFET MÜDAHALE SİSTEMİ 2013/5703 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planında; (TAMP) Ulusal ve yerel düzeyde müdahale amacı ile 5 servis altında; Ulusal düzeyde 28, Yerel düzeyde ise, 24 hizmet grubu oluşturulmakta; Ayrıca 12 Olay türü planına göre hizmet gruplarına görev verilmektedir. Yerel düzeyde hazırlanacak planlar ulusal düzeyde hazırlanan planlarla uyumlu olacaktır.

5 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ ULUSAL DÜZEYDE HAZIRLANAN PLANLARDA, BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREV ALDIKLARI HİZMET GRUPLARI BAŞBAKANLIK AFAD Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu KBRN Hizmet Grubu Barınma Hizmet Grubu Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu Uluslararası Destek ve İşbirliği Hizmet Grubu Kaynak Yönetim Hizmet Grubu Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu Ulusal ve Uluslararası Nakdi Bağış Hizmet Grubu

6 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ ULUSAL DÜZEYDE HAZIRLANAN PLANLARDA, BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREV ALDIKLARI HİZMET GRUPLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubu Yangın Hizmet Grubu Defin Hizmet Grubu ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Haberleşme Hizmet Grubu Nakliye Hizmet Grubu Ulaşım Alt Yapı Hizmet Grubu Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Alt Yapı Hizmet Grubu Hasar Tespit Hizmet Grubu Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmet Grubu

7 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ ULUSAL DÜZEYDE HAZIRLANAN PLANLARDA, BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREV ALDIKLARI HİZMET GRUPLARI MALİYE BAKANLIĞI Zarar Tespit Hizmet Grubu ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Enerji Hizmet Grubu TÜRK KIZILAYI Beslenme Hizmet Grubu AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Psikososyal Destek Hizmet Grubu Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu

8 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ ANA ÇÖZÜM ORTAĞI BAKANLIK KURUM VE KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI BAŞBAKANLIK AFAD Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. KBRN olayları ile ilgili müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan, tehlikeli maddelerle ilgili müdahale çalışmalarına destek olmaktan sorumludur Afet bölgesinde afetzedelerin acil ve geçici barınma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. Afet ve acil durumlara ilişkin her tür bilginin toplanması, kayıt altına alınması ve raporlanması hizmetlerine yönelik koordinasyondan ve Müdahale çalışmalarında elde edilen bilgileri değerlendirmek, izlemek ve ilgili birimlere bilginin iletilmesinden sorumludur. Tüm hizmet gruplarının beslenme ve barınma hizmetlerine lojistik destek sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur Yapılacak uluslararası desteklerin (Malzeme, personel vb.) koordinasyonundan sorumludur.

9 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ ANA ÇÖZÜM ORTAĞI BAKANLIK KURUM VE KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI BAŞBAKANLIK AFAD Afet ve acil durumlarda çalışacak ilave personel, teknik uzman, malzeme ve ekipman temini ve izlemesine yönelik, Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak kaynakları acil yardım harcamaları kapsamında satın alma ve kiralama hizmetlerine yönelik, Afet ve acil durumlarda muhasebe, bütçe ve mali raporlama hizmetlerine yönelik, Ulusal ve uluslararası nakdi bağış hizmetlerine yönelik, koordinasyondan sorumludur.

10 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ ANA ÇÖZÜM ORTAĞI BAKANLIK KURUM VE KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve acil durumlarda güvenlik ve trafiğin sağlanmasına yönelik, Afet ve acil durumlarda meydana gelen yangınlara müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik, Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, uygulaması ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasına yönelik, Afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerine yönelik, koordinasyondan sorumludur. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERCİLİK BAKANLIĞI Afet ve acil durumlarda ulusal ve yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik, Afet ve acil durumlarda personel, afetzede ve kaynakların nakliye hizmetlerine yönelik, Afet ve acil durumlarda afet bölgesine en hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanmasından ve seyrüsefer düzenlenmesine yönelik, Afet ve acil durumlarda kullanılan her tür makine ve araçların bakım onarım, yakıt ikmali ve iş makineleri desteğine yönelik,

11 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ ANA ÇÖZÜM ORTAĞI BAKANLIK KURUM VE KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi vb. hatlarının acil onarımını yaptırarak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik, Afet bölgesinde, alt yapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve hasar tespit hizmetlerini yapmaya yönelik, Afet bölgesinde enkazın kaldırılmasına yönelik, koordinasyondan sorumludur. SAĞLIK BAKANLIĞI Afet ve acil durumlarda olay yerindeki ilk müdahale, halk sağlığı ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması ile çevre sağlığı hizmetlerinin aksamadan en hızlı şekilde normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. MALİYE BAKANLĞI Afet ve acil durumlara yönelik zararların mali ve iktisadi boyutunun belirlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur.

12 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ ANA ÇÖZÜM ORTAĞI BAKANLIK KURUM VE KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Afet bölgesinde elektrik, doğalgaz vb. enerji hatlarının acil onarımını yaparak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. TÜRK KIZILAYI Afet bölgesinde afetzedelerin beslenme hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Afet bölgesinde afetzedelerin psikososyal destek hizmetlerine yönelik, Afetzedelere yapılan ayni bağışların depo hizmetleri ve dağıtımına yönelik, koordinasyondan sorumludur.

13 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI Destek çözüm ortağı olan Bakanlık kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanlarına giren konularda, ana çözüm ortağı olan Bakanlık kurum ve kuruluşlara destek vermekten sorumludur. BAKANLIK KURUM VE KURULUŞLARIN DESTEK VERECEĞİ HİZMET GRUPLARI: GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: Haberleşme HG, Güvenlik ve Trafik HG, Yangın HG, Arama Kurtarma HG, Sağlık HG, KBRN HG, Tahliye ve Yerleştirme Planlama HG, Barınma HG, Nakliye HG. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI: Haberleşme HG, Enerji HG, Yangın HG, KBRN HG, Ulaşım Alt Yapı Hg, Zarar Tespit HG, Bilgi Yönetimi, Teknik Destek ve İkmal HG, Değerlendirme ve İzleme HG.

14 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: Tahliye ve Yerleştirme Planlama HG, Barınma HG, Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım HG, Zarar Tespit HG, Psikososyal Destek HG. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI: Tahliye ve Yerleştirme Planlama HG, Barınma HG, Zarar Tespit HG, Psikososyal Destek HG, Nakliye HG. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: Zarar Tespit HG, Yangın HG. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: Yangın HG, Zarar Tespit HG, Teknik Destek ve İkmal HG, KBRN HG. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI: Yangın HG, KBRN HG, Gıda, Tarım ve Hayvancılık HG, Zarar Tespit HG, Ululararası Destek ve İşbirliği HG, Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım HG. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI: Tahliye ve Yerleştirme Planlama HG, Barınma HG, Psikososyal Destek HG, Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım HG.

15 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Ulusal ve Uluslararası Nakdi Bağış HG, Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım HG, Ululararası Destek ve İşbirliği HG, Defin HG. ADALET BAKANLIĞI: Defin HG. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI: Ulusal ve Uluslararası Nakdi Bağış HG, Defin HG, Psikososyal Destek HG. KALKINMA BAKANLIĞI: Satın Alma ve Kiralama HG, Kaynak Yönetimi HG, Zarar Tespit HG, Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme HG. KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI: Güvenlik ve Trafik HG. MİT MÜSTEŞARLIĞI: Güvenlik ve Trafik HG. STK’LAR VE ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI: Haberleşme HG, Yangın HG, Arama ve Kurtarma HG, Sağlık HG, Alt Yapı HG, Beslenme HG, Psikososyal Destek HG, Enkaz Kaldırma HG, Defin HG, Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım HG, Ulusal ve Uluslararası Nakdi Bağış HG, BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: Yangın HG, KBRN HG. ÜNİVERSİTELER: Psikososyal Destek HG ile Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme HG.

16 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ AFET VE ACİL DURUMLARDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN SORUMLULUKLARI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi/Mülki makamlar tarafından talep edilmesi durumunda, asli görevlerini aksatmayacak şekilde güvenlik konusunda kolluk kuvvetlerine destek vermekten, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi/Mülki makamlar tarafından talep edilmesi durumunda, asli görevlerini aksatmayacak şekilde yangına müdahale konusunda itfaiye ekiplerine destek sağlamaktan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi/Mülki makamlar tarafından talep edilmesi durumunda, asli görevlerini aksatmayacak şekilde tahliye planlaması konusunda hava ve deniz aracı planlamaktan, Yerleştirme planlaması konusunda TSK’ya ait özel ve yerel eğitim merkezleri ile Orduevleri ve Askeri Gazino geçici iskan maksadıyla kullanılması için gerekli planlamayı yapmaktan, Destek çözüm ortağı olduğu diğer hizmet gruplarına da asli görevlerini aksatmayacak şekilde yardımcı olmaktan sorumludur.

17 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ GÖREVLERİ

18 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ Afet ve acil durum ile seferberlik hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak, Afet ve acil durum ile seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak, Afet ve Acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek, Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek, Sivil savunma uzmanının kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

19 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ KBRN ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek, Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin incelenmesine ilişkin işlemleri yürütmek, Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, Afet ve acil durum, sivil savunma, KBRN, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

20 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ Afet ve acil durum, sivil savunma ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak, Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin incelenmesine ilişkin işlemleri yürütmek, Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet ve acil durum, sivil savunma, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek, Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak, Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

21 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak, Kamu kurum ve kuruluşlarının diğer birimleri ile işbirliği ve koordine içinde çalışmaktır.

22 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ İ. EJDER KAYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ BAŞKANI


"AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları