Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜVENLİ CERRAHİ DOÇ.DR.H. ÖNDER OKAY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜVENLİ CERRAHİ DOÇ.DR.H. ÖNDER OKAY"— Sunum transkripti:

1 GÜVENLİ CERRAHİ DOÇ.DR.H. ÖNDER OKAY

2 Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre yılda 234 milyon ameliyat yapılmaktadır. * Yılda 25 kişiden biri ameliyat olmakta. * Bu ameliyatların 7 milyonunda komplikasyon gelişmektedir. * 1 milyonunda ameliyatla ilişkili ölüm görülmekte.

3 Hastanelerde gerçekleşen komplikasyonları yaklaşık yarısının cerrahi bölümlerde yaşandığı ve bunların da yarısının güvenli cerrahi uygulamaları ile önlenebildiği anlaşılmıştır.

4 DSÖ tarafından cerrahi işlemlerin daha güvenli hale gelebilmesi için “Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” projesi geliştirildi.

5 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemiz 2009 yılından itibaren tüm hastanelerde kullanılmaktadır.

6 Bu proje sonunda 2008 yılında yayınlanan Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi ’den fazla ülkede organizasyonda ’den fazla hastanede kullanıldı.

7 Güvenli Cerrahi uygulamasının 3 aşaması vardır
Güvenli Cerrahi uygulamasının 3 aşaması vardır. a) Ameliyat öncesi b) Ameliyathane c) Ameliyat sonrası Ameliyat öncesi ve ameliyathanede yapılması gereken son kontroller Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nde bir araya getirilmiştir. *Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi kısa hatırlatmalar yaparak cerrahi güvenliği sağlar.

8 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Cerrahi tedaviyi 4 ayrı aşamaya böler; Klinikten ayrılmadan önceki periyot Anestezi vermeden önceki periyot Ameliyat kesisinden önceki periyot Ameliyattan çıkmadan önceki periyot

9

10 Her evrede Kontrol Listesi koordinatörü ekibin listede belirtilen görevleri tamamlayıp tamamlamadığına bakmalı, görev tamamlamışsa bir sonraki evreye geçiş izni vermelidir.

11 Ameliyat Öncesinde son kontroller yapılır
Ameliyat Öncesinde son kontroller yapılır. Bu kontrollerde; - Hasta kimliği, - Ameliyat yeri, - Hastanın aç olması, Hastanın 8-10 saat aç olması istenir, mide doluluğu aspirasyon riskini artırır Ameliyat bölgesinin tıraşlı olması Tıraş etmede önemli olan yapılmış olması değil gerekli olduğunun belirlenmesidir.

12 - Hastada makyaj/oje/protez olmaması,
- Hastada makyaj/oje/protez olmaması, Ameliyattaki bazı cihazlardan dolayı hasta bedeninde yanıklara neden olabilir Ameliyat önlüğü ve bonesi giyilmiş olması Sterilite kolay sağlanır, Kendi eşyaları güvencede olur Ameliyata göre hastaya uygulanacak özel işlem veya tedavi protokolü mevcut mu? Barsak ameliyatlarında lavman uygulaması, Bazı ameliyatlarda uygulanan addison protokolü Vb.

13 - Ameliyat sırasında kullanılacak özel malzeme, implant, kan ve kan ürünleri hazır mı? Hasta henüz serviste iken bu malzemeler hazır olmalı Hastaya yapılan tüm laboratuvar ve radyoloji tetkikleri ameliyathaneye güven içinde teslim edilmelidir.

14 Güvenli Cerrahinin 2. aşaması Ameliyathane aşamasıdır
Güvenli Cerrahinin 2. aşaması Ameliyathane aşamasıdır. 3 bileşeni vardır; - Güvenli cerrahi ekip, - Güvenli anestezi, - Cerrahi alan enfeksiyonlarının engellenmesi.

15 DSÖ “ Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” projesinde güvenli cerrahi için bilinen 10 gerçekten yola çıkarak 10 ana hedef belirlemiştir. Hazırlanan Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin de bu hedefleri karşılamasını planlamıştır.

16 10 Ana Hedef: 1.Doğru Hasta, Doğru Taraf: Yapılan ameliyatların 1500 – 2500’ünde bu aşamada hata yapılmaktadır Güvenli cerrahi için öncelikle doğru hasta olmalı, yapılacak işlem ve ameliyat bölgesi doğru olmalıdır Bu doğrulama yapılmadan diğer maddelerin kontrolü anlamlı değildir Hasta ve taraf doğrulaması Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin her aşamasında yapılmaktadır.

17 2.Anestezi Zararını Engelleme: Son 30 yılda anestezi uygulamalarında gelişme olmasına rağmen halen her 150 ameliyatta bir anestezi ile ilişkili komplikasyonlar gözükmektedir DSÖ güvenli anestezi uygulaması için “Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi” oluşturmuştur.

18

19 Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi; - Anestezi öncesi değerlendirmeyi, - Anestezi cihazı kontrolünü, - Anestezik ilaç ve malzemelerin kontrolünü sağlar Bu listenin ameliyat öncesinde anestezi ekibince kontrol edilmesi gereklidir.

20 3.Hava Yolu ve Solunum Kaybını Engelleme: -Mallopati sınıflaması ve aspirasyon riski sorgulaması hava yolu ve solunum kaybını engellemek için gereklidir.

21 4.Aşırı Kan Kaybını Engelleme: Ameliyat sırasında beklenmedik bir şekilde aşırı kan kaybının olması ve bunun için önlem alınmaması hastanın hayatını tehdit eden bir durumdur Erişkin hasta da 500 mililitreden fazla (Çocuklarda 7 ml/kg) kan kaybı hipovolemik şok riskini artırmaktadır Kan kaybının varlığı ve gerekli durumlarda yeniden canlandırma için sıvı ve kanın mevcut olduğu teyit edilmelidir.

22 5. Bilinen alerji sorgulaması: Cerrahi sırasında gerçekleşen anaflaksi
5.Bilinen alerji sorgulaması: Cerrahi sırasında gerçekleşen anaflaksi DSÖ anestezi verme ve cerrahi işlem esnasında allerjiye yönelik tedbir almasını önermektedir.

23 6.Cerrahi Alan Enfeksiyonu Engelleme: Dünya üzerinde yapılan ameliyatlarda yılda cerrahi alan enfeksiyonu gelişmektedir. Cerrahi insizyondan bir saat önce yapılan profilaktik antibiyotik uygulaması ve kullanılan alet ve malzemelerin sterilizasyonunun uygunluğu enfeksiyonların gelişimini tek başına engelleyemez.

24 Cerrahi alan enfeksiyonlarını engellemek için alınan tedbirler ameliyathanenin kuruluş aşamasında sağlanmalıdır.

25 Ameliyathanede cerrahi işlemleri güvenle tamamlayabilmek için;
Ameliyathanede cerrahi işlemleri güvenle tamamlayabilmek için; . Ameliyathane ısısının C olması, hatta C arasında ayarlanabilir olmalı, . Nem oranının %30-60 olmalı . Hava beslemesi 2400 m3/h olmalı, . Taze hava debisi 1200 m3/h olmalı, . Saatte en az 15 hava değişimi olmalı, bunların 3’ü taze hava ile olmalı, . Filtrasyon %90 ve üzerinde sağlanmalı, . Ameliyat odası pozitif basınçlı olmalı, . Hava akımı laminar olmalıdır. Üstteki bu ameliyathane şartları belli periyotlarla kontrol ve sürekli takip edilmelidir.

26 7.Cerrahi Alanda Alet ve spanç Kalmasını Engelleme: Ameliyat sırasında kullanılan cerrahi aletler, iğneler, spanç ve kompresyonlar ameliyat bitiminde, vücut boşlukları kapatılmadan önce sayılmalı ve tam olduğu kontrol edilmelidir. Sayımlarda uygunsuzluk durumunda kumaş kıvrımları, çöp, yara ya da ihtiyaç halinde radyografik görüntüler gözden geçirilmelidir.

27 8.Patoloji Numunelerini Güvencede Olmalı: Cerrahi işlem sonucu çıkarılan numune üzerine doğru etiketleme yapılmalıdır. Patolojik inceleme sonucu ile tedavi sürecinin planlanacağı unutulmamalıdır. Numune üzerinde doğru hasta kimlik bilgileri ve doğru numune ismi olmalıdır.

28 9.Ameliyathanede Takım Ruhu Olmalı: Cerrahinin güvenli bir şekilde başlayıp, devam edip sonlanabilmesi için bu çarkı döndüren cerrah, anestezi ekibi, ameliyat hemşiresi bir takım üyesi olduklarını bilmeli ve takım ruhu ile çalışmalıdırlar.

29 10.Doğru Kayıt Tutulmalı: Günümüzde HBY Sistemlerinin yaygın kullanımı ile doğru kayıt tutulması ve aktif surveyans yapılması kolaylaşmıştır. HBY Sistemlerinin kullanılmadığı yerlerde Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi doğru kayıt için bir neden olacaktır.

30 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin düzenli ve doğru olarak uygulanmasından sorumlu olan hastanın ameliyatını yapan cerrahtır.

31 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin kullanılmaya başlaması ile cerrahi komplikasyon ve ölüm oranları düşmüştür.

32 DSÖ’nün 2008 yılına kadar yaptığı Dünya üzerinde 8 ülkede devam ettirdiği pilot çalışmanın sonuçları 2009 yılında New England Journal of Medicine’da yayınlandı. Bu sonuçlara göre komplikasyon ve ölüm oranları Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin uygulanması ile %30 oranında azalmıştır.

33 Teşekkürler...


"GÜVENLİ CERRAHİ DOÇ.DR.H. ÖNDER OKAY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları