Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 11. BAKIM ONARIM HİZMETLERİ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 11. BAKIM ONARIM HİZMETLERİ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 11. BAKIM ONARIM HİZMETLERİ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 Hastane Otomasyonu I + II
Bilgi: Üniversitelerimizde Sağlık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı öğrenim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sağlık Bakanlığı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabileceği göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Diğer sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

3 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

4 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI
10.1. Sistemin monte edilip işler hale getirilmesinden, gerekli yazılımların tümünün bilgisayar sistemine yüklenip kullanıma hazır hale getirilmesinden ve Satıcı’nın bu durumu resmen Alıcı’ya bildirmesinden sonra Muayene Komisyonu bir denetleme yapacaktır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

5 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI
10.2. Şartnamede tanımlı sistem yazılımlarının tedarik edilmiş olması, yazılım temel işlevlerinin geliştirilmiş olması şartları, kesin kabulde aranacak şartlardandır. Satıcıya yapılacak ödemeler bu çerçevede değerlendirilecektir. Uygulama yazılımının diğer fonksiyonlarının tümüyle devreye alınması Satıcı ve Alıcı’nın mutabık kalacağı iş planına göre gerçekleştirilecektir. Bu prosedür için önerilen süre en az 1(bir) ay olup hiçbir surette 12(oniki) ayı geçemez. Hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımlarda aylık hak edişler, Alıcı’nın ihtiyaçlarına uygun asgari gerekler yerine getirilmek ve o aya ait faturalama işlemleri tamamlanmış olmak şartıyla ödenebilir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

6 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI
10.3. Muayene Komisyonu teknik şartnameye verilen firma teklifini, sistem ile VTYS’nin ilgili dokümanlarını inceleyerek, Alıcı ve Satıcı tarafından belirlenen ortak komisyonun hazırladığı test programları ile muayene işlemlerini Satıcı ile birlikte yapabilir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

7 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI
10.4. Tüm sistemin en yüklü biçimde çalıştığı durumda (bütün iş istasyonları çalışırken) iş yoğunluğunun fazla olduğu hasta kayıt ve kabul, laboratuar gibi birimlerde yalnızca bir tek kayda erişim gerektiren herhangi bir sorgu işleminin tamamlanması için 4 saniyeden fazla süre gerekmemelidir(Tüm veri tabanının sorgulandığı istatistik işlemleri hariç). Uygulama geliştirme yazılımlarının, Veri Tabanı Yönetim Sisteminin, ağ altyapısının ve kullanılmakta olan donanım elemanlarının performansı gözlenecektir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

8 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI
10.5. Sistemden üretilebilecek tüm rapor, çıktı ve faturaların kusursuz olarak üretilip üretilmediği test edilecek, veri ve bilgi tutarlılığı konusunda çapraz kontroller yapılacaktır. 10.6. Arıza, hata, isteklerin bildirimi ve bildirimlerin karşılanma şekil ve süreleri konusunda Satıcı tarafından tasarlanan sitemin çalışması denetlenecektir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

9 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI
10.7. Projenin kesin kabulü aşamasında hasta kayıt/kontrol, istek giriş, raporlama işlevlerinin Alıcı için uyarlanmış ve devreye girmiş olması şartı aranacaktır. 10.8. Kontrol, muayene ve testler teknik heyetin gözetiminde sistemin kurulduğu mahalde bilfiil icra ettirilecektir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

10 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI
10.9. İstekliler, teklif ettikleri çözümlerin performans kriterlerini önceden belirleyecek ve teklif ile birlikte vereceklerdir. Belirlenen bu performans kriterleri teklif edilen çözümlerin kuruluş sonrasında genel kabulü için kullanılabilir nitelikte olacaktır. İstekliler, teklif ettikleri çözümleri için belirlemiş oldukları bu performans kriterlerine uygunluğu sağlamakla yükümlü olup, bunları sağladıkları tespit edildikten sonra kesin kabul yapılır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

11 11. BAKIM ONARIM HİZMETLERİ
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

12 11. BAKIM ONARIM HİZMETLERİ
11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR (Teklif edilecek çözümler için aşağıda belirtilen teknik destek ve hizmet seviyelerine benzer bir seviyelendirme/gruplandırma sistemi geliştirilebilir.) Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

13 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR
Seviye 1: Önerilen çözümde, Yüklenicinin sorumluluğunda olan ürünlerde (Yazılım, Donanım) oluşan problem kurumun genelini çalışamaz duruma getiriyorsa; 1 Saat’te müdahale ve takip eden 1 Saat’te çözüm garantisi verilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

14 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR
Seviye 2: Önerilen çözümde (Yazılım, Donanım) oluşan problem kurumun bir kısmını çalışamaz duruma getiriyorsa; 2 Saat’te müdahale ve takip eden 2 Saat’te çözüm garantisi verilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

15 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR
Seviye 3: Önerilen çözümde (Yazılım, Donanım,..) oluşan problem kurumun genel çalışmasını etkilemiyor fakat bazı fonksiyonları yerine getiremiyorsa; 4 Saat’te müdahale ve ertesi gün sonuna kadar çözüm garantisi verilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

16 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR
Seviye 4: Önerilen çözümde (Yazılım, Donanım,..) Kesin Kabul’den sonra kullanıcı ihtiyaçları, istekleri ve önerileri kurum tarafından belirlenen ve kurum adına sistem sorumlusu olarak çalışan personelin onayıyla Satıcı’ya bildirilir. En geç ertesi iş günü Satıcı geri bildirim yapar ve bu isteği hangi sürede karşılayabileceğini Alıcı’ya bildirir. Uygulama ve uyarlama işlemleri, tebligattan itibaren bir aylık süreyi geçmeyecek şekilde idarece belirlenir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

17 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR
Satıcı’lar Alıcı’nın bulunduğu yere en yakın destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin sorumlusuna ait kişisel iletişim bilgilerini bildirmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

18 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR
Teklif edilen çözümlerde oluşacak problemlerin destek merkezlerine nasıl bildirileceği bunun için kurulmuş veya kurulacak destek organizasyonun yapısı (çalışma saatleri, destek eleman sayısı,...) açıklanmalıdır. Bildirilen problemlerin Alıcı tarafından takip edilip edilemediği ve geri bildirimlerin nasıl yapıldığı açıklanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

19 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR
Garanti veya sözleşme kapsamında ve garanti sonrası Bakım, destek, güncelleme ve eğitim hizmetleri kapsamında yer alması gereken işlerden bazıları şunlardır: Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

20 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR
Elektronik veri aktarımı yapabilecek tanı ve tedavi amaçlı cihazların sisteme entegrasyonu, b. Hastanede uygulamaya konacak sıramatik, KIOSK, Bilgilendirme Ekranları vb. uygulamaların sisteme entegrasyonu (yeni donanım, malzeme ve lisans ücretleri Alıcı’ya aittir), Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

21 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR
c. Sistemi ilgilendiren mevzuat ve üst kurum talepleri, d. Verilen hizmetin kalite ve hızını artıracak diğer uygulamalar, Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

22 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR
Sistem güvenliği için Antivirus yazılımı, Firewall, IDS (saldırı tespiti),VPN bağlantı imkanı sunan donanım ve yazılım bileşenlerinin işletilmesi ve güncellenmesi (lisans bedelleri Alıcı’ya ait), f. Hastane web sitesi. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

23 11.2. DONANIM Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

24 11.2. DONANIM Satıcı, yedek parça ve donanım tedariki Alıcıya ait olmak üzere hastaneye ait olup garanti kapsamı dışındaki donanım ve network ürünleri için servis ve bakım sırasında en az şu işlemleri yapmalıdır: Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

25 11.2. DONANIM Ana sunucu, istemci bilgisayarlar, yazıcılar (laser yazıcılar, barkod yazıcılar, vb) yedekleme üniteleri, barkod okuyucular, kablolar, tüm network cihazları vb. aygıtların koruyucu bakımın yapılması. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

26 11.2. DONANIM 11.2.2. Arızalı parçaların değiştirilmesi işi. 11.2.3.
(Bedeli ödenmek kaydıyla) Sistemin kurulma yerinden başka bir yere nakli ve böyle bir nakil sırasında doğabilecek arızaların giderilmesi. Alıcı ve Satıcının kabulü halinde sistemde değişiklik yapılması. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

27 11.2. DONANIM Hizmet alımı metoduyla tedarik edilen ve mülkiyeti Satıcıya ait olan bütün donanım ürünlerinin parça dahil her tür bakım, onarım ve arızası halinde yenisiyle değiştirilmesinden doğan maliyetler sözleşme süresince yine satıcıya aittir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

28 11.3. YAZILIM Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

29 11.3. YAZILIM Mal alımlarında Garanti süresi ya da bakım sözleşmesi süresince, hizmet alımlarında sözleşme süresi içerisinde olmak üzere, Satıcı programa teknik destek hizmetini ücretsiz olarak verecektir. Ayrıca Satıcı, kendisine ait uygulama yazılımları haricindeki diğer yazılımlarda da meydana gelebilecek hatalar için sözleşme süresince destek vermekle sorumludur. İhtiyaç duyulabilecek lisans bedelleri Alıcı’ya aittir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

30 11.3. YAZILIM Aşağıdaki konular teknik destek kapsamındadır. Ancak gerekli olabilecek donanım, yazılım ve sarf malzemeler Alıcı tarafından tedarik edilecektir: Manyetik ortamda meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda yüklenebilmesi için tüm yazılım bileşenlerinin yeterli sayıda kopyalarının Alıcı’ya verilmiş olması. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

31 11.3. YAZILIM Meydana gelebilecek her türlü yeni versiyon değişikliklerinin ve dokümantasyonunun garanti kapsamı içerisinde ve zamanında Alıcı’ya verilmiş olması. Yedekleme işlemi yapılması ve yedekleme ürünlerinin periyodik olarak hastaneye verilmesi. Network üzerinde işletilmesi teknik olarak olası olan diğer yazılımların siteme entegrasyonu. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

32 11.4. KORUYUCU BAKIM Satıcı her ayın ilk haftası, sistem test uygulamalarını çalıştırarak sistemi kontrol etmelidir. Bu çalışma için her iki tarafın da kabul edeceği belirli zamanlar tespit edilecek, bakım sırasında elektromekanik üniteler temizlenip, gerekli ayarlar yapılacaktır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

33 11.5. BAKIM ONARIMDA ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

34 11.5. BAKIM ONARIMDA ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Alıcı, Satıcı’nın kuracağı yazılımlar için network altyapısı, elektrik altyapısı, bina yerleşim planını önceden hazırlamalıdır. Bilgi desteği ve hizmet verilecek birimlerde bilgisayarın ve personelin çalışması için gerekli araç gereç ve mekanı tahsis etme yükümlülüğü Alıcı’ya aittir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

35 11.5. BAKIM ONARIMDA ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yazıcılar için gerekli olan şerit, kartuş, kağıt, basılı evrak, fatura vb. sarf malzemesi kapsamında olanlar, Alıcı tarafından ihtiyaç duyuldukça asgari stok seviyeleri de dikkate alınarak karşılanır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

36 12. GARANTİ KOŞULLARI Önemi sebebiyle burada da vurgulanmasında yarar görülmüş olup sistemin sağlıklı ve 24 saat boyunca kesintisiz işletilmesinden tek muhatabın sorumlu olacağı bir yapı tasarlanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

37 12.1. DONANIM GARANTİSİ Hastanede yeni (garantili) ve eski (garanti dışı) bilgisayar ve çevre birimleri bulunabilir. Garanti dışı ürünlerden kullanılabilir durumda olanları değerlendirilmelidir. Alıcı’nın yeni aldığı donanımların Garanti Belgeleri Satıcı’ya ibraz edilir ve Satıcı, garanti kapsamındaki ürünlerin periyodik bakım ve arızalarının takibini de Alıcı adına yürütür. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

38 12.1. DONANIM GARANTİSİ Garanti ya da hizmet alımlarında sözleşme kapsamındaki ürünlerin arızaları Satıcısı tarafından garanti şartları dahilinde giderilmelidir. Donanım arızaları için de Satıcı tarafından tasarlanıp Alıcı tarafından onaylanan arıza/hata/istek bildirim - geri bildirim sistemi kurulmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

39 12.1. DONANIM GARANTİSİ Satıcı, arıza bildiriminin yapıldığı anda uzaktan erişim yöntemleriyle hatayı çözümlemeye çalışabilir. Ancak arızanın giderilmesinde tanımlanan Seviye ve süreler geçerli olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

40 12.1. DONANIM GARANTİSİ Satıcı, bildirim yapılmasına rağmen kusur(lar)ı gidermek üzere arıza çağrısına belirtilen süreler içerisinde müdahale etmezse Alıcı, Sözleşme çerçevesinde Satıcı karşısında başvurabileceği diğer bütün hakları saklı kalmak kaydıyla ve bütün masraf ve riski Satıcı’ya ait olarak, gerekli düzeltme işlemlerine başvurabilir. Böylece tahakkuk edecek masraflar varsa öncelikle hak edişlerinden şayet karşılamıyorsa Satıcı’nın kesin teminatından tahsil edilir. Kesin teminatın tazmin için yetersiz olduğu durumlarda diğer yasal haklar kullanılır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

41 12.1. DONANIM GARANTİSİ Garanti süresince işçilik, ulaştırma, vergi, sigorta, S.S.K. vb. her tür gider Satıcı tarafından karşılanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

42 12.1. DONANIM GARANTİSİ Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından her yıl güncellenerek yayınlanan Bilgisayar, Çevre Birimleri, Ağ, Depolama, Yedekleme ve Güvenlik Cihazları Alım Kılavuzu’ndan faydalanılarak, en az yukarıdaki bilgileri içeren bir doküman hazırlanıp mevcut donanım ve yazılım ile uyumlu, güncel bir konfigürasyon istenmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

43 12.1. DONANIM GARANTİSİ Yeni alınacak donanım ürünleri Donanım Garantisi başlığı altında anılan maddeleri tümüyle karşılamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

44 12.1. DONANIM GARANTİSİ Donanım ürünlerinin çoğunlukla yabancı para birimleri ile işlem görmesi ve hızlı gelişen donanım teknolojilerinin fiyatlarda önemli ölçüde değişkenlik oluşturması gibi sebeplerle teklif fiyatlarının ne kadar süre ile geçerliliğini koruyacağı teklifte yer almalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

45 12.2. YEDEK PARÇALAR (Satıcı, Alıcı’nın sistemleri için gerekli önemli yedek parçaları kendi bürolarında/stoklarında bulundurmalıdır. Örneğin; 2005 yılı teknolojisine sahip bir bilgisayara ait yedek parçalar en az yılı sonuna kadar sağlanmalıdır.) Ürünün piyasaya sunulma tarihine göre Ortalama 3(üç) yıllık bir yedek parça desteği sağlanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

46 12.2. YEDEK PARÇALAR Sistemdeki arıza; yurt içinden temin edilebilen parçalar için aynı gün; yurt dışından bir parça getirmeyi gerektiren durumlarda en geç 5(beş) iş günü içerisinde giderilmelidir. Sistemden çıkarılan veya değiştirilen bütün parçalar, Alıcı’nın malıdır. Değiştirilen parçaların eskisi Alıcı’ya teslim edilmelidir. Değiştirilmesi gereken parçalar, orijinal yedek parçalar ile, bu mümkün değilse muadili olan yeni parçalar ile değiştirilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

47 12.3. YAZILIM GARANTİSİ VTYS, İşletim Sistemleri, Ofis paketleri ve Uygulama Yazılımının garanti süresi en az 1 (bir) yıl olmalıdır. Güncellemeler bu garanti kapsamında yer almalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

48 12.3. YAZILIM GARANTİSİ Satıcı, sonradan ortaya çıkabilecek ileri güvenlik önlemleri için güvenlikle ilgili çözüm alternatiflerini yaklaşık maliyetleriyle birlikte alıcıya bildirir ve maliyet/fayda oranına göre en uygun çözüme Alıcı ve Satıcı birlikte karar verebilir. Nihai karar Alıcı’ya aittir. Alınması gerekli önlemlere ait özel maliyetler Alıcı tarafından ayrıca karşılanmalıdır. Hizmet alımlarında; Sistemin tümünün aralıksız 8 saatten fazla çalışmadığı durumlarda Satıcı’nın o aya ait hak edişi ödenmez teminat Alıcı hesabına gelir kaydedilir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

49 13. EK LİSANSLAR VE YAZILIMIN GÜNCELLENMESİ
13.1. Sistem kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak VTYS, İşletim Sistemi, Kod Sistemleri, Ağ Yönetim Yazılımları, Güvenlik Yazılımları, Ofis paketleri vb. yazılımların lisansları; Alıcı’nın uygun görmesi halinde başka bir Satıcı’dan da alınabilir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

50 13. EK LİSANSLAR VE YAZILIMIN GÜNCELLENMESİ
13.2. Satıcı, yazılım üzerinde yaptığı köklü değişikliklerin tümünü Alıcı’nın onayını almak suretiyle uygulamaya koymalıdır. Güncellemeler hakkında tüm kullanıcılar bilgilendirilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

51 13. EK LİSANSLAR VE YAZILIMIN GÜNCELLENMESİ
13.3. Bu ihale ile yeni satın alınan yazılımların (İşletim sistemleri, VTYS, güvenlik yazılımları ve uygulama yazılımı dahil tüm yazılımların) versiyon artırımı ve güncellemeler garanti süresince sözleşme kapsamındadır. Garanti süreci sonrasında Alıcı kararıyla versiyon değişikliği yapılır. Hastane otomasyon işinin hizmet alımı yoluyla gördürüldüğü durumlarda bu işlerin tümü sözleşme kapsamında olup sözleşme süresi sonuna kadar ek ücret talep edilmez. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

52 14. OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR İstekliler olağanüstü durumlarda, önerdikleri çözümlerin (Yangın, Sel, Deprem, vb) nasıl bir teknolojik önlem ile sürekliliğini sağlayacaklarını ve sistemdeki bilginin nasıl kurtarılacağına dair planlarını ayrıca belirtmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

53 15. YAZILIM LİSANS VE KULLANIM HAKLARI
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

54 15. YAZILIM LİSANS VE KULLANIM HAKLARI
Yeni bir düzenleme yapılana dek aşağıdaki maddeler dikkate alınmalıdır: 15.1. Uygulama yazılımının Server ve Client kurulumu için gerekli yazılım uygun bir medya ile kuruma teslim edilmelidir. Programların donanımlara aktarılmasına dair tüm kolaylıklar sağlanmış olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

55 15. YAZILIM LİSANS VE KULLANIM HAKLARI
15.2. Lisans bedeli ödenmiş olan yazılım ve veri tabanı uygulamaların kullanım hakkı Alıcı’nındır. 15.3. Veri Tabanında yer alan tüm veriler kayıtsız şartsız Alıcı’nındır. Alıcı bu verileri ne zaman isterse, Satıcı bu verileri alıcının istediği formatta vermek zorundadır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

56 15. YAZILIM LİSANS VE KULLANIM HAKLARI
15.4. Alıcı, yazılımı kendi personeline kullandıracağı gibi kurum dışından yapacağı hizmet alımı ile hastanede çalışacak personele de kullandırabilir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

57 15. YAZILIM LİSANS VE KULLANIM HAKLARI
15.5. Alıcı’nın bilgisayar programının yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, işletilmesi veya depolanması fiillerini ifa ettiği sırada, bilgisayar programının herhangi bir ögesi altında yatan düşünce ve ilkeleri belirlemek amacı ile programın işleyişini gözlemlemesi, tetkik etmesi ve sınaması serbesttir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

58 15. YAZILIM LİSANS VE KULLANIM HAKLARI
15.6. Program; normal yararlanma ile çelişen, Satıcı’nın meşru yararlarına müdahale eder şekilde alınma amacı dışında, makul olmayan bir sebeple kullanılamaz. 15.7. Anlaşmazlığa düşülmesi ve/veya aciliyet arz eden durumlarda hastane idaresi kendisine kapalı zarf içinde teslim edilen şifreleri veya kodları yazılıma müdahale etmek amacıyla kullanabilir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

59 15. YAZILIM LİSANS VE KULLANIM HAKLARI
15.8. Satıcı’nın sektörden çekilmiş ya da yasaklanmış olması durumunda lisans bedeli ödenmiş olan yazılımların amacına uygun olarak kullanımına devam edilebilmesi ve sistemin idamesi için Satıcı açık, anlaşılır ve uygulanabilir bir çözüm önerisini Teklif ekinde sunmalıdır. Bu çözüm önerisi, olmazsa olmaz koşullardan biridir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

60 15. YAZILIM LİSANS VE KULLANIM HAKLARI
15.9. Yazılımlara ilişkin tüm kullanım ve sistem kitapçıkları, üzerinde saklandığı medya ile birlikte (CD, DVD, disket, tape kartuşu, vb.) Alıcı’ya verilmelidir. 15.10. Tüm kullanım hakları, isimlerin değişmesi durumunda aynen geçerli olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

61 Hastane Otomasyonu ile İlgili sunumlar
1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENLİK VE ERİŞİM ve MALİ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLERİ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POLİKLİNİK MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJİ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAKİP, SATINALMA VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-BİLGİ YÖNETİM, İSTATİSTİK VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞİRE AMELİYATHANE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMODİYALİZ,SAĞLIK KURULU,ARŞİV,KAN MERKEZİ,DİYET,CİHAZ TAKİP MODÜL Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi


"Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 11. BAKIM ONARIM HİZMETLERİ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları