Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDARİK SÜRECİ UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDARİK SÜRECİ UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 TEDARİK SÜRECİ UYGULAMALARI
Av. Muhlis EREN Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı (05 Mart 2014)

2 A) İHTİYAÇLARIN SAĞLIKLI TESPİTİNDE YAŞANAN SORUNLAR:
1)Stok kayıtlarının yetersizliği; 2)Geçmiş dönemlerdeki harcama istatistiklerinin yetersizliği; 3)Taleplerin zamanında Yönetime ulaştırılmaması;

3 4)Uyarılmış, gerçek olmayan ihtiyaç; 5)Girdilerin belirlenmesine etki eden sağlık hizmeti sunumundaki değişiklikler; 6)Bazı sarf malzemelerinin kullanacak kişiye çok özel olarak talep edilmesi;

4 7)Hizmet sektörü özelliklerinden kaynaklanan sorunlar; 8)Sağlık Hizmetinin özellikleri nedeniyle yaşanan sorunlar; 9)Niteliklerin Tespiti.

5 B) UYGUN ALIM YÖNTEMLERİNİN SEÇİMİNDEKİ SORUNLAR:
1)Esas usul olan Açık İhale yapılamayışın nedenleri: a)İhtiyaçların zamanında tespit edilememesi; b)İtirazlar nedeniyle ihale süreçlerinin uzaması; c)İdarelerin Açık ihaleden kaçması.

6 2)Pazarlık ihalesinin sakıncaları:
a)Rekabet sağlanıyor mu ? b)Hizmet sunumunda homojenlik

7 3)Doğrudan Temin ne zaman, nasıl kullanılmalı:
a) Neden Doğrudan Temin ? Doğrudan Temin bir alım usulü olup ihale usulü değildir. b) 4734 s. K.İ.K.’ nun 22/d Maddesi; c) 4734 s. K.İ.K.’ nun 22/f Maddesi;

8 d) 4734 s. K.İ.K.’nun22. md. (a), (b) ve (c)Maddeleri; e) Kanunun 62/ı limiti: Kanunun 22/d ve 21/f kapsamındaki alımların toplamı mal, hizmet veya yapım işleri için Bütçede ayrılmış ödeneğin %10’nu geçemez.

9 C) İHALE DIŞINDAKİ FAKTÖRLER:
Piyasa şartları içinde Bilgi akışı mı,İhaleye fesat karıştırma mı? İstekliler ihaleye katılanları neden merak ederler? Nasıl öğrenirler ? Çantacı firmalar hala mevcut mu? Diğer kurumların benzer ihaleleri.

10 D) İHALEYE UYGUN MAL VE HİZMETİN KABULÜ
1) Numunelere uygun malzeme getirilmemesi; 2) Konsinye alım: Mülkiyeti işletmeye ait olmakla beraber satılmak üzere başka bir işletmeye gönderilmiş mallar Konsinye mallar olarak tanımlanır. 3) Teknik Şartnamelere karşılanması mümkün olmayan şartlar konulması;

11 4) Edimin ifasına fesat karıştırmak; 5) Muayene ve Kabulde zaman sorunu ve ceza-i yaptırımlar; 6) Akdedilen Sözleşmelerin Takibi.

12


"TEDARİK SÜRECİ UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları