Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE'DE NÜKLEER SANTRAL PROJELERİNDE YERLİ TEDARİK ÇALIŞMALARI TEKİRDAĞ SANAYİCİLER DERNEĞİ 18 EYLÜL 2014 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI NÜKLEER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE'DE NÜKLEER SANTRAL PROJELERİNDE YERLİ TEDARİK ÇALIŞMALARI TEKİRDAĞ SANAYİCİLER DERNEĞİ 18 EYLÜL 2014 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI NÜKLEER."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE'DE NÜKLEER SANTRAL PROJELERİNDE YERLİ TEDARİK ÇALIŞMALARI TEKİRDAĞ SANAYİCİLER DERNEĞİ 18 EYLÜL 2014 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI NÜKLEER ENERJİ PROJE UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Necati YAMAÇ Daire Başkanı

2 Sunum Planı I. Dünyada Nükleer II. Türkiye İ çin Neden Nükleer III. Akkuyu ve Sinop NGS Projeleri IV. Nükleer Projelerin Katkıları V. Yerli Tedarik Çalı ş maları a-Yerli Tedarik Planı b-Bugüne kadar yapılanlar c-Bundan sonra yapılacaklar d-Di ğ er 2

3 Dünyada Nükleer

4 Kaynak: UAEA-Pris, World Nuclear Association

5 ülkeler İş letilen Reaktörler İ n ş aat Halindeki Reaktörler İş letimdeki Reaktör Sayısı Toplam Güç (MWe Net) Elektrik Üretimindeki Payı İ n ş aat Halindeki Reaktör Sayısı Toplam Güç (MWe Net) Fransa586313074,10%11720 Slovakya4181651,80%2880 Belçika7594351,70% Ukrayna151316848,10% Macaristan4188042,10% Ermenistan137639,40% İ sveç10939938,10% İ sviçre5325238% Slovenya169637,30% Çek Cumh.6372233,20% Bulgaristan2190633,10% G. Kore211878532,20%55800 Japonya514464229,20%22756 Almanya172033928,40% Dünyada kurulu olan NGS’ler

6 Finlandiya4274128,40%11700 İ spanya8744820,10% ABD10410142119,60%11218 Romanya2131019,50% Tayvan6492719,30%22700 Rusya Fed.322308417,10%108960 Birle ş ik Krl.181074515,70% Kanada171204415,10%32190 Arjantin29355,90%1745 G.Afrika218005,20% Meksika216003,60% Hollanda14853,40% Brezilya219013,10%11405 Hindistan2043852,90%64600 Pakistan37252,60% Çin14112711,80%2628710 TOPLAM439375876 13,50%61 63384 Ülkeler İş letilen Reaktörler İ n ş aat Halindeki Reaktörler İş letimdeki Reaktör Sayısı Toplam Güç (MWe Net) Elektrik Üretimindeki Payı İ n ş aat Halindeki Reaktör Sayısı Toplam Güç (MWe Net) devam... Dünyada kurulu olan NGS’ler

7 Ülkeler 2011 Nüfusları (*1000) İstanbul Nüfusuna Oranları Reaktör Sayısı İnşaat Halindeki Nükleer Enerji Yüzdesi Net Enerji İthalatı Yüzdesi İsveç9.0882/3'ü 100 38.1 33 İsviçre7.6392/3'ü 50 38.0 53 Bulgaristan7.0931/2 si 20 33.1 44 Çek Cumhuriyeti10.1902/3'ü 60 33.2 26 Ermenistan2.9671/5'i 10 39.4 68 Finlandiya5.2591/3'ü 41 28.4 50 Belçika 10.431 2/3'ü 70 51.2 73 Slovakya5.4771/3'ü 42 51.8 65 Slovenya2.0001/7'si 10 37.3 49 Macaristan9.9762/3'ü 40 42.1 56 Hollanda16.847Eşit 10 3.4 19 İstanbul’dan Küçük 10 Ülkede Bile

8 Turizm Turizmin yoğun olduğu Fransa, İspanya ve İngiltere’de kurulu olan NGS’lerin turizm üzerine herhangi olumsuz etkisi yoktur Büyük Turizm Şehirlerin 200 km Yarıçap Çevresindeki NGS’ler Ankara-Aya ş arası 57 km Ankara-Polatlı arası 75 km

9 Fransa'da 1000 km uzunluğundaki Loire nehri üzerinde 14 NGS kurulu Loire nehri üzerinde bulunan NGS’ler soğutma suyunu nehirden alıp tekrar nehire vermekte Bu nehrin suyu sulamada kullanılmakta, denize döküldüğü koyda balık tutulmakta ve yüzülmekte Loire Nehri Vadisi, Fransa’daki 30 adet dünya kültür mirası alanı içerisinde de yer almakta Turizm

10 Karayolu ile Ankara-Kayseri  320 km Ankara-Samsun  419 km Ankara-Balıkesir  530 km Ankara-Gümü ş hane  773 km Ankara-Rize  840 km Türkiye’nin Çevresindeki Nükleer Santraller

11 Ülke Milyon ABD Doları (Tarımsal Ürün İ hracatı) Nükleer Reaktör Sayısı ABD42.829104 Fransa24.26258 Hollanda19.8701 Almanya13.8429 İ ngiltere11.61318 Kanada10.10717 Belçika9.0137 İ spanya6.6218 İ lk 8 Ülke Toplamı131.536 222 Tarım

12 Neden Nükleer

13 Enerji Talebi Enerji Arzı Nüfus Ekonomi Elektrik tüketim talebi (yıllık) %2 %5 %7-8 2 trilyon $ milli gelir 500 milyar $ ihracat 25 bin $ kişi başı milli gelir Petrol Doğalgaz Kömür %92%98%20Yenilenebilir Kaynaklarımız 2023 Hedeflerimiz

14

15 15

16 G. Kore Örneği 16 a 195719771983 UAEA’ya üye oldu UAEA’ya üye oldu Akkuyu için ilk ihale açıldı İlk santralini kurdu Akkuyu için ikinci ihale açıldı İkinci santralini kurdu 1996 Akkuyu için üçüncü ihale açıldı 11 santral işletmede 2008 Akkuyu için dördüncü ihale açıldı 20 santral işletmede 2010 Akkuyu için Anlaşma imzalandı 21 inci Santralini kurdular 2011 TÜRKİYE GÜNEY KORE

17 AKKUYU ve SİNOP NGS PROJELERİ

18 Akkuyu NGS Proje Takvimi İşletmeye Alma Proje Şirketi’nin Kurulumu İnşaat Lisansı ÇED 2015 20 2080 Ünite 1 2021 2022 2023 Ünite 4 2017 2014 ÖN SAFHA NGS İNŞAASIİŞLETME İŞLETMEDEN ÇIKARMA Ünite 3 Ünite 4 Ünite 2 İnşaat Başlangıcı 2010

19 Sinop NGS Projesi 19  IGA imzalandı: 3 Mayıs 2013  HGA müzakereleri neticelendi.  Proje Ş irketinin payda ş ları: EÜA Ş (%30-%49) ve Japon Konsorsiyum (MHI, Itochu, GDF Suez);  Fizibilite için saha çalı ş maları ba ş ladı.

20 NÜKLEER SANTRAL PROJELERİNİN KATKILARI

21 Akkuyu ve Sinop NGS’ler Yılda 16 milyar metreküp doğalgaz ithalatı (7,2 Milyar ABD Doları)

22 Akkuyu ve Sinop NGS’nin istihdama katkısı:  İ n ş aat: 20.000 i ş çi, teknisyen, mühendis  İş letme: 7.000 operatör, mühendis, teknisyen, i ş çi  Yerli Sanayi: On binlerce i ş çi, teknisyen, mühendis

23 Akkuyu NGS’de en az 600 Türk Vatanda ş ı i ş letme sırasında görev alacaktır. Bu yıl gönderileceklerle birlikte 255 ö ğ renci Rusya’da Türkiye’de Türk-Japon Nükleer Üniversitesi kurulacaktır.

24 NÜKLEER SANTRAL PROJELERİNDE YERLİ TEDARİK ÇALIŞMALARI

25 Nükleer Santral Ekipmanları Makine-ekipman Elektrik aksam Enstrümantasyon ve Kontrol İ n ş aat

26 Makine-ekipman Türbin Buhar Üreteci Pompa

27 Makine-ekipman Reaktör Kabı Vana

28 Enstrümantasyon ve Kontrol

29 Ekipman Sınıfları 1.SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF Yakıt elemanları, Reaktör kabı, Buhar üreteçleri, Basınçlandırıcılar, Reaktörün soğutulması ile ilgili sistemler vb. Reaktör kabı aksamları, Acil durum kor soğutma sistemi, Ana soğutucu boru hattı, Yakıt yükleme sistemi, Reaktör binası boru hattı sistemi vb. Reaktör binası ekipmanlarının bağlantı elemanları, Havalandırma ekipmanları, Pompalar, Basınçlı kaplar, Isı değiştiriciler vb. Basınçlı tanklar, Isı değiştiricileri, İnşaat malzeme ve ekipmanları, türbin adası yardımcı ekipmanları, HVAC ekipmanları, Pompa, Vana, Kablo, Boru vb.

30 Maliyet Kalemleri

31 Ekipman, Malzeme ve Hizmetlerin Maliyet Kırılımı

32 32 TÜRK FİRMALARINA AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN PROJE BAŞLIKLARI VE MALİYETLER PROJE KALEMLER İİŞ HACM İ (milyar dolar) İ N Ş AAT (HERKESE AÇIK) 4,8 SADECE RUSLARIN YAPACA Ğ I İ N Ş AAT 0,3 SADECE RUSLARIN TEDAR İ K EDECE Ğİ EK İ PMAN 5,6 EK İ PMAN (HERKESE AÇIK) 1,4 MONTAJ İŞ LER İ (HERKESE AÇIK) 1,6 MONTAJ İŞ LER İ (YALNIZCA Rusya) 2,3 TASARIM VE MÜHEND İ SL İ K 0,9 PROJE YÖNET İ M İ 1,2 D İĞ ER 1,9

33 Güney Kore Modeli

34 SINIFLARA GÖRE MALİYETLER

35 ELEKTRİKSEL EKİPMANLAR

36 İNŞAAT EKİPMANLARI

37 MEKANİK EKİPMANLAR

38 Malzeme ve ekipman miktarları (Akkuyu NGS-4 ünite) 38 İş TanımıMiktar Boru hatları ve boru hatlarının karbon paslanmaz çelikten yapılmı ş fason parçaları 32.600 ton Yük ta ş ıma ve kaldırma donanımları 2.290 adet Pompa donanımları2.590 adet Kablo tavası43 ton

39 Malzeme ve ekipman miktarları (Akkuyu NGS-4 ünite) 39 DonanımMiktar Panel donanımları (lokal kontrol paneli) 604 adet Elektrik motoru Havalandırma ve pompa donanımları için Trafo660 adet Elektrik kablo15.000 km

40 İnşaat

41

42 42 İş TanımıMiktar Hazır beton 1,5 milyon m3 Beton ve prekast betonarme 526.200 m3 “M400” tip Çimento (400 kg/sm 2 )482.000 ton Boya2.600 ton İnşaat

43 Yerli Tedarik Stratejisi Bugün Hangi Noktadayız Hedefimiz Ne Hedefe Ula ş mak İ çin Ne Yapmalıyız

44 Bugün Hangi Noktadayız (Envanter Anketi) Web tabanlı Firma Envanter Anketi http://www.nukleer.gov.tr/ http://www.nukleer.gov.tr/ 520 firmamız “Firma Envanter Formu” nu doldurdu. 250 Firma ile yüz yüze görü ş me yapıldı, raporlar hazırlandı.

45 Anket Sorularının İçeriği Faaliyet Alanları Kalite Belgeleri Üretim Tesisleri Tasarım Kabiliyeti Makine Envanteri Personel Sayısı

46 Anket Sonuçları Ekipman AdıFirma Sayısı Elektromekanik Vana Pompa Mekanik 113 39 31 86 Basınçlı Kap (basınçlandırıcı, e ş anjörler) 60 İ klimlendirme ve Havalandırma (HVAC) 48 Elektrik aksam (kablo, trafo, transformatör) 58 İ n ş aat 106 Borulama 52 Laboratuvar 26 İş Güvenli ğ i 31 46 Şu an Neleri Üretebiliriz

47 Anket Sonuçları Firma Envanter Formu

48 Anket Sonuçları Firma Envanter Formu

49 Anket Sonuçları Firma Envanter Formu

50 Anket Sonuçları Firma Envanter Formu

51 Anket Sonuçları Firma Envanter Formu

52 Firmalarımızın Kabiliyetlerinden Bazı Örnekler Slovakya’daki NGS için bir çek firması ile ortak olarak pompa tedariki teklifi veriliyor Tala ş lı imalat ve kaynak Su alım ve de ş arj sistemi tasarlanıyor ve borular üretilip montajını yapılıyor Rafineri için basınçlı tank, e ş anjör imal ediliyor

53 Rafineri için basınçlı tank örneği Yerli Üretimde Rekor - 1050 ton- Ø5,5x50x0.20m 120 Bar

54 İ ngiltere’deki NGS projesine yabancı bir firma ile beraber tedarikçi olma teklifi verildi ASME standartlarına göre çelik boru imalatı ve montajı yapılıyor Rusyada Roztegnadzor lisanslı, NGS’lere demir-çelik tedarik edecek fabrika kuruldu Türbin kanadı, dövme yöntemiyle üretiliyor Türksat projesinde mitsubishi ile birlikte yazılım tasarlanıyor Firmalarımızın Kabiliyetlerinden Bazı Örnekler

55 Hedefimiz Ne Tasarım İ malat Montaj Test ve kontrol Ar&Ge İ nsan Kaynakları (mühendis, tekniker, i ş çi)

56 Pazar Büyüklüğü İş letmede olan, in ş a halindeki ve planlanan 600’ü a ş kın nükleer santral ünitesinin toplam i ş hacmi yakla ş ık 3 trilyon dolar Akkuyu ve Sinop’ta; in ş aat ve montaj hizmetleri, malzeme ve ekipman tedariki konularında Türk sanayisi için en az 16 milyar dolar i ş imkanı 2023 yılı hedefi 3 nükleer santral projesi (en az 60 milyar dolar) 56

57 Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ba ş ta Suudi Arabistan, Ürdün ve Birle ş ik Arap Emirlikleri olmak üzere ülkemizin yakın çevresinde yeni nükleer santral projeleri hayata geçirilecektir. Uluslararası firmaların Türk firmaları ile ortaklık kurma niyetleri bulunmaktadır. 57 Pazar Büyüklüğü

58 AKKUYU NGS PROJESİ Akkuyu NGS Elektrik Üretim A. Ş.’nin, Türk firmaları ile ilgili öngörüleri ş u ş ekildedir:  İ n ş aat faaliyetleri %95  Montaj %40  Malzeme ve ekipman tedariki %20 Akkuyu NGS’nin açaca ğ ı ihaleler a ş a ğ ıdaki adresten takip edilmelidir: http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-as-ankara

59 59 Nükleer Güç Santrallerine Özgü Kömür Santrallerine Özgü Pazar Büyüklüğü

60 Hedefe Ulaşmak İçin Ne Yapmalıyız 1) Kod ve Standartlar 2) Sertifikasyon 3) Yabancı Firmalarla İşbirliği 4) Üniversite-Sanayi İşbirliği 5) Ur&Ge Projesi 6) Teşvikler (Ekonomi Bakanlığı/Bilim, Sanayi ve Tek. Bak, KOSGEB, TÜBİTAK)

61 İhale Duyuruları Hizmet, malzeme ve ekipman ihale dokümanları Ana Yüklenici Atomstroyexport tarafından hazırlanacak ve Rosatom sayfasından duyurulacaktır. http://zakupki.rosatom.ru www.akkunpp.com

62 Önemli Duyurular  14-16 Ekim 2014 - Dünya Nükleer Fuarı (WNE) (Fransa)  22-23 Ekim 2014 - GREAT Regional Energy Summit (Çek Cumhuriyeti)  Mart 2015 – Nükleer Enerji Zirvesi  1-3 Haziran 2015 - Atomexpo 2015 Fuarı (Rusya)

63 TEŞEKKÜRLER www.nukleer.gov.tr www.nukleer.gov.tr Biblis Nükleer Güç Santrali, Almanya


"TÜRKİYE'DE NÜKLEER SANTRAL PROJELERİNDE YERLİ TEDARİK ÇALIŞMALARI TEKİRDAĞ SANAYİCİLER DERNEĞİ 18 EYLÜL 2014 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI NÜKLEER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları