Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK TURİZMİSAĞLIK TURİZMİ S O N U Ç B İ L D İ R G E S İ ©2015 Ç A L I Ş T A Y IÇ A L I Ş T A Y I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK TURİZMİSAĞLIK TURİZMİ S O N U Ç B İ L D İ R G E S İ ©2015 Ç A L I Ş T A Y IÇ A L I Ş T A Y I."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK TURİZMİSAĞLIK TURİZMİ S O N U Ç B İ L D İ R G E S İ ©2015 Ç A L I Ş T A Y IÇ A L I Ş T A Y I

2 SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI KKTC’nde Sağlık Turizmi Potansiyelinin ve Geleceğinin Değerlendirilmesi 21-23 Mayıs 2015

3 Toplam katılımcı sayısı: 104 KATILIMCI KURUM, KURULUŞ VE DERNEKLER:  DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ  DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  BRITISH UNIVERSITY OF NICOSIA  GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ  AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ  ESENYURT ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL  MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL  LEFKE BELEDİYESİ  DÜNYA TURİZM EĞİTİM VE KONAKLAMA BİRLİĞİ  KIBRIS TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ  ÖZEL HASTANELER BİRLİĞİ  ANKARA GÜVEN HASTANESİ  KITSAB  KIBRIS TÜRK OTELCİLER BİRLİĞİ  KITREB  TÜRK HAVA YOLLARI  KIBRIS TÜRK DİYETİSYENLER BİRLİĞİ

4  EVRENSEL HASTA HAKLARI DERNEĞİ  MS DERNEĞİ  BİYOLOGLAR DERNEĞİ  KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ  KT ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ  KIBRIS TÜRK FİZYOTERAPİSTLER BİRLİĞİ  TABLET İLETİŞİM  LEFKE ÇEVRE VE TANITMA DERNEĞİ  LEFKE TURİZM DERNEĞİ  BAĞ-DER (BAĞLIKÖY EKO TURİZM) DERNEĞİ  LEFKE – GÜZELYURT NARENCİYECİLER BİRLİĞİ  SERBEST MESLEK SAHİPLERİ  İLGİLİ YURTTAŞLAR

5  Akdeniz Bölgesi’ndeki ülkeler arasında tercih edilen, WHO tarafından tanınan, saygınlığı olan, güvenilir; legal alt yapısı hazırlanmış ve devlet kontrolünde bir ülke olmalı.  Bilinçli ve kontrollü parametrelere sahip, dünyada tercih edilen bir sağlık turizm destinasyonu olmalı,  Bürokratik entegrasyonunu tamamlamış, sağlık turizminin devlet politikası olarak benimsemiş, üniversiteler de dahil tüm ilgili kurum ve kuruluşları kapsayan bir sağlık turizmi üst yapısına sahip olmalı;  Markalaşmış, yüksek teknolojinin bütün imkanlarını kullanan bir ülke olmalı. Sağlık Turizmi segmentlerinin tümünü içeren bir anlayışla, KKTC... Vizyon

6  Cografi ve mesleki planlamalar yapılmış, sağlık turizmi yönünden bölgelerinin kendi konularında uzmanlıkları tanımlanmış bir yapıya sahip olmalı,  İnsan kaynakları yönünden üstün, fiyat konusunda uygun, yüksek kaliteli ve kolay ulaşılabilen bir sağlık turizmi hedefi olmalı,  Zengin doğal kaynakları ve diger özgün potansiyellerini sağlık turizmi açısından yaratıcı bir şekilde kullanabilen bir ülke olmalı,  Sağlık turizminin tüm segmentlerinde özel olarak da ileri yaş turizminde dünyaca tercih dilen bir konumda olmalı.

7 KKTC’nin genel olarak, sağlık turizminde, özel olarak ileri yaş turizminde tercih edilen ve Akdeniz Bölgesi’nde kalitesi ile öne çıkan, markalaşmış, sürdürülebilir bir destinasyon konumuna getirilmesi... Özetle...

8 1 - Sürdürülebilir yaşam ilkeleri ile, ileri yaş ve engelli dostu sağlıklı yaşam politikaları üretmek. 2 - Sağlık turizmi alt yapısını dünya standartlarına eriştirmek; bunun için rekabet gücü yüksek politikalar üretip geliştirmek. 3 - Sağlık Turizmi için sağlık sigortası, sektörel akreditasyon ve hedef kitleye yönelik profesyonel güven sağlayıcı yasal ve fiziksel alt yapıyı oluşturmak. 4 - Özerk bir sağlık turizmi devlet politikası oluşturmak ve örgütlenmeye gitmek. 5 - Sağlık Turizmi ile Eğitim Politikalarını birlikte değerlendirmek ve nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik düzenlemek. Misyon

9 1 - Doğa ve çevre bilincinin artırılması için faaliyetler yapılması. 2 - Dünyadaki genel sağlık trendlerinin analiz edilerek ülkemizin doğası ve çevresiyle uyumlu olanların hayata geçirilmesi. 3 - Bölgesel potansiyel çalışmalarının yapılması. 4 - Sağlıkla ilgili hukuksal alt yapının oluşturulması ve sağlık politikasının kanıta dayalı yaklaşımla geliştirilmesi. 5 - Çevre ile ilgili hukuksal alt yapının oluşturulması ve kanıta dayalı politikalar oluşturulması. 6 - Paydaş Network’ünün oluşturulması; Özerk Sağlık Turizmi Kurulunun oluşturulması, Metodlar

10 7 - Yaşlı ve engelli dostu ergonomik şehirler dizayn edilmesi. 8 - Adamızda bulunan yüksek öğrenim nüfusunun da sağlık turizm sistemine katılması. 9 - Mesleki ve kişisel eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması. 10 - Farkındalık oluşturmak için kampanyalar yapılması. 11 - Sağlık sistemi ile ilgili veri tabanlarının oluşturulması ve paylaşımının sağlanması için gerekli alt yapının kurulması.

11 1 - Toplumun karakteristik özellikleri 2 - Tarihi ve kültürel yapı 3 - Uygun iklim koşulları 4 - Üniversitelerin zengin alt yapısı 5 - Coğrafi anlamda mesafelerin kısa olması 6 - Bazı medikal branşlarda talebin ve fiziki alt yapının olması 7 - Otellerimizdeki wellness ve SPA alt yapısının olması 8 - Üniversite hastanelerinin olması 9 - Eko bilincinin oluşmaya başlaması 10 -Yurt dışında yaşayan gelişmiş insan gücü 11 - Ada olmamız 12 - Sanayileşmemiş olmamız 13 - Güvenli bir ülke olmamız 14 - Ülkemizde harnup bitkisinin üretiliyor olması 15 - Turizmin gelişmekte olması 16 - Özel sağlık kuruluşlarının olması 17 - Ekolojik zenginliğimiz 18 - Deniz suyunun özellikleri 19 - Entellektüel kapasitenin yüksek olması Güçlü yanlarımız

12 1 - Toplu taşımacılığın zayıf olması 2 - Ses ve görüntü kirliliği 3 - Politik istikrarsızlık 4 - Kollektif çalışma ruhunu olmaması 5 - Sağlık alanında yasal ve denetim eksikliği 6 - Meslek yasalarının olmaması 7 - Sağlık turizmin devlet politikası haline getirilmemesi 8 - Atık yönetim sisteminin olmaması 9 - Sağlık turizminin alt yapısının zayıf olması 10 - Sağlıklı yaşam bilincinin olmaması 11 - Siyasal tanınmamışlık ve istikrarsızlık 12 - Yerel üretimde standardizasyon olmaması 13 - Veri data bankasının olmaması 14 - Sağlık sigorta sisteminin uluslararası agreditasyonunun olmaması 15 - Ergonomik altyapının yetersiz olması 16 - Kalifiye insane kaynağımızın eksikliği 17 - Yabancı dil konusunda eksiklik olması Zayıf yanlarımız

13 1 - KKTC’de ‘Sağlık Serbest Bölgesi’ kurulabilir (Dubai örneği gibi). 2 - Yeşil Hat gibi dünyada başka bir benzeri de Kore’de olan ‘unique’ bir alanı varlığı 3 - Dış ülkelerde iyi bir imajımızın olması ve Müslüman ülkelerin tercihi olmamız 4 - Avrupa ile mevzuatımızın uyumlaştırılmış olması 5 - Yerleşik yabancıların olması 6 - Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin olması 7 - Dünya nüfusunun hızla yaşlanması 8 - Var olan yaşlı turizmi tecrübesi 9 - SPA ve wellness tesislerinin kurulmuş olması 10 - Demografik yapı 11 - Deniz suyunun Thalassoterapiye uygun olması 12 - Universitelerin sağlık ve turizm alanında insan gücü yetiştiriyor olması (kaliteve standart sağlanırsa önemli bir fırsattır) 13 - Sağlık hizmetlerinin ucuz olması ve uzman doktora kolayca erişilmesi 14 - Yurt dışında yaşayan çok sayıda Kıbrıslı Türk olması 15 - Çevre ülkelere nazaran sağlık sistemimizin iyi olması 16 - TC’den sağlık alanında insan gücü ve cihazların tedarik edilebilmesi 17 - Acil durumlarda Rum tarafından yararlanılabilmesi Fırsatlar

14 1 - Güney Kıbrıs’ın bizden daha iyi sağlık sistemine sahip olması 2 - Maden aramaları sonucu ortaya çıkan çevre kirliliği 3 - Sıcak iklim 4 - Çevre ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması 5 - Nükleer santralin ülkenin çok yakınına yapılıyor olması 6 - İstikrarlı para biriminin olmaması ve ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duramaması 7 - Ambargolar ve izolasyonlar 8 – Akdeniz’de bulunan diğer ülkelerin (Örneğin İtalya, İspanya, Yunanistan gibi turizmde güçlü olması) 9 - Denetimsizlik 10 - Yurt dışından gelen öğrencilerin beraberinde hastalık getirme riski 11 - Coğrafi konum olarak Ortadoğu’da olmamız 12 - Direk uçuşların olmaması 13 - İklim değişikliği nedeniyle ülkemize Afrika’dan gelen toz bulutları ile birlikte yayılan mikroplar 14 - Alt yapı eksikliği Tehditler

15 1 - Tüp bebek var 2 - İleri yaşa yönelik çoksayıda otel var 3 - İklimi, doğası güzel veThalasso terapiye uygun denizi var 4 - Üniversiteleri var 5 - Y abancı dil bile ninsan gücü var 6 - Entellektüel birikimi var 7 - Sağlık ve turizm alanında yetişmekte olan insan gücü var 8 - Turizmde ve özellikle ileri yaş turizminde deneyimi var 9 - Mitolojisi var 10 - Gelenekleri ve kültürü var 11 - Kişisel ve kurumsal paydaşlar var 12 - Misafirperverlik var 13 - Bir çok kültürün bir arada yaşaması var 14 - Yurt dışında yaşayan bir çok doktor var 15 - Mevcut hastane ve üniversite hastaneleri var 16 - Güvenli bir ülke 17 - Organik tarım imkanı var 18 - Doğal kaynakları ve bakir flora ve faunası var. 19 - Yeterli sayıda turizm acentası var 20 - Turizm Bakanlığı’nın rehberlik eğitimi var 21 - Bakanlıklar ve üniversiteler arasında işbirliği var 22 - Sivil toplum örgütleri var 23 – Esentepe’de tuz odaları var 24 - Otelleri var 25 - Yetişmiş insan gücü var Sağlık Turizmi adına ne var...

16 1 - Yeterli alt yapı ve insan gücü yok 2 - Ekonomik gücü yok 3 – Toplutaşımacılık yok 4 - Denetim yok 5 - Dış ulaşım kolaylığı yok 6 - Siyasi istikrar yok 7 - Halk bilinci yok 8 - Organik tarım için pazar yok 9 - Devletin sağlık politikası ve yasa yok 10 - Arşiv yok 11 – Koordinasyon yok 12 - Tanıtım ve pazarlama yok Sağlık Turizmi için ne yok...

17 SAĞLIK TURİZMİSAĞLIK TURİZMİ S O N U Ç B İ L D İ R G E S İ ©2015 Ç A L I Ş T A Y IÇ A L I Ş T A Y I Teşekkürler


"SAĞLIK TURİZMİSAĞLIK TURİZMİ S O N U Ç B İ L D İ R G E S İ ©2015 Ç A L I Ş T A Y IÇ A L I Ş T A Y I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları