Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK TURİZMİ Ç A L I Ş T A Y I S O N U Ç B İ L D İ R G E S İ ©2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK TURİZMİ Ç A L I Ş T A Y I S O N U Ç B İ L D İ R G E S İ ©2015."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK TURİZMİ Ç A L I Ş T A Y I S O N U Ç B İ L D İ R G E S İ ©2015

2 SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI KKTC’nde Sağlık Turizmi Potansiyelinin ve Geleceğinin Değerlendirilmesi Mayıs 2015 May require more than one slide

3 Toplam katılımcı sayısı: 104
KATILIMCI KURUM, KURULUŞ VE DERNEKLER: DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BRITISH UNIVERSITY OF NICOSIA GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ESENYURT ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL LEFKE BELEDİYESİ DÜNYA TURİZM EĞİTİM VE KONAKLAMA BİRLİĞİ KIBRIS TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ ÖZEL HASTANELER BİRLİĞİ ANKARA GÜVEN HASTANESİ KITSAB KIBRIS TÜRK OTELCİLER BİRLİĞİ KITREB TÜRK HAVA YOLLARI KIBRIS TÜRK DİYETİSYENLER BİRLİĞİ

4 EVRENSEL HASTA HAKLARI DERNEĞİ
MS DERNEĞİ BİYOLOGLAR DERNEĞİ KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ KT ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ KIBRIS TÜRK FİZYOTERAPİSTLER BİRLİĞİ TABLET İLETİŞİM LEFKE ÇEVRE VE TANITMA DERNEĞİ LEFKE TURİZM DERNEĞİ BAĞ-DER (BAĞLIKÖY EKO TURİZM)  DERNEĞİ LEFKE – GÜZELYURT NARENCİYECİLER BİRLİĞİ SERBEST MESLEK SAHİPLERİ İLGİLİ YURTTAŞLAR

5 Sağlık Turizmi segmentlerinin tümünü içeren bir anlayışla, KKTC...
Vizyon Sağlık Turizmi segmentlerinin tümünü içeren bir anlayışla, KKTC... Akdeniz Bölgesi’ndeki ülkeler arasında tercih edilen, WHO tarafından tanınan, saygınlığı olan, güvenilir; legal alt yapısı hazırlanmış ve devlet kontrolünde bir ülke olmalı. Bilinçli ve kontrollü parametrelere sahip, dünyada tercih edilen bir sağlık turizm destinasyonu olmalı, Bürokratik entegrasyonunu tamamlamış, sağlık turizminin devlet politikası olarak benimsemiş, üniversiteler de dahil tüm ilgili kurum ve kuruluşları kapsayan bir sağlık turizmi üst yapısına sahip olmalı; Markalaşmış, yüksek teknolojinin bütün imkanlarını kullanan bir ülke olmalı.

6 Cografi ve mesleki planlamalar yapılmış, sağlık turizmi yönünden bölgelerinin kendi konularında uzmanlıkları tanımlanmış bir yapıya sahip olmalı, İnsan kaynakları yönünden üstün, fiyat konusunda uygun, yüksek kaliteli ve kolay ulaşılabilen bir sağlık turizmi hedefi olmalı,  Zengin doğal kaynakları ve diger özgün potansiyellerini sağlık turizmi açısından yaratıcı bir şekilde kullanabilen bir ülke olmalı, Sağlık turizminin tüm segmentlerinde özel olarak da ileri yaş turizminde dünyaca tercih dilen bir konumda olmalı.

7 Özetle... KKTC’nin genel olarak, sağlık turizminde, özel olarak ileri yaş turizminde tercih edilen ve Akdeniz Bölgesi’nde kalitesi ile öne çıkan, markalaşmış, sürdürülebilir bir destinasyon konumuna getirilmesi...

8 Misyon 1 - Sürdürülebilir yaşam ilkeleri ile, ileri yaş ve engelli dostu sağlıklı yaşam politikaları üretmek.   2 - Sağlık turizmi alt yapısını dünya standartlarına eriştirmek; bunun için rekabet gücü yüksek politikalar üretip geliştirmek.   3 - Sağlık Turizmi için sağlık sigortası, sektörel akreditasyon ve hedef kitleye yönelik profesyonel güven sağlayıcı yasal ve fiziksel alt yapıyı oluşturmak.   4 - Özerk bir sağlık turizmi devlet politikası oluşturmak ve örgütlenmeye gitmek.   5 - Sağlık Turizmi ile Eğitim Politikalarını birlikte değerlendirmek ve nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik düzenlemek.

9 Metodlar 1 - Doğa ve çevre bilincinin artırılması için faaliyetler yapılması Dünyadaki genel sağlık trendlerinin analiz edilerek ülkemizin doğası ve çevresiyle uyumlu olanların hayata geçirilmesi Bölgesel potansiyel çalışmalarının yapılması Sağlıkla ilgili hukuksal alt yapının oluşturulması ve sağlık politikasının kanıta dayalı yaklaşımla geliştirilmesi Çevre ile ilgili hukuksal alt yapının oluşturulması ve kanıta dayalı politikalar oluşturulması Paydaş Network’ünün oluşturulması; Özerk Sağlık Turizmi Kurulunun oluşturulması,

10 7 - Yaşlı ve engelli dostu ergonomik şehirler dizayn edilmesi
7 - Yaşlı ve engelli dostu ergonomik şehirler dizayn edilmesi.   8 - Adamızda bulunan yüksek öğrenim nüfusunun da sağlık turizm sistemine katılması.   9 - Mesleki ve kişisel eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması.   Farkındalık oluşturmak için kampanyalar yapılması.   Sağlık sistemi ile ilgili veri tabanlarının oluşturulması ve paylaşımının sağlanması için gerekli alt yapının kurulması.

11 Güçlü yanlarımız 1 - Toplumun karakteristik özellikleri
11 - Ada olmamız 2 - Tarihi ve kültürel yapı 12 - Sanayileşmemiş olmamız 3 - Uygun iklim koşulları 13 - Güvenli bir ülke olmamız 4 - Üniversitelerin zengin alt yapısı 14 - Ülkemizde harnup bitkisinin üretiliyor olması 5 - Coğrafi anlamda mesafelerin kısa olması 15 - Turizmin gelişmekte olması 6 - Bazı medikal branşlarda talebin ve fiziki alt yapının olması 16 - Özel sağlık kuruluşlarının olması 17 - Ekolojik zenginliğimiz 7 - Otellerimizdeki wellness ve SPA alt yapısının olması 18 - Deniz suyunun özellikleri 8 - Üniversite hastanelerinin olması 19 - Entellektüel kapasitenin yüksek olması 9 - Eko bilincinin oluşmaya başlaması 10 -Yurt dışında yaşayan gelişmiş insan gücü

12 Zayıf yanlarımız 1 - Toplu taşımacılığın zayıf olması
10 - Sağlıklı yaşam bilincinin olmaması 2 - Ses ve görüntü kirliliği 11 - Siyasal tanınmamışlık ve istikrarsızlık 3 - Politik istikrarsızlık 12 - Yerel üretimde standardizasyon olmaması 4 - Kollektif çalışma ruhunu olmaması 13 - Veri data bankasının olmaması 5 - Sağlık alanında yasal ve denetim eksikliği 14 - Sağlık sigorta sisteminin uluslararası agreditasyonunun olmaması 6 - Meslek yasalarının olmaması 15 - Ergonomik altyapının yetersiz olması 7 - Sağlık turizmin devlet politikası haline getirilmemesi 16 - Kalifiye insane kaynağımızın eksikliği 8 - Atık yönetim sisteminin olmaması 17 - Yabancı dil konusunda eksiklik olması 9 - Sağlık turizminin alt yapısının zayıf olması

13 Fırsatlar 1 - KKTC’de ‘Sağlık Serbest Bölgesi’ kurulabilir (Dubai örneği gibi). 11 - Deniz suyunun Thalassoterapiye uygun olması 12 - Universitelerin sağlık ve turizm alanında insan gücü yetiştiriyor olması (kaliteve standart sağlanırsa önemli bir fırsattır) 2 - Yeşil Hat gibi dünyada başka bir benzeri de Kore’de olan ‘unique’ bir alanı varlığı 3 - Dış ülkelerde iyi bir imajımızın olması ve Müslüman ülkelerin tercihi olmamız 13 - Sağlık hizmetlerinin ucuz olması ve uzman doktora kolayca erişilmesi 4 - Avrupa ile mevzuatımızın uyumlaştırılmış olması 14 - Yurt dışında yaşayan çok sayıda Kıbrıslı Türk olması 5 - Yerleşik yabancıların olması 15 - Çevre ülkelere nazaran sağlık sistemimizin iyi olması 6 - Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin olması 7 - Dünya nüfusunun hızla yaşlanması 16 - TC’den sağlık alanında insan gücü ve cihazların tedarik edilebilmesi 8 - Var olan yaşlı turizmi tecrübesi 17 - Acil durumlarda Rum tarafından yararlanılabilmesi 9 - SPA ve wellness tesislerinin kurulmuş olması 10 - Demografik yapı

14 Tehditler 1 - Güney Kıbrıs’ın bizden daha iyi sağlık sistemine sahip olması (Örneğin İtalya, İspanya, Yunanistan gibi turizmde güçlü olması) 2 - Maden aramaları sonucu ortaya çıkan çevre kirliliği 9 - Denetimsizlik 10 - Yurt dışından gelen öğrencilerin beraberinde hastalık getirme riski 3 - Sıcak iklim 4 - Çevre ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması 11 - Coğrafi konum olarak Ortadoğu’da olmamız 5 - Nükleer santralin ülkenin çok yakınına yapılıyor olması 12 - Direk uçuşların olmaması 13 - İklim değişikliği nedeniyle ülkemize Afrika’dan gelen toz bulutları ile birlikte yayılan mikroplar 6 - İstikrarlı para biriminin olmaması ve ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duramaması 14 - Alt yapı eksikliği 7 - Ambargolar ve izolasyonlar 8 – Akdeniz’de bulunan diğer ülkelerin

15 Sağlık Turizmi adına ne var...
1 - Tüp bebek var 14 - Yurt dışında yaşayan bir çok doktor var 2 - İleri yaşa yönelik çoksayıda otel var 15 - Mevcut hastane ve üniversite hastaneleri var 3 - İklimi, doğası güzel veThalasso terapiye uygun denizi var 16 - Güvenli bir ülke 4 - Üniversiteleri var 17 - Organik tarım imkanı var 5 - Y abancı dil bile ninsan gücü var 18 - Doğal kaynakları ve bakir flora ve faunası var. 6 - Entellektüel birikimi var 19 - Yeterli sayıda turizm acentası var 7 - Sağlık ve turizm alanında yetişmekte olan insan gücü var 20 - Turizm Bakanlığı’nın rehberlik eğitimi var 8 - Turizmde ve özellikle ileri yaş turizminde deneyimi var 21 - Bakanlıklar ve üniversiteler arasında işbirliği var 9 - Mitolojisi var 22 - Sivil toplum örgütleri var 10 - Gelenekleri ve kültürü var 23 – Esentepe’de tuz odaları var 11 - Kişisel ve kurumsal paydaşlar var 24 - Otelleri var 12 - Misafirperverlik var 25 - Yetişmiş insan gücü var 13 - Bir çok kültürün bir arada yaşaması var

16 Sağlık Turizmi için ne yok...
1 - Yeterli alt yapı ve insan gücü yok 7 - Halk bilinci yok 2 - Ekonomik gücü yok 8 - Organik tarım için pazar yok 3 – Toplutaşımacılık yok 9 - Devletin sağlık politikası ve yasa yok 4 - Denetim yok 10 - Arşiv yok 5 - Dış ulaşım kolaylığı yok 11 – Koordinasyon yok 6 - Siyasi istikrar yok 12 - Tanıtım ve pazarlama yok

17 SAĞLIK TURİZMİ Ç A L I Ş T A Y I Teşekkürler
S O N U Ç B İ L D İ R G E S İ ©2015 Teşekkürler


"SAĞLIK TURİZMİ Ç A L I Ş T A Y I S O N U Ç B İ L D İ R G E S İ ©2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları