Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOĞUN BAKIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOĞUN BAKIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 YOĞUN BAKIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

2 AMAÇ Yoğun bakım yatak dağılımlarını ve yatak doluluk oranlarını tespit etmek, Hasta yatışlarının endikasyona uygunluğunu değerlendirmek, Hastanın durumuna uygun yoğun bakımda yatması için gerekli tedbirleri almak, Farkındalık oluşturmak, Gerçek yoğun bakım ihtiyacını belirlemek,

3 METODOLOJİ 2013 yılı Ocak ayında ANKARA 2.Bölge Genel Sekreterliğimiz bünyesinde “Yoğun Bakım Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuştur Komisyon, Birliğimize bağlı sağlık tesisleri bünyesinde bulunan yoğun bakım ünitelerinin; Fiziki mekân, Teknolojik donanım, İnsan kaynağı, Hizmet sunumu hakkında değerlendirmeler yapmış ve mevcut durumunu ortaya koymuştur.

4 METODOLOJİ Komisyon tarafından yapılan toplantı ve çalışmalar sonucunda yoğun bakım ünitelerinin; Genel işleyişe yönelik değerlendirmeleri Hasta bazlı değerlendirmeleri Sağlık bakım hizmetleri değerlendirmeleri Yapılmıştır.

5 METODOLOJİ Gerekli değerlendirme formları ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılması gerekli algoritmalar hazırlanmış ve oluşturulan alt komisyonlar ile sağlık tesislerimiz bünyesindeki yoğun bakım ünitelerinin çapraz gezilerine ve değerlendirmelerine başlanılmıştır.

6 Yoğun Bakım Doluluk Oranı
ERİŞKİN YOĞUN BAKIM Kurum Yoğun Bakım Doluluk Oranı I II III T 1. Bölge GS 100 60 80 78 2. Bölge GS 86 79 87 84 3. Bölge GS 47 81 74 Özel 30 22 43 34 Üniversite 77 58 55 Toplam 68 69 66 ÇOCUK YOĞUN BAKIM 93 51 73 70 72 75 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 85 91 88 42 23 15 20 65 63

7 DEĞERLENDİRMENİN KAPSAMI
2014 Yılı Sağlık Tesisi Tip YB Ünite Sayısı Hasta Sayısı 7 EAH 4 DH Erişkin 24 198 Çocuk 6 146 YD 3 15 2015 Yılı Sağlık Tesisi Tip YB Ünite Sayısı Hasta Sayısı 6 EAH 2 DH Erişkin 18 92 Çocuk 6 147 YD 3 15

8 DEĞERLENDİRMENİN KAPSAMI
Veriler, erişkin ve yenidoğan için ayrı oluşturulan formlardan elde edildi Yoğun Bakım Hasta Değerlendirme Formu Yoğun Bakım Genel Değerlendirme Formu

9 ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

10 HASTALARIN ÜNİTELERE VE SEVİYEYE GÖRE DAĞILIMI
ÜNİTELERE GÖRE DAĞILIM SEVİYEYE GÖRE DAĞILIM

11 HASTALARIN GELDİKLERİ BİRİME GÖRE DAĞILIMI

12 ERİŞKİN YBÜ HASTALARININ YATIŞ GÜN SAYISI DAĞILIMI

13 ERİŞKİN YBÜ YATAK DOLULUK DURUMU

14 ERİŞKİN YBÜ MORTALİTE ORANI

15 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

16 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ
146 yenidoğan hasta değerlendirilmiştir 2. Basamak YBÜ’de yatan 14 hasta 3. Basamak YBÜ’de yatan 132 hasta

17 YENİDOĞAN HASTALARIN YATIŞ GÜN SAYISI

18 2. BASAMAK YYBÜ’NE YATIRILAN HASTALARIN YATIŞ UYGUNLUĞU
2014 HAZİRAN-ARALIK 2015 OCAK-MART

19 3. BASAMAK YYBÜ’NE YATIRILAN HASTALARIN YATIŞ UYGUNLUĞU
2014 HAZİRAN-ARALIK 2015 OCAK-MART

20 YENİDOĞAN YBÜ YATAK DOLULUK DURUMU

21 YENİDOĞAN YBÜ MORTALİTE ORANI

22 ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

23 ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ
15 hasta değerlendirilmiştir 2. Basamak Cerrahi YBÜ yatan 4 hasta, 3. Basamak Pediatri YBÜ yatan 9 hasta, 3. Basamak KVC YBÜ yatan 2 hasta

24 ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN BASAMAKLARA GÖRE DAĞILIMI

25 ÇOCUK YBÜ HASTALARININ YATIŞ GÜN SAYISI

26 ÇOCUK YBÜ HASTALARININ GELDİĞİ YERE GÖRE DAĞILIMI

27 ÇOCUK YBÜ VENTİLATÖRDE OLAN HASTALARIN DAĞILIMI

28 2. BASAMAK ÇOCUK YBÜ’YE YATIRILAN HASTALARIN YATIŞ UYGUNLUĞU
2014 HAZİRAN-ARALIK 2015 OCAK-MART

29 3. BASAMAK ÇOCUK YBÜ’YE YATIRILAN HASTALARIN YATIŞ UYGUNLUĞU
2014 HAZİRAN-ARALIK 2015 OCAK-MART

30 ÇOCUK YBÜ YATAK DOLULUK ORANLARI

31 ÇOCUK YBÜ MORTALİTE ORANI (%)

32 TESPİT VE ÖNERİLER

33 TESPİT ve ÖNERİLER Yoğun bakımlara yapılan yatışların yatış anında ve yerindelik değerlendirmesinde yapılan incelemelerde ağırlıklı olarak uygun olmadığı gözlendi.

34 TESPİT ve ÖNERİLER Yatak sayılarının yetersiz olduğu düşüncesinin doğru olmadığı, ihtiyaç olan yatakların uygun olmayan hastalar tarafından işgal edildiği tespit edildi . (Yer tutuculuk , uygunsuz yatış ve sosyal nedenler)

35 TESPİT ve ÖNERİLER Çözüm olarak ihtiyaç olan alt basamak yoğun bakımların oluşturulması, endikasyonsuz yatışların hiçbir şekilde yoğun bakımlara yatmaması uygun olacaktır.

36 TESPİT ve ÖNERİLER Tedavi neticesinde bir alt basamak yoğun bakım yada palyatif veya evde bakım hastası pozisyonunda olan hastaların drenaj sisteminin güçlendirilmesi uygun olacaktır. Bu amaçla 1. basamak yoğun bakım ve palyatif ünitelerinin sayısının artışı üst basamak yoğun bakımları da rahatlatacaktır.

37 TESPİT ve ÖNERİLER Yoğun bakım yatış endikasyonları ve yerindelik değerlendirmesi ile ilgili yoğun bakımda çalışan hekimlerin tamamına yönelik eğitim organizasyonları yapılmalı ve gerekirse teşvik edici uygulamalara gidilmelidir.

38 TESPİT ve ÖNERİLER Gerek aynı hastane gerekse ildeki diğer hastanelerdeki yoğun bakımlar arasındaki etkin sirkülasyonu sağlayacak mekanizmalar kurulmalıdır.

39 TESPİT ve ÖNERİLER Sosyal endikasyon nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların tedavi ve bakımının sağlanması amacıyla sosyal çalışmacıların yoğun bakımda etkin rol alması sağlanarak hasta aileleriyle sorunun çözülmesine yönelik olarak diğer yardım kuruluşları ve gerekirse belediyelerle işbirliğine gidilmelidir.

40 TESPİT ve ÖNERİLER Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin hem hizmet içi eğitimlerle hem de sertifikasyonu sağlanarak daha etkin ve kaliteli bakım vermeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla sertifikasyon eğitimleri verilmeli bundan daha önemlisi, hemşirelik lisans programlarında yoğun bakım hemşireliği dersi eklenmeli ve yoğun bakımda çalışan hemşirelere teşvik edici uygulamalar yapılmalıdır.

41 TESPİT ve ÖNERİLER Yoğun bakım algoritmaları mümkün olduğu kadar standart hale getirilerek uygulamaya sokulmalıdır.

42 Teşekkür ederiz


"YOĞUN BAKIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları