Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/115 YOĞUN BAKIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 2014-2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/115 YOĞUN BAKIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 2014-2015."— Sunum transkripti:

1 1/115 YOĞUN BAKIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 2014-2015

2 2/115 AMAÇ AMAÇ Yoğun bakım yatak dağılımlarını ve yatak doluluk oranlarını tespit etmek, Yoğun bakım yatak dağılımlarını ve yatak doluluk oranlarını tespit etmek, Hasta yatışlarının endikasyona uygunluğunu değerlendirmek, Hasta yatışlarının endikasyona uygunluğunu değerlendirmek, Hastanın durumuna uygun yoğun bakımda yatması için gerekli tedbirleri almak, Hastanın durumuna uygun yoğun bakımda yatması için gerekli tedbirleri almak, Farkındalık oluşturmak, Farkındalık oluşturmak, Gerçek yoğun bakım ihtiyacını belirlemek, Gerçek yoğun bakım ihtiyacını belirlemek,

3 3/115 METODOLOJİ 2013 yılı Ocak ayında ANKARA 2.Bölge Genel Sekreterliğimiz bünyesinde “Yoğun Bakım Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuştur 2013 yılı Ocak ayında ANKARA 2.Bölge Genel Sekreterliğimiz bünyesinde “Yoğun Bakım Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuştur Komisyon, Birliğimize bağlı sağlık tesisleri bünyesinde bulunan yoğun bakım ünitelerinin; Komisyon, Birliğimize bağlı sağlık tesisleri bünyesinde bulunan yoğun bakım ünitelerinin; – Fiziki mekân, – Teknolojik donanım, – İnsan kaynağı, – Hizmet sunumu hakkında değerlendirmeler yapmış ve mevcut durumunu ortaya koymuştur.

4 4/115 METODOLOJİ METODOLOJİ Komisyon tarafından yapılan toplantı ve çalışmalar sonucunda yoğun bakım ünitelerinin; Komisyon tarafından yapılan toplantı ve çalışmalar sonucunda yoğun bakım ünitelerinin;  Genel işleyişe yönelik değerlendirmeleri  Hasta bazlı değerlendirmeleri  Sağlık bakım hizmetleri değerlendirmeleri Yapılmıştır.

5 5/115 METODOLOJİ METODOLOJİ Gerekli değerlendirme formları ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılması gerekli algoritmalar hazırlanmış ve oluşturulan alt komisyonlar ile sağlık tesislerimiz bünyesindeki yoğun bakım ünitelerinin çapraz gezilerine ve değerlendirmelerine başlanılmıştır. Gerekli değerlendirme formları ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılması gerekli algoritmalar hazırlanmış ve oluşturulan alt komisyonlar ile sağlık tesislerimiz bünyesindeki yoğun bakım ünitelerinin çapraz gezilerine ve değerlendirmelerine başlanılmıştır.

6 6/115 ERİŞKİN YOĞUN BAKIM Kurum Yoğun Bakım Doluluk Oranı IIIIIIT 1. Bölge GS100608078 2. Bölge GS86798784 3. Bölge GS47798174 Özel30224334 Üniversite77585558 Toplam68606966 ÇOCUK YOĞUN BAKIM Kurum Yoğun Bakım Doluluk Oranı IIIIIIT 1. Bölge GS0930 2. Bölge GS0517370 3. Bölge GS0000 Özel0000 Üniversite0077 Toplam0727580 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM Kurum Yoğun Bakım Doluluk Oranı IIIIIIT 1. Bölge GS01008591 2. Bölge GS01008688 3. Bölge GS42 0 Özel0231520 Üniversite0072 Toplam42666563

7 7/115 DEĞERLENDİRMENİN KAPSAMI Sağlık TesisiTipYB Ünite SayısıHasta Sayısı 7 EAH 4 DH Erişkin24198 Çocuk6146 YD315 Sağlık TesisiTipYB Ünite SayısıHasta Sayısı 6 EAH 2 DH Erişkin1892 Çocuk6147 YD315 2014 Yılı 2015 Yılı

8 8/115 DEĞERLENDİRMENİN KAPSAMI Veriler, erişkin ve yenidoğan için ayrı oluşturulan formlardan elde edildi Veriler, erişkin ve yenidoğan için ayrı oluşturulan formlardan elde edildi – Yoğun Bakım Hasta Değerlendirme Formu – Yoğun Bakım Genel Değerlendirme Formu

9 9/115 ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

10 10/115 HASTALARIN ÜNİTELERE VE SEVİYEYE GÖRE DAĞILIMI ÜNİTELERE GÖRE DAĞILIM SEVİYEYE GÖRE DAĞILIM

11 11/115 HASTALARIN GELDİKLERİ BİRİME GÖRE DAĞILIMI

12 12/115 ERİŞKİN YBÜ HASTALARININ YATIŞ GÜN SAYISI DAĞILIMI

13 13/115 ERİŞKİN YBÜ YATAK DOLULUK DURUMU

14 14/115 ERİŞKİN YBÜ MORTALİTE ORANI

15 15/115 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

16 16/115 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ 146 yenidoğan hasta değerlendirilmiştir 146 yenidoğan hasta değerlendirilmiştir  2. Basamak YBÜ’de yatan 14 hasta  3. Basamak YBÜ’de yatan 132 hasta

17 17/115 YENİDOĞAN HASTALARIN YATIŞ GÜN SAYISI

18 18/115 2. BASAMAK YYBÜ’NE YATIRILAN HASTALARIN YATIŞ UYGUNLUĞU 2014 HAZİRAN-ARALIK 2015 OCAK-MART

19 19/115 3. BASAMAK YYBÜ’NE YATIRILAN HASTALARIN YATIŞ UYGUNLUĞU 2014 HAZİRAN-ARALIK 2015 OCAK-MART

20 20/115 YENİDOĞAN YBÜ YATAK DOLULUK DURUMU

21 21/115 YENİDOĞAN YBÜ MORTALİTE ORANI

22 22/115 ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

23 23/115 ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ 15 hasta değerlendirilmiştir 15 hasta değerlendirilmiştir  2. Basamak Cerrahi YBÜ yatan 4 hasta,  3. Basamak Pediatri YBÜ yatan 9 hasta,  3. Basamak KVC YBÜ yatan 2 hasta

24 24/115 ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN BASAMAKLARA GÖRE DAĞILIMI

25 25/115 ÇOCUK YBÜ HASTALARININ YATIŞ GÜN SAYISI

26 26/115 ÇOCUK YBÜ HASTALARININ GELDİĞİ YERE GÖRE DAĞILIMI

27 27/115 ÇOCUK YBÜ VENTİLATÖRDE OLAN HASTALARIN DAĞILIMI

28 28/115 2. BASAMAK ÇOCUK YBÜ’YE YATIRILAN HASTALARIN YATIŞ UYGUNLUĞU 2014 HAZİRAN-ARALIK 2015 OCAK-MART

29 29/115 3. BASAMAK ÇOCUK YBÜ’YE YATIRILAN HASTALARIN YATIŞ UYGUNLUĞU 2014 HAZİRAN-ARALIK 2015 OCAK-MART

30 30/115 ÇOCUK YBÜ YATAK DOLULUK ORANLARI

31 31/115 ÇOCUK YBÜ MORTALİTE ORANI (%)

32 32/115 TESPİT VE ÖNERİLER

33 33/115 TESPİT ve ÖNERİLER Yoğun bakımlara yapılan yatışların yatış anında ve yerindelik değerlendirmesinde yapılan incelemelerde ağırlıklı olarak uygun olmadığı gözlendi. Yoğun bakımlara yapılan yatışların yatış anında ve yerindelik değerlendirmesinde yapılan incelemelerde ağırlıklı olarak uygun olmadığı gözlendi.

34 34/115 TESPİT ve ÖNERİLER Yatak sayılarının yetersiz olduğu düşüncesinin doğru olmadığı, ihtiyaç olan yatakların uygun olmayan hastalar tarafından işgal edildiği tespit edildi. Yatak sayılarının yetersiz olduğu düşüncesinin doğru olmadığı, ihtiyaç olan yatakların uygun olmayan hastalar tarafından işgal edildiği tespit edildi. (Yer tutuculuk, uygunsuz yatış ve sosyal nedenler) (Yer tutuculuk, uygunsuz yatış ve sosyal nedenler)

35 35/115 TESPİT ve ÖNERİLER Çözüm olarak ihtiyaç olan alt basamak yoğun bakımların oluşturulması, endikasyonsuz yatışların hiçbir şekilde yoğun bakımlara yatmaması uygun olacaktır. Çözüm olarak ihtiyaç olan alt basamak yoğun bakımların oluşturulması, endikasyonsuz yatışların hiçbir şekilde yoğun bakımlara yatmaması uygun olacaktır.

36 36/115 TESPİT ve ÖNERİLER Tedavi neticesinde bir alt basamak yoğun bakım yada palyatif veya evde bakım hastası pozisyonunda olan hastaların drenaj sisteminin güçlendirilmesi uygun olacaktır. Tedavi neticesinde bir alt basamak yoğun bakım yada palyatif veya evde bakım hastası pozisyonunda olan hastaların drenaj sisteminin güçlendirilmesi uygun olacaktır.  Bu amaçla 1. basamak yoğun bakım ve palyatif ünitelerinin sayısının artışı üst basamak yoğun bakımları da rahatlatacaktır.

37 37/115 TESPİT ve ÖNERİLER Yoğun bakım yatış endikasyonları ve yerindelik değerlendirmesi ile ilgili yoğun bakımda çalışan hekimlerin tamamına yönelik eğitim organizasyonları yapılmalı ve gerekirse teşvik edici uygulamalara gidilmelidir. Yoğun bakım yatış endikasyonları ve yerindelik değerlendirmesi ile ilgili yoğun bakımda çalışan hekimlerin tamamına yönelik eğitim organizasyonları yapılmalı ve gerekirse teşvik edici uygulamalara gidilmelidir.

38 38/115 TESPİT ve ÖNERİLER Gerek aynı hastane gerekse ildeki diğer hastanelerdeki yoğun bakımlar arasındaki etkin sirkülasyonu sağlayacak mekanizmalar kurulmalıdır. Gerek aynı hastane gerekse ildeki diğer hastanelerdeki yoğun bakımlar arasındaki etkin sirkülasyonu sağlayacak mekanizmalar kurulmalıdır.

39 39/115 TESPİT ve ÖNERİLER Sosyal endikasyon nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların tedavi ve bakımının sağlanması amacıyla sosyal çalışmacıların yoğun bakımda etkin rol alması sağlanarak hasta aileleriyle sorunun çözülmesine yönelik olarak diğer yardım kuruluşları ve gerekirse belediyelerle işbirliğine gidilmelidir. Sosyal endikasyon nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların tedavi ve bakımının sağlanması amacıyla sosyal çalışmacıların yoğun bakımda etkin rol alması sağlanarak hasta aileleriyle sorunun çözülmesine yönelik olarak diğer yardım kuruluşları ve gerekirse belediyelerle işbirliğine gidilmelidir.

40 40/115 TESPİT ve ÖNERİLER Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin hem hizmet içi eğitimlerle hem de sertifikasyonu sağlanarak daha etkin ve kaliteli bakım vermeleri sağlanmalıdır. Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin hem hizmet içi eğitimlerle hem de sertifikasyonu sağlanarak daha etkin ve kaliteli bakım vermeleri sağlanmalıdır.  Bu amaçla sertifikasyon eğitimleri verilmeli bundan daha önemlisi, hemşirelik lisans programlarında yoğun bakım hemşireliği dersi eklenmeli ve yoğun bakımda çalışan hemşirelere teşvik edici uygulamalar yapılmalıdır.

41 41/115 TESPİT ve ÖNERİLER Yoğun bakım algoritmaları mümkün olduğu kadar standart hale getirilerek uygulamaya sokulmalıdır. Yoğun bakım algoritmaları mümkün olduğu kadar standart hale getirilerek uygulamaya sokulmalıdır.

42 42/115 Teşekkür ederiz


"1/115 YOĞUN BAKIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 2014-2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları