Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği 1. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği ve üyelerine vermiş olduğu hizmetler, yansıda görülen başlıklar altında sunulacaktır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği 1. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği ve üyelerine vermiş olduğu hizmetler, yansıda görülen başlıklar altında sunulacaktır."— Sunum transkripti:

1 Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği 1

2 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği ve üyelerine vermiş olduğu hizmetler, yansıda görülen başlıklar altında sunulacaktır. 1.Kuruluş, 2. Derneğin amacı, 3. Derneğe üye olma, 4.Üye olma yükümlülükleri, 5.Üyelikten çıkma ve çıkarılma, 6.Yardım esasları. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği GÜNDEM MADDELERİ 2

3 S.Nu.Sınıf ve RütbesiAdı SoyadıSicil Nu. 1 Hv.SS.Kur.Alb. Hakan ESER1989-52 2 Hv.Mu.Yb. Ahmet Doğan UĞUREL1993-83 3 Hv.Müh.Bnb. Erhan BERK2001-17 4 Hv.Per.Kd.Bçvş. Avşar AYDOĞAN1985-35 5 Hv.Uçk.Bkm.Kd.Bçvş. M.Rıfat BAYTAR1993-38 6 Hv.Per.Kd.Bçvş. Yunis KARAKÖSE1992-A-5 7 Svl.Me. Şahin LALECİ1998-367 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği 3

4 *Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği; Hayatını kaybeden personelin, ailelerine destek olabilmek amacıyla, 2’nci Hv.K.K. Hv.Org.Muzaffer GÖKSENİN tarafından “Ölüm Yardım Sandığı” adı altında Nisan 1951 yılında kurulmuştur. *Halen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli arasında birlik ve beraberliği sağlamak ve sosyal dayanışmayı geliştirmek amacı ile faaliyetlerini sürdüren derneğimizin 21.660 üyesi bulunmaktadır. KURULUŞ Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği 4

5 ÜYELİK DURUMU STATÜ ÜYE SAYISI SUBAY 4.444 ASTSUBAY 17.075 SİVİL MEMUR 132 UZMAN ERBAŞ 9 TOPLAM 21.660 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği 5

6 DERNEĞİN AMACI  Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olarak görev yapan SUBAY, ASTSUBAY, SİVİL MEMUR ve UZMAN ERBAŞLAR arasında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır. Bu kapsamda derneğe üye olan personelden;  Kadrosuzluk, yaş haddi veya kendi istekleri ile emekli olanlara EMEKLİLİK YARDIMI,  Sağlık yönüyle malul olarak emekliye ayrılanlara MALULİYET YARDIMI,  Emekli olmaksızın herhangi bir nedenle (istifa, resen emeklilik, sözleşme feshi, diğer kurumlara atanma gibi) Hv.K.K.lığından ayrılanlara ERKEN AYRILMA YARDIMI, Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği 6

7  Üyenin vefatı halinde varislerine ÜYE VEFAT YARDIMI,  Üye ilk 5 yıl içinde vefat etmişse ayrıca (SGK güvencesi olmadığından), üyenin bakmakla yükümlü olduğu kişilere MUHTAÇ AİLE YARDIMI,  Eşinin vefatı halinde EŞ VEFAT YARDIMI,  Çocuğunun vefatı halinde ÇOCUK VEFAT YARDIMI, yapmaktır. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği DERNEĞİN AMACI 7

8 Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarında görev yapan / yapacak; * Subay, * Astsubay, * Sivil Memur ve * Uzman Erbaşların, başvurmaları ve aidatlarını yatırmaları durumunda 30 gün içerisinde üyelik işlemleri yapılmakta, başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan kütük defterine kaydedilmektedir. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği DERNEĞE ÜYE OLMA 8

9 1.Subay ve Astsubaylar için; hizmet süresinin, ilk rütbeye nasıp tarihinden itibaren YEDİ YILI AŞMAMIŞ olması, 2. Sivil personel ve Uzman Erbaşlar için ise; 35 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ve emeklilik hizmet süresinin YEDİ YILI AŞMAMIŞ olması şarttır. 3. Derneğe üye olabilmek için (www.hvkkyarder.org internet adresinde bulunan);www.hvkkyarder.org Başvuru formunun doldurarak gönderilmesi ve Üyelik aidatının yatırılması gerekmektedir. (Derneğimizin halihazır üye aidatı aylık 77 TL’dir.) Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği ÜYE OLMA KOŞULLARI 9

10 1.Dernek üyeleri güncel iletişim bilgilerini (adres, e-posta, tlf. vb.) derneğe bildirmekle yükümlüdürler. 2.Derneğe üye olanlar; Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü ve Genel Kurul kararlarına uymayı ve üyelik vecibelerini yerine getirmeyi kabul etmiş sayılırlar. 3.Üyeler, genel kurulun tespit ettiği aylık üye aidatlarını zamanında ödemekten ve her ay ödendiğini takip etmekten sorumludurlar. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği ÜYE OLMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 10

11 4. Herhangi bir sebeple Hava Kuvvetleri Komutanlığından ayrılarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler, yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla üyeliklerine devam edebilirler. 5. Ayrıca Dernek üyesi iken, kendi isteği ile istifa eden ve erken ayrılma yardımı almayan eski üyeler, bilahare kararlarından vazgeçerlerse üç yıl içerisinde tekrar üye olabilirler. 6. Çeşitli nedenlerle aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler, birikmiş aidat borçlarını son aidat üzerinden öderler. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği ÜYE OLMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 11

12 7. Derneğin aylık aidat miktarları Genel Kurulca tespit edilir. Halihazır üyelik aidatı; en yüksek devlet memuru aylığının % 10’u olarak uygulanmakta ve her yıl Ocak ve Temmuz aylarında aylık artışına göre düzenlenmektedir. Üyelerce ödenen ilk aidat, dernek üyeliğine giriş aidatı olarak kabul edilir. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği ÜYE OLMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 12

13 8. Yurt dışı geçici ve sürekli göreve atanan üyeler; Aylık üye aidatlarını göreve gitmeden önce veya gidince aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemler halinde peşin olarak yatırabilirler. Maaş almakta oldukları bankaya vermiş oldukları talimatlarını devam ettirebilirler. Görev dönüşlerinde son aidat üzerinden toplu olarak ödeyebilirler. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği ÜYE OLMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 13

14 1. Toplam 12 ay üye aidatı göndermeyenler (yurtdışı sürekli görevde olan üyeler hariç) yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkartılır ve aidatları derneğe gelir kaydedilir. 2. Bu şekilde Dernek üyeliğinden çıkarılan üyeler, üç yıl içerisinde tekrar müracaat etmeleri ve birikmiş aidatlarını ödemeleri kaydıyla yeniden Dernek üyeliğine kabul edilebilirler. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği ÜYELİKTEN ÇIKMA/ÇIKARILMA 14

15 Üyelik Süresi Yatırdığı Miktar Dernekten Alacağı (*) Emeklilik Yardımı (*) 1985 (30 Yıllık)8.262,0131.612,35 1990 (25 Yıllık)8.261,4126.299,35 1995 (20 Yıllık)8.252,7720.986,35 2000 (15 Yıllık)8.071,3415.673,35 EMEKLİLİK YARDIMLARI (TL) (*) Üyelerin aldığı Emeklilik Yardımına, vefat yardımlarına yaptıkları katkılar dahil edilmemiştir. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği 15

16 ÜYE VEFAT YARDIMI:65.419,20.- (480 aylık üyelik süresi x ödenen son aidat miktarı x 1.18 x 1.50) EŞ VEFAT YARDIMI : 24.532,20.- (180 aylık üyelik süresi x ödenen son aidat miktarı x 1.18 x 1.50) ÇOCUK VEFAT YRD.: 12.266,10.- (90 aylık üyelik süresi x ödenen son aidat miktarı x 1.18 x 1.50) MALULİYET YRD. : 19,625,76.- (Üyelik süresi 18 yılın altında olanlara 18 yıllık üyeye ödenen emekli yardımı x 1.18 ) (Üyelik süresi 18 yılın üstünde olanlara, üyelik sürelerine isabet eden miktar ödenir.) Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği VEFAT / MALULİYET YARDIMLARI (TL) 16

17 2014 YILI YARDIMLARI YardımlarYardım SayısıBedeli (TL) Emeklilik Yardımları99027.167.106,22 Erken Ayrılma Yardımları1991.957.307,00 Vefat Eden Üye Yardımları5319.174,20 Eş Vefat Yardımları494.942,80 Çocuk Vefat Yardımları11131.581,80 TOPLAM1.20929.670.112,02 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği 17

18 Yardımlar Yardım SayısıBedeli (TL) Normal Emeklilik Yardımları44812.746.567,68 Malulen Emeklilik Yardımları19422.226,42 Erken Ayrılma Yardımları73858.471,08 Vefat Eden Üye Yardımları14914.636,80 Eş Vefat Yardımları249.064,40 Çocuk Vefat Yardımları670.300,90 TOPLAM56215.061.267,28 2015 YILI YARDIMLARI Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği 18

19 2014 YILI GELİR GİDER DURUMU Gelir / Gider TürüBedeli (TL) Önceki Yıldan Devreden(+) 195.009.397,79 Dönem İçi Gelirleri (Aidat+Faiz)(+) 39.561.891,04 Dönem İçi Giderleri (Yardım+Masraf)(-) 29.952.635,01 Toplam204.618.653,82 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği 19

20 Derneğimizin yardımları, sadece mesleki yaşantınızda değil mesai dışında da başınıza gelebilecek kazaları kapsamaktadır. Önceleri subay, astsubaylara yönelik olan derneğimiz günümüzde sivil memur ve uzman erbaşları da kapsamına almıştır. 64 yıldır üyelerinin desteği ile büyüyen derneğimiz bugüne kadar yüzlerce üyesine vefat ve maluliyet yardımı, binlercesine emeklilik yardımı yapmıştır. Dernek sadece acıların paylaşılarak derman arandığı bir platform olmanın ötesinde, uzun yıllar bu kuruma gönül verdikten sonra emekli olan personele yeni kuracağı hayatta destek olmak üzere emeklilik yardımı da yapmaya başlamıştır. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği YARDIMLAR 20

21 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği, üyelerine emekliliğe yönelik taahhütte bulunması nedeniyle Hazine Müsteşarlığı tarafından her yıl denetlenmektedir. Ayrıca Hazine Müsteşarlığına kayıtlı Aktüerya Firmaları yıl sonu itibariyle derneğin mali durumunu inceleyerek, Yönetim ve Denetim Kurullarına tavsiyelerde bulunan raporlar hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra Ankara Merkezli bulunan Derneğimiz mütemadiyen Ankara Valiliği tarafından teftiş edilmektedir. Bu şartlar altında ailesinin geleceğini düşünen, vefatları nedeniyle mağdur duruma düşen arkadaşlarının ailelerine bir nebze olsun yardım etmeyi hedefleyen tüm Hava Kuvvetleri personelinin derneğimize üye olması ve 64 yıllık bu derneği yaşatması önem arz etmektedir. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği YARDIMLAR 21

22 Değerli gençler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğini tanıdıktan sonra derneğe neden üye olmam gerekiyor sorusuna verecek çokça cevabınız olmalıdır. Riskli meslek hayatınız, acı kayıplarınız, muhtaç zamanlarınız, belki de geride bırakacaklarınızın sorumluluğu derneğe üye olmanız için önemli sebeplerdendir. Takdir edersiniz ki kimse vefatının, maluliyetinin ve geride bıraktıklarının acılarına ve ruhsal sıkıntılarına bir de maddi sıkıntıları eklemeyi istemez. Bunun için o gün değil, bugünden ihtimalleri öngörerek önlem almanız gerekiyor. Aksi takdirde geç kalmış olacaksınız. Çünkü yalnızlık kader değil seçimdir. Sizler de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğinin üyesi olarak geleceğinizi teminat altına almalısınız. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği NEDEN ÜYE OLMALIYIM 22

23 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğinin amacını, faaliyetlerini, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlamanız adına yaşanmış birkaç olumlu ve olumsuz örnek verelim. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma derneğinin yaptığı yardım hizmeti sonrası bir üyemiz yazdığı mektupta düşüncelerini şöyle aktarıyor: Sn: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği Bizimle birlikte acımızı paylaşan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğine teşekkür ederiz. Tarafımıza yapmış olduğunuz yardım hesabımıza girmiştir. Allah böyle bir acı yaşatmasın. Desteğiniz için sizlere teşekkür ederiz… Afet-Hüseyin UĞUR Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği NEDEN ÜYE OLMALIYIM 23

24 Başka bir örnek olayda, eğitim uçuşu sonrası piste inen uçağının kontrolünü kaybeden pilot, uçağıyla takla atarak ciddi bir kaza geçirmiştir. Ancak kazadan yaralı kurtulan pilotu ölüm, sağ kurtulduğu uçak kazasından bir hafta sonra izin dönüşünde geçirdiği trafik kazasında yakalamıştır. Üyemizin acısını yüreğimizde taşımakla beraber gerekli yardımlar yakınlarına ulaştırılmış ve kalanların acısı paylaşılmıştır. Bu örnek olayda da görüldüğü gibi ölümün veya kazanın hangi yaşta, nerede, ne zaman ve nasıl geleceğini kestirmek mümkün değildir. Bize düşen her türlü felakete ve kazaya karşı tedbirimizi almak ve yarınlarımızı güvence altına almaktır. Bu tedbirlerden size en yakın olanı da bünyesinde çalışacağınız Hava Kuvvetleri’nin Yardımlaşma Derneğidir. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği NEDEN ÜYE OLMALIYIM 24

25 Maalesef derneğimize üye olmayan çok sayıda Hv.K.K.lığı personelinin ailesi bu haktan yararlanamamış, vefat eden aile bireyinin yokluğuna maddi kayıplar da eklenerek acılar daha zor göğüslenir hale gelmiştir. İnsanlığın gittikçe yalnızlaştığı ve ilişkilerin zayıfladığı günümüz dünyasında ağır sonuçlar doğuran olumsuz olayların altından çoğu zaman tek başınıza kalkamazsınız. Çaresiz anlarınızda daima uzanan bir ele ihtiyaç duyarsınız. Bizler dernek olarak size uzanan o el olmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sizleri, geleceğinizi teminat altına almak için derneğimize davet ediyoruz. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği NEDEN ÜYE OLMALIYIM 25

26 *ADRES: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği Necatibey Cad. Dinç Apt. 84/11 Maltepe-Çankaya/ANKARA *TELEFON : 0312 232 39 53 *FAKS : 0312 418 70 53 *TAFİKS : 9 556 2324-3161 *E-POSTA : hvyarder@gmail.comhvyarder@gmail.com *WEB SİTESİ : www.hvkkyarder.org.tr *BANKA: Vakıfbank IBAN: TR64 0001 5001 5800 7290 2776 48 Unutmayın arkadaşlar, Hepimiz için bir ihtimal olan zor günler için çaresiz değilsiniz. Yalnız da değilsiniz. Biliyorsunuz artık, biz varız. İLETİŞİM VE BANKA HESABI Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği 26

27 Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği 27


"Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği 1. Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği ve üyelerine vermiş olduğu hizmetler, yansıda görülen başlıklar altında sunulacaktır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları