Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ
Bugünün Başarılı KOBİ’si Geleceği Nasıl Yönetecek? KOBİ’lerde Stratejik Yönetim GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

2 Atölye Çalışmasının Amacı
KOBİ’lerin, karşılaştıkları sorunları tespit etmek, karar almadaki sıkıntıların nedenlerini anlamak, gelişmeye yönelik projeler üretmek, büyüme/gelişme dönemini planlamak, işletmeyi hedeflere yöneltmek için PRATİK BİR STRATEJİK YÖNETİM ARACI VAR MI? sorusuna cevap aramak.

3 Atölye Çalışmasında Yer Alan Konular
Türkiye’de KOBİ’ler ve Girişimcilik Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik İşletme Geliştirme Planı KOBİ'ler, işletmelerin çalıştırdıkları işçi, ciro ya da sabit sermaye gibi faktörlere göre gruplandırılmaktadır. KOSGEB'e göre; MİKRO İŞLETME : 1-9 kişi çalıştıranlar & Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 1 milyon TL’yi aşmayanlar KÜÇÜK İŞLETME: kişi çalıştıranlar & Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 5 milyon TL’yi aşmayanlar ORTA BOY İŞLETME: kişi çalıştıranlar & Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayanlar KOBİ'lerin tanımlanması ve gruplandırılması, KOBİ'lerin en serbest ekonomi ortamlarında bile çeşitli desteklerden yararlanması için gereklidir.

4 Türkiye’de KOBİ’ler ve Girişimcilik

5 Kimdir KOBİ’ler? Mikro, Küçük ve Orta Boy İşletmeler
Toplam işletme içindeki oranı % 99.9 Toplam istihdam içindeki oranı % 78 Toplam katma değer içindeki oranı % 55 Toplam yatırım içindeki oranı % 50 Toplam ihracat içindeki oranı % 59 Toplam krediler içindeki payı % 24

6 Rakamlarla KOBİ’ler Mikro, Küçük ve Orta Boy İşletmeler (tüm sektörler) Kendi kendini istihdam oranı : % 1.4 1-4 işçi çalıştıran işletmelerin oranı : % 84.5 5-9 işçi çalıştıran işletmelerin oranı : % 10.4 10-49 işçi çalıştıran işletmelerin oranı: % 3.1 50+ işçi çalıştıran işletmelerin oranı : % 0.6

7 Kurulan İşlerin Başarı Oranları
Dünya’ da ilk 5 yıl içinde yeni kurulan işletmelerin %20 ile %40’ı ayakta kalıyor! Türkiye’de bir araştırmanın sonuçlarına göre ilk 5 yıl sonunda ayakta kalma oranı %40 civarındadır. İmalat sanayiinde kurulan küçük işletmelerin yaklaşık %20’si ilk yıl içinde kapanmaktadır. İşyerlerinin ölçeği küçüldükçe kapanma oranları Dünya’ da da ülkemizde de artmaktadır. Dünya’da yeni kurulan işyerlerinin ilk 5 yıl içinde ayakta kalma oranı %20 ile %40 arasında gerçekleşmektedir. Ülkemizde de DİE tarafından imalat sanayinde 10 kişiden fazla istihdamı olan işyerleri bazında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre ilk 5 yıl sonunda ayakta kalma oranı %40 civarındadır. İşyerlerinin ölçeği küçüldükçe kapanma oranları Dünya’da da ülkemizde de artmaktadır. İŞ PLANI hazırlama çalışmalarının önemle ele alındığı bir süreçten geçerek kurulan işletmelerde başarı şansının önemli düzeyde artacağını söyleyebiliriz. Çünkü, iş kurma sürecinin gerektirdiği yoğun hazırlık çalışmalarını gereğince yerine getiren bir kişi, öncelikle girişimci olarak kendini yeterince ve tarafsız olarak tanıma şansına sahip olur. Diğer yandan girişimci bu süreç içinde, araştırdıkları iş fikrinin gerektirdiği teknik ve yönetsel bilgileri araştırmış ve edinmiş, iş fikrinin içinde olduğu piyasanın doğasından kaynaklanan özellikleri anlamış ve gerekli çözümleri sağlamış olur.

8 KOBİ’ler Desteklenmeli ve Sayıları Arttırılmalıdır
En kolay yeni istihdam sağlama yoludur. Kriz dönemlerine en dayanıklı işletmelerdir. Dinamiktirler, ekonomiye canlılık kazandırırlar. Değişen pazara ve ekonomik ortama hemen uyum gösterirler. Pazardaki küçük taleplere ekonomik sunum yaparlar.

9 KOBİ’ler en kolay yeni istihdam sağlayan işletmelerdir.
1973 petrol krizinde büyük ölçüde işçi çıkaran ve küçülen büyük işletmelerin tersine KOBİ’ler boşalan alanlarda faaliyetlerini artırarak devam etmişler ve ekonomik yapıyı ayakta tutmuşlardır. Amerika’da bugün istihdam artışının yaklaşık %60’ından fazlası küçük işletmeler tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizde de istihdam artışı içinde en büyük pay işçi çalıştıran küçük işletmeler grubunundur.

10 KOBİ’ler kriz dönemlerine en dayanıklı işletmelerdir.
Küçük işletmelerde işletme giderleri içinde sabit giderlerin payı düşüktür. Esnektirler; yeni müşteri gruplarına ya da yeni ürünlere hızla dönebilirler. Küçük işletmelerde borçlanma ihtiyacının ölçeği nedeniyle banka kredileri dışında ek finansman sağlama imkanları vardır.

11 KOBİ’ler kriz dönemlerine en dayanıklı işletmelerdir.
Kriz ortamında pazar payını ve karlılığını kaybeden büyük işletmelerin yerini pazardaki gelişmeleri izleyen küçük işletmeler doldurabilir. İhracata dönen firmaların iç pazardaki yerlerini küçük işletmeler doldurur. Pazardaki küçük talep gruplarına hızla çeşitlendirebildikleri ürünleri ile dinamik bir şekilde sunum yaparlar.

12 KOBİ’lerin başarısını artırmak için tüm ilgili çevreler ortak çaba göstermelidir:
Artı değeri yüksek üretim çabaları desteklenmelidir. KOBİ’lerin rekabet güçleri artırılmalıdır. KOBİ’ler verim artırmaya yöneltilmelidir. Finansman yönetimi geliştirilerek finansman maliyetleri düşürülmelidir. KOBİ gelişmesini engelleyici yönde gelişen ithalat zorlaştırılmalıdır. Sivil toplum örgütleri geliştirilerek KOBİ’lerin örgütlenme zaafiyetleri giderilmelidir.

13 KOBİ’lerin başarısını artırmak için tüm ilgili çevreler ortak çaba göstermelidir:
KOBİ sahipleri gelişmeye yönlendirilmeli ve bu çabaları desteklenmelidir: Yönetim bilgi ve becerileri artırılmalıdır. İlerlemeye yönelik ufukları genişletilmelidir. Teknoloji geliştirme güçleri harekete geçirilmelidir. KOBİ’lerin uluslararası ilişki kurma becerileri artırılmalıdır.

14 Anketlere Göre İşletmelerin Sorunları
ODTÜ Finans yönetimi sorunları 2.Pazarlama sorunları 3.Üretim sistemleri sorunları 4.Personel temini ve muhafazası 5.Teknoloji sorunu 6. Stok tutamama, gerekli özellikte malzeme alamama sorunu 7.Muhasebe sistemi sorunu 8.Genel Yönetim sorunları GAZİ Ünv Finans yapısı sorunları 2. Pazarlama sorunları 3. Personel temini zorluğu 4. Üretim sistemi sorunları 5. Ürün kalitesi sorunları 6. Kalite sorunu 7. Genel yönetim yapısı sorunu 8. Ar-Geliştirme faaliyeti sorunu

15 KOBi’lerin sorunlarının analizi:
1. Sistemli bir yönetim kurgusunun oturtulamayışı 2. İşletme sermayesi sorunları 3. Ekonomik krizler 4. Nakit akışı sorunları 5. Rekabetin getirdiği sorunlar 6. Kuruluş yeri sorunları 7. Pazarlama kanallarını oluşturamama 8. Devletle çalışamama

16 KOBi’lerin problemlerle karşı karşıya olduğunun işaretleri:
Düşen piyasa payı / azalan müşteri sayısı Düşen iş hacmi Düşen kar oranı Müşterilerin memnuniyetsizlikleri Kalitenin düşmesi Ürünlerin güvenirliliğinin azalması Geç teslim Bir – iki müşteriye bağlı olmak Bir – iki tedarikçiye bağlı olmak Uzun dönemli ve sabit fiyatlı sözleşmelerle çalışmak

17 KOBi’lerin problemlerle karşı karşıya olduğunun işaretleri:
Ağır şartlarda bile borçlanma yapmak zorunda olmak Eski metotlarla üretim yapmak Kötü piyasa ilişkileri Çalışanların sık sık değişmesi Profesyonel olmayan yönetim anlayışı Çok fazla yönetici Esnek olmayan bir yönetim anlayışı Firma içi iletişiminin zayıf olması Dışa açık olmayan bir yönetim anlayışı

18 SİZİN İŞLETMENİZDE BU FAKTÖRLERDEN HANGİLERİ VAR!
ÖDEV I SİZİN İŞLETMENİZDE BU FAKTÖRLERDEN HANGİLERİ VAR!

19 İleriye dönük, gelişme içindeki bir KOBi’nin işaretleri:
Rekabetin farkında Hedefleri Olan Ar-Ge ’ye zaman ve kaynak ayıran Yeni ürünler geliştiren / yeni ürünler bulan Yeni müşterilere ulaşan Müşteri ilişkilerinden sonuçlar çıkaran Müşteri şikayetlerine hemen yanıt veren Talep edilen kaliteye uyan Servis hizmetleri ile ilgilenen

20 İleriye dönük, gelişme içindeki bir KOBi’nin işaretleri:
Fiyatlandırmada müşteriyi göz önünde bulunduran İstekli çalışanları olan Firma içi iletimine dayalı bir yönetime sahip Esnek bir yönetim uygulayan Kararlarda gerektiğinde katılımcı Temel başarı kriterlerinin farkında Finans yönetimini bilen ve uygulayan

21 SİZİN İŞLETMENİZDE BU FAKTÖRLERDEN HANGİLERİ VAR!
ÖDEV II SİZİN İŞLETMENİZDE BU FAKTÖRLERDEN HANGİLERİ VAR!

22 KOBİ’LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA

23 PLANLAMA PENCERESİNDEN İŞLETMELER
UYUYAN İŞLETME “Hiçbir bilgi ve hedef yok!” UYURGEZER İŞLETME “Gelecek yıl satışlar hedefi var!” UYANMAYA ÇALIŞAN İŞLETME “Sektör’ün ve şirketin gelecek yıl satış hacimleri biliniyor!” UYANMIŞ İŞLETME “Sektörün ve şirketin gelecek yıl satış hacimleri ve beklenen karlılık biliniyor!” “UYANIK” İŞLETME “Sektörün ve şirketin gelecek yıl satış hacimleri, beklenen karlılık ve karlılık gerçekleşme planları biliniyor!”

24 STRATEJİK TERCİHLER (KARARLAR)
Yenilikçi Yaklaşımlar Risk Yönetimi İnisiyatifli Eylemler

25 KOBİ’de Stratejik Yönetim?
İşletmede strateji olması ve paylaşılması işletmenin tümünde geçerli bir tutarlılık ve odaklılık sağlayacaktır. İşletme sahibi ve üst yöneticilerin kafasında olanları işletmenin tamamı bilmeli ve “GÜNDELİK ÖNEMLİ” işlerinde göz önünde bulundurmalıdır.

26 “SEZGİ” VE “YARATICILIK” “BİLGİ” VE “YÖNTEM” İLE DESTEKLENMELİDİR
Stratejik Düşünme “SEZGİ” VE “YARATICILIK” “BİLGİ” VE “YÖNTEM” İLE DESTEKLENMELİDİR

27 KOBİ’de Stratejik Yönetim?
“Stratejik Yönetim” “Rekabet Avantajı”dır.

28 STRATEJİK PLANLAMA? İşletmenin geleceğini etkileyen iç ve dış faktörlerin analiz edildiği, bu faktörlere göre gideceği yolun belirlendiği ve bu yolda sahip olması gerekli yeteneklerin kararlaştırıldığı bir süreçtir.

29 Stratejik Yaklaşımlar
POZİSYONU KORU KAYNAKLAR KALDIRAÇ FISATLARI ZORLA Stratejik Adım Cazip bir pazar, yerleş, güçlen, savun Baştan bir vizyon, kaynak, pazarda kullan Karmaşadan korkmaz, ilerle, fırsatları hisset, güçlü bitir Stratejik Soru Nerede olmalıyız? Ne olmalıyız? Nasıl gelişmeliyiz? Nerede Kullanılır? Yavaş değişen gelişmiş sektörlerde Değişen gelişmiş sektörlerde Hızlı değişen sektörlerde Risk Durumun değiştiğini görmek çok zor Durum değiştikçe kaynakları yönlendirmek yavaş Her fırsatın peşinde kaynak harcamak Sonuç Karlılık (limitli) Uzun-dönemli yer Hızlı Büyüme

30 ÖDEV III SİZİN İŞLETMENİZ HANGİ STRATEJİK YAKLAŞIMI UYGULUYOR?
HANGİ STRATEJİK YAKLAŞIMI UYGULAMALIDIR? BU GEÇİŞ İÇİN ATILMASI GEREKLİ ADIMLAR NELERDİR?

31 Stratejik Planlama İşletmenin çevresinde varolan geleceğe dönük fırsatlar ve tehditleri gözeterek işletmenin yeteneklerinin değerlendirilmesi sonucunda vizyon ve misyon, amaçlar ve somut hedefler seti ile bunların gerçekleştirilmesi için eylem planı çıkarılmasını içerir.

32 STRATEJİK PLANLAMAYI ANLATAN KIZILDERELİ OKUNU DUVARINIZA ASIN!
ÖDEV IV STRATEJİK PLANLAMAYI ANLATAN KIZILDERELİ OKUNU DUVARINIZA ASIN!

33 Stratejik Planlama

34 GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT ANALİZİ STRATEJİK AÇILIMLAR NELERDİR?
ÖDEV V GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT ANALİZİ STRATEJİK AÇILIMLAR NELERDİR?

35 İŞLETME RAHAT İSE SİZ RAHATSIZ OLUN!

36 İşletme Hayat Döngüsü

37 STRATEJİK PLAN DÜZEYLERİ
Stratejik Planlar (3-daha uzun yıl) Taktik Planlar (1 Yıl) Operasyonel Planlar (Günlük-Aylık)

38 STRATEJİK PLAN DÜZEYLERİ
Tanımsız Stratejiler (SP1) İçgüdüsel Stratejiler (SP2) Stratejisiz Tanımlı Taktik-Operasyonel Planlar (SP3) Tanımlı Stratejik Planlar (SP4)

39 İŞLETMELER VE STRATEJİK PLANLAMA
SP1 SP2 SP3 SP4 Aşama I Aşama II Aşama III

40 STRATEJİK PLANLAMANIN FAYDALARI
ORAN Daha Kesin Tahminler %76 Fırsatları Görebilme Yeteneği %72 Kaynakların Etkin Kullanımı %66 Satış Artışları %65 Rekabet Avantajı %64 Maliyet Düşüşleri %52 Daha Hızlı Karar Alabilme %49 Belirsizlikten Kaynaklanan Tediginliğin Azalması %42 Zamanında Bilgi Gelmesi Nakit Akış Sorunlarında Azalma %36 Çalışan Motivasyonunda Artış %31

41 STRATEJİK PLANLAMA YAPMADAKİ ZORLUKLAR
ORAN Düzgün Yapıldığında Çok Pahalı %66 Planlama İçin Zaman Olmaması %61 Astların Yetersiz Katılımı %32 Ekonomik Durumdaki Kötülük %31 Planlama Sürecini Koordine Etme Gereksinimi %30 Elde Edilmesi Gerekli Sonuçların Bilinmemesi %18 Planlama Kabullerinin Kontrolü %16 Güvenilir Veri Bulmanın Zorluğu Ülke Politikasındaki Belirsizlikler %15 Planlama İçin Müsait Olmayan Ortam %10 Çalışanlardan Taahhüt Alınamaması

42 TÜRKİYE GERÇEĞİ Stratejik Planlama Yapmaya Zaman Kalmaması
Girişimcinin Vizyonu Dış Çevredeki Belirsizlik Gizlilik İşletme İçi Çekişme Stratejik Planlamada Gerekli Bilgi Eksikliği Stratejik Planlamada Yöntem Eksikliği

43 ÜLKEMİZ KOBİ’LERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMAYI ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER
Girişimcinin(İşletme sahibinin) Yetenekleri İşletmenin Gelişmişlik Düzeyi Sektörün Özellikleri

44 ÜLKEMİZDE STRATEJİK PLANLAMA
“Stratejik Planlama” işletmenin hedef pazarları ve dış çevredeki fırsatlar/tehditlerle birlikte işletmeyi geleceğe taşıyacak içe dönük yeteneklerinin geliştirilmesini de içermelidir. Ülkemiz işletmeleri için “Stratejik İşletme Geliştirme Planlaması” kavramı ve yöntemleri geliştirilmiştir.

45 Stratejik İşletme Geliştirme Planı ve İş Planına Dayalı Yönetim

46 KOBİ’ler Başarı Şanslarını Artırmak İçin Çaba Göstermelidir.
Stratejik İşletme Geliştirme Planı hazırlarken “işletme sahibi”, İşletmesinin gerektirdiği teknik ve yönetsel bilgileri araştırmış, işletmesinin içinde olduğu piyasanın özelliklerini anlamış ve gerekli çözümleri sağlamış olur.

47 Stratejik İşletme Geliştirme Planı Nedir?
hedef belirleyen, planlayan, yol gösteren bir çalışma süreci ve yönetim rehberidir. İş Planı; küçük işletmelerin kuruluşundan, büyüme ve gelişme dönemine kadar yaşam gelişiminin her adımında yol gösteren, girişimcinin hedeflerini, işi ile ilgili düşüncelerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli planlarını bir araya getirdiği, bir yönetim kitabıdır.

48 Stratejik İşletme Geliştirme Planı
başarı şansını önemli ölçüde artırır! Çünkü, İşletmelerin başarısızlıklarının dört sebebi vardır: 1.Yetersiz kuruluş öncesi hazırlık 2. Tahmin edilmeyen sorunlar 3. Yetersiz bir işletme sistemi 4. İşletme döneminde yanlış kararlar ve plansız çalışmalar Oysa iş planı hazırlayan bir girişimci, ***yeni bir iş kurduğunda, işin başarısında etkili olacak her türlü faktörü tanımakta, işinin önündeki fırtsatları bir projeye dönüştürmekte, diğer yandan işinin başarısızlığına sebep olabilecek risk ve tehditleri incelemiş hatta bunlara yönelik çeşitli önlemler geliştirmiş olmaktadır. İş planı hazırlık süreci girişimci için tüm bu hazırlıların yapılmasını sağlamaktadır. *** mevcut işimizi geliştirmek istediğimizdede öncelikle ne durumda olduğumuzu bilmemiz, bundan sonra yeni projelere atılmamız gerekmektedir. Yani büyüme çabamızın makul ve planlı olması gereklidir. Bu durumda olan bir işletme hangi yönlerinin güçlü olduğunu, hangi yönlerinin güçlendirilmesi gerektiğini, bu yönlerini nasıl güçlendireceğini incelemeli ve yavaş yavaş bu konularda adım atmalıdır. İş Planı mevcut işletmeciye bu hazırlıkları yapması ve geleceğe, yeni hedeflere yönelmesinde yardımcı olmakta yön göstermektedir.

49 Stratejik İşletme Geliştirme Planı’nın Yapısı?
- Mevcut Durum Değerlendirmesi - Pazarlama Planı - Ürün/Hizmet Üretimi Planı - Yönetim Planı - Finansman Planı Bu programda “İş Planı”na dayalı bir işletme yönetim kurgusu oluşturulurken firmalarda 4 ana plan hazırlanmaktadır: - Pazarlama Planı - Ürün/Hizmet Üretimi Planı - Yönetim Planı - Finansman Planı

50 BÜYÜME DÖNEMİ STRATEJİK PLANLAMA ŞEMASINI DUVARINIZA ASIN!
ÖDEV VI BÜYÜME DÖNEMİ STRATEJİK PLANLAMA ŞEMASINI DUVARINIZA ASIN!

51

52 Stratejik İşletme Geliştirme Planı Ne Sağlar?
İş Planı hazırlanmış bir firmada işletme sahibi; 1. Hedeflerini analiz etmiş, 2. Hedeflerine ulaşmak için plan yapmış olur. İş Planı işletmenin hedeflere yönelik bir yönetim yapısını bir an önce oluşturmasını sağlar. Çünkü iş planı hazırlanmış bir firmada girişimci; 1. Hedeflerini analiz etmiş, 2. Hedeflerine ulaşmak için plan yapmış olur. Bu iki basamak işletmelerin gelişiminde hayati öneme sahiptir. Yani; - Hedef belirlemek - Hedefe giden yolu planlamak

53 İşletmelerde İş Planına Dayalı Bir Yönetim Ne Demektir?
İşletme sahibinin; işletmenin büyümesi/gelişimi ve başarısı üzerinde etkisi olabilecek “İç ve Dış” tüm faktörleri sürekli gözden geçirmesi ve, işletmesinde temel ve destek fonksiyonları gerektiği şekilde yerine getirmesi demektir.

54 KOBİ’lerde Başarıyı Etkileyen Faktörler

55 KOBİ’ lerin Büyüme ve Gelişme Çabalarında Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?
İşletme sahibinin vizyonu İşletmenin hedefleri İşletmenin ortaklık yapısı Sektör/alt sektörlerde yaşanan gelişmeler İlişkili olunan piyasaların özellikleri Talebin özellikleri Rekabetin özellikleri Üretim sisteminin özellikleri Girdi ve işgücünün özellikleri

56 KOBİ’ lerin Büyüme ve Gelişme Çabalarında Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?
İşletmenin üretim dışı temel süreçlerinin özellikleri İşletmenin temel ve destek süreçlerini içine alan yönetim sistemi Örgütsel yapı ve örgütsel yapının hedeflenen gelişimle bağlantıları İşletmenin mevcut finansal hareketleri Büyüme/geliştirme hedeflerinin finansal ihtiyaçları ve yatırımın projesi finansmanı İşletmenin hedeflediği finansal hareketler ve tahmini karlılık

57 Stratejik İşletme Geliştirme Planının KOBİ’lere Sağladığı Faydalar

58 bir işletme sahibi neler kazanır?
İşletmesini kurarken ya da yürütürken ; - bir iş planı hazırlama sürecinden geçen, - işinin başarısını etkileyecek tüm faktörleri inceleyen, - işletmesinin geleceğe yönelik pazarlama, üretim, yönetim ve finansman planlarını hazırlayan, bir işletme sahibi neler kazanır?

59 İş Planının Kazandırdıkları:
1. Her iş en az bir kişinin görev, yetki ya da sorumluluğu içindedir, 2. İşletme hedefleri belirlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir, 3. Müşteri kitlesi, talebi ve özellikleri belirlenmiştir, 4.İşletmenin bir pazarlama politikası ve buna bağlı pazarlama planı vardır, 1. Girişimci bilir ki, işletmenin başarıya ulaşması için yapılması gereken her şey oluşturulan yönetim yapısı içinde birilerinin görevi, yetkileri ya da sorumluluğu içindedir. 2. İşletme sahibi girişimci, işletmesinde neyin hedeflendiğini yazılı olarak tanımlamış ve her çalışana duyurmuştur. Pazarlamacı başka yöne, üretim şefi başka yöne doğru gitmemektedir. 3. Müşteriler incelenmiş, kimler potansiyel müşteri, bunların arasından kimler hedeflenen müşteri, bunların da arasından kimlere zaten ulaşılmış, belirlenmiştir. Müşterinin talebinin nelere bağlı olduğu ve talebi oluşturan bu şartların nasıl değiştiği izlenmektedir. 4. Firmanın satış ve tanıtım çalışmalarını yönlendiren bir pazarlama politikası vardır. Hangi dönemde ne tür satış ve pazarlama çalışmaları yapılacağı planlarda yazılıdır. Bütçesi ve sorumlusu belirlenmiştir.

60 İş Planının Kazandırdıkları:
5. İşletmenin satış planlaması yapılmıştır. Üretim ve tedarik planlaması ile koordinasyon sağlanmıştır, 6. İşletmede atölye çalışmaları verimlidir, maliyetler, sipariş zamanları, işgücü kullanımı izlenmektedir. 7. İşletmenin Büyüme/Gelişme sürecinde “verimli olma” ve “hedeflere uyum” göz önünde bulundurulur, 8. İş sahibi işletmenin teknik faaliyetlerinin dışındaki sorumluluklarını da önemsemektedir, 5. İşletmenin dönemlere göre tahmini bir satış planı vardır. Bu plana göre üretim planı yazılı olarak yapılmaktadır. Tedarik planları da üretim planına göre hazırlanmakta gerektiğinde revize edilmektedir. 6. Firma, atölye çalışmalarının en verimli şekilde gerçekleştirdiğinden emindir ve iş akışlarını dokümanlara kaydetmiştir. İş akışlarının gerektirdiği bilgi ve malzeme akışları ile karar noktaları önceden belirlenmiştir. Yani üretim yöntemleri yazılı hale getirilmiştir. 7. İşletme yeni yerleşim yerlerine geçiş ya da işyerini geliştirme kararları alırken “verimli olma” ve “hedeflere uyum” kavramlarını göz önünde bulundurmaktadır. 8. İşletmenin teknik faaliyetleri planlıdır ama yönetim sadece teknik işlere sıkışıp kalmamıştır. İş yönetimi, kontrol ve idari işler de gereğince ve yazılı kurallara uygun olarak yürütülmektedir.

61 İş Planının Kazandırdıkları:
9. Ortaklar ve çalışanların işletmedeki varlık nedenleri belirlenmiştir, 10. İşletme gerçekçi bir bütçe sistemine sahiptir, 11. İşletmede finansal yönetim altyapısı kurulmuş ve uygulanmaktadır, 12. İşletmenin karlılığı izlenmektedir, 13. İşletme hedeflerle yönetim ilkesini uygulamaktadır. 9. Öncelikle ortaklar olmak üzere işletmede herkesin görevi, yetkileri ve sorumlulukları belirlenmiştir. Kimin ne işe yaradığı ve kendisinden ne beklendiği bellidir. Bir örgüt şeması vardır ve girişimci işletme sahibi sadece kendi uzmanlık konularında değil işletmesinin başarısı için bir yönetici olarak tüm gerekli işlerde aktiftir, her şeye gerektiği ve planlandığı kadar zaman ve çaba harcamaktadır. 10. İşletmenin bir gelir-gider bütçesi vardır ve satış fiyatları ile satış hedefleri dönem başlarında bütçenin gider kalemleriyle karşılaştırılarak hazırlanmaktadır. 11. İşletmenin giderleri, işletme sermayesi ve nakit akışı önceden planlanmakta, bu planlar gerçekleşmeler ile karşılaştırılarak izlenmektedir. 12. İşletme gerçekçi mali verilerini sürekli kontrol altında tutmakta mevcut karlılık tahminlerini mali verilere göre değerlendirmektedir. 13. İşletme hedeflerini genel ve uzun dönemli olanlardan atölye içinde işçiyi ilgilendiren detay ve günlük olanlara kadar belirlemiş ve hiç birini göz ardı etmeden, unutmadan gerçekleştirmek için sürekli bir uğraş vermektedir.

62 KOBİ’ler Stratejik İşletme Geliştirme Planı’nı temel aldığında:
Kuruluş, Ayakta Durma Büyüme Gelişme dönemlerinde, hedeflerine yönelik planlama yapan, muhtemel sorunların farkında ve hazırlıklı, kritik dönemlerde kısa zamanda doğru kararlar alabilen, işletmeler haline gelirler.

63 Sonuç: Siz de Stratejik İş Planına Dayalı Yönetime Geçebilirsiniz

64 İş Planı’nın İş Sahibine Katkıları;
1. Tüm gerekli konuların ele alınmasını sağlayan bir rehber, 2. Kararların uygulama noktasına gelmeden gerekli tüm hazırlıkların yapılmış olmasını garanti altına alan bir süreç, 3. İşletmede minimum bir yönetim yapısının oluşması için doğru ve etkili bir başlangıç, 1. İş kurma ve geliştirme sürecinde, çok farklı konuların bir arada ele alınması ve az hata yapılması gereklidir. İş planı tüm gerekli konuların ele alınmasını sağlar ve bu sayede önemli bir rehberdir. 2. Girişimcinin kararlarını uygulama noktasına getirmeden gerekli tüm hazırlıkları yapmış olmasını garanti altına alır. 3. İşletmede minimum bir yönetim yapısının oluşması için doğru ve etkili bir başlangıçtır.

65 İş Planı’nın İş Sahibine Katkıları;
4. İşletmeyi tanıtmak amaçlı ifade gücü yüksek bir tanıtım dokümanı, 5. Banka - dış finansman ilişkilerinde, risk sermayesi gibi yeni araçların kullanımında gerekli bir araç. 4. İşletmeyi tanıtmak, yeni tedarikçi, yeni müşteri, yeni bankacı, yeni yönetici hatta yeni elemanın firmayı doğru şekilde anlaması için ifade gücü çok yüksek bir tanıtım dokümanıdır. 5. Ülkemizde mevcut klasik banka-kredi ilişkilerinde firmanın talebini en iyi şekilde ifade etmesini sağlayan bir dosya olması yanında, gelişen risk sermayesi kullanım olanakları için zorunlu bir araçtır.

66 Kimler İş Planı’na Dayalı İşletme Yönetimine Aday Olmalı?
İşini büyütmek/geliştirmek isteyenler, Değişen piyasa ve talep ilişkileri çerçevesinde yeni müşteri gruplarına ulaşmak isteyenler, Üretim süreçlerini geliştirmek, üretimde verimliliği artırmak, üretimini yönetmek için gerekli sistemi kurmak isteyenler, İşletmesinin hedeflerini gözden geçirmek ve yeniden belirlemek isteyenler,

67 Kimler İş Planı’na Dayalı İşletme Yönetimine Aday Olmalı?(dvm.)
İşletmesinin başarısını etkileyen dış ve iç faktörleri tanımak, analiz etmek ve bu analizin sonuçlarına göre işletmesine yön vermek isteyenler, İşletmesinin yönetim ve örgütlenme sistemini yeterli bir yapıya ulaştırmak isteyenler, Firmasında temel finansman yönetimi yapısını oturtmak ve gerekli mali verileri yönetim kararlarında kullanmak isteyenler,

68 Kimler İş Planı’na Dayalı İşletme Yönetimine Aday Olmalı?(dvm.)
Yeni ürün geliştirmek isteyenler Yeni bir adrese geçmek isteyenler Yeni kapasite yatırımları yapmak isteyenler ya da yeni bir iş kurmak isteyenler

69 Stratejik İşletme Geliştirme Planı Hazırlanması Hangi Adımlardan Oluşur?
1. Ön değerlendirme 1. İş fikrini, büyüme / gelişme hedefini olanaksız kılan ana faktör var mı? 2. Piyasa ve talep yapısı araştırması 2. Ürün ve hizmetleri satabileceğimiz bir Pazar/müşteri grubu var mı? 3. Pazarlama planı 3. Ürün / hizmetleri bir pazara / müşteri gurubuna nasıl satarım? 4. Temel üretim süreçleri araştırması 4. Ürün / hizmetleri pazarın/hedef grubun istediği özelliklerde nasıl üretirim?

70 8. Finansman ihtiyacı araştırması
Stratejik İşletme Geliştirme Planı Hazırlanması Hangi Adımlardan Oluşur? 5. Üretim planı 5. Pazarlama planını gerçekleştirecek üretimi nasıl yaparım? 6. Yönetim süreçleri 6. İşletmemde hedeflediğim sonuçları hangi görev grupları ve personel özellikleri ile gerçekleştiririm? 7. İşletmenin temel ve destek aktivitelerini nasıl bir örgüt modeli ile yürütebilirim? 7. Yönetim planı 8. Finansman ihtiyacı araştırması 8. İş fikrini, büyüme / gelişme hedefini ne miktarda bir mali kaynakla gerçekleştirebilirim? 9. Finansman planı 9. Mali hedeflerime nasıl ulaşırım?

71 ÖDEV VII 20 SARI LEKE İÇİN KISA(1 YIL) ORTA (2 YIL) UZUN(5 YIL) DÖNEMLİ HEDEFLERİ YAZIN!

72 KOBİ’LERDE ÜRETİM VERİMLİLİĞİNDE ENERJİ FAKTÖRÜ
Üretim işletmelerinin girdi yapısı içinde enerji maliyetlerinin oranı sürekli yükselmektedir. Enerji verimliliği düzeyi öncelikle teknik çözümlerin seçimi ile belirlenmektedir. Daha sonra detaylı takip ve kayıt gereklidir. İşletmelerde üretim sistemlerinin bakım onarımı ve tesis iyileştirmeleri enerji verimliliğini artırmaktadır.

73 İŞLETMELERDE ENERJİ VERİMSİZLİĞİNİN NEDENLERİ
İşletme yönetim sisteminin yeterli seviyede olmaması Sistemlerin işlerliğine ilişkin performans ölçüm, tespit ve çözüm aksiyonlarının alınmaması Mevcut durumun iyileştirilmesi gerekliliği bilincinin oluşmamış olması Maliyet unsurlarının net olmaması Enerji verimliliği yerine üretimin maksimizasyonun seçilmesi Bakım onarım süreçlerinin yetersiz olması Makine-ekipman alımında en ekonomik yerine en ucuzun tercih edilmesi

74 SANAYİ’DE ENERJİ KULLANIM ORANLARI VE TASARRUF MİKTARLARI
Sektör Enerji tüketimi (TEP) Toplamdaki Tasarruf oranı Tasarruf miktarı (%) (TEP) Gıda 6 20 Tekstil 25 Mobilya ve Orman ürün. 0.7 10 30.670 Kağıt 3 Kimya,petrol 15 Çimento,cam Demir,çelik 24 Demir dışı metaller 2 30 Makina imal. 59.553 Diğer 22  15 Toplam 100

75 SEKTÖREL ENERJİ KULLANIM HARİTASI
Gıda Kaynatma Tekstil Kimyasal Reaksiyon Mobilya ve Orman Ürünleri Karıştırma Kağıt Soğutma Kimya,petrol Ayrıştırma Çimento,cam Kurutma Demir,çelik Buharlaştırma Demir dışı metaller Isıtma Makine imalatı Ergitme

76 SEKTÖREL BAZLI ENERJİ TÜKETİMİ
Sektörel Bazlı Enerji tüketimi işletmelerin ürün ve/veya hizmet sürecinde kullandıkları enerji kaynağına direkt olarak bağlıdır. Bu nedenle işletmelerde; Faaliyet üretiminde kullanılan enerji türü İş kolu bazlı enerji tüketim miktarları İş kolu bazlı alternatif üretim prosesi İş kolu bazlı alternatif makine/ekipman Araştırmalarının yapılması gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda firmanın enerji tasarrufu olanakları tespit edilmelidir.

77 ÜRETİMDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji tasarruf potansiyeli doğrultusunda; İşletme içersinde gerçekleştirilecek Enerji verimliliği projeleri belirlenmelidir. Projelerin fizibiliteleri yapılarak firma açısından en ekonomik (yatırım gereksinimi – sağlayacağı tasarruf) proje seçilmelidir. Proje uygulama planı hazırlanmalıdır. Proje uygulaması sonucunda enerji tasarruf oranları takip edilmelidir. Sonuçlar doğrultusunda aksaklık yaşanılan noktalar varsa sistemin iyileştirilmesinin yapılması gereklidir.

78 PROJE ÖRNEKLERİ Atık maddelerin daha iyi sınıflandırılmasını sağlayacak süreç ve yöntemlerin geliştirilmesi Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ya da malzemelerin geri dönüştürülmesini kolaylaştıran yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi Makine ekipman yenileme projesinin geliştirilmesi İş yerinde ve üretim alanında ergonomi projesinin geliştirilmesi Kojenerasyon projesinin geliştirilmesi Tedarik zincirinde Yeşil Hammaddelere geçiş projesinin geliştirilmesi

79 UYGULAMA İşletmenizde Enerji Verimliği Yapılabilecek Noktaları Tespit Ediniz. Enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için atılması gereken adımlar nelerdir?

80 HEPİNİZE KATILIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,
BÜYÜME VE GELİŞME ÇABALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


"GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları