Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Coğrafi Yapı ve Dünyadaki Konumu 17 milyon kilometrekarelik yüzölçüm 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Coğrafi Yapı ve Dünyadaki Konumu 17 milyon kilometrekarelik yüzölçüm 1."— Sunum transkripti:

1 Coğrafi Yapı ve Dünyadaki Konumu 17 milyon kilometrekarelik yüzölçüm 1

2 Nüfus: 142,5 milyon (2013) Resmi dil: Rusça Yönetim Biçimi: Parlamenter Demokrasi Başkent: Moskova Önemli kentler: St. Petersburg, Novosibirsk, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg, Kazan Başlıca limanlar: St. Petersburg, Kaliningrad, Kavkaz, Nakhodka, Novorossiysk, Primorsk, Vostochnyy KDV: % 18 Kurumlar Vergisi: % 20 TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER 2

3 Ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracına bağlı Petrol ve doğal gazın ihracat içindeki payı yaklaşık üçte iki Zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarının yanı sıra, kömür, alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş maden kaynakları ve ormancılık ürünleri ile dünya ham madde ihracatında önde gelen ülkelerden biri Kanıtlanmış ham petrol rezervleri bakımından dünyada 8. sırada (80 milyar varil) Günlük ham petrol üretimi bakımından dünyada 1. sırada (10 milyon varil/gün) Kanıtlanmış doğal gaz rezervleri bakımından dünyada 1. sırada (49 trilyon metreküp) Doğal gaz üretiminde de dünyada 1. sırada (609 milyar metreküp) Altın rezervlerinin büyüklüğü bakımından dünyada 7. sırada Dünyanın en büyük elmas, nikel ve paladyum üreticisi TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3

4 Doğal Kaynaklar: Petrol, doğal gaz, kömür ve çok sayıda stratejik mineral Başlıca Tarım Ürünleri: Tahıl, şeker pancarı, ayçiçeği tohumu, sebze ve meyveler, kırmızı et, süt Başlıca Sanayi Ürünleri: Kömür, petrol, gaz, kimyasallar ve metaller; yüksek performanslı uçak ve uzay araçlarına; radar, füze üretimine ve ileri elektronik parçalara kadar her tür makine üretimi; gemi inşa sanayi; kara ve demiryolu taşımacılığı ekipmanları; iletişim ekipmanları; tarım makineleri; traktörler ve inşaat ekipmanları; elektrik enerjisi üretimi; medikal ve bilimsel araçlar; dayanıklı tüketim malları; tekstil; gıda sanayi malları TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 4

5  GSYİH : 2,1 trilyon Dolar  Kişi başına düşen GSYİH (ppp): 17.884 Dolar  GSYİH Büyüme Hızı: % 1,3  Enflasyon: % 6,3  İmalat sanayi artış hızı: % 0,4  İşsizlik : % 5,5  İşsiz sayısı : 4,1 milyon  DYY Stoku: 576 milyar Dolar  Döviz kuru (ortalama): 1 Dolar: 31,8 Ruble 1 Dolar: 38,4 Ruble (19.09.2014 itibarı ile) TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER-2013 5

6 DIŞ TİCARETİ Dünya ithalatından aldığı % 1,7 pay ile 18. sırada Dünya ihracatından aldığı % 2,9 pay ile 9. sırada. 6

7 Başlıca Ürünler İtibarı ile İhracatı (milyon Dolar, 2013) GTİPÜRÜN ADI2013 2709Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)173.668 2710Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar109.168 2701Taş kömürü; taş kömüründen elde edılen briketler, topak vb. katı yakıtlar11.821 2711Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar7.407 7207Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller6.475 7601İslenmemiş alüminyum6.193 7108Altın (ham, yarı ıslenmıs, pudra halınde)5.576 7102Elmaslar4.969 4407Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6 mm3.652 7502İşlenmemiş nikel3.626 3105Azot, fosfor ve potasyum gibi; iki/ucunun karısımları3.571 1001Buğday ve mahlut3.483 3102Azotlu mineral/kimyasal gübreler3.356 7408Bakır teller2.940 7208Demir/çelik sıcak hadde yassı mamullerı-genişlik 600mm. fazla2.704 2601Demir cevherleri ve konsantreleri2.388 4002Sentetik kauçuk, taklit kauçuk, stiren-butadien kauçugu vb2.373 3104Potaslı mıneral/kımyasal gübreler2.190 0303Balıklar (dondurulmuş)2.105 8411Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri1.992 TOPLAM (diğerleriyle) 526.392 Kaynak: Trademap 7

8 İhracatında İlk On Ülke ve Payları 8

9 Başlıca Ürünler İtibarı ile İthalatı (milyon Dolar, 2013) GTİPÜRÜN ADI2013 8703Otomobiller, steyşın vagonlar, yarış arabaları16.997 3004Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmıs)11.629 8708Kara taşıtları için aksam, parçaları11.492 8517Telli telefon için elektrikli cihazlar7.706 8471Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri5.036 8707Karayolunda kullanılan motorlu taşıtlar için karoseriler (şoför mahalleri dahil)4.060 8502Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvertisörleri3.261 8429Kendinden hareketli buldozerler, greyderler, ekskavatörler, vb.3.073 8704Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar2.868 8479Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar2.690 4011Kauçuktan yeni dış lastikler2.676 8407Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar2.605 8529Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları2.551 8419Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cıhazlar2.526 0202Sığır eti (dondurulmuş)2.448 9018Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları2.418 8414Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilator, aspirator2.403 8481Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil2.390 8516Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler2.281 8413Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri2.267 TOPLAM (diğerleriyle) 317.80 6 Kaynak: Trademap 9

10 İthalatında İlk On Ülke ve Payları 10

11 Dış Ticaret Politikası DTÖ’ye üyelik (2012) 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Rusya-Beyaz Rusya-Kazakistan Gümrük Birliği Anlaşması, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile Serbest Ticaret Anlaşması AB ile Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması Genel Preferanslar Sistemi (103 ülke) Rusya ile ticarette yaklaşık 130 ülke MFN statüsünden yararlanmaktadır. 11

12 İthalatta Uygulanan Vergiler İthal mallar genel olarak 3 çeşit vergiye tabidir: - Gümrük vergileri (http://www.alta.ru/taksa-online/en/)http://www.alta.ru/taksa-online/en/ - KDV: Genel olarak % 18’dir. Sınırlı temel gıda malları ile çocuklara yönelik gıda ve giysilerde uygulanan oran ise %10 - Bazı ürünlere uygulanmakta olan özel tüketim vergileri 12

13 13

14 Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları İthal edilen tüm mallar için Rusya standartlarına uygunluk belgesinin gümrük mercilerine ibrazı gerekmektedir. Standart veya standartlara uygunluk belgesi olmayan malların ithaline izin verilmemektedir. Söz konusu belgeyi vermeye yetkili merci ise (Standardizasyon, Metroloji ve Sertifikasyon Devlet Komitesi) GOSSTANDART’ tır. Anılan kuruluş tarafından, Rusya içinde veya ülke dışında oluşturduğu test ve ölçüm merkezleri vasıtasıyla sertifika düzenlenmektedir. Rus standartlarına uygunluk belgesi belirli bir ihraç partisi için alınabileceği gibi, belirli bir ürün için de alınabilmektedir. GOST-R Uygunluk Belgesi olarak anılan söz konusu belge Rusya’nın Kazakistan ve Beyaz Rusya ile olan Gümrük Birliği Anlaşması ve DTÖ yükümlülükleri çerçevesinde «GB Uygunluk Deklarasyonu Sertifikası» olarak değiştirilmiştir. 14

15 TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER 15

16 Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler Çarlık Rusya’sı ile başlamıştır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Türk sanayisinin gelişiminde Sovyet katkısı önemli rol oynamıştır. Seydişehir Alüminyum Fabrikası ve İskenderun Demir Çelik Fabrikası gibi bir çok yatırım SSCB tarafından desteklenmiştir. SSCB’de1985 yılında başlayan dışa açılma ve yeniden yapılanma hareketinden en fazla yararlanan ülkelerden biri Türkiye olmuş, Türk yatırımcıları ülkede aktif rol üstlenmiştir. 1992 yılında SSCB’nin dağılmasının ardından Rusya ve Türkiye arasında öncelikle ticari ilişkiler gelişmiştir. Türk özel sektörü ülkedeki yatırımlarına 1990’ların sonlarına doğru hız vermiştir. Tarihçe 16

17 İkili Anlaşma ve Protokoller 8.10.1937 tarihli “Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması” ile 25.2.1991 tarihli “Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşma” 15.12.1997 tarihinde imzalanan ve 17 Mayıs 2000 tarihinde onay süreci tamamlanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşma” 15.12.1997 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 15.12.1997 tarihinde imzalanan “Ticari, Ekonomik, Sınai, Bilimsel- Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesi Hakkında Uzun Vadeli Program” Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Protokolleri (12. Dönem KEK Toplantısı Protokolü/20.04.2013) Türkiye – Rusya Arasında Vize Muafiyeti Anlaşması 12 Mayıs 2011 tarihinde imzalanmış, 16 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 17

18 Ülkedeki Başlıca Türk Yatırımları Enka, Koç, Zorlu Grubu (Vestel, Taç, Zorlu Enerji), Efes, Şişecam, Kale Grubu, Eczacıbaşı gibi büyük firmaların yanı sıra çok sayıda KOBİ’mizin başta inşaat ve müteahhitlik, tekstil-konfeksiyon olmak üzere bilişimden gıdaya, hukuk-danışmanlıktan lojistik sektörüne hemen her sektörde yatırımları bulunmaktadır. 2013 yılı itibarı ile Türk yatırımlarının toplam tutarı: 9 milyar Dolar Türk Yatırımlarının Yoğunlaştığı Bölgeler Moskova Kazan (Tataristan) Güney Rusya Federal Bölgesi (Rostov, Krasnodar, Soçi, Novorossisk) Novosibirsk Yekaterinburg Samara St. Petersburg Astrahan TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER 18

19 TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER Türk Müteahhitlik Hizmetleri Sektörünün Faaliyetleri (İş Alındı Belgelerine Göre) YıllarHacim (milyon $)Proje Sayısı 1989-19999.694587 200016519 200134338 200242840 20031.03370 200474656 20052.46870 20062.73861 20075.922101 20082.77843 20091.80921 20101.27734 20112.48774 20122.91469 2013 (Ocak-Aralık)2.46435 TOPLAM37.2661.318 19

20 Türkiye’deki Rus yatırımları Turizm, hizmetler, petrol/gaz işleme ve depolama alanlarında 2013 yılı itibarı ile Rus yatırımlarının toplam tutarı: 9 milyar Dolar Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin Rusya tarafından yapılacak olması ilişkileri daha da geliştirecektir. (Türkiye ile Rusya Arasında Akkuyu'da Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma) TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER 20

21 Türkiye ile Ticaret (bin $) YıllarİhracatİthalatDengeHacim 20021.172.0393.891.722-2.719.6835.063.761 20031.367.5915.451.316-4.083.7256.818.907 20041.859.1879.033.138-7.173.95110.892.325 20052.377.05012.905.620-10.528.57015.282.670 20063.237.61117.806.239-14.568.62821.043.850 20074.726.85323.508.494-18.781.64128.235.347 20086.483.00431.364.477-24.881.47337.847.481 2009 3.202.39819.450.085-16.247.68722.652.483 20104.628.15321.600.641-16.972.48826.228.794 20115.992.63323.952.914-17.960.28129.945.548 2012 6.680.58626.625.286-19.944.70033.305.872 2013 6.966.98925.063.530-18.096.54132.030.519 2013 (Ocak-Temmuz) 3.958.10114.108.025-10.149.92418.066.127 2014 (Ocak-Temmuz) 3.517.13315.208.316-11.691.18318.725.449 Kaynak: TÜİK 21

22 Rusya’ya İhracatımızda Başlıca Ürünler (milyon Dolar) GTİP Kodu Ürün Adı 2011 2012 2013 8703 Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar 462372451 0805Turunçgiller (taze/kurutulmuş) 333263297 0702Domates (taze/soğutulmuş) 258255275 8708Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 108184274 6006Diğer örme mensucat 284285234 5407Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 149189190 7113 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) 128182164 2710Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 165159129 3917 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.) 107125127 0806Üzümler (taze/kurutulmuş) 108113124 8707Karayolunda kullanılan motorlu taşıtlar için karoseriler (şoför mahalleri dahil) 1184108 7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kapla 35162108 6403 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deri 597892 8408Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 56187 6004Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) 9511780 2523Çimento 5911171 8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fibe 947569 4303Kürkten giyim eşyası, aksesuarları ve kürkten diğer eşya 819066 0810Diğer meyveler (taze) 374464 8474 Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalı 365362 8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, ku 637360 GENEL TOPLAM 5.9936.6816.967 22

23 Rusya’dan İthalatımızda Başlıca Ürünler (milyon Dolar) GTİP Kodu Ürün Adı201120122013 2711Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 10.89212.27210.677 2710Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 2.7713.4383.998 2701Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar 1.4011.6521.247 2709Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 1.6991.6341.166 7207Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 388482948 7601İşlenmemiş aluminyum 1.136949832 7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş kü 1.058966769 1001Buğday ve mahlut 499726729 1512 Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 101644548 7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanm 589335474 7408Bakır teller 212267290 1005Mısır 8136248 7209 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği > 600 mm, soğuk haddelenmiş, kaplanma 196199208 3102Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 206170206 2814Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri 91151181 2601Demir cevherleri ve konsantreleri 52101161 4412Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar 108140149 7201 Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya diğer ilk şekillerde) 262181129 3105 Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler 12894103 2306Bitkisel yağların üretiminden (23.04-05' hariç)arta kalan küspe ve katı atıklar 4513495 4801Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) 1029489 GENEL TOPLAM 23.95326.62525.064 23

24 İHRACATTA POTANSİYEL ARZ EDEN TARIM VE GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ Türkiye ile Rusya arasındaki yaş meyve-sebze, kuru gıda ve balıkçılık ürünleri ticareti iki ülke arasında imzalanan protokoller aracılığıyla yürütülmektedir. Bu protokoller kapsamında, iki ülkenin karşılıklı olarak anlaştıkları ihracatçı firma listelerinde bulunan Türk firmaları Rusya’ya ihracat yapabilmektedir. İhracatçı firma listelerinin güncellenmesi her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında gerçekleştirilmektedir. Bu aylar dışında listelere firma ilavesi mümkün olmamaktadır. 24

25 İHRACATTA POTANSİYEL ARZ EDEN TARIM VE GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ  Su Ürünleri  Kanatlı Eti  Yaş Meyve ve Sebze (narenciye ürünleri, domates, elma, üzüm)  Kuru meyveler (Kuru üzüm, kuru kayısı)  Sert kabuklu meyveler (Fındık, Antep fıstığı)  Kesme çiçek  Çay  Meyve suyu  Dondurulmuş meyve-sebze  Makarna  Bisküvi, gofret  Şekerli ve çikolatalı mamuller  Zeytin ve zeytinyağı  Organik tarım ürünleri 25

26 İHRACATTA POTANSİYEL ARZ EDEN SANAYİ ÜRÜNLERİ  Otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri  Hazır giyim  Ev tekstili  Ayakkabı  Deri ve kürklü giyim eşyaları  İnşaat malzemeleri  Mermer  İnşaat ve maden makineleri  Mobilyalar, aydınlatma cihazları  Ambalaj malzemeleri, hijyenik kağıt ürünleri  Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri  Temizlik maddeleri (sabunlar)  Televizyonlar  Beyaz eşya  Mücevherat  Gemi inşa sanayi  Tıbbi alet ve cihazlar  Takım tezgahları  Metal şekillendirme-kesme makine ve presler  Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri (HVAC-R) 26

27 PAZARIN GÖRÜNÜMÜ VE İZLENİMLER 27

28 Pazar Büyüklüğü 201320142015*2016*2017*2018* Nüfus (milyon)142,5142,2141,8141,4141,1141,0 GSYİH (milyar $)2.0932.0772.2862.4602.6552.830 Kişi başına GSYİH (satın alma gücü paritesine göre, $) 24.41725.02725.88927.11028.48530.079 Harcanabilir Kişisel Gelir (milyar $)1.2741.2251.2451.4281.6101.742 Orta sınıf hanehalkı geliri ($)14.37515.49916.25317.41018.96320.907 Kişi başına düşen özel tüketim ($)7.6317.8888.9049.76510.77911.706 Tüketim harcamaları (milyar $)1.0061.0871.1221.2631.3811.521 Perakende Satışlar (milyar $)7097147848489271.002 *: Tahmin Kaynak: The Economist Intelligence Unit 28

29 Perakende Pazarı 29

30 Perakende pazarının 2022 yılı itibarı ile yaklaşık 1,5 trilyon Dolar büyüklüğe ulaşması ve Rusya’nın Çin, ABD, Hindistan ve Japonya’dan sonra dünyanın beşinci büyük perakende pazarı olması beklenmektedir. Bu bakımından Çin, Hindistan ve Brezilya ile birlikte geleceğin pazarı olarak değerlendirilmektedir. Perakende sektöründe başta gıda perakendeciliği olmak üzere pazarda boşluklar bulunmaktadır. Her bin tüketiciye 80,5 metrekare perakende alanı düşmekte olup, bu oran AB ortalamasının üçte biri kadardır. Doğu Avrupa'da inşaat halindeki AVM sayısı bakımından Moskova ve St.Petersburg lider durumda… 2013 yılı itibarı ile ülke, 60 milyon internet kullanıcısı ile Avrupa’da birinci…, internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcı sayısı 15 milyon... Elektronik ticarette mevcut büyüme verileri göz önünde bulundurulduğunda Rusya’nın 2019 yılı itibarı ile Avrupa’nın en büyük elektronik ticaret pazarı olması beklenmektedir. Perakende Pazarı 20132014*2015*2016*2017*2018* Gıda dışı perakende satışlar (milyar $)382379411446490534 Gıda perakende satışları (milyar $)327334373402437467 *. Tahmin Kaynak: The Economist Intelligence Unit 30

31  Tüketiciler tasarruf yerine tüketim eğilimi göstermektedir.  Rus tüketicisinin öncelikle dikkate aldığı unsurlar, fiyat ve kalitedir.  Zaman içerisinde çok çeşitli ithal tüketim malı ülkeye girdiğinden kalite tercihi ön plana çıkmıştır.  Tüketim mallarına olan talep yüksek düzeydedir.  Ülkede nüfusun yaklaşık % 21’ine denk gelen ve giderek genişleyen bir orta sınıf mevcuttur. Son yıllarda Yekaterinburg, Kazan, Tomsk, Krasnodar ve Rostov-na- Donu ülkede en fazla gelişme kaydeden kentler...  10 milyonluk nüfusa sahip başkent Moskova ülkenin aynı zamanda en önemli ekonomik ve ticari merkezidir. Moskova’yı St. Petersburg takip etmektedir. 2013-2030 yılları arasında en hızlı büyümesi beklenen kentler Kazan, Yekaterinburg ve Moskova’dır.  Volga ekonomik bölgesinde yer alan Kazan, halihazırda ülkenin en hızlı büyüyen kenti olup, ülkenin en önemli sanayi ve finans merkezlerinden biridir. Pazar Avantajları/Fırsatlar 31

32  Sovyet dönemi ağır sanayi politikaları neticesinde KOBİ’lerin ülkedeki mevcudiyetleri yok denecek kadar azdır. Çeşitli sanayi kollarının (otomotiv, hafif sanayi, ilaç v.b.) oluşturulması yönünde 2020 yılına kadar uygulanması öngörülen çeşitli stratejiler açıklanmıştır.  Rusya’da örtü altı ürünlerin geliştirilmesi hususunda bir strateji belirlenerek uygulamaya konulmuştur. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde ülkemiz örtü altı yaş meyve-sebze üreticilerinin örtü altı üreticilik alanında ülkede ortaya çıkan pazar fırsatlarını değerlendirmeleri mümkündür.  Son yıllarda artan çağdaş apartman ve villa talebi nedeniyle Rusya’da planlanan büyük ve küçük çaplı projeler hız kazanmıştır. Rusya’nın artan enerji ihtiyacının giderilmesi için yeni boru hatları inşaatları ve enerji santralleri ihaleleri açılmaktadır. Ulaştırma altyapısı ve endüstriyel alanda çok sayıda proje ihale edilmektedir.  Krasnodar’da 2014 yılında Formula-1 Yarışları, FIFA 2018 Dünya Kupası gibi uluslararası organizasyonların Rusya’da düzenlenecek olması yatırım ve ihracat açısından önemli bir potansiyel anlamına gelmektedir.  Dünya Kupasına hazırlık için yaklaşık 300 milyar Ruble (10 milyar Dolar) harcaması beklenmektedir. Kupa maçlarına St. Petersburg, Moskova, Kaliningrad, Kazan, Yaroslavl, Krasnodar ve Soçi kentlerinin ev sahipliği yapacak ve bu kentlerde altyapı yatırımları ve ithalat talebinde artış olacaktır. Pazar Avantajları/Fırsatlar 32

33 Pazardaki Zorluklar/Tehditler  Dil, Rusya ile iş yapmayı düşünen işadamlarımız için önemli bir engel olabilmektedir. Rusça bilen eleman istihdamı şarttır.  Bürokrasinin fazlalığı, gümrüklerdeki işlemlerin karmaşık olması beklemelere neden olabilmektedir.  Ülkede ticari bağlantıların kurulmasında kişisel ilişkiler önemli rol oynamaktadır.  Başarı için güvenilir ve deneyimli bir ticari partnerle çalışmak ön koşuldur. Bununla birlikte ülkede Ticaret ve Sanayi Odalarına üyelik zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle firma güvenilirliği konusunda büyük firmalar haricinde kişisel görüş ve intiba gerekmektedir.  Dünyanın en geniş yüz ölçüme sahip ülkesi olan Rusya’da dağıtım altyapısının yeterince gelişmiş olmaması lojistik bakımdan sorunlar yaratabilmektedir.  Rus ithalatçılar yabancı firmaların Rusya Federasyonu’nda temsilcilik veya deposunun olup olmadığı hususuna ağırlık vermekte, küçük ve orta çaplı Rus tüccarlar sermayeleri oranında bu depolardan mal temini yoluna gitmektedir. Doğrudan ithalat ise bu tür tüccarlarca tercih edilmemektedir.  İhracatta mal sevkiyatında kara taşımacılığı kullanılmakta, navlun maliyetleri zaman zaman mal bedelleri kadar tutmaktadır.  Standardizasyon işlemlerinin karmaşık olması, açık olmayan bir yapıda olması ve pek çok ürün için talep edilmesi sorun yaratabilmektedir. 33

34 Pazarda Başarı için Bazı İpuçları  Pazara uzun vadeli bir bakış açısı ile yaklaşılmalı, sabırlı olunmalı  Pazara giriş öncesinde bir ön çalışma yapılmalı, pazar ziyaret edilmeli  Ülkedeki önemli sektörel fuarlara katılım sağlanmalı  Reklam ülkede satışı etkileyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle, tanıtım ve tutundurma çalışmalarına önem verilmeli  Uygun fiyat, kaliteli ürün/teslimat hususuna önem verilmeli  Güvenilir, kredibilitesi yüksek bir ticari ortak bulunmalı  Ofis, depo, mağaza kurmak sureti ile bir dağıtım ağı oluşturulmalı  Ülke koşullarına hakim, vasıflı yerel personel istihdam edilmeli  Pazara girişten bir süre sonra, gerekiyorsa pazarda yatırıma yönelmeli 34

35  http://www.ekonomi.gov.tr (T.C. Ekonomi Bakanlığı) http://www.ekonomi.gov.tr  http://www.musavirlikler.gov.tr (Ticaret Müşavirliklerimiz) http://www.musavirlikler.gov.tr  http://www.ibp.gov.tr (İhracat Bilgi Platformu/Ülke Masaları) http://www.ibp.gov.tr  http://www.trademap.org (Dış ticaret istatistikleri için) http://www.trademap.org  http://www.auma.de (Dünya genelindeki uluslararası fuarlar için) http://www.auma.de  http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm (AB Pazara Giriş Veri Tabanı) http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm  http://www.alta.ru (Gümrük Vergileri için) http://www.alta.ru Yararlı Linkler 35

36 İlginiz için teşekkür ederim… Oğuzhan KÖKOSMANLI T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları Dairesi kokosmanlio@ekonomi.gov.tr 36


"Coğrafi Yapı ve Dünyadaki Konumu 17 milyon kilometrekarelik yüzölçüm 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları