Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

16 Ocak 2015 Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı (1 Eylül 2013-1 Temmuz 2014)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "16 Ocak 2015 Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı (1 Eylül 2013-1 Temmuz 2014)"— Sunum transkripti:

1 16 Ocak 2015 Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı (1 Eylül 2013-1 Temmuz 2014)

2 Akademik Genel Kurul  2547 sayılı Yükseköğretim Mevzuatı'nın Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği 5. maddesinin a) fıkrası uyarınca, "Akademik Genel Kurul, her eğitim-öğretim yılının sonunda başkanın çağrısı üzerine olağan toplanır. Gerektiğinde başkan kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir."

3 Bölümlerimiz  Matematik-Bilgisayar Bölümü  İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü  Mütercim Tercümanlık Bölümü  Psikoloji Bölümü

4 Programlarımız  Matematik-Bilgisayar Lisans Programı  Matematik-Bilgisayar Yüksek Lisans Programı  Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı  İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı  İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Yüksek Lisans Programı  İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Doktora Programı  Mütercim Tercümanlık Lisans Programı  Psikoloji Lisans Programı

5 Fakülte Personeli Akademik Personel Sayısı Yarı Zamanlı Aka. Per. Sayısı Katılan Akademik Per. Sayısı Ayrılan Akademik Per. Sayısı İdari Personel Sayısı Dekanlık 1---1 ›Matematik-Bilgisayar Bölümü 146012 ›İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 60211 ›Mütercim Tercümanlık Bölümü 63001 ›Psikoloji Bölümü 61421 Toplam 3210646

6 Öğretim Elemanları Bölüm Prof. Dr.Doç. Dr.Yrd. Doç. Dr. Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör.Araş. Gör. Mat.-Bil. 206132 İng. Dili ve Edeb. 211020 Müt.-Ter. 013200 Psikoloji 102021 Toplam 5212373

7 Öğrencilerimiz Lisans Öğrenci Sayısı Lisansüstü Öğrenci Sayısı TezliTezsiz AktifPasifAktifPasifAktifPasif ›Matematik-Bilgisayar Bölümü 3797513104 ›İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 75 - 721995 ›Mütercim Tercümanlık Bölümü 110- - - -- ›Psikoloji Bölümü 156 - - --- Toplam 378 9 147 3219 9

8 Topluluklar  Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Topluluğu  Çankaya Çeviri Çevresi Topluluğu  Psikoloji Topluluğu

9 PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

10 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ A. Doluluk Oranları Psikoloji BölümüDoluluk Oranı Vakıf Üniversiteleri95.47 Çankaya Üniversitesi100 *https://yoksis.yok.gov.tr/

11 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ B. 2014 Yılı Kontenjan Bilgileri ve Kayıt Olan Öğrenci Sayıları (Burslu/Burssuz) FakülteBölümHazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. SınıfToplam Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji 67555249-223

12 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ C. 2014 Yılı Taban ve Tavan Puanlarının Karşılaştırmalı Analizi (Burslu/Burssuz) a. İngilizce Eğitim Veren Tüm Vakıf ve Devlet Üniversiteleri  77 üniversite Çankaya Ünv. SıralamaMin. PuanMax. PuanKontenjan Psikoloji Böl. (Tam Burslu) 21.405.88311417.4357910/10 Psikoloji Böl. (%50 Burslu) 35.371.86176400.4398435/35 Psikoloji Böl. (%25 Burslu) 47.345.76396363.9512310/10 Psikoloji Böl. (Ücretli ) 52.307.13467342.5336515/15 *Kaynak: http://web.ee.hacettepe.edu.tr/osym/osym.php?lysyear=2014&selecteduniv=tumu&selectedtype=TM- 3&selectedmerge=raw&selectedkeyword1=Psikoloji+-dan%FD%FE+-sosyo+-fel&selectedkeyword2=&submit=G%D6STER

13 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ SıralamaÜniversiteMin. PuanMax. PuanKontenjan 1.Boğaziçi Üniversitesi484.01285521.7862552/52 2. Koç Üniversitesi (Tam Burslu) 482.22597520.784157/7 3. Bilkent Üniversitesi (Tam Burslu) 480.53127502.1117010/10 a. İngilizce Eğitim Veren Tüm Vakıf ve Devlet Üniversiteleri *Kaynak: http://web.ee.hacettepe.edu.tr/osym/osym.php?lysyear=2014&selecteduniv=tumu&selectedtype=TM- 3&selectedmerge=raw&selectedkeyword1=Psikoloji+-dan%FD%FE+-sosyo+-fel&selectedkeyword2=&submit=G%D6STER

14 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ C. 2014 Yılı Taban ve Tavan Puanlarının Karşılaştırmalı Analizi (Burslu/Burssuz) b. İngilizce Eğitim Veren Vakıf Üniversiteleri  74 üniversite *Kaynak: http://web.ee.hacettepe.edu.tr/osym/osym.php?lysyear=2014&selecteduniv=tumu&selectedtype=TM- 3&selectedmerge=raw&selectedkeyword1=Psikoloji+-dan%FD%FE+-sosyo+- fel&selectedkeyword2=&submit=G%D6STER Çankaya Ünv. SıralamaMin. PuanMax. PuanKontenjan Psikoloji Böl. (Tam Burslu) 18.405.88311417.4357910/10 Psikoloji Böl. (%50 Burslu) 32.371.86176400.4398435/35 Psikoloji Böl. (%25 Burslu) 44.345.76396363.9512310/10 Psikoloji Böl. (Ücretli ) 48.307.13467342.5336515/15

15 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ b. İngilizce Eğitim Veren Vakıf Üniversiteleri SıralamaÜniversiteMin. PuanMax. PuanKontenjan 1. Koç Üniversitesi(Tam Burslu) 482.22597520.784157/7 2. Bilkent Üniversitesi(Tam Burslu) 480.53127502.1117010/10 3. Koç Üniversitesi (%50 Burslu) 468.58089479.451335/5

16 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ D. Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2014 yılı Türkiye Sıralaması  URAP-2014 Türkiye sıralaması 65’tir. *Kaynak: http://tr.urapcenter.org/alan_siralamasi/university.html

17 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ E. 2013 ve 2014 yılı Taban ve Tavan puanlarının karşılaştırmalı analizi Burslu/Burssuz) BölümTaban PuanTavan Puan 2013201420132014 Psikoloji 315.317.62307.134.67338.089.15342.533.65 Psikoloji (Tam Burslu) 415.481.43405.883.11422.308.31417.435.79 Psikoloji (%50 Burslu) 367.397.86371.861.76392.114.31400.439.84 Psikoloji (%25 Burslu) 345.763.96 363.951.23

18 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ F. 2013-2014 ve 2014-2015 yılı Yatay Geçiş/Çift Anadal/Yandal kontenjan bilgileri ve kayıt olan öğrenci sayıları PSİKOLOJİYatay GeçişÇift AnadalYandal Kayıt Sayıları (2013-2014) 452 Üniversiteler Uluslararası Kıbrıs, Girne Amerikan, Ç.Ü Mütercim-Ter., Siyaset Bilimi Kayıt Sayıları (2014-2015) 662 Üniversiteler Ç.Ü. Mekatronik B., Ç.Ü. Siyaset B.B., Doğuş Ünv., Girne Amerikan Ünv., Uluslararası Kıbrıs Ünv., Viyana Ünv. Endüstri Müh., İktisat, Siyaset Bilimi, Uluslararası Tic., İşletme, Bilg. Müh. Uluslararası Tic., İşletme

19 AKADEMİK FAALİYETLER Psikoloji Bölümü Yayın Sayısı1 Proje Sayısı (Devam eden araştırma çalışmaları) 5 Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler3 Ulusal Konferanslarda Sunulan Bildiriler8 Davetli Konuşmacı Olarak Verilen Seminerler2 Bilim Kurulu Üyelikleri / Hakemlikler5

20 Yayınlar  Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ;  Göncü, A., Aycan, Z., & Johnson, R. (2014). Effects of paternalistic and transformational leadership on follower outcomes. The International Journal of Management and Bussiness, 5 (1), 36-58. Diğer Yayınlar  Yrd. Doç. Dr. Hande Kaynak  Kaynak, H. (2014). Sınırları Zorlayan Bellekler. TUBİTAK Bilim Genç Dergisi.

21 Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler Öğretim Elemanı AdıBilimsel Toplantının Adı/Yeri/Tarihi Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜRelationships between Personality, Religiosity, and Sexism Orientations and Preference for Paternalistic Leadership in Different Contexts. International Journal of Arts and Sciences Conference 22-25 Ekim, Roma İTALYA Yrd. Doç. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ Altunoz U, Ozel-Kizil E.T., Kokurcan A., Kirici S., Bastug G., Ünal E. Psychometric Properties Of the Turkish Version Of Generalized Anxiety Disorder Severity Scale (GADSS) In A Sample Of Elderly Patients 26th Europena Congress of Neuropsychopharmacology 5-9 Ekim, Barselona İSPANYA Yrd. Doç. Dr. Hande KAYNAK Kaynak, H. and Gökçay, D. ( Effects of Valence, Arousal and Age in Incidental Encoding of Words and Subsequent Recognition Memory Processing. The Annual Meeting of the Society for the Neurobiology of Language (SNL), 6 Kasım 2013, San Diego, CA.

22 Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler Öğretim Elemanı AdıBilimsel Toplantının Adı/Yeri/Tarihi Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜTürkiye’de Değişen(ne)ler Var?: Babacan Liderlik Tercihini Yordayan Yeni Bireysel Özellikler. 18th National Congress of Psychology/9-12 Nisan 2014, Bursa Yrd. Doç. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ Meunier, B., Atmaca, S., Ayrancı, E., Gökdemir, B.P., Uyar, T., Baştuğ, G. (2014). Kabullenme Eylem Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması ve Psikometrik Özelliklerin Belirlenmesi. 18th National Congress of Psychology/9-12 Nisan 2014, Bursa Yrd. Doç. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ Ünal E, Akça, S, Canbolat, F, Denizci, M, Şengül, BZ, Baştuğ, G. (2014) Kırılgan Narsisizm Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması ve Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. 18th National Congress of Psychology/9-12 Nisan 2014, Bursa

23 Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler Öğretim Elemanı AdıBilimsel Toplantının Adı/Yeri/Tarihi Öğr. Gör. Tuğba YILMAZPredicting and Preventing Juvenile Delinquency: The Theory of Planned Behavior 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 01-03 Kasım 2013, Antalya Öğr. Gör. Tuğba YILMAZFarklı Kuramsal Bakış Açılarından Terapötik İlişkinin Kavramsallaştırılması: Ortaklıklar ve Farklılıklar. 18th National Congress of Psychology, 9-12 Nisan 2014, Bursa Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ Yılmaz, T. & Çağlayan, İ. D. (2014) Hüsran/Stres Durumunun Tırnak Yemeye Etkisi: Deneysel Bir Çalışma. 18th National Congress of Psychology, 9-12 Nisan 2014, Bursa Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ Yılmaz, T. & Ateş, Z. (2014) Optimizmin Meme Kanseri ile İlişkisi. 18th National Congress of Psychology, 9-12 Nisan 2014, Bursa Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ Yılmaz, T. & Altan, E. (2014) Geriye Ket Vurmanın Sözel Listeler Arasındaki Zamana Bağlı Değişimi: Deneysel Bir Çalışma. 18th National Congress of Psychology, 9-12 Nisan 2014, Bursa

24  Ç.Ü.’de İLK KEZ lisans öğrencileri ulusal kongre ve etkinliklerde kendi araştırma önerilerinin poster sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Ç.Ü. DESTEKLİ*:  Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz ve Zeynep Ateş, “Optimizmin Meme Kanseri ile İlişkisi”, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014  Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz ve Ecem Altan “Geriye Ket vurmanın Sözel Listeler Arasındaki Zamana Bağlı Değişimi: Deneysel Bir Çalışma”, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014  Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz ve İrem Derya Çağlayan, “Hüsran/Stres Durumunun Tırnak Yemeye Etkisi: Deneysel Bir Çalışma”, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014  Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz ve İrem Derya Çağlayan, “Yaşlılarda Stres Durumunun Tırnak Yemeye Etkisi”, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014 Ç.Ü. DESTEKSİZ:  Öğrenciler; Sibel Buse İpiçürük, Gözde Akay, Gizem Özer ve Ebru Coşar & Süpervizör Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz -“Benzer Kişilik Özelliklerinin Arkadaşlık Seçimine Etkisi” 24-27 Haziran 2014 tarihinde 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi  Öğrenciler; Cansu Karakuş & Süpervizör Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz - “Şiddet İçerikli Video Oyunu Oynayan Çocuklar İle Saldırganlık Arasındaki İlişki: Bir Deneysel Çalışma” 24-27 Haziran 2014 tarihinde 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi  Ecem Altan ve Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz, “Yaşlılarda Geriye Ket vurmanın Sözel Listeler Arasındaki Zamana Bağlı Değişimi”, 6. ODTÜ Psikoloji Günleri, 22-23 Şubat 2014 *Ç.Ü.’de İLK KEZ lisans öğrencilerine ulusal kongre katılımlarından dolayı maddi destek verilmesi uygun görülmüştür.

25 Davetli Konuşmacı Olarak Verilen Seminerler Öğretim Elemanı AdıSeminerin Adı/Yeri/Tarihi Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜResearch Stories by an Inquisitive Industrial and Organizational Psychologist Trapped in Leadership Issue: Findings from Turkey and USA. East Mediterrian University Psychology Days, North Cyprus, 15th May 2014 Liderlik / Yöneticilik Karmaşasında Zincirleme Araştırma Öyküleri: Kim, Kimi, Nasıl Yönetiyor? Ankara University 3rd Psychology Days, Ankara, 23 Aralık 2013

26 Editörlük ve Hakemlikler  Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi’nde 28-29 Kasım 2013 tarihinde bilim kurulu üyeliği ve oturum başkanlığı yapmıştır.  Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ 7 Mayıs 2014 tarihinde Pakistan Journal of Clinical and Biomedical Research’ün Uluslararası Danışman Kurulu ’na atanmıştır.  Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ 7-8 Kasım 2013 tarihlerinde ÖSYM tarafından Ankara’da düzenlenen “Psikoloji Alanı Soru Hazırlama Çalıştayı’nda bilim kurulu üyeliği yapmıştır.  Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ Aralık 2013 tarihinde Asian Social Sciences adlı derginin yayın kuruluna editör olarak katılmıştır.  Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ Journal of Health Psychology ve Social Indicators Research dergisinde hakemlik görevine 2013 yılında başlamıştır.

27 AKADEMİK KADRODA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLER Görev Değişiklikleri (01.12.2014) Prof. Dr. Ali DÖNMEZ – Bölüm Bşk. Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ – Bölüm Bşk. Yrd. Yeni Atananlar Öğr. Gör. Aslı YALÇIN Yrd. Doç. Dr. Hande KAYNAK Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ Araş. Gör. Merve Denizci NAZLIGÜL Ücretsiz İzinler Yrd. Doç. Dr. Hande KAYNAK (20 Ağustos 2013-20 Ağustos 2014) North Carolina State University –ABD(TÜBİTAK Burslu) Ayrılanlar Yrd. Doç. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ Araş. Gör. Nağme KAŞMER

28 EĞİTİM FAALİYETLERİ Adı SoyadıDers Yükü 2013-2014 Güz+ Bahar Mevcut Ders Yükü Toplam Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ 54+48 Yrd. Doç. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ 104+812 Öğr. Gör. Aslı YALÇIN 128+1018 Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ 128+1422 DERS YÜKÜ

29 Erasmus  Psikoloji Bölümü ile University of Valencia- Psikoloji Bölümü arasında anlaşma imzalanmıştır. (17.11.2014)

30 ÜNİVERSİTE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER A. SEMİNERLER  İş yaşamında Psikoloji Bilimi ve Psikologlar: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi; 25 Kasım 2013 Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü  Sağlık Psikolojisi Nedir?; 11 Kasım 2013 Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz  Psikolojiye Giriş ve Psikolojinin Alt Dalları; 5 Mart 2014 Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz  Klinik Psikoloji ve Sağlık Psikolojisi; 19 Mart 2014 Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz  Sosyal Psikoloji: Hayatın Sosyal Yanını Anlamak; Kasım 2013 Öğr. Gör. Aslı Yalçın

31 ÜNİVERSİTE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER B. EĞİTİMLER  Etkili İletişim; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü - SEDAM  İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü - SEDAM  Liderlik; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü - SEDAM  Motivasyon; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü - SEDAM  Takım Ruhu Yaratma ve Geliştirme; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü - SEDAM  Zaman ve Stres Yönetimi; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü – SEDAM  Ölçme Değerlendirme ve Soru Geliştirme Yöntemleri; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü – SEDAM  Birbirimizi Anlayan Çalışanlar Yaratmak; Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz – Ç.Ü. İnsan Kaynakları Daire Bşk.  İş Yerinde Uyum, Uyumda Verim; Öğr. Gör. Aslı Yalçın - Ç.Ü. İnsan Kaynakları Daire Bşk.

32 ÜNİVERSİTE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER  PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ-MİSAFİR KONUŞMACILAR Toplantının AdıTarih Mesleki İlgi Envanterinin İş/Meslek Teori ve Veritabanları Çerçevesinde İyileştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yonca TOKER, ODTÜ 19 Kasım 2013 Çocukluk Döneminde İhmal ve İstismar Uzm. Psk. Özge ŞAHİN, ODTÜ 3 Aralık 2013 Sosyal Dışlanma Prof. Dr. Orhan AYDIN 20 Mayıs 2014

33 ÜNİVERSİTE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER TÜRK PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMA GRUBU (TPÖÇG) BAHAR DÖNEMİ TOPLANTISI’14 (17 - 18 Mayıs 2014/ÇÜ)  24 kişilik bir ekip ile 39 Üniversiteden katılan 197 psikoloji öğrencisini okulumuzda ağırladık.  Topluluğumuz 2014 Yılı En Aktif Psikoloji Topluluğu ödülü almıştır.

34 Mütercim Tercümanlık Bölümü

35 Bölümün Türkiye Genelindeki Yeri  Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2014 ÖSYM üniversiteye yerleştirme puanlarına göre Türkiye genelinde 25 üniversite arasında 13. Sırada, Vakıf üniversiteleri arasında 8. sırada yer almıştır.  http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/yerlestirme/2014-%C3%96SYS- TABLO4-EnKucukEnBuyukPuanlar23072014.pdf http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/yerlestirme/2014-%C3%96SYS- TABLO4-EnKucukEnBuyukPuanlar23072014.pdf

36 Üniversite AdıProgramın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı İ.D. Bilkent Üni. Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu)DİL-15496,27785526,56423 İzmir Ekonomi Üni. Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)DİL-15486,29181508,40661 Atılım Üni.Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)DİL-15474,32351509,19205 Hacettepe Üni.Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)DİL-172470,28995490,98726 Çankaya Üni.Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)DİL-15451,9642469,1882 İ.D. Bilkent Üni. Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (%50 Burslu)DİL-145426,20908487,61974 Atılım Üni.Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu)DİL-15424,62607446,48712 Çankaya Üni.Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)DİL-120300,4633394,8039 Atılım Üni.Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)DİL-115299,60006397,75294 2014 yılı Taban ve Tavan puanlarının karşılaştırmalı analizi

37 Doluluk Oranları  2014 ÖSYS Vakıf Üniversiteleri Mütercim- Tercümanlık Bölümü Doluluk Oranları: %91,33 Çankaya Üniversitesi Mütercim- Tercümanlık Bölümü: %100

38 2014 yılı itibarıyla toplam öğrenci sayısı FakülteBölümHazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf Toplam Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim - Tercümanlık (İngilizce) 1725272120110

39 2014-2015 Öğretim Yılı LYS Sınavı ile Yerleştirilen Öğrenci Kayıt Bilgileri Fakülte/Y.Okul/BölümKontenjan Kayıt Yaptıran Öğrc. Say. Boş Kontenjan Sayılarımız Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) 550 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 20182

40 Ç.Ü. ÜSTÜN BAŞARI BURSU  2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında üniversite genelinde Üstün Başarı Bursu alan 9 öğrenciden 7 si Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisidir. * Üstün Başarı Bursu puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2000 içinde yer alan öğrencilere verilen bir burstur.

41 2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL KAYIT SAYILARI BölümMütercim-Tercümanlık Çift AnadalYandal Öğrenci Sayısı51 Öğrencinin Bölümü Siyaset Bil.Ulus İliş. (2) Uluslararası Ticaret (3) Siyaset Bil.Ulus İliş.

42 Yatay Geçiş /Dikey Geçiş Kayıt Sayıları Dikey GeçişÖğrencilerin Geldikleri Üniversiteler 5 Bilkent Üniversitesi (1) Turgut Özal Üniversitesi (3) Kapadokya Meslek Yüksek Okulu (1) Yatay Geçiş 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden

43 Erasmus Programıyla 2013-14 akademik ders yılında yurt dışına giden öğrenciler Öğrenci Adı Gittiği Ülke Buse Elçin TÜRKANPolonya Bora ÇİLİspanya Ezgi ULUTAŞİspanya * 2014-15 akademik yılında 4 öğrencimiz Erasmus programıyla çeşitli üniversitelere gideceklerdir.

44 Öğretim Elemanları  Tam zamanlı öğretim elemanlarımıza ek olarak 2014-2015 akademik yılı güz döneminde  Prof. Dr. Gürkan DOĞAN  Dr. Barış Emre ALKIM  Okan ARSLAN bölümümüzde yarı zamanlı olarak ders vermişlerdir.

45 Öğretim Elemanı Adı Lisans ders sayısı Y.lisans/ Doktora ders sayısı Haftalık ders yükü Tez danışmanlığı yapılan öğrenci sayısı 2013-2014 Akademik Yılı GüzBaharGüzBaharGüzBaharGüzBahar Doç.Dr.Ertuğrul KOÇ 3311212098 Yrd. Doç.Dr. Mustafa KIRCA 441-2022810 Yrd.Doç.Dr. Alev YEMENİCİ 44--12 -- Yrd.Doç.Dr. Tevfik EKİZ 88--24 -- Öğr.Gör.Dr.Ali.Özkan ÇAKIRLAR 451-203089 Öğr.Gör.Dr.Bülent AKAT 64--282210 2013-14 Akademik Dönemi Öğretim Elemanları’nın Eğitim Faaliyetleri

46 Öğretim Elemanı AdıMakale YayınıKonferanslar 2013-2014 Akademik Yılı UluslararasıUlusalUluslararasıBildirili Doç.Dr.Ertuğrul KOÇ111 Yrd. Doç.Dr. Mustafa KIRCA122 Yrd.Doç.Dr. Tevfik EKİZ111 Akademik Faaliyetler

47 Öğretim Üyelerinin Diğer Faaliyetleri:  Doç.Dr.Ertuğrul KOÇ: Atılım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü -Davetli Konuşmacı  Doç.Dr.Ertuğrul KOÇ: Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences Editörlük ve Yayın Kurulu Üyeliği  Yrd.Doç.Dr.Mustafa KIRCA: Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences Editörlük/Hakemlik ve Yayın Kurulu Üyeliği  Yrd.Doç.Dr.Tevfik EKİZ: “Erasmus Ders Verme Hareketliliği” kapsamında “Nicolaus Copernicus Üniversitesi”nde (Polonya) ders verme (18- 24.05.2014)  Yrd.Doç.Dr.Tevfik EKİZ: Çankaya Üniversitesi ve TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yürüttükleri “Esdes Projesi” kapsamında Türk Delegasyonu’nun Almanya ziyaretlerinde (8-13 Aralık 2013) yapılan mütercim-tercümanlık hizmeti

48 GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER Toplantının AdıTarih/Yer Göstergebilim, Sanat, Edebiyat ve Çeviri Üzerine 10 Ekim 2013 Çankaya Üniversitesi Sözlü Çeviri Çalışmaları ve Uygulamaları 5 Mayıs 2014 Çankaya Üniversitesi ELTS 2014 Inter-disciplinarity, Multi-disciplinarity & Trans- disciplinarity in Humanities 15-17 Mayıs 2014 Erciyes Üniversitesi 5. Yaratıcı Yazın ve Çeviri Yarışması 09 Mayıs 2014 Çankaya Üniversitesi

49 EK BİLGİLENDİRME KONULARI  Online Çeviri Sertifika Programı  FEDEK Çalışmaları

50 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

51 Bölümün Türkiye Genelindeki Yeri  Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014 ÖSYM verilerine göre, taban puan sıralamasında 103 Üniversite arasında tam burslumuz 23. sırada, % 50 burslumuz 77. sıradadır. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/yerlestirme/2014- %C3%96SYS-TABLO4-EnKucukEnBuyukPuanlar23072014.pdf

52 2014 Yılı Taban ve Tavan Puanlarının Karşılaştırmalı Analizi Üniversite AdıProgramın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Koç Üni. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-14507,65745525,73948 Boğaziçi Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)DİL-152484,45592540,57144 İ.D. Bilkent Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)DİL-110470,08666495,05455 TOBB E-T Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)DİL-15466,38982484,49494 İpek Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)DİL-14435,15920456,74957 TOBB E-T Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)DİL-115398,57235449,58518 Çankaya Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)DİL-15397,06494515,06267 Atılım Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)DİL-15391,50889483,16998 Atılım Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)DİL-15371,75755387,35973 İpek Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)DİL-14366,82393395,93779 TOBB E-T Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)DİL-110356,17888397,76462 İ.D. Bilkent Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)DİL-140348,93023456,86457 Çankaya Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)DİL-115282,77991359,77977 Atılım Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)DİL-115268,19747370,86345 İpek Üni.İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)DİL-114226,30990249,11523

53 Doluluk Oranları  2014 ÖSYS verilerine göre Vakıf Üniversiteleri İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri doluluk oranı: %90,91 Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü doluluk oranı: %100

54 2014 Yılı Kontenjan Bilgileri ve Kayıt Olan Öğrenci Sayıları FakülteBölüm Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf Toplam Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı16181513 75

55 2014-2015 Öğretim Yılı LYS Sınavı ile Yerleştirilen Öğrenci Kayıt Bilgileri Fakülte/Y.Okul/BölümKontenjan Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı Boş Kontenjan Sayılarımız İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) 541 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) 15 0

56 Çankaya Üniversitesi Üstün Başarı Bursu  2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında üniversite genelinde üstün başarı bursu alan 9 öğrenciden 2 ’si İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisidir. * Üstün Başarı Bursu puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2000 içinde yer alan öğrencilere verilen bir burstur.

57 Yatay Geçiş /Dikey Geçiş Kayıt Sayıları Dikey Geçiş Öğrencilerin Geldikleri Üniversiteler 3Turgut Özal Üniversitesi (3) Yatay Geçiş2 Ç.Ü. İktisat Bölümü Bilkent Üniversitesi

58 ÇİFT ANADAL VE YANDAL KAYIT SAYILARI İngiliz Dili ve Edebiyatı Çift AnadalYandal Öğrenci Sayısı10 Öğrencinin BölümüMütercim Tercümanlık-

59 Erasmus Programıyla 2013-14 akademik yılında yurt dışına giden öğrenciler Öğrenci AdıGittiği Ülke Orkan ÇAMLIBELPolonya Selin YANIKİspanya * 2014-15 akademik yılında 1 öğrencimiz Erasmus programına katılacaktır.

60 Lisansüstü Öğrenci Sayıları KayıtlıAktifPasifTezliTezsizBursluBurssuz Y.lisans 89672275141079 Doktora 1514115-510 Doktora Programına kayıtlı öğrencilerimiz: Çankaya Ü., Malatya İnönü Ü., Hakkari Ü., Karabük Ü., Zonguldak Bülent Ecevit Ü., Yıldırım Beyazıt Ü., Başkent Ü., Irak’tan gelmektedirler.

61 Öğretim Elemanı Adı Lisans ders sayısı Y.lisans/Doktora ders sayısı Haftalık ders yükü Tez danışmanlığı yapılan öğrenci sayısı 2013-2014 Akademik Yılı GüzBaharGüzBaharGüzBaharGüzBahar Prof.Dr. Aysu Erden2111191688 Prof.Dr. Uğur Öner2212914-1 (MAN) Doç.Dr. Özlem Uzundemir 3211192010 Öğr. Gör. Halide Aral54--1512-- Öğr. Gör. Dr. Neslihan Ekmekçioğlu (Part-Time) 211196-- 2013-14 Akademik Yılı Öğretim Elemanı Eğitim Faaliyetleri

62 Öğretim Elemanı AdıMakale YayınıKonferanslar 2013-2014 Akademik Yılı UluslararasıUlusalUluslararasıBildirili Prof. Dr. Uğur ÖNER --22 Doç. Dr. Özlem UZUNDEMİR -111 Öğr. Gör. Yağmur DEMİR --11 Akademik Faaliyetler

63 Öğretim Elemanlarının Üye Olduğu Kuruluşlar Öğretim Elemanı AdıÜyelikleri Prof. Dr. Aysu ErdenASAT- The American Studies Association of Turkey IDEA- İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Derneği Doç. Dr. Özlem UzundemirASAT- The American Studies Association of Turkey Doris Lessing Society Yrd. Doç Dr. Neslihan Ekmekçioğlu James Joyce Italian Foundation ISA- International Shakespeare Association ESRA-European Shakespeare Research Association BSA- British Shakespeare Association

64 Editörlük ve Hakemlikler  Prof. Dr. Aysu Erden Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences dergisinde hakemlik, editörlük ve yayın kurulu üyeliği yapmıştır.  Prof. Dr. Uğur Öner Türk Psikolojik ve Rehberlik Derneği Yayını Dergisinde hakemlik yapmıştır.  Doç. Dr. Özlem Uzundemir Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences dergisinde hakemlik yapmıştır.  Doç. Dr. Özlem Uzundemir Journal of American Studies of Turkey adlı derginin editörüdür.

65 Öğretim Elemanlarının Diğer Etkinlikleri Toplantıya katılan öğretim elemanı Toplantının adı Davetli Konuşmacı Oturum Başkanlığı Prof.Dr.Aysu Erden In Celebration of the 450th Brithday of William Shakespeare Uluslararası/Oturum Başkanlığı One Day Samuel Beckett Uluslararası/Oturum Başkanlığı Kısa Öykü ÇözümlemesiUlusal/Davetli Konuşmacı Doç.Dr.Özlem UZUNDEMİR “American Fantasies and Dreams” konulu Türk American Etütleri Derneği’nin 36. konferansı Uluslararası/Oturum Başkanlığı/Konferans düzenleme komitesi üyeliği Prof.Dr.Uğur ÖNER Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği’nin organisazyonunda 2. Psikolojik Danışma Öğrenci Kongresi Ulusal/Davetli Konuşmacı

66 Öğretim Elemanlarının Diğer Etkinlikleri Toplantıya katılan öğretim elemanı Toplantının adı Toplantı tarihi Prof. Dr. Uğur Öner Hukukçular için Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Sertifika Program 31 Mart-7 Nisan 2014 IMKB “Meslek Lisesi Gençlerle İletişim Becerileri” Konferans 19 Haziran 2014 Teknolojinin Doğru Kullanımı ve Siber Zorbalık 26.12.2013 Arı Okulları Sınıf yönetimi ve Çözüm Odaklı Yaklaşım 25-26.06. 2014 Arı Okulları Çocuğum Okula Başlıyor 04.09.2013 Arı Okulları

67 GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER Toplantının AdıTarih Kadının Bölünmüş Kimliği ve Kadın Destanı Ayla Kutlu 17 Aralık 2013 Native Americans Prof. Dr. Meldan Tanrısal 27 Şubat 2014 Freelance Writing and Magazine Journalism Gizem Ünsalan 14 Nisan 2014 Müzik ve Edebiyat Ahmet Say 17 Nisan 2014 Küreyi Kuşatan Yeni Kültür ve Bize Yansımaları Dr. Lütfi Erol 6 Mayıs 2014 A Marriage Proposal (Evlilik Teklifi), Anton Chekhov Yöneten:Öğr. Gör. Halide Aral 13 Mayıs 2014

68 Yarışma/Konferans ve Seminerler Etkinlik AdıTarih/ Yer 5. Yaratıcı Yazın ve Çeviri Yarışması 09 Mayıs 2014 Çankaya Üniversitesi ELTS 2014 Inter-disciplinarity, Multi-disciplinarity & Trans-disciplinarity in Humanities 15-17 Mayıs 2014 Erciyes Üniversitesi

69 MATEMATİK- BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ

70 Doluluk Oranları 2014 ÖSYS Vakıf Üniversiteleri Doluluk Oranları Matematik66,83 Matematik-Bilgisayar74,55 *https://yoksis.yok.gov.tr/

71 2014 ÖSYS Kontenjanları *http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/yerlestirme/2014-%C3%96SYS-TABLO4-EnKucukEnBuyukPuanlar23072014.pdf 2014 Üniversite AdıProgramın AdıKontenjanYerleşen ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 77 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 1511 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu) 15 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) 55 İZMİR ÜNİVERSİTESİMatematik ve Bilgisayar (%75 Burslu) 22 İZMİR ÜNİVERSİTESİMatematik ve Bilgisayar (Tam Burslu) 188 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 31

72 2014 DGS Kontenjanları 2014 Üniversite AdıProgramın AdıKontenjanYerleşen BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Matematik-Bilgisayar 12 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%50 Burslu) 66 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%75 Burslu) 12 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİMatematik ve Bilgisayar Bilimleri 88 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İÖ) 88 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%50 Burslu) 24 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİMatematik-Bilgisayar (Tam Burslu) 55 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİMatematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 66 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİMatematik-Bilgisayar (%75 Burslu) 66 İZMİR ÜNİVERSİTESİMatematik-Bilgisayar 66 İZMİR ÜNİVERSİTESİMatematik-Bilgisayar (%25 Burslu) 66 İZMİR ÜNİVERSİTESİMatematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 12 *http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/DGS/tercih/DGS-2014-Yerlestirme-MinMax29082014.pdf

73 ÖSYS ile öğrenci alınmasa dahi DGS ile kontenjan dolmuştur. Üniversite AdıProgramın Adı ÖSYS Kontenjan ÖSYS Yerleşen DGS Kontenjan DGS Yerleşen BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik-Bilgisayar0012 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%50 Burslu) 0066 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%75 Burslu) 0012 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%50 Burslu) 0024 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu)0055 İZMİR ÜNİVERSİTESİMatematik-Bilgisayar0066 İZMİR ÜNİVERSİTESİMatematik-Bilgisayar (%25 Burslu)0066 İZMİR ÜNİVERSİTESİMatematik-Bilgisayar (%50 Burslu)0012

74 ÖSYS ve DGS yerleştirmesinde kontenjanı tam dolduran bölümler Üniversite AdıProgramın Adı ÖSYS Kontenjan ÖSYS Yerleşen DGS Kontenjan DGS Yerleşen İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 151166 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu) 15 66

75 Akademik Faaliyetler

76 SCI Yayın Sayısı Dağılımı Matematik- Bilgisayar Bölümü 2014 Prof. Dr.Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Dr.Öğr. Gör. Öğr. Gör. Araş. Gör. Öğretim Elemanı Sayısı 206132 SCI Yayın Sayısı 7036000

77 SCI Yayın sayısı43 SCI Yayın sayısı/Öğretim Üyesi sayısı43/14 Desteklenen Proje Sayısı1 Desteklenen konferans sayısı (Bilim Kurulu)9 Desteklenen konferans sayısı (Düzenleme Kurulu) 6 Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler10 Ulusal Konferanslarda Sunulan Bildiriler2 Davetli Yapılan Konuşmalar3 Özel Sayı Editörlükleri7

78 Üniversite içerisindeki Yayın Oranı SCI Yayın sayısı 2013 (Makale) Oran SCI Yayın sayısı 2014 (Makale) Oran ›Matematik-Bilgisayar Bölümü 60 33,15% 43 36,44% Çankaya Üniversitesi (21 Bölüm) 181118 * Web of Science https://apps.webofknowledge.com/UA_ClearGeneralSearch.do?action=clear&product=UA&search_mode =GeneralSearch&SID=X1ChqNVVncCvuUNx4Rt

79 Toplantıya katılan öğretim elemanıToplantının adıKonferans Türü/Katılım Şekli Prof. Dr. Kenan Taş The 11th International Conference on Fixed Point Theory and its Applications Uluslararası/Bilim Kurulu International Congress in Honour of Professor Ravi P. Agarwal Uluslararası/Yerel Düzenleme Kurulu/Davetli Konuşmacı International Conference on Anatolian Communications in Nonlinear Analysis Uluslararası/Bilim Kurulu/Genel Konuşmacı IECMSA- 2014, 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications Uluslararası/Bilim Kurulu National Conference on Advances in Mathematics & its Applications (AMA – 2013) Uluslararası/Davetli Konuşmacı AMG 9 Ulusal/Bilim Kurulu Prof. Dr. Billur Kaymakçalan International Conference on Nonlinear Differential and Difference Equations: Recent Developments and Applications Uluslararası/Bilim Kurulu/Davetli Konuşmacı The International Workshop on Progress in Difference Equations (PODE 2014) Uluslararası/Bilim Kurulu/Davetli Konuşmacı International Congress in Honour of Professor Rav.P. Agarwal Uluslararası/Bilim Kurulu/Davetli Konuşmacı AMG 9 Ulusal/Düzenleme Kurulu Yrd. Doç. Dr. Dumitru Baleanu The International Conference on Fractional Signals and Systems 2013 Uluslararası/Bilim Kurulu International Conference on Fractional Differentiation and its Applications Uluslararası/Bilim Kurulu The 10th IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications Uluslararası/Bilim Kurulu International Conference on Advances in Applied Mathematics and Mathematical Physics Uluslararası/Düzenleme Kurulu Araş. Gör. Şeyma Kayan The 3rd International Conference on Complex Dynamical Systems : New Mathematical Concepts and Applications in Life Sciences Uluslararası/Düzenleme Kurulu

80 Editörlük ve Hakemlikler Yrd. Doç. Dr. Dumitru Baleanu 1)Çankaya University Journal of Science and Engineering 2) Journal of Vibration and Control: indexed in SCI 3) Open Physics (former Central European Journal of Physics): indexed in SCI 4) Advances in Difference Equations: indexed in SCI 5) Journal of Computational Analysis and Applications: indexed in SCI 6) Fractional Calculus and Applied Analysis: indexed in SCI 7) International Journal of Differential Equations 8) Fractional Differential Calculus 9) Transactions on Systems, Signals & Devices, Issues on Systems, Analysis & Automatic Control 10) Hacettepe University, Journal of the Faculty of Pharmacy 11) Communications in Fractional Calculus 12) An International Journal of Optimization and Control: Theories and Applications 13) Journal of Fractional Calculus and its Applications 14) Discontinuity, Nonlinearity and Complexity 15) Journal of Applied Nonlinear Dynamics 16) JP Journal of Mathematical Sciences 17) Fundamental Journal of Mathematical Physics 18) Scientific Research and Essays (SRE) 19) International Journal of Mathematical Research 20) Abstract and Applied Analysis dergilerinde yayın kurulu üyeliği yapmaktadır.

81 Editörlük ve Hakemlikler  Tolga Pusatlı CUJSE Editör Yardımcılığı

82 Yurtdışı Görevlendirmeler:  Yrd. Doç. Dr. Dumitru Balenau King Abdülaziz Üniversitesi (01.09.2013-31.08.2014)  Yrd. Doç. Dr. Özlem Defterli Michigan State Üniversitesi (NSF Projesi ile elde edilen doktora sonrası araştırma bursu, 21.12.2013-31.12.2014)  Yrd. Doç. Dr. Figen Çilingir Bosna Üniversitesi (TÜBİTAK Bursu, 01.10.2014-28.02.2015)  Yrd. Doç. Dr. Fatma Altunbulak Aksu Friedrich Schiller Üniversitesi (TÜBİTAK Bursu, 01.09.2014- 31.08.2015)

83 Eğitim Faaliyetleri Lisansüstü Anabilim Dalı Tezli Öğrenci Sayısı Tezsiz Öğrenci Sayısı AktifPasifAktifPasif Matematik-Bilgisayar 22322 Bilgi Teknolojileri 531082 Lisans AktifPasif 1. Sınıf 74 2. Sınıf 131 3. Sınıf 82 4. Sınıf 92 Toplam 379

84 Ders Yükü Adı Soyadı 2013-2014 Güz+Bahar+Yaz Ders Ders Yükü LisansY. LisansToplam Tez Danışmanlığı Prof.Dr. Billur KAYMAKÇALAN6+95+4 24 2 Prof.Dr. Kenan TAŞ14+14+161+10 55 5 Yrd.Doç.Dr.Fatma ALTUNBULAK AKSU14+14- 28 - Yrd.Doç.Dr.Dumitru BALEANU ---3 Yrd.Doç.Dr.Figen ÇİLİNGİR16+174+2+6 45 - Yrd.Doç.Dr.Özgür Tolga PUSATLI214+17 33 10 Yrd.Doç.Dr.Raziye MERT18+16+203+5 62 - Yrd.Doç.Dr.Özlem DEFTERLİ ---- Öğr.Gör. Aynur BAKİ GÜRSOY19+15+20- 54 - Öğr.Gör.Gülistan ÖZDEMİR ÖZDOĞAN15+12- 27 - Öğr.Gör. Majid Mohammadi GOMAINY 12+14- 26 - Öğr.Gör. Necip ÖZFİDAN14+203 37 - Yarı zamanlı (8 Öğretim Elemanı) MCS 107 (2). MCS 155 (3), MCS 156 (2), MCS 205 (1), MCS 255 (1) MCS 258 (2), MCS 381 (1), IT 535 (1), MCS 324(1) MCS 101 (1), MCS 107 (2), MCS 108 (1), MCS 102, MCS 156 (2), MCS 258 MCS 155 (4), MCS 205 (1), MCS 255 (1), MCS 506 (1)

85 Akademik Kadroda Gerçekleşen Değişiklikler Görev Değişiklikleri Prof. Dr. Kenan Taş- Rektör Yardımcılığı (01.11.2014- ) Yeni Atananlar ----- Ücretsiz İzinler Yrd.Doç.Dr. Dumitru BALEANU ( 01.09.2013-31.08.2014) Yrd.Doç.Dr. Özlem DEFTERLİ (21.12.2013-31.12.2014) Yrd. Doç. Dr. Fatma ALTUNBULAK AKSU (01.09.2014-31.08.2015) Yrd. Doç. Dr. Figen ÇİLİNGİR (01.10.2014-31.02.2015) Ayrılanlar Doç.Dr. Thabet Abdeljawad Yrd. Doç. Dr. Seçil Gergün Yrd. Doç. Dr. Fahd Jarad

86 Erasmus AdıSoyadıBölüm Gittiği Yükseköğretim Kurumu Ülke EmreKALAYCI Matematik Bilgisayar Averio Üniversitesi Portekiz Sezen ElizİNCE Matematik Bilgisayar Averio Üniversitesi Portekiz

87 Öğrenci Başarısı  Çankaya Üniversitesi’nde ilk defa iki öğrencimiz yurt dışında bir üniversiteden araştırma görevliliği kabulü almışlardır:  Demet Yalman  Mustafa Özen (Üniversite 1.’si) Georgia Southern Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimleri ile araştırma görevliliği yapmaktadırlar.

88 Üniversite İçinde Gerçekleştirilen Etkinlikler  Bölüm içinde 9 seminer düzenlenmiştir.  Zeynep Kayar, ODTÜ  Lutz Peschke, Çankaya Üniversitesi  Goran Lešaja, Yaşar Üniversitesi/GSU  Hua Wang, Georgia Southern University  Erkan Murat Türkan, Çankaya Üniversitesi  I.P. Stavroulakis, University of Ioannina  Tolga Pusatlı, Çankaya Üniversitesi  Gülistan Özdemir Özdoğan, Çankaya Üniversitesi  Önder Türk, ODTÜ

89 Uygulamalı Matematik-Bilgisayar Bilimleri Topluluğu Matematik-Bilgisayar Bölümü ile Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri topluluğunun ortak çalışması ile düzenlenen Liselerarası Matematik Yarışması’na katılan 39 liseden 7 si finale kalmaya hak kazandı.

90

91 1. Kadın Matematikçiler Çalıştayı TKMD tarafından Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde düzenlenen 1. Kadın Matematikçiler Çalıştayı’na bölümümüz destek vermiştir.

92 Teşekkürler...


"16 Ocak 2015 Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı (1 Eylül 2013-1 Temmuz 2014)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları