Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı (1 Eylül Temmuz 2014) 16 Ocak 2015

2 Akademik Genel Kurul 2547 sayılı Yükseköğretim Mevzuatı'nın Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği 5. maddesinin a) fıkrası uyarınca, "Akademik Genel Kurul, her eğitim-öğretim yılının sonunda başkanın çağrısı üzerine olağan toplanır. Gerektiğinde başkan kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir."

3 Bölümlerimiz Matematik-Bilgisayar Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü

4 Programlarımız Matematik-Bilgisayar Lisans Programı
Matematik-Bilgisayar Yüksek Lisans Programı Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Yüksek Lisans Programı İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Doktora Programı Mütercim Tercümanlık Lisans Programı Psikoloji Lisans Programı

5 Fakülte Personeli 1 - 14 6 2 3 4 32 10 Dekanlık
Akademik Personel Sayısı Yarı Zamanlı Aka. Per. Sayısı Katılan Akademik Per. Sayısı Ayrılan Akademik Per. Sayısı İdari Personel Sayısı Dekanlık 1 - ›Matematik-Bilgisayar Bölümü 14 6 2 ›İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ›Mütercim Tercümanlık Bölümü 3 ›Psikoloji Bölümü 4 Toplam 32 10

6 Öğretim Elemanları Bölüm 2 6 1 3 5 12 7 Toplam Prof. Dr. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr. Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Araş. Gör. Mat.-Bil. 2 6 1 3 İng. Dili ve Edeb. Müt.-Ter. Psikoloji Toplam 5 12 7

7 Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Öğrencilerimiz Lisans Öğrenci Sayısı Lisansüstü Öğrenci Sayısı Tezli Tezsiz Aktif Pasif ›Matematik-Bilgisayar Bölümü 37 9 75 13 10 4 ›İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü  75  -  72 19 ›Mütercim Tercümanlık Bölümü  110 ›Psikoloji Bölümü 156  - Toplam 378  147   32 19 

8 Topluluklar Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Topluluğu
Çankaya Çeviri Çevresi Topluluğu Psikoloji Topluluğu

9 PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

10 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ A. Doluluk Oranları Psikoloji Bölümü
Vakıf Üniversiteleri 95.47 Çankaya Üniversitesi 100 *https://yoksis.yok.gov.tr/

11 Fen-Edebiyat Fakültesi
2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ B Yılı Kontenjan Bilgileri ve Kayıt Olan Öğrenci Sayıları (Burslu/Burssuz) Fakülte Bölüm Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf Toplam Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 67 55 52 49 - 223

12 Psikoloji Böl. (Ücretli )
2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ C Yılı Taban ve Tavan Puanlarının Karşılaştırmalı Analizi (Burslu/Burssuz) a. İngilizce Eğitim Veren Tüm Vakıf ve Devlet Üniversiteleri 77 üniversite Çankaya Ünv. Sıralama Min. Puan Max. Puan Kontenjan Psikoloji Böl. (Tam Burslu) 21. 10/10 (%50 Burslu) 35. 35/35 (%25 Burslu) 47. Psikoloji Böl. (Ücretli ) 52. 15/15 *Kaynak:

13 Boğaziçi Üniversitesi
2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ a. İngilizce Eğitim Veren Tüm Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Sıralama Üniversite Min. Puan Max. Puan Kontenjan 1. Boğaziçi Üniversitesi 52/52 2. Koç Üniversitesi (Tam Burslu) 7/7 3. Bilkent Üniversitesi 10/10 *Kaynak:

14 Psikoloji Böl. (Ücretli )
2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ C Yılı Taban ve Tavan Puanlarının Karşılaştırmalı Analizi (Burslu/Burssuz) b. İngilizce Eğitim Veren Vakıf Üniversiteleri 74 üniversite *Kaynak: Çankaya Ünv. Sıralama Min. Puan Max. Puan Kontenjan Psikoloji Böl. (Tam Burslu) 18. 10/10 (%50 Burslu) 32. 35/35 (%25 Burslu) 44. Psikoloji Böl. (Ücretli ) 48. 15/15

15 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ b. İngilizce Eğitim Veren Vakıf Üniversiteleri Sıralama Üniversite Min. Puan Max. Puan Kontenjan 1. Koç Üniversitesi(Tam Burslu) 7/7 2. Bilkent Üniversitesi(Tam Burslu) 10/10 3. Koç Üniversitesi (%50 Burslu) 5/5

16 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ URAP-2014 Türkiye sıralaması 65’tir.
D. Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2014 yılı Türkiye Sıralaması URAP Türkiye sıralaması 65’tir. *Kaynak:

17 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ E ve 2014 yılı Taban ve Tavan puanlarının karşılaştırmalı analizi Burslu/Burssuz) Bölüm Taban Puan Tavan Puan 2013 2014 Psikoloji (Tam Burslu) (%50 Burslu) (%25 Burslu)

18 2014 ÖSYS İSTATİSTİKLERİ F ve yılı Yatay Geçiş/Çift Anadal/Yandal kontenjan bilgileri ve kayıt olan öğrenci sayıları PSİKOLOJİ Yatay Geçiş Çift Anadal Yandal Kayıt Sayıları ( ) 4 5 2 Üniversiteler Uluslararası Kıbrıs, Girne Amerikan, Ç.Ü Mütercim-Ter., Siyaset Bilimi ( ) 6 Ç.Ü. Mekatronik B., Ç.Ü. Siyaset B.B., Doğuş Ünv., Girne Amerikan Ünv., Uluslararası Kıbrıs Ünv., Viyana Ünv. Endüstri Müh., İktisat, Siyaset Bilimi, Uluslararası Tic., İşletme, Bilg. Müh. Uluslararası Tic., İşletme

19 AKADEMİK FAALİYETLER Psikoloji Bölümü Yayın Sayısı 1
Proje Sayısı (Devam eden araştırma çalışmaları) 5 Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler 3 Ulusal Konferanslarda Sunulan Bildiriler 8 Davetli Konuşmacı Olarak Verilen Seminerler 2 Bilim Kurulu Üyelikleri / Hakemlikler

20 Yayınlar Diğer Yayınlar Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ;
Göncü, A., Aycan, Z., & Johnson, R. (2014). Effects of paternalistic and transformational leadership on follower outcomes. The International Journal of Management and Bussiness, 5 (1), Diğer Yayınlar Yrd. Doç. Dr. Hande Kaynak Kaynak, H. (2014). Sınırları Zorlayan Bellekler. TUBİTAK Bilim Genç Dergisi.

21 Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler
Öğretim Elemanı Adı Bilimsel Toplantının Adı/Yeri/Tarihi Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ Relationships between Personality, Religiosity, and Sexism Orientations and Preference for Paternalistic Leadership in Different Contexts. International Journal of Arts and Sciences Conference 22-25 Ekim, Roma İTALYA Yrd. Doç. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ Altunoz U, Ozel-Kizil E.T., Kokurcan A., Kirici S., Bastug G., Ünal E. Psychometric Properties Of the Turkish Version Of Generalized Anxiety Disorder Severity Scale (GADSS) In A Sample Of Elderly Patients 26th Europena Congress of Neuropsychopharmacology 5-9 Ekim, Barselona İSPANYA Yrd. Doç. Dr. Hande KAYNAK Kaynak, H. and Gökçay, D. ( Effects of Valence, Arousal and Age in Incidental Encoding of Words and Subsequent Recognition Memory Processing. The Annual Meeting of the Society for the Neurobiology of Language (SNL), 6 Kasım 2013, San Diego, CA.

22 Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler
Öğretim Elemanı Adı Bilimsel Toplantının Adı/Yeri/Tarihi Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ Türkiye’de Değişen(ne)ler Var?: Babacan Liderlik Tercihini Yordayan Yeni Bireysel Özellikler. 18th National Congress of Psychology/9-12 Nisan 2014, Bursa Yrd. Doç. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ Meunier, B., Atmaca, S., Ayrancı, E., Gökdemir, B.P., Uyar, T., Baştuğ, G. (2014). Kabullenme Eylem Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması ve Psikometrik Özelliklerin Belirlenmesi. Ünal E, Akça, S, Canbolat, F, Denizci, M, Şengül, BZ, Baştuğ, G. (2014) Kırılgan Narsisizm Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması ve Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi.

23 Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler
Öğretim Elemanı Adı Bilimsel Toplantının Adı/Yeri/Tarihi Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ Predicting and Preventing Juvenile Delinquency: The Theory of Planned Behavior 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Kasım 2013, Antalya Farklı Kuramsal Bakış Açılarından Terapötik İlişkinin Kavramsallaştırılması: Ortaklıklar ve Farklılıklar. 18th National Congress of Psychology, 9-12 Nisan 2014, Bursa Yılmaz, T. & Çağlayan, İ. D. (2014) Hüsran/Stres Durumunun Tırnak Yemeye Etkisi: Deneysel Bir Çalışma. Yılmaz, T. & Ateş, Z. (2014) Optimizmin Meme Kanseri ile İlişkisi. Yılmaz, T. & Altan, E. (2014) Geriye Ket Vurmanın Sözel Listeler Arasındaki Zamana Bağlı Değişimi: Deneysel Bir Çalışma.

24 Ç.Ü.’de İLK KEZ lisans öğrencileri ulusal kongre ve etkinliklerde kendi araştırma önerilerinin poster sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Ç.Ü. DESTEKLİ*: Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz ve Zeynep Ateş, “Optimizmin Meme Kanseri ile İlişkisi”, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014 Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz ve Ecem Altan “Geriye Ket vurmanın Sözel Listeler Arasındaki Zamana Bağlı Değişimi: Deneysel Bir Çalışma”, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014 Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz ve İrem Derya Çağlayan, “Hüsran/Stres Durumunun Tırnak Yemeye Etkisi: Deneysel Bir Çalışma”, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014 Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz ve İrem Derya Çağlayan, “Yaşlılarda Stres Durumunun Tırnak Yemeye Etkisi”, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014 Ç.Ü. DESTEKSİZ: Öğrenciler; Sibel Buse İpiçürük, Gözde Akay, Gizem Özer ve Ebru Coşar & Süpervizör Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz -“Benzer Kişilik Özelliklerinin Arkadaşlık Seçimine Etkisi” Haziran 2014 tarihinde 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Öğrenciler; Cansu Karakuş & Süpervizör Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz - “Şiddet İçerikli Video Oyunu Oynayan Çocuklar İle Saldırganlık Arasındaki İlişki: Bir Deneysel Çalışma” Haziran 2014 tarihinde 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Ecem Altan ve Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz, “Yaşlılarda Geriye Ket vurmanın Sözel Listeler Arasındaki Zamana Bağlı Değişimi”, 6. ODTÜ Psikoloji Günleri, Şubat 2014 *Ç.Ü.’de İLK KEZ lisans öğrencilerine ulusal kongre katılımlarından dolayı maddi destek verilmesi uygun görülmüştür.

25 Davetli Konuşmacı Olarak Verilen Seminerler
Öğretim Elemanı Adı Seminerin Adı/Yeri/Tarihi Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ Research Stories by an Inquisitive Industrial and Organizational Psychologist Trapped in Leadership Issue: Findings from Turkey and USA. East Mediterrian University Psychology Days, North Cyprus, 15th May 2014 Liderlik / Yöneticilik Karmaşasında Zincirleme Araştırma Öyküleri: Kim, Kimi, Nasıl Yönetiyor? Ankara University 3rd Psychology Days, Ankara, 23 Aralık 2013

26 Editörlük ve Hakemlikler
Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi’nde Kasım 2013 tarihinde bilim kurulu üyeliği ve oturum başkanlığı yapmıştır. Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ 7 Mayıs 2014 tarihinde Pakistan Journal of Clinical and Biomedical Research’ün Uluslararası Danışman Kurulu’na atanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ 7-8 Kasım 2013 tarihlerinde ÖSYM tarafından Ankara’da düzenlenen “Psikoloji Alanı Soru Hazırlama Çalıştayı’nda bilim kurulu üyeliği yapmıştır. Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ Aralık 2013 tarihinde Asian Social Sciences adlı derginin yayın kuruluna editör olarak katılmıştır. Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ Journal of Health Psychology ve Social Indicators Research dergisinde hakemlik görevine 2013 yılında başlamıştır .

27 AKADEMİK KADRODA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLER
Görev Değişiklikleri ( ) Prof. Dr. Ali DÖNMEZ – Bölüm Bşk. Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ – Bölüm Bşk. Yrd. Yeni Atananlar Öğr. Gör. Aslı YALÇIN Yrd. Doç. Dr. Hande KAYNAK Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ Araş. Gör. Merve Denizci NAZLIGÜL Ücretsiz İzinler (20 Ağustos Ağustos 2014) North Carolina State University –ABD(TÜBİTAK Burslu) Ayrılanlar Yrd. Doç. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ Araş. Gör. Nağme KAŞMER

28 2013-2014 Güz+ Bahar Mevcut Ders Yükü
EĞİTİM FAALİYETLERİ DERS YÜKÜ Adı Soyadı Ders Yükü Güz+ Bahar Mevcut Ders Yükü Toplam Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ 5 4+4 8 Yrd. Doç. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ 10 4+8 12 Öğr. Gör. Aslı YALÇIN 8+10 18 Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ 8+14 22

29 Erasmus Psikoloji Bölümü ile University of Valencia-Psikoloji Bölümü arasında anlaşma imzalanmıştır. ( )

30 ÜNİVERSİTE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
A. SEMİNERLER İş yaşamında Psikoloji Bilimi ve Psikologlar: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi; 25 Kasım 2013 Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü Sağlık Psikolojisi Nedir?; 11 Kasım 2013 Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz Psikolojiye Giriş ve Psikolojinin Alt Dalları; 5 Mart 2014 Klinik Psikoloji ve Sağlık Psikolojisi; 19 Mart 2014 Sosyal Psikoloji: Hayatın Sosyal Yanını Anlamak; Kasım 2013 Öğr. Gör. Aslı Yalçın

31 ÜNİVERSİTE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
B. EĞİTİMLER Etkili İletişim; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü - SEDAM İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü - SEDAM Liderlik; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü - SEDAM Motivasyon; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü - SEDAM Takım Ruhu Yaratma ve Geliştirme; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü - SEDAM Zaman ve Stres Yönetimi; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü – SEDAM Ölçme Değerlendirme ve Soru Geliştirme Yöntemleri; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü – SEDAM Birbirimizi Anlayan Çalışanlar Yaratmak; Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz – Ç.Ü. İnsan Kaynakları Daire Bşk. İş Yerinde Uyum, Uyumda Verim; Öğr. Gör. Aslı Yalçın - Ç.Ü. İnsan Kaynakları Daire Bşk.

32 ÜNİVERSİTE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ-MİSAFİR KONUŞMACILAR Toplantının Adı Tarih Mesleki İlgi Envanterinin İş/Meslek Teori ve Veritabanları Çerçevesinde İyileştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yonca TOKER, ODTÜ 19 Kasım 2013 Çocukluk Döneminde İhmal ve İstismar Uzm. Psk. Özge ŞAHİN, ODTÜ 3 Aralık 2013 Sosyal Dışlanma Prof. Dr. Orhan AYDIN 20 Mayıs 2014

33 ÜNİVERSİTE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
TÜRK PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMA GRUBU (TPÖÇG) BAHAR DÖNEMİ TOPLANTISI’14 ( Mayıs 2014/ÇÜ) 24 kişilik bir ekip ile 39 Üniversiteden katılan 197 psikoloji öğrencisini okulumuzda ağırladık. Topluluğumuz Yılı En Aktif Psikoloji Topluluğu ödülü almıştır.

34 Mütercim Tercümanlık Bölümü

35 Bölümün Türkiye Genelindeki Yeri
Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2014 ÖSYM üniversiteye yerleştirme puanlarına göre Türkiye genelinde 25 üniversite arasında 13. Sırada, Vakıf üniversiteleri arasında 8. sırada yer almıştır.

36 2014 yılı Taban ve Tavan puanlarının karşılaştırmalı analizi
Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı İ.D. Bilkent Üni. Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) DİL-1 5 496,27785 526,56423 İzmir Ekonomi Üni. Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) 486,29181 508,40661 Atılım Üni. 474,32351 509,19205 Hacettepe Üni. Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 72 470,28995 490,98726 Çankaya Üni. 451,9642 469,1882 Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (%50 Burslu) 45 426,20908 487,61974 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) 424,62607 446,48712 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 20 300,4633 394,8039 15 299,60006 397,75294

37 Doluluk Oranları 2014 ÖSYS Vakıf Üniversiteleri Mütercim-Tercümanlık Bölümü Doluluk Oranları: %91,33 Çankaya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü: %100

38 2014 yılı itibarıyla toplam öğrenci sayısı
Fakülte Bölüm Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf Toplam Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim - Tercümanlık (İngilizce) 17 25 27 21 20 110

39 Kayıt Yaptıran Öğrc. Say. Boş Kontenjan Sayılarımız
Öğretim Yılı LYS Sınavı ile Yerleştirilen Öğrenci Kayıt Bilgileri Fakülte/Y.Okul/Bölüm Kontenjan Kayıt Yaptıran Öğrc. Say. Boş Kontenjan Sayılarımız Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) 5 (%50 Burslu) 20 18 2

40 Ç.Ü. ÜSTÜN BAŞARI BURSU ve akademik yıllarında üniversite genelinde Üstün Başarı Bursu alan 9 öğrenciden 7 si Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisidir. *Üstün Başarı Bursu puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2000 içinde yer alan öğrencilere verilen bir burstur.

41 Mütercim-Tercümanlık
AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL KAYIT SAYILARI Bölüm Mütercim-Tercümanlık Çift Anadal Yandal Öğrenci Sayısı 5 1 Öğrencinin Bölümü Siyaset Bil.Ulus İliş. (2) Uluslararası Ticaret (3) Siyaset Bil.Ulus İliş.

42 Yatay Geçiş /Dikey Geçiş Kayıt Sayıları
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Dikey Geçiş Öğrencilerin Geldikleri Üniversiteler 5 Bilkent Üniversitesi (1) Turgut Özal Üniversitesi (3) Kapadokya Meslek Yüksek Okulu (1)

43 Erasmus Programıyla 2013-14 akademik ders yılında yurt dışına giden öğrenciler
Öğrenci Adı Gittiği Ülke Buse Elçin TÜRKAN Polonya Bora ÇİL İspanya Ezgi ULUTAŞ * akademik yılında 4 öğrencimiz Erasmus programıyla çeşitli üniversitelere gideceklerdir.

44 Öğretim Elemanları Tam zamanlı öğretim elemanlarımıza ek olarak akademik yılı güz döneminde Prof. Dr. Gürkan DOĞAN Dr. Barış Emre ALKIM Okan ARSLAN bölümümüzde yarı zamanlı olarak ders vermişlerdir.

45 2013-14 Akademik Dönemi Öğretim Elemanları’nın Eğitim Faaliyetleri
Öğretim Elemanı Adı Lisans ders sayısı Y.lisans/ Doktora ders sayısı Haftalık ders yükü Tez danışmanlığı yapılan öğrenci sayısı Akademik Yılı Güz Bahar Doç.Dr.Ertuğrul KOÇ 3 1 21 20 9 8 Yrd. Doç.Dr. Mustafa KIRCA 4 - 22 10 Yrd.Doç.Dr. Alev YEMENİCİ 12 Yrd.Doç.Dr. Tevfik EKİZ 24 Öğr.Gör.Dr.Ali.Özkan ÇAKIRLAR 5 30 Öğr.Gör.Dr.Bülent AKAT 6 28

46 Yrd. Doç.Dr. Mustafa KIRCA
Akademik Faaliyetler Öğretim Elemanı Adı Makale Yayını Konferanslar Akademik Yılı Uluslararası Ulusal Bildirili Doç.Dr.Ertuğrul KOÇ 1 Yrd. Doç.Dr. Mustafa KIRCA 2 Yrd.Doç.Dr. Tevfik EKİZ

47 Öğretim Üyelerinin Diğer Faaliyetleri:
Doç.Dr.Ertuğrul KOÇ: Atılım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü -Davetli Konuşmacı Doç.Dr.Ertuğrul KOÇ: Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences Editörlük ve Yayın Kurulu Üyeliği Yrd.Doç.Dr.Mustafa KIRCA: Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences Editörlük/Hakemlik ve Yayın Kurulu Üyeliği Yrd.Doç.Dr.Tevfik EKİZ: “Erasmus Ders Verme Hareketliliği” kapsamında “Nicolaus Copernicus Üniversitesi”nde (Polonya) ders verme ( ) Yrd.Doç.Dr.Tevfik EKİZ: Çankaya Üniversitesi ve TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yürüttükleri “Esdes Projesi” kapsamında Türk Delegasyonu’nun Almanya ziyaretlerinde (8-13 Aralık 2013) yapılan mütercim-tercümanlık hizmeti

48 GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
Toplantının Adı Tarih/Yer Göstergebilim, Sanat, Edebiyat ve Çeviri Üzerine 10 Ekim Çankaya Üniversitesi Sözlü Çeviri Çalışmaları ve Uygulamaları 5 Mayıs 2014 ELTS 2014 Inter-disciplinarity, Multi-disciplinarity & Trans-disciplinarity in Humanities 15-17 Mayıs 2014 Erciyes Üniversitesi 5. Yaratıcı Yazın ve Çeviri Yarışması 09 Mayıs 2014

49 EK BİLGİLENDİRME KONULARI
Online Çeviri Sertifika Programı FEDEK Çalışmaları

50 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

51 Bölümün Türkiye Genelindeki Yeri
Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014 ÖSYM verilerine göre, taban puan sıralamasında 103 Üniversite arasında tam burslumuz 23. sırada, % 50 burslumuz 77. sıradadır.

52 2014 Yılı Taban ve Tavan Puanlarının Karşılaştırmalı Analizi
Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Koç Üni. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 4 507,65745 525,73948 Boğaziçi Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 52 484,45592 540,57144 İ.D. Bilkent Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) 10 470,08666 495,05455 TOBB E-T Üni. 5 466,38982 484,49494 İpek Üni. 435,15920 456,74957 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) 15 398,57235 449,58518 Çankaya Üni. 397,06494 515,06267 Atılım Üni. 391,50889 483,16998 371,75755 387,35973 366,82393 395,93779 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) 356,17888 397,76462 40 348,93023 456,86457 282,77991 359,77977 268,19747 370,86345 14 226,30990 249,11523

53 Doluluk Oranları 2014 ÖSYS verilerine göre Vakıf Üniversiteleri İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri doluluk oranı: %90,91 Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü doluluk oranı: %100

54 2014 Yılı Kontenjan Bilgileri ve Kayıt Olan Öğrenci Sayıları
Fakülte Bölüm Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf Toplam Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 16 18 15 13 75

55 Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı Boş Kontenjan Sayılarımız
Öğretim Yılı LYS Sınavı ile Yerleştirilen Öğrenci Kayıt Bilgileri Fakülte/Y.Okul/Bölüm Kontenjan Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı Boş Kontenjan Sayılarımız İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) 5 4 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) 15

56 Çankaya Üniversitesi Üstün Başarı Bursu
ve akademik yıllarında üniversite genelinde üstün başarı bursu alan 9 öğrenciden 2’si İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisidir. *Üstün Başarı Bursu puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2000 içinde yer alan öğrencilere verilen bir burstur.

57 Yatay Geçiş /Dikey Geçiş Kayıt Sayıları
2 Ç.Ü. İktisat Bölümü Bilkent Üniversitesi Dikey Geçiş Öğrencilerin Geldikleri Üniversiteler 3 Turgut Özal Üniversitesi (3)

58 ÇİFT ANADAL VE YANDAL KAYIT SAYILARI
İngiliz Dili ve Edebiyatı Çift Anadal Yandal Öğrenci Sayısı 1 Öğrencinin Bölümü Mütercim Tercümanlık -

59 Erasmus Programıyla 2013-14 akademik yılında yurt dışına giden öğrenciler
Öğrenci Adı Gittiği Ülke Orkan ÇAMLIBEL Polonya Selin YANIK İspanya * akademik yılında 1 öğrencimiz Erasmus programına katılacaktır.

60 Lisansüstü Öğrenci Sayıları
Kayıtlı Aktif Pasif Tezli Tezsiz Burslu Burssuz Y.lisans 89 67 22 75 14 10 79 Doktora 15 1 - 5 Doktora Programına kayıtlı öğrencilerimiz: Çankaya Ü., Malatya İnönü Ü., Hakkari Ü., Karabük Ü., Zonguldak Bülent Ecevit Ü., Yıldırım Beyazıt Ü., Başkent Ü., Irak’tan gelmektedirler.

61 2013-14 Akademik Yılı Öğretim Elemanı Eğitim Faaliyetleri
Öğretim Elemanı Adı Lisans ders sayısı Y.lisans/Doktora ders sayısı Haftalık ders yükü Tez danışmanlığı yapılan öğrenci sayısı Akademik Yılı Güz Bahar Prof.Dr. Aysu Erden 2 1 19 16 8 Prof.Dr. Uğur Öner 9 14 - 1 (MAN) Doç.Dr. Özlem Uzundemir 3 20 10 Öğr. Gör. Halide Aral 5 4 15 12 Öğr. Gör. Dr. Neslihan Ekmekçioğlu (Part-Time) 6

62 Akademik Faaliyetler Öğretim Elemanı Adı Makale Yayını Konferanslar
Akademik Yılı Uluslararası Ulusal Bildirili Prof. Dr. Uğur ÖNER - 2 Doç. Dr. Özlem UZUNDEMİR 1 Öğr. Gör. Yağmur DEMİR

63 Öğretim Elemanlarının Üye Olduğu Kuruluşlar
Öğretim Elemanı Adı Üyelikleri Prof. Dr. Aysu Erden ASAT- The American Studies Association of Turkey IDEA- İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Derneği Doç. Dr. Özlem Uzundemir ASAT-The American Studies Association of Turkey Doris Lessing Society Yrd. Doç Dr. Neslihan Ekmekçioğlu James Joyce Italian Foundation ISA- International Shakespeare Association ESRA-European Shakespeare Research Association BSA- British Shakespeare Association

64 Editörlük ve Hakemlikler
Prof. Dr. Aysu Erden Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences dergisinde hakemlik, editörlük ve yayın kurulu üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. Uğur Öner Türk Psikolojik ve Rehberlik Derneği Yayını Dergisinde hakemlik yapmıştır. Doç. Dr. Özlem Uzundemir Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences dergisinde hakemlik yapmıştır. Doç. Dr. Özlem Uzundemir Journal of American Studies of Turkey adlı derginin editörüdür.

65 Öğretim Elemanlarının Diğer Etkinlikleri
Toplantıya katılan öğretim elemanı Toplantının adı Davetli Konuşmacı Oturum Başkanlığı Prof.Dr.Aysu Erden In Celebration of the 450th Brithday of William Shakespeare Uluslararası/Oturum Başkanlığı One Day Samuel Beckett Kısa Öykü Çözümlemesi Ulusal/Davetli Konuşmacı Doç.Dr.Özlem UZUNDEMİR “American Fantasies and Dreams” konulu Türk American Etütleri Derneği’nin 36. konferansı Uluslararası/Oturum Başkanlığı/Konferans düzenleme komitesi üyeliği Prof.Dr.Uğur ÖNER Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği’nin organisazyonunda 2. Psikolojik Danışma Öğrenci Kongresi

66 Öğretim Elemanlarının Diğer Etkinlikleri
Toplantıya katılan öğretim elemanı Toplantının adı Toplantı tarihi Prof. Dr. Uğur Öner Hukukçular için Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Sertifika Program 31 Mart-7 Nisan 2014 IMKB “Meslek Lisesi Gençlerle İletişim Becerileri” Konferans 19 Haziran 2014 Teknolojinin Doğru Kullanımı ve Siber Zorbalık Arı Okulları Sınıf yönetimi ve Çözüm Odaklı Yaklaşım Çocuğum Okula Başlıyor

67 GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
Toplantının Adı Tarih Kadının Bölünmüş Kimliği ve Kadın Destanı Ayla Kutlu 17 Aralık 2013 Native Americans Prof. Dr. Meldan Tanrısal 27 Şubat 2014 Freelance Writing and Magazine Journalism Gizem Ünsalan 14 Nisan 2014 Müzik ve Edebiyat Ahmet Say 17 Nisan 2014 Küreyi Kuşatan Yeni Kültür ve Bize Yansımaları Dr. Lütfi Erol 6 Mayıs 2014 A Marriage Proposal (Evlilik Teklifi), Anton Chekhov Yöneten:Öğr. Gör. Halide Aral 13 Mayıs 2014

68 Yarışma/Konferans ve Seminerler
Etkinlik Adı Tarih/ Yer 5. Yaratıcı Yazın ve Çeviri Yarışması 09 Mayıs 2014 Çankaya Üniversitesi ELTS 2014  Inter-disciplinarity, Multi-disciplinarity & Trans-disciplinarity in Humanities 15-17 Mayıs 2014 Erciyes Üniversitesi

69 MATEMATİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ

70 Doluluk Oranları 2014 ÖSYS Vakıf Üniversiteleri Doluluk Oranları
Matematik 66,83 Matematik-Bilgisayar 74,55 *https://yoksis.yok.gov.tr/

71 2014 ÖSYS Kontenjanları 2014 Üniversite Adı Programın Adı Kontenjan
Yerleşen ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 77 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 15 11 Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu) Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) 5 İZMİR ÜNİVERSİTESİ Matematik ve Bilgisayar (%75 Burslu) 2 Matematik ve Bilgisayar (Tam Burslu) 18 8 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 31 *http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/yerlestirme/2014-%C3%96SYS-TABLO4-EnKucukEnBuyukPuanlar pdf

72 2014 DGS Kontenjanları 2014 Üniversite Adı Programın Adı Kontenjan
Yerleşen BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik-Bilgisayar 12 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%50 Burslu) 6 Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%75 Burslu) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 8 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İÖ) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 24 Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) 5 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu) İZMİR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) *http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/DGS/tercih/DGS-2014-Yerlestirme-MinMax pdf

73 ÖSYS ile öğrenci alınmasa dahi DGS ile kontenjan dolmuştur.
Üniversite Adı Programın Adı ÖSYS Kontenjan ÖSYS Yerleşen DGS Kontenjan DGS Yerleşen BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik-Bilgisayar 12 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%50 Burslu) 6 Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%75 Burslu) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 24 Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) 5 İZMİR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu)

74 ÖSYS ve DGS yerleştirmesinde kontenjanı tam dolduran bölümler
Üniversite Adı Programın Adı ÖSYS Kontenjan ÖSYS Yerleşen DGS Kontenjan DGS Yerleşen İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 15 11 6 Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu)

75 Akademik Faaliyetler

76 SCI Yayın Sayısı Dağılımı
Matematik- Bilgisayar Bölümü 2014 Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Dr.Öğr. Gör. Öğr. Gör. Araş. Gör. Öğretim Elemanı Sayısı 2 6 1 3 SCI Yayın Sayısı 7 36

77 SCI Yayın sayısı 43 SCI Yayın sayısı/Öğretim Üyesi sayısı 43/14 Desteklenen Proje Sayısı 1 Desteklenen konferans sayısı (Bilim Kurulu) 9 Desteklenen konferans sayısı (Düzenleme Kurulu) 6 Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler 10 Ulusal Konferanslarda Sunulan Bildiriler 2 Davetli Yapılan Konuşmalar 3 Özel Sayı Editörlükleri 7

78 Üniversite içerisindeki Yayın Oranı
SCI Yayın sayısı 2013 (Makale) Oran SCI Yayın sayısı 2014 (Makale) ›Matematik-Bilgisayar Bölümü 60 33,15% 43 36,44% Çankaya Üniversitesi (21 Bölüm) 181 118 *Web of Science https://apps.webofknowledge.com/UA_ClearGeneralSearch.do?action=clear&product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=X1ChqNVVncCvuUNx4Rt

79 Toplantıya katılan öğretim elemanı Toplantının adı
Konferans Türü/Katılım Şekli Prof. Dr. Kenan Taş The 11th International Conference on Fixed Point Theory and its Applications Uluslararası/Bilim Kurulu International Congress in Honour of Professor Ravi P. Agarwal Uluslararası/Yerel Düzenleme Kurulu/Davetli Konuşmacı International Conference on Anatolian Communications in Nonlinear Analysis Uluslararası/Bilim Kurulu/Genel Konuşmacı IECMSA- 2014, 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications National Conference on Advances in Mathematics & its Applications (AMA – 2013) Uluslararası/Davetli Konuşmacı AMG 9 Ulusal/Bilim Kurulu Prof. Dr. Billur Kaymakçalan  International Conference on Nonlinear Differential and Difference Equations: Recent Developments and Applications Uluslararası/Bilim Kurulu/Davetli Konuşmacı The International Workshop on Progress in Difference Equations (PODE 2014) International Congress in Honour of Professor Rav.P. Agarwal Ulusal/Düzenleme Kurulu Yrd. Doç. Dr. Dumitru Baleanu The International Conference on Fractional Signals and Systems 2013 International Conference on Fractional Differentiation and its Applications The 10th IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications International Conference on Advances in Applied Mathematics and Mathematical Physics Uluslararası/Düzenleme Kurulu Araş. Gör. Şeyma Kayan The 3rd International Conference on Complex Dynamical Systems : New Mathematical Concepts and Applications in Life Sciences

80 Editörlük ve Hakemlikler
Yrd. Doç. Dr. Dumitru Baleanu 1)Çankaya University Journal of Science and Engineering 2) Journal of Vibration and Control:  indexed in SCI 3) Open Physics (former Central European Journal of Physics): indexed in SCI 4) Advances in Difference Equations:  indexed in SCI 5) Journal of Computational Analysis and Applications: indexed in SCI 6)  Fractional Calculus and Applied Analysis: indexed in SCI 7) International Journal of Differential Equations 8) Fractional Differential Calculus 9) Transactions on Systems, Signals & Devices, Issues on Systems, Analysis & Automatic Control 10) Hacettepe University, Journal of the Faculty of Pharmacy 11) Communications in Fractional Calculus 12) An International Journal of Optimization and Control: Theories and Applications 13) Journal of Fractional Calculus and its Applications 14) Discontinuity, Nonlinearity and Complexity 15) Journal of Applied Nonlinear Dynamics 16) JP Journal of Mathematical Sciences 17) Fundamental Journal of Mathematical Physics 18) Scientific Research and Essays (SRE) 19) International Journal of Mathematical Research 20) Abstract and Applied Analysis dergilerinde yayın kurulu üyeliği yapmaktadır.

81 Editörlük ve Hakemlikler
Tolga Pusatlı CUJSE Editör Yardımcılığı

82 Yurtdışı Görevlendirmeler:
Yrd. Doç. Dr. Dumitru Balenau King Abdülaziz Üniversitesi ( ) Yrd. Doç. Dr. Özlem Defterli Michigan State Üniversitesi (NSF Projesi ile elde edilen doktora sonrası araştırma bursu, ) Yrd. Doç. Dr. Figen Çilingir Bosna Üniversitesi (TÜBİTAK Bursu, ) Yrd. Doç. Dr. Fatma Altunbulak Aksu Friedrich Schiller Üniversitesi (TÜBİTAK Bursu, )

83 Matematik-Bilgisayar
Eğitim Faaliyetleri Lisans Aktif Pasif 1. Sınıf 7 4 2. Sınıf 13 1 3. Sınıf 8 2 4. Sınıf 9 Toplam 37 Lisansüstü Anabilim Dalı Tezli Öğrenci Sayısı Tezsiz Aktif Pasif Matematik-Bilgisayar 22 3 2 Bilgi Teknolojileri 53 10 8

84 2013-2014 Güz+Bahar+Yaz Ders Ders Yükü
Adı Soyadı Güz+Bahar+Yaz Ders Ders Yükü Lisans Y. Lisans Toplam Tez Danışmanlığı Prof.Dr. Billur KAYMAKÇALAN 6+9 5+4 24  2 Prof.Dr. Kenan TAŞ 1+10 55  5 Yrd.Doç.Dr.Fatma ALTUNBULAK AKSU 14+14 - 28  - Yrd.Doç.Dr.Dumitru BALEANU 3 Yrd.Doç.Dr.Figen ÇİLİNGİR 16+17 4+2+6 45 Yrd.Doç.Dr.Özgür Tolga PUSATLI 2 14+17 33  10 Yrd.Doç.Dr.Raziye MERT 3+5 62 Yrd.Doç.Dr.Özlem DEFTERLİ Öğr.Gör. Aynur BAKİ GÜRSOY 54 Öğr.Gör.Gülistan ÖZDEMİR ÖZDOĞAN 15+12 27 Öğr.Gör. Majid Mohammadi GOMAINY 12+14 26 Öğr.Gör. Necip ÖZFİDAN 14+20 37 Yarı zamanlı (8 Öğretim Elemanı) MCS 107 (2). MCS 155 (3), MCS 156 (2), MCS 205 (1), MCS 255 (1) MCS 258 (2), MCS 381 (1), IT 535 (1), MCS 324(1) MCS 101 (1), MCS 107 (2), MCS 108 (1), MCS 102, MCS 156 (2), MCS 258 MCS 155 (4), MCS 205 (1), MCS 255 (1), MCS 506 (1)

85 Akademik Kadroda Gerçekleşen Değişiklikler
Görev Değişiklikleri Prof. Dr. Kenan Taş- Rektör Yardımcılığı ( ) Yeni Atananlar ----- Ücretsiz İzinler Yrd.Doç.Dr. Dumitru BALEANU ( ) Yrd.Doç.Dr. Özlem DEFTERLİ ( ) Yrd. Doç. Dr. Fatma ALTUNBULAK AKSU ( ) Yrd. Doç. Dr. Figen ÇİLİNGİR ( ) Ayrılanlar Doç.Dr. Thabet Abdeljawad Yrd. Doç. Dr. Seçil Gergün Yrd. Doç. Dr. Fahd Jarad

86 Erasmus Adı Soyadı Bölüm Gittiği Yükseköğretim Kurumu Ülke Emre
KALAYCI Matematik Bilgisayar Averio Üniversitesi Portekiz Sezen Eliz İNCE

87 Öğrenci Başarısı Çankaya Üniversitesi’nde ilk defa iki öğrencimiz yurt dışında bir üniversiteden araştırma görevliliği kabulü almışlardır: Demet Yalman Mustafa Özen (Üniversite 1.’si) Georgia Southern Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimleri ile araştırma görevliliği yapmaktadırlar.

88 Üniversite İçinde Gerçekleştirilen Etkinlikler
Bölüm içinde 9 seminer düzenlenmiştir. Zeynep Kayar, ODTÜ Lutz Peschke, Çankaya Üniversitesi Goran Lešaja, Yaşar Üniversitesi/GSU Hua Wang, Georgia Southern University Erkan Murat Türkan, Çankaya Üniversitesi I.P. Stavroulakis, University of Ioannina Tolga Pusatlı, Çankaya Üniversitesi Gülistan Özdemir Özdoğan , Çankaya Üniversitesi Önder Türk, ODTÜ

89 Uygulamalı Matematik-Bilgisayar Bilimleri Topluluğu
Matematik-Bilgisayar Bölümü ile Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri topluluğunun ortak çalışması ile düzenlenen Liselerarası Matematik Yarışması’na katılan 39 liseden 7 si finale kalmaya hak kazandı.

90

91 1. Kadın Matematikçiler Çalıştayı
TKMD tarafından Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde düzenlenen 1. Kadın Matematikçiler Çalıştayı’na bölümümüz destek vermiştir.

92 Teşekkürler...


"Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları