Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Emin Sadık AYDIN Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 10 Mart 2011 Ankara AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİ TOPLUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Emin Sadık AYDIN Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 10 Mart 2011 Ankara AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİ TOPLUMU."— Sunum transkripti:

1 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Emin Sadık AYDIN Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 10 Mart 2011 Ankara AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİ TOPLUMU POLİTİKALARI

2 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem Lizbon Stratejisi eAvrupa Girişimi i2010 Stratejisi Digital Agenda for Europe Destek Programları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) 2010 Yılı Çağrısı Kazanımları

3 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Lizbon Stratejisi – I (Mart 2000, Lizbon) Avrupa'nın 2010 yılında; “daha çok ve daha iyi istihdam ve kapsamlı bir sosyal uyum aracığıyla sürdürülebilir ekonomik büyüme becerisine sahip, dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline dönüşmesi hedeflenmiştir.

4 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Lizbon Stratejisi - II Ekonomik temel Rekabetçi, dinamik, daha iyi ve daha çok istihdam sağlayan bilgi tabanlı ekonomi Sosyal temel Sosyal dışlanmayla mücadele, Bilgi ekonomisini destekleyecek insan kaynaklarına yatırım istihdam konusunda daha aktif bir politika Çevre temeli ekonomik büyüme-doğal kaynak tüketimi dengesi

5 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı eAvrupa Girişimi - I (Aralık 1999 Helsinki) 10 Temel Amaç Avrupa'daki genç nüfusun sayısal çağa hazırlanması Ucuz internet erişimi e-Ticareti hızlandırmak Araştırmacılar ve öğrenciler için hızlı internet Güvenli elektronik erişim için akıllı kartlar Yüksek teknoloji üreten/kullanan KOBİ'ler için risk sermayesi Özürlüler için e-Katılım (e-Participation) Çevrimiçi sağlık hizmetleri Akıllı ulaşım Çevrimiçi devlet hizmetleri

6 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı eAvrupa Girişimi - II eAvrupa 2002 Eylem Planı (Haziran 2000 Feira) Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet İnsan kaynağına yatırım İnternet kullanımının teşvik edilmesi eAvrupa + (Haziran 2001 Göteborg) eAvrupa 2002’ye ilave olarak “bilgi toplumunun temel yapıtaşlarını oluşturan çalışmaların hızlandırılması”

7 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı eAvrupa Girişimi - III eAvrupa 2005 Eylem Planı (Haziran 2002 Sevilla) e-Devlet, e-Eğitim, e-Sağlık başta olmak üzere modern çevrimiçi hizmetlerin sunumu Dinamik e-iş ortamının yaratılması Rekabetçi fiyatlarla yaygın genişbant erişimi Güvenli bilgi altyapısı

8 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı i2010: Büyüme ve İstihdam için Avrupa Bilgi Toplumu Tek Avrupa Bilgi Alanı BİT’te İnovasyon ve Ar-Ge’ye Yatırım İçerme, Daha İyi Kamu Hizmetleri, Yaşam Kalitesi

9 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı i2010: Tek Avrupa Bilgi Alanı Sayısal Dönüşüm –BİT hızla yayılıyor –iş yapma biçimlerini dönüştürüyor –içerik zenginleşiyor –erişim; zaman ve mekan bağımsız hale geliyor Temel zorluklar –hız (bant genişliği) –zengin içerik –birlikte işlerlik –güvenlik Amaç: Karşılanabilir ve yüksek bant genişlikli iletişim, zengin ve çeşitli içerik ve sayısal hizmetler sunan Tek Avrupa Bilgi Alanı

10 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı i2010: İçerme, Daha İyi Kamu Hizmetleri, Yaşam Kalitesi İçerme –erişim –okuryazarlık Kamu hizmetleri –birlikte işlerlik –e-Sağlık –e-İhale Yaşam kalitesi –yaşlanma –akıllı ve temiz ulaşım sistemleri –kültürel çeşitlilik

11 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Digital Agenda for Europe (DAE) Ağustos 2010 tarihinde kabul edildi 7 temel eylem alanı (eksen) 1.Digital Single Market (Sayısal tek pazar) 2.Interoperability and standards (Birlikte çalışabilirlik ve standartlar) 3.Trust and security (Güven ve güvenlik) 4.Very Fast Internet (Çok hızlı internet) 5.Research and Innovation (Araştırma ve yenilik) 6.Enhancing e-Skills (e-Becerileri geliştirmek) 7.ICT for Social Challenges (Sosyal sorunlar için BİT)

12 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: Sayısal Tek Pazar - Çevrimiçi hizmetlerin ve eğlence içeriğinin serbest dolaşımı konusunda engeller bulunuyor. - Sayısal Gündem AB Sayısal Tek Pazar konusunda yeni kurallar tanımlayacak. AMAÇLAR: 1- Çevrimiçi eğlence sektörünü geliştirmek 2- Çevrimiçi ödeme için tek bir alan oluşturmak 3- Siber alanda müşterileri korumak

13 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar - İnternet güzel bir birlikte çalışabilirlik örneği - Avrupa, yeni bilgi teknolojileri cihazları, uygulamaları, veri depolama üniteleri ve hizmetlerinin internet gibi birlikte çalışabilirliğini temin etmek durumunda - Sayısal Gündem, gelişmiş standart oluşturma prosedürlerini ve birlikte çalışabilirliği tanımlıyor.

14 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: Güven ve Güvenlik - Avrupa’da internet kullanıcılarının yalnızca yüzde 12’si çevrimiçi işlemler konusunda kendisini güvende hissediyor. - Zararlı yazılımlar ve çevrimiçi dolandırıcılık kullanıcıları tedirgin ediyor ve bilgi ekonomisine zarar veriyor. - Sayısal Gündem, bu konuda siber saldırılara karşı konulması ve kişisel verilerin korunması gibi bir çok pratik çözüm sağlıyor

15 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: Çok Hızlı İnternet - Yeni hizmetler daha hızlı internete ihtiyaç duyuyor. - 2020 yılına kadar Avrupa’daki internet kullanıcıların tamamının en az 30 Mbps dosya indirme hızına erişmeleri hedefleniyor. - Sayısal Gündem, bu alandaki yatırımların artırılmasını amaçlıyor.

16 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: Araştırma ve Yenilik - Avrupa’nın en iyi beyinlerini araştırmaya teşvik etmek için güçlü bir altyapı ve yeterli fon gerekiyor. - En iyi araştırma fikirleri pazarlanabilir ürün ve hizmetlere dönüştürülmelidir. - Sayısal Gündem, Avrupa çapında yapılacak koordinasyon faaliyetleriyle birlikte hareket etmeyi sağlayarak Avrupa’nın rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

17 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: e-Becerileri Geliştirmek - Avrupalıların yüzde 30’u interneti hiç kullanmıyor. - Özellikle, dezavantajlı vatandaşlar elektronik içerik ve hizmetleri kullanmada zorlukla karşılaşıyor. - Hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla beraber insanların sayısal becerilerini geliştirmeleri gerekiyor. - Sayısal Gündem, sayısal bölünmeye yönelik pek çok eylem içeriyor.

18 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: Sosyal Sorunlar için BİT - Sayısal teknolojiler sosyal sorunlara yönelik pek çok çözüm sunuyor. - Sayısal Gündem, enerji verimliliği, yaşlanma, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi konularına odaklanıyor. - Bilgi ve iletişim teknolojileri Avrupa’nın kültürel mirasının sayısallaştırılması ve herkesin erişimine sunulması konularında da çözümler sunuyor.

19 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Destek Programları 6 ncı Çerçeve eContent eContent + eTEN MODINIS 7 nci Çerçeve Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı

20 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı Uygulama Dönemi: 1 Ocak 2007-31 Aralık 2013 Bütçesi: 3.621 Milyon Euro Amacı: –Avrupa’da başta KOBİ’ler olmak üzere rekabet ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması –Sürdürülebilir büyümeyi ve sayısal içermeyi sağlamış bir bilgi toplumunun oluşumunun hızlandırılması –Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının sağlanması –Yeni ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve etkin enerji tüketiminin sağlanması Daha önce uygulanmış olan İşletme ve Girişimcilik Çok Yıllı Programı (MAP), Life Çevre Programı, e-Ten, e-Content ve Modinis gibi çeşitli programları tek bir çerçeve altında bir araya getirecek 7. Çerçeve Programı kapsamında yürütülecek olan projeler, Araştırma ve Teknolojik Gelişme alanından ayrı olmakla birlikte, tamamlayıcı nitelikte

21 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Toplam Bütçe: 730 milyon Euro Amaç –Geçmiş tecrübelerden (eTen, eContent+, Modinis) yararlanmak –Sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve kapsayıcı bir bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırmak –Yenilikçiliği ve birlikte işlerliği çeşitli yollarla desteklemek

22 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Katılımcı Ülkeler AB üyeleri Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) Ülkeleri –İzlanda, Lihtenştayn, Norveç Diğer ülkeler Türkiye Hırvatistan Sırbistan

23 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı 2010 Yılı Çağrısı Kazanımları - Türkiye, 2010 yılı çağrısı için ulusal bütçeden 1.257.920 Avro ödeme yapmıştır. - 25 farklı projeden 50 paydaş proje başvurusunda bulunmuştur. -Toplam 5 projeden 6 Türk paydaş Komisyon desteği almaya kesin olarak hak kazanmıştır. Alınacak toplam hibe tutarı 1.107.980 Avro dur. (%88 Geri dönüş) - e-CODEX- Adalet Bakanlığı, Bologna-Koç Üniversitesi, SEHGovIA- Sağlık Bakanlığı, epSOS 2-Sağlık Bakanlığı ve SRDC Ltd.Şti., Organic.Lingua-Çukurova Üniversitesi - Ayrıca, 2 Türk paydaşın yer aldığı ISSUES projesi yedek listede yer almaktadır. Bu projenin de desteklenmesi durumunda Türk paydaşların alacağı toplam hibe tutarı 1.343.490 Avro olacaktır. (%106 Geri dönüş)

24 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı TEŞEKKÜRLER Emin Sadık AYDIN (312) 294 66 09 esaydin@dpt.gov.tr


"AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Emin Sadık AYDIN Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 10 Mart 2011 Ankara AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİ TOPLUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları