Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RAKAM VE GÖSTERGELERDE BOLU EKONOMİSİ. SEKTÖREL DAĞILIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RAKAM VE GÖSTERGELERDE BOLU EKONOMİSİ. SEKTÖREL DAĞILIM."— Sunum transkripti:

1 RAKAM VE GÖSTERGELERDE BOLU EKONOMİSİ

2 SEKTÖREL DAĞILIM

3

4 NÜFUS: (2014) SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRASI: 11 (2011) EN YAŞANABİLİR İLLER SIRALAMASI : 7(2013) KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR: USD (TÜİK ) YATIRIM TEŞVİK BÖLGESİ: 2

5 SOSYO – EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ (2011)  Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlandı.  61 kritere göre illerin gelişmişlik durumu belirlendi.  Bolu, 81 il içinde 11. sırada yer aldı.

6

7 SEGE KRİTERLERİ Demografik Göstergeler 1 Nüfus Yoğunluğu 2 Yaşa Özel Doğurganlık Oranı (15-49 yaş) 3 Genç Bağımlı Nüfus Oranı (0-14 yaş) 4 Net Göç Hızı 5 Şehirleşme Oranı Eğitim Göstergeleri 1 Okuryazar Nüfus Oranı 2 Okuryazar Kadın Nüfusunun Toplam Kadın Nüfusuna Oranı 3 Genel Ortaöğretim Net Okullaşma Oranı 4 Mesleki ve Teknik Liseler Okullaşma Oranı 5 İlin YGS Ortalama Başarı Puanı 6 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu Nüfusun 22+ Yaş Nüfusa Oranı

8 SEGE KRİTERLERİ Sağlık Göstergeleri 1 Yüz Bin Kişiye Düşen Hastane Yatak Sayısı 2 On Bin Kişiye Düşen Hekim Sayısı 3 On Bin Kişiye Düşen Diş Hekimi Sayısı 4 On Bin Kişiye Düşen Eczane Sayısı 5 Yeşil Kart Sahibi Nüfusun İl Nüfusuna Oranı İstihdam Göstergeleri 1 İşsizlik Oranı 2 İşgücüne Katılma Oranı 3 Çalışma Çağındaki Nüfusun ( yaş arası) Toplam Nüfus İçerisindeki Oranı 4 İmalat Sanayi İstihdamının Sigortalı İstihdam İçindeki Oranı 5 Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların Toplam Nüfusa Oranı 6 Ortalama Günlük Kazanç 7 Ortalama Günlük Kazanç - Kadın 8 İstihdam Oranı

9 SEGE KRİTERLERİ Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri 1 İl İhracatının Türkiye İçindeki Payı 2 Kişi Başına Düşen İhracat Tutarı 3 İmalat Sanayi İşyerlerinin Türkiye İçindeki Payı 4 İmalat Sanayi Kayıtlı İşyeri Oranı 5 Kişi Başı İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi 6 Organize Sanayi Bölgesinde Üretim Yapılan Parsellerin Türkiye İçindeki Payı 7 Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Sayısının Türkiye İçindeki Payı 8 Yeni Kurulan Şirketlerin Toplam Sermayesinin Türkiye İçindeki Payı 9 On Bin Kişiye Düşen Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı 10 Yüz Bin Kişiye Düşen Marka Başvuru Sayısı 11 Yüz Bin Kişiye Düşen Patent Başvuru Sayısı 12 Yüksek Lisans ve Doktora Sahibi Nüfusun 30+ Yaş Nüfusa Oranı 13 Kırsal Nüfus Başına Düşen Tarımsal Üretim Değeri 14 Turizm Yatırım-İşletme ve Belediye Belgeli Yatak Sayısının Türkiye İçindeki Payı 15 Teşvik Belgeli Yatırım Tutarının Türkiye İçerisindeki Payı

10 SEGE KRİTERLERİ Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri 1 İl İhracatının Türkiye İçindeki Payı 2 Kişi Başına Düşen İhracat Tutarı 3 İmalat Sanayi İşyerlerinin Türkiye İçindeki Payı 4 İmalat Sanayi Kayıtlı İşyeri Oranı 5 Kişi Başı İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi 6 Organize Sanayi Bölgesinde Üretim Yapılan Parsellerin Türkiye İçindeki Payı 7 Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Sayısının Türkiye İçindeki Payı 8 Yeni Kurulan Şirketlerin Toplam Sermayesinin Türkiye İçindeki Payı 9 On Bin Kişiye Düşen Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı 10 Yüz Bin Kişiye Düşen Marka Başvuru Sayısı 11 Yüz Bin Kişiye Düşen Patent Başvuru Sayısı 12 Yüksek Lisans ve Doktora Sahibi Nüfusun 30+ Yaş Nüfusa Oranı 13 Kırsal Nüfus Başına Düşen Tarımsal Üretim Değeri 14 Turizm Yatırım-İşletme ve Belediye Belgeli Yatak Sayısının Türkiye İçindeki Payı 15 Teşvik Belgeli Yatırım Tutarının Türkiye İçerisindeki Payı

11 SEGE KRİTERLERİ Mali Kapasite Göstergeleri 1 İldeki Banka Kredilerinin Türkiye İçindeki Payı 2 İldeki Tasarruf Mevduatının Türkiye İçindeki Payı 3 Kişi Başına Düşen Banka Mevduatı Tutarı 4 Bin Kişiye Düşen İnternet Bankacılığında Aktif Bireysel Müşteri Sayısı 5 Bin Kişiye Düşen İnternet Bankacılığında Aktif Kurumsal Müşteri Sayısı 6 Kişi Başına Düşen Bütçe Gelirleri 7 İl Vergi Gelirinin Türkiye İçindeki Payı Erişilebilirlik Göstergeleri 1 Kırsal Kesim Asfalt-Beton Köy Yolu Oranı 2 İlin En Yakın Havaalanına Uzaklığı 3 Hane Başına Genişbant Abone Sayısı 4 Kişi Başına Düşen GSM Abone Sayısı 5 İlin Otoyol ve Devlet Yollarına Göre yük-km Değerleri 6 Toplam Demiryolu Hattının Yüzölçüme Oranı

12 SEGE KRİTERLERİ Yaşam Kalitesi Göstergeleri 1 Bin Kişiye Düşen AVM Brüt Kiralanabilir Alan Oranı 2 Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı 3 Kişi Başı Mesken Elektrik Tüketimi 4 On Bin Kişiye Düşen Özel Otomobil Sayısı 5 Kükürtdioksit (SO2) Ortalama Değeri 6 Partiküler Madde (Duman) Ortalama Değeri 7 Sosyal Güvenlik Kapsamı Dışında Kalan Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı 8 Yüz Bin Kişiye Düşen Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü Sayısı 9 Yüz Bin Kişiye Düşen İntihar Vakası Sayısı

13 İLİN ARAZİ DAĞILIMI ARAZİ DAĞILIMI YÜZÖLÇÜMÜ (HEKTAR) TARIM ALANI ÇAYIR VE MERA ALANI ORMAN VE FUNDALIK TARIM DIŞI ARAZİ TOPLAM

14 BİTKİSEL ÜRETİM KULLANIM AMACI ALAN (HEKTAR) TARLA SEBZELİK1.492 MEYVELİK2.586 BAĞ404 TOPLAM

15 TARLA ÜRÜNLERİ ÜRÜN CİNSİ ALAN (HEKTAR) ÜRETİM (TON) TAHILLAR YEM BİTKİLERİ YUMRULU BİTKİLER BAKLAGİLLER ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YAĞLI TOHUMLAR NADAS KULLANILMAYAN ARAZİ TOPLAM Yıllık tonluk patates üretimiyle Niğde, Nevşehir ve İzmir’in ardından 4. sıradayız. Türkiye üretiminin (4,8 milyon ton) % 5,15 ini üretmekteyiz.

16 SU ÜRÜNLERİ KAPASİTESİ Tesis Sayısı32 Adet Üretim Kapasitesi351 ton/yıl yavru/yıl Avlak Sahası 1 adet-18 ton/yıl Kiralama Kapasitesi (Yeniçağa Gölü) Alabalık Üretim350 Ton/Yıl

17 HAYVANSAL ÜRETİM BOLU İLİ 2013 YILI HAYVAN MEVCUTLARI Toplam Hayvancılık İşletme Sayısı BÜYÜKBAŞKÜÇÜK BAŞTEK TIRNAKLI SIĞIR BUZAĞI DANA MANDA TOPLAM KOYUN KEÇİ TOPLAM AT KATIR EŞEK TOPLAM Türkiye’de toplam büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan mevcuttur hayvan mevcutları

18 TAVUK HİNDİ YUMURTACIBROİLER (ETLİK )DAMIZLIK TOPLAM dönem yıl x 180 = (yumurta/yıl) YILI KANATLI MEVCUTLARI HAYVANSAL ÜRETİM

19 Kümes Sayısı Kanatlı Sayısı Üretilen Et Miktarı (kg) Yüzde % Türkiye Bolu

20 KANATLI HAYVANCILIK ♦ Sektörde 6 firma yer almaktadır. ♦ Türkiye beyaz et ve hindi eti üretiminin yaklaşık % 30’unu Bolu firmaları karşılamaktadır. ♦ Bolu’daki 2 beyaz et endüstrisi kuruluşu, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında bulunmaktadır. ♦ Bolu’daki 2 beyaz et endüstrisi kuruluşu, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında bulunmaktadır. * Ayrıca, il merkezi ve ilçelerde yetiştirici kümes mevcuttur.

21 ARICILIK İŞLETME SAYILARI KOVAN SAYILARI (CANLI KOLONİ) BAL ÜRETİMİ (KG) TÜRKİYE BOLU YILI ARI KOLONİ SAYILARI VE BAL MİKTARI

22 KOOPERATİFÇİLİK Türkiye’de ortaklı toplam kooperatif bulunmaktadır. Kooperatifin Adı Ortak Sayısı Kooperatif Sayısı 1 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Sulama Kooperatifi Su Ürünleri Kooperatifi Su Ürünleri Kooperatifi492 Toplam

23 İLİMİZDEKİ BİRLİKLER Türkiye’de 1139 adet birlik ve üyesi vardır. Birliğin AdıÜye Sayısı 1Bolu Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri Birliği Bolu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği295 4Bolu İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği866 5Bolu İli Yumurta Üreticileri Birliği23 6Bolu İli Göynük İlçesi Süt Ürünleri Tar. Ür. Birliği Bolu İli Süt Üreticiler Birliği Bolu İli Mudurnu İlçesi Süt Üreticiler Birliği907 9Bolu İli Broiler Tavuk Yetiştiricileri Birliği180 10Bolu İli Fidan Üreticileri Birliği43 11Bolu ili ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği110 Toplam24.340

24 KKYDP EKONOMİK YATIRIMLAR ( ) Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteklemeleri Genel Toplamı ETAP NO ADETHİBE DESTEĞİ TUTARI ,26 TL 2Tamamlanan proje yoktur ,27 TL ,88 TL ,40 TL ,53 TL ,00 TL TOPLAM ,34 TL

25 KKYDP MAKİNA EKİPMAN YATIRIMLARI ( ) Makine Ekipman Hibe Desteklemeleri Genel Toplamı MAKİNE VE EKİPMAN HİBE DESTEKLEMELERİ YılıAdetHibe Desteği Tutarı ,38 TL ,85 TL ,50 TL ,00 TL ,50 TL ,34 TL ,17 TL TOPLAM ,74 TL

26 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ: ,03 YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ: ,45 TARIM HAVZALARI MODELİ FARK ÖDEMESİ DESTEKLEMESİ ,94 YURT İÇİ SEERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ ,78 YURT İÇİ SEERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ ,00 SERTİFİKALI FİDE- FİDAN KULLANIM DESTEĞİ3.557,10 BİTKİSEL DESTEKLEMELER TOPLAMI ,30 BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

27 HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ DESTEKLEME ADIHAYVAN SAYISIİŞLETME SAYISIDESTEKLEME TUTARI (TL) Besili Erkek sığır Desteklemesi Anaç Sığır Desteklemesi Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi Çiğ Süt Desteklemesi (Süt Miktarı) Tazminatlı Hayvan Hastalıkları Anaç Manda Desteklemesi Arılı Kovan Desteklemesi Porsiyonluk Balık Desteklemesi kg Buzağı Desteklemesi Tiftik Üretiminin Desteklenmesi kg TOPLAM TL TL

28 METAL SANAYİ Pay: % 18,2 Faaliyet Alanı: Esas olarak beyaz eşya üretimi alanında faaliyet gösteren bir ana işletme ve bu işletmeye yardımcı sanayi hizmeti veren işletmeleri kapsamaktadır. Firma Adedi: Odamıza kayıtlı 34 firma. İstihdam: kişi Pay: % 17,1 Firma Adedi: Odamıza kayıtlı 32 firma. Faaliyet Alanı: Esas itibariyle organize sanayi bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bunun yanı sıra Mengen ve Mudurnu ilçelerinde de sektör kuruluşları mevcuttur. İstihdam: kişi. ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ

29 TEKSTİL SANAYİ Pay: % 9,6 Faaliyet Alanı: Ana kuruluşları Organize Sanayi Bölgesi ve kent merkezinde yoğunlaşan sektörde temel Pazar Avrupa Birliği’dir. Sektör ihracat ağırlıklı çalışmaktadır. Firma Adedi: Odamıza kayıtlı 18 firma. İstihdam: kişi SANAYİ ÜRÜNLERİMİZ Beyaz eşya, metalden mamul eşya, parça ve makine, sunta, suntalam, MDF, kereste, mobilya, palet, parke, laminat, tekstil, deri ve hazır giyim ürünleri, beyaz et ve hindi eti, cam ve temperli cam, kablo, ilaç, gıda maddeleri ve süt ürünleri.

30 .

31

32

33

34

35 SANAYİDE TAM KAPASİTE ÇALIŞMAMA NEDENLERİ % 73Talep Yetersizliği % 27Pazarlama, Tanıtım vb. Sorunu % 18Finansman Güçlüğü MAMUL MALİYET ARTIŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER % 79Enerji Maliyeti % 73Hammadde Fiyatları % 66İşçilik Maliyeti

36 2014 BOLU DIŞ TİCARETİ (MERKEZİ BOLU OLAN FİRMALAR) İHRACAT: 177,5 M. USD (TÜİK) İTHALAT: 195,2 M. USD (TÜİK)

37 BOLU DIŞ TİCARETİ (USD) (REEL – BOLU’DAN YAPILAN ÜRETİM İLE)

38 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 21 MAYIS 2015

39 MERKEZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Bolu Merkez’de, Türkiye’nin en küçük OSB’lerinden birisi, Parsellerin tamamı tahsisli. Toplam Büyüklüğü Parsel Sayısı Tesis Sayısı İstihdam 73 ha

40 Ankaraİstanbul MERKEZ OSB

41 MERKEZ ORGANİZE SANAYİ İLAVE REZERV ALANI Bolu Merkez’de, altyapı çalışmaları tamamlandı. Parsel tahsisleri devam ediyor. 3 firma faaliyete başladı. Toplam Büyüklüğü Parsel Sayısı Öngörülen İstihdam Ortalama Parsel Büyüklüğü 74 ha m kişi

42 İstanbul Ankara Merkez OSB İlave OSB

43 GEREDE OSB Toplam Büyüklüğü Parsel Sayısı Parsel Sayısı ha Gerede-Ankara Devlet karayolu 5. Km Boş Parsel 6/300 Faal Firma / İstihdam 8

44 GEREDE DERİ OSB

45 HİZMETLER SEKTÖRÜ ULAŞTIRMA AİBÜ TURİZM ULAŞTIRMA AİBÜ TURİZM

46 ULAŞTIRMA Ulaştırma sektörü içinde özellikle uluslararası taşımacılık sektörü, İlimizin en köklü ve yerleşik sektörlerinden birisidir. Uluslararası taşımacılık işiyle iştigal eden firmaların çalışma alanları içinde ön plana çıkan bölgeler Ortadoğu, Rusya, Kafkasya ve Avrupa Birliği’dir.

47 ULAŞTIRMA Uluslararası taşımacılık yapan 35 firma Odamızdan TIR karnesi kullanmaktadır. Bu firmalar içinde merkezi ilimizde bulunan firmalar olduğu gibi, çevre illerde yerleşik firmalar da bulunmaktadır. Firmalar Odamızdan yılda ortalama 21 bin adet TIR karnesi kullanmaktadır. Firma başına ortalama kullanım rakamı 600’dür.

48 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Barınma Gıda, beslenme UlaşımEğitim 27 bin öğrenci Şehir nüfusunun % 10’u

49 Turizm sektörü, Bolu’nun ekonomik gelişim ve kalkınma vizyonunun merkezinde yer alan sektördür. Deniz dışı alternatif turizm alanlarından 6’sına ait Bolu’da önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Bu alt sektörler: ♦ Kış Turizmi ♦ Spor Turizmi ♦ Termal-Sağlık Turizmi ♦ Tarih-Kültür Turizmi ♦ Doğa-Yayla Turizmi ♦ Toplantı-Kongre Turizmi ’dir. TURİZM

50 Turizm tesis ve yatak sayıları 28 TESİS YATAK KAPASİTESİ 65 TESİS YATAK KAPASİTESİ

51 Konaklayan Turist Sayıları (Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü) FARK (%) Yerli ,9 Yabancı ,3 TOPLAM ,0

52 TURİZM YATIRIMLARI MERKEZ

53 KARACASU TERMAL KOMPLEKSİ Karacasu Aktoprak mevkiinde İl Özel İdaresi mülkiyetindeki 127 dönümlük arazi üzerine 500 yatak kapasiteli, 5 yıldızlı termal otel ve kür merkezi ile ek tesislerin yapımının tamamlanma süresi 3 yıl.

54 MERKEZ NARVEN TERMAL KASABASI Demirciler Köyü mevkiinde, toplam 150 hektarlık alana, devre mülk, 400 yataklı otel, 200 birimlik rezidans, kişilik kongre merkezi, kaplıca, SPA, fizik tedavi hastanesi, camiler ve villalar

55 TURİZM YATIRIMLARI MUDURNU

56 SAROT TERMAL VADİ Mudurnu Taşkesti Beldesinde, toplam dönümlük bir alana yayılan, termal otel, 400 devremülk, kür merkezleri ve ek tesisleri barındıran, toplam 2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip proje. Toplam istihdam hedefi

57 MUDURNU BURJ-AL BABAS Mudurnu Dolayüz Köyü’nde, Dubai ortaklığıyla m2‘lik bir alanda parsellik villalara sahip olacak tesis, aynı zamanda devremülk kapasitesine sahip. Projede ayrıca beş yıldızlı sağlık, güzellik ve wellness hizmetleri sunan Burj Al Hammam Thermal Hotel, sosyal tesisler, havuzlar, Türk hamamları, saunalar, buhar odaları, tuz odaları, aquaparklar, sağlık ve güzellik merkezleri, fitnesslar bay/bayan tamamen ayrı olarak, alışveriş merkezleri, konferans salonları, çocuk eğlence merkezleri, sinemalar, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerini içerisinde barındıran hastane bulunuyor.

58 BORVO TERMAL RESORT Mudurnu Kilözü Köyü’nde yapımına başlanan projede toplam 350 dönümlük alanda, 114 villa, beş yıldızlı termal otel, golf sahası, hayvanat bahçesi bulunuyor. MUDURNU

59

60 Kaynak: TOBB ve TESK Kurulan Şirket Sayısı10182 Kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme TOPLAM Kapanan Şirket2425 Kapanan Gerçek Kişi İşletme3543 TOPLAM 5968 Açılan Esnaf Dükkanı Kapanan Esnaf Dükkanı424484

61 (TL) FARK (TL)FARK (%) 1) TOPLAM NAKDİ KREDİ ,6 a) Nakdi Kredi ,3 b) Takipteki Alacaklar ,9 2) GAYRİNAKDİ KREDİ ,8 3) TOPLAM KREDİ ,8 4) TASARRUF MEVDUATI ,7 a) TL ,9 b) Döviz ,3 5) DİĞER MEVDUAT ,4 a)TL ,3 b) Döviz ,4 TOPLAM MEVDUAT ,8 KREDİ-MEVDUAT-TAKİPTEKİ ALACAK DEĞİŞİMLERİ (TL) (BOLU) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Aralık 2014)

62

63 PROTESTOLU SENETLER (TUTAR – TL) (T.C. MERKEZ BANKASI) İLLER (TR – 42) FARK(%) KOCAELİ ,7 SAKARYA ,4 DÜZCE ,3 BOLU ,0 YALOVA ,1

64 ÜYE DAĞILIMI 5174 Sayılı Kanun ve Bolu Tic.ve San. Odası ÜYENİN TÜRÜ 2013PAY (%)2014 PAY (%) ANONİM ŞİRKET 35210,935911,5 LİMİTED ŞİRKET , ,1 ŞAHIS FİRMASI 68821,475224,2 DİĞER (KOLL.ŞTİ, KOOP., BİRLİK VB.) 2206,82247,2 TOPLAM , ,0

65 Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı Kaynak: TOBB ve TESK Kurulan Şirket Sayısı10182 Kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme TOPLAM Kapanan Şirket2425 Kapanan Gerçek Kişi İşletme3543 TOPLAM 5968 Açılan Esnaf Dükkanı Kapanan Esnaf Dükkanı424484

66 Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kalkınma Bakanlığı ve MARKA’nin desteği ile yürüttüğü “BOLU’NUN URETICI KOBI’LERI DISA ACILIYOR PROJESI’’ nden bazı önemli bulgular (Giray Reşat, 2014, Bolu).  Proje iki parçadan oluşmaktadır: (1) Bolu ili Dış Ticaret Sektör Analiz Raporu, (2) Bolu’daki KOBI ler için ‘Dış Ticaret El Kitabi’.  Dış Ticaret sektör analizi için Bolu’daki 203 adet firma ile anket çalışması yapılmıştır.  Saha çalışması bünyesinde firmaların iç pazardaki rekabetçi yönleri değerlendirildi. Firmaların %41i üretim maliyetlerini yüksek bulmuşlar, %77si AR-GE faaliyetlerine orta derecede ilgilendikleri, %81inin ise düşük ve orta derecede teknolojiye sahip olduklarını belirtmişlerdir.  Firmalara neden ithalat ve ihracat yapmadıkları da sorulmuş cevaplar ekonomik sektörlere göre ayrıştırılmıştır (gıda ürünleri imalatı vs kimyasal madde ürünleri imalatı gibi). Cevaplarda ağırlıklı olarak iç pazarın daha avantajlı olması, ürünlerin fiyat yüksekliği ve ihtiyaç hissedilmemesi baslıca sebepler olarak göze çarpmıştır.  Dış ticaret yapan firmalara temel problemleri sorulduğunda ise ağırlıklı olarak döviz kurları cevabi alınmıştır. Daha sonra enerji maliyetleri ve hammadde fiyatları yer almıştır.  İhracat yapan firmaların önemli çoğunluğu (%76) ihracat işlemlerinde risk yönetim tekniklerinden haberdar olmadıklarını ya da kullanmadıklarını ifade etmişlerdir.  Çalışma Bolu’da ihracat yapan firmalar için bazı öneriler sunmuştur: (1) ihracat pazarlarının genişletilmesi (2) ihracat ürünleri yelpazesinin daha rekabetçi olmasını sağlayacak teknolojilerle donatılması (3) AR-GE faaliyetlerine ağırlık verilmesi (4) müşteri odaklı pazarlama stratejilerinin uygulanması.  Projenin ikinci kısmı, Dış Ticaret El Kitabi ise dış ticaret yapan/yapacak firmalar için önemli bir kılavuz özelliği taşımakta, dış ticarette karşılaşılan prosedürler, belgeler, sorunlar, devlet destekleri ve pazar bulma yöntemleri belirtilerek ildeki firmalar için önemli bir yardımcı kaynak olmuştur.

67  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından su ana kadar 12 adet Mali Destek Programı (MDP), 4 adet Doğrudan Faaliyet Destek Programı (DFDP) ve 6 adet Teknik Destek Programı (TDP) ilan edilmiştir.  Bolu ilinden mali ve teknik destek programlarına 290 proje başvurusu yapılmış ve bu projelerden 104 tanesi basarili bulunup desteklenmiştir. (Basari oranı: %35,9)  Bolu ilinden başvuruda bulunarak destek alan projelerin bütçe toplamı yaklaşık 14 milyon TL, bu projelerin MARKA`nin sağladığı karşılıksız mali destek tutarı yaklaşık 8 milyon TL olmuştur.  MARKA tarafından Bolu’da döneminde 33 tane uygulamalı girişimcilik (890 kişinin katıldığı), 9 adet dış ticaret (112 kişinin katıldığı) proje döngüsü (1001 kişinin katıldığı) ve hijyen alanlarında toplamda 148 adet eğitim programı düzenlenmiş 4163 katılımcıya sertifika verildi.  Ocak ayında MARKA 2015 yılı için üç tane program ilan etti: 3,5 milyon TL kaynaklı Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi MDP, 3 milyon TL kaynaklı Temiz Üretim MDP ve 3,5 milyon TL büyüklüğünde Turizm Mali Destek Programı Kaynak: MARKA ve BTSO

68 Bolu’da Şimdiye Kadar Yürütülen AB ProjeleriMali Büyüklüğü Gençlik Programları euro LdV Hayatboyu Öğrenme Grundtvig Hayatboyu Öğrenme Comenius Hayatboyu Öğrenme MFIB Hibe ICT-PSP9.630 AB Delegasyon Hibeleri Çerçeve TOPLAM euro

69 PROGRAM TÜRÜ Destek Alan KOBİ Sayısı Destek Miktarı Destek Alan KOBİ Sayısı Destek Miktarı Genel Destek TL KOBİ Proje AR-GE, Innovasyon, Endüstriyel Uygulama Girişimcilik İşbirliği- Güçbirliği TOPLAM TL TL

70 Haziran 2012

71 HAZİRAN 2012 – ARALIK 2014 DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ (BOLU) Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Yabancı Sermaye Yerli Sermaye Genel Toplam47* * 26 BELGE – KOMPLE YENİ YATIRIM

72 ALINAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ SEKTÖREL DAĞILIM BOLU BELGE ADEDİ SABİT YATIRIM TUTARI (TL)İSTİHDAM SEKTÖRLER ENERJİ HİZMETLER İMALAT TARIM


"RAKAM VE GÖSTERGELERDE BOLU EKONOMİSİ. SEKTÖREL DAĞILIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları