Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RAKAM VE GÖSTERGELERDE BOLU EKONOMİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RAKAM VE GÖSTERGELERDE BOLU EKONOMİSİ"— Sunum transkripti:

1 RAKAM VE GÖSTERGELERDE BOLU EKONOMİSİ

2 SEKTÖREL DAĞILIM 2001 yılı TÜİK İl Bazlı GSYİH verilerine göre Bolu’da ekonominin % 41’ini HİZMETLER sektörü, % 38’ini TARIM sektörü ve % 21’ini SANAYİ sektörü oluşturmaktadır.

3 Bolu ilinin TÜİK tarafından hesaplanan en son kişi başına düşen milli geliri USD’dir. Söz konusu rakam, il bazlı yayınlanan son veri tarihi olan 2001 yılına ait olup, il bazlı rakamlar henüz güncel haliyle açıklanmamıştır.

4 BOLU NÜFUS : (2014) SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRASI : 11 (2011) EN YAŞANABİLİR İLLER SIRALAMASI : 7 (2013) KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR : USD (TÜİK ) YATIRIM TEŞVİK BÖLGESİ : 2

5 SOSYO – EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ (2011)
 Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlandı.  61 kritere göre illerin gelişmişlik durumu belirlendi.  Bolu, 81 il içinde 11. sırada yer aldı.

6

7 SEGE KRİTERLERİ Demografik Göstergeler 1 Nüfus Yoğunluğu
2 Yaşa Özel Doğurganlık Oranı (15-49 yaş) 3 Genç Bağımlı Nüfus Oranı (0-14 yaş) 4 Net Göç Hızı 5 Şehirleşme Oranı Eğitim Göstergeleri 1 Okuryazar Nüfus Oranı 2 Okuryazar Kadın Nüfusunun Toplam Kadın Nüfusuna Oranı 3 Genel Ortaöğretim Net Okullaşma Oranı 4 Mesleki ve Teknik Liseler Okullaşma Oranı 5 İlin YGS Ortalama Başarı Puanı 6 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu Nüfusun 22+ Yaş Nüfusa Oranı

8 SEGE KRİTERLERİ Sağlık Göstergeleri
1 Yüz Bin Kişiye Düşen Hastane Yatak Sayısı 2 On Bin Kişiye Düşen Hekim Sayısı 3 On Bin Kişiye Düşen Diş Hekimi Sayısı 4 On Bin Kişiye Düşen Eczane Sayısı Yeşil Kart Sahibi Nüfusun İl Nüfusuna Oranı İstihdam Göstergeleri 1 İşsizlik Oranı 2 İşgücüne Katılma Oranı 3 Çalışma Çağındaki Nüfusun ( yaş arası) Toplam Nüfus İçerisindeki Oranı 4 İmalat Sanayi İstihdamının Sigortalı İstihdam İçindeki Oranı 5 Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların Toplam Nüfusa Oranı 6 Ortalama Günlük Kazanç 7 Ortalama Günlük Kazanç - Kadın 8 İstihdam Oranı

9 SEGE KRİTERLERİ Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri
1 İl İhracatının Türkiye İçindeki Payı 2 Kişi Başına Düşen İhracat Tutarı 3 İmalat Sanayi İşyerlerinin Türkiye İçindeki Payı 4 İmalat Sanayi Kayıtlı İşyeri Oranı 5 Kişi Başı İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi 6 Organize Sanayi Bölgesinde Üretim Yapılan Parsellerin Türkiye İçindeki Payı 7 Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Sayısının Türkiye İçindeki Payı 8 Yeni Kurulan Şirketlerin Toplam Sermayesinin Türkiye İçindeki Payı 9 On Bin Kişiye Düşen Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı 10 Yüz Bin Kişiye Düşen Marka Başvuru Sayısı 11 Yüz Bin Kişiye Düşen Patent Başvuru Sayısı 12 Yüksek Lisans ve Doktora Sahibi Nüfusun 30+ Yaş Nüfusa Oranı 13 Kırsal Nüfus Başına Düşen Tarımsal Üretim Değeri 14 Turizm Yatırım-İşletme ve Belediye Belgeli Yatak Sayısının Türkiye İçindeki Payı 15 Teşvik Belgeli Yatırım Tutarının Türkiye İçerisindeki Payı

10 SEGE KRİTERLERİ Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri
1 İl İhracatının Türkiye İçindeki Payı 2 Kişi Başına Düşen İhracat Tutarı 3 İmalat Sanayi İşyerlerinin Türkiye İçindeki Payı 4 İmalat Sanayi Kayıtlı İşyeri Oranı 5 Kişi Başı İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi 6 Organize Sanayi Bölgesinde Üretim Yapılan Parsellerin Türkiye İçindeki Payı 7 Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Sayısının Türkiye İçindeki Payı 8 Yeni Kurulan Şirketlerin Toplam Sermayesinin Türkiye İçindeki Payı 9 On Bin Kişiye Düşen Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı 10 Yüz Bin Kişiye Düşen Marka Başvuru Sayısı 11 Yüz Bin Kişiye Düşen Patent Başvuru Sayısı 12 Yüksek Lisans ve Doktora Sahibi Nüfusun 30+ Yaş Nüfusa Oranı 13 Kırsal Nüfus Başına Düşen Tarımsal Üretim Değeri 14 Turizm Yatırım-İşletme ve Belediye Belgeli Yatak Sayısının Türkiye İçindeki Payı 15 Teşvik Belgeli Yatırım Tutarının Türkiye İçerisindeki Payı

11 SEGE KRİTERLERİ Mali Kapasite Göstergeleri
1 İldeki Banka Kredilerinin Türkiye İçindeki Payı 2 İldeki Tasarruf Mevduatının Türkiye İçindeki Payı 3 Kişi Başına Düşen Banka Mevduatı Tutarı 4 Bin Kişiye Düşen İnternet Bankacılığında Aktif Bireysel Müşteri Sayısı 5 Bin Kişiye Düşen İnternet Bankacılığında Aktif Kurumsal Müşteri Sayısı 6 Kişi Başına Düşen Bütçe Gelirleri 7 İl Vergi Gelirinin Türkiye İçindeki Payı Erişilebilirlik Göstergeleri 1 Kırsal Kesim Asfalt-Beton Köy Yolu Oranı 2 İlin En Yakın Havaalanına Uzaklığı 3 Hane Başına Genişbant Abone Sayısı 4 Kişi Başına Düşen GSM Abone Sayısı 5 İlin Otoyol ve Devlet Yollarına Göre yük-km Değerleri 6 Toplam Demiryolu Hattının Yüzölçüme Oranı

12 SEGE KRİTERLERİ Yaşam Kalitesi Göstergeleri
1 Bin Kişiye Düşen AVM Brüt Kiralanabilir Alan Oranı 2 Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı 3 Kişi Başı Mesken Elektrik Tüketimi 4 On Bin Kişiye Düşen Özel Otomobil Sayısı 5 Kükürtdioksit (SO2) Ortalama Değeri 6 Partiküler Madde (Duman) Ortalama Değeri 7 Sosyal Güvenlik Kapsamı Dışında Kalan Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı 8 Yüz Bin Kişiye Düşen Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü Sayısı 9 Yüz Bin Kişiye Düşen İntihar Vakası Sayısı

13 İLİN ARAZİ DAĞILIMI ARAZİ DAĞILIMI YÜZÖLÇÜMÜ (HEKTAR) TARIM ALANI
ÇAYIR VE MERA ALANI ORMAN VE FUNDALIK TARIM DIŞI ARAZİ 67.386 TOPLAM

14 BİTKİSEL ÜRETİM KULLANIM AMACI ALAN (HEKTAR) TARLA 145.182 SEBZELİK
1.492 MEYVELİK 2.586 BAĞ 404 TOPLAM

15 TARLA ÜRÜNLERİ ÜRÜN CİNSİ ALAN (HEKTAR) ÜRETİM (TON) TAHILLAR 88.881
YEM BİTKİLERİ 12.586 YUMRULU BİTKİLER 10.103 BAKLAGİLLER 950 1.754 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ 625 81.775 YAĞLI TOHUMLAR 210 273 NADAS 21.495 KULLANILMAYAN ARAZİ 10.332 TOPLAM Yıllık tonluk patates üretimiyle Niğde, Nevşehir ve İzmir’in ardından 4. sıradayız. Türkiye üretiminin (4,8 milyon ton) % 5,15 ini üretmekteyiz.

16 SU ÜRÜNLERİ KAPASİTESİ
Tesis Sayısı 32 Adet Üretim Kapasitesi 351 ton/yıl yavru/yıl Avlak Sahası 1 adet-18 ton/yıl Kiralama Kapasitesi (Yeniçağa Gölü) Alabalık Üretim 350 Ton/Yıl

17 Toplam Hayvancılık İşletme Sayısı
HAYVANSAL ÜRETİM BOLU İLİ 2013 YILI HAYVAN MEVCUTLARI Toplam Hayvancılık İşletme Sayısı BÜYÜKBAŞ KÜÇÜK BAŞ TEK TIRNAKLI SIĞIR BUZAĞI DANA MANDA TOPLAM KOYUN KEÇİ AT KATIR EŞEK 13.500 87.995 38.030 1.341 89.750 37.980 507 175 492 Türkiye’de toplam büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan mevcuttur. 2012 hayvan mevcutları

18 2013 YILI KANATLI MEVCUTLARI
HAYVANSAL ÜRETİM 2013 YILI KANATLI MEVCUTLARI TAVUK HİNDİ YUMURTACI BROİLER (ETLİK ) DAMIZLIK TOPLAM dönem yıl x 180 = (yumurta/yıl)

19 Üretilen Et Miktarı (kg)
HAYVANSAL ÜRETİM Kümes Sayısı Kanatlı Sayısı Üretilen Et Miktarı (kg) Yüzde % Türkiye 12.852 100 Bolu 3.406 30

20 KANATLI HAYVANCILIK ♦ Sektörde 6 firma yer almaktadır.
♦ Türkiye beyaz et ve hindi eti üretiminin yaklaşık % 30’unu Bolu firmaları karşılamaktadır. ♦ Bolu’daki 2 beyaz et endüstrisi kuruluşu, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında bulunmaktadır. * Ayrıca, il merkezi ve ilçelerde yetiştirici kümes mevcuttur.

21 ARICILIK TÜRKİYE - 6.348.000 89.162.000 BOLU 475 16.500 198.000
2013 YILI ARI KOLONİ SAYILARI VE BAL MİKTARI İŞLETME SAYILARI KOVAN SAYILARI (CANLI KOLONİ) BAL ÜRETİMİ (KG) TÜRKİYE - BOLU 475 16.500

22 KOOPERATİFÇİLİK Kooperatifin Adı Ortak Sayısı Kooperatif Sayısı 1 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 13.516 185 2 Sulama Kooperatifi 638 5 3 Su Ürünleri Kooperatifi 49 Toplam 14.203 192 Türkiye’de ortaklı toplam kooperatif bulunmaktadır.

23 İLİMİZDEKİ BİRLİKLER Toplam 24.340
Birliğin Adı Üye Sayısı 1 Bolu Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri Birliği 17.760 2 Bolu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 1.428 3 Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği 295 4 Bolu İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği 866 5 Bolu İli Yumurta Üreticileri Birliği 23 6 Bolu İli Göynük İlçesi Süt Ürünleri Tar. Ür. Birliği 1.286 7 Bolu İli Süt Üreticiler Birliği 1.442 8 Bolu İli Mudurnu İlçesi Süt Üreticiler Birliği 907 9 Bolu İli Broiler Tavuk Yetiştiricileri Birliği 180 10 Bolu İli Fidan Üreticileri Birliği 43 11 Bolu ili ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği 110 Toplam 24.340 Türkiye’de 1139 adet birlik ve üyesi vardır.

24 KKYDP EKONOMİK YATIRIMLAR
( ) Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteklemeleri Genel Toplamı ETAP NO ADET HİBE DESTEĞİ TUTARI 1 10 ,26 TL 2 Tamamlanan proje yoktur - 3 11 ,27 TL 4 ,88 TL 5 6 ,40 TL 7 ,53 TL ,00 TL TOPLAM 38 ,34 TL

25 KKYDP MAKİNA EKİPMAN YATIRIMLARI
( ) Makine Ekipman Hibe Desteklemeleri Genel Toplamı MAKİNE VE EKİPMAN HİBE DESTEKLEMELERİ Yılı Adet Hibe Desteği Tutarı 1 2007 40 ,38 TL 2 2008 47 ,85 TL 3 2009 85 ,50 TL 4 2010 266 ,00 TL 5 2011 428 ,50 TL 6 2012 71 ,34 TL 7 2013 205 ,17 TL TOPLAM 1142 ,74 TL

26 BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ BİTKİSEL DESTEKLEMELER TOPLAMI
MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ: ,03 YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ: ,45 TARIM HAVZALARI MODELİ FARK ÖDEMESİ DESTEKLEMESİ ,94 YURT İÇİ SEERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ ,78 YURT İÇİ SEERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ ,00 SERTİFİKALI FİDE- FİDAN KULLANIM DESTEĞİ 3.557,10 BİTKİSEL DESTEKLEMELER TOPLAMI ,30

27 HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ
DESTEKLEME ADI HAYVAN SAYISI İŞLETME SAYISI DESTEKLEME TUTARI (TL) Besili Erkek sığır Desteklemesi 5152 1903 Anaç Sığır Desteklemesi 30.062 7195 Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi 72.071 664 Çiğ Süt Desteklemesi (Süt Miktarı) 6384 Tazminatlı Hayvan Hastalıkları 120 1561 Anaç Manda Desteklemesi 520 169 Arılı Kovan Desteklemesi 12.916 187 Porsiyonluk Balık Desteklemesi kg 13 Buzağı Desteklemesi 18.376 7.272 Tiftik Üretiminin Desteklenmesi 27 7.948 kg TOPLAM 2013 TL 2012 TL

28 METAL SANAYİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ
Pay : % 18,2 Faaliyet Alanı : Esas olarak beyaz eşya üretimi alanında faaliyet gösteren bir ana işletme ve bu işletmeye yardımcı sanayi hizmeti veren işletmeleri kapsamaktadır. Firma Adedi : Odamıza kayıtlı 34 firma. İstihdam : kişi Pay : % 17,1 Firma Adedi : Odamıza kayıtlı 32 firma. Faaliyet Alanı : Esas itibariyle organize sanayi bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bunun yanı sıra Mengen ve Mudurnu ilçelerinde de sektör kuruluşları mevcuttur. İstihdam : kişi. ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ

29 TEKSTİL SANAYİ SANAYİ ÜRÜNLERİMİZ Pay : % 9,6
Faaliyet Alanı : Ana kuruluşları Organize Sanayi Bölgesi ve kent merkezinde yoğunlaşan sektörde temel Pazar Avrupa Birliği’dir. Sektör ihracat ağırlıklı çalışmaktadır. Firma Adedi : Odamıza kayıtlı 18 firma. İstihdam : kişi SANAYİ ÜRÜNLERİMİZ Beyaz eşya, metalden mamul eşya, parça ve makine, sunta, suntalam, MDF, kereste, mobilya, palet, parke, laminat, tekstil, deri ve hazır giyim ürünleri, beyaz et ve hindi eti, cam ve temperli cam, kablo, ilaç, gıda maddeleri ve süt ürünleri.

30 .

31

32

33

34

35 SANAYİDE TAM KAPASİTE ÇALIŞMAMA NEDENLERİ % 73 Talep Yetersizliği % 27 Pazarlama, Tanıtım vb. Sorunu % 18 Finansman Güçlüğü MAMUL MALİYET ARTIŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER % 79 Enerji Maliyeti % 73 Hammadde Fiyatları % 66 İşçilik Maliyeti

36 2014 BOLU DIŞ TİCARETİ (MERKEZİ BOLU OLAN FİRMALAR)
İHRACAT: 177,5 M. USD (TÜİK) İTHALAT: 195,2 M. USD (TÜİK)

37 BOLU DIŞ TİCARETİ (USD) (REEL – BOLU’DAN YAPILAN ÜRETİM İLE)

38 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 21 MAYIS 2015

39 MERKEZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Bolu Merkez’de, Türkiye’nin en küçük OSB’lerinden birisi, Parsellerin tamamı tahsisli. Toplam Büyüklüğü Tesis Sayısı 51 73 ha Parsel Sayısı İstihdam 61 3.000

40 İstanbul Ankara MERKEZ OSB

41 Ortalama Parsel Büyüklüğü
MERKEZ ORGANİZE SANAYİ İLAVE REZERV ALANI Bolu Merkez’de, altyapı çalışmaları tamamlandı. Parsel tahsisleri devam ediyor. 3 firma faaliyete başladı. Toplam Büyüklüğü Ortalama Parsel Büyüklüğü 10.000 m2 74 ha Parsel Sayısı Öngörülen İstihdam 8.000 kişi 41

42 İstanbul Ankara İlave OSB Merkez OSB

43 Gerede-Ankara Devlet karayolu
GEREDE OSB Gerede-Ankara Devlet karayolu 5. Km Toplam Büyüklüğü Parsel Sayısı 51 100 ha Boş Parsel Faal Firma / İstihdam 8 6/300

44 Parsellerin tamamı tahsisli
GEREDE DERİ OSB Parsellerin tamamı tahsisli 127 deri sanayi kuruluşu 3.000 istihdam

45 HİZMETLER SEKTÖRÜ ULAŞTIRMA AİBÜ TURİZM

46 ULAŞTIRMA Ulaştırma sektörü içinde özellikle uluslararası taşımacılık sektörü, İlimizin en köklü ve yerleşik sektörlerinden birisidir. Uluslararası taşımacılık işiyle iştigal eden firmaların çalışma alanları içinde ön plana çıkan bölgeler Ortadoğu, Rusya, Kafkasya ve Avrupa Birliği’dir.

47 ULAŞTIRMA Uluslararası taşımacılık yapan 35 firma Odamızdan TIR karnesi kullanmaktadır. Bu firmalar içinde merkezi ilimizde bulunan firmalar olduğu gibi, çevre illerde yerleşik firmalar da bulunmaktadır. Firmalar Odamızdan yılda ortalama 21 bin adet TIR karnesi kullanmaktadır. Firma başına ortalama kullanım rakamı 600’dür.

48 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Barınma Gıda, beslenme Ulaşım Eğitim 27 bin öğrenci Şehir nüfusunun % 10’u

49 TURİZM ♦ Kış Turizmi ♦ Spor Turizmi ♦ Termal-Sağlık Turizmi
Turizm sektörü, Bolu’nun ekonomik gelişim ve kalkınma vizyonunun merkezinde yer alan sektördür. Deniz dışı alternatif turizm alanlarından 6’sına ait Bolu’da önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Bu alt sektörler: ♦ Kış Turizmi ♦ Spor Turizmi ♦ Termal-Sağlık Turizmi ♦ Tarih-Kültür Turizmi ♦ Doğa-Yayla Turizmi ♦ Toplantı-Kongre Turizmi’dir.

50 TURİZM YATIRIM VE İŞLETME BELGELİ
Turizm tesis ve yatak sayıları 28 TESİS TURİZM YATIRIM VE İŞLETME BELGELİ 4.577 YATAK KAPASİTESİ 65 TESİS YEREL BELGELİ 3.438 YATAK KAPASİTESİ

51 Konaklayan Turist Sayıları (Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü)
2012 2013 FARK (%) Yerli 11,9 Yabancı 51.054 48.818 -4,3 TOPLAM 10,0

52 TURİZM YATIRIMLARI MERKEZ

53 KARACASU TERMAL KOMPLEKSİ
MERKEZ KARACASU TERMAL KOMPLEKSİ Karacasu Aktoprak mevkiinde İl Özel İdaresi mülkiyetindeki 127 dönümlük arazi üzerine 500 yatak kapasiteli, 5 yıldızlı termal otel ve kür merkezi  ile ek tesislerin yapımının tamamlanma süresi 3 yıl.

54 NARVEN TERMAL KASABASI
MERKEZ NARVEN TERMAL KASABASI Demirciler Köyü mevkiinde, toplam 150 hektarlık alana, devre mülk, 400 yataklı otel, 200 birimlik rezidans, kişilik kongre merkezi, kaplıca, SPA, fizik tedavi hastanesi, camiler ve villalar

55 TURİZM YATIRIMLARI MUDURNU

56 MUDURNU SAROT TERMAL VADİ
Mudurnu Taşkesti Beldesinde, toplam dönümlük bir alana yayılan, termal otel, 400 devremülk, kür merkezleri ve ek tesisleri barındıran, toplam 2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip proje. Toplam istihdam hedefi

57 MUDURNU BURJ-AL BABAS Mudurnu Dolayüz Köyü’nde, Dubai ortaklığıyla m2‘lik bir alanda parsellik villalara sahip olacak tesis, aynı zamanda devremülk kapasitesine sahip. Projede ayrıca beş yıldızlı sağlık, güzellik ve wellness hizmetleri sunan Burj Al Hammam Thermal Hotel, sosyal tesisler, havuzlar, Türk hamamları, saunalar, buhar odaları, tuz odaları, aquaparklar, sağlık ve güzellik merkezleri, fitnesslar bay/bayan tamamen ayrı olarak, alışveriş merkezleri, konferans salonları, çocuk eğlence merkezleri, sinemalar, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerini içerisinde barındıran hastane bulunuyor.

58 MUDURNU BORVO TERMAL RESORT
Mudurnu Kilözü Köyü’nde yapımına başlanan projede toplam 350 dönümlük alanda, 114 villa, beş yıldızlı termal otel, golf sahası, hayvanat bahçesi bulunuyor.

59 İŞSİZLİK ORANLARI (%)

60 Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı
Kaynak: TOBB ve TESK 2014 2013 Kurulan Şirket Sayısı 101 82 Kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme 188 155 TOPLAM 289 237 Kapanan Şirket 24 25 Kapanan Gerçek Kişi İşletme 35 43 59 68 Açılan Esnaf Dükkanı 887 786 Kapanan Esnaf Dükkanı 424 484

61 2013 2014 KREDİ-MEVDUAT-TAKİPTEKİ ALACAK DEĞİŞİMLERİ (TL) (BOLU)
FARK (TL) FARK (%) 1) TOPLAM NAKDİ KREDİ 15,6 a) Nakdi Kredi 15,3 b) Takipteki Alacaklar 28,9 2) GAYRİNAKDİ KREDİ 2,8 3) TOPLAM KREDİ 13,8 4) TASARRUF MEVDUATI 12,7 a) TL 12,9 b) Döviz 12,3 5) DİĞER MEVDUAT 13,4 TL 7,3 53,4 TOPLAM MEVDUAT 12,8 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Aralık 2014)

62

63 (TUTAR – TL) (T.C. MERKEZ BANKASI)
PROTESTOLU SENETLER (TUTAR – TL) (T.C. MERKEZ BANKASI) İLLER (TR – 42)  2013 2014 FARK (%) KOCAELİ 6,7 SAKARYA -14,4 DÜZCE 2,3 BOLU 8,0 YALOVA -7,1

64 5174 Sayılı Kanun ve Bolu Tic.ve San. Odası
ÜYE DAĞILIMI ÜYENİN TÜRÜ 2013 PAY (%) 2014 ANONİM ŞİRKET 352 10,9 359 11,5 LİMİTED ŞİRKET 1.960 60,9 1.776 57,1 ŞAHIS FİRMASI 688 21,4 752 24,2 DİĞER (KOLL.ŞTİ, KOOP., BİRLİK VB.) 220 6,8 224 7,2 TOPLAM 3.220 100,0 3.111

65 Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı
Kaynak: TOBB ve TESK 2014 2013 Kurulan Şirket Sayısı 101 82 Kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme 188 155 TOPLAM 289 237 Kapanan Şirket 24 25 Kapanan Gerçek Kişi İşletme 35 43 59 68 Açılan Esnaf Dükkanı 887 786 Kapanan Esnaf Dükkanı 424 484

66 Bolu TSO İhracat Saha Araştırması
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kalkınma Bakanlığı ve MARKA’nin desteği ile yürüttüğü “BOLU’NUN URETICI KOBI’LERI DISA ACILIYOR PROJESI’’ nden bazı önemli bulgular (Giray Reşat, 2014, Bolu). Proje iki parçadan oluşmaktadır: (1) Bolu ili Dış Ticaret Sektör Analiz Raporu, (2) Bolu’daki KOBI ler için ‘Dış Ticaret El Kitabi’. Dış Ticaret sektör analizi için Bolu’daki 203 adet firma ile anket çalışması yapılmıştır. Saha çalışması bünyesinde firmaların iç pazardaki rekabetçi yönleri değerlendirildi. Firmaların %41i üretim maliyetlerini yüksek bulmuşlar, %77si AR-GE faaliyetlerine orta derecede ilgilendikleri, %81inin ise düşük ve orta derecede teknolojiye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Firmalara neden ithalat ve ihracat yapmadıkları da sorulmuş cevaplar ekonomik sektörlere göre ayrıştırılmıştır (gıda ürünleri imalatı vs kimyasal madde ürünleri imalatı gibi). Cevaplarda ağırlıklı olarak iç pazarın daha avantajlı olması, ürünlerin fiyat yüksekliği ve ihtiyaç hissedilmemesi baslıca sebepler olarak göze çarpmıştır. Dış ticaret yapan firmalara temel problemleri sorulduğunda ise ağırlıklı olarak döviz kurları cevabi alınmıştır. Daha sonra enerji maliyetleri ve hammadde fiyatları yer almıştır. İhracat yapan firmaların önemli çoğunluğu (%76) ihracat işlemlerinde risk yönetim tekniklerinden haberdar olmadıklarını ya da kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Çalışma Bolu’da ihracat yapan firmalar için bazı öneriler sunmuştur: (1) ihracat pazarlarının genişletilmesi (2) ihracat ürünleri yelpazesinin daha rekabetçi olmasını sağlayacak teknolojilerle donatılması (3) AR-GE faaliyetlerine ağırlık verilmesi (4) müşteri odaklı pazarlama stratejilerinin uygulanması. Projenin ikinci kısmı, Dış Ticaret El Kitabi ise dış ticaret yapan/yapacak firmalar için önemli bir kılavuz özelliği taşımakta, dış ticarette karşılaşılan prosedürler, belgeler, sorunlar, devlet destekleri ve pazar bulma yöntemleri belirtilerek ildeki firmalar için önemli bir yardımcı kaynak olmuştur.

67 Kalkınma Ajansı-MARKA/TR 42
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından su ana kadar 12 adet Mali Destek Programı (MDP), 4 adet Doğrudan Faaliyet Destek Programı (DFDP) ve 6 adet Teknik Destek Programı (TDP) ilan edilmiştir. Bolu ilinden mali ve teknik destek programlarına 290 proje başvurusu yapılmış ve bu projelerden 104 tanesi basarili bulunup desteklenmiştir. (Basari oranı: %35,9) Bolu ilinden başvuruda bulunarak destek alan projelerin bütçe toplamı yaklaşık 14 milyon TL, bu projelerin MARKA`nin sağladığı karşılıksız mali destek tutarı yaklaşık 8 milyon TL olmuştur. MARKA tarafından Bolu’da döneminde 33 tane uygulamalı girişimcilik (890 kişinin katıldığı), 9 adet dış ticaret (112 kişinin katıldığı) proje döngüsü (1001 kişinin katıldığı) ve hijyen alanlarında toplamda 148 adet eğitim programı düzenlenmiş 4163 katılımcıya sertifika verildi. Ocak ayında MARKA 2015 yılı için üç tane program ilan etti: 3,5 milyon TL kaynaklı Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi MDP, 3 milyon TL kaynaklı Temiz Üretim MDP ve 3,5 milyon TL büyüklüğünde Turizm Mali Destek Programı Kaynak: MARKA ve BTSO

68 AB Projeleri Kaynak: AB Bakanlığı
Bolu’da Şimdiye Kadar Yürütülen AB Projeleri Mali Büyüklüğü Gençlik Programları euro LdV Hayatboyu Öğrenme Grundtvig Hayatboyu Öğrenme Comenius Hayatboyu Öğrenme MFIB Hibe 89.817 ICT-PSP 9.630 AB Delegasyon Hibeleri 7. Çerçeve TOPLAM euro

69 KOSGEB DESTEKLERİ Kaynak: KOSGEB Bolu Hizmet Merkezi Müdürlüğü
2013 2014 PROGRAM TÜRÜ Destek Alan KOBİ Sayısı Destek Miktarı Genel Destek 81 TL 100 KOBİ Proje 7 8 AR-GE, Innovasyon, Endüstriyel Uygulama 9 10 Girişimcilik 69 İşbirliği-Güçbirliği 2 1 TOPLAM 158 TL 209 TL

70 Haziran 2012

71 HAZİRAN 2012 – ARALIK 2014 DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ (BOLU)
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Yabancı Sermaye 44 10 11 Yerli Sermaye 3 1.104 3.700 Genel Toplam 47* 1.114 3.711 * 26 BELGE – KOMPLE YENİ YATIRIM

72 ALINAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ SEKTÖREL DAĞILIM BOLU BELGE ADEDİ
SABİT YATIRIM TUTARI (TL) İSTİHDAM SEKTÖRLER 47 3.711 ENERJİ 3 205 HİZMETLER 18 571 İMALAT 23 2.643 TARIM 292


"RAKAM VE GÖSTERGELERDE BOLU EKONOMİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları