Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Nisan 2014- Nisan 2015 FAALİYET RAPORU

2 MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
12 Nisan 2014 tarihinde yapılan 12. Olağan Genel Kurul’daki seçimle belirlenen Merkez Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şöyle yapılmıştır: Genel Başkan: Simavi Vahip, Genel Başkan Yardımcısı: A. Tamer Aker, Genel Sekreter: Mehmet Yumru, Sayman: Meram Can Saka, Eğitim Sekreteri: Ayşe Gül Yılmaz Özpolat, Örgütlenme Sekreteri: Şahut Duran, Asistan Hekimlik Sekreteri: Murat Aktepe

3 Merkez Denetleme Kurulu Sezai Berber Gamze Özçürümez Kazım Yazıcı Merkez Onur Kurulu  Doğan Yeşilbursa Nevzat Yüksel Rukiye Peykan Gençoğlu Gökalp Hüseyin Soysal Haldun Soygür

4 Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu
Mustafa Sercan (Başkan) 
Serhat Çıtak (Başkan yardımcısı)
Leyla Gülseren (Sekreter)
Numan Konuk,
Ömer Böke,
Feryal Çam Çelikel,
Aylin Ertekin Yazıcı,
Levent Atik,
Ayşe Gül Yılmaz Özpolat

5 Alt Kurulları Akreditasyon Altkurulu:  Mustafa Sercan (Başkan), Numan Konuk, Serhat Çıtak, Can Cimilli, Berna Uluğ, Sibel Örsel, Hüseyin Güleç Eğitim Programlarını Geliştirme Altkurulu: Ömer Böke (Başkan), Ayşe Devrim Başterzi, Feryal Çam Çelikel, M. Hamid Boztaş, Ozan Pazvantoğlu, Selime Çelik, Gamze Erzin  Yeterlik Sınav Altkurulu:  Aylin Ertekin Yazıcı (Başkan), Leyla Gülseren, Levent Atik, E. Timuçin Oral, Altan Eşsizoğlu, Medine Yazıcı Güleç, Özlem Kuman

6 ETİK KURUL TPD Etik Kurulu Dr. Aylin Uluşahin Dr. Şeref Özer
Dr. Doğan Şahin

7 Bilimsel Toplantıları Düzenleme Kurulu
Mehmet Murat Demet Ömer Böke Ekrem Cüneyt Evren Semra Ulusoy Selim Tümkaya

8 Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu
Ayşe Devrim Başterzi Deniz Ceylan Halis Ulaş Evrim Tellioğlu Cem Cerit Koray Başar Erguvan Tuğba Özel Kızıl Zerrin Oğlağu Necip Çapraz M. Hamid Boztaş Umut Mert Aksoy

9 Yayıncılık Kurulu İ. Tolga Binbay Ömer Aydemir İbrahim Ömer Saatçioğlu Taner Yılmaz Adem Bayrakçı

10 Ödül Kurulu Ayşegül Özerdem Şeref Gülseren Kaan Kora

11 Üyeler TPD üye sayısı yeni üye kayıtlarıyla üye sayımız 3336’a ulaşmıştır. Üyeleşme oranımız yaklaşık % 98’dir döneminde kayıt olan yeni üye sayısı 205’dir.

12 Üye sayıları Üye Sayısı Yeni üye İstanbul: 1119 48 Ankara: 556 54
İzmir:324 20 Edirne: 47 3 Elazığ:71 5 Kocaeli: 76 1 Antalya: 97 17 Erzurum: 68 7 Konya:92 4 Bolu: 51 Eskişehir: 54 - Manisa: 66 Bursa: 85 Gaziantep: 54 Samsun: 85 10 Denizli: 91 Adana: 135 Trabzon: 30 Diyarbakır: 41 Kayseri: 85 Balıkesir: 36 36

13 Şubeler Türkiye Psikiyatri Derneğinin şube sayısı 21’dir. Diğer tıp uzmanlık dernekleri ile karşılaştırıldığında şube sayısı en fazla olan dernekler arasındadır.

14 12. Genel Kurul’da alınan karar sonrası Balıkesir Şube kurulması için 3 kişi görevlendirildi. Tunay Karlıdere, Şevket Gökhan Arabul, Naim Erhan Özgüler. Üye sayısı: 36

15 Şubeler, yerel etkinlikleri kapsamında ulusal düzeyde katılımların da olduğu bilimsel toplantılar, kurslar ve eğitim etkinlikleri düzenlendi. MYK üyeleri tarafından yapılan şube ziyaretlerinde Merkez-Şube ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmiş, şubelere özgü sorunlar ve etkinliklerin artırılması, gereksinimleri karşılayacak niteliğe ulaştırılması ve kapsayıcı olması için yapılması gerekenler tartışılmıştır. Bu amaçla İstanbul Şubesi, Ankara Şubesi ve İzmir Şubesi ziyaret edilerek var olan sorunlar konuşulmuş ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

16 GÖREV GRUPLARI Geleneksel alternatif tıbbi uygulamalar: Şeref Özer, Mehmet Yumru, Bora Başkak Psikiyatrik Uygulamalar ve Ücretlendirme: Fatih Öncü, Hasan Karadağ, Tunay Karlıdere,Erguvan Tuğba Özel Kızıl,Mehmet Yumru Özürlü Rapor Örnekleri: Levent Tokuçoğlu, Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Bora Baskak, Selin Mızrak Demet Antidepresanların yazılım koşulları: Timuçin Oral, Tunç Alkın

17 Tele-muayene: Timuçin Oral, Direnç Sakarya, Cenk Tek, Sedat İrgil, Volkan Balcı
Mesleki Hastalıklar: Selçuk Candansayar, Bora Baskak Yüksek güvenlikli hastane standartları: Doğan Yeşilbursa, Şeref Gülseren, Can Ger, Ahmet Ayer, Elif Onur

18 Ruh Sağlığı hizmetleri ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi: Şahut Duran
Hasta Bilgilerinin Gizliliği GG’den konu ile ilgili bir kitapçık hazırlanması istenildi. Hekimlik Uygulamaları Veritabanı GG kuruldu ve Fatih Öncü koordinatör olarak görevlendirildi.

19 ÇALIŞMA BİRİMLERİ ÇB koordinatör seçimleri yapıldı.
Çalışma birimi yönergesinde yer alan “Üyeler en çok bir çalışma biriminde koordinatör görevi üstlenebilirler” ibaresi kaldırıldı. TPD Ödül Yönergesine "Çalışmanın hayata geçirilmesi ödül parasının 2/3sinden daha fazlasına gereksinim gösteriyorsa Merkez Yönetim Kurulu kararı ile bu oranlar proje özelinde değiştirilebilir" maddesi eklendi.

20 TPD destekli kongreler için yönergeye “Her bir toplantı için merkez yönetim kuruluna başvuru yapılması gerekmektedir.”  cümlesi eklendi. TTB-UDEK tarafından gönderilen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne ilişkin yazı için Eğitim ÇB’den alınan görüş TTB’ye iletildi.

21 Mesleki roller, alkol-madde, şizofreni, duygudurum ve intihar ve krize müdahale çalışma birimlerinden 30 saniyelik kamu spotu metni hazırlanmasının istendi. Alkol madde ÇB’den gelen metinler doğrultusunda kamu spotu hazırlandı. RTÜK’e iletildi. Sağlık Bakanlığından gelen nöropsikolojik testler ile ilgili yazı hakkında Nöropsikiyatri ÇB’den görüş istendi.

22 CHP’nin AMATEM raporuna ilişkin Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Çalışma Biriminin görüşleri CHP Milletvekili Candan Yüceer’e gönderildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1. Uyuşturucu ile Mücadele Şurasına derneğimizi temsilen Dr. Cüneyt Evren’in katıldı.

23 Özlük Hakları YÖK Gelir Getirici İşlem Puanları ile ilgili düzenleme yapılması amacıyla Mehmet Yumru, Hasan Herken, Tunay Karlıdere aracılığıyla metin oluşturuldu. YÖK’e iletildi. Sınır ihlalleri ile veri toplamak amacıyla adresi üzerinden toplanan veriler doğrultusunda hukuk bürosu aracılığıyla hukuksal girişimlerde bulunuldu. Psikolog D. D. Ö. hakkında sınır ihlali nedeniyle hukuki işlemler başlatıldı.

24 Yazılı ve görsel medyada ruhsal hastalıkları tedavi ettiklerine dair yayın yapan Psikolojik Danışman A. E. ve B. M. hakkında başlattığımız yasal girişimlerimiz sonucunda ilgili kişilere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yayınlarına reklam durdurma cezası verilmiştir. Ayrıca U. K. adlı kişiye de aynı gerekçe ile TL para cezası ve reklam durdurma cezaları verildi.

25 Ulusal bir gazetede yayınlanan röportajı ile ilgili bir psikiyatri uzmanı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda İTO Onur Kurulu’na gerekli işlemlerin yapılması için başvuruda bulunuldu. İTO Onur Kurulu’nca para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

26 Aile Danışma Merkezleri'nde ruh sağlığı alanına ilişkin tedavi hizmetlerinin verildiğinin saptanması üzerinde Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bu merkezler için idari ve hukuki işlemlerin başlatılması amacıyla girişimde bulunuldu.. Bu merkezlere yönelik girişimde bulunulduğuna dair yazı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan tarafımıza iletildi.

27 Dr. G. T. tarafından yapılan mesleki sınır ihlaline ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve İzmir Tabip Odasına yazı gönderildi. Dr. G.T. savunmasında ‘psikoterapist’ sıfatını kullanmaktan vazgeçtiğini belirtti. Psikiyatrik Uygulamaların ücretlendirilmesine ilişkin Dr. Fatih Öncü tarafından hazırlanan metin düzenlenerek SGK’ya gönderildi.

28 “Koçluk” adı altında meslek oluşturulması süreci üzerine; Mesleki Yeterlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve Koçluk Platformu Derneği’ne hukuk büromuzun katkısı ile yazı gönderildi. “Koçluk” adı altında meslek oluşturulması süreci ile ilgili hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verildi. Prof. Dr. K. I.’ın şizofreni ile ilgili açıklamaları nedeniyle GATA ve TUBİTAK a yazı yazıldı. Muayenehane onam formları oluşturmak üzere Adli ÇB den görüş istendi.

29 Bupropion ilacinın Türkiye’den çekilmesine ilişkin Bipolar Derneği, TPD Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB ve Duygudurum Bozuklukları ÇB’lerin oluşturduğu metin çerçevesinde ilgili firma ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunuldu. Bazı psikiyatrik uygulamaların ücretlendirilmesine ilişkin Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gelen yazı hakkında Psikiyatrik Uygulamalar ve Ücretlendirme GG’den görüş istendi. Gelen yazı doğrultusunda ilgili kuruma bilgi verildi.

30 Atomoksetin etken maddeli ilacın erişkin DEHB hastalarında geri ödemeye alınması amacıyla Erişkin DEHB ÇB ve Psikofarmakoloji ÇB'den görüş istendi. Gelen görüşler doğrultusunda SGK ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunuldu. Klonidin etken maddeli ilacın erişkin Tourette Bozukluğu hastalarında geri ödemeye alınması amacıyla Psikofarmakoloji ÇB'den ve Cem Atbaşoğlu’ndan görüş istendi. Gelen görüşler doğrultusunda SGK ve Tükiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde girişimlerde bulunuldu.

31 Mağdur ifadelerinin alınması sırasında psikiyatri uzmanı bulundurulmasına ilişkin Adli Çalışma Birimi ve Gençlik Psikiyatrisi Çalışma Birimi’nden gelen görüş ve avukatımızın önerileri doğrultusunda oluşturulan görüş metni Eskişehir Şube ve Emniyet GM’ne iletildi.

32 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin psikiyatri asistan hekimlerinin nöroloji ve beyin cerrahisi asistan hekimleriyle bir araya gelerek başlattıkları eylemlilik sürecini destekleme kararı alındı. Bu konuda basın bilgilendirilmesi yapıldı. ( )

33 Meslektaşımız Dr. H. K.'ın psikoterapi notlarının psikoterapistte kalması amacıyla yürütülen hukuki sürecine müdahil olunmasına karar verildi. Bu doğrultuda hukuk büromuz tarafından ilgili mahkemeye sunulmak üzere istenen görüş yazısı yazıldı. İkinci duruşmada dava lehimize sonuçlandı.

34 Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Sağlık Meslekleri Görev Tanımları ile ilgili yönetmelik hakkında görüş metni oluşturulmuş ve üyelerimizden metin ile ilgili görüş toplanmasına karar verildi. Şu ana kadar 4 üyemizden görüş geldi.

35 Mardin Ortak Kadın İşbirliği Atölyesine Hilal Selçuk Bardakçı katıldı.
Madde Bağımlılığı kamu spotu ve videosu hazırlandı. Elektronik ortamda duyuruldu. Ayrıca kamu spotu olarak yayınlanması amacıyla RTÜK’e iletildi. Geleneksel Tamamlayıcı Tıp ile ilgili TTB toplantısı’na Dr. Ayşe Gül Yılmaz Özpolat katıldı.

36 Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu yetkililerinin konuşmalarına ilişkin Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Ç.B.’den görüş istendi. Hazırlanan görüş Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne iletildi.

37 Elazığ Şehir Hastanesi psikiyatri servis koşulları ile ilgili Adli Psikiyatri ÇB üyesi Can Ger tarafından iletilen metin ilgili kuruma iletildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Yaşlılarda ilaç kullanımında sorunlar çözüm önerileri çalıştayına Eylem Şahin Cankurtaran gitti. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi Çalıştayı’na derneğimizi temsilen Dr. Burçin Çolak katıldı.

38 Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ile birlikte, TCK Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile ilgili düzenlemelere yönelik değerlendirme metni hazırlandı. Bakanlıklara hazırlanan görüş iletildi. Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının cinsel suçlar ile ilgili kısmı hakkında ilgili derneklerle ortak hazırlanan metin e-posta ile Komisyon üyeleri başta olmak üzere bütün milletvekillerine gönderildi.

39 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan Kurum anketi Ruhsal Travma ve Afet ÇB tarafından dolduruldu. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 25 Eylül 2014’de yapılan Özürlü raporları ile ilgili toplantıya derneğimizi temsilen Dr. Levent Tokuçoğlu ve Dr. Meram Can Saka katıldı.

40 "Elektro Şok Cihazı" olarak adlandırılan elektrikli kontrol tabancaları ile ilgili Dr. Hüseyin Soysal tarafından hazırlanan görüş metni İçişleri Bakanlığı’na iletildi. TTB tarafından Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenen Sağlık Çalışanlarının Sağlığı başlıklı sempozyuma derneğimizi temsilen Dr. Murat Aktepe katılmış ve Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı hakkında diğer katılımcılarla birlikte bir rapor hazırlandı. 

41 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi için derneğimizi temsilen Dr
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi için derneğimizi temsilen Dr. Ayşe Gül Yılmaz Özpolat katıldı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak toplantıya derneğimizi temsilen Dr. Koray Başar katıldı. Pembe Hayat ve LGBTİ Derneği’nin toplantısına derneğimizi temsilen Dr. Koray Başar katıldı.

42 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Akıl Sağlığı Bozuk Olan veya Tehlikeli Halde Bulunan Hükümlülerle İlgili Çalıştay’a derneğimizi temsilen Dr. Burhanettin Kaya katıldı.

43 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili Dr. Tuğba Özel Kızıl, Dr. Kadir Özdel, Dr. Halis Ulaş, Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu ve İnsan Hakları ve Etik ÇB’den görüş istendi. Gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan metin Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na gönderildi.

44 Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu, Şizofreni Dernekleri Federasyonu ile birlikte Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle 10 Ekim 2014 Cuma Günü Saat de Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

45 SGK Aktuerya ve Fon Yönetimi tarafından yapılan davet üzerine «Antidepresan kullanımı» ile ilgili çalıştaya derneğimizi temsilen Dr. Halis Ulaş’ın katılmasına karar verildi. TPD Görüşü: Kızılay Kan Bağışcı Sorgulama Formu ile ilgili metin TTB UDEK’e iletildi. Cinsel Suçlar ile ilgili Yrd. Doç. Dr. Koray Başar’dan görüş alındı. Gelen görüş yazısı doğrultusunda Adalet Bakanlığı nezdinde girişimde bulunuldu.

46 Hukuk Bürosu İl Dernekler Müdürlüğünün dernek tüzüğü ile ilgili değişiklik önerilerine hukuk bürosunun önerileri doğrultusunda; İl Dernekler Müdürlüğü'ne açıklayıcı bir yazı yazılarak yeniden değerlendirme yapmaları istendi.

47 Mesleki Yeterlilik Kurulu Yönetmeliği hakkında hukuk büromuzdan hukuki görüş istendi.
Hazırlanan görüş ilgili bakanlıklara iletildi. İnegöl Devlet Hastanesi’nde görevli meslektaşımızın otopsi muayenelerinde psikiyatri hekimi görevlendirilmesi ile ilgili olarak dernek avukatımızdan görüş alındı. Hazırlanan görüş üyemize iletildi.

48 Dr. S. P. avukatlarının iki üyemiz ile ilgili soruşturma talebi için hukuk büromuz aracılığıyla hazırlanan metin ilgili başvuru sahibine iletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın A. E. hakkındaki şikayetimize ilişkin kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildi.

49 Dr. Y. H. için açılan davada derneğimizin müdahil oldu
Dr. Y. H. için açılan davada derneğimizin müdahil oldu. Davada kullanılmak üzere intihar olaylarında psikiyatrist görevlendirilmesine ilişkin Dr. Mustafa Sercan ve avukatımız tarafından tarafından hazırlanan metin mahkemeye sunuldu.

50 Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı
Ulusal Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı ile ilgili bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubu ve MYK üyeleri bir yıllık süre içerisinde 4 kez bir araya gelerek çalıştay düzenledi. Hazırlanan metin 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi TPD Forumunda “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Taslağı: Önemli noktalar ve görüş toplama” başlığı ile ele alındı.

51 Tasarı metninde; sır saklama ve ihbar, istemli-istemsiz yatış, denetlemeler, koruyucu sağlık hizmetleri, kurumların tanımlanması bölümleri tamamlanmış olup kalan bölümler tamamlandıktan sonra elektronik ortamda üyelerin görüşlerine açılmasına karar verildi.

52 Turkish Neuropsychiatric Society (TNS) Centennial Session
Uluslarası İlişkiler WPA seçimlerine Simavi Vahip, Tunç Alkın, Halis Ulaş ve Can Cimilli katıldı WPA Kongresinde Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin 100. kuruluş yıldönümü anısına düzenlenen panelde TPD olarak yer aldık. Turkish Neuropsychiatric Society (TNS) Centennial Session On the Crossroads of Psychiatry and Neurology, Retrospective and Prospective Views.

53 Türk Alman Psikiyatri Derneği’nin 20
Türk Alman Psikiyatri Derneği’nin 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu’na davetli olarak katıldık. 7-8 Kasım 2014

54 Berlin’deki Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Psikosomatik Derneği (DGPPN) Kongresi sırasında gerçekleştirilen EPA Ulusal Dernekler Konseyi toplantısına TPD’yi temsilen Simavi Vahip katıldı. Aynı kongrede 3 dernek birlikte panel düzenledik: DGPPN Türkiye Psikiyatri Derneği Türk-Alman Psikiyatri Derneği ‘The German-Turkish Perspectives in Psychiatry and Psychotherapy’

55 The German-Turkish Perspectives in Psychiatry and Psychotherapy
Chair: Prof. Dr. Wolfgang Maier Co-Chair: Prof. Dr. Simavi Vahip Prof. Dr. Wolfgang Maier Immigrants of Turkish origin in Germany and their mental health Prof. Dr. Simavi Vahip The German-Turkish relationship in psychiatry PD Dr. Schouler-Ocak The German-Turkish Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosocial Health Prof. Dr. Levent Küey The role of internationalism: the German-Turkish collaboration in psychiatry and psychotherapy from a global perspective

56 50. UPK içerisinde Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA)-Ulusal Dernekler Konseyi ile birlikte Sempozyum düzenledik (13 Kasım 2014) EPA tarihinde bir ilk… Cultural, Educational and Economic Issues in Mental Health Care - Current challenges and future perspectives”

57 Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) –
Ulusal Dernekler Konseyi Sempozyumu kapsamında… EPA Seçilmiş Başkanı Wolfgang Gaebel EPA- Ulusal Dernekler Konseyi Başkanı Peter Falkai Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Psikiyatri Bölümü Başkan Marc Hermans Avrupa Psikiyatri Eğitimi Alanlar Federasyonu (EFPT) başkanı Mariana Costa de Pinto EPA ve WPA Transkültirel Psikiyatri Seksiyonu başkanı Hans Rohlof Türk-Alman Psikiyatri Derneği Başkanı Meryam Schouler-Ocak WHO Avrupa Bl. Başkanı Matt Muijen konuğumuz oldu ve ilişkilerin geliştirilmesi üzerine amaçlı çeşitli görüşmeler yapıldı

58 EPA-TPD ilişkilerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalarda bulundu.
TPD Genel Başkanı Simavi Vahip, Viyana’daki EPA Kongresi (Mart 2015) sırasında gerçekleştirilen EPA-Ulusal Dernekler Konseyi toplantısında, Türkiye’de gerçekleştirilen Sempozyum ile ilgili bir sunum yaparak kapsamlı değerlendirme raporu sundu. EPA-TPD ilişkilerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalarda bulundu. Report on the EPA Council of National Psychiatric Associations Symposium in Turkey

59 Viyana’daki EPA Kongresi sırasında düzenlenen ‘Avrupa’daki Ruh Sağlığı Hizmetlerindeki Değişiklikler’ başlıklı EPA forumuna derneğimizi temsilen Simavi Vahip, Tunç Alkın ve Hamid Boztaş katıldı. TPD Çalışma Birimleri ile EPA Seksiyonları arasındaki işbirliğinin artırılması çalışmalarının ilk adımı olarak tüm ÇB koordinatörlerimizin iletişim bilgileri EPA Seksiyonlarından sorumlu EPA-YK üyesine gönderildi.

60 Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tarihinde gerçekleştirilecek Erasmus Stratejik Ortaklık Projeleri Tematik Bilgilendirme Toplantısına derneğimizi temsilen Dr. A. Ercan  Altınöz katıldı.

61 BM Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansına derneğimizi temsilen Dr. Tamer Aker katıldı.
Savaş Mağdurları Platformu ile ilgili gerekli görüşmeleri yapmak üzere Dr. Tamer Aker görevlendirildi.

62 Afet, travma

63 Soma maden kazasının olduğu gün 5 kişilik ekip olay yerine gitti.
APHB bünyesinde Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB’nin etkin katılımı ile 1 yıllık süreçte psikososyal destek sağlandı. Bölgede 20 gönüllü psikiyatri hekimi bugüne kadar görev aldı. Soma maden kazası ile ilgili tarihli ilk rapor yayınlandı.

64 Soma Maden Kazası Raporu 13-23 Mayıs 2014
TTB ve TPD Ortak Basın Açıklaması: Soma'da ruh sağlığı yönünden yapılması gerekenler var Soma faaliyet raporu 15 Eylül-20 Ekim 2014 IŞID teröründen kaçarak Güneydoğudaki kamplara sığınan halk için değerlendirme ve durum tespiti yapmak üzere Ruhsal Travma ve Afet ÇB koordinatörü Dr. Feyza Çelik ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Dr. Şahut Duran görevlendirildi. IŞİD terör örgütünün saldırıları, Suriye ve Irak iç savaşları nedeniyle ülkemize göç eden Ezidi, Irak ve Suriyeli mültecilere yönelik Mülteci Raporu yayınlandı.

65 TPD RTAPÇB üyesi Evindar Karabulut TTB ile birlikte değerlendirme yapmak üzere Suruç'a gitti.
Dr. Şahut Duran, Dr. Ayşe Devrim Başterzi’nin TTB ve İHV ekibi ile birlikte Filistin Ziyareti gerçekleştirilmesine karar verildi.

66 EĞİTİMLER Türkiye Psikiyatri Derneği, 2011 yılı başında, Destekleyici Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi alanında eğitim verebilecek eğiticiler yetiştirmek üzere “Psikoterapi Eğitici Eğitimi Projesi”ni başlatmıştı. “Destekleyici Psikoterapi Eğitici Eğitimi Programı”, Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu’nun koordinatörlüğünde, 120 saat kuramsal ve 60 saat denetim olmak üzere toplam 180 saat süren ve 20 aya yayılan bir çalışmanın ardından 2013 yılı Mayıs ayında tamamlandı. Psikoterapi eğitimleri ile ilgili başvurular toplanıldı. 15 Eylül 2014 Destekleyici Psikoterapi için 234 başvuru oldu.

67 Toplam 7 bölgede 29 Eğitici eğitimi tamamladı.
Destekleyici Psikoterapi eğitim programı, 80 saat kuramsal, 40 saat süpervizyon olmak üzere 120 saat olacak şekilde ilk olarak Ankara’da Eylül 2014’de başladı. Destekleyici psikoterapi eğitim programı sırasıyla İzmir, İstanbul ve Ankara’da (2. grup) eğitimlere başladı.

68 “Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitici Eğitimi Programı”, Doç. Dr
“Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitici Eğitimi Programı”, Doç. Dr. Burhanettin Kaya’nın koordinatörlüğünde, İngilltere’den Satvant Singh ve Fatma Bozkurt, Türkiye’den Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın liderliğinde, Prof. Dr. Selçuk Aslan, Prof. Dr. Psk. Emine Gül Kapçı, Doç. Dr. Burhanetin Kaya, Doç Dr. Aslıhan Sayın’ın, Doç. Dr. Sibel Örsel ve Doç Dr. Olga Güriz’in yer aldıği bir eğitici ekiple, 220 saat kuramsal-uygulama ve 120 saat denetim olmak üzere toplam 330 saat süren ve 24 aya yayılan bir çalışmanın ardından 2013 yılı Haziran ayında teorik ve uygulama eğitimleri tamamlandı.

69 Toplam 7 bölgeden 24 Eğitici eğitimini tamamladı.
BDT bölgesel eğitimleri için 289 başvuru oldu. Bu BDT eğitim programı, 110 saat kuramsal ve uygulama, 56 saat denetim (süpervizyon) olmak üzere toplam 166 saat olarak planlandı. 8 teorik ve uygulama 1 süpervizyon modülü olmak üzere 9 modülden oluşan eğitimlerin 1 yıl sürecektir.

70 TPD Bilişsel Psikoterapi Eğitimleri'nin ilki 20-21 Aralık 2014 tarihlerinde Erzurum'da başladı.

71 BDT eğitimlerine eğitici ve gelen talepler doğrultusunda 10 bölgede devam edilmesine karar verildi. 
Ankara bölge eğitimleri Ocak 2014 tarihinde başladı. İzmir bölge eğitimleri Şubat 2015 tarihinde başladı. İstanbul Marmara bölge eğitimleri Şubat 2015 tarihinde başlamış olup 1 modül tamamlandı. Antalya bölge 7-8 Mart 2015, Kayseri-Sivas bölge 7-8 Mart 2015, İstanbul Trakya bölge Mart 2015’ta eğitimlere başladı. 15-19 Mayıs’ta Mersinde başlayacak Çukurova grubu ile tüm bölgelerde eğitimler başlamış olacaktır.

72 Konya bölge eğitimleri 21-22 Şubat 2015 tarihinde başladı.

73 Mesleğe İlk Adım Bursu 18. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumunda 113 katılım ile gerçekleşdi. Uzmanlık yaşamına hazırlık eğitimi Mart 2015 tarihleri arasında İstanbul’da 97 katılım ile gerçekleştirildi. Kasım 2014’de Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Anketi elektronik ortamda 418 uzmanlık öğrencisi ya da 5 yılını doldurmamış uzmanların katılımı ile gerçekleştirildi. Anketimize katılan 10 üyemize (5 asistan ve 5 uzman) 19. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na kayıt ve konaklama ödülü verildi.

74 TPD Açık Eğitim Sitesi Adli Psikiyatri Modülü: 677
Deliryum ve amnestik bozukluklar: 287 Yaşlılık Psikiyatrisi: 364 Anksiyete bozuklukları: 1235 Duygudurum bozuklukları: 665 Bağımlılık Modülü: 1010 Travma ve afet psikiyatrisi: 256 tıklanma sayısı Şizofreni: Yeni açıldı..

75 Sentetik Kannabioidler (Bonzai) ile ilgili yapılan çekimler Açık Eğitim Destek Programı sitesinde yayınlandı.

76 Yeterlik Sınavı Yazılı Aşaması 27 Eylül 2014 tarihinde yapılmış 27 kişi sınava girmiş ve başarılı olmuştur. Yeterlik Uygulama Sınavı 24 Ekim 2014 günü yapılmış, 10 kişi sınava katılmış ve başarılı olmuştur. Her iki sınavı kazanan meslektaşlarımıza yeterlik belgeleri 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde verilmiştir. Psikiyatri Yeterlik Sınavı 2006 yılından bu yana her yıl bir kez uygulanmıştır – 2013 yılları arasında yazılı sınav tek merkezde yapılmışken, 2014’de İstanbul, Ankara, İzmir’de yapılmıştır. 


77

78 Yeterlik Kurulu Eğitim Planlama Geliştirme Alt Kurulu (EPGAK) Haziran 2014 tarihlerinde, ‘Psikiyatri uzmanlık eğitimi müfredatı üzerine’ Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirildi

79 KONGRELER TPD 18.Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu yoğun bilimsel içeriği ve kurumsal toplantıları ile Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 18. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu forumunda “Gündemimizdeki önemli sorunlar: TPD Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı?” konusu ele alınmıştır.

80 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da 952 katılımcı ile gerçekleştirildi. 50 UPK’de ‘Gelenekten Geleceğe, Bilimle… Birlikte…’ sloganı ile ve Avrupa Psikiyatri Birliği-Ulusal Dernekler Konseyi ve Türkiye Psikiyatri Derneği ortak sempozyumunu içerecek şekilde düzenlendi. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde TPD Kongre Destekleme Bursu verildi. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde TPD Araştırma Bildiri Ödülü verildi.

81 50. UPK açılış konferansında Prof. Dr
50. UPK açılış konferansında Prof. Dr. Timuçin Oral tarafından sunulan ‘Ulusal kongrelerin 50. yılı belgeseli’ çekilerek web üzerinden yayımlanmaya başlandı ‘PsikiyArtist’i Arıyoruz!...’ yarışması ödülleri 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. 18. Yıllık Toplantı-Klinik Eğitim Sempozyumu ve 50. UPK Özet Kitapları Türk Psikiyatri Dergisi eki olarak yayınlandı .

82 19. YT/KES için toplam 53 meslektaşımıza TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu verildi.
19. YT/KES için toplam 132 asistana Mesleğe İlk Adım Bursu verildi. 19. YT/KES sırasında TPD Araştırma Bildiri Ödülü verilmesine karar verildi. 19. YT/KES sırasında TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi.

83 Psikeart sempozyumunun TPD Destekli olmasına karar verildi
Psikeart sempozyumunun TPD Destekli olmasına karar verildi. Düzenleme kurulunda Dr. A. Tamer Aker’in yer almasına karar verildi. Prof. Dr. Zeliha Tunca emekliliği onuruna yapılan
“Türkiye’de Duygudurum Bozukluklarının 40 Yılı” adlı toplantının TPD destekli olmasına karar verildi. (16 Ekim 2014)

84 Derneğimizin 20. Kuruluş yıl dönümü için Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da 2 günlük bir sempozyum düzenlenmesine ve Düzenleme Kurulu’nun MYK üyeleri ile Dr. Şahika Yüksel, Dr. Şeref Özer, Dr. Doğan Yeşilbursa ve Dr. Tunç Alkın’dan oluşmasına karar verildi.

85 YAYINLAR TPD Yayınları sitesi açıldı: 30 Haziran 2014
Toplam 275 kitap satışı site üzerinden yapıldı ve kargolandı.

86 Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu'nun güncellenmiş 2. baskısı çıktı. 07.11.2014

87 Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri kitabı çıktı
Hazırlanan kitaplar: Uyku Bozuklukları Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Anksiyete, TSSB ve Obsesif Kompulsif ile İlişkili Bozukluklar Kitapları (3 ayrı cilt olarak) Bipolar Bozukluk Tip II (Yayınlandı)** Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirici broşür/cep kitapları hazırlanması için Yayıncılık Kuruluna görev verilmesine karar verildi. Aile hekimlerine yönelik temel sağlık hizmetlerinde psikiyatrik bozukluklar kitaplarının hazırlanması Psikiyatrik ölçeklerin cep telefonu uygulamaları için ön çalışma

88 TPD Bülteni yılda 3 kez yayınlamaya devam etmektedir.

89 Psikiyatride Güncel 5. yılında….
TPD Sürekli Eğitim Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi 5. yılında…. Her yıl dört yeni sayı Bazı sayıların baskısı tükendi

90 TTB İLE İLİŞKİLER Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı mali destek sağlanmıştır. Düzenleme kuruluna Prof. Dr. Meram Can Saka katıldı. Füsun Sayek Eğitim Hasteneleri Kurultayı’na Dr. Burhanettin Kaya ve Dr. Kadir Özdel katıldı.

91 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu'nun İzmir ve Ankara'da düzenlediği toplantılara derneğimizi temsilen Dr. Murat Açar ve Dr. Yasemin Hoşgören Alıcı katıldı. TB Uyuşturucu madde çalışma grubuna derneğimizi temsilen Doç. Dr. Cüneyt Evren katıldı. UDEK genel kuruluna derneğimizi temsilen Prof. Dr. Raşit Tükel katıldı. UYEK genel kuruluna derneğimizi temsilen Prof. Dr. Mustafa Sercan ve Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı katıldı.

92 TTB ve TPD Ortak Basın Açıklaması: Soma'da ruh sağlığı yönünden yapılması gerekenler var. 25.05.2014
31 Mayıs tütünsüz bir dünya günü nedeniyle TTB UDEK üyesi derneklerin söyleyecekleri var !

93 Nükleer Santrallerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi ile ilgili Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB tarafından hazırlanan metin TTB’ne iletildi. Hazırlanan metin TPD Görüş metni olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

94 Türk Tabipleri Birliği ile birlikte, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan "Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü" ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

95 MEDYA ÇALIŞMALARI 18. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu kapsamında  yapılan basın toplantısında; Kadın Üreme Sağlığı ve Ruh Sağlığı;  Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı   Şizofreniyle Yaşamak konuları ele alındı.

96 TPD Soma Maden Faciası Basın Açıklaması
“Güvenceli ve güvenli bir çalışma ortamında çalışanın beden ve ruh sağlığı korunabilir” “Önlenebilir iş kazaları doğal bir sonuç olarak değerlendirilemez.”

97 Adli Tıp Uzmanları Derneği ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ortak basın açıklaması: "Devletin öncelikli sorumluluğu faili cezalandırmak değil kadını ve çocuğu korumak olmalıdır." TPD Basın Açıklaması: "Şizofreni biyolojik bir beyin hastalığıdır” Uyuşturucu Kullanımı ve Trafiği ile Mücadele Günü Basın Açıklaması (26 Haziran 2014)

98 Filistin’de yaşanan savaşa, şiddete ve kıyıma son verilmelidir.
Gazi üniversitesi alkol madde tedavi merkezi kapatılamaz… Sentetik esrar türevleri (bonzai) ile ilgili basın açıklaması Dünya İntiharı Önleme Günü Basın Açıklaması

99 Dünya Alzheimer Günü Basın Açıklaması 21.09.2014
Bireysel silahsızlanma günü basın açıklaması Dünya yaşlılar günü basın açıklaması Sığınmacılarla ilgili basın açıklaması Şizofreni Dernekleri Federasyonu ile birlikte Dünya Ruh Sağlığı günü basın açıklaması: “Şizofreni ile yaşamak” 10 EKİM 2014

100 Medya ve İntihar 15 Ekim 2014 Dünya Yoksullukla Mücadele Günü 17 Ekim 2014 Nefret suçu mağduru trans bireyleri anma günü ortak basın açıklaması. TTB-CETAD-TPD

101 Dünya Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Günü 25.10.2014
Evde barış, dünyada barış! Şizofreni Dernekleri Federasyonu ve Türk Psikologlar Derneği ile birlikte “Şizofreni hastalarının damgalanması, insan hakları ihlalidir, suçtur.”

102 50. UPK Basın toplantısı Soma Maden Kazası-Feyza Çelik Mülteciler-Şahut Duran Sentetik Esrar Türevleri (Bonzai)-Cüneyt Evren Sağlık sistemi ve eğitim üzerindeki kara bulutlar-Raşit Tükel Savaş ve Ruh Sağlığı 31 Aralık 2014 "Elektro Şok Cihazı" olarak adlandırılan elektrikli kontrol tabancaları ile ilgili basın açıklaması

103 Charlie Hebdo saldırısı ve her türlü terör eylemlerini kınıyoruz. 09
Homofobik ve Transfobik Psikoloji/Psikiyatri Kitapları ve Uygulamaları Hakkında Açıklama Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Türk Psikologlar Derneği (TPD) Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) İstanbul Tabip Odası (İTO) Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK) Psikolojik Danışmanlar Derneği (PD-DER) Travma Çalışmaları Derneği (TÇD) Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu (PÖMYAP)

104 Türk Tabibler Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarihinde ülkemizde son yıllarda artan çocuk ölümleri ile ilgili Cizre'de basın açıklaması yaptı.

105 Alkol-Madde bağımlılığı tedavisi ruh sağlığı profesyonellerince verilmelidir.
Sigarayı bırakma günü Ruh Sağlığı Çalışanları Olarak Kadın Cinayetlerine Daha Fazla Tanık Olmak İstemiyoruz! Cezaevlerindeki çocukların yaşadığı fiziksel, cinsel istismar ve işkence derhal durdurulmalıdır! Kadınları güçlendirmek, insanlığı güçlendirmektir!

106 14 Mart Tıp Bayramı basın açıklaması
Dünya Bipolar Günü Basın Açıklaması 30 Mart 2015 Bipolar Yaşam Derneği Bipolar Bozukluklar Derneği Lityum Derneği TTB ve TPD Ortak Basın Açıklaması: Medya ve Psikiyatri

107 “Şiddet, adalet ve özgürlük ile çözülür
“Şiddet, adalet ve özgürlük ile çözülür.” Savcı Mehmet Selim Kiraz cinayeti Acil talebimiz var Son dönemde bazı basın yayın organlarında Soma’da yaşanan travma sonrasında ruhsal etkilenme yaşamış bireylerin işe alım süreçlerinde psikiyatrik hastalığı bulunup bulunmadığının ve başta antidepresan ilaçlar olmak üzere psikiyatrik ilaç kullanımı olup olmadığının irdelendiği ve antidepresan ilaç kullananların işe alınmadıkları belirtilmektedir.

108 İntihar Haberleri Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Basın Açıklaması “Psikiyatrik ilaç kullanan maden işçilerinin işe alınmamasına bir an evvel son verilmelidir!” 24 Nisan Basın Açıklaması

109 @PsikiyatriDer Twitter hesabı üzerinde 3838 takipçi yer almaktadır.
Toplam 354 tweet’ten 161’i bu dönem içerisinde yayınlandı. En çok retweet alan tweet: Soma’da meydana gelen maden faciası nedeniyle üzgünüz. TPD psikososyal destek sağlamak amacıyla 5 kişilik ekibi ile bölgeye ulaşmıştır.”

110 Facebook 3301 üye sayısı. 2915 beğenme sayısı.

111 Etik Kurul İşlemleri İstanbul Tabip Odası’nın Dr. A. H.’nun yazıları hakkındaki talebine ilişkin TPD Etik Kurulu’ndan görüş istendi. O.M.- S. N. şikayetleri soruşturma amacıyla İstanbul Şube’ye iletildi. Dr. S. P. tarafından gönderilen Dr. T. Ö. O. hakkındaki şikayetin Etik Kurul görüşü gereği soruşturma için İstanbul Şubeye gönderildi. Dr. E. G. O. soruşturma dosyasının kovuşturma için Merkez Onur Kurulu’na gönderildi.

112 Dr. S. P.’nın Dr. V. Ş. ile ilgili şikayetinin soruşturma için İstanbul Şube’sine gönderildi.
Merkez Onur Kurulu’nun Dr. N. E. G. O.’un şikayetine dair kararını taraflara bildirilmek üzere Ankara Şubeye gönderildi. Dr.T. S.’nin Dr. K. D. hakkındaki şikayetinin soruşturma için İstanbul Şubeye gönderildi. Ankara Şube tarafından iletilen Dr. A. E. itirazının Merkez Onur Kurulu’na iletildi.

113 TÜM ÜYELERİMİZE KATKILARI NEDENİYLE TEŞEKKÜR EDERİZ… TPD Merkez Yönetim Kurulu


"MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları