Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI"— Sunum transkripti:

1 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI
BURSA 2014 UZMAN- A.ESRA ŞİMŞEK

2 HİZMET ALIMI NEDİR? 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Tanımlar - Madde 4- de "Hizmet : (Değişik: 30/7/ /3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri" ifade etmektedir.

3 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASIMA DAYALI HİZMET ALIMI NEDİR?
Ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir. Temizlik, yemek, özel güvenlik, veri girişi ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri , sayaç okuma ve kesme- açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik vb..

4 HUKUKİ DAYANAK  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 36. madde VIII -
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:(Ek: 28/3/ KHK - 318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzer nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.

5 HUKUKİ DAYANAK  209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3. maddesinin (c) bendinde; Döner sermaye işletmelerinin döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere ihtiyaç halinde hizmet satın alınabileceği hükmü getirilmiştir.  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda ise; Hizmet bedelleri kamu gideri içerisinde sayılmıştır.

6 HİZMET ALIMLARINI ETKİLEYEN AKTÖRLER
KAMU İHALE KURUMU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İŞÇİLER HİZMET FİRMALARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SENDİKALAR SAYIŞTAY MALİYE BAKANLIĞI İŞ MAHKEMELERİ

7 HİZMET ALIMLARINI ETKİLEYEN KANUN VE MEVZUATLAR
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ YÖNETMELİKLER GENELGELER 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE ALT MEVZUATI HİZMET ALIMLARI İLE İLİŞKİLİ MEVZUATLAR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN VE ALT MEVZUATI

8 İŞÇİ HAVUZU Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesisleri döner sermaye kaynaklarından yapacakları hizmet alımları kapsamında çalıştırabilecekleri azami işçi sayısını 2009/ / / /08 sıra nolu Genelgelerde belirtilen esaslar ve hesaplama yöntemine göre belirlemektedirler. Hesaplama yöntemine göre hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak azami işçi sayısı, hizmet alımının konusuna göre ayrı ayrı belirlenmemekte, Birliklerin tüm hizmet alımlarında (temizlik, koruma ve güvenlik, yemek pişirme ve dağıtım, bilgi sistemleri kullanımına ilişkin hizmet alımları vb.) çalıştırabileceği toplam azami işçi sayısı belirlenmektedir. Başka bir ifadeyle çalıştırılabilecek işçi havuzu belirlenmektedir. Birlikler ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri sayıda kişiyi istedikleri hizmet alımında, işçi havuzunda belirlenen azami sayıyı aşmamak şartıyla çalıştırabilirler. Haftalık çalışma saatlerinin (mesai'sinin) tamamının kurumlarımız için kullanıldığı hizmet alımları kapsamında çalıştıran işçilerin hepsi havuza dâhil edilecektir.

9 İŞÇİ HAVUZUNA DAHİL HİZMET ALIMLARI
 Temizlik Hizmetleri  Veri Girişi-Bilgi Sistemleri Yönelik Hizmetler  Güvenlik Hizmetleri  Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler  Bakım ve Onarım Hizmetleri  Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmetleri  Çamaşırhane Hizmetleri  Bahçe Bakım Kalorifer Yakma vb..Hizmetler  Arşiv Hizmetleri  Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmet Alımları  Şoförlük Hizmetleri  Tercümanlık Hizmetleri  Diğer Hizmetler

10  Sağlık Hizmeti Alımları
İŞÇİ HAVUZUNA DAHİL OLMAYAN ANCAK BİLDİRİMİ ZORUNLU SAĞLIK HİZMETİ ALIMLARI  Sağlık Hizmeti Alımları  Laboratuvar Hizmet Alımları  Görüntüleme Hizmet Alımları  Diğer Sağlık Hizmeti Alımları

11 BURSA İLİ HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDAKİ İŞÇİ SAYILARI DAĞILIMI GRAFİĞİ

12 HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLER İLE İLGİLİ GENELGELERİN ÖZETİ
İşçi Sayısı Tespiti Usul ve Esasları, Hizmet Alımlarında Çalışan İşçilerin Ücret Standardı, Yaklaşık Maliyet Hesaplamasında Firma Kar Oranı Düzenlemesi (%5) Kritik Personel Tanımı, (Bilgi-İşlem sorumlusu, Aşçıbaşı vb..) Hizmet Alım Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik, İşçi Hakları ve Ücretlerinin Ödeme Zamanı, Hizmet Alımlarında İhtiyaç Tespit Komisyonu Kurulması,

13 HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLER İLE İLGİLİ GENELGELERİN ÖZETİ
Satın Alma Gücü Paritesine göre hayatın pahalı olduğu illerde işçilere mevcut ücret tablosunun üzerinde ücret verilmesi, Birliklerin işçi sayısını artırmamaları ve ihtiyaçların öncelikle işçi sayısı fazla olan tesislerden karşılanması, İşçi sayısı fazla yada az olan birliklerin kurumdan izin almadan işçi alamayacakları gibi konularda düzenleme yapılmıştır.

14 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET İHALELERİNDE TEKLİF FİYATA DAHİL GİDERLER
 Brüt asgari ücret tutarı (ihale tarihinde geçerli olan asgari işçilik ücreti)  İşveren payı (brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır)  Yemek, yol ve giyim gideri, (Giyim gideri: İşin süresi 3 aydan fazla ise)  Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, (SGK İl Müdürlüğünden )  Brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası (asgari ücretin üzerinden ödeme )  Ulusal bayram ve resmi tatil gün sayısı ve çalıştırılacak işçi sayısı  Fazla çalışma ücreti ( ek mesai ücreti)  %3 sözleşme ve genel giderler  % 5 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı İdari şartnamenin 25. maddesinde gösterilecektir.

15 HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ VE TAKİBİ SİSTEMİ

16 Hizmet, bu dünyada yaşama ayrıcalığı için ödediğimiz kiradır.
Benjamin Franklin

17 TEŞEKKÜRLER


"PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları