Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı HİZMET ALIMLARINDA SÖZLEŞME UYGULAMALARI VE HAKEDİŞLERİN ÖDENMESİ SÜRECİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

2 HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TÜRLERİ
Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TÜRLERİ 1)Götürü bedel sözleşme 2)Birim fiyatlı sözleşme

3 BİRİM FİYATLI SÖZLEŞME
Sözleşme Uygulamaları BİRİM FİYATLI SÖZLEŞME Teklif edilen birim fiyatlar üzerinden ödeme. Maksimum % 20 iş artışı. % 20 yi geçmeyen iş azalışı durumunda yüklenici işi bitirmek zorundadır. % 5 lik ödeme yapılması sadece % 20 nin üzerinde iş azalışında uygulanır. % 5 lik tutarın hesabına fiyat farkları dahil edilmez.

4 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
Sözleşme Uygulamaları DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ Doğrudan temin yöntemi bir ihale yöntemi değildir. Doğrudan temin yönteminde sözleşme yapılması zorunlu değildir. Ancak alımı yapılacak işin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda sözleşme yapılması zorunludur. Alım 4734/22-c kapsamında ise sözleşme yapılması zorunludur.

5 SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE İŞE BAŞLAMA AŞAMASINDA YAPILMASI GEREKENLER
Sözleşme Uygulamaları SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE İŞE BAŞLAMA AŞAMASINDA YAPILMASI GEREKENLER Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15(onbeş)gün içinde SGK ya bildirim.(İşyeri Tescil No)Doğrudan teminde bildirim yapılmamakta. Kontrol Teşkilatının Kurulması, Muayene Kabul Komisyonu-İhale Komisyonu oluşturulurken de onay alınabilir. İşyerinin Yükleniciye Teslimi Makine parkının temini ve belgelerinin idareye teslimi İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması (All Risk Sigorta)

6 SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE İŞE BAŞLAMA AŞAMASINDA YAPILMASI GEREKENLER
Sözleşme Uygulamaları SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE İŞE BAŞLAMA AŞAMASINDA YAPILMASI GEREKENLER İşe başlama (Tarih süreli işler/zaman süreli işler). Kontrol Teşkilatı Tutanakları. İşe Başlatılacak Elemanların Özlük Dosyasını Oluşturulması(Özlük dosyalarında kıdem tazminatı ödemelerinde kullanılacak hizmet cetvelinde yer alan bilgilere ait belgeler bulunmalı). İşçilerin İŞ-KUR Kaydının Aranması(Eski işçiler İŞ-KUR’a kaydettirilmeli).

7 HAKEDİŞ RAPORLARININ DÜZENLENMESİ
Hakediş İşlemleri HAKEDİŞ RAPORLARININ DÜZENLENMESİ Geçici hakediş raporları her ayın ilk beş işgünü içinde düzenlenir. Yüklenici hakediş istemek üzere dilekçe ile idareye başvurur. Yıllara sari olmayan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın 20. gününde düzenlenir.

8 HAKEDİŞ RAPORLARININ DÜZENLENMESİ
Hakediş İşlemleri HAKEDİŞ RAPORLARININ DÜZENLENMESİ Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa 30 gün içinde tahakkuka bağlanır. Tahakkuk tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde de ödeme yapılır. Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olması halinde, karşı görüşlerini belirterek itiraz kaydı ile hakedişleri imzalar.

9 Hakediş İşlemleri YÜKLENİCİNİN HAKEDİŞ İÇİN BAŞVURMAMASI VEYA GEÇ BAŞVURMASI HALİNDE DÜZENLEME Yüklenici başvurmadığı takdirde, üç ay içinde, tek taraflı olarak düzenlenir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz. Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir.

10 HAKEDİŞ DÜZENLEME AŞAMALARI
Hakediş İşlemleri HAKEDİŞ DÜZENLEME AŞAMALARI Yüklenicinin hakediş istemek üzere dilekçe ile başvurusu. Puantajın kontrol teşkilatınca incelenmesi ve onayı. İlgili ay işçi bordrosu, bir önceki ay SGK hizmet dökümü tahakkuk fişi ve ödeme dekontunun kontrolü. Bir önceki ay işçi ücretlerinin ödendiğine dair banka belgesi, imzalı işçi bordrosu. Ceza kesintisi.(Varsa)

11 HAKEDİŞ DÜZENLEME AŞAMALARI
Hakediş İşlemleri HAKEDİŞ DÜZENLEME AŞAMALARI Bir önceki ay Muhtasar Beyanname, KDV Beyanı, tahakkuk fişleri ve dekontları. İşçilerin izin- rapor belgeleri, yıllık ücretli izin formu (yüklenici). SGK borcu yoktur. Vergi borcu yoktur (15 gün geçerli). Haciz bildirimi.(Varsa) İş artışı onayı. (Varsa)

12 HAKEDİŞ DÜZENLEME AŞAMALARI
Hakediş İşlemleri HAKEDİŞ DÜZENLEME AŞAMALARI Fiyat farkı hesaplama tablosu. Yol ücreti ayni verildi ise verildiğine dair işçilerce imzalı liste. Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi(Kontrol Teşkilatı) Hizmet İşleri Kabul Tutanağı(Yüklenici-Muayene Kabul Komisyonu) Hakediş Raporu(Yüklenici-Kontrol Teşkilatı)

13 HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİNDE FİYAT FARKI ÖDEMESİ
Hakediş İşlemleri HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİNDE FİYAT FARKI ÖDEMESİ Kural: Fiyat farkının verilebilmesi için; idari şartname ve sözleşmede fiyat farkının hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir.Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz(Genel Tebliğ Madde 81).

14 FİYAT FARKI ÖDEMESİ (Teb. Md. 83)
Hakediş İşlemleri FİYAT FARKI ÖDEMESİ (Teb. Md. 83) YEMEK ve YOL BEDELİ ÖNGÖRÜLEN İHALELERDE FİYAT FARKI HESAPLAMA 2015 YILI 12 AYLIK 28 PERSONEL İLE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İhale Tarihi Brüt Maliyet Uygulama Tarihi Brüt Maliyet A Brüt Asgari Ücret (BAÜ) 1.134,00 TL 1.201,50 TL B Asgari Ücretin % Fazlası 0,35 C % Fazla Eklenmiş BAÜ [(A+(A*B)] 1.530,90 TL 1.622,03 TL Ç Yol Bedeli (Günlük Brüt 7,47TL*26 Gün) 194,22 TL D Yemek Bedeli(Günlük Brüt 8,41TL* 26 Gün) 218,66 TL E Yemek Bedeli İstisna Tutarı (A/30*0,06*26) 58,97 TL 62,48 TL F Yemek SGK Matrahı (D-E) 159,69 TL 156,18 TL G İşveren Maliyeti H Genel Sağlık Sigortası [(C+Ç+F)*(%7,5)] 141,36 TL 147,93 TL I Malullük, Yaşlılık ve Ölüm [(C+Ç+F)*(%11)] 207,33 TL 216,97 TL İ Kısa Vadeli Risk Prim [(C+Ç+F)*(%2)] 37,70 TL 39,45 TL J İşveren İşsizlik [(C+Ç+F)*(%2)] K L Toplam(C+Ç+D+H+I+İ+J) 2.367,87 TL 2.478,71 TL M N Asgari Ücretin %35 Fiyat Farkı (1 Kişi İçin) = 110,84 TL Normal Aylar İçin Girilen Değerler: Yemek Bedeli (Günlük Brüt): 8,41 TL Yol Bedeli (Günlük Brüt): 7,47 TL Gün Sayısı: 26 Asgari Ücretin % Fazlası: Personele Göre Değişken İhale Tarihi Brüt Maliyet: Uygulama Tarihi Brüt Maliyet: Her Tatil Günü İçin Girilen Değerler:

15 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ FİYAT FARKI
2015 YILI 12 AYLIK 28 PERSONEL İLE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İhale Tarihi Brüt Maliyet Uygulama Tarihi Brüt Maliyet A Brüt Asgari Ücret (BAÜ) 1.134,00 TL 1.201,50 TL B Asgari Ücretin % Fazlası 0,35 C % Fazla Eklenmiş BAÜ[(A+(A*B)] 1.530,90 TL 1.622,03 TL Ç D Bir Günlük Ücret (C/30) 51,03 TL 54,07 TL E F İşveren Maliyeti (G+H+I+İ) 11,48 TL 12,17 TL G Genel Sağlık Sigortası [(D)*(%7,5)] 3,83 TL 4,06 TL H Malullük, Yaşlılık ve Ölüm [(D)*(%11)] 5,61 TL 5,95 TL I Kısa Vadeli Risk Prim [(D)*(%2)] 1,02 TL 1,08 TL İ İşveren İşsizlik [(D)*(%2)] J K Toplam(D+F): 62,51 TL 66,24 TL L Fiyat Farkı: 3,73 TL 1) Normal Aylar İçin Fiyat Farkı: KİŞİ X FİYAT FARKI Güvenlik Şefi(%35): 1 110,84 TL Özel Güvenlik Personeli(%25): 26 102,57 TL 2.666,82 TL Toplam Aylık Fiyat Farkı: 2.777,66 TL 2) Tatil Günü olan Aylar İçin Eklenecek Fiyat Farkı: Örnek: 1 Ocak için 15 özel güv. Personelinin her birine resmi tatil işçilik ücreti olan: 60,21TL üzerinden 15kişix60,21TL=903,15TL ve Tatil Günü İçin hesaplanan fiyat farkı ile tatil günü çalışacak işçilerin sayısının çarpımından bulunan tutar (3,72TLx15kişi=55,95TL) ile Normal aylar için bulunan fiyat farkının toplamı kadar ücret ödenir. yani: 1)+2) Resmi Tatil İşçilik ücreti (A) Resmi Tatil İşçilik ücreti Fiyat Farkı (B) Normal Aylar İçin Fiyat Farkı (C): Fiyat Farkı Genel Toplam (A+B+C) 903,15 TL 55,95 TL 3.736,76 TL

16 GECİKME CEZALARININ UYGULANMASI
Hakediş İşlemleri GECİKME CEZALARININ UYGULANMASI Gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden hesaplanır.(en fazla %1) Cezaların uygulanmasına ilişkin hükümler sözleşmelerin ilgili maddesinde düzenlenir. Sözleşme dışında diğer dokümanlarda farklı bir düzenleme yapıldıysa sözleşme hükümleri uygulanır. Gecikme cezası gecikilen her takvim günü için kesilir. 4735 Sayılı Kanunun 20’inci maddesinin (a) bendine göre verilen en az 10 günlük süre için de gecikme cezası kesilecektir.

17 GECİKME CEZALARININ UYGULANMASI
Hakediş İşlemleri GECİKME CEZALARININ UYGULANMASI Üst limitlerden fazla bir oran belirlenmişse idarece gecikme cezası oranı azaltılamaz (Sayıştay Tem. Kur tarih ve sayılı Karar) Gecikme cezasının matrahına fiyat farkları dahil edilmez. Gecikme cezasının matrahına iş artışları da dahil edilir. (Sayıştay 1. D tarih ve 5898 sayılı kararı)

18

19 HAKEDİŞLERİN EKSİK ÖDENECEĞİ HÂLLER
Hakedişten Kesintiler HAKEDİŞLERİN EKSİK ÖDENECEĞİ HÂLLER 1-İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN YAPILACAK KESİNTİLER İdare işçi ücretlerinin ödenmesinin kontrolü hususunda sorumludur.(Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesi.) Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez. Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenicinin bordroların birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına vermesi gerekir.

20 1-İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN YAPILACAK KESİNTİLER
Hakedişten Kesintiler 1-İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN YAPILACAK KESİNTİLER Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunmalıdır. Ayrıca kontrol teşkilatı ücretlerin ödenmediği veya eksik ödendiği yönündeki işçi talep ve ihbarlarını değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.

21 Hakedişten Kesintiler
Çalışılan Gün Hesabı Ay içindeki çalışmaları tam olan işçilerin prim ödeme gün sayıları, ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ayın 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak kabul edilmesi gerekir. Örneğin Mart ayı (31 gün) ile Şubat ayı (28 gün)olmasına rağmen 30 gün olarak kabul edilmektedir. Ayın ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay içinde işe giren ve ay içinde işten çıkan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş-çıkış tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

22 Hakedişten Kesintiler
Çalışılan Gün Hesabı Örnek:İşçinin işe tarihinde başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 13 gündür. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay içinde istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, yukarıdaki örnekte açıklandığı üzere ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.

23 3- 2-Ödenmeyecek Ücretler
Hakedişten Kesintiler 3- 2-Ödenmeyecek Ücretler Ay içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ayın bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan işçilerin ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları, ilgili aydaki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır. Dokümanda çalışmayan işçinin yerine hangi şartlarda işçi alınacağı belirtilir.İşçi yerine belirtilen şartlarda eleman temin edilmedi ise eksik gün çalışıldığı için eksik personelin günlük ücreti ve varsa cezası kesilir. Sözleşmede istirahat vb. durumlarda işe gelmediği günler için işçiye yol ve yemek ücreti verilmeye devam edileceği hüküm altına alınır ve yüklenici bu bedelleri işçiye öderse hakedişlerde buna dair kesinti yapılmaz. Ancak böyle bir hüküm yok ve yüklenici tarafından işçinin yol, yemek ücreti kesildi ise bu kesintinin hakedişte de yapılması gerekir.

24 3-KAMU ALACAKLARI İÇİN YAPILAN KESİNTİLER
Hakedişten Kesintiler 3-KAMU ALACAKLARI İÇİN YAPILAN KESİNTİLER SGK PRİM BORCU İdarenin yükleniciye hakediş ödemesi sırasında ödenmemiş işçi ücretlerinin yanı sıra vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığını da kontrol etme yükümlülüğü vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre idarece işverenlerin hakedişleri, SGK’ye idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenebilir.

25 Hakedişten Kesintiler
SGK PRİM BORCU İdare, işverene yapacağı her hakediş ödemesinden önce, işverenin ve varsa alt işverenlerinin SGK’ye idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferîlerinden oluşan borçlarının olup olmadığını teyit etmelidir. Sorgu esnasında borca rastlanırsa hakedişten borç kesilerek ödeme yapılır veyahut yüklenicinin borcu ödemesi sağlanır.

26 Hakedişten Kesintiler
VERGİ BORCU Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Seri: A, Sıra No: 1 ve sıra no:2 sayılı Tahsilat Genel Tebliğleri uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine TL’nin üzerinde yapacakları ödemeler sırasında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin istenilmesi gerekir.Borç 1000 TL nin altında ise kesinti yapılmaz. Mezkûr Tebliğ’in (4) numaralı bölümünün (4.1-b) bölümüne göre ise KİK kapsamında ödeme yapacak olan kurum ve kuruluşlar, hak sahiplerine ödeme yapmadan önce vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arayacakları, bu Tebliğ ile belirlenen tutarın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunması hâlinde ödeme yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Vergi borcu hakedişten mahsup edildikten sonra kalan tutar yükleniciye ödenir.

27 4-ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE OLAN BORÇLAR
Hakedişten Kesintiler 4-ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE OLAN BORÇLAR Ayrıca yüklenicinin sayılan alacaklılar dışında üçüncü kişilere olan borçları (Haciz vs.) Yüklenicinin idareden olan alacaklarının borçlarından fazla olması durumunda öncelikle zorunlu olarak ödenmesi gereken borçlar ödendikten sonra kalan tutar yükleniciye ödenir. Buna karşılık yüklenicinin idareden alacaklarının borçlarını karşılamaması hâlinde alacakların öncelik sırasının belirlenmesi önem arz eder.Haciz işlemlerinde öncelik sırası işçi üretlerinindir.

28 4-ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE OLAN BORÇLAR
Hakedişten Kesintiler 4-ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE OLAN BORÇLAR Yapılacak takiplerde, haciz varakasının imzalandığı tarih esas alınarak işçilerin bu tarihten önceki üç aylık net ücret alacaklarının ödenmediğinin iddia edilmesi ve bu yönde tespitin bulunması hâlinde, ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde icrai takibat yapılır.(Maliye Bakanlığı’nın Seri No: 2005/2 Tahsilat İç Genelgesi) Diğer taraftan, haciz tatbik edilebilecek hakediş tutarının belirlenmesinde esas alınması gereken ücret net ücret olmalıdır.(4857 sayılı İş Kanunu’nun 36.maddesi)

29 5-ENGELLİ İŞÇİLER İÇİN HAZİNE PAYI KESİNTİSİ
Hakedişten Kesintiler 5-ENGELLİ İŞÇİLER İÇİN HAZİNE PAYI KESİNTİSİ İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç oranında engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.(4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu mad.) tarihli remi gazetede yayımlanan tebliğ değişikliği ile beraber tekliflerin eşit koşullarda verilmesi sağlanmış,artık engelli işçilerde normal işçiler gibi teklif edilmeye başlanmıştır.(KİK Genel Tebliği Mad.) Ancak işin yürütülmesi esnasında yükleniciye fazla ödeme yapılmasını engellemek amacıyla, engelli işçi çalıştırma nedeniyle hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idarece yüklenicinin hakedişinden kesileceği hüküm altına alınmıştır.(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar 8 inci mad.) tarihli resmi gazetede yayımlanan tebliğ değişikliği ile engelli işçiler için teklif cetvellerinde yer açılmış ve bu kesintinin hakedişten yapılmasına gerek kalmamıştır.Ancak bu değişiklik öncesi yapılmış olan ihalelerde kesinti yapılmaya devam edilecektir.

30 KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNATLARIN İADESİ
Kesin Teminat İade KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNATLARIN İADESİ Mal ve Hizmet Alımlarında Taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun şekilde yerine getirilmesi halinde; SGK’dan ilişiksiz belgesi getirilmesi koşulu ile tamamı, Yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmüş ise SGK’dan ilişiksiz belgesi getirilmesi halinde teminatın ½ si , Garanti süresinin sonunda ise kalan ½’si Yükleniciye iade edilir.

31 Sağlıkla kalmanız dileğiyle,
TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları