Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLERİ KOROZYON 2 İLERİ KOROZYON 2 Konu: Damıtık Su, Doğal Su ve Deniz Suyu İçindeki Korozyon AYŞE NUR ACAR 2014913123 ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF.DR. BİRGÜL YAZICI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLERİ KOROZYON 2 İLERİ KOROZYON 2 Konu: Damıtık Su, Doğal Su ve Deniz Suyu İçindeki Korozyon AYŞE NUR ACAR 2014913123 ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF.DR. BİRGÜL YAZICI."— Sunum transkripti:

1 İLERİ KOROZYON 2 İLERİ KOROZYON 2 Konu: Damıtık Su, Doğal Su ve Deniz Suyu İçindeki Korozyon AYŞE NUR ACAR 2014913123 ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF.DR. BİRGÜL YAZICI

2 SU HAYATTIR...

3 SUYUN ÖNEMİ

4 SUYUN ÖNEMİ- SUYUN KİMYASI Fiziksel Özellikler:  Renk: Renksiz, Mavi, kırmızı, kırmızımsı, kahverengi-sarı, yeşil v.s.  Katılar  Sıcaklık Estetik Özellikler:  Koku: Kokusuz, topraksı, küflü, balıksı, çamaşırsuyu kokusu, meyvemsi, çürük yumurta kokusu, sarımsaksı, lağım kokusu  Tat

5 SUYUN ÖNEMİ- SUYUN KİMYASI Kimyasal Özellikler:  pH  Alkalinite  Sertlik  Nitratlar, nitritler,amonyak  Fosfatlar  Çözünmüş oksijen ve biyokimyasal oksijen talebi

6 SUYUN ÖNEMİ-SUYUN KİMYASI

7 İçme suyunun pH’ı 6.5~8.5 arasındadır!

8 SUYUN ÖNEMİ-SUYUN KİMYASI pH – KİREÇLENME/KOROZYON  Langelier doygunluk Indeksi:Kalsiyum karbonatla çökelti varlığı saptanır. LSI= pH-pH s pH= suyun ölçülen gerçel pH değeri pH s = katı CaCO 3 ’la dengede suyun pH’ı  LSI>0 kalsiyum karbonat çökecek  LSI<0 kalsiyum karbonat çökmeyecek

9 SUYUN ÖNEMİ-SUYUN KİMYASI pH – KİREÇLENME/KOROZYON  Ryznar Indeksi:Korozyona karşı çökelti oluşumunun derecesini saptanır. RI= 2pH s -pH  RI<5.5 ağır çökelti oluşacak  5.58.5 su çok koroziftir.

10 SUYUN ÖNEMİ-SUYUN KİMYASI

11 VE KOROZYON...

12 Korozyon Yönetimi Document Extent and Magnitude of Corrosion Determine Possible Causes of Corrosion Develop and Asses Corrosion Control Alternatives Evaluate Alternatives and Select Corrosion Control Strategy Document Findings in Engineering Report İmplement Corrosion Control and Monitoring Effectiveness Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Water Quality Impact Piping Deterrioation Environmental Issues Water Quality Characteristics Susceptible Piping Workmanship and Materials pH and Alkalinity CaCO 3 Saturation Inhibitors Material Replacement Performance Cost Side Effects Formal Documentation Regulatory Requirements Design, Construction, Start-up Treatment Monitoring Distribution System Monitoring Corrosion Control Program Implementation Flowchart

13 Suda Korozyon Nasıl Oluşur?

14 Damıtık Suda; Suyun arılığı koroziflik elektriksel direnç Zirkonyum Zirkonyum alaşımları Paslanmaz çelikler Inconel Incoloy

15 -İçilebilir Suda; İçerisindeki bakterileri yok etmek ve daha güvenilir su elde etmek için klorin ve ozon gibi oksit yapıcı biyositlerle sterilize edilmiş temiz sudur.  Yemek hazırlama  Banyo suyu  Yıkama  Bahçe sulama  Isıtma  soğutma İçilebilir suyun direnci 1000-5000Ωcm

16 -Saf Suda ve Demineralize Suda; Demineralizasyon çözünmüş minerallerin taşınmasıdır Sert suyun davranışı suyun özelliğini gösterir. DEMİNERALİZASYON Deiyonizasyon Ters Ozmos

17 Buhar Yoğunlaştırmada; Endüstriyel buhar makinelerinden üretilen buhar yoğunlaştırma, çözülmüş gazlarla kirliliği ve nötrleyici veya film oluşturan aminler gibi ilave maddelerin kasti varlığı hariç yeteri kadar saflıkta damıtıcı suya oluşturmaya benzer. Çözülmüş karbondioksit DO(çözülmüş oksijen)’nun varlığıyla kötüleştirme Yoğunlaşma sistemlerinde korozyon problemleri

18 Kazan sıcaklıklarında oluşan reaksiyonlar;  2NaHCO 3 Na 2 CO 3 +CO 2 (g) +H 2 O  Na 2 CO 3 +H 2 O 2NaOH+CO 2 (g) Yoğunlaşma noktalarında buhardaki bir miktar karbondioksit; hidrojen iyonlarındaki hidrolize uğrayan karbonik asit oluşturan yoğunlaşmada çözünür;  CO 2 (g) +H 2 O H 2 CO 3 H + + HCO 3 - Hidrojen iyonları demir ve bakır alaşımı yüzeylerinde asidik korozyona sebep olur;  Fe(s)+2 H 2 CO 3 Fe(HCO 3 ) 2 + H 2 (g)

19 Doğal Sularda; Geniş mevsimsel değişimler Fiziksel, kimyasal ve biyolojiksel karekteristikler Oksijen pH Besleyici öğeler Ve diğer faktörler Kirlenme ve korozyon için önemlidir!!!

20 Temiz Suda;

21 Temiz Su Yüzey suları Yeraltı suları

22 Önemli bileşenler:  Çözünen Gazlar  Mineral Bileşenleri  Organik Maddeler  Mikrobiyolojik bieşenler Doğal suların pH’ 4.5 ve 8.5 aralığındadır!!

23 Çözülmüş Oksijen(Dissolved Oxygen =DO) Katodik Depolizer olarak Oksitleyici olarak

24

25 Acı Sularda; %0.1-2.5 sodyum klorit (1000ve 25,000 ppm)  Tuzluluk oranı  Kirlilik derecesi  Siltin varlığı  Yerel durumlar  Ortalama sıcaklık  Mevsimsel etkiler  Derinlik  Işığın durumu

26 Deniz Suyunda; SpeciesKonsantrasyon mmol -1 kg -1 gkg -1 Na + 468.510.77 K+K+ 10.210.399 Mg 2+ 53.081.290 Ca 2+ 10.280.4121 Sr 2+ 0.0900.0079 Cl - 545.919.354 Br-0.8420.0673 F-F- 0.0680.0013 HCO 3 - 2.300.140 SO 4 2- 28.232.712 B(OH) 3 0.4160.0257

27

28 Yüksek iletkenlik Metalin yüzeyine doğru klor iyonunun yayılması Deniz suyu temiz sudan daha korozif özelliğe sahiptir. Korozyon hızı Klor içeriği Oksijen varlığı sıcaklık

29

30

31

32

33

34 Sıcak Suyla Çalışan Sistemlerde; Kapalı çelik sistem Çözülmüş oksijen tükendiği zaman korozyon olayı sona erer. Suyla çeliğin tepkimesinden hidrojen oluşur. Hidrojen tepkimesi pH 8.5 ta NaOH veya Na 3 PO 4 ‘le suyun tepkimesiyle minimize edilebilir.

35

36 Kazan korozyonu Kazanda buhar üretim sürecinde kullanılan su ile birlikte sistem içerisine karışan katı parçacıklar, zaman içerisinde kazan ve buhar hatlarında boru iç cidarlarına yapışarak muhtelif çözünmüş madde birikintileri ve tabakalaşmaları gerçekleşmektedir. Oluşan bu tabaka ve birikintiler ısı transfer yüzeylerinde yalıtım görevi görmeye ve sistemdeki akışın düzensizleşmesine neden olmaktadır. Diğer yandan, bu tabaka ve birikintiler, depozit altı korozyon oluşumu için zemin hazırlamaktadır

37 KİMYASAL KOROZYON 1.Düşük Ph 2.Çözünmüş Oksijen 3. Karbon dioksit 4. Şartlandırma Kimyasalları Oksijen Korozyonu Borulardaki küçük delikler (PITTING)

38 Sudan kaynaklanan korozyon sebepleri  Alkalinite  pH  Oksijen

39 Korozyon kontrolu için; Çözülmüş oksijen ve karbon dioksitin taşınması Alkali ilavesi İnhibitör ilavesi ÖNEMLİDİR!

40 Soğutma Sularında;

41 Temelde sanayi uygulamalarında soğutma suyu;  Tek geçişli soğutma sistemlerde  Kapalı devre soğutma sistemlerde  Açık tip soğutma devrelerinde kullanılmaktadır.

42 Soğutma suyu olarak kullanılan sular sistemlerde temel olarak 4 ana soruna yol açmaktadır:  Korozyon,  Birikinti (scaling),  Bakteriyel kirlenme (fouling),  Depozitlenme (askıda katıların çökelmesi)

43 Korozyon devresi Anotta aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir; Fe°  Fe +2 + 2e - (oksidasyon) Katotta ise; 1/2 O 2 + H 2 O + 2e -  2OH - (indirgenme)

44 FaktörlerKorozyonBirikintiMikrobiyolojik pHXXX Çözünmüş TuzlarXX Çözünmüş GazlarX Askıda Kalan MaddelerXXX MikrorganizmalarXX SıcaklıkXXX Sistem MetalurjisiX Çizgisel HızXXX Sistemde Kalma ZamanıXX Su KalitesiXX Bakteri SayısıX BulanıklıkX Besi MaddeleriX Güneş IşığıX Çözülmüş OksijenX

45 Soğutma Suyunun Neden Olduğu Problemler  Isıl alışverişin zayıflaması ve kaybı  Ekipmanların kullanım ömrünün kısalması  Ekipmanların sürekli arızalanması  Üretim kaybı  Maliyet artışı  Artan onarım maliyetleri  Sistemin tamamen durması

46 Soğutma sistemlerinde kullanılacak suyun özelliklerini belirleyen en önemli parametreler İletkenlik Sertlik pH Alkalinite

47 Korozyondan Korunmak için; Elektrokimyasal Yöntemler Kimyasal Yöntemler Koruyucu Kaplamalar Anodik Koruma Katodik Koruma İnhibitör Kullanımı Uygun Metal Seçimi Organik Kaplamalar İnorganik Kaplamalar

48

49 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..


"İLERİ KOROZYON 2 İLERİ KOROZYON 2 Konu: Damıtık Su, Doğal Su ve Deniz Suyu İçindeki Korozyon AYŞE NUR ACAR 2014913123 ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF.DR. BİRGÜL YAZICI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları