Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilal Şimşek Elektrik Y. Mühendisi TEDAŞ Genel Müdürlüğü www.tedas.gov.tr GES Projelerinde En Çok Yapılan Hatalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilal Şimşek Elektrik Y. Mühendisi TEDAŞ Genel Müdürlüğü www.tedas.gov.tr GES Projelerinde En Çok Yapılan Hatalar."— Sunum transkripti:

1 1 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilal Şimşek Elektrik Y. Mühendisi TEDAŞ Genel Müdürlüğü www.tedas.gov.tr GES Projelerinde En Çok Yapılan Hatalar

2 Dağıtık Üretim Dağıtım Verimli Tüketim TEDAŞ Genel Müdürlüğü 2 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Türkiye elektrik dağıtım sisteminde serbest piyasa düzenine geçiş çalışmaları çerçevesinde, dağıtım bölgeleri baz alınarak Kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmiş ve TEDAŞ 2004 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır.  Bu kapsamda Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır. Dağıtımda ilk özelleştirmeler 2009 yılında 3 bölgede yapılmıştır.  30.09.2013 tarihi itibarıyla dağıtım tesislerinin mülkiyeti TEDAŞ’a ait olmak kaydıyla 21 dağıtım bölgesinin tamamında işletme hakkı özel sektöre devredilmiş durumdadır. Özelleştirme sonunda 12.744.750.000 ABD Doları gelir elde edilmiştir.  Özelleştirme sonrası TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Ankara bulunan merkez teşkilatı ve 21 dağıtım bölgesinde bulunan 21 Temsilciliği ile elektrik dağıtım sektöründe çalışmalarını yürütmektedir.  TEDAŞ’ın Yeni Misyonu; Eğitim, Mühendislik ve Danışmanlık, Koordinasyon ve Standardizasyon, Kontrol ve Denetim olarak belirlenmiştir. Kamunun TEDAŞ’a verdiği birtakım görevleri yerine getirmektedir.

3 ? TEDAŞ Yeni Görevler - 1 3 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen yetki kapsamında;  ETKB tarafından yapılan son yetki düzenlemesi ile Dağıtım Şirketlerinin onaylı yatırım programlarında yer alan bütün projelerin (KET hariç) proje onay ve kabul işlemlerinin Genel Müdürlüğümüzce yapılması,  Lisansız üretim tesislerinin (GES, RES, Jeotermal, Kojenerasyon, Biogaz gibi) projelerinin onayı, geçici ve kesin kabulleri,  Enerji kesintisi ve kalitesinin izlenmesi kapsamında TEDAŞ kriz merkezi platformunda dağıtım şebekelerinde meydana gelen enerji kesintileri takip edilerek, ilgili Makamlara SMS, elektronik posta ve diğer yollarla anında bilgilendirme çalışması yapılmaktadır.

4 ? TEDAŞ Yeni Görevler - 2 4 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Kanun ve Yönetmelikler kapsamında;  Dağıtım tesisleri için gerekli kamulaştırma işlemleri,  Elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte, denetimi,  Genel Aydınlatma Denetimi ve Ödemeleri  Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği kapsamında verilen görevler,  Kamu ve özel sektör elemanlarının mesleki eğitimlerini vermek, mesleki yeterlilik yetki belgelerini tanzim etmek, gerektiğinde bu işlemlerle ilgili ihtisas kuruluşlarından hizmet alımı yapmak,  Enerji sektöründe kamu ve özel kuruluşlarca kullanılan Birim Fiyat kitabının hazırlanması,  Enerji sektöründe oluşan yıllık verilerin değerlendirilerek yıllık istatistik kitabının hazırlanarak diğer tüm sektörlerin kullanımına sunulması,  Dağıtım şebekesinde kullanılan malzeme ve teçhizatın standart ve şartnamelerinin oluşturulması,  Genel Müdürlüğümüz ile Dağıtım Şirketleri arasında imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin 18.2 maddesi gereğince şirket faaliyetlerinin kontrolü,

5 5 GES Raporu (Lisanssız) TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 6 GES Proje Raporu TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 7 Yıllara ve Tiplerine Göre Onaylanan Proje TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 8 Dağıtım Şirketlerine Göre Proje Sayısı

9 9 Kabul Durum Raporu TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 Lisanssız Elektrik Üretimi (Adımlar) 10 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Başvuru Yapılması ve Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Alınması 1.AŞAMA Proje Onaylanması ve Bağlantı Anlaşması Yapılması 2.AŞAMA Geçici Kabul ve Sistem Kullanım Anlaşması Yapılması 3. AŞAMA

11 Proje Süreci 11 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çağrı Mektubu Tebliğ Tarihi TEDAŞ Başvuru Dağıtım Şirketi ile Bağlantı Anlaşması İmzalanması TEDAŞ ONAY 90 gün Proje tasarım, yerel onayların alınması TEDAŞ Onayı 90 gün Tesisin Yapımı 30 gün Bağlantı Anlaşması

12 12  Bilindiği üzere; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulacak olan üretim tesislerinin projeleri, 16.12.2009 tarih ve 27434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre ve ETKB’nin 01/06/2012 tarih ve 422 sayılı yazısı ile; 20/04/2012 tarih 448 sayılı Makam Olur’u doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce incelenerek onaylanmaktaydı.  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenmesi ve 30 Aralık 2014 tarih ve 29221 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte söz konusu projeler yeni yönetmelik hükümlerine göre incelenmektedir.  Ayrıca kurulu gücü 100 kW ve altında olan GES projelerinin onay ve kabul yetkisi 14.01.2015 tarih ve 1154 sayılı Genel Müdürlüğümüz Olur’u ile Bölge Koordinatörlüklerimize verilmiştir. 50 kW ve altı projelerin tipleştirilmesi çalışmaları son aşamasındadır.  Bugüne kadar çatı ve arazi uygulamalı GES projelerinde statik hesapların ve projelerin onayları Belediye/İl Özel İdarelerince yapılmakta olup, arazi uygulamalı GES projelerinin proje onayı 23.07.2014 tarih itibarıyla Genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. GES Proje Onay İşlemleri TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 13  Teşekkülümüzce Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulacak olan Güneş, Rüzgar, Biyogaz, Kojenerasyon, Trijenerasyon santrallerinin projeleri incelenerek onaylanmakta ve kabulü yapılmaktadır.  Proje onay ve kabul Genel Müdürlüğümüze yetkisinin verildiği günlerde GES projelerini inceleyen Elektrik Mühendisimizin sayısı 3, diğer projeleri inceleyen Elektrik Mühendisimizin sayısı 2, Makine Mühendisimizin sayısı 1’ken, bugün itibarıyla bu iş için istihdam edilmek üzere 29 personel bulunmakta olup, GES projelerini 14 Elektrik Mühendisi ve 3 İnşaat Mühendisi, diğer projeleri ise 4 Elektrik Mühendisi, 4 Makine Mühendisi ve 3 İnşaat Mühendisi incelemekte olup, söz konusu personelimiz lisanssız üretim tesislerinin proje incelemesi ve kabulü konusunda eğitimli, kapasiteli, oldukça iyi yetişmiş ve tecrübe sahibi kişilerden oluşmaktadır. de bu konuda tecrübeli ve dağıtım tesisi projeleri alanında yetişmiş personel tarafından incelenmektedir.  Genel Müdürlüğümüze onay için sunulan projeler geliş tarihine göre sıralanmakta ve personelimize (elektrik mühendisi) yönlendirilmekte olup belgeler, proje paftaları, hesaplar ve ENH projeleri kontrol edilmektedir. Söz konusu projeler sadece üretim santralleri olmayıp, bu projeler kapsamında tesis edilecek olan AG/OG bağlantı hatları ENH projeleri de bu konuda tecrübeli ve dağıtım tesisi projeleri alanında yetişmiş personel tarafından incelenmektedir. GES Proje Onay İşlemleri TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 14 Şebeke Bağlantılı PV Sistem Tasarımı © Bilal ŞİMŞEK / Bütün Hakları Saklıdır.

15 15 Yapılan Hatalar - 1 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Dağıtım Şirketleri ve OSB çalışanların konu ile ilgili bilgi eksikliği. EDAŞ ve OSB dağıtım şirketlerin bağlantı görüşleri ve koşulları ile ilgili yanlış uygulamaları ve bu konuda dağıtım şirketleri arasında bir uygulama birlikteliğinin olmaması,  GES kurulacak alanlardaki imar durumu netleşmeden projeler hazırlanmaktadır. İmar planından kaynaklı öngörülmeyen durumlardan dolayı GES santralinin saha yerleşim ve tasarımında değişiklikler olacağı için, imar durumu netleşmeden projenin hazırlanması doğru bulunmamaktadır. Bazı proje firmaları tarafından tip projelerin verildiği beyan edilmiştir. Bu süreç daha sonra tadilat projelerinin hazırlanmasına veya geçici kabul aşamasında problemlere neden olmaktadır. Tarım Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Toplulaştırma durumundan kaynaklı GES santrali yatırımcıların mağdur olmaları olasıdır. Tarım bakanlığı başvuru aşamasında bu konuda bir dilekçe almaktadır.  GES santrali projelerinin imar durumu ve yer uygunluklarına ilişkin farklı belediyelerin farklı uygulamaları bulunmakta bazı belediyeler tek satır yazı ile yer uygunluk izni verirken, bazı belediyeler GES santrallerinin imar planına işlenmesi koşulu aramaktadırlar. İl özel idarelerinde süreç daha kısa sürmekte ve daha kolay olmaktadır. Belediyelerin aldıkları ücret ve gönüllü bağış miktarlarına ilişkin rahatsızlığa neden olmaktadır.  Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alınmasını müteakip yatırımcının bu aşamadan sonra anlaşma yapacağı proje firması ve EPC firması araştırma ve anlaşma süreci ve bunun akabinde santralde hangi malzemelerin kullanılacağına dair inceleme ve değerlendirme süreçlerinin uzun sürmesi. Proje hazırlama ve onay süresinin limitli olduğu göz önüne alındığı zaman, proje firmaları tarafından GES projeleri için yeterli süre ve zaman harcanmaması ve projenin eksik olarak onaya sunulması.

16 16 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Yanlış arazi seçimi. (Arazinin Toprak Türü – Jeolojik Etüt, Arazinin Eğimi – Güney Eğim, Doğu Batı-Eğimi, Çevresinde gölgelenmeye sebep olacak engel bulunmaması, İmar Durumu, Şebeke Bağlantı Analizi yapılması, Tarıma elverişlilik durumu, Kirlenme faktörüne yakınlık, Yola yakınlığı (İmar maliyetini ve lojistiği etkileyecektir), İçinden iletim hattı geçip geçmediği, su kaynaklarına yakınlık durumu ( Panel temizliği),  Arazi açısının kurulu güce etkisinin kontrol edilmemesi, Arazi kapasitesi ve kurulu güç dikkate alınarak, simülasyonlar eşliğinde yerleşim ve farklı senaryolara göre proje kararlaştırılmalıdır.  Tasarım hataları. Sistem verimliğini etkileyen fizibilite ve tasarım çalışmalarına yeteri kadar zaman ve emek harcanmaması. İlk kurulum maliyetlerini düşüren fakat uzun vadede sistem kayıplarını artıran tasarımların, malzemelerin kullanılması. Uygun olmayan kablo kesitlerin, devre kesicilerin, eviricilerin vb bileşenlerin kullanılması.  Sahaya gitmeden uzaktan proje hazırlanması.(Kurulacak tesisin yerleşimi, vaziyet planı, detaylı kablolama planları ve taşıyıcı konstrüksiyon bağlantı elemanları tasarımı için mutlaka saha ziyareti ve toprak analizi çalışmaları yapılmalıdır).  Projenin sadece onay için hazırlanması. Uygulama projesi ile detaylı keşif hazırlanması, teknik şartname ve fiyat teklifi çalışmaların yapılması gerekirken proje onay sürecinden sonraya bırakılması.  Saha seçiminin yanlış yapılması sonucu; Uygulama projesi hazırlanmış projeler için gölgeleme analizi, ufuk çizgisi analizi, sistem eleman ve şebeke kayıplarının ve bir çok parametrenin de göz önünde bulundurulduğu detaylı enerji üretim analiz çalışmasını gerçek saha ile örtüşmemesi.  Sektördeki Yatırımcıların, Proje firmaların, Danışmanların mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları, (Örneğin; Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği, Topraklama Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akımlar Yönetmeliği vb.GES ile ulusal/uluslararası standartlar) Yapılan Hatalar - 2

17 17 Gündem Konular TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Çatı uygulamaları için TEİAŞ tarafından ilave kapasite verilmesi,  Çatı uygulamalarında GES uygunluk belgesinin ilgili belediyeler veya yapı denetim şirketlerince verilmesi,  Şebekeye enerji verilmiyorsa kapasiteye dahil edilmemesi, depolamalı tesislerin de mevzuata derç edilmesi,  Uzun dönemli mahsuplaşmaya olanak sağlanması,  Wp tanımı yapılması,  Tarımsal sulama amaçlı enerji üretimi için tarım arazilerinin kullanılması,  Tip şartname (50 kW) dayalı başvurular için başvuru sürecinin sadeleştirilmesi,  Çağrı mektubundan sonra proje onayı için verilen 90 günlük sürenin uzatılması,  Dağıtım şirketlerince bağlantı kapasitelerinin TM veya fider bazında belirli periyotlarda yayımlanmasının temini,  TEİAŞ tarafından yeni ve güç artışı yapılacak TM’lerin önceden ilan edilmesi,  Bağlantı görüşlerinin doğruluğunun teknik olarak değerlendirilmesi/denetlenmesi (Bakanlıkta protokol yapıldı. Bakanlık Oluru kapsamında TEDAŞ yetkilendirildi).  Bağlanabilirlik oranının değiştirilmesi  Yönetmelik 8/4 kapsamındaki komisyonun dağıtım şirketi dışından üye atanması  Mevcut hatlar için bağlantı görüşü verilmesi, dağıtım şirketinin yatırım programında da olsa bağlantı görüşü verilmemesi. Bağlantı görüşünün ancak geçici kabulü yapılmış dağıtım tesisleri için verilmesi  Bağlantı talebine ilişkin hesaplamalarda kullanılan/kullanılacak gerekli bilgiler Şirket internet sayfasında ilan edilmesi….

18 18 Proje Onay ve Kabul Ekibimiz - 1 FADIL FEDAİDAİRE BAŞKANI fadil.fedai@tedas.gov.tr NAGEHAN ABACILARMÜDÜR(G)NAGEHAN.abacilar@tedas.gov.tr GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ İÇİN BİLAL ŞİMŞEKMÜDÜR YRD (G) ( E. YÜK. MÜH)bilal.simsek@tedas.gov.tr ÇETİN ÇELİKBAŞ MÜHENDİS ( E. YÜK. MÜH)cetin.celik@tedas.gov.tr MEHMET MURAT ÖCALBAŞ MÜHENDİS ( E. MÜH)murat.ocal@tedas.gov.tr HACI HASAN ATUĞBAŞ MÜHENDİS ( E. MÜH)hasan.atug@tedas.gov.tr LEYLA ARSLANE.MÜHENDİSLeyla.Arslan@tedas.gov.tr CEM EDİZBAŞ MÜHENDİS ( E. MÜH)Cem.Ediz@tedas.gov.tr CİHANGİR TOZKOPARANE.MÜHENDİScihangir.tozkoparan@tedas.gov.tr AYŞEGÜL ETCİE.MÜHENDİSaysegul.etci@tedas.gov.tr MURAT YILMAZE.MÜHENDİSmurat.yilmaz@tedas.gov.tr GÜNER KOÇAKE.MÜHENDİSGuner.kocak@tedas.gov.tr MURAT GÜÇLÜBAŞ MÜHENDİS ( E. MÜH)Murat.guclu@tedas.gov.tr YÜKSEL BAYKANE.MÜHENDİSYuksel.baykan@tedas.gov.tr VOLKAN TANE.MÜHENDİSVolkan.tan@tedas.gov.tr HAMİT YILMAZ KARAE.MÜHENDİSHamityilmaz.kara@tedas.gov.tr SELMA EROĞLUE.MÜHENDİSSelma.eroglu@tedas.gov.tr TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19 19 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GES HARİCİ ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ İÇİN SERPİL KÖKSAL(TAŞKIN)MÜDÜR YRD.Serpil.Koksal@tedas.gov.tr A.KEMAL AYDINMD.YRD.(G)ali.aydin@tedas.gov.tr SILA KARASUE.MÜHENDİSsila.karasu@tedas.gov.tr YASEMİN HANSUE.MÜHENDİSYasemin.Hansu@tedas.gov.tr MUSTAFA METİN ÖRMEE.MÜHENDİSmetin.Orme@tedas.gov.tr İNŞAAT MÜHENDİSLERİMİZ NECMETTİN YOKUŞBAŞMÜHENDİS (İ. MÜH)Necmettin.Yokus@tedas.gov.tr ÖZKAN BİRGEİNŞAAT MÜHENDİSİ (İ. YÜK. MÜH)ozkan.birge@tedas.gov.tr SERDAR AKÇAİNŞAAT MÜHENDİSİserdar.akca@tedas.gov.tr MAKİNE MÜHENDİSLERİMİZ H.CANER ÖZDEMİRBAŞMÜHENDİS ( M.YÜK. MÜH)Caner.Ozdemir@tedas.gov.tr ÖMER KAYAMAKİNE Mühendisiomer.kaya@tedas.gov.tr EMRAH TOPÇUMAKİNE Mühendisiemrah.topcu@tedas.gov.tr ÇEVRE MÜHENDİSİMİZ NİLÜFER TETİKÇEVRE MÜHENDİSİnilufer.tetik@tedas.gov.tr Proje Onay ve Kabul Ekibimiz - 2

20 20 Teşekkürler! © Bilal ŞİMŞEK / Tüm Hakları Saklıdır. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"1 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilal Şimşek Elektrik Y. Mühendisi TEDAŞ Genel Müdürlüğü www.tedas.gov.tr GES Projelerinde En Çok Yapılan Hatalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları