Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEDİYATRİK YAŞAM DESTEĞİ Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Ersin KÖKSAL Dr. Nurullah YILMAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEDİYATRİK YAŞAM DESTEĞİ Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Ersin KÖKSAL Dr. Nurullah YILMAZ."— Sunum transkripti:

1 PEDİYATRİK YAŞAM DESTEĞİ Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Ersin KÖKSAL Dr. Nurullah YILMAZ

2 Resuscitation Council of Asia 1993

3 1. Temel Yaşam Desteği 2. İleri Yaşam Desteği 3. Akut Koroner Sendromlar 4. Pediyatrik Yaşam Desteği 5. Yenidoğan Yaşam Desteği 6. Resüsitasyon Eğitimi ILCOR Çalışma Grupları:

4 Avrupa Resüsitasyon Derneği (ERC) 1994 1998 Ağustos 2000 Kasım 2005 Ekim 2010

5 Kılavuzun Hazırlanışı Otörler 277 spesifik resüsitasyon sorusuna yanıt bulabilmek için binlerce yayını değerlendirmiş, Çalışma grupları 356 çalışma raporu hazırlamış, ABD’nin Dallas eyaletinde yapılan Uluslararası Konsensüs Konferansına 30 ülkeden 313 uzman katılmış, Hazırlanan her bir bilimsel önerinin son düzenlemeleri ILCOR üyesi kuruluşların “Yazım Kurulu” tarafından yeniden gözden geçirilerek tamamlanmış, ERC Executive Committee toplantısında “ILCOR CoSTR 2010” görüşülmüş ve bu çalışmanın sonunda “ERC 2010 Resüsitasyon Kılavuzu” hazırlanmıştır.

6 Bu kılavuz resüsitasyon uygulaması için tek alternatif olarak düşünülmemeli Bu kılavuzda yalnızca resüsitasyonun güvenli ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yaygın kabul gören görüşler yer almakta Yeni ve güncellenmiş tedavi önerilerinin yayınlanmış olması günümüzde uygulanan klinik yaklaşımların güvensiz veya etkisiz olduğu şeklinde algılanmamalı UYARI !

7 Kılavuzdaki Değişiklikler Amaç; Bilgileri yeni ve güvenilir bilimsel kanıtlara dayandırmak Bilgileri mümkün olduğunca basitleştirmek Eğitim ve akılda kalıcılığı sağlamak Resüsitasyonu cesaretlendirmek Yaklaşımları standardize etmek

8 Pediyatrik Temel Yaşam Desteği (TYD) TYD; koruyucu ekipmandan başka bir gereç kullanmadan hava yolu açıklığının, solunum ve dolaşımın devamlılığının sağlanmasıdır Arrestin sebebi erişkinlerde daha çok kardiyak kökenli iken, çocuklarda ise genellikle sekonder problemlerdir (solunumsal, nörolojik, metabolik, bilinmeyen vb).

9 Yaşam Kurtarma Zincirinin Bileşenleri Arrestin ve oluşabilecek zararların önlenmesi Erken KPR uygulanması Acil Yanıt Sistemi’nin aktive edilmesi Etkili İleri Yaşam Desteği sağlanması Entegre kardiyak arrest sonrası bakım

10 Güvenliği sağlayınBilinç durumunu değerlendirinYardım çağırın Pediyatrik TYD Algoritması 1 2 Yanıt veriyorsa  Bulduğunuz pozisyonda bırakın  Kazazedenin durumunu kontrol edin  Gerekli ise yardım çağırın  Düzenli aralıklarla kazazedeyi değerlendirin  Nazikçe uyarın  Yüksek sesle ‘Nasılsın’ diye seslenin 3a Yanıt vermiyorsa 3b

11 Güvenliği sağlayınBilinç durumunu değerlendirinYardım çağırın Pediyatrik TYD Algoritması 1 2 3b Tek kurtarıcıda; 2 dk KPR uyguladıktan sonra Birden fazla kurtarıcıda; hemen Tüm yaş gruplarında tanık olunan ani kollaps durumlarında; erken defibrilasyon için KPR’den önce 3b Havayolu açıklığını sağlayın

12 Güvenliği sağlayınBilinç durumunu değerlendirinYardım çağırın Pediyatrik TYD Algoritması 1 2 3b Havayolu açıklığını sağlayın 3b Baş geriye çene yukarıya: İnfantta baş nötral pozisyonda durmalıdır Büyük çocuklarda daha fazla ekstansiyon Jaw thrust manevrası Çeneyi öne-ileri itme hareketi Boyun hasarı şüphesinde uygun 4 Solunumu değerlendirin

13 Güvenliği sağlayınBilinç durumunu değerlendirinYardım çağırın Pediyatrik TYD Algoritması 1 2 3b Havayolu açıklığını sağlayın 3b Solunumu değerlendirin 4 Bak-Dinle-Hisset Yöntemi <10 sn  Göğüs kafesi hareketlerine bakın  Solunum seslerini dinleyin  Yanağınızda hava hareketini hissedin Solunum normalse  Recovery pozisyonuna getirin  Solunumu sık kontrol edin 5a Solunum normal değilse 5 kurtarıcı soluk verin 5b

14 Güvenliği sağlayınBilinç durumunu değerlendirinYardım çağırın Pediyatrik TYD Algoritması 1 2 3b Havayolu açıklığını sağlayın 3b Solunumu değerlendirin 4 5 kurtarıcı soluk verin 5b Bebeklerde; Baş nötral ve çene önde iken Ağız ve burnu içine alacak şekilde Hava kaçağını önleyerek 1-1.5 sn süresince göğüs kafesini kaldıracak kadar hava üfleyin Aynı aşamaları 5 kez tekrarlayın Çocuklarda; Baş geri ve çene önde iken Burnu kapatıp ağzı içine alacak şekilde Hava kaçağını önleyerek 1-1.5 sn süresince göğüs kafesini kaldıracak kadar hava üfleyin Aynı aşamaları 5 kez tekrarlayın Etkin solunum yaptırma güçse; havayolunda pasajı daraltan yabancı cisim akla gelmeli Başarılı olamıyorsanız; göğüs kompresyonlarına başlayın

15 Güvenliği sağlayınBilinç durumunu değerlendirinYardım çağırınHavayolu açıklığını sağlayınSolunumu değerlendirin5 kurtarıcı soluk verinDolaşımı değerlendirin Pediyatrik TYD Algoritması 1 2 3b 4 5b 6 <10 sn sürede dolaşımı değerlendirin  Hareket, öksürük ve normal solunum kontrolünü içerir  Deneyimli iseniz nabzı palpe edin 7a Dolaşım belirtileri varsa;  Yeterli soluyana dek solunuma devam edin  Bilinci açılmadıysa recovery pozisyonuna alın  Sık durum kontrolü yapın Yaşa göre; bebeklerde Brakiyal arter Femoral arter Yaşa göre; çocuklarda Karotis arter

16 Güvenliği sağlayınBilinç durumunu değerlendirinYardım çağırınHavayolu açıklığını sağlayınSolunumu değerlendirin5 kurtarıcı soluk verinDolaşımı değerlendirin Pediyatrik TYD Algoritması 1 2 3b 4 5b 6 Göğüs kompr./ventilasyon uygulayın 7b  Dolaşım belirtisi yoksa  Nabız yoksa  Nabız yavaş atıyorsa (<60/dk)  Nabız belli belirsiz ise

17 Güvenliği sağlayınBilinç durumunu değerlendirinYardım çağırınHavayolu açıklığını sağlayınSolunumu değerlendirin5 kurtarıcı soluk verinDolaşımı değerlendirinGöğüs kompr./ventilasyon uygulayın Pediyatrik TYD Algoritması 1 2 3b 4 5b 6 7b Kompresyonları tüm çocuklarda sternumun 1/3 alt kısmına uygulayın Ksifoidin bir parmak üzerinden göğüs kafesini 1 yaşta 5 cm çöktürün Basıyı kaldırın ve bu uygulamayı ort. 100/dk hızında tekrarlayın 15 kompresyondan sonra 2 etkin solunum yaptırın Kompresyon ve ventilasyonlara 15:2 oranında devam edin (2 dk) Tek kurtarıcı varsa bu geçişler 30:2 şeklinde yapılabilir Bebeklerde kompresyon tekniği İki parmak (tek kurtarıcı) İki başparmak (çift kurtarıcı) Çocuklarda kompresyon tekniği Tek elle komprsyon İki elle kompresyon KPR’a devam edin 8 Çocuk yaşam belirtileri gösterinceye ( spontan solunum, nabız >60/dk, hareket, göz açma), Yardım için deneyimli ekip gelinceye, Yorgunluktan tükeninceye kadar

18 Pediyatrik İleri Yaşam Desteği (İYD) Amaç; Erken ve etkin solunum desteği Erken ve etkin dolaşım desteği Monitorizasyonla aritmilerin tanınması Gerekli parenteral ilaçların uygulanması

19 Kardiyopulmoner Arrestin Önlenmesi Çocuklarda solunum ve dolaşım yetmezliğinin neden olduğu sekonder kardiyopulmoner arrest aritmilerin neden olduğu primer arresten daha sık Genç erişkinlerde asfiksiyel arrestler daha sık Çocuklarda kardiyopulmoner arrestin sonuçları kötü

20 Kardiyopulmoner Arrestin Önlenmesi Ağır hasta veya yaralanmış bir çocuğun değerlendi- rilmesinde ve uygulanacak yaklaşımda ABC ilkeleri uygulanır A; havayolunu belirtir (Airway) B; solunumu belirtir (Breathing) C; dolaşımı belirtir (Circulation) Değerlendirmenin her basamağında düzeltici yaklaşımda bulunulur

21 Solunum yetmezliğinin belirtileri; A ve B’nin değerlendirilmesi Solunum sayısının çocuğun yaşına göre normal sınırların dışında olması, Solunum işinde yetersizlik ve ek seslerin (stridor, wheezing veya hırıltı gibi) bulunması, Siyanoz gelişmesi (O 2 verilsin veya verilmesin)

22 Dolaşım yetmezliğinin belirtileri; C’nin değerlendirilmesi Kalp hızında artış Sistemik kan basıncının azalması Periferik perfüzyonun azalması Periferik nabızların zayıf olması/alınamaması Preloadda azalma veya artma İdrar çıkışında azalma ve metabolik asidoz Diğer sistemler etkilenebilir

23 Kardiyopulmoner arrestin tanısı Yanıtsızlık Apne veya iç çekme şeklinde solunum Dolaşımın olmaması Solukluk veya derin siyanoz başlıca belirtileridir Yaşam belirtileri yoksa KPR’a başlamadan önce en fazla 10 sn süreyle santral bir nabız veya kalp seslerini araştırın Şüphe varsa derhal KPR’a başlayın

24 Solunum ve dolaşım yetmezliğinin yönetimi; A ve B Hava yolunu açın, yeterli ventilasyon ve oksijenasyonu sağlanın Yüksek akımlı (10-15 L/dk) O 2 verin C Dolaşım için vasküler erişim yolunu (iv/io) sağlayın Gerektikçe bolus sıvı ve/veya inotropik ajanlar verin

25 Solunum yetmezliğinin yönetimi; A ve B Yeterli ventilasyon ve oksijenasyonun sağlanabilmesi; yardımcı hava yolu gereçlerinin (LMA, balon valf maske) kullanılmasını trakeal entübasyonla kesin hava yolu güvenliğinin sağlanmasını ve pozitif basınçlı ventilasyon uygulanmasını kapsayabilir Nadiren cerrahi hava yolu açılması gerekebilir

26 Solunum yetmezliğinin yönetimi; A ve B Kardiyopulmoner arrest gelişen ve derin komadaki çocuklarda entübasyon için sedasyon veya analjezi gerekli değil Aksi durumlarda ise komplikasyonları ve başarısızlığı en aza indirmek için oksijenizasyon, hızlı sedasyon, analjezi ve nöromüsküler bloker kullanımından sonra entübasyon yapılmalı

27 Solunum yetmezliğinin yönetimi; A ve B Entübasyon deneyimli kişilerce yapılmalı Yaşa uygun tüp boyutu şeçilmeli Yaşa göre kaflı veya kafsız tüp kullanılmalı Kaflı tüp kullanılacaksa balon şişirme basıncı <20 mmHg olmalı ve düzenli aralıklarla kontrol edilmeli Aspirasyon şüphesi varsa krikoid bası uygulanmalı

28 Solunum yetmezliğinin yönetimi; A ve B Trakeal tüpün doğru yerleşiminin kontrolü; tüpün vokal kordların arasından geçtiğinin görülmesi pozitif basınçlı ventilasyon sırasında göğüs kafesinin simetrik hareketinin gözlenmesi ventilasyonun ekspiryum fazında tüpteki buğunun görülmesi göğüste eşit havalanma olduğunun duyulması midede distansiyon olmaması perfüzyon sağlayan bir ritim varlığında EtCO 2 ’nin saptanması SpO 2 ve kalp hızının uygun sınırlara yükselmesi ve stabil kalması (geç bulgu!)

29 Solunum yetmezliğinin yönetimi; A ve B Resüsitasyon anında mümkünse %100 O 2 verilmeli Dolaşım geri döndüğünde SpO 2 ‘yi %95 veya üzerinde sürdürecek düzeyde oksijen verilmeli KPR’da hiperventilasyondan kaçınılmalı Entübasyon öncesi KPR için 15 göğüs kompresyonu 2 ventilasyon oranı kullanılmalı (gerektiğinde 30:2) Entübasyon sonrası ise göğüs kompresyonlarına ara vermeksizin 12-20 soluk/dk olacak şekilde pozitif basınçlı ventilasyon sürdürülmeli

30 Solunum ve dolaşımın monitörizasyonu İlk seçenek - puls oksimetri, EKG, NIBP Takibinde kapnograf, invaziv arteryel basınç, arteryel kan gazı, kardiyak output, CVP monitörizasyonu düşün

31 Damar yolu erişimi İlaç ve sıvıları vermek ve kan örneği almak için gerekli İntraossöz (İO) yol hızlı, güvenilir ve etkin İO yolda etkinin başlaması, yeterli plazma ilaç konsantrasyonunun sağlanma zamanı santral ve periferik venöz erişim ile benzer Santral venöz yol uzun süreli erişim için gerekli Trakeal tüp yolu artık önerilmiyor

32 Sıvılar ve ilaçlar Sıvı yüklemesine rağmen şok belirtileri varsa volümü arttırın Sistemik perfüzyon yetersizse kan basıncı normal olsa dahi bolus halinde 20 ml/kg izotonik bir kristeloid verin Klinik durumu ABC’yi kullanarak tekrar değerlendirin

33 Sıvılar ve ilaçlar Adenozin Supraventriküler taşikardi (SVT)’nin tedavisinde önerilmekte Yarılanma ömrü kısa olduğundan (10 sn) kullanımı güvenli Başlangıç dozu; 0.1 mg/kg (max. 6 mg) İdame dozu; 0.2 mg/kg (max. 12 mg) Hızla uygulayın ve ardından 3-5 ml SF verin

34 Sıvılar ve ilaçlar Adrenalin Hem α hem de β adrenerjik etkiye sahip direkt etkili sempatomimetik bir amin Esas olarak şok uygulanabilen veya uygulanamayan ritmlerin tedavi algoritmalarında yer alır

35 Sıvılar ve ilaçlar Adrenalin Vazokonstriksiyona yol açar ve diyastolik basıncı artırır *koroner arter perfüzyon basıncı düzelir *miyokard kontraktilitesi artar *spontan kontraksiyonları uyarır *VF amplitüd ve frekansını artırır *sonuçta başarılı defibrilasyon olasılığı artar

36 Sıvılar ve ilaçlar Adrenalin Çocuklarda önerilen iv/io dozu; 10 µg/kg Gerekirse her 3-5 dakikada bir tekrarlanmalı Spontan dolaşım geri döndüğünde sürekli infüzyonu gerekebilir (başlangıç dozu; 0.1 µg/kg/dk) Hemodinamik etkileri doza bağımlı olduğundan infüzyon dozu istenilen etkiye göre titre edilmeli Asla NaHCO 3 ile karıştırılmamalı Yan etkileri; ciddi hipertansiyon, taşiaritmi, mezenter ve renal kan akımında azalma

37 Sıvılar ve ilaçlar Amiodoron Adrenerjik reseptörlerin non-kompetetif bir inhibitörü Miyokardda iletimi deprese eder ve böylece AV iletimi yavaşlatır, AV refraktör periyodu ve QT aralığını uzatır İnatçı VF/nabızsız VT tedavisinde iv/io yoldan 5 mg/kg hızlı bolus doz uygulayın (15 mg/kg’a kadar çıkılabilir) Max. tek dozu; 300 mg Algoritmada 3. şoktan sonra önerilmekte

38 Sıvılar ve ilaçlar Amiodoron İnatçı VF/nabızsız VT tedavisi hariç hızlı infüzyona bağlı hipotansiyondan kaçınmak için yavaş enjekte edilmeli (10- 20 dk. üzerinde) Yan etkileri; bradikardi ve polimorfik VT

39 Sıvılar ve ilaçlar Atropin Parasempatik yanıtı bloke ederek sinoatriyal düğümü hızlandırır. Ayrıca AV iletimi hızlandırabilir Artmış vagal uyarı veya kolinerjik ilaç zehirlenmesinden şüpheleniliyorsa kullanılır Önerilen doz; 0.02 mg/kg Gerektiğinde 5 dk içinde tekrarlanabilir Max. tek doz; çocuklarda 0.5 mg, adölesanlarda 1 mg Düşük dozda (<0.1 mg) paradoksal olarak bradikardi yapabilir

40 Sıvılar ve ilaçlar Kalsiyum Miyokard kontraksiyonu için gerekli ancak rutin kullanımı resüsitasyona cevabı iyileştirmez İv/io dozu; her dozda 20 mg/kg (0.2 ml/kg) Max. tek dozu; 2 gr

41 Sıvılar ve ilaçlar Lidokain Otomasiteyi azaltır ve ventriküler aritmileri baskılar 1 mg/kg iv/io bolus ve takibinde 20-50 µg/kg/dk infüzyon şeklinde uygulayın Çocuklarda defibrilasyona dirençli VF/VT'de ilk tedavi seçeneği değil

42 Sıvılar ve ilaçlar Prokainamid Atrium içi iletimi yavaşlatır ve QRS ve QT aralığını uzatır Hemodinamisi stabil çocuklarda diğer ilaçlara dirençli SVT veya VT’de kullanılabilir Güçlü bir vazodilatatör olduğundan hipotansiyona neden olabilir Dikkatli monitörizasyon eşliğinde yavaş infüze edin

43 Sıvılar ve ilaçlar Glukoz Hasta veya yaralı çocuğun kan veya plazma glikoz konsantrasyonu kontrol edilmeli ve yakından izlenmeli Kardiyak arrest durumunda ancak hipoglisemi mevcutsa 0.5-1 gr/kg dozunda verilebilir Hipoglisemi olmadıkça KPR sırasında glikoz içeren sıvılar verilmemeli Spontan dolaşım döndükten sonra hipoglisemi ve hiperglisemiden kaçınılmalı

44 Sıvılar ve ilaçlar Magnezyum Torsades de pointes VF (25-50 mg/kg, max. tek doz 2 gr) veya hipomagnezemi saptanmışsa endike NaHCO 3 KPR sırasında ve SDGD’den sonra rutin önerilmemekte Uzun süreli kardiyopulmoner arrest ve ciddi metabolik asidoz varsa verilebilir Eşlik eden hiperkalemi tedavisinde düşün İv/io yoldan 1 mEq/kg dozda yavaş olarak uygulayın

45 Sıvılar ve ilaçlar Vazopresin Sistemik vazokonstriksiyona yol açan (V1 reseptörleri aracılığıyla) ve renal tübüllerden suyun reabsorbsiyonunu sağlayan (V2 reseptörleri aracılığıyla) bir hormon Kardiyopulmoner arrest sırasında rutin kullanımı ile ilgili veriler yetersiz Standart tedaviye yanıt vermeyen kardiyopulmoner arrestte etkin olabilir

46 Defibrilatörler Otomatik (OED) veya manuel olarak çalışırlar Monofazik veya bifazik şok verebilirler OED’lerde enerji düzeyi dahil tüm değişkenler önceden ayarlanmıştır Defibrilasyonda elektrod boyu; mümkünse geniş olmalı *infantlar ve ≤10 kg çocuklarda 4.5 cm çapında *>10 kg çocuklarda (>1 yaş) 8-12 cm çapında

47 Defibrilatörler Defibrilasyonda elektrodların pozisyonu; çıplak göğüse anterolateral pozisyonda, bir elektrod sağ klavikulanın altına ve diğeri de sol aksillaya gelecek şekilde yerleştirin

48 Defibrilatörler Defibrilasyonda optimal elektrod kuvveti; transtorasik impedansı azaltmak için <10 kg çocuklara 3 kg ve daha büyüklere 5 kg'lık bir kuvvet uygulayın Enerji dozu; etkin ve güvenilir defibrilasyon için ideal enerji dozu bilinmemekte olup bifazik şoklar etkindir. Bir manuel defibrilatör kullanıldığında ilk ve bunu izleyen şoklar için 4 J/kg (tercihen bifazik) dozda enerji uygulayın. Eğer manuel defibrilatör yoksa pediyatrik şok uygulanabilir ritimleri tanıyabilen OED kullanın

49 Otomatik Eksternal Defibrilatörler <1 yaş kullanımında yetersiz veri >1 yaş güvenli kullanım 1-8 yaş için tasarlanmış OED (50-75 J makine çıkışı) >25 kg olanlarda standart OED

50 Kardiyopulmoner arrestin prognozu Resüsitasyondan 20 dk sonra ekip lideri resüsitasyona devam edilip edilmeyeceğine karar vermeli Resüsitasyona devam etme kararıyla ilgili olarak dikkat edilmesi gerekenler: *Arrestin nedeni *Daha önceki klinik durum *Arreste tanık olunup olunmadığı *Tedavi edilmemiş kardiyopulmoner arrest süresi *Kardiyopulmoner resüsitasyonun etkinliği ve süresi *İlişkili özel durumlar ( buzlu suda boğulma, toksik ilaçlara maruziyet gibi)

51 Bilinç kapalı Solunum yok veya çok seyrek Bilinç kapalı Solunum yok veya çok seyrek 5 kurtarıcı soluk ver, KPR 15:2 uygula Defibrilatör/Monitör bağlanıncaya kadar 5 kurtarıcı soluk ver, KPR 15:2 uygula Defibrilatör/Monitör bağlanıncaya kadar Resüsitasyon ekibini çağır Ritmi değerlendir Şok yapılabilir (VF / nabızsız VT) Şok yapılabilir (VF / nabızsız VT) Şok yapılamaz (NEA / asistol) Şok yapılamaz (NEA / asistol) 1 Şok (4 J/kg) KPR 15:2 (2 dk) KPR Sırasında; *Geri döndürülebilir nedenler Spontan dolaşımın geri döndürülmesi Kardiyak arrest sonrası tedavisini hemen başla TYD’yi başlatın -KPR’nin etkinliğinden emin ol -KPR’e ara vermeden önce basamakları planla -Oksijen ver -Venöz yol sağla (iv/io) -Her 3-5 dakikada bir (0.1 mL/kg 1:10000 iv) ADRENALİN ver -İleri havayolu yöntemlerini ve kapnografiyi düşün -İleri havayolu sağlandıysa sürekli kompresyon uygula -Geri döndürülebilir nedenleri düzelt* ABCDE’yi kullan  Kontrollü oksijenasyon/ventilasyon  Araştırmalar  Nedeni tedavi et  Sıcaklık kontrolü  Terapötik hipotermi ? 4 H4 T Hipoksi Hipotermi Hipo/hiperkalemi/metabolik bzk. Hipovolemi Tansiyon pnömotoraks Tamponad Toksinler Tromboembolizm Pediyatrik İYD Algoritması

52

53

54 Isının konrolü ve idamesi KPR uygulaması sonrası hipotermi gözlenebilir. Santral hipotermi (32-34C) yararlı olabilir. Hafif hipotermi yenidoğan ve çocukta güvenlik profili sağlar. Isı artışı beyin hasarını arttırır ve kötü nörolojik sonuç ile ilişkilendirilir.

55 Özet VF/nabızsız VT’de ard arda 3 şok yerine tek şok Manuel defibrilatör kullanıldığında tüm şoklar için şok enerjisi 4 J/kg Standart OED >8 yaş kullanılabilir 1-8 yaş arası çocuklarda enerji çıkışı azaltılmış pediyatrik ped ve program içeren OED’ler önerilir Bu sistem veya manuel defibrilatör yoksa 1 yaştan büyük çocuklarda erişkin OED kullanılabilir

56 Özet İlaçlar trakeal yol yerine intravasküler (iv/io) olarak uygulanmalıdır Kaflı ve kafsız trakeal tüpler hastanede kullanılabilir ETT yerini doğrulamada ve transport sırasında ekshale CO 2 monitorizasyonu Adrenalin dozu her defasında 10 µg/kg’dır, yüksek doz iv adrenalinin rutin kullanımı önerilmez Resüsitasyon sonrası beyin korunmasında 12-24 saat hipotermi (32-34 °C) uygulaması

57 Bradikardi  En sık sebebi hipoksi, asidoz ve ağır hipotansiyon  %100 oksijen ve gerekirse pozitif basınçlı ventilasyon uygulayın  Perfüzyon bozuk, KAH <60/dk, oksijen - ventilasyona yanıt yoksa KPR başlayın ve adrenalin uygulayın.  Vagal uyarıya bağlı ise atropin etkili olabilir.

58 Taşikardi  Ritim SVT ve hemodinamik stabilizasyon mevcutsa vagal manevralar uygulanabilir  Kimyasal (adenozin) ve elektriksel kardioversiyon hazır hale getirilmeli  Çocuk stabil değil ve bilinç bozulmuş, iv adenozine yanıt alınamamışsa derhal senkronize (R dalgası) kardioversiyon uygulanmalı (ilk doz 0.5-1 J/kg, ikinci doz 2 J/kg)

59 Bradikardi ? Taşikardi ? Oksijenasyonu sağla Adrenalin (vagal stimülasyona bağlı ise Atropin düşün) Adrenalin (vagal stimülasyona bağlı ise Atropin düşün) Sinüs PEDİATRİK ARİTMİ TEDAVİ ALGORİTMİ Dar kompleks Geniş kompleks Nedeni tedavi et Adenozin ? Senkronize kardiyoversiyon? Adrenalin: 0.1 ml/kg 1:10000 Atropin: 0.02 mg/kg (min 0.1 mg) Adenozin: 0.1 mg/kg (hemen SF ile yıkanır) maks 6 mg Tekrar doz 0.2 mg/kg, maks 12 mg Adrenalin: 0.1 ml/kg 1:10000 Atropin: 0.02 mg/kg (min 0.1 mg) Adenozin: 0.1 mg/kg (hemen SF ile yıkanır) maks 6 mg Tekrar doz 0.2 mg/kg, maks 12 mg

60 TEŞEKKÜRLER…


"PEDİYATRİK YAŞAM DESTEĞİ Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Ersin KÖKSAL Dr. Nurullah YILMAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları