Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKLI YEME DAVRANIŞININ GELİŞİMİ ve YEME SORUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKLI YEME DAVRANIŞININ GELİŞİMİ ve YEME SORUNU"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKLI YEME DAVRANIŞININ GELİŞİMİ ve YEME SORUNU
Yrd. Doç. Dr. Bahar Bingöler Pekcici Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı

2 Alava (Hintli çocuk hekimi)
YEME SORUNU «Çocuk engelsiz doğar. Gereksinimleri iç içedir ve bu gereksinimleri sağlık, beslenme ya da eğitim olarak sınıflandıran bizleriz. Oysa ki çocuk yiyeceğe olan açlığını şefkate ve bilgiye olan açlığından ayıramaz.» Alava (Hintli çocuk hekimi)

3 TANIM Annelerin tanımı:
“çocuğum hiçbir şey yemiyor, az yiyor, emziremiyorum, yemeyi reddediyor, yemeğe karşı isteksiz, iştahsız, kusuyor, yediklerini ağzında tutuyor, kilo alamıyor, yemek zamanlarında çok öfkeleniyor” Hekimlerin tanımı: ailenin çocuğun yemesinden memnun olmadığı her durum ailenin kaygı bildirmemesine karşılık hekimin çocuğun yeterince beslenememesi nedeniyle büyümenin ve gelişimin etkileneceğini düşündüğü durumlar

4 TANIM DC: 0-3R Tanı Sınıflaması Çocuğun beslenme davranışında
yeterli besin alımında güçlükler göstermesi yemek yemeyi fizyolojik gereksinimlerine göre düzenleyememesi Zero to Three National Center for Clinical Infant Programs 0-3 Yaş Tanı Sınıflaması

5 SIKLIK Sağlıklı gelişen bebek ve küçük çocuklarda yeme reddi, çok az yeme, yemek seçme, yiyeceklerden kaçınma, kendi kendini beslemeye geçişte gecikme gibi yeme sorunlarının sıklığı %25-50 Gelişimsel sorunu olan çocuklarda %80 Manikan ve Perman, J Clin Gastroenterol, 2000 Kerwin, J Pediatr Gastroenterol, 1999

6 YEME SORUNUNUN NEDENLERİ
1. Organik nedenler Ağızdan beslenmenin bilinen bir nedenden dolayı geç başlaması (prematürite) Yutmada gecikme (örn: yarık damak dudak) Nörolojik sorunlar ve gelişimsel gecikmeler (örn: serebral palsi, otizm) Gastrointestinal hastalıklar (örn: gastroözefageal reflü)

7 YEME SORUNUNUN NEDENLERİ
2. Yeme-yedirme ilişkisi ile ilgili nedenler Çocuğun gelişim dönemine duyarlı beslenmemesi Çocuğun gelişim dönemi ve mizacı Yediren kişinin Ruhsal ve bilişsel durumu Çocuğu algılayışı (kırılgan çocuk, gelişim dönemi özelliklerinin yanlış algılanması) Kendi yeme isteği Çocukluğunda yediriliş deneyimleri Çevrenin etkisi (gelenek, kültür, kıyaslama, anneyi yetersiz kılma isteği, "başkasının çocuğu ")

8 SAĞLIKLI YEME DAVRANIŞININ GELİŞİMİ

9 SAĞLIKLI YEME DAVRANIŞINI ETKİLEYEN NEDENLER
Çocuğun gelişimsel özellikleri ve mizacı Çocuğun sağlık durumu Annenin özellikleri, bildikleri ve uyguladıkları Yemeğin kokusu, dokusu ve tadı Yemeğin sunulma şeklinin kişinin beğenisine uygunluğu Yemekte birlikte olunan kişilerin uyumu Nicklaus S. Children's acceptance of new foods at weaning. Role of practices of weaning and of food sensory properties. Appetite 2011;57(3):812-5. Cooke L, Fildes A. The impact of flavour exposure in utero and during milk feeding on food acceptance at weaning and beyond. Appetite 2011;57(3):

10 ÇOCUĞUN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ
Yaş Duygusal gelişim Ağız gelişimi Hareket gelişimi Besin ve sunum şekli 0-6 ay Düzenleme, açlık-tokluk sinyalleri, Bağlanma Emme Emme refleksi, baş kontrolü Sıvı Şefkatli, duyarlı emzirme, farklı kokulara alıştırma Çocuğun yalnızca beslenmesine değil bir bütün olarak tüm gelişim alanları ile gözlemlenmesi ve beslenirken bu özelliklere dikkat edilmesi gerekir. Bu ayların en belirgin duygusal gelişim özelliği bağlanmadır.

11 ÇOCUĞUN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ
Yaş Duygusal gelişim Ağız gelişimi Hareket gelişimi Besin ve sunum şekli 6-9 ay Araştırma Yalama, ezme, kemirme Destekli oturur, tutar, elden ele geçirir, desteksiz oturur Kaşık besinleri püre, pürtüklü araştırabileceği kaşıklayabileceği kemirebileceği besinler Kirletebilme özgürlüğü Zaman

12 ÇOCUĞUN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ
Yaş Duygusal gelişim Ağız gelişimi Hareket gelişimi Besin şekli Sunum şekli 9-18 ay Bağımsız araştırma, ayrışma Dilin lateralizasyonu,çiğneme Kıskaç, kabı tutma, oturma, yürüme Kemirme, parmak besinleri kendini besleme 18-24 ay ve sonrası Özerklik Başarma ve özgüven Yan çiğneme, ısırma, kesme erişkin tipi çiğneme, içme Hareketin ve yutağın kontrolü, koşma, oyun, yemeğe ulaşma Sert çiğ sebze meyveler, etler, kendisinin alıp yiyebileceği tüm besinler

13 ŞEFKATLİ ve DUYARLI BESLENME
Bangladeş’te yapılan bir araştırmada 8-20 ay arasında çocuğu olan 108 anne, aynı yaş grubunda çocuğu olan 97 kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Annelere duyarlı beslenme ile ilgili eğitim verilmiş ve beslenmede olumlu etkiye sahip etmenler 3 madde altında toplanmıştır: Çocuğun hareket ve sözel uyarılarına yanıt verilmesinin Çocuğun kendini beslemesine izin verilmesinin Çocuk beslenmeyi reddederse beklenmesi ve nedeninin anlaşılmaya çalışılması gerektiği belirtilmektedir. Aynı araştırmacılar diğer bir çalışmalarında çocuklara anneleri tarafından uygun uyaranların sağlanması ile beslenme alışkanlıklarının kontrol grubuna göre daha iyi olduğunu ve gelişimlerinin (özellikle ifade edici dil alanında) desteklendiğini bildirmişlerdir. Aboud FE. A responsive feeding intervention increases children's self-feeding and maternal responsiveness but not weight gain. J Nutr 2009;139(9): Aboud FE, Akhter S. A cluster-randomized evaluation of a responsive stimulation and feeding intervention in bangladesh. Pediatrics 2011;127(5):e

14 YEME SORUNLARININ ÖNLENMESİ
Her sağlıklı çocuk izleminde sorulabilecek 3 soru Beslenmesi, iştahı ve yemeyi sevmesi nasıl gidiyor, bir kaygınız var mı? Siz onu beslerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bundan sonraki dönemde yemeyi sevmesi için neler yapmayı düşünürsünüz? Sormak istedikleriniz var mı?

15 YEME SORUNLARININ ÖNLENMESİ
Yeme davranışını gelişimin parçası olarak görmek Kalori hesabına dayanan değil gelişim bilgisine dayanan beslenme önermek Aileye zorlamanın sonuçlarını baştan anlatmak Gelişim dönemine, aileye uygun ve esnek olmayan, çeşitlendirilemeyen beslenme önerileri vermemek: "Yesin, Yemeli, Yedirin, Yedirmelisiniz" Yeme-yedirme ilişkisini izleyelim, sorun yoksa bunu vurgulamak Riskleri ve sorunları erken fark edelim, tedaviye erken başlamak

16 DEĞERLENDİRME Öykü: Yeme ve yedirme öyküsü
Muayene (büyümenin değerlendirilmesi) Yeme-yedirme ilişkisinin gözlenmesi

17 ÖYKÜ 1. Yeme biçimi: Bir öğününü anlatır mısınız? Ne zaman, nerede, kiminle yer, yedirirken nasıl tutulur? 2. Yediği miktar ve besin çeşitliliği: Son iki günde çocuğunuz neler yedi? Hangi kıvamdaki besinleri yer? Neleri severek yer? 3. Yutma, öğürme, kusma: Öğürme/kusma var mı? Ne sıklıkta? Ağzında uzun süre gıdayı tutup yutmadığı olur mu? 4. Zorlama ya da oyalama: Bazen aileler çocukları yemiyor diye o kadar kaygılanabilirler ki onu yemesi için zorlayabilirler, zorla yedirmeniz gereken zamanlar oluyor mu? Çocuk sizce ne hissediyor? Oyalayarak yediriyor musunuz? Bunun yararı, zararı ne oldu?

18 ÖYKÜ 5. Tedavi için olumlu başlangıç noktalarının belirlenmesi: Çocuğun neleri sevdiği, eliyle kendi yedikleri, yemesini sağlamak için nelerin denendiği, nelerin işe yaradığı araştırılır. 6. Ailenin duyguları ve düşüncelerinin öğrenilmesi: Bu sorunla ilgili neler hissettikleri, neler düşündüğü, yeme sorununun nasıl başladığı, neden kaynaklandığı, sorunun nasıl çözüleceği birlikte paylaşılır. 7. Ailenin çocuğun gelişimi ile ilgili düşüncelerinin ve kaygılarının öğrenilmesi

19 MUAYENE Ayrıntılı bedensel muayene Büyüme eğrisinin değerlendirilmesi
Çocuğun ağız-hareket becerileri - Emme, yutma, çiğneme, dil ve çene kontrolü, ağız hijyeni, dişler, dudakların kapanması Kendini besleme becerileri (el-göz koordinasyonu gibi)

20 LABORATUVAR Yeme sorununun tanısı laboratuvar bulgularına dayanmaz
Eşlik eden anemi, enfeksiyon, enfestasyon düşünülmekteyse tam kan sayımı, periferik yayma, tüm idrar tetkiki ve kültürü, dışkı tetkiki yapılması gereklidir

21 3. YEME YEDİRME İLİŞKİSİNİN GÖZLENMESİ
BESLEYEN KİŞİ Çocuk istemese de devamlı bir şey yedirme gayreti içinde olmak (Bir lokma daha, bir kaşık daha) Zorla ağzını açma ve yedirme Dikkatini besinden uzaklaştırıp yedirme (televizyon seyrederken, kandırarak) Uzamış yemek saatleri Saatlerce peşinde dolaşarak yedirme BEBEK/ÇOCUK Yemeyi tümden reddetme Bazı besinleri yemeyi reddetme Belli bir kişi tarafından yedirilmeyi reddetme Belli bir kıvamdaki besini reddetme Bir besine ya da kıvamına takılma Acıkmasının beklenmemesi Kaşığı, tabağı görünce, yemek kokusu duyunca öğürme Kaşığa, biberona başını çevirme Levy, JPGN, 2009

22 TEDAVİ KARARI Yeme sorununun şiddeti belirlenir Büyüme normal
Kusma, öğürme yok Ağızda tutma yok Severek yediği bir besin var Büyümede duraklama Kusma, öğürme var Hafif Ayaktan tedavi Ağır Yönlendirme

23 TEDAVİNİN AMACI Doğal yeme davranışını geri getirmek ve
yeme yedirme ilişkisini düzeltmek Çocuğun severek yemeye başlaması Çocuğun açlığı-tokluğu öğrenmesi Ailenin yeme ile ilgili kaygılarının kalmaması

24 TEDAVİ İLKELERİ Ailenin güvenini kazanalım, suçlayıcı olmaktan kaçınalım Ailenin kaygılarını azaltalım (muayene) İlaç ve gereksiz tetkik önermeyelim

25 TEDAVİ İLKELERİ Yeme için zorlamayı hemen durduralım

26 TEDAVİ İLKELERİ Yemesi gereken miktar dile getirilmez
İstediği yerlerde, istediği şey, istediği zaman yedirilir Ağız zevki engellenmez (emzirme sürdürülür) Öğün aralarının azaltılması çocuğun öğünlerde masaya gelmesi ve daha fazla yiyebilmesinin desteklenir Parmak besinleri çeşitlendirilir, kalori ve protein artırıcılar (peynir, makarna, yumurta, zeytin, yoğurt, patates) verilir

27 TEDAVİ İLKELERİ Ailenin bebeği hayatta tutma istekleri önemle değerlendirilmeli ve yaptıkları tüm olumlu girişimler desteklenmelidir. Oyunların, konuşmanın ve uyaranların (özellikle kitap paylaşımı) çocuğun iştahını arttırdığı anlatılmalıdır. Her yeme sorunu olan çocuk oyunlarının arttırılması yönünde gelişimsel destek almalıdır. Aile dinamikleri ya da çocuğun duygusal durumu ile ilgili ağır sorunlar saptandığında çocuk/erişkin ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından danışım alınmalıdır.

28 Teşekkür ederim.


"SAĞLIKLI YEME DAVRANIŞININ GELİŞİMİ ve YEME SORUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları