Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yürürlüğe Giriş: 10 Temmuz, 1997 MABEB Mayıs 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yürürlüğe Giriş: 10 Temmuz, 1997 MABEB Mayıs 2011."— Sunum transkripti:

1 Yürürlüğe Giriş: 10 Temmuz, 1997 MABEB Mayıs 2011

2 PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 Yasa altında yayımlanan Tebliğ ve Tüzükler  Madde 6 altında yayımlanan Tebliğ  Madde 7 altında yayımlanan Tebliğ  Madde 9 altında yayımlanan Tebliğ  Madde 14 altında yayımlanan Tüzük MABEB Mayıs 2011

3 PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 YASANIN AMACI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Türk Lirası ve döviz ve menkul kıymetlerin, ithal ve ihracı ile döviz ve menkul kıymetlerin yurt içindeki tedavülüne ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. MABEB Mayıs 2011

4 RESMİ PARA SERBESTİYETİ Tedavüldeki resmi paranın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithali ile yurt dışına ihracı, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kullanımı serbesttir. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

5 PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 DÖVİZ SERBESTİYETİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçek ve tüzel kişilerin döviz bulundurması, dövizle tasarruf yapması, dövizi bir mübadele aracı olarak kullanması ve ödeme emri ve akitlerdeki rakamları döviz ile ifade etmesi serbesttir. MABEB Mayıs 2011

6 PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 DÖVİZ HAREKETLERİ KKTC’den ülke haricine ve ülke haricinden KKTC’ne bankaları aracı olarak kullanmak kaydıyla, yapılacak havaleler ve para hareketleri (döviz dahil) serbesttir. Gelen ve Giden havalelerin Merkez Bankasına bildirimi ile ilgili kuralları düzenleyen ve Madde 6 altında yayımlanan Tebliğ 4.8.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. MABEB Mayıs 2011

7 NAKİT HAREKETLERİ Banknot ve madeni paraların ülke haricine nakli ve ülkeye girişi Merkez Bankasının tespit edip Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir tebliğle belirleyeceği limitler dahilinde serbesttir. Ülkeye Giriş ve Çıkışlardaki Nakit Para Hareketleri ile İlgili Kurallar Tebliği 18.6.2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

8 PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 BANKALARIN KAMBİYO İŞLEMLERİ Bankaların, döviz pozisyonu bulundurması, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık etmesi, döviz hesabı açarak döviz tasarrufu kabul etmesi, döviz alım ve satımı ile uğraşması, döviz ile ödemeyi gerektiren senetlerle işlem yapabilmesi, döviz olarak kredi vermesi, muhabirler nezdindeki hesaplarında döviz bulundurması, döviz tasarruf hesaplarına faiz verebilmesi, döviz plasman hesaplarından faiz alabilmesi, para ve döviz piyasalarına aktif olarak katılabilmesi ve uluslararası bankacılık teamüllerine uygun her türlü işlemi döviz ile yapabilmesi serbesttir. MABEB Mayıs 2011

9 PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 DÖVİZ BÜROLARI Döviz Bürolarının döviz alım satımı ile iştigal edebilmesi için, Tebliğde belirtilen kuruluş şartlarını yerine getirdikten sonra, yıllık 1,000 ABD Doları “döviz bürosu lisansı” ücretini yatırmak ve Tescil Belgesi ile Bakanlığa tevsik ederek döviz bürosu lisansı almaları zorunludur. Döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve lisans koşullarını düzenleyen Madde 9 Altında Tebliğ 14.7.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. MABEB Mayıs 2011

10 PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 DÖVİZ HESAPLARI VE DÖVİZ KREDİLERİ Gerçek veya tüzel kişilerin döviz ile kredi kullanması veya döviz ile borç verebilmesi, taraflarca karşılıklı olarak yapılan akitlerdeki miktarları döviz ile ifade etmesi gerekli ödeme işlemlerini döviz ile yapması serbesttir. Bankalar gerçek veya tüzel kişilere Döviz Hesabı açabilirler, vadesiz döviz hesapları üzerine çek defteri verebilirler MABEB Mayıs 2011

11 PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 Bankalarda açılmış döviz hesaplarının anapara ve faizlerinin, hesabın açıldığı döviz cinsinden ödenmesi, ancak hesap sahibinin talepte bulunması halinde farklı döviz cinsi veya tedavüldeki resmi para ile işlem yapılabilir. Taraflar arasında aksine bir anlaşma olmadıkça Bankalarca döviz ile verilen krediler veya yapılan istikrazlar Bankaya aynı cins döviz ile ödenir. MABEB Mayıs 2011

12 PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MENKUL KIYMETLER KKTC’deki gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında doğrudan yatırım yapmaları, yurt içi ve yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören hisse senedi, bono, tahvil, opsiyon ve diğer her türlü menkul kıymeti alıp satmaları, yurda ithal veya yurt dışına ihraç etmeleri ve tasarrufunda bulundurmaları serbesttir. Yurt dışında mukim gerçek ve tüzel kişiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilinde, her türlü menkul kıymete yatırım yapabilir ve tasarrufunda bulundurabilir. MABEB Mayıs 2011

13 KIYMETLİ METAL VE KIYMETLİ TAŞLAR Gerçek ve tüzel kişilerin kıymetli metal, kıymetli taşlar ve bu metallerden ve taşlardan mamul eşyaları tasarrufunda bulundurması ve tüzük kurallarına istinaden ticaretini yapması serbesttir. Kıymetli Metaller ve Kıymetli Taşların İthal ve ihracının Usul ve Esasları Tüzüğü 4.9.1997 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

14 PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 SUÇ VE CEZALAR Madde 15: Bu Yasanın 6’ncı, 7’nci, 9’uncu ve 14’üncü madde kurallarına ve Bu Yasa ve bu Yasa altında çıkarılan mevzuat kurallarına aykırı hareket eden gerçek ve/veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin direktörleri ve sorumlu yöneticileri ve/veya fiilen katkısı olan kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 1,000.-TL (Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya on yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. MABEB Mayıs 2011

15 MADDE 6 ALTINDA YAYIMLANAN TEBLİĞ (Y.G: 4.8.1997) KKTC'nde faaliyet gösteren bankalar aracılık ettikleri gelen ve giden havaleleri KKTC Merkez Bankasına bildirmek zorundadırlar. 100.000.-ABD Doları veya muadili döviz veya muadili Türk Lirası üzerindeki havale veya her türlü para hareketi miktarlarını, Bu miktarın altında olanları ise toplam olarak en geç müteakip ayın l5'ine kadar KKTC Merkez Bankasına bildirmeleri zorunludur. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

16 PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 Ülkeye giriş çıkışlarda yolcuların yolcu beraberi olarak azami olarak taşıyabileceği nakit miktarı ne kadardır? $ 10,000 ??? Euro 10,000 ?? $ 15,000 ???? € 10,000 ???? $ 10,000 ???? MABEB Mayıs 2011

17 Ülkeye Giriş ve Çıkışlardaki Nakit Para Hareketleri ile İlgili Kurallar Tebliği (Madde 7) Yolcuların KKTC'ne giriş ve çıkışlarında, beraberlerinde azami 10.000.- Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasını nakit olarak bulundurmaları serbesttir. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

18 Ülkeye Giriş ve Çıkışlardaki Nakit Para Hareketleri ile İlgili Kurallar Tebliği (Madde 7) Yolcuların KKTC’ne girişlerinde 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasını aşan miktarlara yönelik olarak beyanda bulunmaları ve gümrük yetkililerinden temin edecekleri Nakit Beyan Formu’nu doldurmaları zorunludur. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

19 Ülkeye Giriş ve Çıkışlardaki Nakit Para Hareketleri ile İlgili Kurallar Tebliği (Madde 7) 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası üzerindeki miktarların ülke haricine çıkarılması ancak KKTC’de faaliyet gösteren bankalar aracılığıyla yapılır. Yapılan beyanlarda yanlış, gerçek dışı veya yetersiz bilginin verildiği durumlarda beyanda bulunan yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılmaktadır. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

20 Ülkeye Giriş ve Çıkışlardaki Nakit Para Hareketleri ile İlgili Kurallar Tebliği (Madde 7) KKTC’ne girişlerde yapılan nakdi para limitini aşan nakit işlemler ile giriş ve çıkışlarda şüpheli görülen işlemler, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kuralları çerçevesinde işleme tabi tutulur. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

21 Ülkeye Giriş ve Çıkışlardaki Nakit Para Hareketleri ile İlgili Kurallar Tebliği (Madde 7) KKTC’nde faaliyet gösteren bankalar ülke haricine yapacakları 10,000 Euro üzerindeki para nakillerini, KKTC Merkez Bankası’ndan temin edecekleri Ülke Haricine Para Nakil Beyan Formu ile yaparlar PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

22 Döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve koşullarını düzenleyen Tebliğ (Madde 9) Döviz Bürolarında asgari sermaye ve limited şirket olma şartı aranmaktadır. (Asgari $ 100,000.- (Yüz bin ABD Doları) ve Limited Şirket şeklinde kurulmuş olmaları ) Döviz Bürolarına hissedar olacaklarda aranan kriterler yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olmamaları, Sermayenin hakim hissedarının banka ve finans sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olması veya ekonomi ve maliye konularında yüksek öğrenim görmüş olup aynı konuda en az 3 yıl tecrübe sahibi olması zorunludur. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

23 Döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve koşullarını düzenleyen Tebliğ (Madde 9) Döviz Büroları Merkez şube için yıllık ABD $ 1000.- (bin ABD Doları) Her şube için ise yıllık $ 500.- (Beş yüz ABD Doları) Döviz Bürosu Lisans ücretini yatırması zorunludur. Lisans bedelini yasal süresi içinde yatırmayan döviz bürolarının lisansları ikaza gerek kalmaksızın Bakanlık tarafından iptal edilir. Döviz Bürosu Lisans Belgesini işyerinde görülebilecek bir yere asması zorunludur. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

24 Döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve koşullarını düzenleyen Tebliğ (Madde 9) Döviz Bürolarında yapılacak olan % 10 ve daha fazla orandaki hisse devirleri Bakanlığın iznine tabidir. Döviz Buroları işyerlerinde döviz alım,satım ve muhafaza işlemleri dışında başka herhangi bir işle iştigal edemezler. Bakanlık tarafından görevlendirilecek elemanlar tarafından denetlenir. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

25 Kıymetli Metaller ve Kıymetli Taşların İthal ve ihracının Usul ve Esasları Tüzüğü (Madde 14) Asgari sermaye ve limited şirket olma şartı (Asgari $ 30,000.- (Yüz bin ABD Doları) ve Limited Şirket şeklinde kurulmuş olmaları ) Şirketin Ana sözleşme ve Tüzüğü ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'nce istenecek bilgi ve belgeleri de ekleyerek Mukayyitlik Dairesinde kuruluş işlemlerini tamamlarlar. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

26 Kıymetli Metaller ve Kıymetli Taşların İthal ve ihracının Usul ve Esasları Tüzüğü (Madde 14) Damga ve Sertifika zorunluluğu Satışa sundukları veya muhafaza ettikleri tüm kıymetli metaller üzerinde mamulun ayarının okunabileceği bir damga veya metalin üzerindeki seri numarasına açıklık getiren resmi sertifika ile metal veya mamulun evsafını belirtmek zorundadır. Kıymetli metaller, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul eşyanın yurda ithali ve/veya yurt dışına ihracı Bakanlığa müracaat edilerek belge alınmak suretiyle yapılır. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

27 Kıymetli Metaller ve Kıymetli Taşların İthal ve ihracının Usul ve Esasları Tüzüğü (Madde 14) Yolcular beraberlerinde kendilerinin şahsi kullanımına ait değeri $ 10,000.-’nı aşmayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurt dışına çıkarılması girişte beyan edilmiş olması ve gümrük mevzuatının müsaadesi nispetinde serbesttir. PARA VE KAMBİYO YASASI 38/1997 MABEB Mayıs 2011

28 www.kktcparakambiyo.net MABEB Mayıs 2011


"Yürürlüğe Giriş: 10 Temmuz, 1997 MABEB Mayıs 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları