Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kistik Fibrozlu Hastalarda Noninvaziv Ventilasyon Kullanımının Etkileri RE Şenay, ZS Uyan, S Öktem, B Karadağ, R Ersu, F Karakoç, E Dağlı Marmara Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kistik Fibrozlu Hastalarda Noninvaziv Ventilasyon Kullanımının Etkileri RE Şenay, ZS Uyan, S Öktem, B Karadağ, R Ersu, F Karakoç, E Dağlı Marmara Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Kistik Fibrozlu Hastalarda Noninvaziv Ventilasyon Kullanımının Etkileri RE Şenay, ZS Uyan, S Öktem, B Karadağ, R Ersu, F Karakoç, E Dağlı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları BD, İSTANBUL

2 Akciğer, GİS, hepatobilier sistem ve GÜS’de elektrolit iletiminde bozukluk mevcuttur En önemli prognoz göstergesi akciğer tutulumudur ve mortalitenin %90’ından sorumludur Enfeksiyon, enflamasyon ve sekresyon triadı, KF’li hastalarda ilerleyici hava yolu obstrüksiyonuna ve bronşiektaziye neden olarak kalıcı hasar oluşturur Pediatr Pulmonol Suppl 1996;13:245 Kistik Fibrozis(KF)

3 Noninvaziv Ventilasyon(NIV) Alveoler ventilasyonun endotrakeal tüp ya da trakeostomi gibi invaziv yöntemler kullanılmadan gerçekleştirilmesidir BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) en yaygın olarak kullanılan yöntemdir Am Rev Respir Dis 1993;147:1050-1055

4 KF’li Hastalarda NİV Kullanımı NİV özellikle balgam çıkarmakta zorlanan KF’li hastalarda diğer havayolu klirensi tekniklerine yardımcı olarak kullanılabilir Orta-ağır hastalıkta oksijene ek olarak geceleri uyku sırasında kullanıldığında, gaz değişimini; tek başına oksijen verilmesine göre daha fazla iyileştirmektedir Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4 Buna rağmen KF’li hastalarda NİV’un etkinliğine yönelik tedavi şemasını yönlendirecek kesin kriterler henüz oluşturulmamıştır

5 KF’li Hastalarda Oksijenizasyon-NİV Alveolar ventilasyonu arttırır -Uyanıklıkta, -Uykuda, -Akut alevlenmeler sırasında gaz değişimini iyileştirir Solunum kası performansını arttırır Egzersiz toleransını arttırır Eur Respir Mon 2006; 35: 127-138

6 Amaç Bu çalışmada NİV’in KF’li hastalarda akut ve kronik solunum yetmezliğindeki etkinliği araştırıldı

7 Metod Kliniğimizde takip edilen 180 KF’li hastalar içerisinde NİV kullanımı araştırıldı NİV kullanan 15 KF’li hasta prospektif olarak takibe alındı Hastaların demografik verileri, NİV uygulaması öncesi ve sonrası klinik ve laboratuar parametreleri değerlendirildi

8 İstatistiksel Analiz Hastaların demografik verileri, NİV uygulaması öncesi ve sonrası klinik ve laboratuar parametreleri SPSS-11 programında değerlendirildi NİV uygulaması öncesi ve sonrası parametrelerin karşılaştırılmasında ‘Independent-T test’ kullanıldı p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi

9 Hastaların Demografik Verileri n=15 Hastaların şu anki yaşı(yıl)10 ± 5 Hastaların tanı sırasındaki yaşı(yıl)2 ± 3 MÜTF takibine giriş yaşı(yıl)5 ± 5 NİV başlama yaşı(yıl)8 ± 4 Ortalama takip süresi(yıl)6 ± 5 Cinsiyet E / K11 / 4 BMI16 ± 4

10 Klinik Özellikler NİV öncesinde MV ihtiyacı olan hastalar (%) 27 Nazal yol ile NİV uygulanan hastalar (%) 93 Pseudomonas üreme sıklığı (%)87 PHT tespit edilen hastalar (%)21 Bronşektazi tespit edilen hastalar (%)85 NİV ile O 2 ihtiyacı olan hastalar (%)80 GİS tutulumu olan hastalar (%)53 ABPA tespit edilen hastalar (%)6

11 NİV Uygulama Nedeni

12 NİV Uygulaması NİV uygulamasından önce ortalama hastaneye yatış sayısı 3 ± 0,7 Ortalama NİV uygulama süresi (yıl)3 ± 2,0 NİV uygulamasına başlandığındaki ortalama atak sayısı 8 ± 3,8 NİV uygulamasından sonra ortalama hastaneye yatış sayısı 2 ± 1,2

13 NİV Öncesi ve Sonrası Değerler Parametreler (n=15) NİV öncesiNİV sonrasıp değeri Hastane yatış sayısı 3 ± 0,72 ± 1,2>0.05 FEV137,1 ± 16,431,3 ± 4,9>0.05 FEF (25-75)35,6 ± 2515,9 ± 12,7>0.05 SaO 2 86,7 ± 4,394,2 ± 2,8<0,001 pH7,36 ± 0,047,41 ± 0,030,007 CO 2 53,1 ± 12,446,4 ± 4,050,047 HCO 3 29,4 ± 3,528,6 ± 3,05>0.05

14 Hastaların son durumu

15 Sonuç NİV, kronik solunum yetmezliği olan KF’li hastaların kan gazlarında iyileşme sağlamaktadır ve akut alevlenmelerle hastane yatışlarını azaltmaktadır

16

17 TEŞEKKÜRLER…


"Kistik Fibrozlu Hastalarda Noninvaziv Ventilasyon Kullanımının Etkileri RE Şenay, ZS Uyan, S Öktem, B Karadağ, R Ersu, F Karakoç, E Dağlı Marmara Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları