Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI. 1 INTEGRATING EUROPEAN RESEARCH AREA [13,345 M € ] 1.1 THEMATIC PRIORITIES [11,285 M € (% 15 for SME)]1.2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI. 1 INTEGRATING EUROPEAN RESEARCH AREA [13,345 M € ] 1.1 THEMATIC PRIORITIES [11,285 M € (% 15 for SME)]1.2."— Sunum transkripti:

1 İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI

2 1 INTEGRATING EUROPEAN RESEARCH AREA [13,345 M € ] 1.1 THEMATIC PRIORITIES [11,285 M € (% 15 for SME)]1.2 SPECIFIC ACTIVITIES [1,300 M € ] 1.1.1 Life sciences, genomics & biotechnology for health [2.255 M € ] Genomics [1,100 M € ] + Combatting major diseases [1,155 M € (400 M € for cancer)] 1.2.1 Supporting policies & anticipating S&T needs [555 M € ] 1.1.2 Information society technologies [3,625 M € ] 1.1.3 Nanotechnologies, materials & new production technologies [1,300 M € ] (100 M€ for further development of Géant & GRID) 1.2.2 Horizontal SME activities [430 M € ] 1.1.4 Aeronautics & space [1,075 M € ] 1.1.5 Food quality & safety [685 M € ] 1.2.3 International cooperation activities [315 M € ] (Another 285 M € are earmarked to finance the participation of third country organizations in the thematic priorities and in the specific activities) 1.1.6 Sustainable development, global change & ecosystems [2,120 M € ] Energy systems [810 M € ] + Surface transport [610 M € ] + Global change & ecosystems [700 M € ] 1.1.7 Citizens and governance in a knowledge-based society [225 M € ]JRC activities [760 M € ] 2 STRUCTURING THE ERA [2,605 M € ] 3 STRENGTHENING THE FOUNDATIONS OF THE ERA [320 M€] 2.1 Research & innovation [290 M € ] 2.2 Human resources & mobility [1,580 M € ] 2.3 Research infrastructures [655 M € ] 2.4 Science & society [80 M € ] 3.1 Support for coordination of activities [270 M € ] 3.2 Support for development of R&I policies [50 M € ] AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMI (2002-2006)

3 BEYİN GÖÇÜ yerine BEYİN DOLAŞIMI

4 AVRUPA = ÜYE + ADAY ÜLKE

5 AMAÇ  Avrupalı araştırmacıların Avrupa’da eğitilmelerini sağlamak  3. ülkelerdeki araştırmacıların Avrupa’da eğitilmelerini sağlamak  Avrupa’lı araştırmacıların 3. ülkelerde eğitimini sağlamak  Avrupa’yı, tüm dünyadaki araştırmacıların gelmek isteyeceği bir cazibe merkezi yapmak (özellikle, ABD’deki Avrupalı araştırmacıları geri kazanmak)

6 HANGİ ALANLARDA DESTEK VERİLECEKTİR?  Alanlar, 7 tematik öncelikle sınırlı değildir.  Tabandan tavana (bottom up) yaklaşım  Sosyal ve Beşeri Bilimler dahil tüm alanlar  Disiplinlerarası ve sektörlerarası işbirliğine öncelik

7 PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ  Tüm etkinlikler Marie Curie adıyla anılacak  Etkinlikler 3. ülkelere açık  Yaş sınırlaması yok  Avrupa dışında araştırma yapma olanağı  Özellikle ABD’deki Avrupalı araştırmacıları Avrupa’ya geri çekme  Mükemmeliyet

8 MARİE CURİE ETKİNLİKLERİ  Kurum Güdümlü Etkinlikler  Bireysel Etkinlikler  Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi  Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon Mekanizmaları

9 ARAŞTIRMACI TANIMI  Deneyimsiz araştırmacı (Doktora derecesine sahip olmayan ve araştırma deneyimi 4 yıldan az)  Deneyimli araştırmacı - I (Araştırma deneyimi 4 ile 10 yıl arasında veya doktora derecesine sahip)  Deneyimli araştırmacı - II (Araştırma deneyimi 10 yıldan fazla)

10 ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI ZORUNLUDUR !  Kurumun bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan araştırmacıların, son 3 yıl içinde kurumun bulunduğu ülkede 12 aydan fazla yaşamamaları gerekmektedir.  Birden fazla ülkenin vatandaşlığına sahip araştırmacıların, vatandaşlığına sahip olduğu ülkede eğitim görebilmesi için, son 5 yıl o ülkede yaşamaması gerekmektedir.  Tatil gibi kısa süreli kalışlar göz önüne alınmaz.

11 HANGİ KURUMLAR KATILABİLİR?  Üniversiteler  Kamu/Özel araştırma kurum veya merkezleri  Şirketler (KOBİ’ler dahil)  Uluslararası kuruluşlar

12 Kurum GüdümlüBireyselMükemmeliyet Geri Kazanma Araştırma Eğitim Ağları Avrupa İçi Burslar Mükemmel Gruplara Mali Destek Avrupa İçi Geri Kazanım Deneyimsiz Araştırmacı Bursları Bilgi Aktarım Bursları Gelişme Avrupa Dışı Uluslararası Burslar Kürsüler Sanayi-Üniversite Uluslararası Geri Kazanım Konferans/Eğitim Kursu Dizisi Avrupa İçi Uluslararası Burslar Ödüller Büyük Konferanslar MARİE CURİE ETKİNLİKLERİ

13 KURUM GÜDÜMLÜ ETKİNLİKLER  MC Araştırma Eğitim Ağları (Research Training Networks – RTN)  MC Deneyimsiz Araştırmacı Bursları (Early Stage Research Training – EST)  MC Bilgi Aktarım Bursları (Transfer of Knowledge – ToK)  MC Konferansları ve Eğitim Kursları

14 Kurum Güdümlü Etkinlikler MC ARAŞTIRMA EĞİTİM AĞLARI Amaç Uluslararası düzeyde tanınan araştırma gruplarının, iyi tanımlanmış ortak bir proje bağlamında bir araya gelerek araştırmacıların belirli bir alanda eğitimi için tasarlanmış yetiştirme programı uygulamak.

15 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları NASIL ÇALIŞACAK?  Kurumlar ağ oluşturarak birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek kurumlarla kontrat imzalar,  Kurumlar araştırmacıları kendileri belirler,  Araştırmacılar 3 ile 36 ay arasında eğitim görebilir.

16 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları KATILIMCI SAYISI, SÜRE VE BÜTÇE  İki tanesi üye/aday ülkeden olmak üzere en az üç katılımcı (tercihen üçten fazla)  Sözleşmede belirtilen başlama tarihinden itibaren en fazla 4 yıl  800.000 ile birkaç milyon € (Bütçenin en fazla % 40’ı bir ülkeye ayrılabilir)

17 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları ALANLAR  Matematik ve Bilişim Bilimleri  Fizik  Kimya  Hayat Bilimleri  Çevre ve Yer Bilimleri  Mühendislik Bilimleri  İktisat Bilimleri  Sosyal ve Beşeri Bilimler http://improving.cordis.lu/rtn/home.cfm?path=network

18 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları KİMLER YARARLANABİLİR?  Deneyimsiz araştırmacı (Doktora derecesi olmayan ve araş. deneyimi < 4 yıl)  Deneyimli araştırmacı – I (Araştırma deneyimi 4 ile 10 yıl arasında)

19 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları MALİ DESTEK (ARAŞTIRMACI) (Toplam bütçenin en az % 65’i)  Sabit maaş  Seyahat ödeneği  Taşınma ödeneği  Mesleki gelişme ödeneği  Ağ-yapı oluşumu (networking), eğitim ve bilgi aktarımı etkinliklerine katılım

20 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları Mali Destek (Kurum)  Ağ-yapı oluşumu, eğitim ve bilgi aktarımı etkinliklerine katılım  Projenin yürütülmesi ve genel organizasyon  Yönetim ve denetim masrafları (en fazla % 7)  Overheads (en fazla % 10)  Diğer masraflar

21 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları SON BAŞVURU TARİHİ  3 Nisan 2003 (115 Milyon €) Sonuçlandırma: Ekim 03 – Ocak 04  19 Kasım 2003 (115 Milyon €) Sonuçlandırma: Haziran 04 – Ekim 04

22 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları BU ETKİNLİKTE HARCANAN HER 100 MİLYON € İLE:  60 MC Araştırma Ağı kurulmalı  600 araştırma grubu arasında işbirliği güçlendirilmeli  1200 araştırmacının dolaşımı sağlanmalı  1750 insan-yıl eğitim sağlanmalı

23 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Projenin içeriği % 15 (3/5)  Eğitim etkinlikleri/Bilgi aktarımı % 20 (4/5)  Kurumların kalitesi % 15  Yönetim ve Yapılabilirlik % 15 (3/5)  Etkinlik amaçlarına uygunluk % 20  AB’ye sağladığı katma değer % 15

24 Kurum Güdümlü Etkinlikler MC DENEYİMSİZ ARAŞTIRMACI BURSLARI Amaç Deneyimsiz araştırmacılara bilimsel/teknolojik eğitim vermek ve ek beceriler (araştırma yönetimi, etik, iletişim) kazandırmak

25 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları NASIL ÇALIŞACAK?  Kurumlar Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek kurumlarla kontrat imzalar,  Kurumlar araştırmacıları kendileri belirler,  Araştırmacılar 3 ile 36 ay arasında eğitim görebilir.

26 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları KATILIMCI SAYISI  Tek bir kurum veya aynı ülkede belirli bir tema üzerinde çalışan gruplar veya  İki tanesi üye/aday ülkeden olmak üzere en az üç katılımcı (uluslararası doktora)

27 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları SÜRE VE BÜTÇE  Sözleşmede belirtilen başlama tarihinden itibaren en fazla 4 yıl  300.000 ile 2 milyon € (Bütçenin en fazla 40’ı bir ülkeye ayrılabilir)  Sanayiden katılacak kurumlara teşvik (Bu etkinlik için ayrılan paranın % 15’i, sanayiden katılacak kurumlara verilecektir)

28 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları KİMLER YARARLANABİLİR?  Deneyimsiz araştırmacı (Doktora derecesi olmayan ve araş. deneyimi < 4 yıl)  3. ülke katılımcılarına açık (% 30)

29 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları SON BAŞVURU TARİHİ  3 Nisan 2003 (60 Milyon €) Sonuçlandırma: Eylül 03 – Kasım 03  11 Şubat 2004 (70 Milyon €) Sonuçlandırma: Haziran 04 – Eylül 04

30 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları BU ETKİNLİKTE HARCANAN HER 100 MİLYON € İLE:  150 kurumu içeren 75 kontrat imzalanmalı  1500 insan-yıl eğitim sağlanmalı

31 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Projenin içeriği % 10 (3/5)  Eğitim etkinlikleri/Bilgi aktarımı % 15 (4/5)  Kurumların kalitesi % 25  Yönetim ve Yapılabilirlik % 15 (3/5)  Etkinlik amaçlarına uygunluk % 20  AB’ye sağladığı katma değer % 15

32 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları ÖRNEK Bir üniversitenin Elektronik Mühendisliği Bölümü, İmge İşleme (Image Processing) konusunda öneri yapar. Amaç, 3 doktora öğrencisine 3 yıl boyunca eğitim vermek ve bunun yanında 10 deneyimsiz araştırmacıya, görüntü optimizasyonundaki son tekniklerle ilgili olarak 9 ay süreyle lisansüstü düzeyde eğitim vermektir.

33 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları Her araştırmacı için bir danışman belirlenecektir. Eğitim, araştırma grubu içinde bifiil yapılacak araştırma ile bir dizi dersi kapsamaktadır. Araştırmacılar ayrıca araştırma yönetimi ve sunuş yöntemleri konusunda beşer günlük kurslar göreceklerdir. Başvuru: 3 x (3 x 12) + 10 x 9 = 198 insan-ay

34 Kurum Güdümlü Etkinlikler MC BİLGİ AKTARIM BURSLARI Amaç Bu burslar, yeni alanlarda gelişme gereksinimi duyan Avrupa’daki kuruluşlarla, üye ülkelerin az gelişmiş bölgelerinde veya aday ülkelerde araştırma kapasitelerini artırmayı isteyen kuruluşlar içindir. Bilgi Aktarım Bursları, deneyimli araştırmacıların bu kuruluşlarda belirli bir süre kalarak bilgi, teknoloji ve araştırma yetkinliklerinin aktarımına yardımcı olacaktır.

35 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları UYGULAMA  MC Gelişim Programı Araştırma kapasitesini güçlendirmek  MC Sanayi-Üniversite İşbirliği Programı Üniversite ve sanayi (özellikle KOBİ’ler) arasında stratejik ve kalıcı birliktelik oluşturmak

36 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları MC GELİŞİM PROGRAMI  Kurumlar Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek kurumlarla kontrat imzalar,  Kurumlar ya deneyimli araştırmacıları uluslararası ilan yoluyla kendileri belirler (2 ay ile 2 yıl); veya, deneyimli elemanlarını yetiştirilmek üzere bir süre (2 ay ile 1 yıl) başka bir ülkeye gönderir (mecburi hizmet bire bir).

37 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları/Gelişim Projesi KİMLER YARARLANABİLİR?  Deneyimli araştırmacı (I veya II)  Başka kurumda eğitim görecek araştırmacıların, kendi kurumlarında en az 3 yıl çalışmaları gerekir.  Kurum içi ve dışı eğitim arasında denge (Giden < Gelen)

38 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları MC SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ  En az iki farklı üye/aday/asosye ülkedeki üniversite ile endüstri (şirket, incubator, start-up ve spin-off, venture-capital companies) arasında  Kurumlar Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek kurumlarla kontrat imzalar,  Kurumlar deneyimli araştırmacı (I veya II) değişimi (2 ay ile 2 yıl) yoluyla birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanırlar.

39 BÜTÇENİN DAĞILIMI  % 66 Gelişim (Bu miktarın en az % 70’i AB’nin az gelişmiş bölgeleri ile aday ülkelere)  % 34 Sanayi-Üniversite İşbirliği (En az % 30’u KOBİ’ler için)

40 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları SÜRE VE BÜTÇE  Sözleşmede belirtilen başlama tarihinden itibaren en fazla 4 yıl  100.000 ile 1 milyon €

41 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları SON BAŞVURU TARİHİ  22 Mayıs 2003 (40 Milyon €) Sonuçlandırma: Ekim 03 – Aralık 03  19 Mayıs 2004 (45 Milyon €) Sonuçlandırma: Ekim 04 – Aralık 04

42 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Projenin içeriği % 15 (3/5)  Eğitim etkinlikleri/Bilgi aktarımı % 15 (4/5)  Kurumun kalitesi % 15  Yönetim ve Yapılabilirlik % 15 (2/5)  Etkinlik amaçlarına uygunluk % 20  AB’ye sağladığı katma değer % 20

43 Kurum Güdümlü Etkinlikler MC KONFERANSLARI VE EĞİTİM KURSLARI Amaç Genç araştırmacıların, deneyimli araştırmacıların tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamaktır.

44 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları UYGULAMA  Konferans/Eğitim Kursu Dizisi Bir veya birden fazla tema üzerinde, bir veya birden fazla düzenleyici tarafından önerilen konferans, yaz okulu, laboratuvar eğitim kursları  Büyük Konferanslar Deneyimsiz araştırmacıların eğitim amacıyla büyük konferanslara katılımı

45 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları NASIL ÇALIŞACAK? (Her İki Etkinlik İçin Geçerli)  Düzenleyiciler Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek düzenleyicilerle kontrat imzalar,  Düzenleyiciler katılımcıları kendileri belirler.

46 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları MC KONFERANS/ EĞİTİM KURSU DİZİSİ  Projede en az 4 etkinlik olmalıdır. (üst sınır yok)  Son başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılacak etkinlikler geçersiz sayılacaktır.  Dizideki etkinlikler farklı yerlerde yapılabilir.  Etkinlikler 4 yıl içinde düzenlenmelidir.

47 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları ETKİNLİK TİPLERİ MC Konferansları Farklı deneyim düzeyindeki araştırmacıları, belirli bir tema üzerinde bir araya getiren yüksek düzeydeki bir kaç günlük bilimsel/teknolojik toplantılar

48 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları MC Eğitim Kursları Araştırmacılara ileri düzeyde eğitim vermek amacıyla düzenlenen bir veya birkaç haftalık uygulamalı eğitim kurslarıdır. Kurslar, özgün bilimsel veya teknolojik tema üzerine olmalı ve/veya araştırmacıların kariyer gelişimine katkıda bulunacak araştırma yönetimi, etik, iletişim ve benzeri konuları içermelidir.

49 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları  Her bir etkinlik en fazla 4 hafta sürmelidir.  Etkinlikler üye ve aday ülkelerde düzenlenmelidir.  Her bir etkinlikteki katılımcı sayısı 150’yi aşmamalıdır.

50 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları KİMLER YARARLANABİLİR?  Deneyimsiz araştırmacı (hedef kitle)  Deneyimli araştırmacı - I (kontenjanın doldurulamaması durumunda)  3. ülkelerden katılımcılara açık (% 30)  Aynı üye/aday ülkeden katılımcı sayısı en fazla % 30

51 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları MC BÜYÜK KONFERANSLAR  AB desteğinden bağımsız düzenlenen uluslararası düzeyde konferans  Dünya çapında araştırma konusu  Katılımcı sayısı 150’den fazla

52 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Projenin içeriği % 25  Eğitim etkinlikleri/Bilgi aktarımı % 15 (4/5)  Kurumun kalitesi % 10  Yönetim ve Yapılabilirlik % 20  Etkinlik amaçlarına uygunluk % 15  AB’ye sağladığı katma değer % 15

53 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları BU ETKİNLİKTE HARCANACAK HER 1 MİLYON € İLE:  1500 kişinin katıldığı 20 konferans/eğitim kursu etkinliği (750 katılımcı destek alacaktır)  8000 kişinin katıldığı 20 büyük konferans etkinliği (1400 katılımcı destek alacaktır)

54 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları BÜTÇE  Konferans/eğitim kursu (250.000 ile 1 Milyon €)  Büyük Konferans (50.000 €)

55 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları SON BAŞVURU TARİHİ  1 Nisan 2003 (10 Milyon €) Sonuçlandırma: Eylül 03 – Kasım 03  20 Nisan 2004 (10 Milyon €) Sonuçlandırma: Eylül 04 – Kasım 04

56 BİREYSEL ETKİNLİKLER  MC Avrupa İçi Bursları (Intra-European Fellowships)  MC Avrupa Dışı Uluslararası Bursları (Outgoing International Fellowships)  MC Avrupa İçi Uluslararası Bursları (Incoming International Fellowships)

57 Bireysel Etkinlikler MC AVRUPA İÇİ BURSLARI Amaç Araştırmacılara, gereksinimlerine göre hazırlanmış ileri düzeyde eğitim sunarak ilgilendikleri alanlarda bağımsız birer araştırmacı olmalarını sağlamak

58 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Burslar KİMLER YARARLANABİLİR?  Deneyimli araştırmacı (I veya II)  Üye/Aday ülke vatandaşları

59 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Burslar NASIL ÇALIŞACAK?  Aday, kurum ile birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon adayı seçer ve kurum ile kontrat imzalar,  Seçilen aday kurum ile anlaşma imzalar,  Seçilen aday 1 ile 2 yıl arasında eğitim görebilir.

60 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Burslar DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Projenin içeriği % 15  Eğitim etkinlikleri/Bilgi aktarımı % 15 (3/5)  Kurumun kalitesi % 15  Araştırmacının kalitesi % 15 (4/5)  Yönetim ve Yapılabilirlik % 5  Etkinlik amaçlarına uygunluk % 25  AB’ye sağladığı katma değer % 10

61 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Burslar BU ETKİNLİKTE HARCANAN HER 100 MİLYON € İLE:  750 kurumu içeren 750 kontrat imzalanmalı  1.400 insan-yıl seçilmeli Proje bütçeleri 60.000 ile 180.000 € arasında değişir.

62 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Burslar SON BAŞVURU TARİHİ  12 Mayıs 2003 (55 Milyon €) Sonuçlandırma: Eylül 03 – Aralık 03  18 Şubat 2004 (55 Milyon €) Sonuçlandırma: Haziran 04 – Ekim 04

63 Bireysel Etkinlikler MC AVRUPA DIŞI ULUSLARARASI BURSLARI Amaç Araştırmacıların uluslararası deneyimlerini geliştirmek için mecburi hizmet yüklenerek 3. ülkelerde araştırma yapmaları

64 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Bursları KİMLER YARARLANABİLİR?  Deneyimli araştırmacı (I veya II)  Üye/Aday ülke vatandaşları

65 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Bursları NASIL ÇALIŞACAK?  Aday, araştırma ve mecburi hizmet yapacağı kurumlar ile birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon adayı seçer ve seçilen adayın mecburi hizmetle yükümlü olduğu kurum ile kontrat imzalar,  Seçilen aday, mecburi hizmetle yükümlü olduğu kurumla anlaşma imzalar,  Seçilen aday, 3. ülkedeki kurum tarafından onaylanır.

66 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Bursları SÜRE  Seçilen aday 3. ülkede en az 1, en çok 2 yıl kalabilir.  Mecburi hizmet süresi en fazla 1 yıldır. (Genellikle 3. ülkede geçirilen sürenin yarısı)  Mecburi hizmet, 3. ülkedeki eğitim süresi tamamlandıktan hemen sonra başlar.

67 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Burslar DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Projenin içeriği % 15  Eğitim etkinlikleri/Bilgi aktarımı % 15 (3/5)  Kurumun (3. ülke ve Avrupa) kalitesi % 15  Araştırmacının kalitesi % 15 (4/5)  Yönetim ve Yapılabilirlik % 5  Etkinlik amaçlarına uygunluk % 15  AB’ye sağladığı katma değer % 20

68 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Bursları BU ETKİNLİKTE HARCANAN HER 10 MİLYON € İLE:  50 kurumu içeren 50 kontrat imzalanmalı  110 insan-yıl seçimi Proje bütçeleri 120.000 ile 240.000 € arasında değişir.

69 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Bursları SON BAŞVURU TARİHİ  21 Mayıs 2003 (10 Milyon €) Sonuçlandırma: Eylül 03 – Aralık 03  12 Şubat 2004 (18 Milyon €) Sonuçlandırma: Haziran 04 – Ekim 04

70 Bireysel Etkinlikler MC AVRUPA İÇİ ULUSLARARASI BURSLARI Amaç 3. ülkelerden üst düzey araştırmacıları Avrupa’ya çekerek onlara araştırma eğitimi vermek ve 3. ülkelerle işbirliğini geliştirmek

71 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Bursları NASIL ÇALIŞACAK?  Aday, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon adayı seçer ve kurum ile kontrat imzalar,  Seçilen aday, kurumla anlaşma imzalar,  Gelişmekte olan ülkeler ile geçiş dönemindeki ekonomilerden gelen araştırmacılara, ülkelerine dönmeleri halinde mali destek olanağı

72 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Bursları SÜRE  Eğitim süresi en az 1, en çok 2 yıl  Araştırmacıların ülkelerine geri dönmeleri halinde en fazla 1 yıl (genellikle üye/aday ülkede geçirilen sürenin yarısı)  Geri dönüş desteği, üye/aday ülkedeki eğitim süresi tamamlandıktan hemen sonra başlar (zorunlu hallerde en fazla 6 ay gecikme)

73 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Burslar DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Projenin içeriği % 15  Eğitim etkinlikleri/Bilgi aktarımı % 15 (3/5)  Kurumun (3. ülke ve Avrupa) kalitesi % 15  Araştırmacının kalitesi % 15 (4/5)  Yönetim ve Yapılabilirlik % 5  Etkinlik amaçlarına uygunluk % 15  AB’ye sağladığı katma değer % 20

74 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Bursları BU ETKİNLİKTE HARCANAN HER 10 MİLYON € İLE:  70 kurumu içeren 70 kontrat imzalanmalı  130 insan-yıl seçimi Proje bütçeleri 72.000 ile 185.000 € arasında değişir.

75 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Bursları SON BAŞVURU TARİHİ  21 Mayıs 2003 (9 Milyon €) Sonuçlandırma: Eylül 03 – Aralık 03  12 Şubat 2004 (11 Milyon €) Sonuçlandırma: Haziran 04 – Ekim 04

76 MÜKEMMELİYETİN TANINMASI VE DESTEKLENMESİ  MC Mükemmel Gruplara Maddi Destek (Excellence Grants)  MC Kürsüleri (Chairs)  MC Mükemmeliyet Ödülleri (Excellence Awards)

77 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi MC MÜKEMMEL GRUPLARA MALİ DESTEK  Çok üst düzeyde araştırma yapma potansiyeline sahip bir araştırmacı etrafında henüz kurulmuş veya kurulması düşünülen grup  Teknolojinin en üst düzeyi veya disiplinlerarası araştırma  Araştırmacının en kısa sürede mesleki bağımsızlığını sağlamak

78 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Mükemmel Gruplara Destek  Tüm ülke vatandaşlarına açık  Üye/Aday ülkelerdeki araştırmanın yapılacağı kurum, gruba gerekli idari ve altyapı desteği sağlamalı

79 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Mükemmel Gruplara Destek NASIL ÇALIŞACAK?  Grup lideri, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur,  İyi tanımlanmış araştırma programı çerçevesinde 4 yıla kadar destek talebi,  Komisyon projeyi seçerek kurumla kontrat imzalar,  Grup lideri, grup elemanlarını belirler (sayı ve deneyim düzeyi kısıtlaması yok)  Grup lideri ve elemanlar kurumla anlaşma imzalar.

80 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Mükemmel Gruplara Destek  Bu etkinlikte harcanan her 10 Milyon € ile 6-12 grup oluşturulmalı  Proje bütçeleri 800.000 ile 1,6 Milyon € arasında

81 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Mükemmel Gruplara Destek DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Projenin içeriği % 15 (4/5)  Kurumun kalitesi % 10  Araştırmacının kalitesi % 15 (4/5)  Yönetim ve Yapılabilirlik % 15  Etkinlik amaçlarına uygunluk % 25  AB’ye sağladığı katma değer % 20

82 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Mükemmel Gruplara Destek SON BAŞVURU TARİHİ  20 Mayıs 2003 (25 Milyon €) Sonuçlandırma: Kasım 03 – Aralık 03  18 Mayıs 2004 (30 Milyon €) Sonuçlandırma: Kasım 04 – Aralık 04

83 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi MC KÜRSÜLERİ Amaç  Dünya çapındaki araştırmacıların bilgi ve deneyimlerini Avrupa’lı araştırmacılarla paylaşımı  Avrupa’nın eğitim ve araştırma kapasitesini güçlendirmek  Avrupa’yı terk etmiş dünya çapındaki araştırmacıları cezbetmek

84 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Kürsüler KÜRSÜ SAHİBİ  Dünya çapında deneyimli araştırmacı  Tüm ülke vatandaşlarına açık  Doktora ve doktora-sonrası düzeyde ders verme, araştırma yapma, tez yönetme  Tam zamanlı veya tam zamanın en az % 70’i  1 ile 3 yıl arasında mali destek

85 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Kürsüler NASIL ÇALIŞACAK?  Aday, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon, kürsü sahibini seçerek kurumla kontrat imzalar,  Kürsü sahibi, kurumla anlaşma imzalar.

86 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Kürsüler  Bu etkinlikte harcanan her 10 Milyon € ile 15-20 kürsü sahibi seçilmeli  Kürsü sahipleri 40-60 dolayında doktora tezi yönetmeli ve birkaç bin lisansüstü öğrenciye ders vermeli  Proje bütçeleri 450.000 ile 750.000 € arasında

87 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Kürsüler DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Projenin içeriği % 15  Eğitim Etkinlikleri/Bilgi Aktarımı % 15 (4/5)  Kurumun kalitesi % 10  Araştırmacının kalitesi % 15 (4/5)  Yönetim ve Yapılabilirlik % 10  Etkinlik amaçlarına uygunluk % 15  AB’ye sağladığı katma değer % 20

88 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Kürsüler SON BAŞVURU TARİHİ  20 Mayıs 2003 (5 Milyon €) Sonuçlandırma: Eylül 03 – Kasım 03  21 Ocak 2004 (5 Milyon €) Sonuçlandırma: Haziran 04 – Eylül 04

89 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi MC MÜKEMMELİYET ÖDÜLLERİ Amaç AB’nin eğitim ve dolaşım etkinliklerinden yararlanmış olan araştırmacılardan üst düzeyde başarı gösterenlere ödül vererek tanınmalarını sağlamak.

90 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Mükemmeliyet Ödülleri NASIL ÇALIŞACAK?  Adaylar, kendileri veya başkaları tarafından önerilebilir,  Adaylar, 6. veya daha önceki Çerçeve Programlarının dolaşım etkinliğine en az 1 yıl katılmış olmalı,  Komisyon, kurulacak MC Büyük Jüri’sinin ön değerlendirmesi yardımıyla ödül sahiplerini belirler.

91 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Mükemmeliyet Ödülleri  Yılda 5 ödül (Toplam ödül sayısı 20)  Ödül başına 50.000 €  Ödül kazananların, dikkatleri Avrupa araştırmasına çekmek ve ilgiyi artırmak için sosyal etkinliklerde yer almaları beklenmekte

92 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Mükemmeliyet Ödülleri DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Araştırmacının kalitesi % 40 (4/5)  Etkinlik amaçlarına uygunluk % 20  AB’ye sağladığı katma değer % 40 (Büyük jüri)

93 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi/Mükemmeliyet Ödülleri SON BAŞVURU TARİHİ  20 Mayıs 2003 (250.000 €) Sonuçlandırma: Ekim 03 – Kasım 03  18 Mayıs 2004 (250.000 €) Sonuçlandırma: Ekim 04 – Kasım 04

94 GERİ DÖNÜŞ VE YENİDEN ENTEGRASYON MEKANİZMALARI  MC Avrupa İçi Geri Kazanım Desteği (European Reintegration Grants)  MC Uluslararası Geri Kazanım Desteği (International Reintegration Grants)

95 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon MC AVRUPA İÇİ GERİ KAZANIM DESTEĞİ Amaç Marie Curie etkinliğinden faydalanmış araştırmacıların mesleki entegrasyonuna yardımcı olmak. Öncelik, kendi ülkelerine dönecek araştırmacılara verilecektir.

96 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Avrupa İçi Geri Kazanım Desteği KİMLER YARARLANABİLİR?  Üye/Aday ülkelerdeki araştırmacılardan 6. Çerçeve Programı veya daha önceki çerçeve programlarının dolaşım etkinliğinden en az 2 yıl yararlanmış olanlar  Geçerli MC etkinlikleri: Deneyimsiz Araştırmacı Bursları, Bilgi Aktarım Bursları, Avrupa İçi Burslar

97 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Avrupa İçi Geri Kazanım Desteği NASIL ÇALIŞACAK?  Adaylar, burs sürelerinin bitiminden önceki en erken 1 yıl en geç 6 aylık sürede, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon, öneriyi kabul ederek kurumla kontrat imzalar,  Yeniden entegrasyon projesinin bilimsel harcamaları için yapılacak katkı 1 yıl içinde kullanılacaktır.  Kurum, uzun süreli entegrasyonu sağlamak için araştırmacıyı en az 2 yıl çalıştırmak zorundadır.

98 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Avrupa İçi Geri Kazanım Desteği Bu etkinlikte harcanacak her 10 Milyon € ile 250 araştırmacının geri kazanımı planlanmaktadır.

99 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Avrupa İçi Geri Kazanım Desteği DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Projenin içeriği % 15  Eğitim etkinlikleri/Bilgi aktarımı % 5  Kurumun kalitesi % 15  Araştırmacının kalitesi % 20  Yönetim ve Yapılabilirlik % 10  Etkinlik amaçlarına uygunluk % 15 (3/5)  AB’ye sağladığı katma değer % 20

100 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Avrupa İçi Geri Kazanım Desteği BAŞVURU TARİHİ  15 Nisan 2003 – 31 Ekim 2004  Yılda 4 değerlendirme (İlk değerlendirme tarihi Mart 2003)  2003 yılı için 20 Milyon € 2004 yılı için 19 Milyon €  Toplam Bütçe = 79 Milyon €

101 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon MC ULUSLARARASI KAZANIM DESTEĞİ Amaç En az 5 yıldır 3. ülkelerde yaşayan deneyimli araştırmacıların üye/aday ülkelere geri dönmesini sağlamak.

102 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Uluslararası Kazanım Desteği NASIL ÇALIŞACAK?  Adaylar, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon, öneriyi kabul ederek kurumla kontrat imzalar,  Seçilen adaya 2 yıl mali destek verilir,  Kurum, uzun süreli entegrasyonu sağlamak için araştırmacıyı en az 3 yıl çalıştırmak zorundadır.

103 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Uluslararası Kazanım Desteği Bu etkinlikte harcanacak her 10 Milyon € ile 125 araştırmacının geri kazanımı planlanmaktadır.

104 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Uluslararası Kazanım Desteği DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Projenin içeriği % 15  Eğitim etkinlikleri/Bilgi aktarımı % 5  Kurumun kalitesi % 15  Araştırmacının kalitesi % 20 (3/5)  Yönetim ve Yapılabilirlik % 10  Etkinlik amaçlarına uygunluk % 25  AB’ye sağladığı katma değer % 10

105 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Uluslararası Kazanım Desteği BAŞVURU TARİHİ  15 Nisan 2003 – 31 Ekim 2004  Yılda 4 değerlendirme (İlk değerlendirme tarihi Mart 2003)  2003 yılı için 7 Milyon € 2004 yılı için 10 Milyon €

106 DENEYİMSİZ ARAŞTIRMACI Kurum Araştırma Eğitim Ağları Deneyimsiz Araştırmacı Bursları Konferanslar ve Eğitim Kursları Bireysel MükemmeliyetMükemmel Gruplara Mali Destek Geri KazanmaAvrupa İçi Geri Kazanım

107 DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI - I Kurum Araştırma Eğitim Ağları Bilgi Aktarım Bursları Konferanslar ve Eğitim Kursları Bireysel Avrupa İçi Burslar Avrupa Dışı Uluslararası Burslar Mükemmeliyet Mükemmel Gruplara Mali Destek Kürsüler Ödüller Geri Kazanma Avrupa İçi Geri Kazanım Uluslararası Geri Kazanım

108 DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI - II Kurum Bilgi Aktarım Bursları Bireysel Avrupa İçi Burslar Avrupa Dışı Uluslararası Burslar Mükemmeliyet Mükemmel Gruplara Mali Destek Kürsüler Ödüller Geri Kazanma Avrupa İçi Geri Kazanım Uluslararası Geri Kazanım

109 Deneyimsiz Araştırmacı Bursları Konferanslar ve Eğitim Kursları Araştırma Eğitim Ağları Bilgi Aktarım Bursları Avrupa İçi Burslar Uluslararası Burslar GruplarÖdüller Kürsüler < 4 Yıl > 4 Yıl veya PhD İlk Aşama Eğitimi Bilgi Aktarımı İleri Eğitim ve Mükemmeliyet

110 Yıllık Maaş Araştırmacı€/Yıl Deneyimsiz (< 4 Yıl) 29.00014.500 Deneyimli - I (4 – 10 Yıl) 44.50022.250 Deneyimli - II (> 10 Yıl) 67.00033.500

111 MAAŞ KATSAYISI ÜlkeEndeksÜlkeEndeks Almanya103,8İspanya93,7 Avusturya108İsveç110,7 Danimarka129,1İtalya99,3 Finlandiya115,9Portekiz88,7 Fransa104,7Yunanistan87,6 Hollanda111TÜRKİYE81,3 İngiltere112,5ABD132,5

112 The pan-European Researcher’s Mobility Portal Directorate D: The Human Factor, Mobility and Marie Curie Actions   What services will be offered? General information about research/fellowship programmes or grants grants opportunities and job offersAvailable opportunities and job offers administrative andInformation about administrative and legal issues legal issues (conditions of entry, social security and tax schemes etc) Tailored and customised help deskTailored and customised help desk- function researchGeneral information about research policy issuescareer policy issues relevant for the career development development of a researcher ForumForum and other services of particular interest for mobile researchers

113 PAN-EUROPEAN RESEARCHER’S MOBILITY PORTAL  Mayıs 2003 sieglinde.gruber@cec.eu.int stefania.bettini@cec.eu.int

114 FAYDALI LİNKLER  NextWave Europe http://www.nextwave.org/europe  The Marie Curie Fellowship Association http://www.mariecurie.org  The Institute of International Education http://www.iie.org  EURES http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/en/index.htm  Dialogue With Citizens http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/inter.htm

115 http://www.europe.eu.int/mariecurie-actions rtd-mariecurie-actions@cec.eu.int 366 Niyet Beyanı HUMAN RESOURCES & MOBILITY

116 http://www.fp6.org.tr ncpmob@tubitak.gov.tr itosun@tubitak.gov.tr TÜBİTAK


"İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI. 1 INTEGRATING EUROPEAN RESEARCH AREA [13,345 M € ] 1.1 THEMATIC PRIORITIES [11,285 M € (% 15 for SME)]1.2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları