Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

P ERFORMANS G ÖSTERGESİ Ö LÇÜM P LANI 2006 H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "P ERFORMANS G ÖSTERGESİ Ö LÇÜM P LANI 2006 H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 P ERFORMANS G ÖSTERGESİ Ö LÇÜM P LANI 2006 H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

2 Stratejik Amaç 1: Başvuru kaynağı niteliğinde Biyoistatistik kitapları yazmak. Stratejik Hedef 1.1: Öğrenci ve araştırıcıların Biyoistatistik alanında bilgilerini arttırmak, Anabilim Dalımızın alanında yetkin bir yere sahip olduğunu geniş kitlelere iletmek. Ölçülecek Performans Kriteri 1.1.1: Bir yıl içinde temel Biyoistatistik kitabını basıma hazır hale getirmek. Raporlama Periyodu: 6 aylık Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Sorumlu kişi, ekip tarafından hazırlanan kitap bölümlerini gözden geçirip, redaksiyonlarını yapacak ve bu şekilde kitap yazım sürecini takip edecektir. Hedeflenen Biyoistatistik kitabının ne kadarının basıma hazır hale geldiği % olarak belirlenecektir. Sıklığı 3 ayda bir6 ayda bir Sorumlusu: Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu SONUÇ: Kitap içeriğini oluşturan 17 konudan 10’u tamamlanmıştır. Haziran 2006 tarihi itibariyle gerçekleşme oranı % 60’dır.

3 Stratejik Amaç 1: Başvuru kaynağı niteliğinde Biyoistatistik kitapları yazmak. Stratejik Hedef 1.1: Öğrenci ve araştırıcıların Biyoistatistik alanında bilgilerini arttırmak, Anabilim Dalımızın alanında yetkin bir yere sahip olduğunu geniş kitlelere iletmek. Ölçülecek Performans Kriteri 1.1.2: İki yıl içinde örneklem büyüklüğü hesaplamalarına ilişkin bir yardımcı Biyoistatistik kitabını basıma hazır hale getirmek. Raporlama Periyodu: Yılda bir Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Sorumlu kişi, ekip tarafından hazırlanan örneklem büyüklüğü kitabı bölümlerini gözden geçirip, redaksiyonlarını yapacak ve bu şekilde kitap yazım sürecini takip edecektir. Hedeflenen örneklem genişliği kitabının ne kadarının basıma hazır hale geldiği % olarak belirlenecektir. Sıklığı 6 ayda birYılda bir Sorumlusu: Prof. Dr. Reha Alpar SONUÇ: Kitabın içeriğini oluşturan parametrik ve parametrik olmayan testler için güç ve örneklem büyüklüğü hesaplama yöntemleri tamamlanmıştır. Kitabın gerçekleşme oranı Haziran 2006 için % 50’dir.

4 Stratejik Amaç 2: Anabilim Dalımızı yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak. Stratejik Hedef 2.1: Anabilim Dalı web sayfasını yeniden Türkçe ve İngilizce olarak düzenlemek. Ölçülecek Performans Kriteri 2.1.1: Bir yıl içinde Türkçe yeniden düzenlemeyi tamamlamak. Raporlama Periyodu: 6 ayda bir Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Anabilim dalı tarihçesi, misyon, vizyon …vb. bilgileri ile bölüm çalışanlarına ait bilgiler toplanacak, web sayfası yeniden düzenlenecek ve varolan bilgiler güncellenecektir. Web sayfasına konulan sayaç ile ziyaretçi sayısı hakkında bilgi edinilecektir. Daha önce internet sayfasında varolan bilgilere karşın yeni eklenenlerin yüzdesi belirlenerek karşılaştırma yapılacaktır. Web sayfasını ziyaret eden kişi sayıları 6 aylık periyotlar halinde verilecektir. Sıklığı SürekliBir yılın sonunda Sorumlusu: Ar. Gör. N. Anıl Barak SONUÇ: Anabilim dalı web sayfasında Türkçe olarak düzenlenmeden önce bulunan bölüm sayısı 5; yeni eklenen bölüm sayısı 10’dur; bölüm sayısında %200’lük bir artış olmuştur. Kasım 2005’den itibaren 1437 kişi ziyaret etmiştir.

5 Stratejik Amaç 2: Anabilim Dalımızı yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak. Stratejik Hedef 2.1: Anabilim Dalı web sayfasını yeniden Türkçe ve İngilizce olarak düzenlemek. Ölçülecek Performans Kriteri 2.1.2: İki yıl içinde İngilizce düzenlemeyi tamamlamak. Raporlama Periyodu: Yılda bir Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Türkçe olarak yeniden düzenlenen web sayfasının bilgileri, sorumlu ekip tarafından kademeli olarak İngilizce’ye çevrilecektir. Türkçe'den İngilizce'ye çevrilen web bileşeni sayısı ve yüzdesi belirlenecektir. Sıklığı Sürekliİki yılın sonunda Sorumlusu: Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu, Ar. Gör. N. Anıl Barak, Ar. Gör. A. Kerem Uludağ SONUÇ: Web sayfasının Türkçe’den İngilizce’ye çeviri süreci başlamıştır.

6 Stratejik Amaç 2: Anabilim Dalımızı yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak. Stratejik Hedef 2.1: Anabilim Dalı web sayfasını yeniden Türkçe ve İngilizce olarak düzenlemek. Ölçülecek Performans Kriteri 2.1.3: Üç yıl içinde temel Biyoistatistik bilgilerini web sayfasında ziyaretçilere sunmak. Raporlama Periyodu: Yılda bir Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Web sayfası içeriği başarıyla tamamlandıktan sonra temel Biyoistatistik bilgilerini içeren materyaller sorumlu kişi(ler) tarafından bölümler halinde web sayfasında yayımlanacaktır. Web sayfasında yayımlanan bölüm sayısı belirlenerek, daha önce varolan sayı ile karşılaştırılacaktır. Sıklığı SürekliÜç yılın sonunda Sorumlusu: Doç. Dr. Osman Saraçbaşı, Ar. Gör. N. Anıl Barak SONUÇ: Ekip kurulmuş, temel Biyoistatistik bilgilerini içeren materyaller oluşturulmaya başlanmıştır.

7 Stratejik Amaç 2: Anabilim Dalımızı yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak. Stratejik Hedef 2.2: Ulusal ve Uluslararası Biyoistatistik kongreleri düzenlemek. Ölçülecek Performans Kriteri 2.2.1: Üç yıl içinde ulusal Biyoistatistik kongresi düzenlemek. Raporlama Periyodu: --- Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Her yıl bir anabilim dalı Biyoistatistik kongresi düzenlenmek için aday olmaktadır. Daha önce ev sahipliği yapmamış olan bir anabilim dalı kongre düzenlemesini üstlenmez ise 2007 yılındaki IX. Ulusal Biyoistatistik kongresine anabilim dalımız aday olacaktır. --- Sıklığı --- Sorumlusu: Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu, Ar. Gör. Sevilay Karahan SONUÇ: 2007 yılı kongresinin tarafımızdan düzenlenmesi olasılığına karşılık çalışmalar başlamıştır.

8 Stratejik Amaç 2: Anabilim Dalımızı yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak. Stratejik Hedef 2.2: Ulusal ve Uluslararası Biyoistatistik kongreleri düzenlemek. Ölçülecek Performans Kriteri 2.2.2: Beş yıl içinde uluslararası Biyoistatistik kongresi düzenlemek. Raporlama Periyodu: --- Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Her iki yılda bir dünya çapında ve bölgesel düzeyde yapılan Biyoistatistik kongrelerinden 2009 yılındaki IBS-EMR’ı düzenlemek için anabilim dalımız aday olacaktır. --- Sıklığı --- Sorumlusu: Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu, Ar. Gör. N. Anıl Barak SONUÇ: 2009 yılı kongresinin tarafımızdan düzenlenmesi olasılığına karşılık çalışmalar başlamıştır.

9 Stratejik Amaç 3: Uzaktan danışmanlık hizmetleri vermek. Stratejik Hedef 3.1: Web sayfamız aracılığıyla yurt çapında öğrenci, araştırıcı ve kuruluşlara bilgi ve deneyimimizi aktararak danışmanlık hizmetlerimizi yaygınlaştırmak. Ölçülecek Performans Kriteri 3.1.1: Bir yıl içerisinde gerekli teknik altyapı hazırlıklarını yaparak bütçesini belirlemek ve ekip oluşturmak. Raporlama Periyodu: Yıl sonunda Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Teknik alt yapı için gerekli yazılım ve donanım listesinin ve fiyatlarının belirlenmesi --- Sıklığı Sürekli--- Sorumlusu: Doç Dr. Osman Saraçbaşı, Öğr. Gör. Erdem Karabulut, Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. A. Kerem Uludağ, Ar. Gör. N. Anıl Barak SONUÇ: Ekip oluşturulmuş ve gerekli bütçe hazırlanmıştır.

10 Stratejik Amaç 3: Uzaktan danışmanlık hizmetleri vermek. Stratejik Hedef 3.1: Web sayfamız aracılığıyla yurt çapında öğrenci, araştırıcı ve kuruluşlara bilgi ve deneyimimizi aktararak danışmanlık hizmetlerimizi yaygınlaştırmak. Ölçülecek Performans Kriteri 3.1.2: Üç yıl içinde üniversite içerisinde pilot uygulama yapmak. Raporlama Periyodu: Uygulama başladıktan sonra 6 ayda bir. Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Gerekli teknik altyapı hazırlandıktan sonra üniversite içerisinde bu hizmetten faydalanan kişi sayısı belirlenecek ve memnuniyet anketi ile geri bildirim alınacaktır. Bu hizmetten yararlanan kişi sayısı aylık olarak verilecektir. Geri bildirim anketleri istatistiksel açıdan değerlendirilecektir. Sıklığı Uygulama başladıktan sonra 3 ayda bir 1 yıl sürecek pilot uygulama boyunca 6 ayda bir Sorumlusu: Doç Dr. Osman Saraçbaşı, Öğr. Gör. Erdem Karabulut, Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. A. Kerem Uludağ, Ar. Gör. N. Anıl Barak SONUÇ: Tıp Fakültesi bünyesinde pilot çalışmaya başlamak üzere WEB sayfası düzenlemesinin sonuçlanması beklenmektedir. WEB sayfası düzenlemesi bittiğinde danışmanlık sorumlusu ve düzenleme yönergesi Anabilim Dalı Akademik Kurulu’na sunulacaktır.

11 Stratejik Amaç 3: Uzaktan danışmanlık hizmetleri vermek. Stratejik Hedef 3.1: Web sayfamız aracılığıyla yurt çapında öğrenci, araştırıcı ve kuruluşlara bilgi ve deneyimimizi aktararak danışmanlık hizmetlerimizi yaygınlaştırmak. Ölçülecek Performans Kriteri 3.1.3: Dört yıl içinde de yurtiçi uzaktan danışmanlık hizmetlerini başlatmak. Raporlama Periyodu: Uygulama başladıktan sonra yılda bir. Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Uzaktan hizmet verilen kişi sayısı belirlenecek, memnuniyet ve gereksinim geribildirimi alınacaktır. Bu hizmetten yararlanan kişi sayısı aylık olarak verilecektir. Geri bildirim anketleri istatistiksel açıdan değerlendirilecektir. Sıklığı Uygulama başladıktan sonra yılda bir. Sorumlusu: Doç Dr. Osman Saraçbaşı, Öğr. Gör. Erdem Karabulut, Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. A. Kerem Uludağ, Ar. Gör. N. Anıl Barak SONUÇ: Tıp Fakültesi bünyesinde yapılacak olan pilot çalışmadan elde edilecek geribildirim ve bilgiler çerçevesinde yurtiçinde danışmanlık hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır.

12 Stratejik Amaç 4: Lisans ve Lisansüstü ders programlarını güncellemek. Stratejik Hedef 4.1: Öğrencilere güncel bilgiler aktarmak. Ölçülecek Performans Kriteri 4.1.1: Bir yıl içerisinde Tıp Fakültesi Biyoistatistik dersinin içeriğini güncellemek. Raporlama Periyodu: Yıl sonu Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi İçeriği değişen ya da eklenen konu sayısı belirlenecektir. İçeriği değişen ya da eklenen konu sayısındaki değişim yüzdeleri verilecektir. Sıklığı SürekliYıl sonu Sorumlusu: Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu SONUÇ: Biyoistatistik dersinin verilme zamanı Dönem I’den Dönem I, Dönem II ve III’e paylaştırılmıştır. 2005-2006 ders yılında Biyoistatistik ders içeriğinde %20 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2006-2007 ders yılı sonunda bu oran %40’a ulaşacaktır.

13 Stratejik Amaç 4: Lisans ve Lisansüstü ders programlarını güncellemek. Stratejik Hedef 4.1: Öğrencilere güncel bilgiler aktarmak. Ölçülecek Performans Kriteri 4.1.2: İki yıl içinde ortak zorunlu derslerin içeriklerini ilgili bölümün konu ve gereksinimlerine uygun olarak güncellemek. Raporlama Periyodu: Her ders yılı sonunda Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi İlgili bölüme uygun olarak değiştirilen ders sayısı sorumlu kişi tarafından belirlenecektir. İlgili bölüme uygun olarak değiştirilen ders sayısı yüzde olarak verilecektir. Sıklığı SürekliHer ders yılı sonu Sorumlusu: Öğr. Gör. Pınar Özdemir Geyik, Ar. Gör. Jale Karakaya, Ar. Gör. Sevilay Karahan SONUÇ: Şu ana kadar verilen derslerde içerik değişikliği olmamıştır. Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde bu yıldan başlayarak Biyoistatistik derslerindeki sınıf değişikiliğine paralel olarak, önümüzdeki yıl için içerik değişikliği yapılması planlanmaktadır.

14 Stratejik Amaç 4: Lisans ve Lisansüstü ders programlarını güncellemek. Stratejik Hedef 4.1: Öğrencilere güncel bilgiler aktarmak. Ölçülecek Performans Kriteri 4.1.3: Dört yıl içinde Yüksek Lisans ders içeriklerini güncellemek. Raporlama Periyodu: Her ders yılı sonunda Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Öğretim yılı başlamadan içeriğinde değişiklik yapılması planlanan, eklenmesi ya da çıkarılması gereken dersler gözden geçirilecektir. İçeriği değişen ders sayısı, yüzdesi, eklenecek ve çıkartılacak ders sayıları belirlenecektir. Sıklığı SürekliHer ders yılı sonu Sorumlusu: Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. Harika Gözükara Otlu SONUÇ: 2005-2006 öğretim yılı için 27 yüksek lisans dersinden 1’inde (% 3.7) içerik değişikliği yapılmıştır. 600 kodlu 3 yeni ders eklenmiş ve 600 kodlu 2 ders programdan çıkartılmıştır.

15 Stratejik Amaç 4: Lisans ve Lisansüstü ders programlarını güncellemek. Stratejik Hedef 4.1: Öğrencilere güncel bilgiler aktarmak. Ölçülecek Performans Kriteri 4.1.4: Beş yıl içinde Doktora derslerinin içeriklerini güncellemek. Raporlama Periyodu: Her ders yılı sonunda Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Öğretim yılı başlamadan içeriğinde değişiklik yapılması planlanan, eklenmesi ya da çıkarılması gereken dersler gözden geçirilecektir. İçeriği değişen ders sayısı, yüzdesi, eklenecek ve çıkartılacak ders sayıları belirlenecektir. Sıklığı SürekliHer ders yılı sonu Sorumlusu: Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. Harika Gözükara Otlu SONUÇ: 2005 -2006 Lisansüstü programında açılan 700 kodlu toplam 4 dersin hiçbirinde içerik değişikliği yapılmamıştır. Eklenen ve çıkarılan ders yoktur.

16 Stratejik Amaç 5: Bilgisayar donanım ve yazılım altyapımızı güçlendirmek. Stratejik Hedef 5.1: Gerek donanım gerekse yazılım yönünden bu konudaki ilgili anabilim dalı ve kuruluşlardan geri kalmamak. Ölçülecek Performans Kriteri 5.1.1: Bir yıl içerisinde gerekli yazılım - donanım gereksinimini ve bütçesini belirlemek. Raporlama Periyodu: Yıl sonunda Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Teknik alt yapı için gerekli yazılım ve donanım listesi ve fiyatları belirlenecektir. --- Sıklığı Sürekli--- SONUÇ: Ekip oluşturulmuş ve gerekli bütçe hazırlanmıştır. Sorumlusu: Öğr. Gör. Erdem Karabulut, Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. A. Kerem Uludağ, Ar. Gör. N. Anıl Barak

17 Stratejik Amaç 5: Bilgisayar donanım ve yazılım altyapımızı güçlendirmek. Stratejik Hedef 5.1: Gerek donanım gerekse yazılım yönünden bu konudaki ilgili anabilim dalı ve kuruluşlardan geri kalmamak. Ölçülecek Performans Kriteri 5.1.2: İki yıl içerisinde bir altyapı projesi ile finansal kaynak yaratmak. Raporlama Periyodu: Yıl sonunda Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Bütçe oluşturulduktan sonra bir altyapı proje önerisi hazırlacaktır. --- Sıklığı Sürekli--- SONUÇ: Mart 2007 tarihine kadar alt yapı proje önerisi hazırlanacaktır. Sorumlusu: Öğr. Gör. Erdem Karabulut, Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. A. Kerem Uludağ, Ar. Gör. N. Anıl Barak

18 P ERFORMANS İ ZLEME S UNUMU 2007 H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

19 Stratejik Amaç 1: Başvuru kaynağı niteliğinde Biyoistatistik kitapları yazmak. Stratejik Hedef 1.1: Öğrenci ve araştırıcıların Biyoistatistik alanında bilgilerini arttırmak, Anabilim Dalımızın alanında yetkin bir yere sahip olduğunu geniş kitlelere iletmek. Ölçülecek Performans Kriteri 1.1.1: Bir yıl içinde temel Biyoistatistik kitabını basıma hazır hale getirmek. Raporlama Periyodu: 6 aylık Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Sorumlu kişi, ekip tarafından hazırlanan kitap bölümlerini gözden geçirip, redaksiyonlarını yapacak ve bu şekilde kitap yazım sürecini takip edecektir. Hedeflenen Biyoistatistik kitabının ne kadarının basıma hazır hale geldiği % olarak belirlenecektir. Sıklığı 3 ayda bir6 ayda bir Sorumlusu: Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu SONUÇ: Kitabın içeriğini oluşturan 17 bölümden 13’ü tamamlanmıştır. Haziran 2007 itibariyle gerçekleşme oranı %77 dir.

20 Stratejik Amaç 1: Başvuru kaynağı niteliğinde Biyoistatistik kitapları yazmak. Stratejik Hedef 1.1: Öğrenci ve araştırıcıların Biyoistatistik alanında bilgilerini arttırmak, Anabilim Dalımızın alanında yetkin bir yere sahip olduğunu geniş kitlelere iletmek. Ölçülecek Performans Kriteri 1.1.2: İki yıl içinde örneklem büyüklüğü hesaplamalarına ilişkin bir yardımcı Biyoistatistik kitabını basıma hazır hale getirmek. Raporlama Periyodu: Yılda bir Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Sorumlu kişi, ekip tarafından hazırlanan örneklem büyüklüğü kitabı bölümlerini gözden geçirip, redaksiyonlarını yapacak ve bu şekilde kitap yazım sürecini takip edecektir. Hedeflenen örneklem genişliği kitabının ne kadarının basıma hazır hale geldiği % olarak belirlenecektir. Sıklığı 6 ayda birYılda bir Sorumlusu: Prof. Dr. Reha Alpar SONUÇ: Kitabın diğer konu paylaşımları Haziran 2007 tarihinde yapılmıştır. Çalışmalara dönemsel toplantılarla devam edilmektedir. Kitabın gerçekleşme oranı Haziran 2007 için % 65’dir.

21 Stratejik Amaç 2: Anabilim Dalımızı yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak. Stratejik Hedef 2.1: Anabilim Dalı web sayfasını yeniden Türkçe ve İngilizce olarak düzenlemek. Ölçülecek Performans Kriteri 2.1.1: Bir yıl içinde Türkçe yeniden düzenlemeyi tamamlamak. Raporlama Periyodu: 6 ayda bir Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Anabilim dalı tarihçesi, misyon, vizyon …vb. bilgileri ile bölüm çalışanlarına ait bilgiler toplanacak, web sayfası yeniden düzenlenecek ve varolan bilgiler güncellenecektir. Web sayfasına konulan sayaç ile ziyaretçi sayısı hakkında bilgi edinilecektir. Daha önce internet sayfasında varolan bilgilere karşın yeni eklenenlerin yüzdesi belirlenerek karşılaştırma yapılacaktır. Web sayfasını ziyaret eden kişi sayıları 6 aylık periyotlar halinde verilecektir. Sıklığı SürekliBir yılın sonunda Sorumlusu: Ar. Gör. N. Anıl Barak SONUÇ: Anabilim dalı Türkçe web sayfası tamamlanma oranı %100’dür. Bundan sonraki süreçte web sayfası sorumlusu haftada en az bir kere olmak üzere sayfa güncellemelerine devam etmektedir.

22 WEB SAYACI

23 Stratejik Amaç 2: Anabilim Dalımızı yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak. Stratejik Hedef 2.1: Anabilim Dalı web sayfasını yeniden Türkçe ve İngilizce olarak düzenlemek. Ölçülecek Performans Kriteri 2.1.2: İki yıl içinde İngilizce düzenlemeyi tamamlamak. Raporlama Periyodu: Yılda bir Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Türkçe olarak yeniden düzenlenen web sayfasının bilgileri, sorumlu ekip tarafından kademeli olarak İngilizce’ye çevrilecektir. Türkçe'den İngilizce'ye çevrilen web bileşeni sayısı ve yüzdesi belirlenecektir. Sıklığı Sürekliİki yılın sonunda Sorumlusu: Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu, Ar. Gör. N. Anıl Barak, Ar. Gör. A. Kerem Uludağ SONUÇ: Türkçe olarak yeniden düzenlenmesi tamamlanan web sayfasının Haziran 2007 tarihinde var olan 16 ana bölümünden 8’inin (%50) Türkçeden İngilizceye çevrisi tamamlanmıştır.

24 İNGİLİZCE WEB SAYFAMIZ

25 Stratejik Amaç 2: Anabilim Dalımızı yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak. Stratejik Hedef 2.1: Anabilim Dalı web sayfasını yeniden Türkçe ve İngilizce olarak düzenlemek. Ölçülecek Performans Kriteri 2.1.3: Üç yıl içinde temel Biyoistatistik bilgilerini web sayfasında ziyaretçilere sunmak. Raporlama Periyodu: Yılda bir Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Web sayfası içeriği başarıyla tamamlandıktan sonra temel Biyoistatistik bilgilerini içeren materyaller sorumlu kişi(ler) tarafından bölümler halinde web sayfasında yayımlanacaktır. Web sayfasında yayımlanan bölüm sayısı belirlenerek, daha önce varolan sayı ile karşılaştırılacaktır. Sıklığı SürekliÜç yılın sonunda Sorumlusu: Prof. Dr. Osman Saraçbaşı, Ar. Gör. N. Anıl Barak SONUÇ: Web sayfasında yayımlanacak olan Biyoistatistik bilgilerinin kademeli olarak oluşturulması ve web ortamına konulması süreci devam etmektedir. Şuana kadar 7 materyal web ortamına konulmuştur.

26 Stratejik Amaç 2: Anabilim Dalımızı yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak. Stratejik Hedef 2.2: Ulusal ve Uluslararası Biyoistatistik kongreleri düzenlemek. Ölçülecek Performans Kriteri 2.2.1: Üç yıl içinde ulusal Biyoistatistik kongresi düzenlemek. Raporlama Periyodu: --- Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Her yıl bir anabilim dalı Biyoistatistik kongresi düzenlenmek için aday olmaktadır. Daha önce ev sahipliği yapmamış olan bir anabilim dalı kongre düzenlemesini üstlenmez ise 2008 yılındaki XI. Ulusal Biyoistatistik kongresine anabilim dalımız aday olacaktır. --- Sıklığı --- Sorumlusu: Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu, Ar. Gör. Sevilay Karahan SONUÇ: 2008 yılı kongresinin tarafımızdan düzenlenmesi olasılığına karşılık çalışmalar başlamıştır.

27 Stratejik Amaç 2: Anabilim Dalımızı yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak. Stratejik Hedef 2.2: Ulusal ve Uluslararası Biyoistatistik kongreleri düzenlemek. Ölçülecek Performans Kriteri 2.2.2: Beş yıl içinde uluslararası Biyoistatistik kongresi düzenlemek. Raporlama Periyodu: --- Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Her iki yılda bir düzenlenmekte olan uluslararası Biyoistatistik kongrelerinden IBS- EMR’ın 2009 yılındaki kongresinin düzenlenmesi için, 2007 Ocak ayında İsrail’de yapılan kongrede aday olunmuş ve bu adaylık kabul edilmiştir. --- Sıklığı --- Sorumlusu: Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu, Ar. Gör. N. Anıl Barak SONUÇ: 2009 yılında V. IBS- EMR kongresi Anabilim Dalı’mızca düzenlenecektir.

28 Stratejik Amaç 3: Uzaktan danışmanlık hizmetleri vermek. Stratejik Hedef 3.1: Web sayfamız aracılığıyla yurt çapında öğrenci, araştırıcı ve kuruluşlara bilgi ve deneyimimizi aktararak danışmanlık hizmetlerimizi yaygınlaştırmak. Ölçülecek Performans Kriteri 3.1.1: Bir yıl içerisinde gerekli teknik altyapı hazırlıklarını yaparak bütçesini belirlemek ve ekip oluşturmak. Raporlama Periyodu: Yıl sonunda Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Teknik alt yapı için gerekli yazılım ve donanım listesinin ve fiyatlarının belirlenmesi --- Sıklığı Sürekli--- Sorumlusu: Prof. Dr. Osman Saraçbaşı, Öğr. Gör. Erdem Karabulut, Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. A. Kerem Uludağ, Ar. Gör. N. Anıl Barak SONUÇ: Haziran 2006 raporunda belirtilen eksik görülen donanım ve yazılımların temini için bir altyapı projesi önerisi Mart 2007 tarihinde verilmiştir.

29 Stratejik Amaç 3: Uzaktan danışmanlık hizmetleri vermek. Stratejik Hedef 3.1: Web sayfamız aracılığıyla yurt çapında öğrenci, araştırıcı ve kuruluşlara bilgi ve deneyimimizi aktararak danışmanlık hizmetlerimizi yaygınlaştırmak. Ölçülecek Performans Kriteri 3.1.2: Üç yıl içinde üniversite içerisinde pilot uygulama yapmak. Raporlama Periyodu: Uygulama başladıktan sonra 6 ayda bir. Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Gerekli teknik altyapı hazırlandıktan sonra üniversite içerisinde bu hizmetten faydalanan kişi sayısı belirlenecek ve memnuniyet anketi ile geri bildirim alınacaktır. Bu hizmetten yararlanan kişi sayısı aylık olarak verilecektir. Geri bildirim anketleri istatistiksel açıdan değerlendirilecektir. Sıklığı Uygulama başladıktan sonra 3 ayda bir 1 yıl sürecek pilot uygulama boyunca 6 ayda bir Sorumlusu: Prof. Dr. Osman Saraçbaşı, Öğr. Gör. Erdem Karabulut, Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. A. Kerem Uludağ, Ar. Gör. N. Anıl Barak SONUÇ: WEB sayfasının düzenlemesi tamamlanmıştır. Danışmanlık sorumlusu belirlenmiştir. Düzenleme yönergesi hazırlık aşamasındadır.

30 Stratejik Amaç 3: Uzaktan danışmanlık hizmetleri vermek. Stratejik Hedef 3.1: Web sayfamız aracılığıyla yurt çapında öğrenci, araştırıcı ve kuruluşlara bilgi ve deneyimimizi aktararak danışmanlık hizmetlerimizi yaygınlaştırmak. Ölçülecek Performans Kriteri 3.1.3: Dört yıl içinde de yurtiçi uzaktan danışmanlık hizmetlerini başlatmak. Raporlama Periyodu: Uygulama başladıktan sonra yılda bir. Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Uzaktan hizmet verilen kişi sayısı belirlenecek, memnuniyet ve gereksinim geribildirimi alınacaktır. Bu hizmetten yararlanan kişi sayısı aylık olarak verilecektir. Geri bildirim anketleri istatistiksel açıdan değerlendirilecektir. Sıklığı Uygulama başladıktan sonra yılda bir. Sorumlusu: Prof. Dr. Osman Saraçbaşı, Öğr. Gör. Erdem Karabulut, Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. A. Kerem Uludağ, Ar. Gör. N. Anıl Barak SONUÇ: Tıp Fakültesi bünyesinde yapılacak olan pilot çalışmadan elde edilecek geribildirim ve bilgiler çerçevesinde yurtiçinde danışmanlık hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır.

31 Stratejik Amaç 4: Lisans ve Lisansüstü ders programlarını güncellemek. Stratejik Hedef 4.1: Öğrencilere güncel bilgiler aktarmak. Ölçülecek Performans Kriteri 4.1.1: Bir yıl içerisinde Tıp Fakültesi Biyoistatistik dersinin içeriğini güncellemek. Raporlama Periyodu: Yıl sonu Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi İçeriği değişen ya da eklenen konu sayısı belirlenecektir. İçeriği değişen ya da eklenen konu sayısındaki değişim yüzdeleri verilecektir. Sıklığı SürekliYıl sonu Sorumlusu: Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu SONUÇ: Uygulamasına üç yıl önce başlanan, Biyoistatistik dersinin verilme zamanını Dönem I’den, Dönem I, Dönem II ve Dönem III’e yayan programın geçiş süreci bu yıl itibariyle tamamlanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan değişiklikler de göz önüne alındığında, 2007 2008 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyacağımız Tıp Fakültesi Biyoistatistik derslerinde eskiye oranla %40’lık bir değişim ve güncelleme gerçekleştirilmiş olacaktır.

32 Stratejik Amaç 4: Lisans ve Lisansüstü ders programlarını güncellemek. Stratejik Hedef 4.1: Öğrencilere güncel bilgiler aktarmak. Ölçülecek Performans Kriteri 4.1.2: İki yıl içinde ortak zorunlu derslerin içeriklerini ilgili bölümün konu ve gereksinimlerine uygun olarak güncellemek. Raporlama Periyodu: Her ders yılı sonunda Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi İlgili bölüme uygun olarak değiştirilen ders sayısı sorumlu kişi tarafından belirlenecektir. İlgili bölüme uygun olarak değiştirilen ders sayısı yüzde olarak verilecektir. Sıklığı SürekliHer ders yılı sonu Sorumlusu: Öğr. Gör. Pınar Özdemir Geyik, Ar. Gör. Jale Karakaya, Ar. Gör. Sevilay Karahan SONUÇ: Bu dönem sonu itibariyle derslerin ikisinde (%18) ders saati, sınıf ve dönem değişikliği yapılmıştır. Servis derslerinin tamamında uygulama saatlerinde alana yönelik problem çözümleri arttırılmıştır.

33 Stratejik Amaç 4: Lisans ve Lisansüstü ders programlarını güncellemek. Stratejik Hedef 4.1: Öğrencilere güncel bilgiler aktarmak. Ölçülecek Performans Kriteri 4.1.3: Dört yıl içinde Yüksek Lisans ders içeriklerini güncellemek. Raporlama Periyodu: Her ders yılı sonunda Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Öğretim yılı başlamadan içeriğinde değişiklik yapılması planlanan, açılması ya da kapatılması gereken dersler gözden geçirilecektir. İçeriği değişen ders sayısı, yüzdesi, yeni açılacak ve kapatılacak ders sayıları belirlenecektir. Sıklığı SürekliHer ders yılı sonu Sorumlusu: Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. Harika Gözükara SONUÇ: 2006-2007 öğretim yılında açılan 20 yüksek lisans dersi vardır. Yeni açılan ve kapatılan ders yoktur. İki dersin içeriği güncellenmiştir. 600 kodlu 8 dersin 500 kodlu olarak değiştirilmesi, bu derslerden biri seçmeliyken zorunlu hale getirilmesi, 600 kodlu bir dersin kapatılması ve iki yeni 500 kodlu ders açılması önerilmiştir.

34 Stratejik Amaç 4: Lisans ve Lisansüstü ders programlarını güncellemek. Stratejik Hedef 4.1: Öğrencilere güncel bilgiler aktarmak. Ölçülecek Performans Kriteri 4.1.4: Beş yıl içinde Doktora derslerinin içeriklerini güncellemek. Raporlama Periyodu: Her ders yılı sonunda Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Öğretim yılı başlamadan içeriğinde değişiklik yapılması planlanan, açılması ya da kapatılması gereken dersler gözden geçirilecektir. İçeriği değişen ders sayısı, yüzdesi, açılacak ve kapatılacak ders sayıları belirlenecektir. Sıklığı SürekliHer ders yılı sonu Sorumlusu: Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. Harika Gözükara SONUÇ: 2006-2007 Lisansüstü programında 700 kodlu 3 ders açılmıştır. Yeni açılan ve kapatılan ders yoktur. 600 kodlu 8 dersin 700 kodlu olarak değiştirilmesi, bu derslerden 3’ü seçmeliyken zorunlu hale getirilmesi, birinde ders adı değişikliği, birinde ders adı ve içerik değişikliği yapılması ve iki yeni 700 kodlu ders açılması önerilmiştir.

35 Stratejik Amaç 5: Bilgisayar donanım ve yazılım altyapımızı güçlendirmek. Stratejik Hedef 5.1: Gerek donanım gerekse yazılım yönünden bu konudaki ilgili anabilim dalı ve kuruluşlardan geri kalmamak. Ölçülecek Performans Kriteri 5.1.1: Bir yıl içerisinde gerekli yazılım - donanım gereksinimini ve bütçesini belirlemek. Raporlama Periyodu: Yıl sonunda Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Teknik alt yapı için gerekli yazılım ve donanım listesi ve fiyatları belirlenecektir. --- Sıklığı Sürekli--- SONUÇ: Haziran 2006 raporunda belirtilen eksik görülen donanım ve yazılımların temini için oluşturulan ekip tarafından bir altyapı projesi önerisi (Stratejik Amaç 3 dahilinde) Mart 2007 tarihinde verilmiştir. Sorumlusu: Öğr. Gör. Erdem Karabulut, Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. A. Kerem Uludağ, Ar. Gör. N. Anıl Barak

36 Stratejik Amaç 5: Bilgisayar donanım ve yazılım altyapımızı güçlendirmek. Stratejik Hedef 5.1: Gerek donanım gerekse yazılım yönünden bu konudaki ilgili anabilim dalı ve kuruluşlardan geri kalmamak. Ölçülecek Performans Kriteri 5.1.2: İki yıl içerisinde bir altyapı projesi ile finansal kaynak yaratmak. Raporlama Periyodu: Yıl sonunda Rapor Edileceği Makam: Anabilim Dalı Başkanı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Bütçe oluşturulduktan sonra bir altyapı proje önerisi hazırlacaktır. --- Sıklığı Sürekli--- SONUÇ: Mart 2007 tarihinde alt yapı projesi önerisi sunulmuştur. Proje önerisinin onayı beklenmektedir. Sorumlusu: Öğr. Gör. Erdem Karabulut, Ar. Gör. Umut Arslan, Ar. Gör. A. Kerem Uludağ, Ar. Gör. N. Anıl Barak


"P ERFORMANS G ÖSTERGESİ Ö LÇÜM P LANI 2006 H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları