Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kompleman Male, Immunology, 2006 Zipfel, Nature, 2009 Mobeen Syed

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kompleman Male, Immunology, 2006 Zipfel, Nature, 2009 Mobeen Syed"— Sunum transkripti:

1 Kompleman Male, Immunology, 2006 Zipfel, Nature, 2009 Mobeen Syed
ب Kompleman Male, Immunology, 2006 Zipfel, Nature, 2009 Mobeen Syed Dr. Yıldıran

2 Öğrenim Hedefleriniz Kompleman sisteminin temel görevlerini sayabilmelisiniz. Kompleman sisteminin işleyişini açıklayabilmelisiniz. Kompleman sisteminin immünolojik reaksiyonlardaki yerini – önemini söyleyebilmelisiniz. Dr. Yıldıran

3 Spesifik immunite (Adaptiv) Non-spesifik immunite (Innate)
Immün Sistem Spesifik immunite (Adaptiv) Non-spesifik immunite (Innate) Hızlı tepki Geç tepki Hafıza! Dr. Yıldıran

4 İmmün Cevap Dr. Yıldıran Abbas, 2003

5 Serum vs Plazma Serum kanın cam tüpte bekletilerek pıhtılaşması ile elde edilir. Plazmadan tek farkı fibrinojen olmamasıdır. Dr. Yıldıran

6 Kompleman Sistemi Dokuzu aslî, çok sayıda plazma proteininden oluşur, savunma sisteminin dört ana unsurundan birisidir. Bunlar plazma proteinlerinin %10’unu pro-enzim olarak oluştururlar. ‘Complement’ ismi 19. yy’da serumun bakterisidal özelliğini ‘tamamladığı’ düşünülerek verilmiş. Dr. Yıldıran

7 Kompleman Proteinleri
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 Altı çizili olanlar bölünür Bölününce C2b (büyük parça) ve C2a (anafilaksi parçası) C6, C7, C8, C9 enzim değil C6, C7, C8’u C9 birleşdirir Esas molekül C3’dür. Dr. Yıldıran

8 Temel Görevi Konağa yabancı olanı tanımak ve temizlemektir. Bunu;
Enflamasyonu başlatmak ve arttırmak Kemotaksis ile fagositozu arttırmak İmmün kompleksleri temizlemek Hücreleri aktive etmek Direk öldürmek - lizis Antikor cevabı oluşturmakla sağlar. Dr. Yıldıran

9 Kompleman ve Enflamasyon
C3b C3b Dr. Yıldıran

10 Four Plasma Cascades Pain Plug DIC Inflam. Dr. Yıldıran

11 Basitçe İşleyişi Endotoksin IgG ve IgM C3 ve B C1 C3 C4 Innate kol
Spontan aktivasyon Adaptiv kol Antikor aktivasyonu Dr. Yıldıran

12 ÖDEM Dr. Yıldıran

13 Elektron Mikroskobu ile
C1qrs Elektron Mikroskobu ile Dr. Yıldıran

14 Elektron Mikroskobu ile
MAK= Membran Açıcı Küp Elektron Mikroskobu ile Dr. Yıldıran

15 Bazı Fonksiyonları C5a → Kemotaksi, enflamasyon
C3a ve C5a (Anafilotoksinler) → Mast hücresi ve bazofil aktivasyonu (Anafilaksi), enflamasyon C3b → Opsonizasyon, İmmün komplekslerin temizlenmesi, B hücre aktivasyonu Apopitotik hücrelerin temizlenmesi Asplenik kişiler C3b-bakteri kompleksini temizleyemez Plazma hücresinin antikor salgılamasını arttırır MAK → Gr negatif (Bilhassa Neisseria) ve bazı virüslerin imhası Dr. Yıldıran

16 Klinikte Değerlendirilmesi
C3 ( g/L) C4 ( g/L) CH50 → Klasik yolu değerlendirir AH50 → Alternatif yolu değerlendirir Dr. Yıldıran

17 Kendine Zarar Verme Ihtimali
Kompleman sisteminin kendisini kontrol mekanizmaları bozulursa, konağa ağır zarar verir otoimmün hastalıklar oluşur. Kontrol mekanizmaları Dr. Yıldıran

18 PNH Dr. Yıldıran CD18CD11b,c

19 Regülasyon P (Properdin) C3bBb’ı stabilize eder ve faktör H ve I tarafından inaktive edilmesini önler. Faktör D; faktör B’yi Bb’ye ayırır. Properdin ve Faktör D eksikliği PID’dir Faktör H, C3b’yi bağlar Factor I C3b-faktör H kompleksini yok eder. C1 inh, C1q ve s’yi inhibe ederek klasik yolu baskılar Dr. Yıldıran

20 Kompleman Regülatörleri ve Hastalıklarla alakası
Atipik (ishalsiz) HÜS: heterozigot faktör H mutasyonu Dense deposit disease (MPGN II): homozigot veya bileşik heterozigot C3 veya faktör B, otoantikor oluşumu (C3 nefritik faktör) Age-related macular degeneration: retinada Bruch membranı glomerül bazal membranı gibi faktör H veya C3 mutasyonu Dr. Yıldıran

21 Otoimmün hastalıklar C1q ve C4 eksikliğinde apopitotik hücrelerin temizlenmesi bozulur. C1q, C1r, C1s, C2, C3 ve C4 genlerinde homozigot defektler romatizmal hastalıklarla, bilhassa SLE ile alakalıdır. C1qinh defekti → Herediter angiödem Dr. Yıldıran

22 Tümörler Çeşitli primer tümörlerde membrana bağlı kompleman inhibitörleri (CD46, CD55, CD59) değişmiştir. Akciğer, over, glial ve kolon kanser hücrelerinde hücre yüzeyinde ve plazmada erimiş (solübl) regülatörler (faktör H, Faktör I, C4BP ekspresyonu artmıştır. Yani tümör hücreleri CD8 sitotoksik hücrelerden saklanır. Dr. Yıldıran

23 Eculizumab C5 monoklonal antikoru
C5 konvertaz üzerinden komplemanı inhibe eder. Dr. Yıldıran

24 Herediter anjiödem Dr. Yıldıran

25 Neonatal Lupus Dr. Yıldıran Dermatology.cdlib.org

26 Meningokoksemi Dr. Yıldıran


"Kompleman Male, Immunology, 2006 Zipfel, Nature, 2009 Mobeen Syed" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları