Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenen organizasyonlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenen organizasyonlar"— Sunum transkripti:

1 Öğrenen organizasyonlar
Örgütsel Tasarım Öğrenen organizasyonlar Yrd. Doç. Dr. Özlem Oktal

2 Günümüz dinamik ortamında faaliyette bulunan işletmelerin hızlı gelişim ve değişime ayak uydurmaları için sürekli bir öğrenme ve elde edilen bilgiyi uygulamaya aktarma becerisine sahip olmaları gerekmektedir. GELENEKSEL EĞİTİM PROGRAMLARI İLE BU BECERİLER VERİLEMEZ Mİ?

3 Yenilikçilik ve yaratıcılığın, gelişmelere sürekli adapte olabilen esnek bir yapılanmanın, rekabet açısından taşıdığı önem, öğrenen organizasyonlara dönüşümü gerektirmektedir. Bilgiyi yaratma, bilgiyi elde etme ve aktarma becerisine sahip olan ve davranışını yeni bilgi ve görüşleri yansıtacak şekilde düzenleme yeteneği gösteren organizasyonlara öğrenen organizasyonlar denir.

4 Öğrenme, örgütlerin hangi kademesi için önemli ve gereklidir?
Bir başka deyişle sürekli dönüştüren olarak da ifade edilen öğrenen organizasyon, geleceğini yaratma kapasitesini durmadan geliştirmesi anlamına da gelmektedir.

5 Öğrenme türleri Chris Argyris tarafından tanımlanan iki ayrı öğrenme türünden söz edilmektedir: Tek döngülü öğrenme – Örgütün bilinen hedeflere ulaşma kapasitesidir. İki döngülü öğrenme – örgütün hedefleri, kendisini saran değer ve inançların yeniden değerlendirilmesidir. KÜLTÜRÜN DEĞİŞMESİ HANGİSİNDE OLUR?

6 Öğrenme türleri Bir başka öğrenme türü ayırımı:
Adapte olabilen öğrenme – Örgütün çevresel değişmelere göre kendini düzenlemesi. Üretici öğrenme – Teorik temelini oluşturur. Değişimlere adapte olması ile birlikte değişimi tahmin etme becerisine de sahip olmayı gerektirir. HANGİSİ YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK KAPASİTESİNE DAYANIR?

7 Öğrenen organizasyon unsurları
Sistem düşüncesi Kişisel hakimiyet Zihinsel modeller Paylaşılan vizyon Takım halinde öğrenme

8 Sistem düşüncesi Yağmur nasıl yağar? Yağmurdan nasıl etkileniriz? Havanın ne zaman açar? Biliriz. Bütün bu olaylar zaman ve yer olarak birbirinden uzakta yer alır ama yine de hepsi aynı olay örgüsü içinde birbirine bağlıdır. İnsanlar dantelin bir parçası olduğumuz için tüm değişim örgüsünü görmek çok daha zordur. Bunun yerine sistemin birbirinden tecrit edilmiş parçalarının anlık fotoğrafları üzerinde odaklaşma eğilimi taşırız.

9 Kişisel hakimiyet Hakimiyet nedir?
Yüksek düzeyde kişisel ustalığa sahip olan kişiler kendileri için en derinden önem taşıyan sonuçları tutarlı olarak gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Kişisel ustalık, kişisel görüş ufkumuza sürekli bir açıklık kazandırma ve onu derinleştirme, enerjilerimizi odaklaştırma, sabrımızı geliştirme ve gerçekliği objektif olarak görme eğilimidir.

10 Zihinsel modeller Zihnimizde iyice yer etmiş, kökleşmiş varsayımlar, genellemeler, resimler, imgeler olarak dünyayı, anlayışımızı ve eylemlerimizi etkiler. Çoğu kez zihinsel modellerimizin farkında olmayız? Bu nasıl olur?

11 Paylaşılan vizyon Örgütün tümü için derinden paylaşılan amaç, değer ve görev duyguları olmadan belirli bir büyüklük ölçüsünü koruyabilmiş bir örgüt düşünebilmek zordur. Önemli olan bireysel vizyonu paylaşılan vizyona dönüştürecek disiplindir.

12 Takım halinde öğrenme Sporda, sanatta, bilimsel araştırmalarda takımın zeka düzeyinin bireylerin her birinin zeka düzeyini aştığı örnekler mevcuttur. Takım halinde öğrenme, diyalog ile başlar. Modern örgütlerde temel öğrenme birimi bireyler değil takımlardır.

13 Öğrenen organizasyonların özellikleri
Şiddetli bir öğrenme isteği Yeni teknoloji ve bilgileri yaratma ve transfer etmede kararlılık Dış çevreye açık bir yapı Ortak bir vizyon, sistem düşüncesini vurgulayan değerler hakimdir.

14 Kıyaslama Geleneksel öğrenen Vizyonu üst yönetim belirler.
Fikirlerin formüle edilmesi ve uygulanmasına üst yönetim karar verir. Bireysel beceri geliştirme Çatışmalar, güç ve hiyerarşik etki ile çözülmektedir. Liderin rolü vizyon oluşturmak, uygun ödüllendirme sistemi kurmak ve çalışanları kontrol etmektir. Tüm örgüt kademlerinde Tüm örgüt kademeleri İşler arasındaki karşılıklı bağımlılık İşbirliği ile çözülmektedir. Paylaşılan vizyonu oluşturmak, çalışanları yetkilendirme, katılımı canlı tutmak


"Öğrenen organizasyonlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları